Tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh Tài liệu luyện thi đại học (hay)

158 5.7K 6
Tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh   Tài liệu luyện thi đại học (hay)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Đây là bộ tài liệu hay, được tuyển chọn kĩ càng, có chất lượng cao, giúp các em học sinh lớp 12 củng cố và nâng cao kiến thức, phục vụ tốt việc bồi dưỡng học sinh giỏi và luyện thi đại học của bộ môn. Bên cạnh phần lí thuyết được hệ thống hóa một cách khoa học và dễ hiểu là phần bài tập thực hành với lời giải chi tiết cụ thể, không những giúp các thầy cô có căn cứ để hướng dẫn và giảng dạy cho học sinh mà còn giúp cho các em tự học, tự kiểm tra và so sánh đối chiếu kết quả làm bài của mình khi không có sự trợ giúp của các thầy cô giáo. Hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích đắc lực cho các em học sinh lớp 12 trong việc học tập và luyện thi đại học.

MỤC  LỤC GRAMMAR REVIEW DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC VÀ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC (COUNT NOUN/ NON ­ COUNT NOUN) QUÁN TỪ KHÔNG XÁC ĐỊNH "A" VÀ "AN" QUÁN TỪ XÁC ĐỊNH "THE" CÁCH SỬ DỤNG ANOTHER VÀ OTHER CÁCH SỬ DỤNG LITTLE, A LITTLE, FEW, A FEW SỞ HỮU CÁCH VERB 1) PRESENT 1)   SI MPLE  PRESENT 2)   PRESENT  PROGRESSI VE  ( BE  +  V­ I NG) 3)   PRESENT  PERFECT  :     HAVE  +  PII 4)   PRESENT  PERFECT  PROGRESSI VE  :     HAVE  BEEN  V­ I NG PAST 1)   SI MPLE  PAST:   V­ ED 2)   PAST  PROGRESSEI VE:   WAS/ WERE  +  V­ I NG 3)   PAST  PERFECT:   HAD  +  PII 4)   PAST  PERFECT  PROGRESSI VE:     HAD  +  BEEN  +  V­ I NG FUTURE 1)   SI MPLE  FUTURE:     WI LL/ SHALL/ CAN/ MAY  +  VERB  I N  SI MPLE  FORM 2)   NEAR  FUTURE 3)   FUTURE  PROGRESSI VE:   WI LL/ SHALL+VERBI NG 4)   FUTURE  PERFECT:     WHI LL/   SHALL  +  HAVE  +  PII SỰ HÒA HỢP GIỮA CHỦ NGỮ VÀ ĐỘNG TỪ CÁC TRƯỜNG HỢP CHỦ NGỮ ĐỨNG TÁCH KHỎI ĐỘNG TỪ CÁC  DANH  TỪ  LN  ĐỊI HỎI CÁC ĐỘNG  TỪ VÀ  ĐẠI  TỪ  ĐI THEO CHÚNG Ở NGƠI THỨ 3 SỐ ÍT CÁCH SỬ DỤNG NONE VÀ NO CÁCH   SỬ  DỤNG  CẤU   TRÚC   EITHER OR   (HOẶC HOẶC)  VÀ   NEITHER NOR (KHÔNG MÀ CŨNG KHÔNG) V­ING LÀM CHỦ NGỮ CÁC DANH TỪ TẬP THỂ CÁCH SỬ DỤNG A NUMBER OF, THE NUMBER OF: CÁC DANH TỪ LN DÙNG Ở SỐ NHIỀU THÀNH NGỮ THERE IS, THERE ARE ĐẠI TỪ ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG (CHỦ NGỮ) ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG TÂN NGỮ TÍNH TỪ SỞ HỮU ĐẠI TỪ SỞ HỮU ĐẠI TỪ PHẢN THÂN TÂN NGỮ ĐỘNG TỪ NGUYÊN THỂ LÀ TÂN NGỮ VERB ­ING DÙNG LÀM TÂN NGỮ BỐN ĐỘNG TỪ ĐẶC BIỆT CÁC ĐỘNG TỪ ĐỨNG SAU GIỚI TỪ VẤN  ĐỀ  CÁC   ĐẠI  TỪ  ĐỨNG  TRƯỚC  ĐỘNG  TỪ  NGUYÊN  THỂ  HOẶC  V­ING  DÙNG   LÀM TÂN NGỮ CÁCH SỬ DỤNG CÁC ĐỘNG TỪ BÁN KHIẾM KHUYẾT NEED 1)   DÙNG  NHƯ  MỘTĐ   ỘNGT  Ừ  THƯỜNG:   ĐƯỢCS  Ử  DỤNGR  AS  AOC   ỊNT  ÙYV  ÀOC  HỦN  GỮ CỦA  NĨ 2)   NEED  ĐƯỢC  SỬ  DỤNG  NHƯ  MỘT  ĐỘNG  TỪ  KHI ẾM  KHUYẾT DARE 1)   KHI   DÙNG  VỚI   NGHĨ A  LÀ  " DÁM" 2)   DARE  DÙNG  NHƯ  MỘT  NGOẠI   ĐỘNG  TỪ CÁCH SỬ DỤNG TO BE TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CÁCH SỬ DỤNG TO GET TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT TO GET + P2 GET + V­ING = START + V­ING: BẮT ĐẦU LÀM GÌ GET SB/SMT +V­ING: LÀM AI/ CÁI GÌ BẮT ĐẦU GET + TO + VERB GET  +  TO  +  VERB   (CHỈ  VẤN  ĐỀ   HÀNH  ĐỘNG)  =  COME  +  TO  +  VERB  (CHỈ VẤN ĐỀ  NHẬN THỨC) = GRADUALLY = DẦN DẦN CÂU HỎI CÂU HỎI YES/ NO CÂU HỎI THÔNG BÁO A)   WHO/   WHAT  LÀM  CHỦ  NGỮ B)   WHOM/   WHAT  LÀM  TÂN  NGỮ C)   CÂU  HỎI   NHẮM  VÀO  CÁC  BỔ  NGỮ:   WHEN,   WHERE,   HOW  VÀ  WHY CÂU HỎI GIÁN TIẾP CÂU HỎI CĨ ĐI LỐI NĨI PHỤ HỌA KHẲNG ĐỊNH VÀ PHỦ ĐỊNH KHẲNG ĐỊNH PHỦ ĐỊNH CÂU PHỦ ĐỊNH MỆNH LỆNH THỨC ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT CÂU ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KIỆN CĨ THỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC Ở HIỆN TẠI ĐIỀU KIỆN KHƠNG THỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC Ở HIỆN TẠI ĐIỀU KIỆN KHƠNG THỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC Ở Q KHỨ CÁCH SỬ DỤNG CÁC ĐỘNG TỪ WILL, WOULD, COULD, SHOULD SAU IF MỘT SỐ CÁCH DÙNG THÊM CỦA IF IF  THEN:  NẾU  THÌ IF  DÙNG  TRONG  DẠNG  CÂU  KHƠNG  PHẢI  CÂU  ĐIỀU   KIỆN:  ĐỘNG  TỪ Ở  CÁC  MỆNH  ĐỀ DIỄN BIẾN BÌNH THƯỜNG THEO THỜI GIAN CỦA CHÍNH NĨ IF   SHOULD  =  IF   HAPPEN   TO   =  IF   SHOULD  HAPPEN  TO   DIỄN  ĐẠT  SỰ  KHƠNG CHẮC CHẮN (XEM THÊM PHẦN SỬ DỤNG SHOULD TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ) IF  WAS/WERE TO IF IT + TO BE + NOT + FOR:  NẾU KHƠNG VÌ, NẾU KHƠNG NHỜ VÀO NOT  ĐÔI  KHI  ĐƯỢC  THÊM  VÀO  NHỮNG  ĐỘNG  TỪ   SAU  IF   ĐỂ  BÀY  TỎ  SỰ  NGHI  NGỜ, KHÔNG CHẮC CHẮN IT  WOULD   IF  +  SUBJECT  +  WOULD   (SẼ   LÀ   NẾU   –  KHÔNG  ĐƯỢC  DÙNG   TRONG VĂN VIẾT) IF   ‘D  HAVE   ‘HAVE:   DÙNG  TRONG  VĂN  NĨI,  KHƠNG  DÙNG  TRONG  VĂN  VIẾT, DIỄN ĐẠT ĐIỀU KIỆN KHÔNG THỂ XẢY RA Ở QUÁ KHỨ IF + PREPOSITION + NOUN/VERB  (SUBJECT + BE BỊ LƯỢC BỎ) 10 IF  DÙNG  KHÁ  PHỔ  BIẾN  VỚI  MỘT  SỐ   TỪ  NHƯ  ANY/ANYTHING/EVER/NOT  DIỄN  ĐẠT PHỦ ĐỊNH 11 IF + ADJECTIVE = ALTHOUGH (CHO DÙ LÀ) CÁCH SỬ DỤNG TO HOPE, TO WISH ĐIỀU KIỆN KHƠNG CĨ THẬT Ở TƯƠNG LAI ĐIỀU KIỆN KHƠNG THỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC Ở HIỆN TẠI ĐIỀU KIỆN KHƠNG THỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC Ở Q KHỨ CÁCH SỬ DỤNG THÀNH NGỮ AS IF, AS THOUGH (GẦN NHƯ LÀ, NHƯ THỂ LÀ) USED TO, TO BE/GET USED TO CÁCH SỬ DỤNG THÀNH NGỮ WOULD RATHER LOẠI CÂU CÓ MỘT CHỦ NGỮ LOẠI CÂU CÓ HAI CHỦ NGỮ A)   LOẠI   CÂU  GI Ả  ĐỊ NH  Ở  HI ỆN  TẠI B)   LOẠI   CÂU  KHÔNG  THỂ  THỰC  HI ỆN  ĐƯỢC  Ở  HI ỆN  TẠI C)   LOẠI   CÂU  KHÔNG  THỂ  THỰC  HI ỆN  ĐƯỢC  Ở  QUÁ  KHỨ CÁCH SỬ DỤNG THÀNH NGỮ WOULD LIKE CÁCH SỬ DỤNG CÁC ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT ĐỂ DIỄN ĐẠT CÁC TRẠNG THÁI Ở HIỆN TẠI COULD, MAY, MIGHT + VERB IN SIMPLE FORM = CÓ LẼ, CÓ THỂ SHOULD + VERB IN SIMPLE FORM MUST + VERB IN SIMPLE FORM CÁCH SỬ DỤNG CÁC ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT ĐỂ DIỄN ĐẠT CÁC TRẠNG THÁI Ở QUÁ KHỨ COULD, MAY, MIGHT + HAVE + P2 = CÓ LẼ Đà COULD HAVE + P2 = LẼ RA ĐàCĨ THỂ (TRÊN THỰC TẾ LÀ KHƠNG) MIGHT HAVE BEEN + V­ING = CĨ LẼ LÚC ẤY ĐANG SHOULD HAVE + P2 = LẼ RA PHẢI, LẼ RA NÊN MUST HAVE + P2 = HẲN LÀ Đà MUST HAVE BEEN V­ING = HẲN LÚC ẤY ĐANG CÁC VẤN ĐỀ SỬ DỤNG SHOULD TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ TÍNH TỪ VÀ PHĨ TỪ ĐỘNG TỪ NỐI CÁC DẠNG SO SÁNH CỦA TÍNH TỪ VÀ PHĨ TỪ SO SÁNH BẰNG SO SÁNH HƠN KÉM SO SÁNH HỢP LÝ SO SÁNH ĐẶC BIỆT SO SÁNH ĐA BỘI SO SÁNH KÉP CẤU TRÚC NO SOONER  THAN = VỪA MỚI   THÌ Đà SO SÁNH GIỮA 2 NGƯỜI HOẶC 2 VẬT SO SÁNH BẬC NHẤT DANH TỪ DÙNG LÀM TÍNH TỪ ENOUGH MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ DÙNG MUCH & MANY PHÂN  BIỆT  THÊM  VỀ  CÁCH  DÙNG  ALOT/  LOTS  OF/  PLENTY/  A  GREAT   DEAL/   SO  VỚI   MANY/ MUCH MỘT SỐ CÁCH DÙNG CỤ THỂ CỦA MORE & MOST CÁCH DÙNG LONG & (FOR) A LONG TIME TỪ NỐI BECAUSE, BECAUSE OF BECAUSE  OF  =  ON  ACCOUNT  OF  =  DUE  TO TỪ NỐI CHỈ MỤC ĐÍCH VÀ KẾT QUẢ TỪ NỐI CHỈ NGUYÊN NHÂN VÀ KẾT QUẢ MỘT SỐ CÁC TỪ NỐI MANG TÍNH ĐIỀU KIỆN KHÁC CÂU BỊ ĐỘNG ĐỘNG TỪ GÂY NGUYÊN NHÂN TO HAVE SB DO STH = TO GET SB TO DO STH = SAI AI, KHIẾN AI, BẢO AI LÀM GÌ TO HAVE/TO GET STH DONE = ĐƯA CÁI GÌ ĐI LÀM TO MAKE SB DO STH = TO FORCE SB TO DO STH TO MAKE SB + P2 = LÀM CHO AI BỊ LÀM SAO TO CAUSE STH + P2 = LÀM CHO CÁI GÌ BỊ LÀM SAO TO LET SB DO STH = TO PERMIT/ALLOW SB TO DO STH = ĐỂ AI, CHO PHÉP AI LÀM GÌ TO HELP SB TO DO STH/DO STH = GIÚP AI LÀM GÌ 3 ĐỘNG TỪ ĐẶC BIỆT CÂU PHỨC HỢP VÀ ĐẠI TỪ QUAN HỆ THAY THẾ THAT VÀ WHICH LÀM CHỦ NGỮ CỦA CÂU PHỤ THAT VÀ WHICH LÀM TÂN NGỮ CỦA CÂU PHỤ WHO LÀM CHỦ NGỮ CỦA CÂU PHỤ WHOM LÀM TÂN NGỮ CỦA CÂU PHỤ MỆNH ĐỀ PHỤ BẮT BUỘC VÀ KHÔNG BẮT BUỘC 1)     MỆNH  ĐỀ  PHỤ  BẮT  BUỘC 2)   MỆNH  ĐỀ  PHỤ  KHÔNG  BẮT  BUỘC TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG DẤU PHẨY ĐỐI VỚI MỆNH ĐỀ PHỤ CÁCH SỬ DỤNG ALL, BOTH, SOME, SEVERAL, MOST, FEW + OF + WHOM/ WHICH WHOSE = CỦA NGƯỜI MÀ, CỦA CON MÀ CÁCH LOẠI BỎ MỆNH ĐỀ PHỤ CÁCH SỬ DỤNG P1 TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP 10 DÙNG VỚI MỘT SỐ CÁC CẤU TRÚC ĐỘNG TỪ 11 P1 ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ RÚT NGẮN NHỮNG CÂU DÀI CÁCH SỬ DỤNG NGUYÊN MẪU HOÀN THÀNH           (TO HAVE + P2) NHỮNG CÁCH SỬ DỤNG KHÁC CỦA THAT THAT DÙNG VỚI TƯ CÁCH LÀ MỘT LIÊN TỪ (RẰNG) MỆNH ĐỀ THAT CÂU GIẢ ĐỊNH DÙNG VỚI WOULD RATHER THAT DÙNG VỚI ĐỘNG TỪ DÙNG VỚI TÍNH TỪ CÂU GIẢ ĐỊNH DÙNG VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP KHÁC CÂU GIẢ ĐỊNH DÙNG VỚI IT + TO BE + TIME LỐI NÓI BAO HÀM NOT ONLY   BUT ALSO AS WELL AS: CŨNG NHƯ BOTH   AND CÁCH SỬ DỤNG TO KNOW, TO KNOW HOW MỆNH ĐỀ NHƯỢNG BỘ DESPITE/INSPITE OF = BẤT CHẤP ALTHOUGH/EVEN THOUGH/THOUGH = MẶC DẦU HOWEVER + ADJ + S + LINKVERB = DÙ CĨ   ĐI CHĂNG NỮA THÌ  ALTHOUGH/ ALBEIT (MORE FORMAL) + ADJECTIVE/ ADVERB/ AVERBIAL MODIFIER NHỮNG ĐỘNG TỪ DỄ GÂY NHẦM LẪN MỘT SỐ CÁC ĐỘNG TỪ ĐẶC BIỆT KHÁC SỰ PHÙ HỢP VỀ THỜI ĐỘNG TỪ CÁCH SỬ DỤNG TO SAY, TO TELL ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG ONE VÀ YOU TỪ ĐI TRƯỚC ĐỂ GIỚI THIỆU CÁCH SỬ DỤNG CÁC PHÂN TỪ Ở ĐẦU MỆNH ĐỀ PHỤ PHÂN TỪ DÙNG LÀM TÍNH TỪ PHÂN TỪ 1(V­ING)  ĐƯỢC DÙNG  LÀM TÍNH  TỪ  KHI  NĨ  ĐÁP  ỨNG  ĐẦY ĐỦ CÁC ĐIỀU KIỆN SAU: PHÂN  TỪ  2  (V­ED) ĐƯỢC DÙNG LÀM TÍNH TỪ  KHI  NÓ  ĐÁP  ỨNG  ĐẦY  ĐỦ CÁC  ĐIỀU  KIỆN SAU: CÂU THỪA CẤU TRÚC CÂU SONG SONG THƠNG TIN TRỰC TIẾP VÀ GIÁN TIẾP CÂU TRỰC TIẾP VÀ CÂU GIÁN TIẾP ĐỘNG TỪ VỚI HAI TÂN NGỮ TRỰC TIẾP VÀ GIÁN TIẾP SỰ ĐẢO NGƯỢC PHĨ TỪ MỘT SỐ CÁC DẠNG PHĨ TỪ ĐẶC BIỆT ĐỨNG Ở ĐẦU CÂU CÁCH LOẠI BỎ NHỮNG CÂU TRẢ LỜI KHƠNG ĐÚNG TRONG BÀI NGỮ PHÁP KIỂM TRA CÁC LỖI NGỮ PHÁP CƠ BẢN BAO GỒM LOẠI BỎ NHỮNG CÂU TRẢ LỜI MANG TÍNH RƯỜM RÀ: PHẢI  CHẮC  CHẮN  RẰNG TẤT CẢ  CÁC  TỪ  TRONG  CÂU  ĐƯỢC CHỌN  ĐỀU  PHẢI  PHÚC VỤ CHO NGHĨA CỦA BÀI, ĐẶC BIỆT LÀ CÁC NGỮ ĐỘNG TỪ PHẢI  LOẠI  BỎ  NHỮNG  CÂU  TRẢ  LỜI  BAO  HÀM  TIẾNG  LĨNG,  KHƠNG  ĐƯỢC  PHÉP DÙNG TRONG VĂN VIẾT QUI CHUẨN NHỮNG TỪ DỄ GÂY NHẦM LẪN PHỤ LỤC: MỘT SỐ NHỮNG TỪ DỄ GÂY NHẦM LẪN KHÁC: GIỚI TỪ NGỮ ĐỘNG TỪ MỘT SỐ NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN BÀI ĐỌC GRAMMAR REVIEW MỘT  CÂU  TRONG  TI ẾNG  ANH  BAO  GỒM  CÁC  THÀNH  PHẦN  SAU  ĐÂY SUBJECT ­ VERB AS PREDICATE ­ COMPLEMENT ­ MODIFIER    (OBJECT)            DIRECT            INDIRECT SUBJ ECT CÓT  HỂL  ÀMỘ   TĐ  ỘNGT  Ừ  NGUYÊNT  HỂ,   MỘTV  ERB_I NG,   MỘTĐ  ẠI TỪ,S   ONG NHI ỀU NHẤT VẪN LÀ MỘT DANH TỪ.C   HÚNG BAO GI Ờ CŨNG ĐỨNG  Ở  ĐẦUC   ÂU,   LÀM  CHỦN   GỮ  VÀQ   UYẾTĐ  Ị NHV  I ỆCC  HI AĐ   ỘNGT  Ừ   VÌ LÀ  DANH  TỪ  NÊN  CHÚNG  LI ÊN  QUAN  ĐẾN  NHỮNG  VẤN  ĐỀ  SAU: DANH  TỪ  ĐẾM  ĐƯỢC  VÀ  KHÔNG  ĐẾM  ĐƯỢC  (COUNT NOUN/ NON ­ COUNT NOUN) ● DANH  TỪ  ĐẾM  ĐƯỢC:  DÙNG  ĐƯỢC  VỚI   SỐ  ĐẾM,   DO  ĐĨ  NĨ  CĨ  HÌ NH THÁI   SỐ  Í T,   SỐ  NHI ỀU   NÓ  CÓ  THỂ  DÙNG  ĐƯỢC  VỚI   "A" VÀ  "THE" ● DANH  TỪ  KHÔNG  ĐẾM  ĐƯỢC:  KHÔNG  DÙNG  ĐƯỢC  VỚI   SỐ  ĐẾM,   DO ĐĨ  NĨ  KHƠNG  CĨ  HÌ NH  THÁI   SỐ  Í T,   SỐ  NHI ỀU   NĨ  KHƠNG  THỂD   ÙNG ĐƯỢC VỚI"A",     CÒN "THE"  CHỈT   RONG MỘTS   Ố  TRƯỜNG  HỢP  ĐẶC BI ỆT ● MỘT  SỐ  DANH  TỪ  ĐẾM  ĐƯỢC  CĨ  HÌ NH  THÁI   SỐ  NHI ỀU  ĐẶC  BI ỆT ● MỘTS  Ố  DANHT  Ừ  ĐẾM  ĐƯỢCC  ĨD   ẠNGS  ỐÍ  T/   SỐN   HI ỀUN   HƯ  NHAUC  HỈ PHÂN  BI ỆT  BẰNG    CÓ  "A" VÀ  KHƠNG  CĨ  "A" EX: AN AIRCRAFT/ AIRCRAFT; A SHEEP/ SHEEP; A FISH/ FISH ● MỘTS   Ố  CÁC  DANHT  Ừ  KHÔNG  ĐẾM  ĐƯỢCN   HƯ  FOOD,  MEAT,  MONEY, SAND,  WATER    ĐỐI   KHI   ĐƯỢC  DÙNG  NHƯ  CÁC  DANH  TỪ  SỐ  NHI ỀU ĐỂ  CHỈ   CÁC  DẠNG,   LOẠI   KHÁC  NHAU  CỦA  DANH  TỪ  ĐÓ EX: WATER ­> WATERS (NƯỚC ­> NHỮNG VŨNG NƯỚC) ● DANHT  Ừ  "TIME"  NẾUD   ÙNG  VỚI   NGHĨ AL  À"THỜI    GIAN"  LÀK  HÔNGĐ  ẾM ĐƯỢC  NHƯNG  KHI   DÙNG  VỚI   NGHĨ AL  À"THỜI     ĐẠI"  HAY"SỐ     LẦN"  LÀ DANH  TỪ  ĐẾM  ĐƯỢC EX:  ANCIENT  TIMES  (NHỮNG  THỜI  CỔ  ĐẠI)  ­  MODERN  TIMES  (NHỮNG THỜI HIỆN ĐẠI) ● BẢNG  SỐ   1TRANG  45L  ÀC   ÁC  ĐỊ NH  NGỮ  DÙNG  ĐƯỢC  VỚI   CÁCD   ANH TỪ  ĐẾM  ĐƯỢC  VÀ  KHÔNG  ĐẾM  ĐƯỢC ● VI ỆC  XÁC  ĐỊ NH  DANH  TỪ  ĐẾM  ĐƯỢC  VÀK   HÔNG  ĐẾM  ĐƯỢC  LÀH   ẾT SỨC  QUAN  TRỌNG  VÀT   HƯỜNG  LÀB   ƯỚC  CƠ  BẢN  MỞ  ĐẦU  CHO  CÁC BÀI   NGHE/   NGỮ  PHÁP  CỦA  TOEFL  QUÁN TỪ KHÔNG XÁC ĐỊNH " A"   VÀ " AN" ● DÙNG  "AN" TRƯỚC  MỘT  DANH  TỪ  BẮT  ĐẦU  BẰNG: ○   NGUYÊN  ÂM  A, E, I, O ○   BÁN  NGUYÊN  ÂM  U, Y ○ NHỮNG  DANH  TỪ  BẮT  ĐẦU  BẰNG  "H" CÂM  ( AN HEIR/ AN HOUR) ○ NHỮNG  TỪ  MỞ  ĐẦU  BẰNG  MỘT  CHỮ  VI ẾT  TẮT  ( AN  S.O.S/ AN M.P) ○ LƯU  Ý:  ĐỨNG  TRƯỚCMỘ   TD   ANHT  Ừ  MỞ  ĐẦUB  ẰNG"UNI "    PHẢI DÙNG  "A"  ( A UNIVERSITY/ A UNIFORM) ● DÙNG  "A" TRƯỚC  DANH  TỪ  BẮT  ĐẦU  BẰNG  MỘT  PHỤ  ÂM ● ĐƯỢC  DÙNG  TRƯỚC  MỘTD   ANH  TỪ  KHÔNG  XÁC  ĐỊ NH  VỀMẶ   TV  Ị   TRÍ / ● ● ● ● ● ● ● TÍ NH  CHẤT/   ĐẶC  ĐI ỂM  HOẶC  ĐƯỢC  NHẮC  ĐẾN  LẦN  ĐẦU  TI ÊN  TRONG CÂU DÙNG  TRONG  CÁCT  HÀNHN   GỮ  CHỈ   SỐ  LƯỢNG  NHẤTĐ  Ị NHN   HƯ:    A LOT OF/ A GREAT DEAL OF/ A COUPLE/ A DOZEN DÙNG TRƯỚC  NHỮNG  SỐ  ĐẾM  NHẤTĐ  Ị NH  THƯỜNG  LÀ  HÀNG  NGÀN, HÀNG  TRĂM  NHƯ  A/ ONE HUNDRED ­ A/ONE THOUSAND DÙNG TRƯỚC "HALF"  (MỘT  NỬA)  KHIN   Ó THEO SAU MỘT ĐƠN VỊ NGUYÊNV  ẸN:   A  KILO  AND A  HALF,  HAYK  HI   NÓĐ  I   GHÉPV  ỚI   MỘTD  ANH TỪ  KHÁC  ĐỂ  CHỈ   NỬA  PHẦN  ( KHI   VI ẾTC   Ó  DẤU  GẠCH  NỐI ) :   A  HALF  ­ SHARE, A HALF ­ HOLIDAY (NGÀY LỄ CHỈ NGHỈ NỬA NGÀY) DÙNG  VỚI   CÁC  ĐƠN  VỊ   PHÂN  SỐ  NHƯ  1/3  A/ONE  THIRD  ­  1/5  A  /ONE FIFTH DÙNG  TRONG  CÁC  THÀNH  NGỮ  CHỈ   GI ÁC   Ả,   TỐCĐ   Ộ,   TỈ   LỆ:   $5  A  KILO, 60 KILOMETERS AN HOUR, 4 TIMES A DAY DÙNG  TRƯỚC  CÁC  DANH  TỪ  SỐ  Í TĐ   ẾM  ĐƯỢC   TRONG  CÁCT  HÁNT  Ừ WHAT A NICE DAY/ SUCH A LONG LIFE A  + MR/  MRS/ MS  +  FAMILY NAME = MỘT  ƠNG/ BÀ/ CƠ NÀO  ĐĨ (KHƠNG QUEN BIẾT) QN TỪ XÁC ĐỊNH "THE" ● DÙNG  TRƯỚCMỘ   TD   ANHT  Ừ  ĐÃĐ   ƯỢCX   ÁCĐ  Ị NHC   ỤT  HỂV  ỀMẶ   TT  Í NH CHẤT,   ĐẶC  ĐI ỂM,   VỊ   TRÍ   HOẶC  ĐƯỢC  NHẮC  ĐẾN  LẦN  THỨ  HAI   TRONG CÂU ● THE + DANH TỪ + GIỚI TỪ + DANH TỪ EX: THE GIRL IN BLUE, THE GULF OF MEXICO ● DÙNG  TRƯỚC  NHỮNG  TÍ NH  TỪ  SO  SÁNH  BẬC  NHẤT  HOẶC  ONLY EX: THE ONLY WAY, THE BEST DAY ● DÙNG  CHO  NHỮNG  KHOẢNG  THỜI   GI AN  XÁC  ĐỊ NH  ( THẬPN  I ÊN) :   IN  THE 1990S ● THE + DANH TỪ + ĐẠI TỪ QUAN HỆ + MỆNH ĐỀ PHỤ EX: THE MAN /TO WHOM YOU HAVE JUST SPOKEN /IS THE CHAIRMAN ● TRƯỚC  MỘT  DANH  TỪ  NGỤ  Ý  CHỈ   MỘT  VẬT  RI ÊNG  BI ỆT EX: SHE IS IN THE (= HER) GARDEN ● THE +D   ANH  TỪ  SỐ  Í TT  ƯỢNG  TRƯNG  CHO  MỘTN   HÓM  THÚV  ẬTH   OẶC ĐỒ  VẬT EX:  THE  WHALE  =  WHALES  (LOÀI  CÁ  VOI),  THE  DEEP­FREEZE  (THỨC  ĂN ĐƠNG LẠNH) LƯU  Ý:  NHƯNG  ĐỐI  VỚI  MAN KHI MANG NGHĨA "LỒI NGƯỜI" TUYỆT ĐỐI KHƠNG ĐƯỢC DÙNG "THE" EX:  SINCE  MAN LIVED ON THE EARTH  (KỂ TỪ KHI LỒI NGƯỜI SINH SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT NÀY) ● DÙNG TRƯỚC MỘT DANH TỪ SỐ Í T ĐỂ CHỈMỘ   T NHĨM,MỘ   T HẠNG NGƯỜI   NHẤT  ĐỊ NH  TRONG  Xà HỘI EX:  THE  SMALL  SHOPKEEPER:  GIỚI  CHỦ  TIỆM  NHỎ/  THE  TOP  OFFCIAL: GIỚI QUAN CHỨC CAO CẤP ● THE  +  ADJ:  TƯỢNG  TRƯNG CHO MỘT NHÓM  NGƯỜI ,   CHÚNG  KHÔNG BAO  GI Ờ  ĐƯỢC  PHÉPỞ    SỐ  NHI ỀU  NHƯNG  ĐƯỢC  XEM  LÀC   ÁCD   ANH TỪ  SỐ  NHI ỀU   DO  VẬYĐ   ỘNG  TỪ  VÀĐ   ẠI   TỪ  ĐI   CÙNG  VỚI   CHÚNG  PHẢI Ở  NGÔI   THỨ  3  SỐ  NHI ỀU EX:  THE  OLD  =  THE  OLD PEOPLE/ THE UNEMPLOYED/ THE DISABLED ARE OFTEN VERY HARD IN THEIR MOVING ● THE  +T   ÊN  CÁC  VÙNG/   KHU  VỰC  ĐÃN   ỔI   TI ẾNG  VỀMẶ   TĐ  Ị AL  ÝH   OẶC LỊ CH  SỬ EX: THE SAHARA (DESERT)/ THE SIBERIA (TUNDRA)/ THE NORMANDIC ● THE + EAST/ WEST/ SOUTH/ NORTH + DANH TỪ     USED AS ADJECTIVE EX: THE NORTH/ SOUTH POLE (BẮC/ NAM CỰC) EX: THE EAST END OF LONDON (KHU ĐÔNG LÔN ĐÔN) * NHƯNG  KHÔNG  ĐƯỢC  DÙNG  THET   RƯỚC  CÁC  TỪ  NÀYN   ẾUN   Ó  ĐI LI ỀN VỚIT   ÊN CHÂU LỤC HOẶC QUỐC GI A:WE   ST GERMANY,N   ORTH AMERI CA ● THE  +  TÊN  GỌI   CÁC  ĐỘI   HỢPX   ƯỚNG/   DÀNN   HẠCC   Ổ  ĐI ỂN/   BANN   HẠC PHỔ  THÔNG EX:  THE  BACK  CHOIR/  THE  PHILHARMONIQUE  PHILADELPHIA ORCHESTRA/ THE BEATLES ● THE  +  TÊN  GỌI   CÁC  TỜ  BÁO  ( KHÔNG  TẠPC   HÍ ) /   TÀU  BI ỂN/   CÁC  KHI NH KHÍ   CẦU EX: THE TIMES/ THE TITANIC/ THE HINDENBERG ● THE + HỌ  MỘT  GI A  ĐÌ NH  Ở  SỐ  NHI ỀU  =  GI A  ĐÌ NH  NHÀ EX: THE SMITHS = MR/ MRS SMITH AND CHILDREN ● DÙNGT  RƯỚCT  ÊNH  ỌC  ỦAMỘ   TN   GƯỜI   ĐỂX  ÁCĐ  Ị NHN  GƯỜI   ĐÓT  RONG SỐ  NHỮNG  NGƯỜI   TRÙNG  TÊN ● KHÔNG  ĐƯỢCD   ÙNG  "THE"  TRƯỚCC   ÁCD   ANHT  Ừ  CHỈ   BỮAĂ  NT  RONG NGÀY  TRỪ  CÁC  TRƯỜNG  HỢP  ĐẶC  BI ỆT EX: WE ATE BREAKFAST AT 8 AM THIS MORNING EX:  THE DINNER THAT YOU INVITED ME LAST WEEK WERE DELECIOUS ● KHÔNG  ĐƯỢCD  ÙNG"THE"    TRƯỚCMỘ   TS  ỐD  ANHT  Ừ  NHƯ  HOME,  BED, CHURCH,  COURT,  JAIL,  PRISON,  HOSPITAL,  SCHOOL,  CLASS, COLLEGE,  UNIVERSITY  V.V   KHI   NÓ  ĐI   VỚI   CÁCĐ   ỘNG  TỪ  VÀG  I ỚI   TỪ CHỈ   CHUYỂN  ĐỘNG  CHỈ   ĐI   ĐẾN  ĐĨ  VÌ   MỤC  ĐÍ CHC   HÍ NHH   OẶCR   AK  HỎI ĐĨ  CŨNG  VÌ   MỤC  ĐÍ CH  CHÍ NH EX: STUDENTS GO TO SCHOOL EVERYDAY EX: THE PATIENT WAS RELEASED FROM HOSPITAL ● NHƯNG  NẾUĐ   ẾNĐ   Ó  HOẶCR  AK  HỎI   ĐĨK  HƠNGV  Ì   MỤCĐ  Í CHC   HÍ NHB  ẮT BUỘC  PHẢI   DÙNG  "THE" EX: STUDENTS GO TO THE SCHOOL FOR A CLASS PARTY EX: THE DOCTOR LEFT THE HOSPITAL AFTERWORK * LƯU  Ý:   TRONG  AMERI CANE  NGLI SHH   OSPI TALV  ÀU   NI VERSI TYP   HẢI   DÙNG VỚI   THE: HE WAS IN THE HOSPITAL (IN HOSPITAL AS A PATIENT) SHE  WAS  UNHAPPY  AT  THE  UNIVERSITY  (AT  THE  UNIVERSITY AS A STUDENT) ● MỘT  SỐ  TRƯỜNG  HỢP  ĐẶC  BI ỆT ● GO  TO  WORK  =  GO  TO  THE  OFFI CE ● TO  BE  AT  WORK ● TO  BE  HARD  AT  WORK  ( LÀM  VI ỆC  CHĂM  CHỈ ) ● TO  BEI  NO   FFI CE(  ĐƯƠNG  NHI ỆM)   T  OB  EO   UTO   FO   FFI CE(  Đà MÃN  NHI ỆM) ● GO  TO  SEA  =  ĐI   BI ỂN  ( NHƯ  NHỮNG  THỦY  THỦ) ● GO  TO  THE  SEA  =  RA  BI ỂN,   THƯỜNG  ĐỂ  NGHỈ ● TO  BE  AT  THE  SEA:   Ở  GẦN  BI ỂN ● TO  BE  AT  SEA  ( Ở  TRÊN  BI ỂN)   TRONG  MỘT  CHUYẾN  HẢI   HÀNH ● GO  TO  TOWN:   ĐI   VÀO  TRUNG  TÂM/   ĐI   PHỐ  ­   TO  BEI  NT  OWN(  Ở TRUNG  TÂM)   KHI   TOWN  LÀ  CỦA  NGƯỜI   NĨI BẢNG SỬ DỤNG "THE"  VÀ KHƠNG SỬ DỤNG "THE"  TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG  HỢP  ĐI ỂN  HÌ NH CĨ "THE" KHƠNG "THE" ● DÙNG  TRƯỚC TÊN CÁC ĐẠI ● TRƯỚC  TÊN  MỘT  HỒ DƯƠNG,   SÔNG  NGÒI ,   BI ỂN,   VỊ NH VÀ  CÁC  HỒ  ( Ở  SỐ  NHI ỀU) EX: LAKE  GENEVA EX:  THE  RED  SEA,  THE  ATLANTIC OCEAN,  THE  PERSIAN  GUFL,  THE GREAT LAKES ● TRƯỚC  TÊN  CÁC  DÃY  NÚI ● TRƯỚC  TÊN  MỘT  NGỌN  NÚI EX: THE ROCKY MOUNTAINS EX: MOUNT VESUVIUS NH ● TRƯỚC TÊN NHỮNG VẬT THỂ● TRƯỚC TÊN CÁC HÀNH TI CÁC  CHÒM  SAO DUY NHẤTT   RONG  VŨ  TRỤ  HOẶC HOẶC  TRÊN  THẾ  GI ỚI EX: VENUS, MARS EX: THE EARTH, THE MOON               THE GREAT WALL ● THE  ● TRƯỚC TÊN  CÁC TRƯỜNG NÀY SCHOOLS,   COLLEGES, NẾU TRƯỚC NÓ LÀ MỘT TÊN 10 ... 3 ĐỘNG TỪ ĐẶC BIỆT CÂU PHỨC HỢP VÀ ĐẠI TỪ QUAN HỆ THAY THẾ THAT VÀ WHICH LÀM CHỦ NGỮ CỦA CÂU PHỤ THAT VÀ WHICH LÀM TÂN NGỮ CỦA CÂU PHỤ WHO LÀM CHỦ NGỮ CỦA CÂU PHỤ WHOM LÀM TÂN NGỮ CỦA CÂU PHỤ MỆNH ĐỀ PHỤ BẮT BUỘC VÀ KHÔNG BẮT BUỘC... ĐỘNG TỪ VỚI HAI TÂN NGỮ TRỰC TIẾP VÀ GIÁN TIẾP SỰ ĐẢO NGƯỢC PHĨ TỪ MỘT SỐ CÁC DẠNG PHĨ TỪ ĐẶC BIỆT ĐỨNG Ở ĐẦU CÂU CÁCH LOẠI BỎ NHỮNG CÂU TRẢ LỜI KHƠNG ĐÚNG TRONG BÀI NGỮ PHÁP KIỂM TRA CÁC LỖI NGỮ PHÁP CƠ BẢN BAO GỒM... THỜI  CỔ  ĐẠI)  ­  MODERN  TIMES  (NHỮNG THỜI HIỆN ĐẠI) ● BẢNG  SỐ   1TRANG  45L  ÀC   ÁC  ĐỊ NH  NGỮ  DÙNG  ĐƯỢC  VỚI   CÁCD   ANH TỪ  ĐẾM  ĐƯỢC  VÀ  KHÔNG  ĐẾM  ĐƯỢC ● VI ỆC  XÁC  ĐỊ NH  DANH  TỪ 

Ngày đăng: 11/09/2014, 20:05

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan