0

Giáo án tự nhiên xã hội lớp 2:Tên bài dạy Bài 18:Thực hành: Giữ trường học sạch, đẹp. pps

4 3,252 16

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2014, 10:21

Bài 18: Thực hành: Giữ trường học sạch, đẹp. I. Mục tiêu: Sau bài học, hs có thể: + Nhận biết được thế nào là lớp học sạch, đẹp. + Biết td của việc giữ cho trường học sạch, đẹp đối với sức khỏe và học tập. + Làm 1 số công việc đơn giản để giữ trường học sạch , đẹp như: quét lớp, quét sân trường. + Có ý thức giữ trường lớp sạch, đẹp và tham gia vào những hành động làm cho trường học sạch, đẹp. II. Đd dạy học: + Hình vẽ trong sgk/ 38,39 + 1 số dụng cụ: khẩu trang, chổi có cán, hót rác. III. Hoạt động dạy học: 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài trước: Nên và không nên làm gì để phòng tránh tai nạn khi ở trường? 3. Bài mới: Hoạt động 1: Quan sát theo cặp.  Mục tiêu:  Biết nhận xét thế nào là trường học sạch, đẹp và biết giữ trường học sạch, đẹp.  Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc theo cặp.  Gv hd hs quan sát các hình ở tr. 38, 39 và tlch/ sgv. Bước 2: Làm việc cả lớp.  Gọi 1 số hs trả lời trước lớp. + Nhận biết được thế nào là lớp học sạch, đẹp. + Biết td của việc giữ cho trường học sạch, đẹp đối với sức khỏe và học tập. + Làm 1 số công việc đơn giản để giữ trường học sạch , đẹp như: quét lớp, quét sân trường. + Có ý thức giữ trường lớp sạch, đẹp và tham gia vào những hành động làm cho trường học sạch, đẹp.  Kết luận: Để trường học sạch, đẹp mỗi hs phải luôn có ý thức giữ gìn trường như: không viết, vẽ bẩn lên tường hay khạc nhổ bừa bãi, đại tiện đúng nơi qđ tham gia tích cực vào các hđ như làm vs trường, lớp, tưới và chăm sóc cây cối Hoạt động 2: Thực hành làm vệ sinh trường, lớp học.  Mục tiêu: Hs có ý thức trong việc chọn và chơi những TC để phòng tránh ngã khi ở trường.  Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc vs theo nhóm Gv phân công công việc cho mỗi nhóm. Bước 2: Các nhóm tiến hành thực hiện các công việc được phân công. Bước 3:  Gv tổ chức cho cả lớp đi xem thành quả làm việc của nhau, các nhóm nhận xét và tự đánh giá công việc của nhóm mình và nhóm bạn.  Gv tuyên dương những nhóm và cá nhân làm tốt.  Kết luận: Trường lớp sạch, đẹp sẽ giúp chúng ta khỏe mạnh và học tập tốt hơn. 4. Hoạt động cuối: Củng cố _ dặn dò Để trường học sạch, đẹp chúng ta cần làm gì?. IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy. . Bài 18: Thực hành: Giữ trường học sạch, đẹp. I. Mục tiêu: Sau bài học, hs có thể: + Nhận biết được thế nào là lớp học sạch, đẹp. + Biết td của việc giữ cho trường học sạch, đẹp đối. giữ trường học sạch , đẹp như: quét lớp, quét sân trường. + Có ý thức giữ trường lớp sạch, đẹp và tham gia vào những hành động làm cho trường học sạch, đẹp.  Kết luận: Để trường học sạch,. học tập. + Làm 1 số công việc đơn giản để giữ trường học sạch , đẹp như: quét lớp, quét sân trường. + Có ý thức giữ trường lớp sạch, đẹp và tham gia vào những hành động làm cho trường học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự nhiên xã hội lớp 2:Tên bài dạy Bài 18:Thực hành: Giữ trường học sạch, đẹp. pps, Giáo án tự nhiên xã hội lớp 2:Tên bài dạy Bài 18:Thực hành: Giữ trường học sạch, đẹp. pps,