0

Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH minh tiến

68 335 1
  • Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH minh tiến

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2014, 07:12

LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng em. Báo cáo tốt nghiệp được hình thành và phát triển trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và tình hình thực tế, số liệu thực của công ty TNHH Minh Tiến, kết quả nghiên cứu do chính em thực hiện cùng với sự hướng dẫn giúp đỡ của các cô chú, anh chị trong công ty TNHH Minh Tiến nơi em thực tập. Mọi tham khảo trong báo cáo đều được trích dẫn rõ ràng. Một lần nữa, em xin khẳng định về sự trung thực của cam kết trên. Thanh Hóa, tháng 3 năm 2014 Sinh viên thực hiện TRẦN THỊ LIÊNLỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy cô giáo trong trường Đại học công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh cơ sở Thanh Hóa, đặc biệt là các thầy cô trong khoa kinh tế đã trang bị cho em những kiến thức bổ ích trong suốt 3 năm học cao đẳng. Xin gửi lời cảm ơn tới các cô chú, anh chị trong công ty TNHH Minh Tiến đã cung cấp cho em những tư liệu, tài liệu quý báu giúp em hoàn thành bài báo cáo này. Thanh Hóa, tháng 3 năm 2014 Sinh viên Trần Thị LiênNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Mục lụcLỜI NÓI ĐẦU1CHƯƠNG 13NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP31.1.Vốn kinh doanh của doanh nghiệp31.1.1.Khái niệm vốn kinh doanh31.1.2.Đặc điểm, vai trò vốn kinh doanh31.1.3.Phân loại vốn kinh doanh51.2.Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh.91.2.1.Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh91.2.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh101.2.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động101.2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định121.2.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tổng vốn131.2.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn141.2.3.1. Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp141.2.3.2 Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp161.3.Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp181.3.1.Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh181.3.2. Các hướng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh.19CHƯƠNG 221THỰC TRẠNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MINHTIẾN…………………………………………………………………………………………….212.1. Khái quát về công ty Minh Tiến212.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Minh Tiến212.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và phương hướng phát triển của công ty212.1.2.1 Chức năng212.1.2.2 Đặc điểm về bộ máy tổ chức quản lý của công ty222.1.2.3 Thị trường, khách hàng và đối thủ cạnh tranh242.1.3 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.242.2. Thực trạng về vốn và tình hình sử dụng vốn tại công ty TNHH Minh Tiến252.2.1 Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty252.2.2 Tình hình tài chính của công ty262.2.2.1 Khái quát tình hình tài chính của công ty262.2.2.2. Phân tích các chỉ tiêu và đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp.282.2.3. Thực trạng quản lý vốn của công ty332.2.3.1 Cơ cấu tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp332.2.3.2. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn372.2.4. Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của công ty382.2.4.1 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động382.2.4.2. Hiệu quả sử dụng vốn cố định402.2.4.3 Hiệu quả sử dụng tổng thể vốn kinh doanh422.2.4.4. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn năm 2013432.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Minh Tiến462.3.1. Những kết quả đạt được462.3.2. Những tồn tạị và nguyên nhân472.3.2.1. Những tồn tại472.3.2.2. Nguyên nhân48CHƯƠNG 350GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MINH TIẾN………………………………………………………………………………………………………503.1 Những định hướng phát triển của công ty TNHH Minh Tiến503.1.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty503.1.2. Những định hướng của công ty trong thời gian tới503.2. Một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH Minh Tiến513.2.1. Giải pháp chung đối với công ty513.2.1.1. Chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch huy động và sử dụng vốn513.2.1.2. Đổi mới cơ chế quản lý, đổi mới công tác tổ chức cán bộ và tăng cường công tác đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên trong công ty533.2.1.3. Quản lý chặt chẽ chi phí543.2.1.4. Mở rộng mạng lưới bán hàng và đối tượng khách hàng553.2.1.5. Đa dạng hoá hoạt động kinh doanh để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn553.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động553.2.2.1. Tăng cường công tác quản lý công nợ phải thu553.2.2.2. Dự trữ hàng tồn kho hợp lý, tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho573.2.2.3. Xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên một cách hợp lý573.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định593.3 Một số kiến nghị đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH Minh Tiến603.3.1. Kiến nghị với Nhà nước603.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng và các tổ chức tín dụng61KẾT LUẬN63DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO64 DANH MỤC BẢNG BIỂUDanh mục bảngBảng 2.1: Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của công tyBảng 2.2: Kết quả hoạt động kinh doanh các năm 20102013Bảng 2.3: Bảng cân đối kế toán các năm 20102013Bảng 2.4: Các chỉ tiêu tài chínhBảng 2.5: Bảng phân tích cơ cấu nguồn vốn của công ty các năm 20102013Bảng 2.6: Cơ cấu vốn của công tyBảng 2.7: Cơ cấu phân bổ tài sản – nguồn vốn của công ty các năm 20102013Bảng 2.8: Cơ cấu vốn đầu tư vào tài sản lưu độngBảng 2.9: Cơ cấu vốn đầu tư vào tài sản dài hạn các năm 20102013Bảng 2.10: Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn của công tyBảng 2.11: Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công tyBảng 2.12: Diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn năm 2013 của công tyDanh mục biểu đồ:Biểu đồ 2.1: Cơ cấu vốn đầu tư vào tài sản lưu động năm 2012Biểu đồ 2.2: Cơ cấu vốn đầu tư vào tài sản lưu động năm 2013DANH MỤC TỪ VIẾT TẮTViết tắtDiễn giảiTNHHTrách nhiệm hữu hạnNSNNNgân sách nhà nướcNVLNguyên vật liệuUBNDỦy ban nhân dânPTNTPhát triển nông thônSXKDSản xuất kinh doanhVCSHVốn chủ sở hữuTSLĐTài sản lưu động LỜI NÓI ĐẦU1.Lý do chọn đề tài Vốn kinh doanh là một trong các yếu tố không thể thiếu đối với sự hình thành, tồn tại và phát triển của mọi doanh nghiệp. Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh dù dưới hình thức nào thì doanh nghiệp cũng phải có một lượng vốn nhất định. Vấn đề đặt ra là muốn tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp cần có những biện pháp gì để tổ chức quản lý và sử dụng vốn một cách hiệu quả. Công ty TNHH Minh Tiến được thành lập năm 2004, do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp giấp phép kinh doanh. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu là kinh doanh phân bón phục vụ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Công ty không ngừng mở rộng quy mô hoạt động, tối đa hóa lợi nhuận, tăng khả năng cạnh tranh và vị thế của công ty trong tương lai.Với mong muốn giúp công ty có các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nên em đã chọn đề tài “Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH Minh Tiến”2.Mục đích nghiên cứuPhát hiện các nguyên nhân làm hạn chế hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty, từ đó có các biện pháp chủ yếu góp phần nâng cao hiệu quả sự dụng vốn.3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứuPhù hợp với mục đích nói trên, luận văn tập trung nghiên cứu việc tổ chức, quản lý và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty TNHH Minh Tiến trong những năm tới. 4.Phương pháp nghiên cứuĐề tài nghiên cứu sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp: Phương pháp thống kê, Phương pháp phân tích tổng hợp, Phương pháp đánh giá dựa trên các tài liệu sưu tầm…Kết hợp suy luận, phân tích để làm sáng tỏ vấn đề5.Kết cấu bài báo cáoNgoài phần mở đầu và kết luận, báo cáo gồm 3 chương:Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệpChương 2: Thực trạng tổ chức quản lý sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH Minh TiếnChương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH Minh Tiến. GVHD: TH.S. Nguyễn Dụng Tuấn Báo cáo thực tập LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng em. Báo cáo tốt nghiệp được hình thành và phát triển trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và tình hình thực tế, số liệu thực của công ty TNHH Minh Tiến, kết quả nghiên cứu do chính em thực hiện cùng với sự hướng dẫn giúp đỡ của các cô chú, anh chị trong công ty TNHH Minh Tiến nơi em thực tập. Mọi tham khảo trong báo cáo đều được trích dẫn rõ ràng. Một lần nữa, em xin khẳng định về sự trung thực của cam kết trên. Thanh Hóa, tháng 3 năm 2014 Sinh viên thực hiện TRẦN THỊ LIÊN SV: Trần Thị Liên Lớp: CDTD13TH GVHD: TH.S. Nguyễn Dụng Tuấn Báo cáo thực tập LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy cô giáo trong trường Đại học công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh cơ sở Thanh Hóa, đặc biệt là các thầy cô trong khoa kinh tế đã trang bị cho em những kiến thức bổ ích trong suốt 3 năm học cao đẳng. Xin gửi lời cảm ơn tới các cô chú, anh chị trong công ty TNHH Minh Tiến đã cung cấp cho em những tư liệu, tài liệu quý báu giúp em hoàn thành bài báo cáo này. Thanh Hóa, tháng 3 năm 2014 Sinh viên Trần Thị Liên SV: Trần Thị Liên Lớp: CDTD13TH GVHD: TH.S. Nguyễn Dụng Tuấn Báo cáo thực tập NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… SV: Trần Thị Liên Lớp: CDTD13TH GVHD: TH.S. Nguyễn Dụng Tuấn Báo cáo thực tập Mục lục Mục lục 4 LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 2 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 2 1.1.Vốn kinh doanh của doanh nghiệp 2 1.1.1.Khái niệm vốn kinh doanh 2 1.1.2.Đặc điểm, vai trò vốn kinh doanh 3 1.1.3.Phân loại vốn kinh doanh 4 1.2.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 9 1.2.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 9 1.2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định 11 1.2.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tổng vốn 12 1.2.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn 12 1.2.3.1. Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp 12 1.2.3.2 Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 15 1.3.2. Các hướng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 18 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và phương hướng phát triển của công ty 20 2.1.2.1 Chức năng 20 2.1.2.2 Đặc điểm về bộ máy tổ chức quản lý của công ty 21 2.1.2.3 Thị trường, khách hàng và đối thủ cạnh tranh 22 2.1.3 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 23 2.2. Thực trạng về vốn và tình hình sử dụng vốn tại công ty TNHH Minh Tiến 24 2.2.1 Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty 24 2.2.2 Tình hình tài chính của công ty 25 2.2.2.1 Khái quát tình hình tài chính của công ty 25 2.2.2.2. Phân tích các chỉ tiêu và đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp 26 CHƯƠNG 3 47 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MINH TIẾN. .47 KẾT LUẬN 61 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 SV: Trần Thị Liên Lớp: CDTD13TH GVHD: TH.S. Nguyễn Dụng Tuấn Báo cáo thực tập DANH MỤC BẢNG BIỂU Danh mục bảng Bảng 2.1: Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của công ty Bảng 2.2: Kết quả hoạt động kinh doanh các năm 2010-2013 Bảng 2.3: Bảng cân đối kế toán các năm 2010-2013 Bảng 2.4: Các chỉ tiêu tài chính Bảng 2.5: Bảng phân tích cơ cấu nguồn vốn của công ty các năm 2010-2013 Bảng 2.6: Cơ cấu vốn của công ty Bảng 2.7: Cơ cấu phân bổ tài sản – nguồn vốn của công ty các năm 2010- 2013 Bảng 2.8: Cơ cấu vốn đầu tư vào tài sản lưu động Bảng 2.9: Cơ cấu vốn đầu tư vào tài sản dài hạn các năm 2010-2013 Bảng 2.10: Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn của công ty Bảng 2.11: Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty Bảng 2.12: Diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn năm 2013 của công ty Danh mục biểu đồ: Biểu đồ 2.1: Cơ cấu vốn đầu tư vào tài sản lưu động năm 2012 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu vốn đầu tư vào tài sản lưu động năm 2013 SV: Trần Thị Liên Lớp: CDTD13TH GVHD: TH.S. Nguyễn Dụng Tuấn Báo cáo thực tập DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Diễn giải TNHH Trách nhiệm hữu hạn NSNN Ngân sách nhà nước NVL Nguyên vật liệu UBND Ủy ban nhân dân PTNT Phát triển nông thôn SXKD Sản xuất kinh doanh VCSH Vốn chủ sở hữu TSLĐ Tài sản lưu động SV: Trần Thị Liên Lớp: CDTD13TH GVHD: TH.S. Nguyễn Dụng Tuấn Báo cáo thực tập LỜI NÓI ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Vốn kinh doanh là một trong các yếu tố không thể thiếu đối với sự hình thành, tồn tại và phát triển của mọi doanh nghiệp. Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh dù dưới hình thức nào thì doanh nghiệp cũng phải có một lượng vốn nhất định. Vấn đề đặt ra là muốn tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp cần có những biện pháp gì để tổ chức quản lý và sử dụng vốn một cách hiệu quả. Công ty TNHH Minh Tiến được thành lập năm 2004, do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp giấp phép kinh doanh. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu là kinh doanh phân bón phục vụ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Công ty không ngừng mở rộng quy mô hoạt động, tối đa hóa lợi nhuận, tăng khả năng cạnh tranh và vị thế của công ty trong tương lai. Với mong muốn giúp công ty có các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nên em đã chọn đề tài “Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH Minh Tiến” 2. Mục đích nghiên cứu Phát hiện các nguyên nhân làm hạn chế hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty, từ đó có các biện pháp chủ yếu góp phần nâng cao hiệu quả sự dụng vốn. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Phù hợp với mục đích nói trên, luận văn tập trung nghiên cứu việc tổ chức, quản lý và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty TNHH Minh Tiến trong những năm tới. 4. Phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp: - Phương pháp thống kê, - Phương pháp phân tích tổng hợp, - Phương pháp đánh giá dựa trên các tài liệu sưu tầm… Kết hợp suy luận, phân tích để làm sáng tỏ vấn đề 5. Kết cấu bài báo cáo Ngoài phần mở đầu và kết luận, báo cáo gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp SV: Trần Thị Liên 1 Lớp: CDTD13TH GVHD: TH.S. Nguyễn Dụng Tuấn Báo cáo thực tập Chương 2: Thực trạng tổ chức quản lý sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH Minh Tiến Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH Minh Tiến. CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.Vốn kinh doanh của doanh nghiệp 1.1.1. Khái niệm vốn kinh doanh Vốn là yếu tố cơ bản và là tiền đề không thể thiếu của quá trình sản xuất, kinh doanh. Vốn được dùng để mua sắm các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất như: Sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động. Vốn kinh doanh thường xuyên vận động và tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau trong các khâu của hoạt động sản xuất kinh doanh. Nó có thể là tiền, máy móc thiết bị, nhà xưởng, nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm… khi kết thúc một vòng luân chuyển thì vốn kinh doanh lại trở về hình thái tiền tệ. Với số SV: Trần Thị Liên 2 Lớp: CDTD13TH GVHD: TH.S. Nguyễn Dụng Tuấn Báo cáo thực tập vốn ban đầu, nó không chỉ được bảo tồn mà còn được tăng lên do hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi. Như vậy có thể hiểu vốn kinh doanh của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ giá trị tài sản được huy động, sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích sinh lời. 1.1.2. Đặc điểm, vai trò vốn kinh doanh Vốn kinh doanh đại diện cho một lượng tài sản nhất định, điều này có nghĩa là vốn biểu hiện bằng giá trị tài sản hữu hình và vô hình như nhà xưởng máy móc, thiết bị, chất xám thông tin… Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường và sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật thì tài sản vô hình ngày càng phát triển phong phú và giữ vai trò quan trọng trong việc tạo ra khả năng sinh lời của doanh nghiệp như: nhãn hiệu, bản quyền phát minh sáng chế, bí quyết công nghệ… Vốn phải được vận động sinh lời nhằm mục đích kinh doanh. Vốn được biểu hiện bằng tiền, để biến thành vốn thì đồng tiền đó phải được vận động sinh lời. Trong quá trình vận động vốn có thể thay đổi hình thái biểu hiện, nhưng điểm xuất phát và điểm cuối cùng của vòng tuần hoàn phải là đồng tiền. Đồng tiền phải quay về nơi xuất phát với giá trị lớn hơn, đó là mục tiêu kinh doanh lớn nhất của doanh nghiệp. Để sử dụng vốn hiệu quả yêu cầu doanh nghiệp phải tính toán chính xác lượng vốn cần sử dụng tránh tình trạng thiếu vốn doanh nghiệp sẽ rơi vào thế bị động hoặc thừa vốn sẽ ảnh hưởng nhiều đến chi phí cơ hội trong quá trình sử dụng vốn, không thể quay vòng vốn nhanh. Vốn có giá trị về mặt thời gian: thông qua đặc điểm này các doanh nghiệp phải lưu ý đến ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài như lạm phát, tình hình phát triển kinh tế và đặc biệt là phải tính toán vòng quay của vốn một cách hợp lý. Vốn phải gắn liền với chủ sở hữu: vốn góp, vốn liên doanh thì chủ sở hữu là các bên tham gia liên doanh góp vốn, vốn vay thuộc sở hữu của ngân hang và các chủ nợ khác, nghiên cứu kỹ vấn đề này là điều rất cần thiết giúp doanh nghiệp có các phương án sử dụng vốn dài hạn và ngắn hạn hiệu quả hơn. SV: Trần Thị Liên 3 Lớp: CDTD13TH GVHD: TH.S. Nguyễn Dụng Tuấn Báo cáo thực tập Vốn được coi là hàng hóa đặc biệt: điều này có nghĩa là vốn phải có đầy đủ cả giá trị và giá trị sử dụng, giá trị của hàng hóa vốn chính là bản thân nó, giá trị sử dụng của vốn thể hiện ở chỗ khi đưa vào sản xuất kinh doanh nó sẽ tạo ra một giá trị lớn hơn giá trị ban đầu. Như mọi hàng hóa khác vốn cũng được mua bán trên thị trường nhưng người ta chỉ mua và bán quyền sử dụng nó đó chính là yếu tố làm cho vốn trở thành hàng hóa đặc biệt khác các loại hàng hóa khác. Người thừa vốn đưa vốn vào thị trường, người cần vốn tới thị trường vay và phải trả một khoản phí cho lượng vốn vay đó (lãi). Trong đó quyền sở hữu vốn sẽ không thay đổi mà chỉ thay đổi quyền sử dụng vốn. Vốn có vai trò rất quan trọng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, nó vừa là cơ sở để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh lại cũng chính là chỉ tiêu đánh giá kết quả của các hoạt động sản xuất kinh doanh đó. Bên cạnh đó vốn còn là yếu tố có ảnh hưởng rất lớn đến năng lực sản xuất kinh doanh và xác lập vị thế của doanh nghiệp trên thương trường. Mặt khác một doanh nghiệp muốn mở rộng phạm vi hoạt động tiến hành tái sản xuất mở rộng thì sau một chu kỳ kinh doanh vốn của doanh nghiệp phải sinh lời tức là hoạt động kinh doanh phải có lãi đảm bảo vốn của doanh nghiệp được bảo toàn và phát triển. Điều đó cho thấy vốn là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư mở rộng phạm vi sản xuất, thâm nhập vào thị trường tiềm năng từ đó mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao uy tín của doanh nghiệp trên thương trường. 1.1.3. Phân loại vốn kinh doanh  Căn cứ nguồn hình thành vốn: Về cơ bản, vốn kinh doanh được hình thành từ nguồn vốn chủ sở hữu và nợ phải trả: - Vốn chủ sở hữu: Là phần vốn thuộc chủ sở hữu của doanh nghiệp, nó bao gồm vốn do chủ doanh nghiệp tự bỏ ra và phần vốn bổ sung được hình thành từ kết quả kinh doanh. Vốn chủ sở hữu tại một thời điểm = Giá trị tổng tài sản – Tổng nợ phải trả Trong đó, vốn chủ sở hữu sẽ bao gồm các khoản: + Với doanh nghiệp nhà nước thì đó là nguồn vốn do NSNN cấp ban đầu và cấp bổ sung, còn với doanh nghiệp tư nhân thì nguồn vốn này do chủ doanh nghiệp SV: Trần Thị Liên 4 Lớp: CDTD13TH [...]... động vốn kịp thời cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 1.3 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 1.3.1 Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Một là, xuất phát từ mục đích hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Mọi doanh nghiệp khi tham gia vào kinh doanh đều kỳ vọng vào việc tối đa hoá lợi nhuận, lợi nhuận là kết quả, ... quản lý doanh nghiệp xem xét huy động các nguồn vốn một cách phù hợp với thời gian sử dụng, đáp ứng đầy đủ, kịp thời vốn sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 1.2 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 1.2.1 Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Vốn là điều kiện cần cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mọi doanh nghiệp, nhưng chưa đủ để đạt được mục đích kinh. .. của doanh nghiệp, bao gồm: • Hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh Hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh = Doanh thu thuần Vốn kinh doanh bình quân Hiệu suất sử dụng tổng vốn cho biết một đồng vốn được doanh nghiệp đầu tư vào tài sản đem lại mấy đồng doanh thu thuần Hiệu suất sử dụng vốn càng lớn, trong các điều kiện khác không đổi có nghĩa là hiệu quả quản lý toàn bộ tài sản càng cao • Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh. .. những lợi thế nhất định đến doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển Tóm lại, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn kinh doanh có vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, là điều kiện cấp thiết và là tiền đề để doanh nghiệp tồn tại và phát triển 1.3.2 Các hướng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp được thể hiện... dụng vốn Hiệu quả sử dụng vốn là phạm trù kinh tế phản ánh trình độ khai thác, sử dụng vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm mục tiêu sinh lợi tối đa với chi phí hợp lý Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn không những đảm bảo cho doanh nghiệp an toàn về mặt tài chính, hạn chế rủi ro, tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên,... thiếu vốn kinh doanh Hiệu quả sử dụng vốn sẽ quyết định kết quả kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp Do đó, trong quá trình hoạt động và sản xuất kinh doanh, việc bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh đã trở thành một trong số các mục tiêu đặt ra cho mỗi doanh nghiệp Ba là, xuất phát từ yêu cầu bảo toàn vốn kinh doanh của doanh nghiệp Lợi nhuận là mục tiêu hoạt động của mọi doanh nghiệp... dụng vốn cố định càng cao 1.2.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tổng vốn Hiệu quả sử dụng tổng vốn của doanh nghiệp có ý nghĩa then chốt và quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng tổng vốn của doanh nghiệp phản ánh kết quả tổng hợp quá trình sử dụng toàn bộ vốn, tài sản Các chỉ tiêu này phản ánh chất lượng và trình độ quản lý sản xuất kinh doanh. .. hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh sẽ là một trong số các biện pháp tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm và là một hướng để nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp Hai là, xuất phát từ vai trò và vị trí của vốn kinh doanh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Như đã trình bày ở trên, một doanh nghiệp không thể hoạt động nếu thiếu vốn. .. động, vốn kinh doanh được chia làm 2 nguồn: - Nguồn vốn từ bên trong doanh nghiệp: Việc doanh nghiệp huy động sử dụng nguồn vốn bên trong có ưu điểm là doanh nghiệp được quyền tự chủ sử dụng vốn cho sự phát triển của mình mà không phải chi phí cho việc sử dụng vốn Tuy nhiên cũng chính vì lợi thế về việc không phải trả chi phí khi sử dụng vốn bên trong dẫn đến việc doanh nghiệp sử dụng vốn kém hiệu quả. .. cấu vốn hợp lý Cơ cấu vốn lưu động, vốn cố định phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vốn Vốn sẽ được lưu thông, quay vòng một cách hợp lý, giúp doanh nghiệp đạt hiệu quả cao trong sử dụng vốn kinh doanh Ngược lại khi cơ cấu vốn không hợp lý sẽ dẫn đến có phần vốn bị ứ đọng Chi phí cơ hội trong việc sử dụng vốn sẽ bị lãng phí Đặc điểm kinh . vốn kinh doanh tại công ty TNHH Minh Tiến Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH Minh Tiến. CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ HIỆU. đủ, kịp thời vốn sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. 1.2 .Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 1.2.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Vốn là điều kiện. của công ty trong tương lai. Với mong muốn giúp công ty có các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nên em đã chọn đề tài Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH minh tiến, Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH minh tiến, NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP, b, Chỉ tiêu về tăng trưởng, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MINH TIẾN

Mục lục

Xem thêm