0

Quản Lý chất Lượng Nước Trong Nuôi Trồng Thuỷ Sản

124 824 1
  • Quản Lý chất Lượng Nước Trong Nuôi Trồng Thuỷ Sản

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2014, 22:40

Tài liệu hướng dẫn sinh viên các ngành nuôi trồng và bệnh học thuỷ sản, hỗ trợ kỹ sư thuỷ sản quản lý môi trường ao nuôi tốt.Hướng dẫn cụ thể các phương pháp kiểm tra, test nước, điều chỉnh môi trường nước , màu nước và chất lượng nước cho hệ thống nuôi nước ngọt và nước mặn QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC AO NUÔI THỦY SẢN Trương Quốc Phú Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ Giới thiệu Thông tinh chung Môn học: Quản lý chất lượng nước ao nuôi thủy sản Mã số: TS105, 3 tín chỉ (30-30) Mã số: TS338, 2 tín chỉ (30-0) Mã số: TS150, 2 tín chỉ (20-20) Mô tả giáo trình: - Động thái và ý nghĩa sinh học của các yếu tố như vật lý, hóa học, sinh học đối với đời sống thủy sinh vật, - Phương pháp phân tích các thông số chất lượng nước -Biện pháp quản lý môi trường ao nuôi thủy sản. Vị trí của giáo trình: -Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cần thiết về đánh giá chất lượng và quản lý môi trường ao nuôi thủy sản. Giới thiệu Điềukiệntiênquyết: Hóa phân tích Sách và dụng cụ họctập : Water quality for pond aquaculture (Boyd, 1998) Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước (Lê Trình, 1997) Các giáo trình về cơ sở thủysản Các tài liệu có liên quan Phương pháp họctập : Học tích cực, sinh viên là trung tâm Cách đánh giá: Lý thuyết: 50% kiểm tra và thuyết trình, 50% thi hết môn Thực hành: Đạt yêu cầu Chất lượng nước và sức khỏe tôm cá – – Con ng Con ng ư ư ờ ờ i c i c ầ ầ n không kh n không kh í í trong l trong l à à nh nh đ đ ể ể s s ố ố ng ng lâu. C lâu. C á á , tôm c , tôm c ũ ũ ng c ng c ầ ầ n n n n ư ư ớ ớ c c c c ó ó ch ch ấ ấ t l t l ư ư ợ ợ ng ng t t ố ố t t đ đ ể ể s s ố ố ng kh ng kh ỏ ỏ e m e m ạ ạ nh nh – – Phòng b Phòng b ệ ệ nh t nh t ố ố t h t h ơ ơ n l n l à à tr tr ị ị b b ệ ệ nh nh – – Ch Ch ấ ấ t l t l ư ư ợ ợ ng n ng n ư ư ớ ớ c t c t ố ố t gi t gi ú ú p c p c á á , tôm kh , tôm kh ỏ ỏ e e m m ạ ạ nh v nh v à à l l ớ ớ n nhanh n nhanh – – Ch Ch ă ă m s m s ó ó c ao c c ao c á á , tôm c , tôm c ũ ũ ng c ng c ầ ầ n thi n thi ế ế t nh t nh ư ư ch ch ă ă m s m s ó ó c s c s ứ ứ c kh c kh ỏ ỏ e c e c ủ ủ a con ng a con ng ư ư ờ ờ i i Mở đầu 1. Nhập môn • Định nghĩa: Quản lý chất lượng nước ao nuôi thủy sảnlà môn khoa học nghiên cứu những tính chất vật lý, thành phần hóa học của nước thiên nhiên, các qui luật biến đổi của chúng theo không gian và thời gian và những ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản. •Nội dung nghiên cứu: Tính chất vật lý Tính chất hóa học Sự biến động của các yếu tố và phương pháp quản lý chất lượng nước Mở đầu • Đối tượng nghiên cứu: Nước bề mặt (ao, hồ, sông, suối ) và nước ngầm sử dụng cho nuôi trồng thủy sản 2. Sơ lược phát triển môn học Những nghiên cứu vế tính chất và thành phần hóa học của nước thiên nhiên đã có từ thời đại đồ sắt Thalet (629 – 343 TCN) có kết luận: nước là chất phổ biến, rất bình thường nhưng cũng khác thường về những tính chất vật lý của nó. Nước là chất duy nhất trên địa cầu gặp đồng thời với khối lượng lớn ở 3 trạng thái rắn, lỏng và khí. Mở đầu • Đầu TK 18, hai nhà khoa học M. Lomonosov (1711 - 1765) và A. Lavoisier (1743 - 1794) Đề ra cơ sở phân tích định lượng thành phần hóa học của nước thiên nhiên. • Ngày nay, khoa học và công nghệ phát triển việc phân tích thành phần hóa học của nước có nhiều tiến bộ, mức độ chính xác cao. Phương pháp cổ điển (chuẩn độ) Phương pháp so màu quang phổ Phương pháp huỳnh quang Phương pháp phóng xạ Phương pháp sắc ký Mở đầu 3. Nước, môi trường thuận lợi cho đời sống thủy sinh vật Khối lượng riêng cao, độ nhớt thấp Nhiệt lượng riêng cao, độ dẫn nhiệt kém Độ tỏa nhiệt và độ thu nhiệt lớn Sức căng bề mặt lớn Khối nước luôn chuyển động Nước là dung môi tốt 4. Phân chia vùng sinh thái theo độ muối Vùng sinh thái nước ngọt (độ muối nhỏ hơn 0,5%o) Vùng sinh thái nước lợ (độ muối từ 0,5-30%o) Vùng sinh thái nước mặn (độ mặn lớn hơn 30%o) Mở đầu 5. Đặc tính các loại hình thủy vực •Thủy vực nước chảy : là các thủy vực tự nhiên, diện tích mặt nước lớn, sâu (sông, suối ) Hàm lượng oxy cao, ổn định, hàm lượng oxy phụ thuộc dòng chảy CO 2 tự do thấp Độ pH ổn định (6-8) Nhiệt độ nước ít biến động Hàm lượng muối dinh dưỡng và vật chất hữu cơ thấp Các yếu tố môi trường có xu hướng biến đổi theo mùa Mở đầu Thủy vực nước tĩnh: là các thủy vực nhân tạo, diện tích mặt nước nhỏ, cạn (ao, hồ, ruộng lúa ) Hàm lượng oxy thường thấp vào sáng sớm và cao vào xế chiều Hàm lượng CO 2 tự do trong nước biến động ngược lại so với oxy Độ pH cũng biến động tương tự như oxy Nhiệt độ biến động lớn nhất là ruộng lúa Hàm lượng muối dinh dưỡng trong các thủy vực nước tĩnh cao do tác động của canh tác của con người Phiêu sinh vật phát triển với một độ cao [...]... nghịch với độ trong và tầm nhìn trong nước • Độ trong đo bằng đĩa secchi (cm) • Độ đục được đo bằng khả năng xuyên qua nước của ánh sáng (NTU) hoặc hàm lượng của tổng vật chất lơ lửng (mg/L) Yếu tố ảnh hưởng đến độ trong, đục • Chất hữu cơ dạng hạt Plankton Detritus Chất mùn • Chất vô cơ Huyền phù (canxi) Bùn (2-50µm) Keo đất ( 40... dinh dưỡng • Độ trong, độ đục thích hợp 25-40 cm (25-100 NTU) • Độ trong thấp (độ đục cao) < 25 cm (>100 NTU) Ao giàu dinh dưỡng hoặc nhiễm bẩn Độ trong, đục và chất lượng nước Cá thiếu thức ăn tự nhiên Tảo đáy phát triển 60 cm Đủ thức ăn tự nhiên Chất lượng nước tốt Ao giàu dinh dưỡng Tảo phát triển mạnh Cá bị thiếu oxy vào sáng sớm Quản lý độ trong, độ đục Nước quá trong • Bón phân khi nước ao thiếu... nước phụ thuộc: – Góc tới – Sự phẳng lặng – Bước sóng Đi vào thủy vực Độ đục/vật chất lơ lửng của nước 53% năng lượng ánh sáng chuyển thành dạng nhiệt và triệt tiêu trong 1m đầu tiên Sự xâm nhập của ánh sáng vào ao cá Độ sâu (cm) 0 30 60 Độ trong thấp 90 Độ trong vừa 120 Độ trong cao 150 10 20 30 40 50 60 70 Ánh sáng tới (%) 80 90 100 Độ trong, độ đục của nước • Độ đục có tương quan nghịch với độ trong. .. phân khi nước bị nhiễm phèn Quản lý độ trong, độ đục Nước đục • Hạn chế rửa trôi • Sử dụng ao lắng • Kết tụ keo đất bằng các cation (Al3+, Fe3+, Ca2+, Na+, H+ ) Keo đất Al3+ Fe3+ Ca2+ Mg2+ NH4+ H+ NH4+ Mg2+ Ca2+ Al3+ Fe3+ Na+ H+ Nhiệt độ Trao đổi năng lượng nhiệt trong thủy vực Bức xạ mặt trời Truyền nhiệt Bức xạ Bốc hơi nhiệt Cấp nước Tháo nước Địa nhiệt Hấp thụ vào nền đáy Sự phân tầng nhiệt trong ao... CHU TRÌNH SINH HỌC Nguồn và quá trình cung cấp dinh dưỡng cho môi trường nước Mưa, bụi, cố định đạm Sinh quyển Rửa trôi, xói lở Phân hủy Nguồn nội tại Nguồn ngoại lai Khuấy động nền đáy Bài tiết của động vật Chu trình dinh dưỡng trong thủy vực Các dạng dinh dưỡng • Chất hữu cơ (chất sống và xác chết) Carbohydrate Protein Lipid Chất hữu cơ khác (rượu, acid, hydrocarbon ) • Muối dinh dưỡng (muối vô cơ)... NO2-, NO3-) Lân (PO43- ) Silic (SiO32-) Chu trình dinh dưỡng trong thủy vực Quá trình tổng hợp chất hữu cơ - tích lũy năng lượng CO2 + H2O Ánh sáng Diệp lục NH4+ NO3PO43C6H12O6 + SiO32SO42 C6H12O6 + O2 Đồng hóa Tinh bột Cellulose Protein Lipid Vitamin Chu trình dinh dưỡng trong thủy vực Các nhóm sinh vật tham gia vào quá trình tổng hợp chất hữu cơ: • Thực vật phù du (Phytoplankton) • Thực vật đáy... Chu trình dinh dưỡng trong thủy vực Quá trình hô hấp - cung cấp năng lượng: Tinh bột Cellulose + O2 Protein Lipid Enzyme CO2 H2O NH3 PO43- + Q (hóa năng) SiO32SO42 Chu trình dinh dưỡng trong thủy vực Quá trình phân hủy hữu cơ hiếu khí - giải phóng năng lượng: Tinh bột Cellulose Protein + O2 Lipid Vi khuẩn, nấm CO2 H2O NH3 NO3- + Q (Nhiệt năng) PO43SiO32SO42 Chu trình dinh dưỡng trong thủy vực Quá... giải phóng năng lượng: Tinh bột Cellulose Protein Lipid Vi khuẩn Yếm khí CH4 R-OH R-COOH + Q (Nhiệt năng) NH3 H2S PO43- Chu trình dinh dưỡng trong thủy vực Các nhóm sinh vật tham gia vào quá trình phân hủy hữu cơ: • Vi khuẩn dị dưỡng Bacillus Pseudomonas Lactobacillus Vibrionacea • Nấm phân hủy Trichoderma ĐẶC TÍNH VẬT LÝ CỦA MÔI TRƯỜNG NƯỚC Ánh sáng Sự xâm nhập của ánh sáng vào nước Ánh sáng tới... độ (oC) 40 50 Quy luật tổng nhiệt S = D(t-to) S : Tổng nhiệt (hằng số) D : Thời gian t : Nhiệt độ trung bình ngày to : Nhiệt độ 0 sinh học Nhiệt độ và mùa sinh sản Nhiệt độ (oC) 35 30 Mùa sinh sản 25 20 15 1 2 3 4 5 6 Tháng 7 8 9 10 11 12 Quản lý nhiệt độ Mát Lạnh Nóng 1,5 m Mát Ao đủ lớn và đủ sâu là cần thiết để duy trì nhiệt độ thích hợp (1,2-1,5 m) . học Cần Thơ Giới thiệu Thông tinh chung Môn học: Quản lý chất lượng nước ao nuôi thủy sản Mã số: TS105, 3 tín chỉ (30-30) Mã số: TS338, 2 tín chỉ (30-0) Mã số: TS150, 2 tín chỉ (20-20) Mô tả giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản Lý chất Lượng Nước Trong Nuôi Trồng Thuỷ Sản, Quản Lý chất Lượng Nước Trong Nuôi Trồng Thuỷ Sản, Quản Lý chất Lượng Nước Trong Nuôi Trồng Thuỷ Sản

Từ khóa liên quan