0

10 đề thi học sinh giỏi toán lớp 5 (có đáp án)

20 41,851 94

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/08/2014, 08:26

Bài 3: Một cửa hàng gạo, có tổng số gạo nếp và gạo tẻ là 1950 kilôgam. Sau khi đã bán số gạo nếp và số gạo tẻ thì số gạo nếp và gạo tẻ còn lại bằng nhau. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu kilôgam gạo nếp; bao nhiêu kilôgam gạo tẻ?Bài 4: Cho hình vẽ bên : Hãy tính diện tích hình tròn biết diện tích hình vuông ABCD bằng 20 cm2. 10 đề thi học sinh giỏi toán lớp 5 (có đáp án) ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN: TOÁN LỚP 5 Bài 1: Tìm x biết : x = ( 6 5 3 : 6 - 0,125 × 8 + 2 15 2 × 0,03 ) × 4 11 Bài 2 : Hãy viết 3 phân số khác nhau nằm giữa hai phân số : 6 3 và 6 4 Bài 3: Một cửa hàng gạo, có tổng số gạo nếp và gạo tẻ là 1950 ki-lô-gam. Sau khi đã bán 6 2 số gạo nếp và 7 3 số gạo tẻ thì số gạo nếp và gạo tẻ còn lại bằng nhau. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp; bao nhiêu ki-lô-gam gạo tẻ? Bài 4: Cho hình vẽ bên : Hãy tính diện tích hình tròn biết diện tích hình vuông ABCD bằng 20 cm 2 . A B D C ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 5 1 10 đề thi học sinh giỏi toán lớp 5 (có đáp án) NĂM HỌC 2007 - 2008 (Thời gian làm bài : 60 phút) Câu1: ( 6 điểm) Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D hãy ghi vào tờ giấy thi của thí sinh chữ cái trước câu trả lời đúng. a/ Một hình chữ nhật có chu vi là 20 mét, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Hỏi diện tích hình chữ nhật đó là bao nhiêu? A. 5 m 2 B. 16 m 2 C. 64 m 2 D. 80 m 2 b/ Tỉ số phần trăm của 9 và 20 là: A. 9,2% B. 20,9% C. 29% D. 45% c/ Bán kính hình tròn lớn gấp 3 lần bán kính hình tròn bé. Hỏi diện tích hình tròn lớn gấp mấy lần diện tích hình tròn bé? A. 3 lần B. 6 lần C. 9 lần D. 12 lần d/ Hai thùng dầu có 50 lít, nếu thùng thứ nhất thêm 5 lít nữa thì sẽ gấp 4 lần số dầu ở thùng thứ hai. Hỏi thùng thứ nhất có bao nhiêu lít dầu? A. 33 lít B. 39 lít C. 40 lít D. 44 lít Câu 2: (3 điểm) Tìm Y biết: Y + Y : 0,5 + Y : 0,25 + Y : 0,125 = 15 Câu3: (3 điểm) Tìm một số có 4 chữ số. Biết số đó: + Chia hết cho 5. + Tổng các chữ số bằng 7. + Chữ số hàng nghìn kém chữ số hàng đơn vị là 3. Câu 4: (4 điểm) 2 10 đề thi học sinh giỏi toán lớp 5 (có đáp án) Trên đoạn đường AB lúc 7 giờ hai xe ô tô cùng khởi hành đi ngược chiều nhau. Xe thứ nhất đi từ A đến B lúc 10 giờ, xe thứ hai đi từ B đến A lúc 12 giờ. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ? Câu 5: (4 điểm) Một mảnh đất hình thang có trung bình cộng hai đáy là 46 mét. Nếu đáy lớn kéo dài thêm 7 mét nữa thì diện tích mảnh đất tăng thêm 140m 2 . a/ Tính diện tích mảnh đất hình thang? b/ Trên mảnh đất đó người ta để 85% trồng hoa màu còn lại qui hoạch nhà ở. Hỏi khu nhà ở bao nhiêu m 2 ? PHÒNG GIÁO DỤC KIEN GIANG Trường tiểu học Ly Thuong Kiet Số : 01 /ĐT QV ĐỀ THI GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ Năm học 2009 - 2010 Môn : Toán Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1 : ( 4 điểm ) Cho A = 90,82 : ( x – 5,4 ) + 9,18 a. Tính giá trị của A khi x= 7,4 b. Tìm x để A là số bé nhất có ba chữ số . Câu 2 : ( 3 điểm ) Một tháng nào đó có 3 ngày chủ nhật đều là ngày chẵn ( tức là ngày mang số chẵn ) .Hãy tính xem ngày 25 của tháng đó là ngày thứ mấy trong tuần . Câu 3 : ( 4 điểm ) 3 10 đề thi học sinh giỏi toán lớp 5 (có đáp án) Toán bắt đầu làm một công việc trong 30 ngày , sau đó Thơ tiếp tục làm công việc đó một mình trong trong 5 ngày , và cuối cùng chúng cùng làm chung 10 ngày nữa thì hoàn thành công việc . Nếu cùng làm từ đầu chúng có thể hoàn thành công việc này trong 20 ngày . Biết rằng Toán và Thơ làm từ đầu đến cuối với năng suất không đổi . Hỏi Toán mất bao lâu để hoàn thành công việc một mình ? Câu 4 : ( 3 điểm ) Con hỏi Bố : ‘ Năm nay bố bao nhiêu tuổi ạ ? ’ Bố trả lời : ‘ Lấy một nửa tuổi của bố cộng với 7 thì được tuổi của bố cách đây 12 năm .’ Hãy tính tuổi Bố hiện nay ? Câu 5 : ( 4 điểm ) Cho tam giác ABC , P là điểm chính giữa BC nối A với P , Trên AP Lần lợt lấy hai điểm M và N sao cho AM = MN = NP. và diện tích tam giác NPC = 60 cm 2 a. Hãy chỉ ra tất cả các tam giác có chung đỉnh A và tính diện tích các tam giác đó . b. Kéo dài BN cắt AC tại Q . Hãy chứng tỏ Q là điểm chính giữa AC. Câu 6 : ( 2 điểm ) Tính nhanh . 7 1 + 8 1 + 9 1 + 10 1 + 11 1 + 12 1 + 14 1 + 15 1 + 18 1 + 22 1 + 24 1 + 28 1 + 33 1 ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 5 NĂM HỌC 2007 - 2008 (Thời gian làm bài : 60 phút) 4 10 đề thi học sinh giỏi toán lớp 5 (có đáp án) Câu1: ( 6 điểm) Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D hãy ghi vào tờ giấy thi của thí sinh chữ cái trước câu trả lời đúng. a/ Một hình chữ nhật có chu vi là 20 mét, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Hỏi diện tích hình chữ nhật đó là bao nhiêu? A. 5 m 2 B. 16 m 2 C. 64 m 2 D. 80 m 2 b/ Tỉ số phần trăm của 9 và 20 là: A. 9,2% B. 20,9% C. 29% D. 45% c/ Bán kính hình tròn lớn gấp 3 lần bán kính hình tròn bé. Hỏi diện tích hình tròn lớn gấp mấy lần diện tích hình tròn bé? A. 3 lần B. 6 lần C. 9 lần D. 12 lần d/ Hai thùng dầu có 50 lít, nếu thùng thứ nhất thêm 5 lít nữa thì sẽ gấp 4 lần số dầu ở thùng thứ hai. Hỏi thùng thứ nhất có bao nhiêu lít dầu? A. 33 lít B. 39 lít C. 40 lít D. 44 lít Câu 2: (3 điểm) Tìm Y biết: Y + Y : 0,5 + Y : 0,25 + Y : 0,125 = 15 Câu3: (3 điểm) Tìm một số có 4 chữ số. Biết số đó: + Chia hết cho 5. + Tổng các chữ số bằng 7. + Chữ số hàng nghìn kém chữ số hàng đơn vị là 3. Câu 4: (4 điểm) 5 10 đề thi học sinh giỏi toán lớp 5 (có đáp án) Trên đoạn đường AB lúc 7 giờ hai xe ô tô cùng khởi hành đi ngược chiều nhau. Xe thứ nhất đi từ A đến B lúc 10 giờ, xe thứ hai đi từ B đến A lúc 12 giờ. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ? Câu 5: (4 điểm) Một mảnh đất hình thang có trung bình cộng hai đáy là 46 mét. Nếu đáy lớn kéo dài thêm 7 mét nữa thì diện tích mảnh đất tăng thêm 140m 2 . a/ Tính diện tích mảnh đất hình thang? b/ Trên mảnh đất đó người ta để 85% trồng hoa màu còn lại qui hoạch nhà ở. Hỏi khu nhà ở bao nhiêu m 2 ? ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2003 - 2004 Môn Toán -Lớp 5 (Thời gian 60 phút) Bài 1- Tính nhanh(2điểm) 49,8 - 48,5 + 47,2 - 45,9 + 44,6 - 43,3 + 42 - 40,7 Bài 2- So sánh các phân số: (3 điểm) a) 111111 và 11022 151515 15030 b) 327 và 326 326 325 Bài 3-(2,5 điểm) 6 10 đề thi học sinh giỏi toán lớp 5 (có đáp án) Cha hiện nay 43 tuổi. Nêú tính sang năm thì tuổi cha vừa gấp 4 lần tuổi con hiện nay. Hỏi lúc con mấy tuổi thì tuổi cha gấp 5 lần tuổi con? Có bao giờ tuổi cha gấp 4 lần tuổi con không? Vì sao? Bài 4-(2,5 điểm) Người ta muốn mở rộng một mảnh vườn hình chữ nhật để có dịên tích tăng lên 3 lần. Nhưng chiều rộng chỉ có thể tăng lên gấp đôi nên phải tăng thêm cả chiều dài. Khi đó vườn trở thành hình vuông. Hãy tính diện tích mảnh vườn sau khi mở rộng , biết chu vi mảnh vườn lúc đầu là 42m. ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI - KHỐI 5 NĂM HỌC: 2005 – 2006 Môn: Toán Thời gian: 90’ (không kể thời gian chép đề) Bài 1: (1,5 điểm) Cho một số có 6 chữ số. Biết các chữ số hàng trăm ngàn, hàng ngàn, hàng trăm và hàng chục lần lượt là 5, 3, 8, 9. Hãy tìm các chữ số còn lại của số đó để số đó chia cho 2, cho 3 và cho 5 đều dư 1. Viết các số tìm được. Bài 2: (1,5 điểm) Cho tích sau: 0,9 x 1,9 x 2,9 x 3,9 x … x 18,9 a, Không viết cả dãy, cho biết tích này có bao nhiêu thừa số ? b, Tích này tận cùng bằng chữ số nào? c, Tích này có bao nhiêu chữ số phần thập phân? Bài 3: (2điểm) 7 10 đề thi học sinh giỏi toán lớp 5 (có đáp án) Một phép chia 2 số tự nhiên có thương là 6 và số dư là 51. Tổng số bị chia, số chia, thương số và số dư bằng 969. Hãy tìm số bị chia và số chia của phép chia này? Bài 4: (2điểm) Hai kho lương thực chứa 72 tấn gạo. Nếu người ta chuyển 8 3 số tấn gạo ở kho thứ nhất sang kho thứ hai thì số gạo ở hai kho bằng nhau. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn gạo? Bài 5: (3điểm) Cho hình vuông ABCD và hình tròn tâm 0 như hình vẽ : A B a, Cho biết diện tích hình vuông bằng 25cm 2 . Tính diện tích hình tròn? b, Cho biết diện tích hình vuông bằng 12cm 2 . Tính diện tích phần gạch chéo? D C ĐÁP ÁN Môn: Toán - Lớp 5 Bài 1: Theo đầu bài số đã cho còn thiếu hàng chục ngàn và hàng đơn vị - gọi chữ số hàng chục ngàn là b, chữ số hàng đơn vị là e, ta có số sau: 5b389e - Vì số chia hết cho 2 và cho 5 chữ số tận cùng bằng 0 nên e phải bằng 1. 8 . 0 10 đề thi học sinh giỏi toán lớp 5 (có đáp án) 5b3891 - Vì tổng các chữ số của 1 số chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 3 - vì số đó chia cho 3 phải dư 1 nên 5b3891 -> ( 5+b+3+8+9+1) chia hết cho 3+1 Suy ra: b = ( 5+b+3+8+9+1) chia hết cho 3 dư1 b = ( 5+2+3+8+9+1) chia hết cho 3 dư1 b = 2, hoặc 5, hoặc 8. Vậy các số tìm được là: 523891; 553891; 583891. Vì chia 5 mà dư 1 thì e có thể là 6 nhưng 6 lại chia hết cho 2, giả thiết này bị loại trừ. Bài 2: a, Ta nhận thấy khoảng cách giữa các thừa số liền nhau đèu là 1 đơn vị nêu số đầu là 0,9 -> thừa số cuối là 18,9 .Vậy tích này có 19 thừa số . b, Vì tích này có 19 thừa số, mà các chữ số cuối cùng đều là 9 nên chữ số cuối cùng của tích là chữ số 9. c,Vì các thừa số đều có một chữ số phần thập phân nên tích này có 19 chữ số ở phần thập phân. Bài 3: Trong tổng 969ta thấy số bị chia bằng 6 lần số chia cộng với số dư - Ta có: (6lần số chia + số dư) + số chia +thương +số dư = 969. Hay: 7lần số chia +51 +6 +51 = 969 7lần số chia +108 = 969 7lần số chia = 969 - 108 7lần số chia = 861 Vậy số chia = 861 : 7 = 123 Số bị chia là: 123 x 6 + 51 = 789 Đáp số: 789 ; 123 9 10 đề thi học sinh giỏi toán lớp 5 (có đáp án) Bài 4: Sau khi kho 1 chuyển 8 3 số lương thực sang kho 2 thì 2 kho bằng nhau. Suy ra kho 1 có số lương thực là 8 phần. Kho 2 có số phần lương thực là 2 phần. Vậy số lương thực ở kho 1 có là: 72 : ( 8 + 2 ) x 8 = 57,6 ( tấn ) Số lương thực ở kho 2 có là: 72 –57,6 = 14,4 ( tấn ) Đáp số: 57,6 tấn ; 14,4 tấn Bài 5: Bài giải: a, Từ hình vẽ, ta thấy cạnh của hình vuông A B bằng đường kính của hình tròn - do đó ta có: ( R x 2 ) x ( R x 2 ) = 25 R x 2 x R x 2 = 25 R x R x 4 = 25 R x R = 25 : 4 = 6,25 D C Vậy diện tích hình tròn là: 6,25 x 3,14 = 19,625 (cm 2 ) b, Vì ( R x 2 ) x ( R x 2 ) = 12 R x R x 4 = 12 R x R = 12 : 4 = 3 Vậy diện tích phần gạch chéo là: 3 x 3,14 : 4 = 0,645 (cm 2 ) Đáp số: 19,625 cm 2 0,645 cm 2 10 . 0 [...]... EC 2 T im E k ng thng song song vi AB ct cnh BC ti F Tớnh di on thng EF? Bi 5: Tớnh nhanh: 2006 x 1 25 + 100 0 126 x 2006 - 100 6 -P N THI HC SINH GII - KHI 5 11 10 thi hc sinh gii toỏn lp 5 (cú ỏp ỏn) MễN TON NM HC 20 05 - 2006 Bi 1: ( 2 im ) Ta nhn thy: 1 + 9 + 2 + 5 + 3 + 2 + 4 + 6 + 5 + 8 = 45 m 45 chia ht cho 3 Vy tng trờn chia ht cho 3 vỡ tng cỏc ch s ca cỏc s hng ca tng... x12 = 108 (cm 2 ) 2 = 108 36 = 72(cm 2 ) S ABC = S FAC Nờn suy ra: EF = 72 x12 = 12(cm) vỡ 2 EF song song vi AB nờn EF chớnh l ng cao ca tam giỏc FAC Vy EF = 12(cm) Vỡ EF song song vi AB nờn EF chớnh l ng cao ca tam giỏc FAC Bi 5: ( 1 im) 2006 x1 25 + 100 0 2006 x1 25 + 100 0 2006 x1 25 + 100 0 = = =1 126 x 2006 100 6 1 25 x 2006 2006 100 6 1 25 x 2006 + 100 0 - THI CHN.. .10 thi hc sinh gii toỏn lp 5 (cú ỏp ỏn) THI HC SINH GII Mụn thi: Toỏn- Lp 5 Thi gian: 90' ( khụng k thi gian chộp .) Bi 1: Khụng tớnh tng, hóy cho bit tng sau cú chia ht cho 3 khụng? Ti sao? 19 + 25 + 32 + 46 + 58 Bi 2: Tỡm s cú 2 ch s, bit rng nu vit thờm vo bờn trỏi s ú ch s 3 ta c s mi bng 5 ln s phi tỡm? Bi 3: Khụng qui ng t s v mu s Hóy so sỏnh: a/ 13 15 và 17 19 b/ 12 9 và... ú din tớch hỡnh thang AEGD l: 51 x 30 = 153 0 ( m2 ) Din tớch phn tng thm BEGC l: 153 0 - 1 155 = 3 75 ( m2 ) Chiu cao BH ca hỡnh thang BEGC l: 3 75 x 2 : ( 20 + 5 ) = 30 ( m ) Chiu cao BH cng l chiu cao ca hỡnh thang ABCD Do ú tng 2 ỏy AB v CD l: 155 2 x 2 : 30 = 77 ( m ) ỏy bộ l: ( 77 - 33 ) : 2 = 22 ( m ) ỏy ln l : 77 - 22 = 55 ( m ) ỏp s: ỏy bộ: 22 m ỏy ln: 55 m - 20 ... im 10 mụn Toỏn? " Cú 9 bn gi tay Cụ giỏo li hi : " Ai c 10 im v Vn? " Cú 8 bn gi tay C hai bi kim tra mụn Vn v mụn Toỏn ch cú 12 bn c im 10 Hi cú my bn ch c im 10 mụn Vn? Cú my bn ch c im 10 mụn Toỏn? Cú my bn c im 10 c hai mụn Toỏn v Vn? Bi 4: ễng chia 1 05 quyn v cho 3 chỏu theo t l : c Hng c 4 quyn thỡ Cỳc c 3 quyn v c Mai c 7 quyn thỡ Hng c 6 quyn Hi mi chỏu c bao nhiờu quyn v? 15 10 thi hc sinh. .. < 10 ) Số mới là 90abc Theo bài ra ta có: 90abc : abc = 721 ( 90 000 + abc ) : abc = 721 90 000 : abc + abc : abc = 721 90 000 : abc = 721 - 1 90 000 : abc = 720 abc = 90 000 : 720 abc = 1 25 Vậy số cần tìm là 1 25 Đáp số: 1 25 Bài 4: A B E 19 10 thi hc sinh gii toỏn lp 5 (cú ỏp ỏn) D H C G Hỡnh thang AEGD cú din tớch ca mt hỡnh ch nht cú chiu rng 30m v chiu di 51 m Do ú din tớch hỡnh thang AEGD l: 51 ... v chiu rng 101 m thỡ c hỡnh vuụng Hóy tớnh chu vi ca hỡnh ch nht ú 16 10 thi hc sinh gii toỏn lp 5 (cú ỏp ỏn) UBND TNH THA THI N HU K THI CHN HOC SINH GII CP TNH LP 5 BC TIU HC NM HC 2004 - S GIO DC V O TO 20 05 Mụn : TON CHNH THC (Vũng 1) Thi gian: 90 phỳt (khụng k thi gian giao ) Bi 1: Tng ca bn s t nhiờn l s ln nht cú 7 ch s Nu xoỏ i ch s hng n v ca s th nht thỡ c... cho thi kho sỏt HSG vũng 2 trng Tiu hc Phự ng, TP Nng Bi 1: Tỡm n l s t nhiờn sao cho (n + 7) chia ht cho (n - 2) Bi 2: Tỡm s hc sinh ca mi trng bit 2/3 s em trng A bng 0 ,5 s em trng B v bng 0,4 s em trng C S em trng C hn s em trng A l 230 em 14 10 thi hc sinh gii toỏn lp 5 (cú ỏp ỏn) Bi 3: Ba bn cú 74 viờn bi Bn A cú s bi bng 4 /5 s bi ca bn B Bn C cú s bi bng 5/ 6 s bi ca bn A Tỡm s bi ca mi bn thi. .. - 899 910 = 8 000 199 ỏp s: 8 000 199 18 10 thi hc sinh gii toỏn lp 5 (cú ỏp ỏn) Bi 2: Vỡ 1 8 s bi bng Bi gii: 1 9 số bi xanh nên nếu ta coi số bi xanh là 9 phần thi số bi đỏ là 8 phần nh thế và tổng số bi là 170 viên bi Tổng số phần bằng nhau là : 9 + 8 = 17 ( phần ) 1 phần ứng với số viên bi là: 170 : 17 = 10 ( viên ) Số bi xanh là: 10 x 9 = 90 ( viên ) Số bi đỏ là : 10 x 8 = 80 ( viên ) Đáp số:... cú: 300 + s phi tỡm = 5 ln s phi tỡm, hay 300 = 4 ln s phi tỡm Vy s phi tỡm l: 300 : 4 = 75 ỏp s: 75 Bi 3: ( 2 im ) a/ Ta cú: 13 4 17 + = =1 17 17 17 15 4 19 + = =1 19 19 19 M 4 4 > 17 19 vỡ hai phõn s cú cựng t s, phõn s no cú mu s bộ hn l phõn s ln hn Suy ra: b/ 13 15 < 17 19 12 1 = ; 48 4 9 1 = 36 4 suy ra 12 9 = 48 36 Bi 4: (3 im) 12 cm 18 cm 12 10 thi hc sinh gii toỏn lp 5 (cú ỏp ỏn) Ni AF ta . 0,6 45 (cm 2 ) Đáp số: 19,6 25 cm 2 0,6 45 cm 2 10 . 0 10 đề thi học sinh giỏi toán lớp 5 (có đáp án) ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI Môn thi: Toán- Lớp 5 Thời gian: 90' ( không kể thời gian chép đề. ) Bài. thẳng EF? Bài 5: Tính nhanh: 2006 x 1 25 + 100 0 126 x 2006 - 100 6 ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI - KHỐI 5 11 10 đề thi học sinh giỏi toán lớp 5 (có đáp án) MÔN TOÁN NĂM HỌC 20 05 - 2006 Bài 1:. 10 đề thi học sinh giỏi toán lớp 5 (có đáp án) ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN: TOÁN LỚP 5 Bài 1: Tìm x biết : x = ( 6 5 3 : 6 - 0,1 25 × 8 + 2 15 2 × 0,03 ) × 4 11 Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 đề thi học sinh giỏi toán lớp 5 (có đáp án), 10 đề thi học sinh giỏi toán lớp 5 (có đáp án),

Từ khóa liên quan