Luyện thi HSG hóa học 8 ( chương phi kim)

26 3.3K 2
Luyện thi HSG hóa học 8 ( chương phi kim)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

A MỘT SỐ KIẾN THỨC CẦN NHỚI. TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA PHI KIMỞ điều kiện thường các phi kim tồn tại ở cả ba trạng thái:+ Một số phi kim tồn tại ở trạng thái rắn như: cacbon, silic, lưu huỳnh, photpho …+ Có phi kim tồn tại ở trạng thái lỏng như brom+ Một số phi kim tồn tại ở trạng thái khí như: oxi, clo, flo, nitơ … Phần lớn các phi kim không dẫn điện. Các phi kim đều dẫn nhiệt kém.

Chương 3 PHI KIM SƠ LƯỢC BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC A - MỘT SỐ KIẾN THỨC CẦN NHỚ I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA PHI KIM Ở điều kiện thường các phi kim tồn tại ở cả ba trạng thái: + Một số phi kim tồn tại ở trạng thái rắn như: cacbon, silic, lưu huỳnh, photpho … + Có phi kim tồn tại ở trạng thái lỏng như brom + Một số phi kim tồn tại ở trạng thái khí như: oxi, clo, flo, nitơ … - Phần lớn các phi kim không dẫn điện. - Các phi kim đều dẫn nhiệt kém. - Một số phi kim độc như clo, brom, iot … II. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CHUNG CỦA PHI KIM 1. Tác dụng với kim loại - Oxi tác dụng với hầu hết các kim loại tạo thành oxit. Thí dụ 1: Kali phản ứng với oxi tạo thành kali oxit: 4K + O 2 → 2K 2 O Thí dụ 2: Nhôm cháy trong oxi tạo thành nhôm oxit: 4Al + 3O 2 → o t Al 2 O 3 Thí dụ 3: Đồng cháy trong oxi tạo thành đồng (II) oxit: 2Cu + O 2 → o t 2CuO - Các phi kim khác tác dụng với các kim loại tạo thành muối. Thí dụ 1: Magie phản ứng với khí clo tạo thành muối magiê clorua tinh thể: Mg + Cl 2 → o t MgCl 2 Thí dụ 2: Sắt phản ứng với lưu huỳnh ở nhiệt độ cao tạo thành sắt sunfua: Fe + S → o t FeS 2. Tác dụng với hidro - Oxi tác dụng với hidro tạo thành hơi nước. 2H 2 + O 2 → o t 2H 2 O - Một số phi kim khác tác dụng với hidro tạo thành hợp chất khí. H 2 + Cl 2 → o t 2HCl H 2 + S → o t H 2 S 3. Tác dụng với oxi Nhiều phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit axit C + O 2 → o t CO 2 S + O 2 → o t SO 2 65 4P + 5O 2 → o t 2P 2 O 5 4. Mức độ hoạt động hoá học của phi kim Mức độ hoạt động hoá học mạnh hay yếu của các phi kim được xét dựa trên khả năng và mức độ phản ứng của chúng với kim loại và hidro. Flo, oxi và clo là những phi kim hoạt động mạnh, còn lưu huỳnh, photpho, cacbon là những phi kim hoạt động yếu hơn. III. CLO Clo là chất khí màu vàng lục, mùi hắc, tan một phần trong nước. Clo là khí độc. 1. Tính chất hoá học a. Tác dụng với kim loại Clo tác dụng với hầu hết các kim loại tạo thành muối clorua. Mg + Cl 2 → o t MgCl 2 2Fe + 3Cl 2 → o t 2FeCl 3 Cu + Cl 2 → o t CuCl 2 b. Tác dụng với hidro Clo tác dụng với hidro tạo thành khí hidroclorua, khí này tan trong nước tạo thành dung dịch axit clohidric. H 2 + Cl 2 → o t 2HCl c. Tác dụng với nước Khi tan trong nước một phần khí clo tác dụng với nước tạo thành axit clohidric và axit hipoclorơ: H 2 O + Cl 2  HCl + HClO d. Tác dụng với dung dịch kiềm 2NaOH + Cl 2 → NaCl + NaClO + H 2 O Clo tác dụng với dung dịch NaOH tạo thành muối natri clorua và muối natri hipoclorit (hỗn hợp muối NaCl và NaClO trong nước gọi là nước Gia-ven). 6KOH + 3Cl 2 → o t 5KCl + KClO 3 + 3H 2 O Chú ý: Clo không tác dụng trực tiếp với oxi tạo thành oxit. 2. Ứng dụng và điều chế a. Ứng dụng Clo có nhiều ứng dụng trong đời sống và trong sản suất như: khử trùng nước sinh hoạt, tẩy trắng vải, sợi, bột giấy và được sử dụng nhiều trong công nghiệp cao su, chất dẻo … b. Điều chế - Trong phòng thí nghiệm: Cho axit clohidric đặc tác dụng với chất oxi hoá mạnh. 4HCl (dd đặc) + MnO 2 → o t MnCl 2 + Cl 2 + 2H 2 O 16HCl (dd đặc) + 2KMnO 2 → o t 2MnCl 2 + 2KCl + 5Cl 2 + 8H 2 O - Trong công nghiệp: Điện phân dung dịch NaCl bão hoà có màng ngăn xốp. 2NaCl (dd bão hoà) + 2H 2 O 2NaOH + Cl 2 + H 2 66 Điện phân có màng ngăn IV. CACBON 1. Đơn chất a. Tính chất vật lí của cacbon - Dạng thù hình: " Dạng thù hình của nguyên tố là dạng tồn tại của những đơn chất khác nhau do cùng một nguyên tố hoá học tạo nên". Cacbon có ba dạng thù hình chính: + Kim cương: là chất rắn trong suốt, cứng và không có khả năng dẫn điện. Kim cương thường được dùng làm đồ trang sức, mũi khoan, dao cắt kính … + Than chì: là chất rắn mềm, có khả năng dẫn điện. Than chì thường được dùng làm điện cực, chất bôi trơn, ruột bút chì … + Cacbon vô định hình: là chất rắn, xốp không có khả năng dẫn điện. Thường được sử dụng làm nhiên liệu trong đời sống và trong sản suất. - Tính chất hấp phụ: Một số dạng cacbon vô định hình như than gỗ, than xương mới điều chế có khả năng hấp phụ các chất khí, chất màu … trên bề mặt của chúng (gọi là than hoạt tính). b. Tính chất hoá học Cacbon là một phi kim hoạt động hoá học yếu. - Cacbon tác dụng với oxi: Cacbon cháy trong oxi tạo thành cacbon đioxit và toả nhiều nhiệt. C + O 2 → o t CO 2 + Q - Cacbon tác dụng với oxit kim loại: Cacbon có tính khử nên ở nhiệt độ cao có thể khử một số oxit kim loại: C + 2CuO → o t CO 2 + 2Cu C + 2ZnO → o t CO 2 + 2Zn 2. Một số hợp chất của cacbon a. Các oxit của cacbon - Cacbon oxit: CO là chất khí không màu rất độc không tan trong nước. Cacbon oxit là oxit trung tính không tác dụng với axit và kiềm. Cacbon oxit có tính khử mạnh, ở nhiệt độ cao có thể khử được nhiều oxit kim loại: CO + CuO → o t CO 2 + Cu 3CO + Fe 2 O 3 → o t 3CO 2 + 2Fe Cacbon oxit cháy trong không khí hoặc trong oxi toả nhiều nhiệt: 2CO + O 2 → o t 2CO 2 + Q - Cacbon đioxit: CO 2 là chất khí không màu, không mùi, nặng hơn không khí, khi bị nén và làm lạnh bị hoá rắn thành nước đá khô (tuyết cacbonic) dùng để bảo quản thực phẩm. Cacbon đioxit là oxit axit. + Tác dụng với nước Cacbon đioxit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit cacbonic là axit yếu không bền, lầm quỳ tím chuyển sang màu đỏ. H 2 O + CO 2  H 2 CO 3 + Tác dụng với dung dịch bazơ: Tuỳ theo tỉ lệ số mol giữa CO 2 và bazơ mà tạo thành muối trung hoà, muối axit hoặc hỗn hợp hai muối: 67 NaOH + CO 2 → NaHCO 3 2NaOH + CO 2 → Na 2 CO 3 + H 2 O + Tác dụng với oxit bazơ: CaO + CO 2 → CaCO 3 b. Axit cacbonic và muối cacbonat * Axit cacbonic (H 2 CO 3 ) tạo thành khi hoà tan CO 2 vào nước. H 2 CO 3 là một axit yếu không bền dễ bị phân tích thành CO 2 và nước, dung dịch H 2 CO 3 làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ. * Muối cacbonat: có hai loại muối cacbonat trung hoà và muối cacbonat axit (hidrocacbonat). - Đa số muối cacbonat không tan trong nước (trừ các muối cacbonat của kim loại kiềm: Na 2 CO 3 , K 2 CO 3 … Hầu hết các muối hidrocacbonat tan tốt trong nước như: Ca(HCO 3 ) 2 , Ba(HCO 3 ) 2 , Mg(HCO 3 ) 2 … - Tính chất hoá học của muối cacbonat + Tác dụng với dung dịch axit Na 2 CO 3 + H 2 SO 4 → Na 2 SO 4 + CO 2 + H 2 O 2NaHCO 3 + H 2 SO 4 → Na 2 SO 4 + 2CO 2 + 2H 2 O + Tác dụng với dung dịch bazơ K 2 CO 3 + Ca(OH) 2 → 2KOH + CaCO 3 ↓ NaHCO 3 + NaOH → Na 2 CO 3 + H 2 O + Tác dụng với dung dịch muối tạo thành hai muối, trong đó ít nhất có một muối ít tan K 2 CO 3 + CaCl 2 → 2KCl + CaCO 3 ↓ + Muối cacbonat dễ bị nhiệt phân huỷ: Hầu hết các muối cacbonat đều dễ bị nhiệt phân huỷ (trừ các muối cacbonat của kim loại kiềm) CaCO 3 → o t CaO + CO 2 2NaHCO 3 → o t Na 2 CO 3 + CO 2 + H 2 O V - SILIC VÀ CÔNG NGHIỆP SILICAT 1. Silic Là nguyên tố phổ biến thứ 2 (sau oxi) trong thiên nhiên, silic chiếm 1/4 khối lượng vỏ trái đất, silic tồn tại chủ yếu dưới dạng hợp chất trong cát trắng và đất sét. Silic là chất rắn màu xám, tinh thể tinh khiết có tính bán dẫn nên có nhiều ứng dụng trong công nghệ điện tử, pin mặt trời … Ở nhiệt độ cao silic phản ứng với oxi tạo thành silic đioxit: Si + O 2 → o t SiO 2 2. Silic đioxit (SiO 2 ) Silic đioxit là oxit axit không tan trong nước, tác dụng với kiềm và oxit bazơ ở nhiệt độ cao tạo thành muối silicat: 2NaOH (r) + SiO 2 (r) → o t Na 2 SiO 3 + H 2 O CaO (r) + SiO 2 (r) → o t CaSiO 3 3. Công nghiệp silicat a. Sản xuất gốm, sứ 68 - Đồ gốm, sứ: gạch, ngói, gạch chịu lửa sành, sứ … - Từ nguyên liệu chính là đất sét, thạch anh, fenspat được trộn với nước để hoá dẻo sau đó tạo hình, sấy khô và cuối cùng là nung ở nhiệt độ thích hợp. b. Sản xuất xi măng Xi măng là chất kết dính trong xây dựng có thành phần chính là canxi silicat và canxi aluminat. Các công đoạn chính để sản xuất xi măng: - Nghiền nhỏ nguyên liệu: đá vôi, đất sét, quặng sắt … sau đó trộn với nước tạo dạng bùn. - Nung hỗn hợp trên trong lò quay hay lò đứng ở nhiệt độ 1400 o C - 1500 o C thu được clanhke. - Nghiền clanhke thành bột mịn (xi măng). c. Sản xuất thuỷ tinh Thành phần chính của thuỷ tinh là hỗn hợp canxi silicat (CaSiO 3 ) và Natri silicat (Na 2 SiO 3 ). Các công đoạn chính để sản xuất thuỷ tinh: - Trộn hỗn hợp cát (SiO 2 ), đá vôi (CaCO 3 ) và xôđa (Na 2 CO 3 ) theo tỉ lệ thích hợp. - Nung hỗn hợp trên trong lò nung ở nhiệt độ khoảng 900 o C thu được thuỷ tinh: CaO (r) + SiO 2 (r) → o t CaSiO 3 Na 2 CO 3(r) + SiO 2 (r) → o t Na 2 SiO 3 + CO 2 - Làm nguội thuỷ tinh đến dẻo rồi tạo hình thành các đồ vật. VI - SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 1. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử. 2. Cấu tạo bảng tuần hoàn a. Ô nguyên tố Ô nguyên tố cho biết: Số hiệu nguyên tử, kí hiệu hoá học, tên nguyên tố, nguyên tử khối của nguyên tố đó. - Số hiệu nguyên tử còn gọi là số thứ tự của nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Số hiệu nguyên tử có số trị bằng số đơn vị điện tích hạt nhân và bằng số electron trong nguyên tử. b. Chu kì - Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron và được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần. - Số thứ tự của chu kì bằng số lớp electron. - Có 7 chu kì trong đó các chu kì 1, 2, 3 được gọi là chu kì nhỏ, các chu kì 4, 5, 6, 7 là các chu kì lớn. 69 12 Mg Magie 24 Số hiệu nguyên tử Tên nguyên tố Kí hiệu hoá học Nguyên tử khối Thí dụ: Chu kì 2 gồm 8 nguyên tố có 2 lớp electron trong nguyên tử. Điện tích hạt nhân tăng từ Li là 3+ đến Ne là 10+. c. Nhóm Nhóm gồm các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có số electron lớp ngoài cùng bằng nhau và được xếp thành cột theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử. Thí dụ: Nhóm I gồm các nguyên tố kim loại mạnh, chúng đều có 1 electron ở lớp ngoài cùng. Điện tích hạt nhân tăng từ Li là 3+ đến Fr là 87+. 3. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn a. Trong một chu kì Trong các chu kì nhỏ: Đi từ đầu chu kì đến cuối chu kì theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân: - Số electron lớp ngoài cùng tăng dần từ 1 đến 8 electron. - Tính kim loại của các nguyên tố giảm dần, đồng thời tính phi kim của các nguyên tố tăng dần. - Đầu chu kì là một kim loại kiềm, cuối chu kì là halogen và kết thúc là một khí hiếm. b. Trong một nhóm Trong một nhóm: Đi từ trên xuống dưới theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân: - Số lớp electron tăng dần. - Tính kim loại của các nguyên tố tăng dần, đồng thời tính phi kim của các nguyên tố giảm dần. 4. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học a. Biết vị trí nguyên tố ta có thể suy đoán cấu tạo nguyên tử và tính chất của nguyên tố. Thí dụ: Nguyên tố A ở ô số 9, nhóm V chu kì II trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Nêu cấu tạo nguyên tử và dự đoán tính chất của nguyên tố A. Nguyên tố A (Flo) ở ô thứ 9 nên có số hiệu nguyên tử là 9, có điện tích hạt nhân bằng 9+ và có 9 electron và có hai lớp electron. Nguyên tố A ở cuối chu kì II nên là phi kim hoạt động mạnh hơn oxi ở ô số 8 và nguyên tố A ở đầu nhóm VII nên tính phi kim mạnh hơn clo ở ô 17. b. Biết cấu tạo nguyên tử có thể suy đoán vị trí và tính chất của nguyên tố. Thí dụ: Nguyên tố B có điện tích hạt nhân là 12+ có 3 lớp electron và có 2 electron ở lớp ngoài cùng. Xác định vị trí của B và dự đoán tính chât hoá học cơ bản của nó. Nguyên tố B (Magie) có 3 lớp electron và 2 electron lớp ngoài cùng nên nguyên tố B ở chu kì III nhóm II. Mg đứng ở gần đầu chu kì II nên nó là một kim loại. Tính kim loại của Mg yếu hơn Na đứng trước nó trong cùng chu kì và Ca đứng dưới nó trong cùng nhóm. Tính kim loại của Mg mạnh hơn Al đứng sau nó trong cùng chu kì và Be đứng trên nó trong cùng nhóm. B - BÀI TẬP 3.1 Trong các nhóm chất sau, nhóm nào toàn là phi kim. a. Cl 2 , O 2 , N 2 , Pb, C b. O 2 , N 2 , S, P, I 2 c. Br 2 , S, Ni, N 2 , P d. Cl 2 , O 2 , N 2 , Pb, C Đáp án: b đúng. 3.2 Trong các nhóm chất phi kim sau, nhóm nào toàn là phi kim tồn tại ở trạng thái khí trong điều kiện thường: a. Cl 2 , O 2 , N 2 , Br 2 , C b. O 2 , N 2 , Cl 2 , Br 2 , I 2 c. Br 2 , S, F 2 , N 2 , P d. Cl 2 , O 2 , N 2 , F 2 70 Đáp án: d đúng. 3.3 Trong không khí thành phần chính là O 2 và N 2 có lẫn một số khí độc là Cl 2 và H 2 S. Có thể cho hỗn hợp khí này lội qua dung dịch nào trong các dung dịch sau để loại bỏ các khí độc. a. Dung dịch NaOH b. Dung dịch H 2 SO 4 c. Nước d. Dung dịch CuSO 4 Đáp án: a đúng. 3.4 Khí O 2 có lẫn một số khí là CO 2 và SO 2 . Có thể cho hỗn hợp khí này lội qua dung dịch nào trong các dung dịch sau để loại bỏ các khí độc. a. Dung dịch CaCl 2 b. Dung dịch Ca(OH) 2 c. Dung dịch Ca(NO 3 ) 2 d. Nước Đáp án: b đúng. 3.5 Khi điều chế khí SO 3 bằng phản ứng: Na 2 SO 3 + H 2 SO 4 → Na 2 SO 4 + SO 2 + H 2 O có thể thu khí SO 2 bằng phương pháp: a. Dời chỗ nước b. Dời chỗ dung dịch Ca(OH) 2 c. Dời chỗ không khí d. Cả a và c đều đúng Đáp án: d đúng. 3.6 O 3 (ozon) là: a. Một dạng thù hình của oxi b. Là hợp chất của oxi c. Cách viết khác của O 2 d. Cả a và c đều đúng Đáp án: d đúng. 3.7 Cho sơ đồ các phản ứng sau: A + O 2 → Ct o B B + O 2  → t¸cxóc,Ct o C C + H 2 O → D D + BaCl 2 → E↓ + F A là chất nào trong số các chất sau: a. C b. S c. Cl 2 d. Br 2 Đáp án: b đúng. 3.8 Có ba lọ đựng ba khí riêng biệt là clo, hiđroclorua và O 2 . Có thể dùng một chất nào trong số các chất sau để đồng thời nhận biết được cả ba khí: a. Giấy quỳ tím tẩm ướt b. Dung dich NaOH c. Dung dịch CaCl 2 d. Dung dich H 2 SO 4 Đáp án: a đúng. 3.9 Có ba lọ đựng ba dung dịch riêng biệt là BaCl 2 , Ca(HCO 3 ) 2 và MgSO 4 bị mất nhãn. Có thể dùng một chất nào trong số các chất sau để đồng thời nhận biết được cả ba dung dịch: a. Dung dịch Ba(OH) 2 b. Dung dich NaOH c. Dung dịch FeCl 3 d. Dung dich H 2 SO 4 Đáp án: d đúng. 3.10 Trong những cặp chất sau 71 1. H 2 SO 4 và Na 2 CO 3 2. Na 2 CO 3 và NaCl 3. MgCO 3 và CaCl 2 4. Na 2 CO 3 và BaCl 2 những cặp chất nào có thể phản ứng được với nhau: a. Cặp (1) và cặp (2) b. Cặp (3) và cặp (4) c. Cặp (2) và cặp (3) d. Cặp (1) và cặp (4) Đáp án: d đúng. 3.11 Trong những cặp chất sau 1. Cl 2 và O 2 2. Cl 2 và Cu 3. S và O 2 4. Cl 2 và Br 2 những cặp chất nào có thể phản ứng được với nhau: a. Cặp (1) và cặp (2) b. Cặp (3) và cặp (4) c. Cặp (2) và cặp (3) d. Cặp (1) và cặp (4) Đáp án: c đúng. 3.12 Hoàn thành phương trình sơ đồ phản ứng sau: A + O 2 → Ct o B B + O 2  → t¸cxóc,Ct o C C + H 2 O → D D + NaOH → E + H 2 O E + BaCl 2 → G↓ + F Trong đó B, C là các oxit axit, E là một muối tan. Giải Các phương trình phản ứng: S + O 2 → Ct o SO 2 2SO 2 + O 2  → t¸cxóc,Ct o 2SO 3 SO 3 + H 2 O → H 2 SO 4 H 2 SO 4 + 2NaOH → Na 2 SO 4 + 2H 2 O Na 2 SO 4 + BaCl 2 → BaSO 4 ↓ + 2NaCl 3.13 Một chất khí có công thức phân tử là X 2 . Khí đó là khí gì? Biết rằng 1,0 lít khí đó ở điều kiện tiêu chuẩn cân nặng 3,1696 gam. Viết các phương trình phản ứng (nếu có) của khí X 2 với các chất sau: H 2 , O 2 , Cu, dung dịch NaOH và nước. Giải: - Một mol khí ở điều kiện tiêu chuẩn chiếm thể tích là 22,4 lít, nên khối lượng mol phân tử của khí đó là: M = 2M X = 22,4. 3,1696 = 71 ⇒ M X = 35,5 vậy nguyên tố X là Clo và khí X có công thức phân tử là Cl 2 . - Các phương trình phản ứng của Cl 2 với các chất đã cho: + Cl 2 + H 2 → 2HCl + Cl 2 + O 2 → không phản ứng + Cl 2 + Cu → CuCl 2 72 + Cl 2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H 2 O + Cl 2 + H 2 O → HCl + HClO 3.14 Cho 1,12 lít khí Cl 2 (đo ở đktc) tác dụng với H 2 dư, hấp thụ toàn bộ sản phẩm vào nước thu được 100,0 ml dung dịch A. Tính nồng độ mol/l của dung dịch A. Giải - Số mol khí Cl 2 là: 2 Cl n = 422 121 , , =0,05 mol - Phản ứng với khí H 2 dư: Cl 2 + H 2 → 2HCl (1) Theo phương trình phản ứng (1) H 2 dư nên số mol khí HCl sinh ra: n HCl = 2 2 Cl n = 2.0,05 = 0,1 mol - Khí HCl tan hoàn toàn vào nước tạo thành dung dịch axit HCl. - Nồng độ dung dịch HCl thu được: C HCl = lÝt mol 10 10 , , =1,0 mol/l (hay 1,0 M) 3.15 Cho 3,36 lít khí Cl 2 (đo ở đktc) tác dụng với H 2 dư, hấp thụ toàn bộ sản phẩm vào 100,0 gam nước thu được dung dịch B. Tính nồng độ % của dung dịch B. Giải - Số mol khí Cl 2 là: 2 Cl n = 422 363 , , = 0,15 mol - Phản ứng với khí H 2 dư: Cl 2 + H 2 → 2HCl (1) Theo phương trình phản ứng (1) H 2 dư nên số mol khí HCl sinh ra: n HCl = 2 2 Cl n = 2.0,15 = 0,3 mol - Khí HCl tan hoàn toàn vào nước tạo thành dung dịch axit HCl. - Khối lượng dung dịch axit HCl thu được: m dung dịch HCl = m HCl + OH 2 m = 36,5.0,3 + 100,0 = 110,95 gam - N ồng độ % HCl trong dung dịch B là: C% HCl = %. , ,., 100 95110 30536 = 9,87% 3.16 Cho 2,40 gam Mg kim loại phản ứng hoàn toàn với V lít khí X 2 (đo ở đktc) theo phương trình phản ứng sau: X 2 + Mg → MgX 2 Khối lượng MgX 2 thu được là 9,50 gam. Hãy cho biết X 2 là khí gì? và tính thể tích V của khí X 2 đã phản ứng với Mg ở trên. Giải - Số mol của Mg kim loại: 73 n HCl = 24 402, = 0,10 mol - Phương trình phản ứng: X 2 + Mg → MgX 2 (1) Theo phương trình phản ứng (1): n Mg = 2 X n = 2 MgX n = 0,10 mol - Khối lượng mol phân tử của MgX 2 : 2 MgX M = 100 509 , , = 95 2 MgX M = M Mg +2M X = 95 ⇒ M X = 35,5 vậy nguyên tố X là Clo và khí X có công thức phân tử là Cl 2 . - Thể tích khí Cl 2 đã phản ứng với Mg: 2 Cl V = 22,4.0,10 = 2,24 lít 3.17 Một muối clorua kim loại chứa 79,78% clo theo khối lượng. Xác định công thức phân tử của muối. Giải - Trong các hợp chất muối clorua, clo có hoá trị I. - Gọi công thức phân tử của muối là MCl n , trong đó n là hoá trị của kim loại M. - % khối lượng của M trong hợp chất là: 100% - 79,78% = 20,22% Ta có: %, %, M n, m% m% M Cl 2220 7879535 == ⇒ M = 9n Chỉ có cặp n = 3 và M = 27 (Al) là phù hợp. Vậy công thức phân tử của muối là AlCl 3 . 3.18 Một muối có công thức phân tử là FeX 2 trong đó Fe chiếm 44,1% theo khối lượng. Xác định công thức phân tử của muối và viết 3 phương trình phản ứng trực tiếp tạo thành muối FeX 2 . Giải - % khối lượng của X trong hợp chất là: 100% - 44,1% = 55,9% Ta có: %, %, M. M M. m% m% X Fe X Fe X 144 955 56 22 === ⇒ M X = 35,5 Vậy X là nguyên tố Clo, công thức phân tử của muối là FeCl 2 . - Ba phương trình phản ứng trực tiếp tạo thành FeCl 2 là: Fe + 2HCl → FeCl 2 + H 2 (1) Fe + CuCl 2 → FeCl 2 + Cu (2) FeSO 4 + BaCl 2 → FeCl 2 + BaSO 4 ↓ (3) 3.19 Một muối có công thức phân tử là FeX 3 . Cho dung dịch chứa 1,30 gam FeX 3 tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO 3 thu được 3,444 gam kết tủa. Xác định công thức phân tử của muối và viết 2 phương trình phản ứng trực tiếp tạo thành muối FeX 3 . 74 [...]... → CO2 + CaO (1 ) Ba(OH)2 + 2CO2 → Ba(HCO3)2 (2 ) Ba(HCO3)2 + 2NaOH → BaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O (3 ) CaO + H2O → Ca(OH)2 (4 ) 2HCl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2H2O (5 ) CO2 + CaO → CaCO3 (6 ) Ba(HCO3)2 + Ca(OH)2 → BaCO3↓ + CaCO3↓ + 2H2O (7 ) Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + 2NaCl (8 ) 3.45 Câu nào sau đây hoàn toàn đúng: a Silic là nguyên tố phổ biến nhất trong thi n nhiên, có khả năng dẫn điện tốt, nó có tính phi kim yếu hơn... 93,4% 28 x + 44 y 28. 0,1 + 44.0,9 %mCO = 28 x 28. 0,1 100% = 100% = 6,6% 28 x + 44 y 28. 0,1 + 44.0,9 3. 38 Dẫn từ từ 16 ,8 lít khí CO 2 vào 600,0 ml dung dịch Ca(OH)2 1,0 M Tính khối lượng kết tủa thu được Giải - Số mol khí CO2: 80 nCO2 = 16 ,8 = 0,75 mol 22,4 - Số mol Ca(OH)2 trong dung dịch: nCa (OH )2 = 0,6.1,0 = 0,60 mol - Số mol khí CO2 lớn hơn số mol Ca(OH)2 nên tạo thành 2 muối: CO2 + Ca(OH)2 →... lượng dư dung dịch HCl đặc (hiệu suất thu khí clo 95%) phản ứng được với bao nhiêu gam sắt? a 22,4 gam b 33,6 gam c 21,2 gam d 31,92 gam Biết rằng KClO3 phản ứng với HCl theo phương trình phản ứng sau: KClO3 + 6HCl → KCl + 3Cl2 Câu 2: (3 điểm) Viết các phương trình phản ứng cho dãy biến hoá sau: (1 ) C (3 ) (2 CO2  ) → Ca(HCO3)3 (4 ) CO2 (5 ) (6 ) (8 ) CO (7 )  → Na2CO3 Câu 3: (4 điểm) Nhiệt phân 31,6... tố hoá học và có thể dự đoán tính chất hoá học của nó d Kết luận a và c đúng Đáp án: d đúng Đề kiểm tra chương 3 (Thời gian 45 phút) Câu 1: (3 điểm) Cho các phản ứng sau: A (k) + H2 (k) → B (k) Bdd + X o t  → A(k) + Y + H2O A + W → M + N + H2O A là chất nào cho dưới đây: a S b P c N2 Câu 2: (3 điểm) 1 Viết các phương trình phản ứng cho dãy biến hoá sau: 87 d Cl2 + Ca OH + O2 , t R → Q  ( )2→... sau: H 2 → → NaCl Cl2 NaCl Ca ( HCl OH )2→ CaCl2   → NaCl CaCO3 H 2O CO 2 Na → NaOH → Na2CO3 Giải Các phương trình phản ứng: 2NaCl 2Na + Điện phân nóng chảy Cl2 o H2 + Cl2 2Na + 2H2O → HCl + 2HCl (3 ) (4 ) → NaCl + H2O (5 ) + Ca(OH)2 → 2HCl CO2 t  → (1 ) (2 ) 2NaOH + H2 → 2Na + Cl2 2NaCl CaCl2 + 2H2O (6 ) + NaOH 2NaOH Na2CO3 + CaCl2 → Na2CO3 + H2O (7 ) → CaCO3 + 2NaCl (8 ) 3.26 Kim cương là: a Hợp... = 1, 785 7.104 mol 56 - Khối lượng CO2 thải ra môi trường: m CO2 = 1, 785 7.104.44 = 7 ,85 7.105 gam = 0, 785 7 tấn - Thể tích khí CO2 thải ra môi trường: VCO2 = 1, 785 7.104.22,4 = 399996 ,8 lít ≈ 400 m3 3.44 Hoàn thành các phương trình phản ứng theo sơ đồ biến hoá sau: CaCO3 Ba ( NaOH CO2 OH )2→ Ba(HCO3)2  → Na2CO3    → CaCO3 → CaCO3 H 2O CaO → Ca(OH)2 HCl → Giải Các phương trình phản ứng: 83 CaCl2... 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3AgX↓ (1 ) - Gọi x là số mol của FeX3, theo phương trình phản ứng (1 ) thì số mol của AgX là 3x mol - Ta có hệ phương trình: m FeX3 = (5 6 + 3MX).x = 1,30 gam m AgX = (1 08 + MX) 3x = 3,444 gam ⇒ MX = 35,5 và x = 0,0 08 mol Vậy nguyên tố X là Clo và muối là FeCl3 - Hai phương trình phản ứng trực tiếp tạo thành FeCl3 là: 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 (1 ) Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 → 2FeCl3 + 3BaSO4↓ (2 ) 3.20... 2 58, 25 gam Nồng độ các chất trong dung dịch: 58, 5.0,5 C% NaCl = 100% = 11,33% 2 58, 25 40.0,7 C% NaOH = 100% = 10 ,84 % 2 58, 25 Số mol HCl: n HCl = 2 3.21 Tính thể tích khí clo thu được ở điều kiện tiêu chuẩn khi đun nóng nhẹ 1, 58 gam KMnO4 với dung dịch axit clohiđric đặc dư Giải - Số mol của KMnO4: 1, 58 n KMnO 4 = = 0,010 mol 1 58 - Phương trình phản ứng: o 2KMnO4 + t 16HCl  → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O... dung dịch Ca(OH)2: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2 - Số mol muối CaCO3 kết tủa: 5,0 nCaCO3 = = 0,05 mol < nCa (OH )2 nên có hai trường hợp 100 * Trường hợp 1: CO2 thi u nên chỉ có phản ứng (1 ) xảy ra nCO2 = x = nCaCO3 = 0,05 mol ⇒ n N 2 = y = 0,20 mol %VCO2 = %VN 2 = 0,05 100% = 20% 0,25 0,20 100% = 80 % 0,25 * Trường hợp 2: CO2 dư nên có cả phản ứng (1 ) và phản ứng (2 ) xảy ra... nCaCO3 + 2 nCa ( HCO3 )2 mặt khác: nCa (OH )2 = nCaCO3 + nCa ( HCO3 )2 = 0,10 mol ⇒ n N 2 = y = 0,20 ⇒ nCO2 = x = 0,15 mol và n N 2 = y = 0,10 mol 82 (1 ) (2 ) %VCO2 = %VN 2 = 0,15 100% = 60% 0,25 0,10 100% = 40% 0,25 3.42 Khí CO2 không duy trì sự cháy, nặng hơn không khí vì vậy có thể sử dụng làm khí chữa cháy Tính thể tích ( o ở đktc) khí CO2 tạo ra được khi dung bình cứu hoả có dung dịch chứa 980 ,0 gam . → Ba(HCO 3 ) 2 (2 ) Ba(HCO 3 ) 2 + 2NaOH → BaCO 3 ↓ + Na 2 CO 3 + 2H 2 O (3 ) CaO + H 2 O → Ca(OH) 2 (4 ) 2HCl + Ca(OH) 2 → CaCl 2 + 2H 2 O (5 ) CO 2 + CaO → CaCO 3 (6 ) Ba(HCO 3 ) 2 + Ca(OH) 2 →. A: %,%. ,.,. ,. %. CO 493100 904410 28 9044 100 44 28 44 2 = + = + = yx y %m %,%. ,.,. ,. %. CO 66100 904410 28 10 28 100 44 28 28 = + = + = yx x %m 3. 38 Dẫn từ từ 16 ,8 lít khí CO 2 vào 600,0 ml dung dịch Ca(OH) 2 1,0. BaCl 2 những cặp chất nào có thể phản ứng được với nhau: a. Cặp (1 ) và cặp (2 ) b. Cặp (3 ) và cặp (4 ) c. Cặp (2 ) và cặp (3 ) d. Cặp (1 ) và cặp (4 ) Đáp án: d đúng. 3.11 Trong những cặp chất sau 1. Cl 2

Ngày đăng: 04/09/2014, 19:49

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan