U VÀ TỔN THƯƠNG DẠNG U Ở GAN pot

14 268 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:21

U VÀ TỔN THƯƠNG DẠNG U Ở GAN TÓM TẮT Mục đích: Chẩn đoán và phân loại u và các tổn thương dạng u ở gan. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang. Khảo sát trên bệnh phẩm mổ từ 160 trường hợp. Chẩn đoán và phân loại u và các tổn thương dạng u ở gan trên các tiêu bản nhuộm HE và Hóa mô miễn dịch (HMMD). Kết quả: Qua nghiên cứu 160 trường hợp phẫu thuật gan, có 35 trường hợp nang gan, 7 trường hợp u lành mạch máu, 1 trường hợp u tuyến tế bào gan, 3 trường hợp tăng sinh khu trú dạng nốt, 1 trường hợp áp xe gan, 86 trường hợp ung thư gan nguyên phát, 26 trường hợp ung thư di căn gan, 1 trường hợp limphôm. Kết luận: Nang gan chiếm tỉ lệ 21,9% trong tất cả tổn thương ở gan được phẫu thuật, thường gặp ở nữ hơn nam. U mạch máu chiếm tỉ lệ 5,6% u đặc ở gan. U mạch máu dạng hang chiếm đa số. Tỉ lệ nam/nữ là 2/5. Ung thư gan nguyên phát chiếm tỉ lệ 76,1% (86/113 trường hợp u ác ở gan) u ác tính ở gan được phẫu thuật, carcinôm tế bào gan chiếm đa số, 91,9%) trường hợp. Tỉ lệ nam/nữ là 3,1/1. Ung thư gan thứ phát do di căn từ nơi khác chiếm tỉ lệ 23% u ác ở gan. Tỉ lệ nam/nữ là 0,6/1. ABSTRACT Aims: Diagnosis and classification of tumor and tumor-like lesions of the liver. Methods: Tumor and tumor-like lesions of the liver from 160 patients were analyzed. Hematoxylin-eosin staining and immunohistochemistry were used for histological diagnosis of tumor and tumor-like lesions of the liver. Results: 160 patients suffering from tumor and tumor-like lesions were included in this study: 35 patients with liver cysts, 7 patients with hemangiomas, 3 patients with focal nodular hyperplasia, 1 patient with liver cell adenoma, 1 patient with abscess, 86 patients with primary malignant tumors, 86 patients with secondary malignant tumors and 1 patient with lymphoma. Conclusion: Liver cysts averaged 21.9% of all surgical liver lesions. Liver cyst was more frequent in females. Hemangiomas averaged 5.6% of all solid liver lesions. Cavernous hemangiomas were predominant. The ratio of males/females is 2/5. Primary liver cancer averaged 76.1% of all surgical hepatic malignant lesions, hepatocellular carcinoma were predominant, (91.9%). The ratio of males/females is 3.1/1. Metastasis tumors averaged 23% of all surgical hepatic malignant lesions. The ratio of males/females is 0.6/1. MỞ ĐẦU Ung thư gan là một trong những ung thư hàng đầu ở Việt Nam cũng như tại nhiều nước khác trên thế giới. Tại Tp Hồ Chí Minh, ung thư gan đứng hàng đầu ở nam và thứ 6 ở nũ (5) . Ung thư gan thường ít có biểu hiện triệu chứng lâm sàng, nhất là ở giai đoạn sớm. Các triệu chứng thường xuất hiện muộn, khó phân biệt với các bệnh lành tính khác. Ung thư gan được chia thành ung thư gan nguyên phát và ung thư gan thứ phát. Các loại u lành thường gặp ở gan gồm u tuyến tế bào gan, u lành mạch máu (3,8,13) Ngoài ra, nhiều tổn thương ở gan dạng u ở gan như tổn thương tăng sinh khu trú tế bào gan, áp-xe gan, nang gan cũng cũng là những tổn thương thường gặp ở gan (2,6,13) . Chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm các mục tiêu sau: Mục tiêu nghiên cứu 1. Phân loại u và các tổn thương dạng u ở gan 2. Xác định tỉ lệ các loại u và tổn thương dạng u ở gan VẬT LIỆU - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Vật liệu nghiên cứu 160 bệnh phẩm phẫu thuật gan được chẩn đoán tại Bộ môn Giải phẫu bệnh Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh từ tháng 7-2004 đến tháng 12-2006. Phương pháp nghiên cứu Mô tả cắt ngang. Khảo sát mô bệnh học Các mẫu bệnh phẩm được cố định trong Formalin 10%. Sau đó, các mẫu bệnh phẩm được cắt lọc, xử lý mô và vùi trong paraffin. Nhuộm thường qui với Hematoxylin- Eosin (HE), sau đó được chẩn đoán dưới kính hiển vi quang học. Các trường hợp khó phân biệt được tiến hành nhuộm hóa mô miễn dịch để chẩn đoán. Số liệu thu thập được tổng hợp, phân tích và xử lý bằng phần mềm SPSS 13.0. KẾT QUẢ Qua nghiên cứu 160 trường hợp phẫu thuật gan, có 47 trường hợp là tổn thương lành tính ở gan chiếm tỉ lệ 29,4%, 113 trường hợp là các tổn thương ác tính chiếm tỉ lệ 70,6% (bảng 1), 39 trường hợp tổn thương dạng u chiếm tỉ lệ 24,4% và 121 trường hợp u thật chiếm tỉ lệ 75,6% (bảng 2,3). Bảng 1: Tỉ lệ các loại tổn thương được phẫu thuật ở gan Lo ại tổn thương Số ca TỈ lệ Nang gan 35 21,9% U lành mạch máu 7 4,4% U tuy ến tế bào gan 1 0,6% Tăng sinh khu trú dạng nốt 3 1,9% Áp xe gan 1 0,6% Ung thư gan nguyên phát 86 53,7% Un g thư di căn gan 26 16,3% Limphôm 1 0,6% Tổng cộng 160 100% Trong các u ác tính, ung thư gan nguyên phát là tổn thương ác tính có tỉ lệ cao nhất và lành mạch máu là u lành có tỉ lệ cao nhất (bảng 2). Nang gan là tổn thương dạng u thường gặp nhất (bảng 3). Bảng 2: Tỉ lệ các loại u gan Lo ại tổn thương Số ca TỈ lệ U lành mạch máu 7 5,8% U tuy ến tế bào gan 1 0,8% Ung thư gan nguyên phát 86 71,1% Ung thư di căn gan 26 21,5% Limphôm 1 0,8% Tổng cộng 121 100% Bảng 3: Tổn thương dạng u ở gan Lo ại tổn thương S ố ca TỈ lệ Nang gan 35 89,7% Áp xe gan 1 2,6% Tăng sinh khu trú dạng nốt 3 7,7% Tổng cộng 39 100% Nang gan 35 trường hợp nang gan đều có biểu mô lót, có thể là biểu mô dẹt, biểu mô trụ vuông, gồm 5 trường hợp đa nang, 30 trường hợp một nang. Trong 35 trường hợp nang gan có 5 trường hợp được mổ kết hợp với sỏi túi mật, các trường hơp còn lại chỉ đơn thuần để xử lý nang gan. Nang lớn nhất có đường kính 16cm, nang nhỏ nhất có đường kính 0,5cm. Tỉ lệ nam/nữ là 1/3,3 (8/27). Tuổi cao nhất là 84, thấp nhất là 7, tuổi trung bình là 56. Tăng sinh khu trú dạng nốt Trong 3 trường hợp tăng sinh khu trú dạng nốt, có 2 nam, 1 nữ. Tất cả cá trường hợp này đều có chẩn đoán lâm sàng là u gan. Kích thước lớn nhất là 3cm, nhỏ nhất là 1cm. Tuổi lớn nhất là 55, nhỏ nhất là 35. U tuyến Trong nghiên cứu của chúng tôi chỉ có một trường hợp, u gan trái, nam, 55 tuổi. Áp xe gan Trong nghiên cứu của chúng tôi có một trường hợp, với chẩn đoán lâm sàng là u gan phải, nữ, 34 tuổi. U mạch máu Trong 7 trường hợp u mạch máu, có 4 trường hợp u mạch máu dạng hang, 3 trường hợp u dạng vi mạch. Tỉ lệ nam/nữ là 2/5. Tuổi cao nhất là 70, thấp nhất là 16, tuổi trung bình là 49. Ung thư gan nguyên phát Trong 113 trường hợp tổn thương ác tính ở gan có 86 trường hợp ung thư gan nguyên phát, gồm 79 (91,9%) trường hợp carcinôm tế bào gan, 5 (5,8%) trường hợp carcinôm tế bào ống mật, 1 trường hợp carcinôm hỗn hợp tế bào gan-tế bào ống mật, 1 trường hợp sarcôm. Tỉ lệ nam/nữ là 3,1/1 (65/21 trường hợp). Tuổi cao nhất là 83, thấp nhất là 27 tuổi, tuổi trung bình là 56. Có 8 trường hợp có nhiều u ở gan, 2 trường hợp chiếm gần như toàn bộ gan, 4 trường hợp u gan vỡ. Ung thư gan thứ phát do di căn từ nơi khác Có 26 trường hợp phẫu thuật u gan do di căn từ cơ quan khác. Tỉ lệ nam/nữ là 0,6/1 (10/16 trường hợp). Tuổi cao nhất là 84, thấp nhất là 28, tuổi trung bình là 54. Lim phôm ở gan Trong 160 trường hợp tổn thương ở gan có 1 trường hợp limphôm, Trường hợp này là một bệnh nhân nữ, 62 tuổi, có u gan, lách. BÀN LUẬN Nang gan được chia theo nhiều cách khác nhau tùy theo tác giả. Nang gan có thể là nang thật hay nang giả. Các nang thật gồm các nang bẩm sinh (có thể một hay nhiều nang), nang kí sinh trùng, nang liên quan đến ống mật, nang trong u. Các nang giả có thể do chấn thương, xuất huyết, viêm. Tuy nhiên, nang gan cũng có thể chia thành 2 loại: do ký sinh trùng và không do ký sinh trùng. Nhưng hầu hết các nang gan là nang đơn giản, nang đường mật hay nang sán. Các loại nang này đều là các nang thật, là những nang có biểu mô lót (1,12,14,15,16) . Ở Việt Nam, nang sán (hydatid cyst) ở gan thường do sán lá nhỏ gây ra. Nang gan không do ký sinh trùng có thể có một nang đơn độc hay nhiều nang. Các nang này chủ yếu là do bẩm sinh (congenital cyst). Hầu hết đều không có triệu chứng. Các nang cũng có thể lớn, gây đau tức, nhiễm trùng, xuất huyết Chẩn đoán nang gan có thể dễ dàng nhờ siêu âm. Nang gan trong nghiên cứu này chủ yếu là nang đơn độc. Nữ chiếm đa số, có thể gấp gần đến 4 lần ở nam. Tuổi thường phát hiện nang gan nhất là ở độ tuổi 50, 60. Tỉ lệ nang gan [...]... kết luận là limphôm nguyên phát do chúng tôi chưa loại trừ được limphôm có từ một cơ quan khác KẾT LUẬN - Nang gan chiếm tỉ lệ 21,9% trong tất cả tổn thương ở gan được ph u thuật Tỉ lệ nam/nữ là 1/3,3 - U mạch m u chiếm tỉ lệ 5,6% (7/125 trường hợp u đặc ở gan) U mạch m u dạng hang chiếm đa số Tỉ lệ nam/nữ là 2/5 - Ung thư gan nguyên phát chiếm tỉ lệ 76,1% (86/113 trường hợp u ác ở gan) u ác tính ở gan. .. số tri u chứng giống như áp xe gan, như đau hạ sườn phải, rung gan dương tính, tốc độ lắng m u tăng Chẩn đoán phân biệt dựa vào si u âm, nồng độ AFP m u, sinh thiết Ung thư gan nguyên phát là loại ung thư xuất nguồn từ tế bào gan hoặc tế bào ống mật Cần phân biệt ung thư gan nguyên phát với ung thư gan thứ phát, là loại ung thư do di căn từ một ung thư ở nơi khác đến gan Theo nhi u nghiên c u, Carcinôm... 160 trường hợp tổn thương ở gan có 1 trường hợp limphôm, Trường hợp này là một bệnh nhân nữ, 62 tuổi, có u gan, lách Limphôm gan có thể nguyên phát hay thứ phát, khởi phát đ u tiên ở gan Limphôm ở gan h u hết có kèm với limphôm lách, trong trường hợp này được gọi là limphôm gan- lách, cũng được xem là limphôm nguyên phát ở gan Ở trường hợp này, limphôm được xác định cả ở u gan và lách(8) Tuy nhiên, trường... thấp nhất là 27 tuổi, tuổi trung bình là 56 Có 8 trường hợp có nhi u u ở gan, 2 trường hợp chiếm gần như toàn bộ gan, 4 trường hợp u gan vỡ Ung thư gan nguyên phát ở nam nhi u hơn gấp 3 lần nữ Ở các nước có xuất độ ung thư gan càng cao, tỉ lệ nam/nữ càng cao Kết quả này không khác biệt có ý nghĩa thống kê với các nghiên c u khác Carcinôm di căn gan là loại u ở gan thường gặp nhất Tuy nhiên, chỉ có... bệnh học, u tuyến tế bào gan gồm các dãy tế bào gan giống tế bào gan bình thường, không có c u trúc ti u thùy Nhi u trường hợp khó phân biệt được với ung thư tế bào gan, kể cả trên vi thể(8,9,11,13) Trong nghiên c u của chúng tôi chỉ có một trường hợp, u gan trái, nam, 55 tuổi Tăng sản khu trú dạng nốt (Focal nodular hyperplasia) là tổn thương có dạng u, không phải là u thật Tổn thương có dạng đặc,... nhất là 16, tuổi trung bình là 49 Số trường hợp u mạch m u ở gan được ph u thuật trong lô nghiên c u của chúng tôi không nhi u, chưa đủ để kết luận chính xác về loại u này U tuyến tế bào gan (liver cell adenoma) là u lành, có giới hạn rõ, m u sắc tương tự mô gan bình thường Tần suất tăng lên ở phụ nữ dùng thuốc ngừa thai hay các thuốc steroid có nguồn gốc androgen hay oestrogen Nồng độ AFP m u bình thường... được ph u thuật và thường là ở giai đoạn cuối của một ung thư khác Có 23% (26) trường hợp ph u thuật u gan do di căn từ cơ quan khác Các ung thư di căn đến gan chủ y u được xác định từ các cơ quan ở ti u hóa, trong đó từ ống ti u hóa chiếm đa số, tiếp theo là từ túi mật Ngoài ra, ung thư di căn đến gan còn từ tụy, vú(3,8,11,13) Tỉ lệ nam/nữ là 0,6/1 (10/16 trường hợp) Tuổi thường gặp nhất là ở độ tuổi... mạch m u ở gan gồm u lành mạch m u dạng hang và biến thể khác của nó là u lành mạch m u dạng vi mạch H u hết các u lành mạch m u là không có tri u chứng lâm sàng, được phát hiện tình cờ Quan trọng nhất là phải phân biệt với các loại u ác(9,10,13,14,15,16) Trong 7 trường hợp u mạch m u, có 4 trường hợp u mạch m u dạng hang, 3 trường hợp u dạng vi mạch Nữ chiếm đa số, gấp nam 2,5 lần Tuổi cao nhất là 70,... ph u thuật là 21,9%, tỉ lệ này cao hơn nhi u so với các tác giả khác Đi u này có thể do quan điểm chỉ định ph u thuật nang gan của các bác sĩ ngoại khoa tại bệnh viện Đại học Y dược rộng rãi hơn U lành mạch m u (hemangioma) là u gan lành tính thường gặp nhất, thường nhi u, nhỏ khoảng vài cm, hiếm khi có tri u chứng lâm sàng Nồng độ alpha- fetoprotein (AFP) m u không tăng cao Các u lành mạch m u ở gan. .. nhất là 1cm Hình ảnh trên si u âm, CT-scan, MRI không thể phân biệt chính xác với ung thư gan Ngay cả trên đại thể cũng khó xác định Các trường hợp này chỉ có thể chẩn đoán xác định trên vi thề sau khi ph u thuật hay qua sinh thiết gan Đặc biệt, trong 125/160 trường hợp u đặc ở gan, có một trường hợp áp xe gan được ph u thuật với chẩn đoán lâm sàng nghi ngờ ung thư gan Ung thư gan, nhất là các trường hợp . ti u sau: Mục ti u nghiên c u 1. Phân loại u và các tổn thương dạng u ở gan 2. Xác định tỉ lệ các loại u và tổn thương dạng u ở gan VẬT LI U - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U Vật li u nghiên c u 160. U VÀ TỔN THƯƠNG DẠNG U Ở GAN TÓM TẮT Mục đích: Chẩn đoán và phân loại u và các tổn thương dạng u ở gan. Đối tượng và phương pháp nghiên c u: Thiết kế nghiên c u mô tả cắt ngang. Khảo. Ung thư gan được chia thành ung thư gan nguyên phát và ung thư gan thứ phát. Các loại u lành thường gặp ở gan gồm u tuyến tế bào gan, u lành mạch m u (3,8,13) Ngoài ra, nhi u tổn thương ở
- Xem thêm -

Xem thêm: U VÀ TỔN THƯƠNG DẠNG U Ở GAN pot, U VÀ TỔN THƯƠNG DẠNG U Ở GAN pot, U VÀ TỔN THƯƠNG DẠNG U Ở GAN pot