0

Giáo trình tổng hợp những điều cần thiết cho sự cạnh tranh và hòa nhập của nền kinh tế thị trường hiện nay phần 3 potx

7 430 1
  • Giáo trình tổng hợp những điều cần thiết cho sự cạnh tranh và hòa nhập của nền kinh tế thị trường hiện nay phần 3 potx

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2014, 14:22

Đề án môn học SV: Phạm Thị Bích Ngọc Lớp QLKT 42A 15 của năng lực cạnh tranh cấp quốc gia và của sản phẩm tơng tự nh năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 2.2.1. Năng lực cạnh tranh cấp độ quốc gia: Trong một báo cáo về tính cạnh tranh tổng thể của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) năm 1997 đã nêu ra: năng cạnh tranh của một quốc gia là năng lực cạnh tranh của nền kinh tế quốc dân nhằm đạt đợc và duy trì mức tăng trởng cao trên cơ sở các chính sách, thể chế bền vững tơng đối và các đặc trng kinh tế khác. Nh vậy, năng lực cạnh tranh cấp quốc gia có thể hiểu là việc xây dựng một môi trờng cạnh tranh kinh tế chung, đảm bảo phân bố có hiệu quả các nguồn lực, để đạt và duy trì mức tăng trởng cao, bền vững. ở Việt Nam năng lực cạnh tranh cấp quốc gia còn thấp đứng thứ 65 trên 80 nớc (năm 2002), tăng 5 bậc so với năm 2001 (là 60/75 nớc). 2.2.2. Năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá: Một sản phẩm hàng hoá đợc coi là có năng lực cạnh tranh khi nó đáp ứng đợc nhu cầu của khách hàng về chất lợng, giá cả, tính năng, kiểu dáng, tính độc đáo hay sự khác biệt, thơng hiệu, bao bì hơn hẳn so với những sản phẩm hàng hoá cùng loại. Nhng năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá lại đợc định đoạt bởi năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Sẽ không có năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá cao khi năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm đó thấp. ở đây cũng cần phân biệt năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. đó là hai phạm trù khác nhau nhng có quan hệ hữu cơ với nhau. Năng lực cạnh tranh của hàng hoá có đợc do năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tạo ra; nhng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp không chỉ do năng lực cạnh tranh của hàng hoá quyết định mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. Tuy nhiên, năng lực cạnh tranh của hàng hoá có ảnh hởng rất lớn và thể hiện năng lực cạnh Đề án môn học SV: Phạm Thị Bích Ngọc Lớp QLKT 42A 16 tranh của doanh nghiệp. 3. Vai trò của cạnh tranh: Cạnh tranh có vai trò rất to lớn và quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế nói chung và của bản thân mỗi DNVVN nói riêng. Bất kỳ một nền kinh tế nào cũng cần thiết phải duy trì sự cạnh tranh. Đứng ở góc độ lợi ích xã hội, cạnh tranh là một hình thức mà Nhà nớc sử dụng để chống độc quyền, tạo cơ hội để ngời tiêu dùng có thể lựa chọn đợc những sản phẩm có chất lợng tốt, giá cả rẻ. Chính vì vậy cạnh tranh là để bảo vệ lợi ích của ngời tiêu dùng. Đứng ở góc độ doanh nghiệp, cạnh tranh sẽ là điều kiện thuân lợi để mỗi doanh nghiệp tự khẳng định vị trí của mình trên thị trờng, tự hoàn thiện bản thân để vơn lên dành u thế so với các đối thủ cạnh tranh khác. Trên thị trờng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp là cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất nhằm dành dật ngời mua, chiếm lĩnh thị trờng tiêu thụ, tạo u thế về mọi mặt cho doanh nghiệp nhằm thu đợc lợi nhuộn lớn nhất. Cạnh tranh buộc các doanh nghiệp phải sản xuất và cung ứng những sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ mà thị trờng cần để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng và phong phú của khách hàng. Cạnh tranh thực chất là cuộc chạy đua không có đích, là quá trình mà các doanh nghiệp đa ra các biện pháp kinh tế đích thực và sáng tạo nhằm đứng vững trên thơng trờng và tăng lợi nhuận trên cơ sở tạo ra u thế về sản phẩm và giá bán thì phải tăng chất lợng sản phẩm và giá bán phải rẻ. Muốn vậy, mỗi doanh nghiệp, nhất là DNVVN phải không ngừng đa tiến bộ khoa học kỹ thuậtvào sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao chất lợng sản phẩm và dịch vụ, bên cạnh đó phải tố u hóa các yếu tố đầu vào của sản xuất để tối đa hoá thành quả của sản phẩm. Trong cơ chế thị trờng doanh nghiệp nào cung cấp hàng hoá, dịch vụ với chất lợng tốt nhất mà giá thành rẻ nhất thì sẽ chiến thắng. Chính vì vậy, cạnh tranh sẽ loại bỏ các doanh nghiệp chi phí cao trong sản xuất kinh doanh và khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có chi phí Đề án môn học SV: Phạm Thị Bích Ngọc Lớp QLKT 42A 17 thấp vơn lên. Để tham gia vào thị trờng doanh nghiệp phải tuân thủ quy luật đào thải chon lọc. Cạnh tranh buộc các doanh nghiệp phải tự nâng cao chất lợng của chính mình, nâng cao trình độ kiến thức về kinh doanh. Do đó, cạnh tranh là điều kiện rất tốt để đào tạo ra những nhà kinh doanh giỏi. Cạnh tranh là động lực cơ bản nhằm kết hợp một cách tối u nhất lợi ích của các doanh nghiệp, lợi ích của ngời tiêu dùng và lợi ích của xã hội. Trớc đây, trong cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, cạnh tranh đợc coi là cá lớn nuốt cá bé, do đó không đợc khuyến khích. Song hiện nay, cạnh tranh đã đợc nhìn nhận theo xu hớng tích cực, tác dụng của nó đợc thể hiện rất rõ ở sự phá sản của một số doanh nghiệp kinh doanh kém hiệu quả và sự phát triển vợt bậc của các doanh nghiệp khác biết sử dụng hiệu quả các yếu tố của quá trình sản xuất, kinh doanh. Tóm lại, cạnh tranh là động lực phát triển của hệ thống doanh nghiệp nói chung và của từng DNVVN nói riêng, là công cụ hữu hiệu của Nhà nớc để điều tiết các hoạt động kinh doanh trên thị trờng. 4. Các chiến lợc cạnh tranh cơ bản: Đôi khi một doanh nghiệp có thể theo đuổi rất nhiều chiến lợc và coi tất cả các chiến lợc đó là mục tiêu cơ bản của mình, mặc dù điều này rất hiếm có khả năng thực hiện. Vì việc thực hiện bất cứ một chiến lợc nào cũng đều đòi hỏi tâm huyết của toàn doanh nghiệp và những sắp xếp, tổ chức hớng vào thực hiện nó rất dễ bị phân tán nếu doanh nghiệp cùng một lúc theo đuổi nhiều mục tiêu. Các chiến lợc cạnh tranh cơ bản mà doanh nghiệp có thể theo đuổi là: - Chiến lợc nhấn mạnh chi phí: Chiến lợc nhấn mạnh chi phí yêu cầu việc xây dựng mạnh mẽ các điều kiện vật chất, kết hợp đợc giữa quy mô và tính hiệu quả, theo đuổi việc giảm chi phí từ kinh nghiệm. Kiểm soát chặt chẽ chi phí trực tiếp và chi phí Đề án môn học SV: Phạm Thị Bích Ngọc Lớp QLKT 42A 18 gián tiếp, tối thiểu hoá các chi phí về nghiên cứu và phát triển, chi phí bán hàng, chi phí quảng cáo Việc đạt đợc mức chi phí thấp thờng đòi hỏi phải có thị phần tơng đối cao hoặc những lợi thế khác. Điều đó cũng đòi hỏi việc thiết kế sản phẩm phải thuận tiện cho việc sản xuất, duy trì nhiều loại sản phẩm có liên quan để trải đều chi phí và phục vụ đợc tất cả các nhóm khách hàng cơ bản. Thực hiện chi phí thấp thờng đòi hỏi việc đầu t vốn ban đầu lớn. Thị phần cao, đến lợt nó, có thể tạo ra tính kinh tế cao trong quá trình mua nguyên vật liệu, làm giảm chi phí hơn nữa. Vị trí chi phí khi đã đạt đợc sẽ cho phép làm tăng tỷ lệ lợi nhuận và nh vậy có thể tái đầu t vào những phơng tiện mới, máy móc hiện đại để duy trì lợi thế về chi phí. Chiến lợc nhấn mạnh chi phí đôi khi có thể làm thay đổi lớn một ngành nơi mà nền móng lịch sử của cạnh tranh có kiểu khác và các hãng cạnh tranh cha chuẩn bị tốt về mặt nhận thức và kinh tế để thực hiện những bớc cần thiết cho việc tối thiểu hoá chi phí. - Chiến lợc khác biệt hoá: Chiến lợc này làm khác biệt hoá sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp tạo ra điểm độc đáo riêng đợc thừa nhận trong tòan ngành. Các phơng pháp khác biệt hoá sản phẩm đợc thể hiện dới nhiều hình thức: Sự điển hình về thiết kế hoặc danh tiếng sản phẩm, công nghệ sản xuất, đặt tính của các sản phẩm, dịch vụ khách hàng Tuy nhiên, chiến lợc này không cho phép doanh nghiệp bỏ qua yếu tố chi phí, mặc dù chi phí không phải là mục tiêu chiến lợc cơ bản. Khác biệt hoá sản phẩm, nếu đạt đợc, sẽ là chiến lợc tạo khả năng cho doanh nghiệp thu đợc tỷ lệ lợi nhuận cao hơn mức bình quân bởi vì nó tạo nên một vị trí chắc chắn cho doanh nghiệp trong việc đối phó với các lực lợng cạnh tranh khác. Khác biệt hoá tạo nên sự tin tởng của khách hàng vào nhãn hiệu, dẽ dẫn đến khả năng ít biến động hơn về giá cả. Nó làm tăng tỷ lệ lợi nhuận vì thế tránh đợc sự cần thiết phải tạo ra mức chi phí thấp. Dễ Đề án môn học SV: Phạm Thị Bích Ngọc Lớp QLKT 42A 19 dàng giảm bớt quyền lực của ngời mua vì họ thiếu những điều kiện để so sánh. Sự khác biệt hoá sản phẩm sẽ thuận lợi hơn khi phải đơng đầu với sản phẩm thay thế. Thực hiện chiến lợc khác biệt hoá sản phẩm đôi khi có thể loại trừ khả năng đạt đợc thị phần cao vì tính riêng biệt không đi liền với thị phần cao. Tuy nhiên thực hiện chiến lợc này nhiều khi đã thực hiện sự đánh đổi về chi phí nếu chiến lợc này yêu cầu những hoạt động đòi hỏi chi phí cao. - Chiến lợc trọng tâm hoá: Chiến lợc trọng tâm hoá là sự tập trung vào một nhóm ngời cụ thể, một bộ phận trong các loại hàng hoá hoặc một vùng thị trờng nào đó. Chiến lợc này khác hai chiến lợc trên ở chỗ nó đợc xây dựng xoay quanh việc phục vụ thật tốt một thị trờng mục tiêu và những chính sách kèm theo đều đợc phát triển theo t tởng này. Chiến lợc dựa vào tiền đề cho rằng doanh nghiệp có thể phục vụ một thị trờng chiến lợc hẹp của mình một cách tích cực và hiệu quả hơn các đối thủ cạnh tranh. Kết quả là doanh nghiệp có thể đạt đợc sự khác biệt hoá qua việc đáp ứng tốt hơn nhu cầu của một đối tợng cụ thể hoặc đạt đợc mức chi phí thấp hơn hoặc đạt đợc cả hai. 5. Các yếu tố ảnh hởng : Đã có nhiều nghiên cứu, trong đó nghiên cứu của M.E Porter là một điển hình rất rõ nét, về vai trò tác động của các yếu tố cấu trúc quyết định cờng độ cạnh tranh trên thị trờng. Theo M.E Porter thì có 5 yếu tố tham gia quyết định cờng độ cạnh tranh, đó là: 5.1. Sự cạnh tranh giữa các đối thủ hiện tại trong ngành: Trớc hết các đối thủ cạnh tranh hiện tại trong ngành quyết định tính chất và mức độ tranh đua nhằm giành giật lợi thế trong ngành mà mục đích cuối cùng là giữ vững và phát triển thị phần hiện có, đảm bảo có thể có đợc mức lợi nhuận cao nhất. Sự cạnh tranh của các đối thủ hiện tại có xu hớng làm tăng cờng độ cạnh tranh và làm giảm mức lợi nhuận của ngành. Có Đề án môn học SV: Phạm Thị Bích Ngọc Lớp QLKT 42A 20 nhiều hình thức và công cụ cạnh tranh đợc các đối thủ sử dụng khi cạnh tranh trên thị trờng, ví dụ nh cạnh tranh về giá hoặc cạnh tranh về chất l- ợng sản phẩm. Trên thực tế, các đối thủ khi cạnh tranh với nhau thờng sử dụng công cụ cạnh tranh tổng hợp, trên cơ sở cạnh tranh về giá với các hình thức và công cụ cạnh tranh khác nh : chất lợng sản phẩm cùng với áp dụng sự khác biệt về sản phẩm, marketing Thờng thì cạnh tranh trở nên khốc liệt khi ngành ở giai đoạn bão hoà, hoặc suy thoái, hoặc có đông các đối thủ cạnh tranh bằng vai phải lứa với các chiến lợc kinh doanh đa dạng và do những rào cản kinh tế làm cho các doanh nghiệp khó tự do di chuyển sang ngành khác. Để có thể bảo vệ khả năng cạnh tranh của mình, các doanh nghiệp cần phải thu thập đủ thông tin cần thiết về các đối thủ cạnh tranh chính có sức mạnh trên thị trờng và tình trạng ngành để làm cơ sở hoạch định chiến lợc. 5.2. Nguy cơ đe doạ nhập ngành từ các đối thủ tiềm ẩn : Hiểu biết đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn luôn có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp vì sự xuất hiện của các đối thủ mới, đặc biệt khi các đối thủ này có khả năng mở rộng sản xuất và chiếm lĩnh thị phần, sẽ làm cạnh tranh trở nên khốc liệt và không ổn định. Để hạn chế sự đe doạ các đối thủ tiềm ẩn, các doanh nghiệp thờng duy trì và không ngừng nâng cao các hàng rào bảo vệ hợp pháp, đặc biệt là về công nghệ. Trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế hiện nay, các công ty xuyên quốc gia hoặc các công ty nớc ngoài có tiềm lực tài chính và công nghệ đáng kể thực sự là đối thủ nặng ký đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong nớc là những doanh nghiệp có tiềm lực rất hạn chế và sức cạnh tranh thấp. 5.3. Quyền lực thơng lợng hay khả năng ép giá của ngời mua: Đối với các doanh nghiệp thì mọi việc chỉ có ý nghĩa khi tiêu thụ đ- ợc sản phẩm và có lãi. Chính vì vậy, sự tín nhiệm của khách hàng luôn là tài sản có giá trị quan trọng của doanh nghiệp và doanh nghiệp có đợc là do doanh nghiệp biết cách thoả mãn tốt hơn các nhu cầu và thị hiếu của khách Đề án môn học SV: Phạm Thị Bích Ngọc Lớp QLKT 42A 21 hàng so với các đối thủ cạnh tranh khác. Ngời mua luôn muốn trả giá thấp vì vậy sẽ thực hiện việc ép giá, gây áp lực đòi chất lợng cao hơn hoặc đòi đ- ợc phục vụ nhiều hơn đối với doanh nghiệp khi có điều kiện, điều này làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp . Để hạn chế bớt quyền thơng lợng của ngời mua, các doanh nghiệp cần phải phân loại khách hàng hiện tại và t- ơng lai cùng với các nhu cầu và thị hiếu của họ làm cơ sở định hớng cho kế hoạch marketing và chiến lợc kinh doanh nói chung. 5.4. Quyền lực thơng lợng hay khả năng ép giá của ngời cung ứng: Ngời cung ứng các yếu tố đầu vào luôn muốn thu nhiều lợi nhuận, vì vậy họ có thể đe dọa tăng giá hoặc giảm chất lợng sản phẩm đặt mua, nhằm làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp khi họ có điều kiện, ví dụ trong trờng hợp ngời cung ứng có lợi thế về nguồn nguyên vật liệu hoặc sản phẩm của ngời cung ứng là vật t đâù vào quan trọng của khách hàng. Trong thực tế, các doanh nghiệp luôn phải ứng phó một cách thờng xuyên đến nguồn cung ứng ngay trong nội bộ doanh nghiệp, có thể đó là lực lợng lao động, đặc biệt với những lao động có trình độ cao vì khả năng thu hút và giữ đợc các nhân viên có năng lực là một tiền đề quan trọng đảm bảo sự thành công của doanh nghiệp . 5.5. Nguy cơ đe doạ từ các sản phẩm thay thế: Các sản phẩm thay thế luôn có thể có tác động lớn đến mức độ lợi nhuận tiềm năng của ngành, nhất là những sản phẩm có chu kỳ sống ngắn nh máy tính, đồ điện tửVì phần lớn các sản phẩm thay thế là kết quả của quá trình thay đổi công nghệ, nên thờng có u thế về chất lợng và giá thành sản phẩm, mặc dù giá thành ban đầu có thể cao hơn so với các sản phẩm hiện có bán trên thị trờng. Biện pháp chủ yếu sử dụng để hạn chế sự tác động của sản phẩm thay thế là tăng cờng đầu t cho R&Doanh nghiệp, đổi mới công nghệ, nâng cao trình độ quản lý nhằm giảm giá thành và nâng cao chất lợng sản phẩm hoặc tăng cờng tính độc đáo khác biệt của sản phẩm. . với sự phát triển của nền kinh tế nói chung và của bản thân mỗi DNVVN nói riêng. Bất kỳ một nền kinh tế nào cũng cần thiết phải duy trì sự cạnh tranh. Đứng ở góc độ lợi ích xã hội, cạnh tranh. cáo về tính cạnh tranh tổng thể của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) năm 1997 đã nêu ra: năng cạnh tranh của một quốc gia là năng lực cạnh tranh của nền kinh tế quốc dân nhằm đạt đợc và duy trì. hởng rất lớn và thể hiện năng lực cạnh Đề án môn học SV: Phạm Thị Bích Ngọc Lớp QLKT 42A 16 tranh của doanh nghiệp. 3. Vai trò của cạnh tranh: Cạnh tranh có vai trò rất to lớn và quan trọng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình tổng hợp những điều cần thiết cho sự cạnh tranh và hòa nhập của nền kinh tế thị trường hiện nay phần 3 potx, Giáo trình tổng hợp những điều cần thiết cho sự cạnh tranh và hòa nhập của nền kinh tế thị trường hiện nay phần 3 potx, Giáo trình tổng hợp những điều cần thiết cho sự cạnh tranh và hòa nhập của nền kinh tế thị trường hiện nay phần 3 potx

Từ khóa liên quan