0

Giáo án tự nhiên xã hội lớp 2:Tên bài dạy Bài 17:Phòng tránh ngã khi ở trường. pptx

3 1,240 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2014, 10:21

Bài 17: Phòng tránh ngã khi ở trường. I. Mục tiêu: Sau bài học, hs biết: + Kể tên những hành động gây ngã nguy hiểm cho bản thân và cho người khác khi ở trường + Có ý thức trong việc chọn và chơi những TC để phòng tránh ngã khi ở trường. II. Đd dạy học: + Hình vẽ trong sgk/ 36,37 III. Hoạt động dạy học: 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài trước: Hãy giới thiệu các thành viên trong trườngmình? 3. Bài mới: Hoạt động 1: Làm việc với sgk để nhận biết được các hành động nguy hiểm cần tránh.  Mục tiêu:  Kể tên những hành động hay TC dễ gây ngã và nguy hiểm cho bản thân và người khác khi ở trường. + Kể tên những hành động gây ngã nguy hiểm cho bản thân và cho người khác khi ở trường + Có ý thức trong việc chọn và chơi những TC để phòng tránh ngã khi ở trường.  Cách tiến hành: Bước 1: Động não.  Gv hỏi: “ Hãy kể tên những hành động dễ gây nguy hiểm ở trường?  Gv ghi các ý kiến lên bảng. Bước 2: Làm việc theo cặp.  Gv yêu cầu hs quan sát các h. 1 4/ sgk theo các gợi ý/ sgv. Bước 3: Làm việc cả lớp.  Gọi 1 số hs lên trình bày.  Kết luận: Những HĐ: Chạy đuổi nhau trong sân trường, không được xô đẩy nhau ở cầu thang, trèo cây là rất nguy hiểm không chỉ cho bản thân mà đôi khi còn gây nguy hiểm cho bạn khác. + Kể tên những hành động gây ngã nguy hiểm cho bản thân và cho người khác khi ở trường + Có ý thức trong việc chọn và chơi những TC để phòng tránh ngã khi ở trường. Hoạt động 2: Thảo luận : Lựa chọn trò chơi bổ ích.  Mục tiêu: Hs có ý thức trong việc chọn và chơi những TC để phòng tránh ngã khi ở trường.  Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc theo nhóm Mỗi nhóm tự chọn 1 TC và tổ chức chơi theo nhóm Bước 2: Làm việc cả lớp Thảo luận các câu hỏi/ sgv. 4. Hoạt động cuối: Củng cố _ dặn dò Nhắc nhở Hs chơi những trò chơi bổ ích. IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy. . người khác khi ở trường. + Kể tên những hành động gây ngã nguy hiểm cho bản thân và cho người khác khi ở trường + Có ý thức trong việc chọn và chơi những TC để phòng tránh ngã khi ở trường. . Bài 17: Phòng tránh ngã khi ở trường. I. Mục tiêu: Sau bài học, hs biết: + Kể tên những hành động gây ngã nguy hiểm cho bản thân và cho người khác khi ở trường + Có ý. phòng tránh ngã khi ở trường. II. Đd dạy học: + Hình vẽ trong sgk/ 36,37 III. Hoạt động dạy học: 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài trước: Hãy giới thiệu các thành viên trong trườngmình?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự nhiên xã hội lớp 2:Tên bài dạy Bài 17:Phòng tránh ngã khi ở trường. pptx, Giáo án tự nhiên xã hội lớp 2:Tên bài dạy Bài 17:Phòng tránh ngã khi ở trường. pptx,

Từ khóa liên quan