0

LẮP ĐẶT LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU 3 PHA QUAY THUẬN NGHỊCH BẰNG PLC

15 2,290 0
  • LẮP ĐẶT LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU 3 PHA QUAY THUẬN NGHỊCH BẰNG PLC

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2014, 14:20

LẮP ĐẶT LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU 3 PHA QUAY THUẬN NGHỊCH BẰNG PLCLẮP ĐẶT LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU 3 PHA QUAY THUẬN NGHỊCH BẰNG PLCLẮP ĐẶT LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU 3 PHA QUAY THUẬN NGHỊCH BẰNG PLCLẮP ĐẶT LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU 3 PHA QUAY THUẬN NGHỊCH BẰNG PLCLẮP ĐẶT LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU 3 PHA QUAY THUẬN NGHỊCH BẰNG PLCLẮP ĐẶT LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU 3 PHA QUAY THUẬN NGHỊCH BẰNG PLCLẮP ĐẶT LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU 3 PHA QUAY THUẬN NGHỊCH BẰNG PLCLẮP ĐẶT LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU 3 PHA QUAY THUẬN NGHỊCH BẰNG PLCLẮP ĐẶT LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU 3 PHA QUAY THUẬN NGHỊCH BẰNG PLCLẮP ĐẶT LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU 3 PHA QUAY THUẬN NGHỊCH BẰNG PLCLẮP ĐẶT LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU 3 PHA QUAY THUẬN NGHỊCH BẰNG PLCLẮP ĐẶT LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU 3 PHA QUAY THUẬN NGHỊCH BẰNG PLCLẮP ĐẶT LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU 3 PHA QUAY THUẬN NGHỊCH BẰNG PLCLẮP ĐẶT LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU 3 PHA QUAY THUẬN NGHỊCH BẰNG PLCLẮP ĐẶT LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU 3 PHA QUAY THUẬN NGHỊCH BẰNG PLCLẮP ĐẶT LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU 3 PHA QUAY THUẬN NGHỊCH BẰNG PLCLẮP ĐẶT LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU 3 PHA QUAY THUẬN NGHỊCH BẰNG PLCLẮP ĐẶT LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU 3 PHA QUAY THUẬN NGHỊCH BẰNG PLCLẮP ĐẶT LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU 3 PHA QUAY THUẬN NGHỊCH BẰNG PLCLẮP ĐẶT LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU 3 PHA QUAY THUẬN NGHỊCH BẰNG PLCLẮP ĐẶT LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU 3 PHA QUAY THUẬN NGHỊCH BẰNG PLC LẮP ĐẶT LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU 3 PHA QUAY THUẬN NGHỊCH BẰNG PLC I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1.1-Kiến thức: - Mô tả, phân tích được cấu tạo, công dụng của các phần tử trong mạch điện điều khiển động cơ xoay chiều 3pha quay thuận nghịch bằng PLC. - Trình bày được qui trình thực hiện lắp ráp, đấu nối, vận hành và sửa chữa mạch điện. 1.2-Kỹ năng: - Sử dụng thành thạo phần mềm syswin để soạn thảo chương trình. - Soạn thảo được chương trình điều khiển cho mạch điện. - Đấu nối đúng các đầu vào, ra với PLC. - Khắc phục được các lỗi thường xảy ra. - Vận hành mạch điện an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật. 1.3-Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác và khoa học. II. CHUẨN BỊ CÔNG VIỆC 2.1. Dụng cụ tháo lắp: Kìm, tuốc nơ vít, dao con. 2.2. Dụng cụ đo kiểm: Vạn năng kế, mê gôm mét. 2.3. Phương tiện hỗ trợ khác: 1 Máy tính, máy chiếu. 2.4. Vật liệu: Dây đơn mềm Φ1,5, giắc cắm, thiếc hàn. 2.5. Thiết bị: Bàn thực hành PLC. III. KIẾN THỨC KỸ THUẬT VỀ CÔNG VIỆC 3.1. Yêu cầu công nghệ - Ấn nút mở máy thuận M T : Cuộn dây công tắc tơ K T khởi động và duy trì. - Ấn nút mở máy thuận M N : Cuộn dây công tắc tơ K N khởi động và duy trì. - Ấn nút dừng: Cuộn dây công tắctơ mất điện. - Khi có sự cố quá tải rơ le nhiệt tác động mạch điện ngừng hoạt động. 3.2. Phân định đầu vào, đầu ra - Đầu vào: Nút ấn M T , M N , nút ấn D, rơ le nhiệt RN - Đầu ra: Cuộn dây công tắc tơ K T , K N 3.3. Gán các địa chỉ đầu vào, đầu ra - Đầu vào: Nút ấn M T : 000.00 Nút ấn M N : 000.02 Nút ấn D: 000.04 Rơ le nhiệt RN: 000.06 - Đầu ra: 2 KN KT D MT RN KT MN KN 000.04 000.06 000.00 010.01 010.03 010.01 010.03 010.03 000.02 010.01 Hỡnh 6.1: Sơ đồ nguyờn lý mạch điều khiển mạch điện khởi động từ kộp END 000.06 000.00 010.03 010.01 010.01 000.02 010.01 010.03 010.03 000.04 Cuộn dây công tắc tơ K T : 010.01 Cuộn dây công tắc tơ K N : 010.03 3.4. Sơ đồ LAD (sơ đồ bậc thang) 3 3.5. Các bước lập trình bằng phần mềm Syswin 3.3 trên máy tính a- Khởi động chương trình. Thực hiện như bài hướng dẫn 04. b-Tạo chương trình mới Thực hiện như bài hướng dẫn 04. c.Soạn thảo chương trình Từ giản đồ thang, ta thấy phần lập trình sẽ có 2 Netword. + Tạo netword thứ nhất  Dùng chuột di đến thanh công cụ (Drawing Tool) và nhấn vào biểu tượng tiếp điểm (Closed contact) hoặc nhấn phím F3 trên bàn phím để chọn lệnh này. Di chuột đến nơi cần đặt tiếp điểm trên sơ đồ và nhấn nút trái chuột. 4 Hỡnh 6.2: Sơ đồ LAD ( bậc thang) mạch điện khởi động từ kộp  Đánh vào địa chỉ 000.04 ở ô Address và nhấn phím OK trên hộp thoại trên. Màn hình sẽ hiện ra 1 network mới với tiếp điểm vừa nhập và ô chọn màu đen chuyển sang vị trí bên cạnh tiếp điểm này.  Dùng chuột di đến thanh công cụ (Drawing Tool) và nhấn vào biểu tượng tiếp điểm (Contact) hoặc nhấn phím F2 trên bàn phím để chọn lệnh này. Di chuột đến nơi cần đặt tiếp điểm trên sơ đồ và nhấn nút trái chuột. 5  Đánh vào địa chỉ 000.06 ở ô Address và nhấn phím OK trên hộp thoại trên. Màn hình sẽ hiện ra 1 tiếp điểm mới với địa chỉ vừa nhập và ô chọn màu đen chuyển sang vị trí bên cạnh tiếp điểm này.  Dùng chuột di đến thanh công cụ (Drawing Tool) và nhấn vào biểu tượng tiếp điểm (Contact) hoặc nhấn phím F2 trên bàn phím để chọn lệnh này. Di chuột đến nơi cần đặt tiếp điểm trên sơ đồ và nhấn nút trái chuột. 6  Đánh vào địa chỉ 000.00 ở ô Address và nhấn phím OK trên hộp thoại trên. Màn hình sẽ hiện ra 1 tiếp điểm mới với địa chỉ vừa nhập và ô chọn màu đen chuyển sang vị trí bên cạnh tiếp điểm này. Làm tương tự như tiếp điểm 1, ta được tiếp điểm thứ 4 như hình dưới đây. 7  Tiếp theo từ thanh công cụ chọn lệnh Output rồi di chuột đến vị trí cần đặt lệnh và nhấn nút trái chuột.  Ấn phím cách trên bàn phím. Sau đó dùng chuột di đến thanh công cụ (Drawing Tool) và nhấn vào biểu tượng hoặc nhấn phím F5 trên bàn phím để chọn lệnh này. 8  Làm tương tự, ta được mạch điều khiển của K N như hình dưới đây. + Tạo netword thứ hai  Kích chuột vào sF6 màn hình hiển thị như hình vẽ. 9 Nhấn OK. Network mới này là lệnh END (01). Đặt con trỏ vào vị trí ô đầu tiên của Network sau đó bấm phím F8 để chèn lệnh Funtion vào ô trống đó. Để chọn lệnh cần thiết, có thể đánh mã lệnh (ở đây là 01), đánh tên lệnh hoặc lệnh Funtion từ một danh sách có sẵn bằng cách nhấn vào nút Select. Ngoài ra có thể tham khảo thêm về lệnh bằng cách nhấn vào nút Reference. 10 [...]... mạch điện khởi động từ kộp - Không thực hiện được việc download vào PLC nếu PLC đang ở chế độ RUN Khi đổ chương trình sang PLC thì PLC phải đang ở trạng thái MONITOR hoặc trạng thái PROGRAM (STOP/PRG) Muốn chuyển đổi các trạng thái trên thì chọn Shift + F10 hoặc biểu tượng "PLC Mode" - Nếu chưa cấp nguồn cho PLC hoặc kết nối chưa tiếp xúc thì PLC sẽ báo lỗi f.Đấu nối PLC với thiết bị ngoại vi 13 CPM1A... với thiết bị ngoại vi 13 CPM1A ~ 220V g Chạy chương trình (RUN) Chuyển PLC sang chế độ RUN hoặc MONITOR bằng nút PLC mode Chuyển từ STOP/PRG Mode sang MONITOR rồi bấm OK PLC sẽ chuyển sang chế độ MONITOR Mode Tác động các nút ấn, rơ le nhiệt để thử chương trình Chú ý: 14 Trong khi chương trình đang chạy có thể theo dõi cách hoạt động của chương trình bằng cách bấm vào nút cF11 15 ... kết thúc d -Đặt tên ký hiệu mô tả (Symbol) cho các địa chỉ Đưa con trỏ vào vị trí cần đặt tên ký hiệu Đánh chữ vào ô symbon, sau đó ấn enter e-Nạp chương trình vào PLC Nối máy tính PC với PLC qua bộ chuyển đổi và cáp RS 232 C Đầu cắm của bộ chuyển đổi sẽ nối vào cổng Peripheral port của PLC Từ menu online chọn Connect để kết nối với PLC Sau khi máy tính đã kết nối được với PLC đèn COMM trên PLC sẽ nhấp... trở thành màu đen (được phép lựa) 11 Cũng từ menu Online Download program Một hộp thoại sau đây hiện ra hỏi ta có muốn xoá bộ nhớ chương trình trong PLC không (Clean program memory) trước khi nạp Nên tuỳ chọn mục này để tránh các vấn đề có thể xảy ra Bấm OK để nạp chương trình vào PLC Khi việc nạp hoàn tất bấm nút OK ở hộp thoại sau để tiếp tục 12 Chú ý: M PLC Hỡnh 6 .3: Sơ đồ đấu dõy vào ra với N mạch . trong mạch điện điều khiển động cơ xoay chiều 3pha quay thuận nghịch bằng PLC. - Trình bày được qui trình thực hiện lắp ráp, đấu nối, vận hành và sửa chữa mạch điện. 1.2-Kỹ năng: - Sử dụng thành. LẮP ĐẶT LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU 3 PHA QUAY THUẬN NGHỊCH BẰNG PLC I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1.1-Kiến thức: - Mô tả,. MT RN KT MN KN 000.04 000.06 000.00 010.01 010. 03 010.01 010. 03 010. 03 000.02 010.01 Hỡnh 6.1: Sơ đồ nguyờn lý mạch điều khiển mạch điện khởi động từ kộp END 000.06 000.00 010. 03 010.01 010.01 000.02 010.01 010. 03 010. 03 000.04 Cuộn
- Xem thêm -

Xem thêm: LẮP ĐẶT LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU 3 PHA QUAY THUẬN NGHỊCH BẰNG PLC, LẮP ĐẶT LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU 3 PHA QUAY THUẬN NGHỊCH BẰNG PLC, LẮP ĐẶT LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU 3 PHA QUAY THUẬN NGHỊCH BẰNG PLC

Từ khóa liên quan