0

HƯỚNG DẪN TẠO BẢN GHOST VÀ BUNG GHOST TRỰC TIẾP TRÊN MÁY VI TÍNH

23 971 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2014, 20:23

Tạo bản Ghost và bung Ghost trên máy vi tính không có gì là khó khăn đối với những ai đã biết về nó. Nhưng với rất nhiều người mặc dù đã sử dụng thành thạo máy vi tính, khái niệm này vẫn còn rất xa lạ và trừu tượng. Xa lạ và trừu tượng là vì ta không để ý đến nó đó thôi, chứ khi đã tìm hiểu rồi thì nó cũng đơn giản hơn ta tưởng rất nhiều. Khi sử dụng MVT, việc máy bỗng dưng bị trục trặc là chuyện thường. Nếu hỏng nguồn, main, ram hay ổ cứng thì đương nhiên là phải thay rồi. Nhưng việc đó rất ít khi xảy ra. Phần lớn các trục trặc là do máy bị nhiễm virut, lỗi win…Bực nhất là đang cần dùng đến nó thì bỗng dưng nó cứ khởi động lại liên tục hay ì ra không chịu chạy tiếp…Việc đầu tiên là nhấc máy lên gọi thợ đến Ghost lại. Cái bực càng tăng thêm nếu như ông thợ vướng việc, cứ lẫn lữa mãi không chịu xuống xem dùm. Đã dùng MVT thì vài tháng, thậm chí là hàng tháng là phải cầu cạnh đến cánh thợ ghost là chuyện thường. Vậy thì tại sao mình không tìm hiểu xem họ làm như thế nào để làm theo, vừa đỡ tốn tiền, lại vừa tiện, máy trục trặc là có thể ghost lại được ngay, chẳng phụ thuộc ai. Khi nào hỏng nặng quá (đến mức phải cài lại Win) thì hẵng cầu cạnh đến họ… HƯỚNG DẪN TẠO BẢN GHOST VÀ BUNG GHOST TRỰC TIẾP TRÊN MÁY TÍNH HƯỚNG DẪN TẠO BẢN GHOST VÀ BUNG GHOST TRỰC TIẾP TRÊN MÁY TÍNH ( KHÔNG CẦN SỬ DỤNG ĐĨA HIREN BOOT) Tạo bản Ghost và bung Ghost trên máy vi tính không có gì là khó khăn đối với những ai đã biết về nó. Nhưng với rất nhiều người mặc dù đã sử dụng thành thạo máy vi tính, khái niệm này vẫn còn rất xa lạ và trừu tượng. Xa lạ và trừu tượng là vì ta không để ý đến nó đó thôi, chứ khi đã tìm hiểu rồi thì nó cũng đơn giản hơn ta tưởng rất nhiều. Khi sử dụng MVT, việc máy bỗng dưng bị trục trặc là chuyện thường. Nếu hỏng nguồn, main, ram hay ổ cứng thì đương nhiên là phải thay rồi. Nhưng việc đó rất ít khi xảy ra. Phần lớn các trục trặc là do máy bị nhiễm virut, lỗi win…Bực nhất là đang cần dùng đến nó thì bỗng dưng nó cứ khởi động lại liên tục hay ì ra không chịu chạy tiếp… Việc đầu tiên là nhấc máy lên gọi thợ đến Ghost lại. Cái bực càng tăng thêm nếu như ông thợ vướng việc, cứ lẫn lữa mãi không chịu xuống xem dùm. Đã dùng MVT thì vài tháng, thậm chí là hàng tháng là phải cầu cạnh đến cánh thợ ghost là chuyện thường. Vậy thì tại sao mình không tìm hiểu xem họ làm như thế nào để làm theo, vừa đỡ tốn tiền, lại vừa tiện, máy trục trặc là có thể ghost lại được ngay, chẳng phụ thuộc ai. Khi nào hỏng nặng quá (đến mức phải cài lại Win) thì hẵng cầu cạnh đến họ… Để tiến hành tạo bản ghost , bạn nên chọn vào thời điểm sau: - Máy của bạn đang trong tình trạng sạch sẽ, không virus, không quá nhiều rác trong ổ cài Win (thường là ổ C). - Máy hoạt động bình thường, đã cài toàn bộ soft, driver cần thiết cho công việc của bạn. Sở dĩ yêu cầu như trên là vì bản ghost đó sẽ sao lưu lại toàn bộ hệ điều hành trong máy của bạn tại thời điểm đó. Khi máy bị trục trặc, bạn tiến hành ghost lại thì HĐH trong máy của bạn sẽ trở về hiện trạng đúng thời điểm mà bạn đã tạo ra file ghost. Đơn giản vậy thôi. Vì vậy, theo mình, bạn nên tạo file Ghost ngay sau khi máy của bạn được cài mới hoặc tinh chỉnh HĐH, tức là ngay sau khi thợ đến cài lại Win hoặc Ghost lại máy cho bạn. Bạn có thể cài thêm một vài tiện ích mà mình ưa thích. Bây giờ bắt đầu vào GHOST nhé! ( Bạn hãy in lại toàn bộ tài liệu này ra để tiện cho việc theo dõi từng bước) Blog Tri thuc Tong hop http://damngan72.violet.vn 1 HƯỚNG DẪN TẠO BẢN GHOST VÀ BUNG GHOST TRỰC TIẾP TRÊN MÁY TÍNH Blog Tri thuc Tong hop http://damngan72.violet.vn 2 HƯỚNG DẪN TẠO BẢN GHOST VÀ BUNG GHOST TRỰC TIẾP TRÊN MÁY TÍNH Blog Tri thuc Tong hop http://damngan72.violet.vn 3 HƯỚNG DẪN TẠO BẢN GHOST VÀ BUNG GHOST TRỰC TIẾP TRÊN MÁY TÍNH Blog Tri thuc Tong hop http://damngan72.violet.vn 4 HƯỚNG DẪN TẠO BẢN GHOST VÀ BUNG GHOST TRỰC TIẾP TRÊN MÁY TÍNH Blog Tri thuc Tong hop http://damngan72.violet.vn 5 HƯỚNG DẪN TẠO BẢN GHOST VÀ BUNG GHOST TRỰC TIẾP TRÊN MÁY TÍNH Blog Tri thuc Tong hop http://damngan72.violet.vn 6 HƯỚNG DẪN TẠO BẢN GHOST VÀ BUNG GHOST TRỰC TIẾP TRÊN MÁY TÍNH Blog Tri thuc Tong hop http://damngan72.violet.vn 7 HƯỚNG DẪN TẠO BẢN GHOST VÀ BUNG GHOST TRỰC TIẾP TRÊN MÁY TÍNH Blog Tri thuc Tong hop http://damngan72.violet.vn 8 HƯỚNG DẪN TẠO BẢN GHOST VÀ BUNG GHOST TRỰC TIẾP TRÊN MÁY TÍNH Blog Tri thuc Tong hop http://damngan72.violet.vn 9 HƯỚNG DẪN TẠO BẢN GHOST VÀ BUNG GHOST TRỰC TIẾP TRÊN MÁY TÍNH Blog Tri thuc Tong hop http://damngan72.violet.vn 10 [...]...HƯỚNG DẪN TẠO BẢN GHOST VÀ BUNG GHOST TRỰC TIẾP TRÊN MÁY TÍNH Blog Tri thuc Tong hop 11 http://damngan72.violet.vn HƯỚNG DẪN TẠO BẢN GHOST VÀ BUNG GHOST TRỰC TIẾP TRÊN MÁY TÍNH Blog Tri thuc Tong hop 12 http://damngan72.violet.vn HƯỚNG DẪN TẠO BẢN GHOST VÀ BUNG GHOST TRỰC TIẾP TRÊN MÁY TÍNH Blog Tri thuc Tong hop 13 http://damngan72.violet.vn HƯỚNG DẪN TẠO BẢN GHOST VÀ BUNG GHOST TRỰC TIẾP TRÊN MÁY... http://damngan72.violet.vn HƯỚNG DẪN TẠO BẢN GHOST VÀ BUNG GHOST TRỰC TIẾP TRÊN MÁY TÍNH Blog Tri thuc Tong hop 18 http://damngan72.violet.vn HƯỚNG DẪN TẠO BẢN GHOST VÀ BUNG GHOST TRỰC TIẾP TRÊN MÁY TÍNH Blog Tri thuc Tong hop 19 http://damngan72.violet.vn HƯỚNG DẪN TẠO BẢN GHOST VÀ BUNG GHOST TRỰC TIẾP TRÊN MÁY TÍNH Blog Tri thuc Tong hop 20 http://damngan72.violet.vn HƯỚNG DẪN TẠO BẢN GHOST VÀ BUNG GHOST TRỰC TIẾP TRÊN MÁY... MÁY TÍNH Blog Tri thuc Tong hop 14 http://damngan72.violet.vn HƯỚNG DẪN TẠO BẢN GHOST VÀ BUNG GHOST TRỰC TIẾP TRÊN MÁY TÍNH Blog Tri thuc Tong hop 15 http://damngan72.violet.vn HƯỚNG DẪN TẠO BẢN GHOST VÀ BUNG GHOST TRỰC TIẾP TRÊN MÁY TÍNH Blog Tri thuc Tong hop 16 http://damngan72.violet.vn HƯỚNG DẪN TẠO BẢN GHOST VÀ BUNG GHOST TRỰC TIẾP TRÊN MÁY TÍNH Blog Tri thuc Tong hop 17 http://damngan72.violet.vn... MÁY TÍNH Blog Tri thuc Tong hop 21 http://damngan72.violet.vn HƯỚNG DẪN TẠO BẢN GHOST VÀ BUNG GHOST TRỰC TIẾP TRÊN MÁY TÍNH Blog Tri thuc Tong hop 22 http://damngan72.violet.vn HƯỚNG DẪN TẠO BẢN GHOST VÀ BUNG GHOST TRỰC TIẾP TRÊN MÁY TÍNH Bạn cũng nên tìm hiểu thêm về cách vào ghost bằng đĩa Hiren hoặc cách tạo một cái USB BOOT ( thay đĩa Hiren boot để vào ghost ), sau đó coppy file ghost của mình vào... ghost bằng đĩa Hiren hoặc cách tạo một cái USB BOOT ( thay đĩa Hiren boot để vào ghost ), sau đó coppy file ghost của mình vào chiếc USB boot đó, để có thể vào ghost bằng chiếc USB đó Chúc bạn thành công! Blog Tri thuc Tong hop 23 http://damngan72.violet.vn . HƯỚNG DẪN TẠO BẢN GHOST VÀ BUNG GHOST TRỰC TIẾP TRÊN MÁY TÍNH HƯỚNG DẪN TẠO BẢN GHOST VÀ BUNG GHOST TRỰC TIẾP TRÊN MÁY TÍNH ( KHÔNG CẦN SỬ DỤNG ĐĨA HIREN BOOT) Tạo bản Ghost và bung Ghost trên. http://damngan72.violet.vn 1 HƯỚNG DẪN TẠO BẢN GHOST VÀ BUNG GHOST TRỰC TIẾP TRÊN MÁY TÍNH Blog Tri thuc Tong hop http://damngan72.violet.vn 2 HƯỚNG DẪN TẠO BẢN GHOST VÀ BUNG GHOST TRỰC TIẾP TRÊN MÁY TÍNH Blog. http://damngan72.violet.vn 3 HƯỚNG DẪN TẠO BẢN GHOST VÀ BUNG GHOST TRỰC TIẾP TRÊN MÁY TÍNH Blog Tri thuc Tong hop http://damngan72.violet.vn 4 HƯỚNG DẪN TẠO BẢN GHOST VÀ BUNG GHOST TRỰC TIẾP TRÊN MÁY TÍNH Blog
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG DẪN TẠO BẢN GHOST VÀ BUNG GHOST TRỰC TIẾP TRÊN MÁY VI TÍNH, HƯỚNG DẪN TẠO BẢN GHOST VÀ BUNG GHOST TRỰC TIẾP TRÊN MÁY VI TÍNH,

Từ khóa liên quan