0

Giáo trình tổng hợp những điều cần thiết cho sự cạnh tranh và hòa nhập của nền kinh tế thị trường hiện nay phần 6 ppsx

7 475 0
  • Giáo trình tổng hợp những điều cần thiết cho sự cạnh tranh và hòa nhập của nền kinh tế thị trường hiện nay phần 6 ppsx

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2014, 14:22

Đề án môn học SV: Phạm Thị Bích Ngọc Lớp QLKT 42A 36 doanh nghiệp ra đời là 1.2 tỷ đồng năm 2001 và 1.5 tỷ đồng năm 2002. Khả năng tự tài trợ của ngân quỹ còn bắt nguồn từ lợi nhuận thu đợc, trên thực tế doanh nghiệp ít có khả năng khai thác nguồn này một cách triệt để do lợi nhuận không nhiều và trình độ văn hoá thấp, thiếu kỹ năng quản lý hành chính doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể vay nợ từ bên ngoài để tăng tỷ lệ sinh lời với các hình thức nh vay nợ ngân hàng, mua trả góp hay tín dụng thuê mua của các công ty cho thuê tài chínhNhng mức rủi ro cao, tỷ lệ thuận với khối lợng vay nợ, trong nhiều trờng hợp rủi ro không trả đợc nợ đã dẫn tới phá sản. Tuy nhiên rất ít doanh nghiệp doanh nghiệp đợc vay vốn từ ngân hàng. Theo thống kê năm 2001 tỷ lệ tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vay trên tổng tín dụng ngân hàng là 29%. Lý do cơ bản nhất là do các doanh nghiệp này không đủ tài sản để thế chấp. Nhìn chung có khả năng tự tài trợ và khả năng vay vốn ngân hàng đều thấp nhng cơ cấu tự tài trợ còn ở mức cao. Biểu đồ: Cơ cấu nguồn vốn của DNVVN. tu tai tro 67.5% vay ngan han 42.5% cac nguon khac 20% 2.2.2. Tình trạng sử dụng vốn: Trớc đây, do rào cản tâm lý và do cha có kinh nghiệm quản lý nên đầu t vốn vào doanh nghiệp vừa và nhỏ ở mức thấp. Năm 1992 vốn đăng ký kinh doanh bình quân là 0.8 tỷ đồng, trong những năm tiếp theo liên tục giảm, nhng đến năm 1999 là 1.012 tỷ đồng, năm 2002 là 1,74 tỷ đồng và năm tháng đầu năm 2003 là 2.6 tỷ đồng, cụ thể nh sau: Đề án môn học SV: Phạm Thị Bích Ngọc Lớp QLKT 42A 37 Bảng 9: Vốn đăng ký kinh doanh bình quân của các doanh nghiệp vừa và nhỏ từ năm 1992-2002. Năm Vốn đăng ký kinh doanh 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 819.3 510.3 353.9 365.4 529.4 520.8 645.3 1012.8 1061 1374.3 1742 Nguồn: Bộ kế hoạch và đầu t. Tổng vốn sử dụng cho khu vực này năm 2000 là 173862 tỷ đồng, tăng 38.46% so với năm 1999. trong đó vốn huy động đầu t vào công nghệ chiếm 28.77%, thơng mại 35.84%, còn lại thuộc các ngành khác. Vốn đầu t phát triển trong năm 2000 là 35894tỷ đồng tăng 13.8% so với năm 1999, chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng vốn đầu t toàn xã hội (năm 1999 là 24.05%, năm 2000 là 24.31%). Trên thực tế đến năm 2002 vốn vẫn là vấn đề khó khăn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn lu động chỉ đáp ứng 60% nhu cầu. Mức độ trang bị vốn / một lao động của các doanh nghiệp này nhìn chung còn quá nhỏ, đối với các doanh nghiệp đầu t khoảng 63.2 triệu đồng / một lao động. 2.3. Nguồn nhân lực : Ai cũng cho rằng nguồn nhân lực là nhân tố mang lại lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam trong đó có doanh nghiệp vừa và nhỏ, song hiện nay nhân tố con ngời của nớc ta vẫn chỉ dạng tiềm năng hoặc Đề án môn học SV: Phạm Thị Bích Ngọc Lớp QLKT 42A 38 chỉ có lợi thế về số lợng do lao động phần lớn là lao động phổ thông. Số lợng lao động lớn nhng chất lợng lao động thấp. 2.3.1. Số lợng lao động : Từ năm 1996 đến nay, số lợng lao động làm việc trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ chỉ giảm trong năm 1997, còn lại đều tăng. So sánh với tổng lao động toàn xã hội các doanh nghiệp này chiếm tỷ lệ khoảng 12% qua các năm, riêng năm 2002 là 14%. Năm 2002, số lợng lao động làm việc trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ là 4543944 ngời so với năm 1996 tăng đợc 778781 ngời tăng 20.15% từ năm 1996 đến năm 2002, tốc độ tăng lao động ở các doanh nghiệp này bình quân là 24.35%/năm. Phân bố lao động giữa các ngành không đồng đều, lao động trong công nghiệp chiếm tỷ trọng cao nhất 2.119.228 ngời, chiếm 45.63% lao động trong ngành thợng mại dịch vụ là 1.737.824 ngời chiếm tỷ trọng 37.42%, lao động trong các ngành khác là 786.792 ngời chiếm 16.94%. 2.3.2. Chất lợng lao động: - Sự cạnh tranh khốc liệt của quá trình hội nhập đòi hỏi các chủ doanh nghiệp phải có kiến thức cao, năng lực quản lý giỏi mới có thể thành đạt trong kinh doanh. Mỗi một chủ doanh nghiệp phải biết thu thập, đánh giá các loại thông tin kinh tế, kỹ thuật, biết đề ra những quyết định sáng suốt, kịp thời, đúng đắn. Đồng thời chủ doanh nghiệp phải biết quản lý, giám sát, điều khiển công việc của những ngời lao động làm việc cho mình một cách hợp lý Trên thực tế đội ngũ chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam cho thấy họ có rất nhiều bất cập so với đòi hỏi của quá trình hội nhập. Một số các chủ doanh nghiệp chỉ có trình độ học vấn trung học cơ sở (40- 45%), một số có trình độ trung học phổ thông, cao đẳng và đại học (35- 40%), còn một bộ phận đáng kể có trình độ tiểu học (10- 15%) thậm chí cá biệt có Đề án môn học SV: Phạm Thị Bích Ngọc Lớp QLKT 42A 39 ngời cha đọc thông viết thạo. Chỉ rất ít chủ doanh nghiệp (2- 3%) của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đợc đào tạo kiến thức quản lý chính quy, một số (20- 30%) đợc tập huấn ngắn hạn (dới 6 tháng), còn đại bộ phận chỉ quản lý doanh nghiệp của mình bằng kinh nghiệm. Đây là một điểm yếu rất lớn và là một khó khăn giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. - Tri thức và trình độ tay nghề của ngời lao động đóng vai trò rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Những ngời có tri thức, tay nghề cao, kỹ năng thành thạo, lao động lành nghề sẽ sử dụng tốt các loại thiết bị công nghệ tiên tiến, làm ra những sản phẩm đẹp, có chất lợng với năng suất và hiệu quả cao. Đội ngũ lao động hiện có trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ phần đông có trình độ học vấn thấp: trung học cơ sở 40- 45%; tiểu học và cha biết chữ 10- 25%; số có trình độ học vấn trung học phổ thông, cao đẳng và đại học 25- 35%. Tình trạng yếu kém còn cao hơn ở các vùng nông thôn, số lao động cha qua đào tạo bình quân chiếm 60- 70%. Năm 2002, tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo chỉ chiếm 22,2% tổng số lao động xã hội, có đến 74% lao động thủ công, 25% lao động cơ khí, 1% tự do. Do trình độ nh vậy nên số công nhân có khả năng điều hành, đứng máy trong các dây truyền tự động là cực kỳ khan hiếm, hiệu quả sử dụng thiết bị thấp (chỉ bằng 68- 75% công suất thiết kế). So sánh với các nớc khác trên thế giới ta thấy năng suất lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam kém xa so với ngời làm công việc hàng ngày ở các doanh nghiệp nớc ngoài nh Nhật Bản, Hồng Công, Singapore. Một ngời làm nghề ngoại thơng ở doanh nghiệp nớc ngoài có thể đàm phán, ký kết hợp đồng ngoại thơng và triển khai các công đoạn từ A đến Z nh xác định giá cả, nhu cầu thị trờng, mở hoặc kiểm tra L/C, hợp đồng bảo hiểm thuê tàu, sử dụng vi tính trong khi đó để làm đợc những việc nh trên, doanh nghiệp nớc ta phải sử dụng 4 đến 5 ngời và Đề án môn học SV: Phạm Thị Bích Ngọc Lớp QLKT 42A 40 phải qua nhiều khâu tác nghiệp ở các phòng, ban chuyên môn. 3. Năng lực quản trị chiến lợc kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ: 3.1. Chiến lợc thị trờng: Thị trờng là điều kiện đầu tiên để mỗi doanh nghiệp tồn tại và phát triển bao gồm thị trờng đầu vào và thị trờng đầu ra. Trong đó thị trờng đầu ra, thị trờng tiêu thụ sản phẩm là yếu tố quan trọng bậc nhất quyết định sự thành bại, phát triển thịnh vợng hay thua lỗ của các doanh nghiệp. Với đặc điểm và các u thế của mình, định hớng chiến lợc ngắn hạn, trớc mắt của các doanh nghiệp vừa và nhỏ chủ yếu là tập trung vào các thị trờng ngách, nhỏ lẻ v.v. và đặt trọng tâm vào những sản phẩm hàng hóa có giá bán thấp. Bên cạnh đó, do u thế của quá trình hội nhập, các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên mở rộng thị trờng ra nớc ngoài đối với những sản phẩm chất lợng cao nhất của mình và đảm bảo yêu cầu của thị trờng nớc ngoài. Qua tổng hợp các phiếu điều tra, hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ xuất khẩu đã xây dựng đợc chiến lợc thị trờng và phân phối sản phẩm nhng thực chất vẫn chỉ là các kế hoạch riêng rẽ từng năm, từng bộ phận cha phải là tổng hoà các kế hoạch mang tính chiến lợc tổng thể. Đa số các doanh nghiệp vừa và nhỏ đều không có thị trờng tiêu thụ ổn định, đặc biệt là thị trờng xuất khẩu hạn chế. Cho đến nay hàng xuất khẩu Việt Nam đã có mặt trên thị trờng của 140 nớc và khu vực song vẫn tập trung vào 10 thị trờng lớn nhất nh Nhật Bản, Cộng hoà Liên bang Đức, Pháp, Thái Lan, Hồng Công, Nga, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Đài Loan. Chiến lợc thị trờng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ chỉ bớc đầu tập trung vào giữ vững thị trờng hiện có, lập kế hoạch thâm nhập thị trờng tiềm năng, thị trờng mục tiêu, mở rộng thị trờng xuất khẩu đợc chú ý song cha ổn định, ngay cả với 10 thị trờng lớn, xuất khẩu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm lĩnh thị phần rất nhỏ so với thị phần hàng cùng loại của khu vực. Đề án môn học SV: Phạm Thị Bích Ngọc Lớp QLKT 42A 41 Sau đây là vài ví dụ về chiến lợc thị trờng: - Thị trờng dệt may: Ngành dệt may đang chiếm lĩnh thị trờng trên nhiều nớc, và có xu hớng mở rộng thị trờng do hàng Việt Nam ngày càng đợc a chuộng. Ngành dệt may không chỉ chiếm lĩnh phần lớn thị trờng trong nớc mà cả thị trờng nớc ngoài. Một số doanh nghiệp nhỏ mới đi vào hoạt động cũng có nhiều điều kiện học hỏi kinh nghiệm và có uy tín do tâm lý về hàng dệt may Việt Nam chất lợng cao. Chẳng hạn một doanh nghiệp nhỏ mới đi vào hoạt động đợc vài năm nh Công ty may Tiên Tiến đạt kim ngạch xuất khẩu 10 triệu USD, có khả năng tăng trởng ổn định hàng năm khoảng 20% trở lên. Nhìn chung nhiều công ty dệt may vừa và nhỏ đã có chiến lợc để giữ vững và phát triển các thị trờng của mình nhng với thị trờng xuất khẩu chủ yếu phụ thuộc vào chiến lợc thị trờng của các hãng thuê gia công. - Thị trờng hàng da giày: Hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng phụ thuộc rất nhiều vào thị trờng EU, chiếm 80% kim ngạch mặt hàng này. Có những hạn chế trong việc tiếp cận thị trờng Mỹ và Nhật Bản là các thị trờng tiềm năng và mục tiêu trong những năm tới do việc thực thi chiến lợc thị trờng của các doanh nghiệp này còn thụ động giống nh tình trạng của hàng dệt may Việt Nam. - Thị trờng gạo: Hiện nay các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam tham gia kinh doanh mặt hàng gạo với gần 20 nớc bạn hàng nhng chủ yếu vẫn là những bạn hàng sau: Đề án môn học SV: Phạm Thị Bích Ngọc Lớp QLKT 42A 42 Bảng 10: thị trờng xuất khẩu gạo chủ yếu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2001, 2002. Thị trờng Tỷ trọng năm 2001 Tỷ trọng năm 2002 Inđônêxia Philipin Singapo Thuỵ sỹ Irac Hà Lan Mỹ Malaysia Hồng Công Anh 1.8 8.1 8.9 22.5 7.2 9.4 8.6 5.6 5.6 2.7 25.3 13.2 11.3 10.5 8.2 4.2 4.1 3.7 3.1 1.6 Nguồn: Vụ kế hoạch thống kê- Bộ Thơng mại Nhìn vào biểu trên ta thấy sự thiếu vắng của bạn hàng châu Phi, mặc dù đây là khu vực tiêu thụ gạo lớn, đặc biệt là gạo phẩm cấp thấp. Điểm yếu của các doanh nghiệp là khả năng cung cấp tín dụng cho các bạn hàng, trớc mắt vẫn phải dựa vào các nớc và các tổ chức cung cấp, viện trợ cho châu Phi. - Hiện nay cơ hội thị trờng đang đợc mở ra cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Sea Games 22 đợc tổ chức tại Việt Nam tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ xuất khẩu tại chỗ và giới thiệu sản phẩm của mình đến thị trờng quốc tế. Trong cả nớc có gần 40 doanh nghiệp đã đăng ký bản quyền sử dụng biểu tợng chim Lạc và Trâu vàng của Sea Games 22. Trong đó có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, ví dụ nh doanh nghiệp Toàn cầu đã đăng ký bản quyền sử dụng biểu tợng này từ đầu tháng 7- 2003, linh vật Trâu vàng bằng gỗ, thép của doanh nghiệp đã bắt đầu bán ra thị trờng, . chiến lợc kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ: 3.1. Chiến lợc thị trờng: Thị trờng là điều kiện đầu tiên để mỗi doanh nghiệp tồn tại và phát triển bao gồm thị trờng đầu vào và thị trờng. nhập, các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên mở rộng thị trờng ra nớc ngoài đối với những sản phẩm chất lợng cao nhất của mình và đảm bảo yêu cầu của thị trờng nớc ngoài. Qua tổng hợp các phiếu điều. mắt của các doanh nghiệp vừa và nhỏ chủ yếu là tập trung vào các thị trờng ngách, nhỏ lẻ v.v. và đặt trọng tâm vào những sản phẩm hàng hóa có giá bán thấp. Bên cạnh đó, do u thế của quá trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình tổng hợp những điều cần thiết cho sự cạnh tranh và hòa nhập của nền kinh tế thị trường hiện nay phần 6 ppsx, Giáo trình tổng hợp những điều cần thiết cho sự cạnh tranh và hòa nhập của nền kinh tế thị trường hiện nay phần 6 ppsx, Giáo trình tổng hợp những điều cần thiết cho sự cạnh tranh và hòa nhập của nền kinh tế thị trường hiện nay phần 6 ppsx