KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT ASBESTOS TRONG CỘNG ĐỒNG pptx

29 542 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:21

KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT ASBESTOS TRONG CỘNG ĐỒNG TÓM TẮT Tình hình và mục đích nghiên cứu: Hiện nay việc tiêu thụ các chất liệu có Asbestos ở Việt Nam được xem là khá cao. Nhìn chung người dân Việt nam chưa am hiểu sâu về những nguy cơ của chất Asbestos do đó việc xây dựng một chương trình phòng ngừa là mối quan tâm hiện nay của các nhà khoa học ở Việt nam. Chương trình APPLE (Phòng ngừa nhiễm Asbestos bằng nỗ lực của địa phương) được hình thành và trong những mục tiêu cụ thể của chương trình là, khảo sát môi trường, phân tích và đánh giá nguy cơ nhiễm Asbestos trong cộng đồng. Việc khảo sát được thực hiện tại công ty Fibro ximăng, cơ sở sản xuất bố thắng, nhà dân ở nông trường Sông Hậu tại thành phố Cần thơ từ 8/01/2007 đến tháng 12/01/ 2007. Mẫu được phân tích tại Trung tâm Sức khỏe Lao động Tokyo (TOSHC) Phương pháp nghiên cứu: Thu thập những mẫu sợi Amiăng bằng máy “Aircon Power”. Phân tích các mẫu đã thu thập bằng máy Nhiễu xạ qua tia X (X ray diffraction) và kính hiển vi soi asbestos (Asbestos microscope) Phương tiện đánh giá: So sánh với nồng độ Asbestos được quy định theo JIS Z 8401 (Japanese Industrial Standard) Kết quả chính: Xác định được nồng độ Asbestos tại cộng đồng Kết luận: Qua kết quả phân tích hầu như các mẫu đều vuợt quá giới hạn quy định ít hay nhiều tuỳ vị trí lấy mẫu. Nồng độ asbestos tập trung cao ở những vị trí asbestos ở dạng khô, đang giai đoạn đập vỡ, dễ phát tán vào môi trường. Ngược lại Asbestos đuợc đóng gói trong bao, asbestos ở dạng ướt thì nồng độ Asbestos trong không khí thấp hơn. Những nơi không có sản xuất asbestos, nhà dân nơi sử dụng sản phẩm có asbestos, ngoài vườn trống số sợi asbestos vẫn vượt quá giới hạn quy định. Kết quả này đánh một hồi chuông báo động về nguy cơ nhiễm Asbestos trong môi trường và chúng ta ai cũng có nguy cơ hít phải sợi bụi này vào phổi. ABSTRACT Background and Aims: Based on the documents presented, consumption of asbestos-containing materials in VietNam is today assessed in rather high level. In general, Vietnamese people are not well informed about hazards of asbestos, so, establising a precautionary program is scientist’s concerns in VietNam. Consequently, APPLE Program (Asbestos Precautionary Program by Local Empowerment) was formed and its concret targets were investigating environment, analyzing and evaluating asbestos risks in community. The investigation, which happened from 8 to 12, January, 2007 in CanTho City, was implemented at a Fibrocement Company, two small enterprises producing brake linning, people’s houses at Song Hau Farm. The samples were analyzed at Tokyo Occupational Safety Health Center (TOSHC). Methods: Collecting the asbestos fibres samples by “Aircon Power” machine. Analyzing the samples collected by X ray diffraction and asbestos microscope. Outcome measures: Comparing with Asbestos concentration regulated by JIS Z 8401 (Japanese Industrial Standard). Results: Affirming asbestos concentration in community. Conclusion: Based on the results analyzed, the reseachers found out that most of the samples overcame the limit of regulation, much or little, depending on the place where samples were collected. Asbestos concentration focused highly on asbestos in dry form, in friable stage, which scattered easily in the environment. In the other hand, Asbestos packed, asbestos in wet form have asbestos concentration lower in the air. In spite of no asbestos production, households that were constructed with asbestos materials, fruit gardens nearby were the places where the air exceeded the limitation of asbestos concentration. The result alarm asbestos dangers in the environment where we are living and are also at risk of inhalling fibres. ĐẶT VẤN ĐỀ Amiăng (tiếng Pháp: amiante; tiếng Anh: asbestos) là tên gọi của một nhóm các chất khoáng, có trong tự nhiên dưới dạng sợi và được sử dụng trong một số ngành công nghiệp. Sợi amiăng có thể dễ dàng bị đứt đoạn thành các hạt nhỏ bay lơ lửng trong không khí và dính vào quần áo. Khi hít phải những hạt này chúng sẽ cư trú ở phổi trong một thời gian dài (20 - 30 năm), làm tổn hại tới tế bào và tăng nguy cơ ung thư phổi. Nguy cơ nhiễm bệnh từ asbestos bao gồm cả những người không tiếp xúc trực tiếp với asbestos (3,4,5) . Những bệnh liên quan đến asbestos bao gồm: Ung thư phổi liên quan đến asbestos. Ung thư trung biểu mô. Viêm màng ngoài bụng ác tính. Viêm màng ngoài tim ác tính. Viêm màng phổi ác tính. Viêm da do asbestos (1) . Hiện nay việc tiêu thụ Asbestos ở Việt Nam vẫn đang gia tăng. Năm 2003 Việt Nam được xếp hàng thứ 14 trong các quốc gia có số lượng nhập khẩu asbestos cao. Trong các sản phẩm công nghiệp chứa Asbestos thì Fibro ximăng là sản phẩm được ứng dụng nhiều nhất tại việt Nam. (2) Tấm lợp amiăng - xi măng (A/C) đã được sản xuất ở Việt Nam từ năm 1963, cho đến nay đã có hơn 40 năm phát triển, đặc biệt là trong 15 năm gần đây, sản xuất tấm lợp amiăng - xi măng đã trở thành ngành công nghiệp phát triển rộng khắp trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam với 36 cơ sở sản xuất, tổng công suất 74,2 triệu m 2 /năm (2) . Phần lớn người Việt Nam chưa biết hiểm họa của Asbestos như thế nào. Đến nay, theo các báo cáo ở Việt Nam chưa có trường hợp nào được coi là bệnh nghề nghiệp do amiăng gây ra. Tuy nhiên, theo các nhà lao động học và vệ sinh môi trường, chưa phát hiện được là vì công tác giám sát y tế cho công nhân trong sản xuất liên quan đến amiăng ở nước ta hiện chưa được làm đầy đủ, liên tục từ đầu đến cuối nên không quản lý theo dõi được hồ sơ sức khỏe công nhân. Vì vậy nhu cầu bức thiết của chương trình phòng ngừa asbestos đang là mối quan tâm chung trong các mối quan tâm hàng đầu của các thầy thuốc và các nhà vệ sinh học. Chương trình APPLE (Phòng ngừa nhiễm Asbestos bằng nỗ lực của địa phương) được hình thành với sự chấp thuận của chính quyền địa phương ở châu thổ sông Mekong. Những hoạt động liên quan đến chương trình là khảo sát môi trường, phân tích và đánh giá nguy cơ nhiễm Asbestos trong cộng đồng. Mục tiêu tổng quát Xác định được mức độ nhiễm Asbestos trong cộng đồng. Từ đó hình thành một mạng lưới liên kết giữa các đơn vị đã và đang thực hiện thành công tiếp cận Giáo Dục Hành Động, nhằm áp dụng tiếp cận này vào lĩnh vực phòng ngừa nhiễm Asbestos. Kết quả sẽ được nhân rộng cho các nước Châu Á đồng thời góp phần vào chương trình toàn cầu về “Cấm sử dụng Asbestos”. Mục tiêu chuyên biệt - Khảo sát môi trường và đánh giá nguy cơ - Phân tích nguy cơ nhiễm Asbestos trong cộng đồng. PHƯƠNG PHÁP - PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu Việc thực hiện khảo sát môi trường và đánh giá nguy cơ được thực hiện tại địa bàn thành phố Cần Thơ: bao gồm nhà dân, cơ sở sản xuất bố thắng, nhà máy fibro ximăng, Phương pháp nghiên cứu (6) - Thu thập những mẫu sợi Amiăng bằng máy “Aircon Power”. * Chuẩn bị nơi lấy mẫu Cần xác định vị trí nơi đo để đánh giá nồng độ tập trung của sợi Asbestos, nhằm sử dụng dụng cụ, thời gian lấy mẫu cho phù hợp. - Đồng ruộng: Asbestos = Thấp; Bụi khác = Thấp; 2400L (10L/ph×~4h). - Thành phố: Asbestos = Thấp; Bụi khác = Tr. Bình, 600L (10L/ph×~1h). - Bên ngoài khu vực xây dựng: Asbestos = Trung bình; Buị khác = Trung bình, 10 100L (10L/ph×~1 10ph hoặc 2L/ph×~ 5 50ph). - Bên trong khu vực xây dựng: Asbestos = Cao; Buị khác = Trung bình, 1 20L (2L/ph × 0.5 10ph). A D B C Hình 1. Những vị trí lấy mẫu không khí (A): Đồng ruộng, (B): Thành phố (C): Bên ngoài khu vực xây dựng (D): Bên trong khu vực xây dựng * Chuẩn bị dụng cụ Máy bơm Máy bơm nhỏ: Có thể hút từ 0,2 – 2,0 lít/phút Máy bơm lớn: Có thể hút từ 1,0 – 5,0 lít/phút Ví dụ nơi đang sản xuất có asbestos, nồng độ asbestos tập trung cao, sử dung máy hút nhỏ có thể hút từ 0,2- 2lít không khí trong 1 phút. Trong thời gian từ 5ph – 30ph. Sao cho số lượng asbestos được lấy có thể quan sát được khi phân tích. Ngược lại ở nơi đồng trống, nồng độ asbestos không cao có thể thử dụng máy hút lớn từ 1,5 lít - 7 lít trong 1phút trong thời gian từ 1h – 5h. Hình 2: Cấu tạo máy b ơm không khí Giấy lọc - Kích thuớc lỗ xốp màng lọc 0.8 ìm Ống giữ giấy lọc Hình 3: C ấu tạoống giữ bộ lọc Phân tích bằng phương pháp PCM (phase contrast microscope). Dụng cụ là máy nhiễu xạ qua tia X và kính hiển vi soi Asbestos Hình 4: C ấu tạo máy nhiễu xạ qua tia X [...]... cưa Fi ciment Kết quả mẫu số 15 được đo trước cửa nhà dân không khí rất thoáng Nồng độ Asbestos vẫn vuợt quá giới hạn quy định Người dân vẫn sinh hoạt bình thuờng, trong đó có trẻ em KẾT LUẬN Qua kết quả phân tích, tất cả các mẫu đều vuợt quá giới hạn quy định ít hay nhiều tùy vị trí lấy mẫu Asbestos có mặt khắp nơi dưới dạng sợi rất nhỏ bay lơ lửng trong không khí, dễ bay xa Nồng độ asbestos tập trung... ngoài vườn trống) taị những nơi này công nhân, người dân không hề có ý thức phòng hộ lao động trong sinh hoạt, số sợi asbestos vẫn vượt quá giới hạn quy định Kết quả này đánh một hồi chuông báo động về nguy cơ nhiễm Asbestos trong môi trường của chúng ta là có thật, là những sợi asbestos nhẹ nhàng lơ lửng bay trong không khí và chúng ta ai cũng có nguy cơ hít phải sợi bụi này vào phổi ... những vị trí đang sử dụng asbestos, khô, dễ phát tán vào môi trường Cùng một nhà máy nhưng ở những vị trí kho, nơi asbestos đuợc đóng gói trong bao, asbestos ở dạng ướt thì nồng độ asbestos không cao bằng những nơi Asbestos ở dạng hở, dạng khô, đang giai đoạn đập vỡ Điều đáng để chúng ta thật sự quan tâm là ngay cả những ngày nhà máy không hoạt động, hoặc nơi không có sản xuất asbestos (nhà dân nơi nông... nằm ngoài); 17 0 sợi (đường cong nằm trong) ; 15 nữa sợi (vì nữa sợi nằm trong) Tính nồng độ sợi theo công thức sau: So sánh với giới hạn quy định dược tính theo công thức sau: CF = CF: Nồng độ sợi A: Diên tích tờ giấy lọc N: Số lượng sợi được đếm Nb; Giá trị trống a.: Dien tích cua thi truong kính hien vi Ví dụ: giới hạn của mẫu số 19 CF= KẾT QUẢ Kết quả phân tích asbestos: (do TOSHC thực hiện) TT KÝ... 22 18 6 Trong 47.41 53.78 vườn nơi cưa tấm A/C 36 19 22 6 Trong 47.41 53.78 vườn nơi cưa tấm A/C BÀN LUẬN Qua kết quả phân tích, gần như các mẫu đều vuợt quá giới hạn quy định ít hay nhiều tuỳ vị trí lấy mẫu Đặc biệt nồng độ Asbestos tăng rất cao trong ngày nhà máy hoạt động, mẫu được lấy bên cạnh dây chuyền sản xuất, nơi công nhân làm việc Trong đó phân tích mẫu số 8, 9, 114, 115 TT ký hiệu Tổng của... giấy lọc lượng giới độ Asbestos lấy mẫu (mm) hạn (f/l) (f/l) MẪU (mẫu số) Tại Trường Nhà nông dân 32 Trước 22 15 30 0.18 0.28 cửa nhà 33 22 16 30 Trong 9.48 7.17 vườn nơi cưa tấm A/C 34 22 17 6 Trong 9.48 17.93 vườn nơi cưa tấm A/C TT KÝ Tổng HIỆU số CỦA khí (lít) Đường số Nồng Vị trí không kính giấy lọc lượng giới độ Asbestos lấy mẫu (mm) hạn (f/l) (f/l) MẪU (mẫu số) 35 22 18 6 Trong 47.41 53.78 vườn...Qua máy nhiễu xạ sẽ làm cho mẫu giấy lọc (đã lấy mẫu không khí) trở nên trong suốt bằng hơi Acetone Quan sát mẫu và đếm sợi Asbestos bằng kính hiển vi tương phản với thị kính chia chữ thập Hình 5: Kính hiển vi và thị kính chữ thập - Đếm sợi Asbestos Xem và đếm những sợi asbestos thấy được trên thị trường theo quy định Hình 6: Cách đếm sợi abestos trên thị kính 11 17 15... trí giới độ Asbestos lấy mẫu hạn (f/l) (f/l) số) Tại Nhà máy sản xuất tấm F/C 22 7,11 lợp Ngày bảo trì 2 8 40 Đấu 13,44 kho nguyên liệu 3 9 40 22 7,11 5,38 Cuối kho nguyên liệu Ngày máy hoạt động 17 114 40 22 7,11 Đấu 16,13 kho nguyên liệu 18 115 40 22 7,11 10,76 Cuối kho liệu nguyên Kết quả các mẫu được đo cùng một vị trí (mẫu số 8 với 114, mẫu số 9 với 115), nồng độ Asbestos tăng lên trong ngày nhà... nguyên Kết quả các mẫu được đo cùng một vị trí (mẫu số 8 với 114, mẫu số 9 với 115), nồng độ Asbestos tăng lên trong ngày nhà máy hoạt động Trong ngày nhà máy không hoạt động nồng độ Asbestos vẫn vuợt quá giới hạn quy định (mẫu số 8) Tuy nhiên công nhân ra vào nhà máy trong những ngày này đều không có ý thức bảo hộ lao động Phân tích các mẫu đo tại nhà dân ở nông trường sông Hậu Tạ i Nh à dân nôn g Trườn... 4 101 180 22 1,58 0,00 Cổng nhà máy 5 102 680 22 0,42 0,32 Ngoài trời – sát cửa kho TT KÝ Tổng HIỆU số CỦA khí (lít) Đường số Nồng Vị trí không kính giấy lọc lượng giới độ Asbestos lấy mẫu (mm) hạn (f/l) (f/l) MẪU (mẫu số) 6 103 180 22 1,58 22,11 Hẻm thấp cạnh dây chuyền 7 104 180 22 1,58 8,37 Phòng thay đồ CN 8 105 40 22 7,11 Sát 164,02 nơi CN đập nguyên liệu 9 106 40 22 7,11 217,80 Thùng trộn ướt . KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT ASBESTOS TRONG CỘNG ĐỒNG TÓM TẮT Tình hình và mục đích nghiên cứu: Hiện nay việc tiêu thụ các chất liệu có Asbestos ở Việt Nam được xem. đến chương trình là khảo sát môi trường, phân tích và đánh giá nguy cơ nhiễm Asbestos trong cộng đồng. Mục tiêu tổng quát Xác định được mức độ nhiễm Asbestos trong cộng đồng. Từ đó hình thành. phương) được hình thành và trong những mục tiêu cụ thể của chương trình là, khảo sát môi trường, phân tích và đánh giá nguy cơ nhiễm Asbestos trong cộng đồng. Việc khảo sát được thực hiện tại công
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT ASBESTOS TRONG CỘNG ĐỒNG pptx, KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT ASBESTOS TRONG CỘNG ĐỒNG pptx, KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT ASBESTOS TRONG CỘNG ĐỒNG pptx

Từ khóa liên quan