0

Luyện thi học sinh giỏi lịch sử 10

25 7,367 47

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2014, 20:04

1 . Kiến thức. Luyện tập, củng cố, khái quát các kiến thức đã đ¬ược học, yêu cầu của câu hỏi đề ra, giúp các em học và làm bài,hoặc áp dụng vào cuộc sống một cách có hiệu quả nhất.2.Kỹ năng. Rèn luyện cho các em có kỹ năng phân tích, khái quát một cách hệ thống các kiến thức đã học trong quá trình hoạt động họcrèn luyện.3 . Tư¬¬ tư¬¬ởng.Giúp các em có thái độ lao động học tập đúng đắn sáng tạo,lòng yêu chuộng hoà bình ,độc lập tự do. TÀI LIỆU LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI LICH SỬ10 BUỔI HỌC NỘI DUNG BỒI DƯỠNG BUỔI 1 -Hướng dẫn cách học và làm bài Lịch sử -Trung Quốc thời phong kiến. -Ấn Độ thời phong kiến. BUỔI 2 -Đông nam á phong kiến -Tây Âu hậu kỳ trung đại -Luyện đề BUỔI 3 -Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỷ X-XV -Phong trào tây sơn và công cuộc thống nhất đất nước -Luyện đề BUỔI 4 Luyện đề thi BUỔI 5 Luyện đề thi A.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1 . Kiến thức. -Luyện tập, củng cố, khái quát các kiến thức đã được học, yêu cầu của câu hỏi đề ra, giúp các em học và làm bài,hoặc áp dụng vào cuộc sống một cách có hiệu quả nhất. 2.Kỹ năng. Rèn luyện cho các em có kỹ năng phân tích, khái quát một cách hệ thống các kiến thức đã học trong quá trình hoạt động học-rèn luyện. 3 . Tư tưởng. Giúp các em có thái độ lao động học tập đúng đắn sáng tạo,lòng yêu chuộng hoà bình ,độc lập tự do. B.CẤU TRÚC ĐỀ THI: MĐĐG NỘI DUNG BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG TỔNG TN TL TN TL TN TL Bài.5 Trung quốc thời Phong kiến Câu 1 (5đ) 5đ 1 Bài. 7 Tây Âu hậu kỳ trung đại Câu 2 (4,0) 5,0 Bài. 21 Những biến đổi của nhà nước PK trong các thế kỷ XVI- XVIII Câu 3 (5đ) Bài. 19 Những cuộc k/c chống ngoại xâm ở các thế kỷ X-XV Câu 4 (6,0) C.THỜI GIAN LÀM BÀI (150phút) Phân phối thời gian làm bài : Câu 1 : khoảng 40-45 phút Câu 2 : khoảng 35-40 phút Câu 3 : khoảng 40-45 phút Câu4 : khoảng 45-50 phút D.CÁCH ÔN LUYỆN MỘT SỐ DẠNG CÂU HỎI : -Hướng dẫn phương pháp làm bài thi -Nguyên nhân : Cần nêu. +Chủ quan + Khách quan -Hoàn cảnh : Cần nêu. + Thế giới + Trong nước -Thành tựu hoặc tình hình phát triển kinh tế : Cần nêu : +Kinh tế : * Công nghiệp *Nông nghiệp + Khoa học-Kỷ thuật +Văn hoá -Giáo dục + Chính trị –Xã hội -Diễn biến :Nêu mốc thời gian, sự kiện, một cách chính xác không bịa đặt. D. NỘI DUNG ÔN TẬP : 1.CÁCH ÔN TẬP : -Học sinh soạn đề cương theo ngân hàng câu hỏi do GV đưa ra. 2 -Giáo viên hướng dẫn cho Học sinh ôn tâp. -Học sinh hoàn chỉnh đề và ghi nhớ nội dung ôn thi 2. NỘI DUNG CỤ THỂ *Giới hạn nội dung ôn tập: -Bài 5: Trung Quốc thời Phong kiến -Bài 6: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn -Bài 9: Vương quốc Cam pu chia và vương quốc Lào -Bài 11: Tây Aâu thời hậu kỳ trung đại -Bài. 19 Những cuộc k/c chống ngoại xâm ở các thế kỷ X-XV -Bài. 21 Những biến đổi của nhà nước PK trong các thế kỷ XVI- XVIII -bài 23: Phong trào Tây Sơn và công cuộc thống nhất đất nước. *Kiến thức cơ bản cần nắm 1/ Bài 5: Trung Quốc thời Phong kiến -sựï hình thành chế độ phong kiến Trung Quốc -Hệ thống các triều đại phong kiến tiêu biểu ở Trung Quốc -Tìm hiểu về sự phát triển thịnh đạt của chế độ phong kiến Trung Quốc dưới thời nhà Đường. -Những thành tựu văn hóa chủ yếu của Trung Quốc Thời Phong kiến 2/ Bài 9: Vương quốc Cam pu chia và vương quốc Lào -Những nét chính về sự hình thành, phát triển và suy tàn của vương quốc Cam pu chia và vương quốc Lào. 3/ Bài 1: Bài 11: Tây Aâu thời hậu kỳ trung đại -Những cuộc phát kiến địa lý-hệ quả 4/ Bài. 19 Những cuộc k/c chống ngoại xâm ở các thế kỷ X-XV -cuộc kháng chiến chống Tống (thời Tiền Lê- thời Lý) -Kháng chiến chống Mông –Nguyên thời Trần -Chống quân xâm lược Minh (thời nhà Hồ -khởi nghĩa Lam sơn) 5/ bài 23: Phong trào Tây Sơn và công cuộc thống nhất đất nước. -kháng chiến chống xâm lược Thanh năm 1788-1789. -kháng chiến chống Xiêm 1785 3 01 Anh Sơn: 15/1/2011 A.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1 . Kiến thức. -Luyện tập, củng cố, khái quát các kiến thức đã được học, yêu cầu của câu hỏi đề ra, giúp các em học và làm bài,hoặc áp dụng vào cuộc sống một cách có hiệu quả nhất. 2.Kỹ năng. Rèn luyện cho các em có kỹ năng phân tích, khái quát một cách hệ thống các kiến thức đã học trong quá trình hoạt động học-rèn luyện. 3 . Tư tưởng. Giúp các em có thái độ lao động học tập đúng đắn sáng tạo,lòng yêu chuộng hoà bình ,độc lập tự do. B.CÂU HỎI ÔN TẬP. *Hướng dẫn cách học và làm bài môn Lịch Sử. Bài 5:Trung Quốc thời phong kiến. Bài 9 : Vương quốc Cam pu chia và vương quốc Lào C. HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY *Hướng dẫn cách học và làm bài môn Lịch Sử. * “Làm thế nào để học giỏi, thi đỗ đạt cao. đó là suy nghĩ chung của mỗi học sinh, giá trị của mỗi bài viết không chỉ có nội dung quyết định mà còn phụ thuộc vào phương pháp diễn đạt.một bài viết hay được đánh giá cao phải thể hiện một cách hoàn chỉnh ở tất cả các khâu của bài từ mở đề,giải quyết vấn đề đến kết thúc vấn đề. 4 -Để có kết quả làm bài tốt, phải theo các bước sau đây. + Nắm vững các kiến thức, sự kiện lịch sử, mốc thời gian diễn ra sự kiện. +soạn đề cương theo câu hỏi, nội dung đề ra theo ngân hàng câu hỏi do giáo viên bộ môn giới hạn trong khóa trình học. +lập bảng tích hợp các mốc thời gian,các sự kiện lịch sử dân tộc ,thế giới -Tự giác trong học tập,ghi nhớ các kiến thức theo đề cương đã soạn, khi học nên tách các câu hỏi mỗi câu ra mội tờ giấy riêng tránh ôm đồm một lúc học hai đến ba câu một lúc. *Cách làm bài lịch sử cũng giống như một bài làm văn.Phải có mở bài(Nguyên nhân,hoàn cảnh hay bối cảnh lịch sử). thân bài (diễn biến) kết bài (kết quả, ý nghĩa ,bài học kinh nghiệm) -Làm bài lịch sử phải đảm bảo trình bày đúng mốc thời gian, đúng sự kiện lịch sử mà câu hỏi đề ra, không xuyên tạc ,bóp méo sự thật và phải tinh lọc những sự kiện tiêu biểu. *Trung Quốc thời Phong kiến a.Vì sao kinh tế Trung Quốc dưới thời Đường phát triển cao hơn các thời kì trước? -Dưới thời Đường, nhà nước quân tâm đến sự phát triển kinh tế một cách toàn diện: -Nông nghiệp:Thực hiện chích sách quân điền,với nội dung: +Nhà nước đêm ruộng đát của mình trực tiếp quản lí chia cho nông dân cày cấy. +Các quan lại tuỳ theo chức vụ cao thấp,được cấp ruộng đất làm bổng lộc. Ruộng trồng lúa,người làm thuê đến 60 tuổi phải trả lại cho Nhà nước,ruộng trồng dâu được cha truyền con nối. -Nhà nước còn giảm tô thuế,bớt sưu dịch. -Nông dân áp dụng những phương pháp mới vào trong sản xuất:dùng phân bón,xác định thời vụ=>năng xuất lao động tăng. -Về thủ công nghiệp:các nghề dệy,in gốm,sứ phát triển.Phường hội xuất hiện. -Về thương nghiệp:được mở rộng,con đường tơ lụa hình thành b.Em hãy nêu những thành tựu văn hóa Trung Quốc thời phong kiến 5 a.Tư tưởng: - Nho giáo: là công cụ sắc bén, cơ sở lí luận và chỗ dựa của CĐPK. Người sáng lập: Khổng Tử + Đề cao chữ “nhân” trong trị quốc + Tam cương: ba mối quan hệ giường cột trong xã hội, kỉ cương của đạo đức PK ( vua – tôi, cha – con, chồng – vợ) + Ngũ thường: năm đức tính của người quân tử ( nhân, lễ, nghĩa, trí, tín) - Phật giáo: Phát triển thịnh đạt dưới thời Đường b. Sử học: “ Sử kí” – Tư Mã Thiên, có giá trị cao về tư liệu và tư tưởng - Là di sản văn hóa vô cùng quý giá của nhân dân TQ - Là cống hiến to lớn của nhân dân TQ đối với nền văn minh thế giới, có ảnh hưởng đối với Châu Á (VN) c. Văn học: + Thơ phát triển mạnh dưới thời Đường + Tiểu thuyết phát triển mạnh ở thời Minh - Thanh. *Vương quốc Cam pu chia và vương quốc Lào a.Thời kỳ hình thành, phát triển và nét văn hóa đặc sắc của Vương quốc Campuchia a. Thời kì hình thành: -Chủ nhân: Người Khơ – me. -Địa bàn sinh tụ: cao nguyên Cò Rạt và trung lưu sông Mê kông ( phía Bắc CPC hiện nay) -Thể kỉ VI, vương quốc CPC được hình thành (Chân Lạp) b. Sự phát triển: rực rỡ nhất thời kì Ăng Co (802 - 1432) + KT: Nông nghiệp, ngư nghiệp, TCN đều phát triển + CT: không ngừng mở rộng lãnh thổ, trở thành cường quốc trong khu vực. Đặc biệt dưới thời vua Giay – a – vác – man VII (1181 – 1201) -Thế kỉ XIII, CPC bắt đầu suy yếu, bị vương quốc Thái tấn công  bỏ kinh đô Ăng Co chạy về miền Nam Pháp xâm chiếm 1863 c. Văn hóa: 6 - Sáng tạo chữ Khơ-me cổ trên cơ sở chữ Phạn (Ấn Độ) - Văn học dân gian và văn học viết phát triển: truyện cười, truyện Trạng… - Kiến trúc: quần thể kiến trúc Ăng co vát và Ăng co thom… b.Thời kỳ hình thành, phát triển và nét văn hóa đặc sắc của Vương quốc Lào? a. Thời kì hình thành: - Chủ nhân: Người Lào Thơng - TKỉ XIII, một nhóm người nói thiếng Thái di cư sống hòa hợp với người Lào Thơng  người Lào Lùm - Năm 1353, Pha Ngừm thống nhất các mường Lào lập nên nước Lan Xang (Triệu Voi) b. Sự phát triển: thịnh vượng nhất từ thế kỉ XV – XVII ( dưới triều vua Xu – li – nha Vông – xa ) +Chia đất nước thành các mường, cử quan cai trị +Xây dựng quân đội do vua chỉ huy +Buôn bán với người Châu Âu +Giữ quan hệ hòa hiếu với CPC và Đại Việt, chống quân xâm lược Mi-an-ma. _Thế kỉ XVIII, Lào suy yếu  1 tỉnh của Xiêm thuộc địa của Pháp (1893) c. Văn hóa: - Sáng tạo chữ viết riêng trên cơ sở chữ CPC + Mianma - Thích ca nhạc, ưa múa hát - Kiến trúc: Thạt Luổng  thể hiện tinh thần đoàn kết 02 Anh Sơn: 18/1/2011 7 A.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1 . Kiến thức. -Luyện tập, củng cố, khái quát các kiến thức đã được học, yêu cầu của câu hỏi đề ra, giúp các em học và làm bài,hoặc áp dụng vào cuộc sống một cách có hiệu quả nhất. 2.Kỹ năng. Rèn luyện cho các em có kỹ năng phân tích, khái quát một cách hệ thống các kiến thức đã học trong quá trình hoạt động học-rèn luyện. 3 . Tư tưởng. Giúp các em có thái độ lao động học tập đúng đắn sáng tạo,lòng yêu chuộng hoà bình ,độc lập tự do. B.CÂU HỎI ÔN TẬP. Bài. 19 Những cuộc k/c chống ngoại xâm ở các thế kỷ X-XV -cuộc kháng chiến chống Tống (thời Tiền Lê- thời Lý) -Kháng chiến chống Mông –Nguyên thời Trần -Chống quân xâm lược Minh (thời nhà Hồ -khởi nghĩa Lam sơn) bài 23: Phong trào Tây Sơn và công cuộc thống nhất đất nước. C. HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY *Phong trào Tây Sơn +Trình bày sự chia cắt và thống nhất lãnh thổ nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII. Đánh giá công lao của phong trào Tây Sơn trong việc thống nhất đất nước. a. Sự chia cắt và thống nhất lãnh thổ nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII -Đầu thế kỉ XVI, triều Lê sơ suy sụp, một số thế lực phong kiến nổi lên tranh chấp quyền hành. Sau khi dẹp yên các thế lực phong kiến khác, nhận thấy sự bất 8 lực và suy sụp của dòng họ Lê, năm 1527 Mạc Đăng Dung bắt vua Lê nhường ngôi và thành lập triều đại mới – triều Mạc -Không chấp nhận chính quyền của họ Mạc, một số quan lại cũ của nhà Lê, đứng đầu là Nguyễn Kim, đã họp quân, nêu danh nghĩa “phù Lê diệt Mạc”, nổi dậy ở vùng Thanh Hoá. Một nhà nước mới được thành lập ở đây, sử cũ gọi là Nam triều để phân biệt với Bắc triều của nhà Mạc. -Chiến tranh Nam – Bắc triều bùng nổ năm 1545 và kéo dài cho đến cuối thế kỉ XVI. Triều Mạc bị lật đổ. Đất nước bước đầu được thống nhất lại. -Năm 1545, Nguyễn Kim chết, con rể là Trịnh Kiểm được cử lên thay, nắm toàn bộ binh quyền. Người con thứ của Nguyễn Kim là Nguyễn Hoàng xin được vào trấn thủ đất Thuận Hoá. Từ đây, một thế lực cát cứ ở mạn Nam hình thành – thế lực phong kiến họ Nguyễn. -Năm 1627, cuộc chiến tranh Trịnh – Nguyễn bùng nổ, kéo dài đến cuối năm 1672. Không phân được thắng bại, hai bên giảng hoà, lấy sông Gianh (Quảng Bình) làm giới tuyến, chia đất nước làm hai: Đàng Ngoài và Đàng Trong, với hai chính quyền riêng biệt. Tình trạng chia cắt đất nước kéo dài cho đến cuối thế kỉ XVIII, gây nên hậu quả hết sức nặng nề cho đất nước. -Năm 1771, một cuộc khởi nghĩa nông dân bùng lên ở ấp Tây Sơn (Bình Định) do 3 anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ lãnh đạo. Sau nhiều năm chiến đấu kiên cường, cuộc khởi nghĩa phát triển, tiến lên đánh đổ chính quyền chúa Nguyễn, làm chủ phần đất từ Quảng Nam trở vào. -Trong những năm 1786 – 1788, phong trào Tây Sơn lần lượt đánh đổ hai tập đoàn phong kiến Trịnh, Lê và làm chủ toàn bộ đất nước. Sự nghiệp thống nhất đất nước bước đầu được hoàn thành. b. Công lao của phong trào Tây Sơn trong việc thống nhất đất nước (0.5 điểm): -Lật đổ tập đoàn phong kiến Nguyễn ở Đàng Trong, Lê – Trịnh ở Đàng Ngoài, chấm dứt tình trạng chia cắt đất nước. -Tạo điều kiện thống nhất về lãnh thổ, chính quyền trong cả nước. 9 +Trình bày nguyên nhân ,diễn biến, kết quả của cuộc kháng chiến chống xâm lược Thanh năm 1788-1789. a. Nguyên nhân. Năm 1788 chính quyền Lê- Trịnh ở đàng ngoài bị nhà Tây sơn tiêu diệt, Vua Lê Chiêu Thống sang cầu viện nhà Thanh,lấy cớ giúp nhà Lê chống lại nhà Tây Sơn Vua thanh cử Tôn Sĩ Nghị đưa 29 vạn quân thanh sang xâm lược nước ta. Ngày 25.11.1788 quân thanh do Tôn Sĩ Nghị-tổng đốc Lưỡng Quảng chỉ huy, chia làm 4 cánh tiến vào Đại Việt. b. Diễn biến. Cuộc hành binh tiêu diệt 29 vạn quân thanh xâm lược do Nguyễn Huệ lãnh daaoj và chỉ huy. Theo kế sách của Ngô Thì Nhậm, quân Tây Sơn ở Bắc Hà(Ngô Văn Sở chỉ huy) tiến hành cuộc rút lui chiến lược khỏi Thăng Long về Tam Điệp-Biện sơn, để bảo toàn lực lượng và chờ quân chủ lực từ Phú Xuân ra, hội quân ở Tam Điệp. ngày 25.1.1789, quân Tây Sơn chia thành 5 đạo, hành quân thần tốc hướng về Thăng Long vượt sông Gián Khẩu (25.1); bức hàng đồn Hạ Hồi (28.1); tiêu diệt đồn Ngọc Hồi và dồn tàn quân Thanh vào Đầm Mực để diệt (30.1). Cùng ngày, một cánh quân khác (kì binh) tiến đánh Khương Thượng và Thăng Long. Bị thọc sâu bất ngờ, quân Thanh tan vỡ, Tôn Sĩ Nghị và lực lượng còn lại phải vượt sông Hồng bằng cầu phao. Trong cảnh rút lui hỗn độn, cầu phao bị đứt, một số lớn quân Thanh bị chết đuối c. Kết quả. Cuộc KCCT kết thúc thắng lợi bằng một cuộc hành binh thần tốc và một trận quyết chiến chiến lược táo bạo vào Thăng Long và ngoại vi. *Những cuộc k/c chống ngoại xâm ở các thế kỷ X-XV +Trình bày khái lược cuộc kháng chiến chống Mông –Nguyên, vì sao nhân dân thời Trần lại sẵn sàng đoàn kết với triều đình chống giặc giữ nước? *khái lược 10 [...]... ĐÍCH YÊU CẦU 1 Kiến thức -Luyện tập, củng cố, khái quát các kiến thức đã được học, yêu cầu của câu hỏi đề ra, giúp các em học và làm bài,hoặc áp dụng vào cuộc sống một cách có hiệu quả nhất 2.Kỹ năng Rèn luyện cho các em có kỹ năng phân tích, khái quát một cách hệ thống các kiến thức đã học trong quá trình hoạt động học- rèn luyện 17 3 Tư tưởng Giúp các em có thái độ lao động học tập đúng đắn sáng tạo,lòng... trong lịch sử Việt Nam Đó là chưa kể tới Trần Thủ Độ, Trần Khánh Dư, Trần Quốc Toản 03 Anh Sơn: 22/1/2011 11 A.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1 Kiến thức -Luyện tập, củng cố, khái quát các kiến thức đã được học, yêu cầu của câu hỏi đề ra, giúp các em học và làm bài,hoặc áp dụng vào cuộc sống một cách có hiệu quả nhất 2.Kỹ năng Rèn luyện cho các em có kỹ năng phân tích, khái quát một cách hệ thống các kiến thức đã học. .. nhưng với tinh thần “Sát thát” quân dân Đại Việt đánh bại quân xâm lược - Đặc biệt chiến thắng trên sông Bạch Đằng (1288) mãi mãi đi vào lịch sử như một biểu tượng của truyền thống yêu nước bất khuất của dân tộc ta * Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi -Ý nghĩa lịch sử: + Đập tan mưu đồ xâm lược của đế chế Mông-Nguyên,bảo vệ nền độc lập dân tộc + Thắng lợi này khẳng định sức mạnh của dân tộc ta,... quân tử ( nhân, lễ, nghĩa, trí, tín) - Phật giáo: Phát triển thịnh đạt dưới thời Đường b Sử học: “ Sử kí” – Tư Mã Thi n, có giá trị cao về tư liệu và tư tưởng - Là di sản văn hóa vô cùng quý giá của nhân dân TQ - Là cống hiến to lớn của nhân dân TQ đối với nền văn minh thế giới, có ảnh hưởng đối với Châu Á (VN) c Văn học: + Thơ phát triển mạnh dưới thời Đường + Tiểu thuyết phát triển mạnh ở thời Minh -... tạo, Thần Thi n, Thần Aùc Các công trình kiến trúc thờ thần cũng được xây dựng + Chữ viết: từ chữ viết cổ Brahmi đã nâng lên, sáng tạo và hoàn chỉnh hệ chữ sanskrit Văn học cổ điển Ấn Độ - văn học Hinđu, mang tinh thần và triết lý Hinđu giáo rất phát triển Tóm lại, thời Gúp ta đã định hình văn hoá truyền thống Ấn Độ với những tôn giáo lớn và những công trình kiến trúc, tượng, những tác phẩm văn học tuyệt... 2.Kỹ năng Rèn luyện cho các em có kỹ năng phân tích, khái quát một cách hệ thống các kiến thức đã học trong quá trình hoạt động học- rèn luyện 3 Tư tưởng Giúp các em có thái độ lao động học tập đúng đắn sáng tạo,lòng yêu chuộng hoà bình ,độc lập tự do B.CÂU HỎI ÔN TẬP Bài 10- 11: Tây Aâu thời trung đại -Thành thị trung đại -Những cuộc phát kiến địa lý-hệ quả Bài 6: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền... đạo Phật, đạo Hinđu) *Sự phát triển của lịch sử và văn hóa truyền thống trên toàn lãnh thổ Ấn Độ - Đến thế kỷ VII, Ấn Độ lại rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tán Nổi lên vai trò của Pala ở vùng Đông Bắc và nước Palava ở Miền Nam - Về văn hoá, mỗi nước lại tiếp tục phát triển sâu rộng nền văn hoá riêng của mình trên cơ sở văn hoá truyền thống Ấn Độ - chữ viết văn học nghệ thuật Hinđu - Văn hoá Ấn Độ thế... xoá bỏ chế độ phong kiến phân quyền, thi t lập chế độ phong kiến tập quyền Thị dân dần được tham gia vào chính quyền phong kiến như làm quan toà, quan tài chính, tham gia hội nghị 3 đẳng cấp - Văn hoá – Giáo dục : Thành thị trung đại còn mang một không khí tự do và phát triển tri thức; thành thị mở các trường đại học để đào tạo tầng lớp tri thức cho thị dân (Đại học Oxphowt, Xoocbon…) Thị dân quan tâm... Mông-Nguyên( thế kỉ XIII) của quân và dân ta dưới thời Trần.Phân tích ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi C HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY Câu 1: Trình bày những biểu hiện mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Trung Quốc dưới thời Minh (1368-1644)? Vì sao thời kì này, kinh tế tư bản chủ nghĩa không phát triển ở Trung Quốc? +Các vua triều Minh đã thi hành nhiều biện pháp nhằm khắc phục, phát triển kinh tế Đầu thế kỷ... Mông-Nguyên( thế kỉ XIII) của quân và dân ta dưới thời Trần.Phân tích ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi * Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên - Thế kỉ XIII, nhân dân Đại Việt đương đầu với thử thách lớn lao kéo dài 30 năm: 3 lần kháng chiến chống Mông-Nguyên( 1258;1285;1288) - Dưới sự chỉ huy của nhà quân sự thi n tài Trần Hưng Đạo và các vua Trần yêu nước cùng hàng loạt các tướng . TÀI LIỆU LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI LICH S 10 BUỔI HỌC NỘI DUNG BỒI DƯỠNG BUỔI 1 -Hướng dẫn cách học và làm bài Lịch sử -Trung Quốc thời phong kiến. -Ấn Độ thời. bài lịch sử cũng giống như một bài làm văn.Phải có mở bài(Nguyên nhân,hoàn cảnh hay bối cảnh lịch sử) . thân bài (diễn biến) kết bài (kết quả, ý nghĩa ,bài học kinh nghiệm) -Làm bài lịch sử phải. dẫn cách học và làm bài môn Lịch Sử. Bài 5:Trung Quốc thời phong kiến. Bài 9 : Vương quốc Cam pu chia và vương quốc Lào C. HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY *Hướng dẫn cách học và làm bài môn Lịch Sử. * “Làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện thi học sinh giỏi lịch sử 10, Luyện thi học sinh giỏi lịch sử 10,