0

Chuyên đề vật lý lớp 10 nâng cao full

29 3,412 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/08/2014, 09:28

Giải: Thời gian chuyển động được xác định bằng công thức: t = = xv 1Từ đồ thị ta thấy tích này chính là diện tích hình được giới hạn bởi đồ thị, hai trục toạ độ và đoạn thẳng MN.Diện tích này là 27,5 đơn vị diện tích.Mỗi đơn vị diện tích này ứng với thời gian là 1 giây. Nên thời gian chuyển động của nhà du hành là 27,5 giây.Bài 4: Ba người đi xe đập đều xuất phát từ A đi về B. Người thứ nhất đi với vận tốc là v1 = 8 kmh. Sau 15 min thì người thứ hai xuất phát với vận tốc là 12 kmh. 1 CHNG 4 : CC NH LUT BO TON I.ng lng. nh lut bo ton ng lng ng lng: vmP . s mkg. Xung ca lc: l bin thiờn ng lng trong khong thi gian t : tFp . nh lut bo ton ng lng (trong h cụ lp). 1.Va chm mm: sau khi va chm 2 vt dớnh vo nhau v chuyn ng cựng vn tc v . Biu thc: vmmvmvm )( 21 2 2 1 1 2.Va chm n hi: sau khi va chm 2 vt khụng dớnh vo nhau l chuyn ng vi vn tc mi l: 1 ' v , 2 ' v Biu thc: 2 ' 2 1 ' 1 2 2 1 1 vmvmvmvm 3.Chuyn ng bng phn lc. Biu thc: 0 VMvm v M m V . Trong ú: m, v khi lng khớ pht ra vi vn tc v M, V khi lng M ca tờn la chuyn ng vi vn tc V sau khi ó pht khớ 4.Cụng v Cụng sut. Cụng: A = cos sF Trong ú: F lc tỏc dng vo vt gúc to bi lc F v phng chuyn di (nm ngang) v s l chiu di quóng ng chuyn ng (m) Cụng sut: P = t A (w) vi t l thi gian thc hin cụng (giõy s) 5.ng nng Th nng C nng. a.ng nng: l nng lng ca vt cú c do chuyn ng. Biu thc: 2 2 1 vmw nh lớ ng nng(cụng sinh ra): 2 1 2 2 2 1 2 1 vmvmWA b.Th nng: - Th nng trng trng: hgmW t Trong ú: m khi lng ca vt (kg); h cao ca vt so vi gc th nng. (m) ; g = 9,8 or 10 (m/s 2 ) nh lớ th nng (Cụng A sinh ra): sau hgmhgm W A 0 - Th nng n hi: W t = 2 || 2 1 lk nh lớ th nng (Cụng A sinh ra): 2 2 2 1 ||. 2 1 ||. 2 1 lklkWA c. C nng: - C nng ca vt chuyn ng trong trng trng: W = W + W t hgmvm 2 1 2 - C nng ca vt chu tỏc dng ca lc n hi: W = W + W t 2 2 || 2 1 2 1 lkvm => Trong mt h cụ lp c nng ti mi im c bo ton. M rng: i vi con lc n. )cos1.( 2 0 lgv A )cos23.(. 0 gmT A )cos.(cos 2 0 lgv B )cos2cos3.(. 0 gmT A Trong ú: BA vv , vn tc ca con lc ti mi v trớ A,B BA TT , lc cng dõy T ti mi v trớ. m khi lng ca con lc (kg) T 1 : 1: Véc tơ động lợng là véc tơ: A. Cùng phơng, ngợc chiều với véc tơ vận tốc. B. Có phơng hợp với véc tơ vận tốc một góc bất kỳ. 2 C. Có phơng vuông góc với véc tơ vận tốc. D. Cùng phơng, cùng chiều với véc tơ vận tốc. 2: Một vật khối lợng m, đang chuyển động với vận tốc v . Động lợng của vật có thể xác định bằng biểu thức: A. p mv B. p mv C. p mv D. p mv 3: Đơn vị của động lợng là: A. kg.m.s B. kg.m/s 2 C. kg.m/s D. kg.m 2 /s. 4: Va chạm nào sau đây là va chạm mềm? A. Quả bóng đang bay đập vào tờng và nảy ra. B. Viên đạn đang bay xuyên vào và nằm gọn trong bao cát. C. Viên đạn xuyên qua một tấm bia trên đờng bay của nó. D. Quả bóng tennis đập xuống sân thi đấu. 5: Chuyển động nào dới đây là chuyển động bằng phản lực? A. Vận động viên bơi lội đang bơi. B. Chuyển động của máy bay trực thăng khi cất cánh. C. Chuyển động của vận động viên nhảy cầu khi giậm nhảy. D. Chuyển động của con Sứa khi đang bơi. 6 : Một ô tô A có khối lợng 1 m đang chuyển động với vận tốc 1 v đuổi theo một ô tô B có khối lợng 2 m chuyển động với vận tốc 2 v . Động lợng của xe A đối với hệ quy chiếu gắn với xe B là : A. 1 1 2 AB p m v v B. 1 1 2 AB p m v v C. 1 1 2 AB p m v v D. 1 1 2 AB p m v v . 7: Một vật khối lợng m đang chuyển động theo phơng ngang với vận tốc v thì va chạm vào vật khối lợng 2m đang đứng yên. Sau va chạm, hai vật dính vào nhau và chuyển động với cùng vận tốc. Bỏ qua ma sát, vận tốc của hệ sau va chạm là : A. 3 v B. v C. 3 v D. 2 v . 8 : Một tàu vũ trụ có khối lợng M đi trong không gian sâu thẳm với vận tốc 1 2100 v km/s so với Mặt Trời. Nó ném đi tầng cuối cùng có khối lợng 0,2 M với tốc độ đối với tàu là u = 500km/h. Sau đó tốc độ của tàu là : A. 1 2200 v km/h. B. 1 2000 v km/h. C. 1 1600 v km/h. D. 1 2600 v km/h. 9 : Một vật khối lợng 0,7 kg đang chuyển động theo phơng ngang với tốc độ 5 m/s thì va vào bức tờng thẳng đứng. Nó nảy ngợc trở lại với tốc độ 2 m/s. Chọn chiều dơng là chiều bóng nảy ra. Độ thay đổi động lợng của nó là : A. 3,5 kg.m/s B. 2,45 kg.m/s C. 4,9 kg.m/s D. 1,1 kg.m/s. 10 : Một ngời khối lợng m đang treo mình trên cành cây thì thấy một chiếc ô tô tải khối lợng M đang đi ngang qua với vận tốc V. Ngời đó thả mình rơi xuống thùng xe. Vận tốc của cả ngời và xe sau đó là : A. M m V V M B. MV V M m C. M m V V M D. MV V M m 11 : Một vật có khối lợng 2 kg thả rơi tự do từ độ cao 20m xuống mặt đất. Độ biến thiên động lợng của vật trớc khi chạm đất là bao nhiêu? Chọn chiều dơng là chiều chuyển động. Lấy g = 10m/s 2 . A. 40 . / p kg m s . B. 40 . / p kg m s . 3 C. 20 . / p kg m s . D. 20 . / p kg m s . 12 : Đơn vị nào sau đây không phải đơn vị của công ? A. kW.h B. N.m C. kg.m 2 /s 2 D. kg.m 2 /s. 13: Một vật sinh công dơng khi : A. Vật chuyển động nhanh dần đều. B. Vật chuyển động chậm dần đều. C. Vật chuyển động tròn đều. D. Vật chuyển động thẳng đều. 14: Một vật sinh công âm khi: A. Vật chuyển động nhanh dần đều. B. Vật chuyển động chậm dần đều. C. Vật chuyển động tròn đều. D. Vật chuyển động thẳng đều. 15: Công là đại lợng : A. Vô hớng, có thể âm hoặc dơng. B. Vô hớng, có thể âm, dơng hoặc bằng không. C. Véc tơ, có thể âm, dơng hoặc bằng không. D. Véc tơ, có thể âm hoặc dơng. 16: Công suất là đại lợng đợc tính bằng : A. Tích của công và thời gian thực hiện công. B. Tích của lực tác dụng và vận tốc. C. Thơng số của công và vận tốc. D. Thơng số của lực và thời gian tác dụng lực. 17: Biểu thức của công suất là: A. P . F s t B. P . . F s t C. P . F s v D. P . . F s v . 18: Kéo một xe goòng bằng một sợi dây cáp với một lực bằng 150N. Góc giữa dây cáp và mặt phẳng nằm ngang bằng 30 0 . Công của lực tác dụng lên xe để xe chạy đợc 200m có giá trị( lấy 3 1,73 ) là: A. 30000 J. B. 15000 J C. 25950 J D. 51900 J. 19: Một vận động viên đẩy tạ đẩy một quả tạ nặng 2kg dới một góc 0 30 so với phơng nằm ngang. Quả tạ rời khỏi tay vận động viên ở độ cao 2m so với mặt đất. Công của trọng lực thực hiện đợc kể từ khi quả tạ rời khỏi tay vận động viên cho đến lúc rơi xuống đất ( lấy g = 10 m/s 2 ) là: A. 69,2 J. B. 20 J. C. 34,6 J. D. 40 J. 20: Một chiếc ô tô sau khi tắt máy còn đi đợc 100m. Biết ô tô nặng 1,5 tấn, hệ số cản bằng 0,25 ( lấy g = 10m/s 2 ). Công của lực cản có giá trị là: A. 375 J B. 375 kJ. C. 375 kJ D. 375 J. 21: Một chiếc tàu hỏa chạy trên đờng thẳng nằm ngang với vận tốc không đổi 50 m/s. Công suất của đầu máy là 1,5.10 4 kW. Lực cản tổng cộng tác dụng lên tàu hỏa có độ lớn. A. 300 N. B. 3.10 5 N. C. 7,5.10 5 N. D. 7,5.10 8 N. 22: Động năng đợc tính bằng biểu thức: A. 22 2 1 vmW d B. vmW d 2 2 1 C. 2 2 1 mvW d . D. mvW d 2 1 . 23: Động năng là đại lợng: A. Vô hớng, luôn dơng. B. Vô hớng, có thể dơng hoặc bằng không. C. Véc tơ, luôn dơng. D. Véc tơ, luôn dơng hoặc bằng không. 24: Đơn vị nào sau đây không phải đơn vị của động năng? A. J. B. Kg.m 2 /s 2 . C. N.m. D. N.s. 25: Công thức nào sau đây thể hiện mối liên hệ giữa động lợng và động năng? 4 A. 2 2 d p W m . B. 2 2 d P W m . C. 2 2 d m W p . D. 2 2 d W mP . 26: Vật nào sau đây không có khả năng sinh công? A. Dòng nớc lũ đang chảy mạnh. B. Viên đạn đang bay. C. Búa máy đang rơi. D. Hòn đá đang nằm trên mặt đất. 27: Một ô tô khối lợng m đang chuyển động với vận tốc v thì tài xế tắt máy. Công của lực ma sát tác dụng lên xe làm xe dừng lại là: A. 2 2 mv A . B. 2 2 mv A . C. 2 A mv . D. 2 A mv . 28: Một vật có khối lợng m = 400 g và động năng 20 J. Khi đó vận tốc của vật là: A. 0,32 m/s. B. 36 km/h C. 36 m/s D. 10 km/h. 29: Một ngời và xe máy có khối lợng tổng cộng là 300 kg đang đi với vận tốc 36 km/h thì nhìn thấy một cái hố cách 12 m. Để không rơi xuống hố thì ngời đó phải dùng một lực hãm có độ lớn tối thiểu là: A. 16200 h F N . B. 1250 h F N . C. 16200 h F N . D. 1250 h F N . 30: Một ngời có khối lợng 50 kg, ngồi trên ô tô đang chuyển động với vận tốc 72 km/h. Động năng của ngời đó với ô tô là: A. 129,6 kJ. B.10 kJ. C. 0 J. D. 1 kJ. 31: Nếu khối lợng của vật giảm 4 lần và vận tốc tăng lên 2 lần, thì động năng của vật sẽ: A. Tăng 2 lần. B. Không đổi. C. Giảm 2 lần. D. Giảm 4 lần. 32: Nếu khối lợng của vật tăng lên 4 lần và vận tốc giảm 2 lần thì động năng của vật sẽ: A. Không đổi. B. Tăng 2 lần. C. Tăng 4 lần. D. Giảm 2 lần. 33: Đại lợng vật lí nào sau đây phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trờng? A. Động năng. B. Thế năng. C. Trọng lợng. D. Động lợng. 34: Xét một vật chuyển động thẳng biến đổi đều theo phơng nằm ngang. Đại lợng nào sau đây không đổi? A. Động năng. B. Động lợng. C. Thế năng. D. Vận tốc. 35: Một vật đợc ném thẳng đứng từ dới lên cao. Trong quá trình chuyển động của vật thì: A. Thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công dơng. B. Thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công âm. C. Thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công dơng. D. Thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công âm. 36: Một lò xo có độ cứng k, bị kéo giãn ra một đoạn x. Thế năng đàn hồi của lò xo đợc tính bằng biểu thức: A. 2 1 2 t W kx . B. 2 1 2 t W k x . C. 1 2 t W kx . D. 2 2 1 2 t W k x . 37: Thế năng hấp dẫn là đại lợng: A. Vô hớng, có thể dơng hoặc bằng không. B. Vô hớng, có thể âm, dơng hoặc bằng không. C. Véc tơ cùng hớng với véc tơ trọng lực. D. Véc tơ có độ lớn luôn dơng hoặc bằng không. 38: Phát biểu nào sau đây sai: Thế năng hấp dẫn và thế năng đàn hồi: A. Cùng là một dạng năng lợng. B. Có dạng biểu thức khác nhau. C. Đều phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối. 5 D. Đều là đại lợng vô hớng, có thể dơng, âm hoặc bằng không. 39: Dới tác dụng của lực bằng 5N lò xo bị giãn ra 2 cm. Công của ngoại lực tác dụng để lò xo giãn ra 5 cm là: A. 0,31 J. B. 0,25 J. C. 15 J. D. 25 J. 40: Thế năng của các vật có cùng khối lợng ở các vị trí 1, 2, 3, 4 với trờng hợp có gốc thế năng tại mặt đất có mối quan hệ: A. t4t3t21 WWW t W . B. t4t3t21 WWW t W C. t4t3t21 WWW t W D. 1 t2 t3 t4 W W W t W 41: Một vật đang chuyển động có thể không có: A. Động lợng. B. Động năng. C. Thế năng. D. Cơ năng. 42: Một lò xo bị nén 5 cm. Biết độ cứng của lò xo k = 100N/m, thế năng đàn hồi của lò xo là: A. 0,125 J. B. 1250 J. C. 0,25 J. D. 0,125 J. 43: Một lò xo bị giãn 4cm, có thế năng đàn hồi 0,2 J. Độ cứng của lò xo là: A. 0,025 N/cm. B. 250 N/m. C. 125 N/m. D. 10N/m. 44: Hai vật có khối lợng là m và 2m đặt ở hai độ cao lần lợt là 2h và h. Thế năng hấp dẫn của vật thức nhất so với vật thứ hai là: A. Bằn hai lần vật thứ hai. B. Bằng một nửa vật thứ hai. C. Bằng vật thứ hai. D. Bằng 1 4 vật thứ hai. 45: Một thang máy có khối lợng 1 tấn chuyển động từ tầng cao nhất cách mặt đất 100m xuống tầng thứ 10 cách mặt đất 40m. Nếu chọn gốc thế năng tại tầng 10, lấy g = 9,8m/s 2 . Thế năng của thang máy ở tầng cao nhất là: A. 588 kJ. B. 392 kJ. C. 980 kJ. D. 588 J. 46: Cơ năng là đại lợng: A. Vô hớng, luôn dơng. B. Vô hớng, có thể âm, dơng hoặc bằng không. C. Véc tơ cùng hớng với véc tơ vận tốc. D. Véc tơ, có thể âm, dơng hoặc bằng không. 47: Đại lợng nào không đổi khi một vật đợc ném theo phơng nằm ngang? A. Thế năng. B. Động năng. C. Cơ năng. D. Động lợng. 48: Trong quá trình rơi tự do của một vật thì: A. Động năng tăng, thế năng tăng. B. Động năng tăng, thế năng giảm. C. Động năng giảm, thế năng giảm. D. Động năng giảm, thế năng tăng. 49: Một vật đợc ném từ dới lên. Trong quá trình chuyển động của vật thì: A. Động năng giảm, thế năng tăng. B. Động năng giảm, thế năng giảm. C. Động năng tăng, thế năng giảm. D. Động năng tăng, thế năng tăng. 50: Xét chuyển động của con lắc đơn nh hình vẽ. Phát biểu nào sau đây là đúng ? A. Động năng của vật cực đại tại A và B, cực tiểu tại O. B. Động năng của 6 vËt cùc ®¹i t¹i O vµ cùc tiĨu t¹i A vµ B. C. ThÕ n¨ng cđa vËt cùc ®¹i t¹i O. D. ThÕ n¨ng cđa vËt cùc tiĨu t¹i M. Mét con l¾c lß xo cã ®é cøng k = 250N/m ®ỵc ®Ỉt n»m ngang. Mét ®Çu g¾n cè ®Þnh, mét ®Çu g¾n mét vËt cã khèi lỵng M = 100g cã thĨ chun ®éng kh«ng ma s¸t trªn mỈt ph¼ng n»m ngang. KÐo vËt lƯch khái vÞ trÝ c©n b»ng mét ®o¹n 5 l cm   råi th¶ nhĐ. 51: VËn tèc lín nhÊt cđa vËt cã thĨ cã lµ: A. 25 m/s. B. 25 cm/s. C. 2,5 m/s. D. 2,5 cm/s. 52: Theo chiỊu d¬ng, t¹i vÞ trÝ nµo th× ®éng n¨ng b»ng thÕ n¨ng? A. 2,5 cm. B. 3,6cm. C. 1,8cm. D. 3cm. 53: Mét vËt cã khèi lỵng 1 kg r¬i tù do tõ ®é cao h = 50 cm xng ®Êt, lÊy g = 10 m/s 2 . §éng n¨ng cđa vËt ngay tríc khi ch¹m ®Êt lµ: A. 500 J. B. 5 J. C. 50 J D. 0,5 J. Mét vËt khèi lỵng m ®ỵc nÐm lªn tõ mỈt ®Êt theo ph¬ng th¼ng ®øng víi vËn tèc ban ®Çu v 0 . 54: §iĨm cao nhÊt mµ vËt cã thĨ ®¹t tíi lµ: A. 0 2 max v h g  . B. 2 0 2 max v h g  . C. 2 0 2 max g h v  . D. 0 2 max g h v  . 55: T¹i ®é cao nµo th× ®éng n¨ng b»ng 1 2 thÕ n¨ng? A. 0 3 v h g  . B. 2 0 3 g h v  . C. 2 0 3 v h g  . D. 0 3 g h v  . Mét khèi gç cã khèi lỵng M = 8kg n»m trªn mỈt ph¼ng tr¬n nèi víi mét lß xo cè ®Þnh, cã ®é cøng k = 100 N/m. Viªn ®¹n cã khèi lỵng m = 20g bay theo ph¬ng ngang víi vËn tèc v 0 = 600 m/s cïng ph¬ng víi trơc lß xo ®Õn xuyªn vµo khèi gç vµ dÝnh trong gç. 56: VËn tèc cđa khèi gç vµ ®¹n sau khi ®¹n xuyªn vµo gç lµ: A. 1,5 / v m s  . B. 14,6 / v m s  . C. 428,6 / v m s  . D. 600 / v m s  . 57: Lß xo bÞ nÐn mét ®o¹n tèi ®a lµ: A. 21 l cm   . B. 45 l cm   . C. 40 l cm   . D. 42 l cm   . 58: Th¶ mét qu¶ bãng Tennis cã khèi lỵng m = 20g tõ ®é cao h 1 = 5m xng mỈt ®Êt, nã n¶y nªn ®Õn ®é cao h 2 = 3m. LÊy g = 10 m/s 2 . §é biÕn thiªn c¬ n¨ng cđa qu¶ Tennis lµ: A. 4 W J   . B. 400 W J   . C. 0,4 W J   . D. 40 W J   59. Một khẩu đại bác có khối lượng 4 tấn , bắn đi 1 viên đạn theo phương ngang có khối lượng 10Kg với vận tốc 400m/s.Coi như lúc đầu, hệ đại bác và đạn đứùng yên.Vận tốc giật lùi của đại bác là: A. 1m/s B. 2m/s C. 4m/s D. 3m/s 60. Hiện tượng nào dưới đây là sự va chạm đàn hồi: A. Sự va chạm của mặt vợt cầu lông vào quả cầu lông B. Bắn một đầu đạn vào một bò cát. C. Bắn một hòn bi-a vào một hòn bi-a khác. D. Ném một cục đất sét vào tường. 61. Đơn vò nào sau đây không phải là đơn vò của công suất ? A. J.s B. HP C. Nm/s D. W 7 62. Đơn vò động lượng là đơn vò nào sau đây: A. kgm/s B. kgm.s C. N.s D. A,C 63.Một lực F  không đổi liên tục kéo 1 vật chuyển động với vận tốc v  theo hướng của F  . Công suất của lực F  là: A. F.v.t B. F.v 2 C. F.v D. F.t 64. Công có thể biểu thò bằng tích của: A. Lực và quãng đường đi được B. Lực, quãng đường đi được và khoảng thời gian C. Lực và vận tốc D. Năng lượng và khoảng thời gian 65. Trong điều kiện nào,sau va chạm đàn hồi , 2 vật đều đứng yên: A. 2 vật có khối lượng và vận tốc được chọn một cách thích hợp va chạm với nhau B. Một vật khối lượng rất nhỏ đang chuyển động va chạm với một vật có khối lượng rất lớn đang đứng yên. C. 2 vật có khối lượng bằng nhau,chuyển động ngược chiều nhau với cùng một vận tốc. D. Không thể xảy ra hiện tượng này. 66. Một vật có khối lượng 0,5 Kg trượt không ma sát trên một mặt phẳng ngang với vận tốc 5m/s đến va chạm vào một bức tường thẳng đứng theo phương vuông góc với tường. Sau va chạm vật đi ngược trở lại phương cũ với vận tốc 2m/s.Thời gian tương tác là 0,2 s . Lực F  do tường tác dụng có độ lớn bằng: A. 7,50 N B. 17,5 N C. 175 N D. 1,75 N 67. Một vật khối lượng m = 500g chuyển động thẳng theo chiều âm trục tọa độ x với vận tốc 43,2 km/h. Động lượng của vật có giá trò là: A. -6 Kgm/s B. -3 Kgm/s C. 6 Kgm/s D. 3 Kgm/s 68. Điều nào sau đây không đúng khi nói về động lượng : A. Động lượng của một vật bằng tích khối lượng và vận tốc của vật . B. Động lượng của một vật là một đại lượng véc tơ. C. Trong hệ kín,động lượng của hệ được bảo toàn D. Động lượng của một vật bằng tích khối lượng và bình phương vận tốc. 69. Trong quá trình nào sau đây, động lượng của ôtô được bảo toàn: A. Ô tô giảm tốc B. Ô tô chuyển động tròn đều C. Ô tô chuyển động thẳng đều trên đường có ma sát. D. Ô tô tăng tốc 70. Một hòn đá được ném xiên một góc 30 o so với phương ngang với động lượng ban đầu có độ lớn bằng 2 kgm/s từ mặt đất. Độ biến thiên động lượng P   khi hòn đá rơi tới mặt đất có giá trò là (Bỏ qua sức cản) : A. 3 kgm/s B. 4 kgm/s C. 1 kgm/s D. 2 kgm/s 71. Một vật có khối lượng m chuyển động với vận tốc 3m/s đến va chạm với một vật có khối lượng 2m đang đứng yên. Sau va chạm, 2 vật dính vào nhau và cùng chuyển động với vận tốc bao nhiêu? Coi va chạm giữa 2 vật là va chạm mềm. A. 2m/s B. 4m/s C. 3m/s D. 1m/s 72. Bắn một hòn bi thủy tinh(1) có khối lượng m với vận tốc 3 m/s vào một hòn bi thép (2) đứng yên có khối lượng 3m.Tính độ lớn các vận tốc của 2 hòn bi sau va chạm, cho là va chạm đàn hồi xuyên tâm A. V 1 =1,5 m/s ;V 2 =1,5 m/s. B.V 1 =9m/s;V 2 =9m/s C. V 1 =6 m/s;V 2 =6m/s D.V 1 =3m/s;V 2 =3m/s. 73. Một người nhấc 1 vật có khối lượng 4 kg lên cao 0,5m. Sau đó xách vật di chuyển theo phương ngang 1 đoạn 1m. Lấy g =10m/s 2 . Người đó đã thực hiện 1 công bằng: A. 60 J B. 20J C. 140 J D. 100 J 74. Một động cơ điện cung cấp công suất 15KW cho 1 cần cẩu nâng vật 1000Kg chuyển động đều lên cao 30m.Lấy g=10m/s 2 .Thời gian để thực hiện công việc đó là: A. 20s B. 5s C. 15s D. 10s 75. Động năng của vật tăng khi : A. Vận tốc của vật v > 0 B. Gia tốc của vật a > 0 C. Gia tốc của vật tăng D. Các lực tác dụng lên vật sinh công dương 76. Một ôtô khối lượng 1000 kg chuyển động với vận tốc 72 km/h. Động năng của ôtô có giá trò: A. 25,92.10 5 J B. 10 5 J C. 51,84.10 5 J D. 2.10 5 J 77. Thế năng của vật nặng 2 kg ở đáy 1 giếng sâu 10m so với mặt đất tại nơi có gia tốc g=10m/s 2 là bao nhiêu? A. -100 J B. 200J C. -200J D. 100J 78. Một vật rơi tự do từ độ từ độ cao 120m. Lấy g=10m/s 2 .Bỏ qua sức cản .Tìm độ cao mà ở đó động năng của vật lớn gấp đôi thế năng: A. 10m B. 30m C. 20m D. 40 m 8 79. Một người kéo một hòm gỗ trượt trên sàn nhà bằng 1 dây hợp với phương ngang góc 30 o .Lực tác dụng lên dây bằng 150N. Công của lực đó khi hòm trượt 20m bằng: A. 3000J B. 1762J C. 2598J D. 1500J 80. Chọn phương án đúng và tổng quát nhất : Cơ năng của hệ vật và Trái Đất bảo toàn khi: A. Không có các lực cản, lực ma sát B. Vận tốc của vật không đổi C. Vật chuyển động theo phương ngang D. Lực tác dụng duy nhất là trọng lực (lực hấp dẫn) 81. Một vật có khối lượng 0,1kg được phóng thẳng đứng từ mặt đất lên cao với vận tốc 10m/s.Lấy g=10m/s 2 .Bỏ qua sức cản. Hỏi khi vật đi được quãng đường 8m thì động năng của vật có giá trò bằng bao nhiêu? A. 9J B. 7J C. 3J D. 26J 82. Một vật nằm yên có thể có: A. Động năng B. Vận tốc C. Động lượng D. Thế năng 83. Một gàu nước khối lượng 10 Kg được kéo đều lên cao 5m trong khoảng thời gian 1 phút 40 giây. Lấy g=10m/s 2 . Công suất trung bình của lực kéo bằng: A. 5W B. 4W C. 6W D. 7W 84. Chọn đáp án đúng : Cơ năng là: A. Một đại lượng vô hướng có giá trò đại số B. Một đại lượng véc tơ C. Một đại lượng vô hướng luôn luôn dương D. Một đại lượng vô hướng luôn dương hoặc có thể bằng 0 85. Gọi m là khối lượng của vật, v là vận tốc của vật. Động lượng của vật có độ lớn : A . 2 v.m 2 1 B. mv 2 C . v.m 2 1 D . m.v 86. Một vật nhỏ được ném thẳng đứng hướng xuống từ một điểm phía trên mặt đất. Trong quá trình vật rơi : A. Thế năng tăng B. Động năng giảm C. Cơ năng không đổi D .Cơ năng cực tiểu ngay trước khi chạm đất 87. Một quả bóng đang bay với động lượng p  thì đập vuông góc vào bức tường thẳng đứng, bay ngược trở lại theo phương vuông góc với bức tường với cùng độ lớn vận tốc. Độ biến thiên động lượng của quả bóng là: A. 0 B . -2 p  C. 2 p  D. p  88. Từ điểm M có độ cao so với mặt đất là 0,8 m ném xuống một vật với vận tốc đầu 2 m/s. Biết khối lượng của vật bằng 0,5 kg, lấy g = 10 m/s 2 , mốc thế năng tại mặt đất. Ngay khi ném cơ năng của vật bằng : A. 5 J B. 8 J C .4 J D. 1 J 89. Một vật rơi tự do từ độ cao 10 m so với mặt đất . Lấy g = 10 m/s 2 . Ở độ cao nào so với mặt đất thì vật có thế năng bằng động năng ? A. 1 m B. 0,6 m C. 5 m D. 0,7 m 90. Một viên đạn đang bay thẳng đứng lên phía trên với vận tốc 200 m/s thì nổ thành hai mảnh bằng nhau. Hai mảnh chuyển động theo hai phương đều tạo với đường thẳng đứng góc 60 o . Hãy xác đònh vận tốc của mỗi mảnh đạn . A .v 1 = 200 m/s ; v 2 = 100 m/s ; 2 v  hợp với 1 v  một góc 60 o . B. v 1 = 400 m/s ; v 2 = 400 m/s ; 2 v  hợp với 1 v  một góc 120 o . C. v 1 = 100 m/s ; v 2 = 200 m/s ; 2 v  hợp với 1 v  một góc 60 o . D. v 1 = 100 m/s ; v 2 = 100 m/s ; 2 v  hợp với 1 v  một góc 120 o 91. Khi một vật chuyển động có vận tốc tức thời biến thiên từ 1 v  đến 2 v  thì công của ngoại lực tác dụng được tính bằng biểu thức nào ? A. 2 v.m 2 v.m A 2 1 2 2  B. 12 mvmvA  C. 12 vmvmA    D. 2 1 2 2 mvmvA  92. Một vật có khối lượng 500 g rơi tự do từ độ cao z = 100 m xuống đất, lấy g = 10 m/s 2 . Động năng của vật tại độ cao 50 m so với mặt đất bằng bao nhiêu ? A. 250 J B. 1000 J C. 50000 J D. 500 J 93. Một con lắc đơn có chiều dài 1 m. Kéo cho nó hợp với phương thẳng đứng góc 45 o rồi thả nhẹ. Tính độ lớn vận tốc của con lắc khi nó đi qua vò trí dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 30 o . Lấy g = 10 m/s 2 A. 17,32 m/s B. 2,42 m/s C. 3,17 m/s D. 1,78 m/s 94. Một con lắc đơn có chiều dài 1 m và khối lượng m = 100g. Kéo cho nó hợp với phương thẳng đứng góc 45 o rồi thả nhẹ. Tính lực căng của dây treo của con lắc khi nó đi qua vò trí dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 30 o . Lấy g = 10 m/s 2 A. 1,18N B. 11,8N C. 2N D.118N 9 Tờ 2: 1:Một vật có khối lượng 2 kg rơi tự do xuống đất trong khoảng thời gian 0,5s. Độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó là bao nhiêu ? Cho g = 9,8 m/s 2 . A. 5,0 kg.m/s. C. 10 kg.m/s. B. 4,9 kg.m/s. D. 0,5 kg.m/s. 2: Chất điểm M chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng của lực F  . Động lượng chất điểm ở thời điểm t là: A. p m.F    B. p F.t    C. F.t p m    D. p F.m    3: Một chất điểm m bắt đầu trượt không ma sát từ trên mặt phẳng nghiêng xuống. Gọi  là góc của mặt phẳng nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang. Động lượng chất điểm ở thời điểm t là A. p = mgsint B.p = mgt C.p = mgcost D.p = gsint 4: Phát biểu nào sau đây sai: A. Động lượng là một đại lượng vectơ B. Xung của lực là một đại lượng vectơ C.Động lượng tỉ lệ với khối lượng vật D. Động lượng của vật trong chuyển động tròn đều không đổi 5:Quả cầu A khối lượng m 1 chuyển động với vận tốc 1 v va chạm vào quả cầu B khối lượng m 2 đứng yên. Sau va chạm, cả hai quả cầu có cùng vận tốc 2 v . Ta có: A. 22111 )( vmmvm    B. 2211 vmvm    C 2211 vmvm    D. 22111 )( 2 1 vmmvm   6: Gọi M và m là khối lượng súng và đạn, V  vận tốc đạn lúc thoát khỏi nòng súng. Giả sử động lượng được bảo toàn. Vận tốc súng là: A. V M m v    B. V M m v    C. V m M v    D. V m M v    7: Chiếc xe chạy trên đường ngang với vận tốc 10m/s va chạm mềm vào một chiếc xe khác đang đứng yên và có cùng khối lượng. Biết va chạm là va chạm mềm, sau va chạm vận tốc hai xe là: A.v 1 = 0 ; v 2 = 10m/s B. v 1 = v 2 = 5m/s C.v 1 = v 2 = 10m/s D.v 1 = v 2 = 20m/s 8: Khối lượng súng là 4kg và của đạn là 50g. Lúc thoát khỏi nòng súng, đạn có vận tốc 800m/s. Vận tốc giật lùi của súng là: A.6m/s B.7m/s C.10m/s D.12m/s 9:Viên bi A có khối lượng m 1 = 60g chuyển động với vận tốc v 1 = 5m/s va chạm vào viên bi B có khối lượng m 2 = 40g chuyển động ngược chiều với vận tốc 2 V  . Sau va chạm, hai viên bi đứng yên. Vận tốc viên bi B là: A. smv / 3 10 2  B. smv /5,7 2  C. smv / 3 25 2  D. smv /5,12 2  10:Một chất điểm chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng của lực F = 10 -2 N. Động lượng chất điểm ở thời điểm t = 3s kể từ lúc bắt đầu chuyển động là: A.2.10 -2 kgm/s B.3.10 -1 kgm/s C.10-2kgm/s D.6.10-2kgm/s 11: Một vật nhỏ khối lượng m = 2 kg trượt xuống một con đường dốc thẳng nhẵn tại một thời điểm xác định có vận tốc 3 m/s, sau đó 4 s có vận tốc 7 m/s, tiếp ngay sau đó 3 s vật có động lượng (kg.m/s) là ? A. 20. B. 6. C. 28. D. 10 12:Thả rơi một vật có khối lượng 1kg trong khoảng thời gian 0,2s. Độ biến thiên động lượng của vật là : ( g = 10m/s 2 ). A. 2 kg.m/s B. 1 kg.m/s C. 20 kg.m/s D. 10 kg.m/s 13:Một tên lửa có khối lượng M = 5 tấn đang chuyển động với vận tốc v = 100m/s thì phụt ra phía sau một lượng khí m o = 1tấn. Vận tốc khí đối với tên lửa lúc chưa phụt là v 1 = 400m/s. Sau khi phụt khí vận tốc của tên lửa có giá trị là : A. 200 m/s. B. 180 m/s. C. 225 m/s. D. 250 m/s 14:Hai xe lăn nhỏ có khối lượng m 1 = 300g và m 2 = 2kg chuyển động trên mặt phẳng ngang ngược chiều nhau với các vận tốc tương ứng v 1 = 2m/s và v 2 = 0,8m/s. Sau khi va chạm hai xe dính vào nhau và chuyển động cùng vận tốc. Bỏ qua sức cản . Độ lớn vận tốc sau va chạm là A. -0,63 m/s. B. 1,24 m/s. C. -0,43 m/s. D. 1,4 m/s. 15:Hai viên bi có khối lượng m 1 = 50g và m 2 = 80g đang chuyển động ngược chiều nhau và va chạm nhau (va chạm đàn hồi xuyên tâm). Muốn sau va chạm m 2 đứng yên còn m 1 chuyển động theo chiều ngược lại với vận tốc như cũ thì vận tốc của m 2 trước va chạm bằng bao nhiêu ? Cho biết v 1 = 2m/s. A. 1 m/s B. 2,5 m/s. C. 3 m/s. D. 2 m/s. 16:Một quả bóng có khối lượng m = 300g va chạm vào tường và nảy trở lại với cùng vận tốc. Vận tốc của bóng trước va chạm là +5m/s. Độ biến thiên động lượng của quả bóng là: A. 1,5kg.m/s B. -3kg.m/s; 10 C. -1,5kg.m/s D. 3kg.m/s; 17:Phát biểu nào sau đây là sai ? A. Khi không có ngoại lực tác dụng lên hệ thì động lượng của hệ được bảo toàn. B. Vật rơi tự do không phải là hệ kín vì trọng lực tác dụng lên vật là ngoại lực. C. Hệ gồm "Vật rơi tự do và Trái Đất" được xem là hệ kín khi bỏ qua lực tương tác giữa hệ vật với các vật khác( Mặt Trời, các hành tinh ). D. Một hệ gọi là hệ kín khi ngoại lực tác dụng lên hệ không đổi 18: Véc tơ động lượng là véc tơ: A. Cùng phương, ngược chiều với véc tơ vận tốc B. Có phương hợp với véc tơ vận tốc một góc  bất kỳ. C. Có phương vuông góc với véc tơ vận tốc. D. Cùng phương, cùng chiều với véc tơ vận tốc. 19: Va chạm nào sau đây là va chạm mềm? A.Quả bóng đang bay đập vào tường và nảy ra. B.Viên đạn đang bay xuyên vào và nằm gọn trong bao cát. C.Viên đạn xuyên qua một tấm bia trên đường bay của nó. D.Quả bóng tennis đập xuống sân thi đấu. 20.Một ô tô A có khối lượng m 1 đang chuyển động với vận tốc 1 V  đuổi theo một ô tô B có khối lượng m 2 chuyển động với vận tốc 2 V  . Động lượng của xe A đối với hệ quy chiếu gắn với xe B là : A.   1 2 AB 1 p m v v      B.   1 2 AB 1 p m v v       C.   1 2 AB 1 p m v v      D.   1 2 AB 1 p m v v       . 21: Một vật khối lượng m đang chuyển động theo phương ngang với vận tốc v thì va chạm vào vật khối lượng 2m đang đứng yên. Sau va chạm, hai vật dính vào nhau và chuyển động với cùng vận tốc (va chạm mềm xuyên tâm). Bỏ qua ma sát, vận tốc của hệ sau va chạm là : A. v 3 B.v C.3v D. v 2 . 22: Một vật khối lượng 0,7 kg đang chuyển động theo phương ngang với tốc độ 5 m/s thì va vào bức tường thẳng đứng. Nó nảy ngược trở lại với tốc độ 2 m/s. Chọn chiều dương là chiều bóng nảy ra. Độ biến thiên động lượng của nó là : A. 3,5 kg.m/s B. 2,45 kg.m/s C. 4,9 kg.m/s D. 1,1 kg.m/s. 23: Câu nào không thuộc định luật bảo toàn động lượng: A. Véc tơ động lượng của hệ kín được bảo toàn. B. Véc tơ động lượng của hệ kín trước và sau tương tác không đổi. C. / 22 / 1 1 2211 vmvmvmvm  D. n21 p ppp  24: Đơn vị nào không phải đơn vị của động lượng: A. kg.m/s. B. N.s. C. kg.m 2 /s D. J.s/m 25: Chọn câu sai: A. Trong đá bóng, khi thủ môn bắt một quả bóng sút rất căng, người đó phải làm động tác kéo dài thời gian bóng chạm tay mình (thu bóng vào bụng). B. Khi nhảy từ trên cao xuống nền đất rất cứng, người đó phải khuỵu chân lúc chạm đất. C. Khi vật có động lượng lớn, muốn giảm động lượng của vật xuống đến không phải kéo dài thời gian vì lúc đó lực do vật gây ra rất lớn, nên phải làm cho gia tốc chuyển động của vật giảm từ từ có nghĩa là ta phải kéo dài thời gian. Cùng tượng tự: không thể thay đổi vận tốc vật một cách đột ngột. D. Có thể thay đổi vận tốc một các nhanh chóng bằng cách giảm thời gian tác dụng lực, và tăng cường độ tác dụng lực. Dùng dữ liệu sau để trả lời câu 26 đến 29 Hai vật có khối lượng m 1 = 1kg và m 2 = 3kg chuyển động với các vận tốc v 1 = 3m/s và v 2 =1m/s. độ lớn hà hướng động lượng của hệ hai vật trong các trường hợp sau là: 26: 1 v và 2 v cùng hướng: A. 4 kg.m/s. B. 6kg.m/s. C. 2 kg.m/s. D. 0 kg.m/s. 27: 1 v và 2 v cùng phương, ngược chiều: A. 6 kg.m/s. B. 0 kgm/s. C. 2 kg.m/s. D. 4 kg.m/s. 28: 1 v vuông góc với 2 v : A. 3 2 kg.m/s. B. 2 2 kg.m/s. C. 4 2 kg.m/s. D. 3 3 kg.m/s. 29: 1 v hợp với 2 v góc 120 0 : A. 2 2 kg.m/s và hợp với 1 v góc 45 0 . B. 3 3 kg.m/s và hợp với 1 v góc 45 0 . C. 2 2 kg.m/s và hợp với 1 v góc 30 0 . D. 3kg.m/s và hợp với 1 v góc 60 0 . 30: Một quả cầu rắn có khối lượng m = 0,1kg chuyển động với vận tốc v = 4m/s trên mặt phẳng nằm ngang. Sau khi va chạm vào vách cứng, nó bất trở lại với cùng vận tốc 4m/s, thời gian va chạm là 0,05s. Độ biến thiên động lượng của quả cầu sau va chạm và xung lực của vách tác dụng lên quả cầu là: A. 0,8kg.m/s & 16N. B. – 0,8kg.m/s & - 16N. C. – 0,4kg.m/s & - 8N. D. 0,4kg.m/s & 8N. 31: Bắn một hòn bi thép với vận tốc v vào một hòn bi thuỷ tinh nằm yên. Sau khi va chạm, hai [...]... 10m một trạm dừng trên núi cách mặt đất 550m, sau đó lại đi tiếp tới một trạm khác ở độ cao 1300m Thế năng trọng trường của vật tại vị trí xuất phát và các trọng dừng là: 65.Nếu lấy mặt đất làm mức bằng không: Wt 0 = 4 .104 J; Wt 1 = 22 .105 J; Wt 2 = 104 .105 J B Wt 0 = 8 .10 4J; Wt 1 = 44 .10 5J; Wt 2 = 104 .105 J C Wt 0 = 8 .10 4J; Wt 1 = 22 .105 J; Wt 2 = 52 .10 5J A D Wt 0 = 8 .104 J; Wt 1 = 22 .105 J; Wt 2 = 104 .105 J... 125 N/m D 10N/m 144 Hai vật có khối lượng là m và 2m đặt ở hai độ cao lần lượt là 2h và h Thế năng hấp dẫn của vật thức nhất so với vật thứ hai là: A Bằn hai lần vật thứ hai B Bằng một nửa vật thứ hai C Bằng vật thứ hai D Bằng 1/ 4vật thứ hai 145 Một thang máy có khối lượng 1 tấn chuyển động từ tầng cao nhất cách mặt đất 100 m xuống tầng thứ 10 cách mặt đất 40m Nếu chọn gốc thế năng tại tầng 10, lấy g... năng của hệ vật tại vị trí đó là: A 25 .10 -2 J B 50 .10 -2 J C 100 .10- 2 J D 200 .10 -2 J 38 Ném một vật khối lượng m từ độ cao h theo hướng thẳng đứng xuống dưới Khi chạm đất, 3 vật nảy lên độ cao h   h Bỏ qua mất mát năng 2 lượng khi chạm đất Vận tốc ném ban đầu phải có giá trị: gh 3 A v0  B v0  gh 2 2 gh D v0  gh 3 39 Một xe có khối lượng m = 100 kg chuyển động đều lên dốc, dài 10 m nghiêng... hướng của F  Công suất của lực F là ? A Fvt B Fv2 C Ft D Fv 104 : Một động cơ điện cung cấp công suất 15 kW cho một cần cẩu nâng 100 0 kg lên cao 30 m Lấy g = 10 m/s2 Tính thời gian tối thiểu để thực hiện công việc đó? A 40 s B 20 s C 30s D 10 s 105 Trong một công xưởng một công nhân nâng các thùng hàng lên độ cao 10m Trong 2h anh công nhân nâng được 60 thùng hàng Biết mỗi thùng hàng có khối lượng 60kg... Wt 2 = 104 .105 J 66.Nếu lấy trạm dừng thứ nhất bằng không: Wt 0 = 0 ; Wt1 = 432 .104 ; Wt 2 = 60 .105 J B Wt 0 = – 432 .104 J; Wt 1 = 0; Wt 2 = 120 .105 J C Wt 0 = – 432 .104 J; Wt 1 = 0; Wt 2 = 60 .10 5J A D Wt 0 = 432 .104 J; Wt 1 = 0; Wt 2 = 120 .105 J 67.Công do trọng lực thực hiện khi buồng cáp di chuyển: Từ vị trí xuất phát đến trạm dừng thứ nhất Wt 0 – Wt 1 = – 432 .104 J B A01 = Wt 0 – Wt 1 = 432 .104 J C A01... 1200 J, P = 60 W.D.A = 100 0 J,P = 600 W 97 Nhờ cần cẩu một kiện hàng khối lượng 5T được nâng thẳng đứng lên cao nhanh dần đều đạt độ cao 10m trong 5s Công của lực nâng trong giây thứ 5 có thể nhận giá trị nào sau đây : A 1,944 .10 4J B 1,944 .102 J 3 C 1,944 .10 J D 1,944 .10 5J 98 Vật rơi từ độ cao h xuống đất hỏi công được sản sinh ra không ? và lực nào sinh công ? A Công có sinh ra và là do lực ma sát... nắng ở nhiệt độ 177 0C thì áp suất trong bình sẽ là: A 1,5 .10 5 Pa B 2 105 Pa C 2,5 .105 Pa D 3 .105 Pa 28 Một cái bơm chứa 100 cm3 không khí ở nhiệt độ 270C và áp suất 10 5 Pa Khi không khí bị nén xuống còn 20cm3 và nhiệt độ tăng lên tới 3270 C thì áp suất của không khí trong bơm là: A p2  7 .105 Pa B p2  8 .105 Pa C p2  9 .105 Pa D p2  10. 105 Pa 29 Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế được 40... nước xấp xỉ là 4,18 .10 3 J/(kg.K) Nhiệt lượng cần cung cấp cho 1 kg nước ở 20 0C sôi là : A.8 .10 4 J B 10 104 J C.33,44 104 J D.32 .103 J 10 Nhiệt lượng cần cung cấp cho 0,5 kg nước ở 00 C đến khi nó sôi là bao nhiêu? Nếu biết nhiệt dung của nước là xấp xỉ 4,18 .103 J/(kg.K) A 2,09 .105 J B 3 .105 J C.4,18 .105 J D 5 .105 J 11 Người ta cung cấp cho khí trong một xilanh nằm ngang nhiệt lượng 2 J Khí nở ra đẩy pit-tông... biến dạng đàn hồi (Cho g =10 m/s2) Muốn thanh dài thêm 1cm, vật nặng phải có khối lượng là: A m = 0,1 kg B m = 10 kg C m =100 kg D m = 100 0 kg 34 Một sợi dây thép đường kính 0,04m có độ dài ban đầu là 5 m (Biết E = 2 .101 1 Pa) Hệ số đàn hồi của sợi dây thép là: A 1,5 10 7 B 1,6 10 7 C 1,7 .107 D 1,8 10 7 35 Một thước thép ở 200C có độ dài 1m, hệ số nở dài của thép là  = 11 .10- 6 K-1 Khi nhiệt độ tăng... năng của một vật khối lượng m, chuyển động với vận tốc v là : 1 A Wd  mv B Wd  mv 2 2 1 C Wd  2mv 2 D Wd  mv 2 2 9 Trong các câu sau đây câu nào là sai? Động năng của vật không đổi khi vật A chuyển động thẳng đều B chuyển động với gia tốc không đổi C chuyển động tròn đều D chuyển động cong đều 10 Khi vận tốc của một vật tăng gấp hai thì A gia tốc của vật tăng gấp hai B động lượng của vật tăng gấp . 4 .10 4 J; 1 t W = 22 .10 5 J; 2 t W = 104 .10 5 J. B. 0 t W = 8 .10 4 J; 1 t W = 44 .10 5 J; 2 t W = 104 .10 5 J. C. 0 t W = 8 .10 4 J; 1 t W = 22 .10 5 J; 2 t W = 52 .10 5 J. D. 0 t W = 8 .10 4 J; 1 t W =. vật sinh công dơng khi : A. Vật chuyển động nhanh dần đều. B. Vật chuyển động chậm dần đều. C. Vật chuyển động tròn đều. D. Vật chuyển động thẳng đều. 14: Một vật sinh công âm khi: A. Vật. dần đều đạt độ cao 10m trong 5s. Công của lực nâng trong giây thứ 5 có thể nhận giá trị nào sau đây : A. 1,944 .10 4 J. B. 1,944 .10 2 J. C. 1,944 .10 3 J. D. 1,944 .10 5 J. 98. Vật rơi từ độ cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề vật lý lớp 10 nâng cao full, Chuyên đề vật lý lớp 10 nâng cao full,

Từ khóa liên quan