BÀNG QUANG CHUYỂN LƯU RA DA ppt

18 382 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 06:21

BÀNG QUANG CHUYỂN LƯU RA DA TÓM TẮT Đặt vấn đề: Bàng quang trực vị cần được theo dõi trong thời gian dài hơn những kết quả đã được báo cáo trước đây Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của bàng quang chuyển lưu ra da trong thời gian tối thiểu trên 3 năm sau mổ trên 2 mặt: chức năng và chất lượng sống Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Những trường hợp bàng quang chuyển lưu ra da bằng hồi tràng có thời gian theo dõi tối thiểu là trên 3 năm và làm đủ các xét nghiệm cần thiết theo tiêu chuẩn đặt ra Kết quả: 29 bệnh nhân. Tỷ lệ tốt cao ở tháng thứ 6 hậu phẫu. Sau đó, khác với bàng quang trực vị, vì không có vấn đề tồn lưu nước tiểu nên tỷ lệ này khá ổn định trong thời gian sau. Kết luận: Bàng quang thay thế chuyển lưu ra da là lựa chọn kế sau bàng quang trực vị khi cần cắt bỏ bàng quang. Điểm ngạc nhiên là so sánh với bàng quang trực vị, kết quả đuợc đánh giá tốt lại có vẻ nhỉnh hơn và ổn định hơn ở thời gian dài sau mổ. ABSTRACT Purpose: Evaluation of long term of cutaneous continent diversion after radical cystectomy, at least 3 years of follow-up, in 2 points : function of the neobladder and quality of life of the patient Material – method: all cases that satisfy the criteria of follow up: more than 3 years of survey, performing all requiring tests, full cooperation to reply the questions about quality of life Results: 29 cases. Best ratio occurs at 6 th month of post operation. Then, unlike the orthotopic neobladder, this ratio remains stable during long -term post operation because of the post voiding volume is not significant Conclusion: Cutaneous continent diversion is the second choice besides orthotopic bladder when cystectomy is required. Surprisingly, compared to the neobladder, the pouch has a relatively good and stable outcome ĐẶT VẤN ĐỀ Có 2 loại phẫu thuật thay thế bàng quang: (1) bàng quang trực vị và (2) bàng quang thay thế chuyển lưu ra da qua một van có kiểm soát. Về mặt chất lượng của cuộc sống thì bàng quang trực vị đem lại cho bệnh nhân một đời sống tâm sinh lý tương đối bình thường hơn. Tuy vậy, tùy loại bệnh nhân và tùy cơ địa bệnh nhân, không phải lúc nào cũng có thể sử dụng được niệu đạo trong phẫu thuật tạo hình bàng quang. Hơn nữa cũng còn một tỷ lệ khá cao bàng quang trực vị có chức năng tống xuất chưa được hoàn toàn như một bàng quang bình thường : tống xuất hết nước tiểu sau khi đi tiểu, không còn thể tích tồn lưu. Vì những lý do trên, bàng quang thay thế chuyển lưu ra da vẫn là một giải pháp được nhiều bệnh nhân và Bác Sĩ Niệu Khoa chọn lựa khi có chỉ định cắt bỏ bàng quang (1) . Trong bài này chúng tôi xin trình bày những kết quả của bàng quang chuyển lưu ra da với thời gian theo dõi trên 3 năm. Chúng tôi cũng xin trình bày một vài cải tiến trong kỹ thuật tạo van và xin phép được sơ khởi so sánh với một phương pháp chuẩn và kinh điển cũng sử dụng hồi tràng để tạo hình bàng quang chuyển lưu ra da: túi Kock (2,5,6) . MỤC TIÊU Đánh giá hiệu quả của phẫu thuật và tính bền vững theo thời gian : những thay đổi quan trọng cần chú ý và cách điều chỉnh, khắc phục. Cũng như trên bàng quang trực vị, sự đánh giá thực hiện trên 2 mặt chính: - Khả năng túi chứa có thể đảm nhiệm một phần chức năng của bàng quang bình thường về mặt thể tích chứa đựng, kiểm soát chủ động, bảo vệ đường niệu trên. - Chất lượng sống sau mổ, có so sánh với bàng quang trực vị. ĐỐI TƯỢNG – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu - Những trường hợp bàng quang chuyển lưu ra da do chính tác giả thực hiện - Thời gian theo dõi tối thiểu là trên 3 năm, chấp nhận làm đủ các xét nghiệm cần thiết khi yêu cầu, hợp tác và trả lời rõ ràng những câu hỏi liên quan đến chất lượng sống sau mổ. - Tiêu chuẩn để chọn phẫu thuật bàng quang chuyển lưu ra da khi cắt bỏ bàng quang là: bệnh nhân nữ và những bệnh nhân nam không sử dụng được cơ thắt vân và niệu đạo (vì bướu đã xâm lấn cổ bàng quang và niệu đạo, vì hẹp niệu đạo, hoặc nghi ngờ kết hợp bàng quang thần kinh …) Kỹ thuật cải biên trong tạo van chuyển lưu Chúng tôi cũng sử dụng khoảng 50 – 60 cm hồi tràng như trong phẫu thuật bàng quang trực vị. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ để 48 – 50 cm ruột để tạo túi chứa. Cách thức mở ruột và gấp lại được thực hiện tương tự như trên bàng quang trực vị với mục đích đạt được một túi khá tròn. Còn 10 – 12 cm ở đoạn đầu hồi tràng được dùng để tạo ống chuyển lưu – van kiểm soát. Áp dụng 3 cơ chế để tạo van - cơ chế xuôi dòng của nhu động ruột - đẽo nhỏ để làm giảm lực căng trên thành ống (theo định luật Laplace) - dùng lực tác động từ ngoài của cơ thẳng bụng. Kỹ thuật - Đẽo nhỏ lại ống chuyển lưu: cắt bỏ phần ruột dư thừa (phía bờ tự do), khâu nhỏ lại trên nền ống thông 12 hoặc 14Fr (có thể dùng thông oxy). - Tạo một đường chéo qua thành bụng: xuyên qua lá cân sau cơ thẳng, có một đoạn đi giữa lá cân sau và mặt sau cơ thẳng, xuyên qua cơ thẳng và lá cân trước - Tạo miệng ngoài da. Không khâu lộn tay áo. Tùy bệnh nhân có thể thuận tay phải hay trái mà miệng lỗ tiếp khẩu ra da ở bên phải hay bên trái thành bụng. B A Hình 1: mô tả van: van chuyển lưu được tạo bằng một đoạn ruột đẽo nhỏ (A), vị trí xuyên qua thành bụng được khâu cố định ở mặt trong bụng (B), C D Hình 2: mô tả van: miệng lỗ tiếp khẩu ngoài da có thể ở bên trái hay bên phải (C). Đoạn xuyên qua thành bụng đi chéo qua lớp cơ và có một phần nằm dưới lớp cân cơ (D) Các xét nghiệm thực hiện Tương tự như trên bàng quang trực vị Tiêu chuẩn đánh giá Chức năng bàng quang Chỉ đánh giá chức năng chứa đựng vì đây là bàng quang thay thế với mục đích chứa đựng. Không đánh giá chức năng tống xuất và cũng không đặt vấn đề nước tiểu tồn lưu Tiêu chu ẩn đánh giá Tốt Trung bình Xấu 1/ Dung tích > 300 ml 150-300 ml <150 ml 2/ Th ời gian gi ữa 2 lần thông tiểu > 2giờ 1-2 giờ < 1 giờ 5/ Kh ả năng kiểm soát hoàn toàn ban ngày, thỉnh thoảng không đư ợc ban ban ngày có lúc không được, ban đêm không không đư ợc cả ngày l ẫn đêm đêm được Chức năng bảo vệ đường niệu trên Tương tự như trên bàng quang trực vị Tiêu chuẩn tốt trung bình xấu 1/ UIV bài ti ết tốt bài tiết tốt bài ti ết kém 2/ Ngư ợc dòng không có ch ỉ có với th ể tích lớn v à áp lực cao thường xuyên 3/ Siêu âm không chướng nước ho ặc có c ải thiện độ chướng chướng nước nh ẹ, đ ộ I hoặc độ chư ớng nư ớc ổn định, không chướng nư ớc độ II, III ho ặc tăng thêm nước tăng Sự hài lòng của bệnh nhân Chỉ sử dụng câu hỏi 1 : ông (bà) có hài lòng với kết quả phẫu thuật không ? chọn một trong 4 câu trả lời: hài lòng, tạm được, không hài lòng, rất buồn. Tiêu chuẩn tốt trung bình Xấu câu 1 hài lòng tạm được không hài lòng, rất buồn KẾT QUẢ Có 29 bệnh nhân (15 nam và 14 nữ). Trường hợp đầu tiên thực hiện tháng 6/1996. Trường hợp cuối thực hiện tháng 10/2004. Tuổi trung bình = 55,52 ± 11,95 tuổi. Thời gian mổ trung bình = 5giờ 63 phút ± 23 phút. Biểu đồ phân phối theo tuổi Biểu đồ phân phối theo thời gian mổ Tai biến – biến chứng Không có tử vong. Biến chứng gần Liệt ruột kéo dài 2 trường hợp (6,9%) phải đặt thông mũi-dạ dày quá 5 ngày. Dò dỉ nước tiểu [...]... khá rõ ràng giữa 2 cách chuyển lưu KẾT LUẬN Bên cạnh bàng quang trực vị, bàng quang chuyển lưu ra da là lựa chọn thứ hai cho bệnh nhân khi cần phải cắt bỏ bàng quang Bàng quang chuyển lưu ra da cũng có những thay đổi sau mổ, và cần 6 tháng đến 1 năm để ổn định Điểm khác biệt là bàng quang chuyển lưu ra da không có vấn đề thể tích tồn lưu lớn như trên bàng quang trực vị Bàng quang trực vị đòi hỏi phải... Masatoshi và cs (2007)(4) có đưa ra kết quả nghiên cứu về chất lượng sống sau mổ của 2 phương pháp tạo hình: bàng quang trực vị và chuyển lưu ra da Khảo sát trên 50 bệnh nhân gồm: 30 TH bàng quang trực vị kiểu Studer và 17 TH bàng quang chuyển lưu ra da Những câu hỏi đánh giá về phẩm chất cuộc sống không có sự khác biệt có ý nghĩa giữa 2 nhóm bệnh nhân Mặc dù, bàng quang trực vị với cách đi tiểu hợp... 25% đối với bàng quang trực vị và 93,10% đối với bàng quang chuyển lưu ra da Chúng tối thấy đạt được tỷ lệ này cóthể vì các lý do sau : - Ở Việt Nam, đa số bệnh nhân dễ tính hơn và ít yêu cầu hơn so với bệnh nhân nước ngoài - Hầu như các bệnh nhân chỉ có một phương thức chuyển lưu để so sánh : đem 2 niệu quản ra da, là phương thức chuyển lưu thường được thực hiện nhất trong cắt bàng quang toàn phần... chuyển lưu, tuy về mặt kỹ thuật đơn giản và dễ thực hiện Bên cạnh tính hiệu quả, miệng van khi đưa ra da còn có tính thẩm mỹ vì kích thước nhỏ, có thể che dấu dễ dàng Đa số phẫu thuật chuyển lưu ra da được thực hiện trên bệnh nhân nữ và chúng tôi nhận thấy sau mổ, nếu có nhu cầu tắm biển, có thể đơn giản dấu kín miệng van với bộ đồ tắm biển thông thường So sánh bàng quang trực vị và bàng quang ra da. .. thể tích tồn lưu lớn như trên bàng quang trực vị Bàng quang trực vị đòi hỏi phải đảm nhiệm cả 2 chức năng của bàng quang bình thường là chứa đựng và tống xuất Đối với bàng quang chuyển lưu ra da, chỉ yêu cầu chức năng chứa đựng Thêm nữa, bệnh nhân khi lựa chọn phẫu thuật bàng quang chuyển lưu ra da đã được biết trước và sãn sàng chấp nhận phương pháp tự thông Bệnh nhân ít kỳ vọng vào cuộc mổ nên dễ hài... pháp chuyển lưu nước tiểu tương đương nhau Bàng quang chuyển lưu ra da có nhỉnh hơn về kiểm soát nước tiểu và bàng quang trực vị được đánh giá cao hơn về chất lượng đời sống tình dục, nhưng sự khác biệt cũng không cách nhau nhiều Tuy chúng tôi chỉ đặt những câu hỏi đơn giản hơn so với các công trình kể trên, chúng tôi cũng có tỷ lệ khá cao bệnh nhân vừa lòng với kết quả phẫu thuật: 86, 25% đối với bàng. ..1 trường hợp (3,45%) dò dỉ nước tiểu qua dẫn lưu kéo dài, trên 10 ngày mới rút được hết các dẫn lưu 2 bên hố chậu Biến chứng xa Không sử dụng cơ thắt vân và niệu đạo nên không có vấn đề hẹp niệu đạo, hẹp cổ bàng quang và nước tiểu tốn lưu Đánh giá hiệu quả theo thời gian Chức năng bàng quang 3 tháng số 6 tháng bệnh số Trên 6 bệnh tháng nhân (%) nhân (%) số bệnh nhân... giả trên thế giới, đều nghĩ bệnh nhân đánh giá cao bàng quang trực vị về mặt chất lượng sống sau mổ Nhưng sau nhiều năm theo dõi, chúng tôi nhận thấy kết quả không như kỳ vọng ban đầu A B Hình 3: Miệng van chuyển lưu ngoài da nhỏ và che dấu dễ dàng dưới quần tắm Tùy bệnh nhân thuận tay phải hay trái mà vị trí miệng van có thể ở bên phải (A, khi còn lưu thông) hay trái (B, khi đã rút thông) thành bụng... (1,72) 1 (1,72) Tương tự như ở bàng quang trực vị, có sự cải thiện dần theo thời gian Sau hơn nửa năm, tỷ lệ tốt (thận bài tiết tốt, không ứ nước hoặc có cải thiện độ ứ nước, niệu quản mềm mại) là 84.48% và trung bình (thận bài tiết tốt, còn ứ nước nhẹ, niệu quản còn dãn nở) là 13,79% Tỷ lệ này thường ổn định từ sau 6 tháng, vững hơn so với bàng quang trực vị vì thể tích tồn lưu nước tiểu ít Sự hài lòng... (20,69) (17,24) xấu 5 3 1 (3,45) 0 (0) (17,24) (10,34) Bệnh nhân cũng tự đánh giá kết quả như nhóm bàng quang trực vị nhưng chỉ với một câu hỏi về mức độ hài lòng Đây là những bệnh nhân biết trước sẽ phải tự thông sau mổ, do đó cũng không đặt vấn đề đánh giá động tác đi tiểu qua niệu đạo Tương tự như nhóm bàng quang trực vị, tỷ lệ bệnh nhân hài lòng với cuộc mổ tăng dần lên theo thời gian, ổn định sau 6 . giữa 2 cách chuyển lưu. KẾT LUẬN Bên cạnh bàng quang trực vị, bàng quang chuyển lưu ra da là lựa chọn thứ hai cho bệnh nhân khi cần phải cắt bỏ bàng quang. Bàng quang chuyển lưu ra da cũng có. Điểm khác biệt là bàng quang chuyển lưu ra da không có vấn đề thể tích tồn lưu lớn như trên bàng quang trực vị. Bàng quang trực vị đòi hỏi phải đảm nhiệm cả 2 chức năng của bàng quang bình thường. thời gian sau. Kết luận: Bàng quang thay thế chuyển lưu ra da là lựa chọn kế sau bàng quang trực vị khi cần cắt bỏ bàng quang. Điểm ngạc nhiên là so sánh với bàng quang trực vị, kết quả đuợc
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀNG QUANG CHUYỂN LƯU RA DA ppt, BÀNG QUANG CHUYỂN LƯU RA DA ppt, BÀNG QUANG CHUYỂN LƯU RA DA ppt

Từ khóa liên quan