0

Giáo án tự nhiên xã hội lớp 2:Tên bài dạy Bài 14:Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà. doc

4 4,873 34

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2014, 10:21

Bài 14: Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà. I. Mục tiêu: Sau bài học, hs có thể: + Nhận biết 1 số thứ sd trong gđ có thể gây ngộ độc. + Phát hiệb được 1 số lý do khiến chúng ta có thể bị ngộ độc qua đường ăn, uống. + Ý thức được nhữngviệc bản thân và người lớn trong gđ có thể làm để phòng tránh ngộ độc cho mình và cho mọi người. + Biết cách ứng khi bản thân hay người nhà bị ngộ độc. II. Đd dạy học: + Hình vẽ trong sgk/ 30, 31. + 1 vài vỏ hộp thuốc tây. III. Hoạt động dạy học: 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài trước: Hãy nêu ích lợi của việc giữ sạch mtxq nhà ở 3. Bài mới: Hoạt động 1: Quan sát hình vẽ và thảo luận: Nhữ thú có thể gây ngộ độc.  Mục tiêu:  Biết được 1 số thứ sd trong gđ có thể gây ngộ độc.  Phát hiện được 1 số lí do khiến chúng ta có thể bị ngộ độc qua đường ăn, uống.  Cách tiến hành: Bước 1: Động não  Kể tên những thứ có thể gây ngộ độc qua đường ăn, uống.  ( Phát hiện 1 số lí do khiến chúng ta có thể bị ngộ độc qua đường ăn, uống.)  Mỗi hs nêu 1 thứ_ gv ghi bảng. Bước 2: Làm việc theo nhóm  Gv hỏi: Trongf hững thứ các em kể trên thì thứ nào thưi72ng được cất giữ trong nhà.  Gv giao nhiệm vụ các nhóm quan sát h. 1, 2, 3/ sgk và tìm lí do khiến cho chúng ta có thể bị ngộ độc. ( gợi ý/ sgv ) Bước 3: Làm việc cả lớp Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung.  Kết luận: ( sgv/ 51 ). Hoạt động 2: Quan sát hình vẽ và thảo luận: Cần làm gì để phòng tránh ngộ độc.  Mục tiêu: Ý thức được những việc bản thân và người lớn trong gđ có thể làm để phòng tránh ngộ độc cho mình và cho mọi người.  Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc theo nhóm Gv yêu cầu quan sát tiếp h. 4, 5, 6/ sgk và tlch: Chỉ và nói mọi người đang làm gì. Nêu td của việc làm đó. Bước 2: Làm việc cả lớp  Đại diện các nhóm trình bày.  Tùy theo, gv yêu cầu 1 số hs nói trước lớp vế những thứ có thể gây ngộ độc và chúng hiện được cất giữ ở đâu trong nhà  Kết luận: ( sgv/ 52 ). Hoạt động 3: Đóng vai  Mục tiêu: Biết cách ứng xử khi bản thân hay người khác bị ngộ độc.  Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc theo nhóm Gv nêu nhiệm vụ: các nhóm sẽ đưa ra TH để tập ứng xử khi bản thân hay người khác bị ngộ độc Bước 2: Làm việc cả lớp Hs lên đóng vai, các hs khác theo dõi.  Kết luận: Khi bị ngộ độc cần báo cho người lớn biết và gọi cấp cứu. Nhớ đem theo hoặc nói cho cán bộ y tế biết bản thân hay người nhà bị ngộ độc thứ gì. 4. Hoạt động cuối: Củng cố _ dặn dò Để phòng tránh ngộ độc trong nhà chúng ta cần làm gì? IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy. . Bài 14: Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà. I. Mục tiêu: Sau bài học, hs có thể: + Nhận biết 1 số thứ sd trong gđ có thể gây ngộ độc. + Phát hiệb được 1 số lý do khi n chúng ta. bị ngộ độc qua đường ăn, uống. + Ý thức được nhữngviệc bản thân và người lớn trong gđ có thể làm để phòng tránh ngộ độc cho mình và cho mọi người. + Biết cách ứng khi bản thân hay người nhà. hình vẽ và thảo luận: Cần làm gì để phòng tránh ngộ độc.  Mục tiêu: Ý thức được những việc bản thân và người lớn trong gđ có thể làm để phòng tránh ngộ độc cho mình và cho mọi người.  Cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự nhiên xã hội lớp 2:Tên bài dạy Bài 14:Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà. doc, Giáo án tự nhiên xã hội lớp 2:Tên bài dạy Bài 14:Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà. doc,