0

Tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh Tài liệu luyện thi đại học (hay)

158 5,577 6
  • Tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh   Tài liệu luyện thi đại học (hay)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2014, 20:05

Đây là bộ tài liệu hay, được tuyển chọn kĩ càng, có chất lượng cao, giúp các em học sinh lớp 12 củng cố và nâng cao kiến thức, phục vụ tốt việc bồi dưỡng học sinh giỏi và luyện thi đại học của bộ môn. Bên cạnh phần lí thuyết được hệ thống hóa một cách khoa học và dễ hiểu là phần bài tập thực hành với lời giải chi tiết cụ thể, không những giúp các thầy cô có căn cứ để hướng dẫn và giảng dạy cho học sinh mà còn giúp cho các em tự học, tự kiểm tra và so sánh đối chiếu kết quả làm bài của mình khi không có sự trợ giúp của các thầy cô giáo.Hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích đắc lực cho các em học sinh lớp 12 trong việc học tập và luyện thi đại học. MỤCLỤC GRAMMARREVIEW 1. DANHTỪĐẾMĐƯỢCVÀKHÔNGĐẾMĐƯỢC(COUNTNOUN/NONCOUNTNOUN) QUÁNTỪKHÔNGXÁCĐỊNH"A"VÀ"AN" QUÁNTỪXÁCĐỊNH"THE" CÁCHSỬDỤNGANOTHERVÀOTHER. CÁCHSỬDỤNGLITTLE,ALITTLE,FEW,AFEW SỞHỮUCÁCH VERB 1) PRESENT 1)SIMPLEPRESENT 2)PRESENTPROGRESSIVE(BE+VING) 3)PRESENTPERFECT:HAVE+P II 4)PRESENTPERFECTPROGRESSIVE:HAVEBEENVING 2. PAST 1)SIMPLEPAST:VED 2)PASTPROGRESSEIVE:WAS/WERE+VING 3)PASTPERFECT:HAD+P II 4)PASTPERFECTPROGRESSIVE:HAD+BEEN+VING 3. FUTURE 1)SIMPLEFUTURE:WILL/SHALL/CAN/MAY+VERBINSIMPLEFORM 2)NEARFUTURE 3)FUTUREPROGRESSIVE:WILL/SHALL+VERBING 4)FUTUREPERFECT:WHILL/SHALL+HAVE+P II SỰHÒAHỢPGIỮACHỦNGỮVÀĐỘNGTỪ 1. CÁCTRƯỜNGHỢPCHỦNGỮĐỨNGTÁCHKHỎIĐỘNGTỪ 2. CÁC DANH TỪ LUÔN ĐÒI HỎI CÁC ĐỘNG TỪ VÀ ĐẠI TỪ ĐI THEO CHÚNG Ở NGÔI THỨ 3                  SỐÍT 3. CÁCHSỬDỤNGNONEVÀNO 4. CÁCH SỬ DỤNG CẤU TRÚC EITHER OR (HOẶC HOẶC) VÀ NEITHER NOR        (KHÔNG MÀCŨNGKHÔNG) 5. VINGLÀMCHỦNGỮ 6. CÁCDANHTỪTẬPTHỂ 7. CÁCHSỬDỤNGANUMBEROF,THENUMBEROF: 8. CÁCDANHTỪLUÔNDÙNGỞSỐNHIỀU 9. THÀNHNGỮTHEREIS,THEREARE ĐẠITỪ 1. ĐẠITỪNHÂNXƯNG(CHỦNGỮ) 2. ĐẠITỪNHÂNXƯNGTÂNNGỮ 3. TÍNHTỪSỞHỮU 4. ĐẠITỪSỞHỮU 5. ĐẠITỪPHẢNTHÂN TÂNNGỮ 1. ĐỘNGTỪNGUYÊNTHỂLÀTÂNNGỮ 1 2. VERBINGDÙNGLÀMTÂNNGỮ 3. BỐNĐỘNGTỪĐẶCBIỆT 4. CÁCĐỘNGTỪĐỨNGSAUGIỚITỪ 5. VẤN ĐỀ CÁC ĐẠI TỪ ĐỨNG TRƯỚC ĐỘNG TỪ NGUYÊN THỂ HOẶC VING DÙNG LÀM              TÂNNGỮ. CÁCHSỬDỤNGCÁCĐỘNGTỪBÁNKHIẾMKHUYẾT 1. NEED 1)DÙNG NHƯ MỘTĐỘNGTỪ THƯỜNG:ĐƯỢCSỬ DỤNGRASAOCÒNTÙYVÀOCHỦNGỮ                CỦANÓ 2)NEEDĐƯỢCSỬDỤNGNHƯMỘTĐỘNGTỪKHIẾMKHUYẾT 2. DARE 1)KHIDÙNGVỚINGHĨALÀ"DÁM" 2)DAREDÙNGNHƯMỘTNGOẠIĐỘNGTỪ CÁCHSỬDỤNGTOBETRONGMỘTSỐTRƯỜNGHỢP CÁCHSỬDỤNGTOGETTRONGMỘTSỐTRƯỜNGHỢPĐẶCBIỆT 1. TOGET+P 2 2. GET+VING=START+VING:BẮTĐẦULÀMGÌ 3. GETSB/SMT+VING:LÀMAI/CÁIGÌBẮTĐẦU. 4. GET+TO+VERB 5. GET + TO + VERB (CHỈ VẤN ĐỀ HÀNH ĐỘNG) = COME + TO + VERB (CHỈ VẤN ĐỀ NHẬN                   THỨC)=GRADUALLY=DẦNDẦN CÂUHỎI 1. CÂUHỎIYES/NO 2. CÂUHỎITHÔNGBÁO A)WHO/WHATLÀMCHỦNGỮ B)WHOM/WHATLÀMTÂNNGỮ C)CÂUHỎINHẮMVÀOCÁCBỔNGỮ:WHEN,WHERE,HOWVÀWHY 3. CÂUHỎIGIÁNTIẾP 4. CÂUHỎICÓĐUÔI LỐINÓIPHỤHỌAKHẲNGĐỊNHVÀPHỦĐỊNH 1. KHẲNGĐỊNH 2. PHỦĐỊNH CÂUPHỦĐỊNH MỆNHLỆNHTHỨC ĐỘNGTỪKHIẾMKHUYẾT CÂUĐIỀUKIỆN 1. ĐIỀUKIỆNCÓTHỂTHỰCHIỆNĐƯỢCỞHIỆNTẠI 2. ĐIỀUKIỆNKHÔNGTHỂTHỰCHIỆNĐƯỢCỞHIỆNTẠI 3. ĐIỀUKIỆNKHÔNGTHỂTHỰCHIỆNĐƯỢCỞQUÁKHỨ CÁCHSỬDỤNGCÁCĐỘNGTỪWILL,WOULD,COULD,SHOULDSAUIF MỘTSỐCÁCHDÙNGTHÊMCỦAIF 1. IF THEN:NẾU THÌ 2. IF DÙNG TRONG DẠNG CÂU KHÔNG PHẢI CÂU ĐIỀU KIỆN: ĐỘNG TỪ Ở CÁC MỆNH ĐỀ               DIỄNBIẾNBÌNHTHƯỜNGTHEOTHỜIGIANCỦACHÍNHNÓ. 3. IF SHOULD = IF HAPPEN TO = IF SHOULD HAPPEN TO DIỄN ĐẠT SỰ KHÔNG              CHẮCCHẮN(XEMTHÊMPHẦNSỬDỤNGSHOULDTRONGMỘTSỐTRƯỜNGHỢPCỤTHỂ) 4. IF WAS/WERETO 5. IFIT+TOBE+NOT+FOR:NẾUKHÔNGVÌ,NẾUKHÔNGNHỜVÀO. 6. NOT ĐÔI KHI ĐƯỢC THÊM VÀO NHỮNG ĐỘNG TỪ SAU IF ĐỂ BÀY TỎ SỰ NGHI NGỜ,                2 KHÔNGCHẮCCHẮN. 7. IT WOULD IF + SUBJECT + WOULD (SẼ LÀ NẾU – KHÔNG ĐƯỢC DÙNG TRONG              VĂNVIẾT) 8. IF ‘D HAVE ‘HAVE: DÙNG TRONG VĂN NÓI, KHÔNG DÙNG TRONG VĂN VIẾT, DIỄN             ĐẠTĐIỀUKIỆNKHÔNGTHỂXẢYRAỞQUÁKHỨ 9. IF+PREPOSITION+NOUN/VERB (SUBJECT+BEBỊLƯỢCBỎ) 10. IF DÙNG KHÁ PHỔ BIẾN VỚI MỘT SỐ TỪ NHƯ ANY/ANYTHING/EVER/NOT DIỄN ĐẠT            PHỦĐỊNH 11. IF+ADJECTIVE=ALTHOUGH(CHODÙLÀ) CÁCHSỬDỤNGTOHOPE,TOWISH. 1. ĐIỀUKIỆNKHÔNGCÓTHẬTỞTƯƠNGLAI 2. ĐIỀUKIỆNKHÔNGTHỂTHỰCHIỆNĐƯỢCỞHIỆNTẠI 3. ĐIỀUKIỆNKHÔNGTHỂTHỰCHIỆNĐƯỢCỞQUÁKHỨ CÁCHSỬDỤNGTHÀNHNGỮASIF,ASTHOUGH(GẦNNHƯLÀ,NHƯTHỂLÀ) USEDTO,TOBE/GETUSEDTO CÁCHSỬDỤNGTHÀNHNGỮWOULDRATHER 1. LOẠICÂUCÓMỘTCHỦNGỮ 2. LOẠICÂUCÓHAICHỦNGỮ A)LOẠICÂUGIẢĐỊNHỞHIỆNTẠI B)LOẠICÂUKHÔNGTHỂTHỰCHIỆNĐƯỢCỞHIỆNTẠI C)LOẠICÂUKHÔNGTHỂTHỰCHIỆNĐƯỢCỞQUÁKHỨ CÁCHSỬDỤNGTHÀNHNGỮWOULDLIKE CÁCHSỬDỤNGCÁCĐỘNGTỪKHIẾMKHUYẾTĐỂDIỄNĐẠTCÁCTRẠNGTHÁIỞHIỆNTẠI 1. COULD,MAY,MIGHT+VERBINSIMPLEFORM=CÓLẼ,CÓTHỂ. 2. SHOULD+VERBINSIMPLEFORM 3. MUST+VERBINSIMPLEFORM CÁCHSỬDỤNGCÁCĐỘNGTỪKHIẾMKHUYẾTĐỂDIỄNĐẠTCÁCTRẠNGTHÁIỞQUÁKHỨ 1. COULD,MAY,MIGHT+HAVE+P 2 =CÓLẼĐà 2. COULDHAVE+P 2 =LẼRAĐÃCÓTHỂ(TRÊNTHỰCTẾLÀKHÔNG) 3. MIGHTHAVEBEEN+VING=CÓLẼLÚCẤYĐANG 4. SHOULDHAVE+P 2 =LẼRAPHẢI,LẼRANÊN 5. MUSTHAVE+P 2 =HẲNLÀĐà 6. MUSTHAVEBEENVING=HẲNLÚCẤYĐANG CÁCVẤNĐỀSỬDỤNGSHOULDTRONGMỘTSỐTRƯỜNGHỢPCỤTHỂ TÍNHTỪVÀPHÓTỪ ĐỘNGTỪNỐI CÁCDẠNGSOSÁNHCỦATÍNHTỪVÀPHÓTỪ 1. SOSÁNHBẰNG 2. SOSÁNHHƠNKÉM 3. SOSÁNHHỢPLÝ 4. SOSÁNHĐẶCBIỆT 5. SOSÁNHĐABỘI 6. SOSÁNHKÉP 7. CẤUTRÚCNOSOONER THAN=VỪAMỚI THÌĐà 8. SOSÁNHGIỮA2NGƯỜIHOẶC2VẬT 9. SOSÁNHBẬCNHẤT DANHTỪDÙNGLÀMTÍNHTỪ ENOUGH 3 MỘTSỐTRƯỜNGHỢPCỤTHỂDÙNGMUCH&MANY PHÂN BIỆT THÊM VỀ CÁCH DÙNG ALOT/ LOTS OF/ PLENTY/ A GREAT DEAL/ SO VỚI MANY/               MUCH. MỘTSỐCÁCHDÙNGCỤTHỂCỦAMORE&MOST CÁCHDÙNGLONG&(FOR)ALONGTIME TỪNỐI 1. BECAUSE,BECAUSEOF BECAUSEOF=ONACCOUNTOF=DUETO 2. TỪNỐICHỈMỤCĐÍCHVÀKẾTQUẢ 3. TỪNỐICHỈNGUYÊNNHÂNVÀKẾTQUẢ. 4. MỘTSỐCÁCTỪNỐIMANGTÍNHĐIỀUKIỆNKHÁC. CÂUBỊĐỘNG ĐỘNGTỪGÂYNGUYÊNNHÂN 1. TOHAVESBDOSTH=TOGETSBTODOSTH=SAIAI,KHIẾNAI,BẢOAILÀMGÌ 2. TOHAVE/TOGETSTHDONE=ĐƯACÁIGÌĐILÀM 3. TOMAKESBDOSTH=TOFORCESBTODOSTH 4. TOMAKESB+P 2 =LÀMCHOAIBỊLÀMSAO 5. TOCAUSESTH+P 2 =LÀMCHOCÁIGÌBỊLÀMSAO 6. TOLETSBDOSTH=TOPERMIT/ALLOWSBTODOSTH=ĐỂAI,CHOPHÉPAILÀMGÌ 7. TOHELPSBTODOSTH/DOSTH=GIÚPAILÀMGÌ 8. 3ĐỘNGTỪĐẶCBIỆT CÂUPHỨCHỢPVÀĐẠITỪQUANHỆTHAYTHẾ 1. THATVÀWHICHLÀMCHỦNGỮCỦACÂUPHỤ 2. THATVÀWHICHLÀMTÂNNGỮCỦACÂUPHỤ 3. WHOLÀMCHỦNGỮCỦACÂUPHỤ 4. WHOMLÀMTÂNNGỮCỦACÂUPHỤ 5. MỆNHĐỀPHỤBẮTBUỘCVÀKHÔNGBẮTBUỘC. 1)MỆNHĐỀPHỤBẮTBUỘC. 2)MỆNHĐỀPHỤKHÔNGBẮTBUỘC 6. TẦMQUANTRỌNGCỦAVIỆCSỬDỤNGDẤUPHẨYĐỐIVỚIMỆNHĐỀPHỤ 7. CÁCHSỬDỤNGALL,BOTH,SOME,SEVERAL,MOST,FEW+OF+WHOM/WHICH 8. WHOSE=CỦANGƯỜIMÀ,CỦACONMÀ. 9. CÁCHLOẠIBỎMỆNHĐỀPHỤ CÁCHSỬDỤNGP 1 TRONGMỘTSỐTRƯỜNGHỢP 10. DÙNGVỚIMỘTSỐCÁCCẤUTRÚCĐỘNGTỪ. 11. P 1 ĐƯỢCSỬDỤNGĐỂRÚTNGẮNNHỮNGCÂUDÀI CÁCHSỬDỤNGNGUYÊNMẪUHOÀNTHÀNH(TOHAVE+P 2 ) NHỮNGCÁCHSỬDỤNGKHÁCCỦATHAT 1. THATDÙNGVỚITƯCÁCHLÀMỘTLIÊNTỪ(RẰNG) 2. MỆNHĐỀTHAT CÂUGIẢĐỊNH 1. DÙNGVỚIWOULDRATHERTHAT 2. DÙNGVỚIĐỘNGTỪ. 3. DÙNGVỚITÍNHTỪ. 4. CÂUGIẢĐỊNHDÙNGVỚIMỘTSỐTRƯỜNGHỢPKHÁC 5. CÂUGIẢĐỊNHDÙNGVỚIIT+TOBE+TIME LỐINÓIBAOHÀM 4 1. NOTONLY BUTALSO 2. ASWELLAS:CŨNGNHƯ 3. BOTH AND CÁCHSỬDỤNGTOKNOW,TOKNOWHOW. MỆNHĐỀNHƯỢNGBỘ 1. DESPITE/INSPITEOF=BẤTCHẤP 2. ALTHOUGH/EVENTHOUGH/THOUGH=MẶCDẦU 3. HOWEVER+ADJ+S+LINKVERB=DÙCÓ ĐICHĂNGNỮATHÌ 4. ALTHOUGH/ALBEIT(MOREFORMAL)+ADJECTIVE/ADVERB/AVERBIALMODIFIER NHỮNGĐỘNGTỪDỄGÂYNHẦMLẪN MỘTSỐCÁCĐỘNGTỪĐẶCBIỆTKHÁC SỰPHÙHỢPVỀTHỜIĐỘNGTỪ CÁCHSỬDỤNGTOSAY,TOTELL ĐẠITỪNHÂNXƯNGONEVÀYOU TỪĐITRƯỚCĐỂGIỚITHIỆU CÁCHSỬDỤNGCÁCPHÂNTỪỞĐẦUMỆNHĐỀPHỤ PHÂNTỪDÙNGLÀMTÍNHTỪ 1. PHÂN TỪ 1(VING) ĐƯỢC DÙNG LÀM TÍNH TỪ KHI NÓ ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ CÁC ĐIỀU KIỆN                SAU: 2. PHÂN TỪ 2 (VED) ĐƯỢC DÙNG LÀM TÍNH TỪ KHI NÓ ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ CÁC ĐIỀU KIỆN                 SAU: CÂUTHỪA CẤUTRÚCCÂUSONGSONG THÔNGTINTRỰCTIẾPVÀGIÁNTIẾP 1. CÂUTRỰCTIẾPVÀCÂUGIÁNTIẾP ĐỘNGTỪVỚIHAITÂNNGỮTRỰCTIẾPVÀGIÁNTIẾP SỰĐẢONGƯỢCPHÓTỪ 1. MỘTSỐCÁCDẠNGPHÓTỪĐẶCBIỆTĐỨNGỞĐẦUCÂU CÁCHLOẠIBỎNHỮNGCÂUTRẢLỜIKHÔNGĐÚNGTRONGBÀINGỮPHÁP 1. KIỂMTRACÁCLỖINGỮPHÁPCƠBẢNBAOGỒM 2. LOẠIBỎNHỮNGCÂUTRẢLỜIMANGTÍNHRƯỜMRÀ: 3. PHẢI CHẮC CHẮN RẰNG TẤT CẢ CÁC TỪ TRONG CÂU ĐƯỢC CHỌN ĐỀU PHẢI PHÚC VỤ               CHONGHĨACỦABÀI,ĐẶCBIỆTLÀCÁCNGỮĐỘNGTỪ. 4. PHẢI LOẠI BỎ NHỮNG CÂU TRẢ LỜI BAO HÀM TIẾNG LÓNG, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP             DÙNGTRONGVĂNVIẾTQUICHUẨN NHỮNGTỪDỄGÂYNHẦMLẪN PHỤLỤC:MỘTSỐNHỮNGTỪDỄGÂYNHẦMLẪNKHÁC: GIỚITỪ NGỮĐỘNGTỪ MỘTSỐNGUYÊNTẮCTHỰCHIỆNBÀIĐỌC GRAMMARREVIEW 5 MỘTCÂUTRONGTIẾNGANHBAOGỒMCÁCTHÀNHPHẦNSAUĐÂY SUBJECTVERBASPREDICATECOMPLEMENTMODIFIER (OBJECT) DIRECT INDIRECT SUBJECT CÓTHỂLÀMỘTĐỘNGTỪNGUYÊNTHỂ,MỘTVERB_ING,MỘTĐẠI            TỪ,SONG NHIỀU NHẤT VẪN LÀ MỘT DANH TỪ.CHÚNG BAO GIỜ CŨNG            ĐỨNG Ở ĐẦUCÂU,LÀM CHỦNGỮ VÀQUYẾTĐỊNHVIỆCCHIAĐỘNGTỪ.VÌ              LÀDANHTỪNÊNCHÚNGLIÊNQUANĐẾNNHỮNGVẤNĐỀSAU: 1.DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC VÀ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC (COUNT        NOUN/NONCOUNTNOUN) ● DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC: DÙNG ĐƯỢCVỚISỐ ĐẾM,DOĐÓ NÓCÓHÌNH             THÁISỐÍT,SỐNHIỀU.NÓCÓTHỂDÙNGĐƯỢCVỚI"A"VÀ"THE". ● DANH TỪ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC: KHÔNG DÙNG ĐƯỢCVỚISỐ ĐẾM,DO           ĐÓ NÓ KHÔNG CÓ HÌNH THÁISỐ ÍT,SỐ NHIỀU.NÓ KHÔNG THỂDÙNG             ĐƯỢC VỚI"A", CÒN "THE" CHỈTRONG MỘTSỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC           BIỆT. ● MỘTSỐDANHTỪĐẾMĐƯỢCCÓHÌNHTHÁISỐNHIỀUĐẶCBIỆT. ● MỘTSỐ DANHTỪ ĐẾMĐƯỢCCÓDẠNGSỐÍT/SỐNHIỀUNHƯ NHAUCHỈ              PHÂNBIỆTBẰNGCÓ"A"VÀKHÔNGCÓ"A" EX:ANAIRCRAFT/AIRCRAFT;ASHEEP/SHEEP;AFISH/FISH. ● MỘTSỐ CÁC DANHTỪ KHÔNGĐẾM ĐƯỢCNHƯ FOOD, MEAT, MONEY,           SAND, WATER ĐỐIKHIĐƯỢCDÙNG NHƯ CÁCDANHTỪ SỐ NHIỀU            ĐỂCHỈCÁCDẠNG,LOẠIKHÁCNHAUCỦADANHTỪĐÓ. EX:WATER>WATERS(NƯỚC>NHỮNGVŨNGNƯỚC) ● DANHTỪ "TIME" NẾUDÙNGVỚINGHĨALÀ"THỜI GIAN" LÀKHÔNGĐẾM            ĐƯỢCNHƯNG KHIDÙNG VỚINGHĨALÀ"THỜI ĐẠI" HAY"SỐ LẦN" LÀ            DANHTỪĐẾMĐƯỢC. EX: ANCIENT TIMES (NHỮNG THỜI CỔ ĐẠI)  MODERN TIMES (NHỮNG          THỜIHIỆNĐẠI) ● BẢNG SỐ 1TRANG 45LÀCÁCĐỊNH NGỮ DÙNG ĐƯỢCVỚICÁCDANH            TỪĐẾMĐƯỢCVÀKHÔNGĐẾMĐƯỢC. ● VIỆC XÁC ĐỊNH DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢCVÀKHÔNG ĐẾM ĐƯỢCLÀHẾT            SỨCQUANTRỌNG VÀTHƯỜNG LÀBƯỚCCƠ BẢNMỞ ĐẦUCHOCÁC            BÀINGHE/NGỮPHÁPCỦATOEFL. 6 QUÁNTỪKHÔNGXÁCĐỊNH"A"VÀ "AN" ● DÙNG"AN"TRƯỚCMỘTDANHTỪBẮTĐẦUBẰNG: ○ 4NGUYÊNÂMA,E,I,O. ○ 2BÁNNGUYÊNÂMU,Y. ○ NHỮNGDANHTỪBẮTĐẦUBẰNG"H"CÂM(ANHEIR/ANHOUR) ○ NHỮNGTỪMỞĐẦUBẰNGMỘTCHỮVIẾTTẮT(ANS.O.S/ANM.P) ○ LƯU Ý: ĐỨNG TRƯỚCMỘTDANHTỪ MỞ ĐẦUBẰNG"UNI " PHẢI           DÙNG"A"(AUNIVERSITY/AUNIFORM) ● DÙNG"A"TRƯỚCDANHTỪBẮTĐẦUBẰNGMỘTPHỤÂM. ● ĐƯỢC DÙNG TRƯỚC MỘTDANH TỪ KHÔNG XÁC ĐỊNHVỀMẶTVỊTRÍ/            TÍNH CHẤT/ĐẶC ĐIỂM HOẶC ĐƯỢCNHẮC ĐẾNLẦN ĐẦU TIÊNTRONG           CÂU. ● DÙNGTRONGCÁCTHÀNHNGỮ CHỈSỐLƯỢNGNHẤTĐỊNHNHƯ:A LOT           OF/AGREATDEALOF/ACOUPLE/ADOZEN. ● DÙNG TRƯỚC NHỮNG SỐ ĐẾM NHẤTĐỊNH THƯỜNG LÀHÀNG NGÀN,          HÀNGTRĂMNHƯA/ONEHUNDREDA/ONETHOUSAND. ● DÙNG TRƯỚC "HALF" (MỘT NỬA) KHINÓ THEO SAU MỘT ĐƠN VỊ           NGUYÊNVẸN:A KILO AND A HALF, HAYKHINÓĐIGHÉPVỚIMỘTDANH             TỪ KHÁC ĐỂCHỈNỬA PHẦN (KHIVIẾTCÓ DẤUGẠCHNỐI):A HALF               SHARE,AHALFHOLIDAY(NGÀYLỄCHỈNGHỈNỬANGÀY). ● DÙNG VỚICÁC ĐƠNVỊPHÂNSỐ NHƯ 1/3 A/ONE THIRD  1/5 A /ONE              FIFTH. ● DÙNG TRONG CÁCTHÀNHNGỮ CHỈGIÁCẢ,TỐCĐỘ,TỈLỆ:$5 A KILO,              60KILOMETERSANHOUR,4TIMESADAY. ● DÙNG TRƯỚCCÁCDANHTỪ SỐÍTĐẾM ĐƯỢC.TRONGCÁCTHÁNTỪ            WHATANICEDAY/SUCHALONGLIFE. ● A + MR/ MRS/ MS + FAMILY NAME = MỘT ÔNG/ BÀ/ CÔ NÀO ĐÓ (KHÔNG               QUENBIẾT) 7 QUÁNTỪXÁCĐỊNH"THE" ● DÙNGTRƯỚCMỘTDANHTỪ ĐÃĐƯỢCXÁCĐỊNHCỤTHỂVỀMẶTTÍNH             CHẤT,ĐẶCĐIỂM,VỊTRÍHOẶCĐƯỢC NHẮC ĐẾN LẦNTHỨ HAITRONG            CÂU. ● THE+DANHTỪ+GIỚITỪ+DANHTỪ EX:THEGIRLINBLUE,THEGULFOFMEXICO. ● DÙNGTRƯỚCNHỮNGTÍNHTỪSOSÁNHBẬCNHẤTHOẶCONLY. EX:THEONLYWAY,THEBESTDAY. ● DÙNG CHO NHỮNG KHOẢNG THỜIGIAN XÁCĐỊNH(THẬPNIÊN):IN THE           1990S ● THE+DANHTỪ+ĐẠITỪQUANHỆ+MỆNHĐỀPHỤ EX:THEMAN/TOWHOMYOUHAVEJUSTSPOKEN/ISTHECHAIRMAN ● TRƯỚCMỘTDANHTỪNGỤÝCHỈMỘTVẬTRIÊNGBIỆT EX:SHEISINTHE(=HER)GARDEN ● THE +DANH TỪ SỐÍTTƯỢNGTRƯNG CHO MỘTNHÓM THÚVẬTHOẶC             ĐỒVẬT EX: THE WHALE = WHALES (LOÀI CÁ VOI), THE DEEPFREEZE (THỨC ĂN           ĐÔNGLẠNH) LƯU Ý: NHƯNG ĐỐI VỚI MAN KHI MANG NGHĨA "LOÀI NGƯỜI" TUYỆT ĐỐI            KHÔNGĐƯỢCDÙNG"THE". EX: SINCE MAN LIVED ON THE EARTH (KỂ TỪ KHI LOÀI NGƯỜI SINH SỐNG             TRÊNTRÁIĐẤTNÀY) ● DÙNG TRƯỚC MỘT DANH TỪ SỐ ÍT ĐỂ CHỈMỘT NHÓM,MỘT HẠNG            NGƯỜINHẤTĐỊNHTRONGXÃHỘI. EX: THE SMALL SHOPKEEPER: GIỚI CHỦ TIỆM NHỎ/ THE TOP OFFCIAL:          GIỚIQUANCHỨCCAOCẤP ● THE + ADJ: TƯỢNG TRƯNG CHO MỘT NHÓM NGƯỜI,CHÚNG KHÔNG          BAO GIỜ ĐƯỢC PHÉPỞ SỐ NHIỀU NHƯNG ĐƯỢCXEM LÀCÁCDANH            TỪ SỐ NHIỀU.DO VẬYĐỘNGTỪ VÀĐẠITỪ ĐICÙNGVỚICHÚNGPHẢI              ỞNGÔITHỨ3SỐNHIỀU. EX: THE OLD = THE OLD PEOPLE/ THE UNEMPLOYED/ THE DISABLED ARE           OFTENVERYHARDINTHEIRMOVING 8 ● THE +TÊN CÁC VÙNG/KHUVỰCĐÃNỔITIẾNG VỀMẶTĐỊALÝHOẶC              LỊCHSỬ EX:THESAHARA(DESERT)/THESIBERIA(TUNDRA)/THENORMANDIC ● THE+EAST/WEST/SOUTH/NORTH+DANHTỪ USEDASADJECTIVE 1. EX:THENORTH/SOUTHPOLE (BẮC/NAMCỰC) 2. EX:THEEASTENDOFLONDON (KHUĐÔNGLÔNĐÔN) *NHƯNG KHÔNG ĐƯỢCDÙNG THETRƯỚCCÁC TỪ NÀYNẾUNÓĐI           LIỀN VỚITÊN CHÂU LỤC HOẶC QUỐC GIA:WEST GERMANY,NORTH          AMERICA ● THE + TÊN GỌICÁCĐỘIHỢPXƯỚNG/DÀNNHẠCCỔĐIỂN/BANNHẠC             PHỔTHÔNG EX: THE BACK CHOIR/ THE PHILHARMONIQUE PHILADELPHIA      ORCHESTRA/THEBEATLES. ● THE + TÊN GỌICÁC TỜ BÁO (KHÔNG TẠPCHÍ)/TÀUBIỂN/CÁC KHINH             KHÍCẦU. EX:THETIMES/THETITANIC/THEHINDENBERG ● THE+HỌMỘTGIAĐÌNHỞSỐNHIỀU=GIAĐÌNHNHÀ EX:THESMITHS=MR/MRSSMITHANDCHILDREN ● DÙNGTRƯỚCTÊNHỌCỦAMỘTNGƯỜIĐỂXÁCĐỊNHNGƯỜIĐÓTRONG            SỐNHỮNGNGƯỜITRÙNGTÊN. ● KHÔNG ĐƯỢCDÙNG"THE" TRƯỚCCÁCDANHTỪ CHỈBỮAĂNTRONG           NGÀYTRỪCÁCTRƯỜNGHỢPĐẶCBIỆT. EX:WEATEBREAKFASTAT8AMTHISMORNING EX:THEDINNERTHATYOUINVITEDMELASTWEEKWEREDELECIOUS. ● KHÔNGĐƯỢCDÙNG"THE" TRƯỚCMỘTSỐDANHTỪ NHƯ HOME, BED,           CHURCH, COURT, JAIL, PRISON, HOSPITAL, SCHOOL, CLASS,      COLLEGE, UNIVERSITY V.V KHINÓĐIVỚICÁCĐỘNGTỪ VÀGIỚITỪ            CHỈCHUYỂN ĐỘNG CHỈĐIĐẾN ĐÓ VÌMỤCĐÍCHCHÍNHHOẶCRAKHỎI             ĐÓCŨNGVÌMỤCĐÍCHCHÍNH. EX:STUDENTSGOTOSCHOOLEVERYDAY. EX:THEPATIENTWASRELEASEDFROMHOSPITAL. ● NHƯNGNẾUĐẾNĐÓHOẶCRAKHỎIĐÓKHÔNGVÌMỤCĐÍCHCHÍNHBẮT             BUỘCPHẢIDÙNG"THE". EX:STUDENTSGOTOTHESCHOOLFORACLASSPARTY. 9 EX:THEDOCTORLEFTTHEHOSPITALAFTERWORK *LƯUÝ:TRONGAMERICANENGLISHHOSPITALVÀUNIVERSITYPHẢIDÙNG         VỚITHE: 3. HEWASINTHEHOSPITAL(INHOSPITALASAPATIENT). 4. SHE WAS UNHAPPY AT THE UNIVERSITY (AT THE UNIVERSITY        ASASTUDENT). ● MỘTSỐTRƯỜNGHỢPĐẶCBIỆT ● GOTOWORK=GOTOTHEOFFICE. ● TOBEATWORK ● TOBEHARDATWORK(LÀMVIỆCCHĂMCHỈ) ● TOBEINOFFICE(ĐƯƠNGNHIỆM)<>TOBEOUTOFOFFICE(ĐÃ            MÃNNHIỆM) ● GOTOSEA=ĐIBIỂN(NHƯNHỮNGTHỦYTHỦ) ● GOTOTHESEA=RABIỂN,THƯỜNGĐỂNGHỈ ● TOBEATTHESEA:ỞGẦNBIỂN ● TOBEATSEA(ỞTRÊNBIỂN)TRONGMỘTCHUYẾNHẢIHÀNH. ● GO TO TOWN:ĐIVÀO TRUNG TÂM/ĐIPHỐTOBEINTOWN(Ở             TRUNGTÂM)KHITOWNLÀCỦANGƯỜINÓI. BẢNG SỬ DỤNG "THE" VÀ KHÔNG SỬ DỤNG "THE" TRONG MỘT SỐ           TRƯỜNGHỢPĐIỂNHÌNH CÓ"THE" KHÔNG"THE" ● DÙNG TRƯỚC TÊN CÁC ĐẠI    DƯƠNG,SÔNG NGÒI,BIỂN,VỊNH    VÀCÁCHỒ(ỞSỐNHIỀU) EX: THE RED SEA, THE ATLANTIC     OCEAN, THE PERSIAN GUFL, THE    GREATLAKES ● TRƯỚCTÊNCÁCDÃYNÚI EX:THEROCKYMOUNTAINS ● TRƯỚC TÊN NHỮNG VẬT THỂ    DUY NHẤTTRONG VŨ TRỤ HOẶC     TRÊNTHẾGIỚI EX:THEEARTH,THEMOON THEGREATWALL ● THE SCHOOLS, COLLEGES,  ● TRƯỚCTÊNMỘTHỒ EX:LAKEGENEVA ● TRƯỚCTÊNMỘTNGỌNNÚI EX:MOUNTVESUVIUS ● TRƯỚC TÊN CÁC HÀNH TINH    HOẶCCÁCCHÒMSAO EX:VENUS,MARS ● TRƯỚC TÊN CÁC TRƯỜNG NÀY    NẾU TRƯỚC NÓ LÀ MỘT TÊN     10 [...]...  Ế D Đ ƯỢC ● ANOTHER  +  DANH  TỪ  ĐẾM ĐƯỢC  SỐ  ÍT  =  MỘ   Á  ỮA T C IN , MỘ  Á H C  TN ƯỜI ỮA TC I Á , K MỘ  G   N , MỘ  G TN ƯỜI H C   Á K ● THE  OTHER   +  DANH   TỪ  ĐẾM ĐƯỢC  SỐ  ÍT  =  C I Ò  Ạ  Ủ Á  NL IC A C ( MỘ   Ộ ,N ƯỜIC N L I( Ủ TB ) G     Ò   Ạ C A MỘ  H M) TN Ó ● ANOTHER  +  DANH  TỪ  ĐẾM ĐƯỢC  SỐ  NHIỀU  =  MẤ  C I Y Á N , MẤ   C I K Á , MẤ ● ANOTHER  +  DANH  TỪ  KHÔNG ỮA  Y Á  H... ĐẾM ĐƯỢC = MỘ  H TN TC Ú  ỮA ● THE  OTHER   +  DANH   TỪ  ĐẾM ĐƯỢC  SỐ  NHIỀU  =  N ỮN   Á H GCI C N L I( Ủ   TB ) N ỮN ● THE  OTHER  +  DANH  TỪ  KHÔNG Ò   Ạ C A MỘ   Ộ , H G   N ƯỜI C N L I ( Ủ   MỘ G   Ò   Ạ  C A T ĐẾM ĐƯỢC = C Ỗ C NS TL I H  Ò  Ó  Ạ N Ó H M) EX: I DON'T WANT THIS BOOK. PLEASE GIVE ME ANOTHER (ANOTHER = ANY OTHER BOOK ­ NOT SPECIFIC)        I DON'T WANT THIS BOOK. PLEASE GIVE ME THE OTHER... PEOPLE  ALIVE  TODAY  WILL  HAVE  PASSED AWAY 24 SỰ HÒA HỢP GIỮA CHỦ NGỮ VÀ ĐỘNG TỪ T O G MỘ      IN   N , H N   H R N   TC U TẾ G A H  Ô G T ƯỜN   H  H   G   ỨN  IN T G T Ì Ủ N Ữ Đ G LỀ C N A   ỚI Ộ G T   ÀQ Y TĐN  ICC I  Ộ G T   H G K Ô G G YV   N  Ừ V   U Ế   ỊHVỆ   HAĐ N  Ừ N ƯN   H N Đ P Ả U NL Ô  H V Y H I Ô  U NN Ư Ậ L 1 CÁC  TRƯỜNG  HỢP  CHỦ  NGỮ  ĐỨNG  TÁCH  KHỎI  ĐỘNG TỪ ● X NV O G ỮAL   TN... ANYONE                                   NO ONE                                 SOMEONE ANYTHING                                NOTHING                               SOMETHING   EVERY + SINGULAR  NOUN  NOUN EACH +  SINGULAR       EVERYBODY       EVERYONE                                                           EITHER *       EVERYTHING                                                        NEITHER* *EITHER  AND ... : HN  ÀC I.N YĐ Y( ỂMỞ  Ầ   H H R   ST I   O N  ÍHL   Á  À   Ấ     Đ UC O C   Đ MỘ  Â  H Y N TC UC U Ệ ) 53 THERE  WAS  THIS  MAN,  SEE,  AND  HE  COULD  NOT  GET  UP  IN  THE MORNING. SO HE  (NÀY,  CHÍNH  LÀ  CÁI  ANH CHÀNG  NÀY  ĐẤY,  ANH TA  KHÔNG  DẬY ĐƯỢC BUỔI SÁNG. THẾ LÀ ANH TA ● T E E(À TN  Ừ) HN  Á/ O / G H R   M ÍHT   ÍHC IC N  ƯỜI Y L C   N   Ấ 54 GIVE THAT BOOK THERE, PLEASE LÀM ƠN ĐƯA CHO TÔI CHÍNH CUỐN SÁCH ẤY... / U D T T S S L B B : H CC Ắ  ÀS  Ó E  Ắ  H NL  ẼC C 43 THERE IS SURE TO BE TROUBLE WHEN SHE GETS HIS LETTER (CHẮC  CHẮN  LÀ  SẼ  CÓ  RẮC  RỐI  KHI  CÔ  ẤY  NHẬN  ĐƯỢC  THƯ  ANH TA) 44 DO YOU THINK THERE IS LIKELY TO BE SNOW (ANH CHO RẰNG CHẮC CHẮN SẼ CÓ TUYẾT CHỨ) ● T O G D N  IN   N   U   H Ẩ   O CV NC ƯƠN   TS  Á R N   Ạ G TẾ G A HQ YC U NH Ặ  Ă  H GMỘ  ỐC C Đ N  Ừ H CN O I Ộ G T K Á  G À  TO BE  Ũ...  H H R   U J C   O O N+G / ME  : A  ẾL / I Ì P C B K T R T 49 THERE HE COMES (ANH TA ĐàĐẾN RỒI KIA KÌA) 50 THERE  YOU  ARE,  I  HAVE  BEEN  WAITING  FOR  YOU  FOR  OVER  AN HOUR (ANH ĐÂY RỒI, TÔI ĐANG CHỜ ANH ĐẾN HƠN MỘT TIẾNG RỒI ĐẤY) ● T E E+B    A   FP O L  T Ì Ó Đ YT Ô    H M Đ   ỢI H R   E+N MEO  E P E: H      Ấ  H I.N Ằ   ỂG   C T  Ự H   Ế AS C ÚÝĐ N T E E+B   L Y   O N H Ú  À  H  Ó MỘ   II... CONES Ằ G S UANOTHER O COTHER Đ N  A   H Ặ  LƯU  Ý:  THIS  HOẶC  THAT  CÓ  THỂ  DÙNG  VỚI  ONE  NHƯNG  THESE  VÀ THOSE KHÔNG ĐƯỢC DÙNG VỚI ONES 14 CÁCH SỬ DỤNG LITTLE, A LITTLE, FEW, A FEW ● LITTLE  +   DANH  TỪ  KHÔNG  ĐẾM  ĐƯỢC  =  RẤT  ÍT,  KHÔNG  ĐỦ  ĐỂ  (CÓ KHUYNH HƯỚNG PHỦ ĐỊNH) EX: I HAVE LITTLE MONEY, NOT ENOUGH TO BUY GROCERIES ● A LITTLE + DANH TỪ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC = CÓ MỘT CHÚT, ĐỦ ĐỂ EX: I HAVE A LITTLE MONEY, ENOUGH TO BUY GROCERIES...  THAT THERE DOG: CHÍNH CON CHÓ ẤY ĐẤY THAT  THERE  GIRL,  SHE  BROKE  TWO  RECORDS  OF  SPEED  (CHÍNH CÔ GÁI ẤY ĐẤY, CÔ TA ĐàPHÁ HAI KỈ LỤC VỀ TỐC ĐỘ) 31 ĐẠI TỪ C I À 5L Ạ ỚI Á  H  Ă G S D N  H CN A HAL M  O I   CC ỨCN N  Ử Ụ G K Á  H U V C 2 ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG (CHỦ NGỮ) ● Đ G Đ UC U À C ỦN Ữ, U Ế  ỊHVỆ  HAĐ N  Ừ ỨN  Ầ  Â , M H  G   Y TĐN  ICC I Ộ G T L Q ● Đ G S UĐ N  Ừ  ỨN  A  Ộ G T TO BE EX:  THE  TEACHERS ... EX: JOHN WASHED THE DISHES BY HIMSELF (ALONE) 34 TÂN NGỮ ĐỘNG TỪ DÙNG LÀM TÂN NGỮ K Ô G P Ả Ấ   Ứ  Ộ G T   À  R N  IN  N  Ũ GĐ UĐ I Ỏ H N   H I TC Đ N  Ừ N O T O G TẾ G A HC N  Ề  Ò   I B H T NN Ữ  ỨN   A   Ó L   TD N  Ừ TS   Á   Ộ GT  Ạ Ò    G Đ G S UN  ÀMỘ   A HT   MỘ  ỐC CĐ N  Ừ L I I Đ H I    G   A   Ó P Ả ÀMỘ   Ộ G T  H C  H N   HAL M A Ỏ   NN Ữ S UN  H I   TĐ N  Ừ K Á Ú G C I À H I T L C L Ạ O I 3 ĐỘNG TỪ NGUYÊN THỂ LÀ TÂN NGỮ ● B . VINGLÀMCHỦNGỮ 6. CÁCDANHTỪTẬPTHỂ 7. CÁCHSỬDỤNGANUMBEROF,THENUMBEROF: 8. CÁCDANHTỪLUÔNDÙNGỞSỐNHIỀU 9. THÀNHNGỮTHEREIS,THEREARE ĐẠITỪ 1. ĐẠITỪNHÂNXƯNG(CHỦNGỮ) 2. ĐẠITỪNHÂNXƯNGTÂNNGỮ 3 FUTURE 1)SIMPLEFUTURE:WILL/SHALL/CAN/MAY+VERBINSIMPLEFORM 2)NEARFUTURE 3)FUTUREPROGRESSIVE:WILL/SHALL+VERBING 4)FUTUREPERFECT:WHILL/SHALL+HAVE+P II SỰHÒAHỢPGIỮACHỦNGỮVÀĐỘNGTỪ 1. CÁCTRƯỜNGHỢPCHỦNGỮĐỨNGTÁCHKHỎIĐỘNGTỪ 2. CÁC DANH TỪ LUÔN ĐÒI HỎI CÁC ĐỘNG TỪ VÀ ĐẠI TỪ ĐI THEO CHÚNG Ở NGÔI THỨ 3 . ĐẠITỪNHÂNXƯNG(CHỦNGỮ) 2. ĐẠITỪNHÂNXƯNGTÂNNGỮ 3. TÍNHTỪSỞHỮU 4. ĐẠITỪSỞHỮU 5. ĐẠITỪPHẢNTHÂN TÂNNGỮ 1. ĐỘNGTỪNGUYÊNTHỂLÀTÂNNGỮ 1 2. VERBINGDÙNGLÀMTÂNNGỮ 3. BỐNĐỘNGTỪĐẶCBIỆT 4. CÁCĐỘNGTỪĐỨNGSAUGIỚITỪ 5.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh Tài liệu luyện thi đại học (hay), Tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh Tài liệu luyện thi đại học (hay), Tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh Tài liệu luyện thi đại học (hay)