0

Giáo trình tổng hợp những điều cần thiết cho sự cạnh tranh và hòa nhập của nền kinh tế thị trường hiện nay phần 4 potx

7 384 0
  • Giáo trình tổng hợp những điều cần thiết cho sự cạnh tranh và hòa nhập của nền kinh tế thị trường hiện nay phần 4 potx

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2014, 14:22

Đề án môn học SV: Phạm Thị Bích Ngọc Lớp QLKT 42A 22 Chơng ii : thực trạng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở việt nam hiện nay I. Đánh giá tổng quát tình hình hội nhập quốc tế của việt nam: 1. Môi trờng cạnh tranh quốc tế của Việt Nam: Môi tròng cạnh tranh quốc tế của Việt Nam không ngừng đợc mở rộng, với các hình thức hợp tác kinh tế với các nớc khác, tham gia vào các tổ chức phi Chính phủ. Năm 1995 tham gia hợp tác á-âu (ASEM) với t cách là thành viên sáng lập, năm 1999 là thành viên chính thức của APEC, Việt Nam đã cam kết gia nhập WTO năm 2005, gia nhập ASEAN/AFTA năm 2006; có quan hệ kinh tế với trên 160 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới Nhiều tổ chức nớc ngoài đã tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam với nhiều hình thức: cho vay vốn, hỗ trợ về khoa học công nghệ Hàng hoá Việt Nam chất lợng đợc nâng cao, có khả năng và có cơ hội chiếm lĩnh đợc nhiều thị trờng mới. Bên cạnh sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, Việt Nam cũng phải cam kết thực hiện các điều khoản của các hiệp định. Thực hiện cắt giảm thuế quan đối với các sản phẩm xuống còn 0.5% theo chơng trình u đãi thuế quan hiệu lực chung (AFTA), tuyên bố các danh mục hàng hoá cắt giảm thuế ngay (IL), danh mục hàng hoá loại trừ hoàn toàn (GEL), danh mục loại trừ tạm thời (TEL). Tổ chức thơng mại thế giới (WTO) đa ra một bộ các luật lệ và quy tắc tơng đối phức tạp nhằm mục tiêu đa ra một môi trờng kinh doanh, cạnh tranh quốc tế ngày càng tự do, thuận lợi, bình đẳng giữa các quốc gia thành viên, nhng hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam đang chịu thiệt thòi khi thâm nhập thị trờng các nớc thành viên của WTO vì ta cha phải là thành viên của WTO. APEC yêu cầu tuân thủ 9 nguyên tắc cơ bản và thực hiện 4 chơng trình hoạt động chủ yếu: kế hoạch hành động quốc gia (IAP), kế hoạch hành động tập thể (CAP), hợp tác kinh tế kỹ thuật Đề án môn học SV: Phạm Thị Bích Ngọc Lớp QLKT 42A 23 (ECOTECH), các sáng kiến hợp tác mới Kinh tế Việt Nam hiện nay ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào nền kinh tế thế giới đợc đo bằng độ phụ thuộc mậu dịch đối ngoại. Độ phụ thuộc mậu dịch đối ngoại của nớc ta năm 1995 khoảng 65%, năm 2000 tăng lên 100%. Độ phụ thuộc xuất khẩu tơng ứng tăng từ 26% lên 48% và chỉ số nhập khẩu từ 39% lên 52%. Tuy nhiên thị trờng quốc tế của Việt Nam cần đợc nhìn nhận lại, mối quan hệ chủ yếu là các nớc châu á. Bảng 2: xếp hạng khả năng cạnh tranh tổng thể của các nớc Đông Nam á. Nớc 1998 (53 nớc) 1999 (53 nớc) 2000 (59 nớc) 2001 (59 nớc) Singapo 1 1 1 2 Hồng Kông 2 2 2 8 Đài Loan 8 6 4 11 Malasyia 9 17 16 25 Inđônêsa 15 31 37 44 Thái Lan 18 21 30 31 Hàn Quốc 21 19 22 29 Trung Quốc 29 28 32 41 Philipin 34 33 33 37 Việt Nam 49 39 48 53 Nguồn: Đánh giá của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) các năm tơng ứng. 2. Môi trờng kinh doanh, cạnh tranh trong nớc : Nhìn chung, môi trờng kinh doanh cạnh tranh trong nớc đã đợc cải thiện, môi trờng cạnh tranh trong nớc đã dần hình thành qua hơn 10 Đề án môn học SV: Phạm Thị Bích Ngọc Lớp QLKT 42A 24 năm đổi mới, song còn nhiều ách tắc, bất cập, cha đáp ứng đợc nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, do vậy cha trở thành động lực thúc đẩy việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập. Theo đánh giá của WEF từ năm 5 trở lại đây cho thấy, năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam vào loại yếu kém so với các nớc trên thế giới, xếp thứ 49/53 nớc năm 1999, 53/59 nớc năm 2000, và 62/75 nớc năm 2001. Năng lực cạnh tranh quốc gia yếu kém là hậu quả của môi trờng kinh doanh, cạnh tranh trong nớc cha thuận lợi. Nhng đến nay nhà nớc đã có một vài thay đổi về cơ chế chính sách làm cho các doanh nghiệp có điều kiện phát triển nhất định. - Về chính sách: Trớc đây (trớc năm 1989) với nguyên tắc nhà nớc độc quyền ngoại thơng, toàn quốc chỉ có một vài công ty lớn trực thuộc bộ ngoại thơng, lúc đó đợc quyền xuất khẩu. Đến nay có nhiều quy định mới cho phép mở rông quyền xuất nhập khẩu trực tiếp cho các cơ sở làm hàng xuất khẩu thuộc mọi thành phần kinh tế. Tiếp đó là xoá bỏ toàn bộ chế độ cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, bãi bỏ thủ tục phê duyệt xất khẩu đối với một số doanh nghiệp . - Số lợng các doanh nghiệp xuất hiện ngày càng nhiều với nhiều loại sản phẩm hàng hoá và dịch vụ đa dạng, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ có hàng xuất khẩu. Trong đó số lợng doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 87% trong tổng số doanh nghiệp, 99% trong tổng số doanh nghiệp t nhân, 97,38% tổng số hợp tác xã, 94,72% trong tổng số các công ty trách nhiệm hữu hạn, 42,37% trong tổng số các công ty cổ phần, 65,88% trong tổng số các công ty Nhà nớc. - Các thành phần kinh tế có sự chuyển đổi, khu vực t nhân có xu hớng tăng nhanh hơn các khu vực khác: Đề án môn học SV: Phạm Thị Bích Ngọc Lớp QLKT 42A 25 Bảng3 : Cơ cấu thành phần kinh tế năm 1995 và năm 2000. Năm 1995 2000 1.Kinh tế Nhà nớc 2.Kinh tế tập thể 3.Kinh tế t nhân 4.Kinh tế cá thể 5.Kinh tế hỗn hợp 40,1 10,0 3,12 36,0 13,4 40,2 9,0 3,4 34 13,4 Nguồn: Bộ kế hoạch và đầu t - So sánh tơng quan lợi thế cạnh tranh của các loại hình doanh nghiệp với 12 tiêu chí đợc lựa chọn để nghiên cứu, trong đó quy định pháp lýthuận lợi nhất đợc đánh giá là A, thuận lợi ở mức trung bình là B, kém thuận lợi nhất là C. Trong số 12 tiêu chí đợc lựa chọn, doanh nghiệp Nhà nớc có 6 tiêu chí xếp loại A, chiếm 50%, bốn tiêu chí xếp loại B (chiếm 33,3%) và chỉ có 2 tiêu chí xếp loại C (16,7%). Doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài (FDI) có 5 tiêu chí xếp loại A (chiếm 41,7%), 6 tiêu chí xếp loại B (chiếm 50%), một tiêu chí xếp loại C (8,3%). Trong khi đó khu vực doanh nghiệp dân doanh chỉ có 3 tiêu chí xếp loại A (25%), một tiêu chí xếp loại B (8,3%), còn lại 8 tiêu chí xếp loại C (66,7%). Đề án môn học SV: Phạm Thị Bích Ngọc Lớp QLKT 42A 26 Bảng 4: Phân tích lợi thế cạnh tranh của các loại hình doanh nghiệp . STT Tiêu chí so sánh DNNN DN FDI DN DÂN DOANH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Về vốn thành lập và đăng ký kinh doanh. Về giải thể doanh nghiệp . Về phá sản doanh nghiệp . Về vốn vay và tham gia thị trờng vốn. Tuyển dụng lao động. Chính sách tiền lơng, tiền công. Thuế và các chính sách tài chính. Chính sách đất đai. Về chuyển giao công nghệ và sở hữu công nghiệp. Hợp tác kinh doanh và liên doanh với nớc ngoài. Về xuất nhập khẩu và xúc tiến thơng mại. Về thanh tra kiểm tra. C C A A A B B A B A A B B B A B C A A B A B B A A A A C B C C C C C C C Nguồn : Lê Xuân Thành, lợi thế cạnh tranh của các loại hình doanh nghiệp nhìn từ góc độ quản lý, tạp chí thơng mại, số 22/2001. Theo bảng số liệu này thì rõ ràng là các quy định pháp lý hiện hành đang tạo ra rất nhiều bất lợi cho khu vực doanh nghiệp dân doanh trong so sánh tơng quan với các loại hình doanh nghiệp khác. Đề án môn học SV: Phạm Thị Bích Ngọc Lớp QLKT 42A 27 ii. thực trạng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam trong hội nhập kinh tế quốc tế: Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp đợc thể hiện bằng khả năng bù đắp chi phí sản xuất kinh doanh, duy trì đợc lợi nhuận và đợc đo bằng thị phần hàng hoá và dịch vụ của doanh nghiệp trên thị trờng . 1. Thực trạng năng lực cạnh tranh của các DNVVN 1.1. Chi phí : Để một sản phẩm đến tay ngời tiêu dùng cần có các loại chi phí sau: chi phí nguyên vật liệu, nhân công, máy móc thiết bị (chi tài sản cố định), chi quản lý, chi bán hàng, quảng cáo, phân phối và dịch vụ tơng ứngTrong đó chia thành chi phí đầu vào và chi phí trung gian, cả hai loại này đều có xu hớng tăng giá. 1.1.1. Chi phí đầu vào: Trong một điều tra mới đây của phòng thơng mại và công nghiệp Việt Nam với 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ cho thấy các doanh nghiệp này chỉ đạt 2,1 điểm (theo thang điểm từ 1 đến 5) cho khả năng cạnh tranh với các đối thủ nớc ngoài. Trong khi đó khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nớc đạt 2,85 điểm. Đặc biệt so với năm 1999, thang điểm về sức cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thị trờng trong nớc tăng từ 2,9 đến 3,2 điểm trong năm 2002. Rõ ràng sự vững tin của các doanh nghiệp này chỉ thực sự mạnh mẽ tại thị trờng với những đối thủ quen thuộc. Cũng theo cuộc điều tra trên có tới 29% doanh nghiệp trong số 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn sử dụng trên 40% nguyên, phụ liệu nhập khẩu, thậm chí có ngành còn sử dụng tới 70-80% nguyên, phụ liệu nhập khẩu. Chi phí đầu vào của các doanh nghiệp cao hơn 30-50% so với các đối tác ASEAN, cao hơn 50% so với mức trung bình của thế giới. Chi phí đầu vào có xu hớng tăng theo thời gian, tăng 33,4% từ năm 1996 đến nay. Vì vậy tỉ lệ giá trị gia tăng trong hàng hoá xuất khẩu của các doanh nghiệp vừa Đề án môn học SV: Phạm Thị Bích Ngọc Lớp QLKT 42A 28 và nhỏ ở Việt Nam đợc đánh giá thấp. Trong xu thế giảm giá hàng hoá xuất khẩu công nghiệp của thế giới, việc giữ thị trờng trong nớc và mở rộng thị trờng ASEAN cho hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đứng trớc thách thức lớn. 1.1.2. Chi phí trung gian : Chi phí trung gian của các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng cao hơn mức trung bình của các doanh nghiệp khác thuộc các nớc trong khu vực. Chẳng hạn cớc điện thoại quốc tế đang ở mức rất cao so với các nớc trong khu vực, nếu lấy Nhật Bản làm ví dụ là điểm gọi đến thì cớc từ Việt Nam cao gấp 3,5 lần so với Inđônêxia, gấp 3 lần so với Thái Lan và gấp 10 lần so với Xingapo, chi phí vận hàng cảng đắt gấp hai lần ở Băng Cốc. Theo thời gian, chi phí trung gian cũng tăng. Theo số liệu thống kê mới đây cho thấy tiền công tăng 75%, thuế sử dụng đất tăng 90,9%, ngoại tệ tăng 20,2%, xăng dầu tăng 42,8%, nớc tăng 130%, điện tăng 37,5%. Ngoài ra còn thêm các khoản tiền tiêu cực phí khác cũng làm tăng chi phí trung gian của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nếu đối chiếu với bảng chi phí đầu t của các nớc trong khu vực thì chi phí trung gian tại Việt Nam tơng đối cao. . Phạm Thị Bích Ngọc Lớp QLKT 42 A 25 Bảng3 : Cơ cấu thành phần kinh tế năm 1995 và năm 2000. Năm 1995 2000 1 .Kinh tế Nhà nớc 2 .Kinh tế tập thể 3 .Kinh tế t nhân 4 .Kinh tế cá thể 5 .Kinh. (CAP), hợp tác kinh tế kỹ thuật Đề án môn học SV: Phạm Thị Bích Ngọc Lớp QLKT 42 A 23 (ECOTECH), các sáng kiến hợp tác mới Kinh tế Việt Nam hiện nay ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào nền kinh. SV: Phạm Thị Bích Ngọc Lớp QLKT 42 A 22 Chơng ii : thực trạng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở việt nam hiện nay I. Đánh giá tổng quát tình hình hội nhập quốc tế của việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình tổng hợp những điều cần thiết cho sự cạnh tranh và hòa nhập của nền kinh tế thị trường hiện nay phần 4 potx, Giáo trình tổng hợp những điều cần thiết cho sự cạnh tranh và hòa nhập của nền kinh tế thị trường hiện nay phần 4 potx, Giáo trình tổng hợp những điều cần thiết cho sự cạnh tranh và hòa nhập của nền kinh tế thị trường hiện nay phần 4 potx

Từ khóa liên quan