TÌNH HÌNH NHIỄM VIRUS VIÊM GAN C TRÊN NGƯỜI NGHIỆN CHÍCH MA TÚY ppsx

16 534 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 06:21

TÌNH HÌNH NHIỄM VIRUS VIÊM GAN C TRÊN NGƯỜI NGHIỆN CHÍCH MA TÚY TÓM TẮT Mở đầu: Nhiễm HCV là vấn đề nghiêm trọng và phổ biến trên toàn cầu. Bệnh lây truyền chủ yếu do tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc các sản phẩm của máu đã bị nhiễm. Do đó những người nghiện chích ma túy có nguy cơ cao nhiễm HCV Mục đích: Nhằm xác định tỷ lệ nhiễm HCV và các genotype HCV lưu hành trên người nghiện chích ma túy tại các trại giam và trung tâm cai nghiện ma túy của Tây Nguyên. Phương pháp: Từ tháng 01/2006 đến tháng 04/2007, phỏng vấn và xét nghiệm 369 người nghiện chích ma túy của hai trại giam Đăk Trung-Đăk Lăk, Gia Trung-Gia Lai và Trung tâm giáo dục xã hội Đăk Lăk. Các mẫu huyết thanh được phát hiện antiHCV, antiHIV và HBsAg bằng kỹ thuật ELISA. 85 mẫu antiHCV(+) được làm RNA HCV và 29 mẫu RNA HCV(+) được xác định genotype bằng kỹ thuật giải trình tự chuỗi. Kết quả: Đa số người nghiện chích ma túy nhiễm HCV là phái nam (93,8%), tuổi trung bình là 29,9±7,3 tuổi, thất nghiệp (70,9%) và trình độ văn hóa thấp (lớp 7,2±3,6). Tỷ lệ nhiễm HCV là 61,5%, nhiễm HIV là 24,6% và nhiễm HBV là 13,3%. Ở người nhiễm HCV, tỷ lệ đồng nhiễm với HIV v HBV là 3,2%, đồng nhiễm với HIV là 20,9% và đồng nhiễm với HBV là 8,9%. Genotype HCV phổ biến trên người nghiện chích ma túy là 1b và 6a. Kết luận: Cần có các chương trình sàng lọc và nghiên cứu để ngăn ngừa các virus lan truyền qua đường máu ở những người nghiện chích ma tuý. SUMMARY Purpose: To find out the HCV infected rate and circulation of HCV genotypes at the injecting drug users of the prisons and the detoxification centre of Tay Nguyen. Method: from 01/2006 to 04/2007, 369 injecting drug users at the Dak Trung-Dak Lak prison, the Gia Trung-Gia Lai prison and the social education centre were interv iewed and tested. Anti HCV, anti HIV and HBsAg were diagnosed by ELISA test. 85 anti-HCV positivity were tested for the presence of HCV-RNA and 29 HCV-RNA positivity were tested to determine genotyping by sequencing test. Results: Most of HCV-infected injecting drug users were male (93.8%), average age was 29.9±7.3, out of work (70.9%) and low education level. The HCV-infected rate was 61.5%, the HIV-infected rate was 24.6% and the HBV-infected was 13.3%. At HCV-infected people, the HIV and HBV- coinfected rate was 3.2%; the HIV-coinfected rate was 20.9% and the HBV- coinfected rate was 8.9%. The HCV genotypes widespread at injecting drug users were 1b and 6a. Conclusion: The HCV, HIV and HBV infected screening is needed to prevent these infections at injecting drug users. ĐẶT VẤN ĐỀ Nhiễm HCV là vấn đề nghiêm trọng và phổ biến trên toàn cầu. Bệnh ảnh hưởng đến hàng triệu người và có liên quan chặt chẽ với HIV. WHO ước tính khoảng 3% dân số thế giới, tương đương khoảng 170 triệu người đã nhiễm HCV (2) . HCV để lại hậu quả nặng nề do tỷ lệ chuyển sang viêm gan mạn tính, xơ gan và ung thư gan rất cao. HCV lây truyền chủ yếu do tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc các sản phẩm của máu đã bị nhiễm. Do đó những người nghiện chích ma túy có nguy cơ cao nhiễm HCV. Đa số những người nghiện chích ma túy đều nhiễm HCV và HCV thường gặp ở người nghiện chích ma túy. HCV không chỉ là một bệnh lây truyền qua đường máu mà còn là mối đe dọa về kinh tế và xã hội cho toàn cầu. Hiện nay đã phát hiện 6 genotype HCV gây bệnh, một số các genotype có sự phân bố toàn cầu nhưng một số các genotype khác chỉ gây bệnh ở những vùng nhất định. Việt Nam nằm ở khu vực Đông Nam Á có tỷ lệ nhiễm cao thứ 2 thế giới (6,1%) (2) . Tây Nguyên là khu vực chính trị phức tạp, văn hoá đa dạng của nhiều dân tộc. Cho đến nay có rất ít công trình nghiên cứu về tỷ lệ nhiễm HCV và các genotype HCV lưu hành. Do đó những hiểu biết về bệnh viêm gan C trên đối tượng nghiện chích ma túy sẽ đưa ra các thông tin hữu ích góp phần quản lý các bệnh truyền nhiễm lây truyền qua đường máu tại khu vực Tây Nguyên. Xuất phát từ yêu cầu thực tế trên chúng tôi thực hiện đề tài:” Tình hình nhiễm virus viêm gan C trên người nghiện chích ma túy tại trại giam Đăk Trung, Gia Trung và Trung tâm Giáo dục XH của Tây Nguyên” nhằm hai mục tiêu: - Xác định tỷ lệ nhiễm HCV trên người nghiện chích ma túy và tỷ lệ đồng nhiễm với các virus lây truyền qua đường máu khác (HIV và HBV). - Xác định các genotype HCV lưu hành. ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thiết kế nghiên cứu Nghiên cứu cắt ngang mô tả và phân tích Đối tượng nghiên cứu 369 người nghiện chích ma túy tại hai trại giam Đăk Trung-Đăk Lăk, Gia Trung-Gia Lai và Trung tâm Giáo dục xã hội Đăk Lăk. Tiêu chuẩn chọn mẫu Những người nghiện chích ma túy tại hai trại giam và trung tâm Giáo dục xã hội. Tiêu chuẩn loại trừ: - Phạm nhân nhiễm HIV giai đoạn cuối, đang trong thời kỳ suy giảm miễn dịch và đang nằm viện điều trị tại cơ quan y tế. Phương pháp nghiên cứu - Lập danh sách phạm nhân nghiện chích ma túy và tiến hành chọn mẫu. - Lấy khoảng 5ml máu và bảo quản theo thường quy. - Phát hiện antiHCV, và HBsAg trong huyết thanh bằng kỹ thuật ELISA, được thực hiện trên máy ELISA bán tự động của hãng Biorad tại Khoa Virus – Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Tây Nguyên. - Nhiễm HIV được thực hiện tại Khoa phòng chống HIV-AIDS Viện VSDT Tây Nguyên bằng hai kỹ thuật ELISA trên máy ELISA bán tự động của hãng Biorad và khẳng định dương tính bằng Western blot. - Các mẫu anti HCV (+) được chọn xác định RNA HCV tại Khoa Virus- Viện VSDT Tây Nguyên. - Định lượng RNA HCV bằng SYBR GREEN1 trên máy Real time PCR và xác định trình tự chuỗi bằng kỹ thuật sequencing được thực hiện tại Phòng xét nghiệm sinh học phân tử Công ty Nam Khoa. Xử lý thống kê số liệu nghiên cứu Theo phương pháp thống kê y học bằng chương trình EPI INFO 2002 và SPSS 13.0. KẾT QUẢ Liên quan giữa đặc điểm dịch tễ học của đối tượng nghiên cứu với tình trạng nhiễm HCV Bảng 1: Phân bố các đặc điểm dịch tễ học của đối tượng nghiên cứu với tình trạng nhiễm HCV antiHCV(+) antiHCV(- ) Tổng p ≤ 25 tuổi 68(58,1) 49(41,9) 117 26-35 tuổi 114(67,5) 55(32,5) 169 36-45 tuổi 36(55,4) 29(44,6) 65 tuổi >45 tuổi 9(52,9) 8(47,1) 17 0,19 nam 212(61,3) 134(38,7) 346 giới nữ 15(65,2) 8(34,8) 23 0,70 thất nghiệp 95(70,9) 39(29,1) 134 nghề nghiệp có việc làm 104(53,3) 91(46,7) 195 0,001 có gia đình 83(44,4) 104(55,6) 187 hôn nhân độc thân 47(36,7) 81(63,3) 128 0,17 mù chữ 18(75,0) 6(25,0) 24 tiểu học 37(63,8) 21(36,2) 58 học vấn trung học c ơ sở 107(60,1) 71(38,9) 178 0,49 trung học 62(59,1) 43(40,9) 105 đại học 1(50,0) 1(50,0) 2 0–2 năm 15(58,8) 16(41,2) 31 3–5 năm 43(53,8) 28(46,2) 71 6–10 năm 44(48,3) 47(51,7) 91 11– 20 năm 17(43,6) 22(56,4) 39 thời gian nghi ện chích >20 năm 6(66,7) 3(33,3) 9 0,38 Bảng 1 trình bày các đặc điểm tuổi giới nghề nghiệp, học vấn, hôn nhân và thời gian nghiện chích của các đối tượng nghiên cứu theo hai nhóm nhiễm và không nhiễm HCV. Bảng này cho thấy có sự khác nhau về tỷ lệ nhiễm HCV giữa những người thất nghiệp và có việc làm. Giữa hai nhóm nhiễm và không nhiễm HCV không có sự khác biệt có ý nghĩa về tuổi, giới, nghề nghiệp, hôn nhân cũng như thời gian nghiện chích. Tình trạng lây nhiễm một số bệnh qua đường tiêm chích của các đối tượng nghiên cứu Biểu đồ 1: Phân bố tỷ lệ lây nhiễm HCV, HIV và HBV ở người nghiện chính ma túy Kết quả nhiễm HCV trên người nhiễm HIV Bảng 2: Phân bố tỷ lệ nhiễm HCV trên người nhiễm HIV antiHCV(+) n (%cột) antiHCV(- ) n (%cột) Tổng anti HIV(+) 77(84,6) 14(15,4) 91 anti 150(54,0) 128(46,0) 278 [...]... nguy c cao là những người nghiện chích ma túy Nhiều nghiên c u cho thấy c ng đồng những người NCMT nhiễm HCV c trình độ h c vấn thấp và thất nghiệp tương tự như nghiên c u c a chúng tôi(7, 5) Nguy c nhiễm HCV c ng cao ở những người c thời gian nghiện chích c ng dài Nghiên c u c a Lorna và c ng sự tại Chicago 1999, cho thấy những người c thời gian nghiện chích từ 1-4 năm c nguy c nhiễm HCV cao... những người nghiện chích ma túy đều nhiễm HCV và HCV thường gặp ở người nghiện chích ma túy Tỷ lệ nhiễm HCV ở những người nghiện chích ma túy thay đổi rất nhiều ở c c qu c gia, dao động từ 10–90% (Hungari 13,9%(3); Hồng Kông 46%(4); Hà Lan 88,3(1); Việt Nam 68,24%(2)) Tỷ lệ nhiễm HCV trên người nghiện chích ma túy trong nghiên c u c a chúng tôi là 61,5% Tỷ lệ này c ng phù hợp với c c nghiên c u kh c cho... đ c tình d c đồng giới tại châu Á ít đư c chấp nhận hơn ở châu Âu C lẽ vì thế mà tại c c nhà tù trong nghiên c u c a chúng tôi c tỷ lệ đồng nhiễm HCV với HIV và HBV thấp hơn so với c c nghiên c u kh c Genotype HCV ở người nghiện chích ma túy Trên người nghiện chích ma túy, c c genotype HCV c ng c sự phân bố kh c nhau tùy theo khu v c Genotype phổ biến tại châu Âu là 1a và 3a, châu Mỹ là 1 và 3, châu... thấy người nghiện chích ma túy hiện nay c nguy c lây nhiễm HCV cao nhất (50-90%) so với c c nhóm kh c nguy c kh c Đồng nhiễm HCV với HIV và HBV c a c c đối tượng nghiên c u Đồng nhiễm HCV và HIV là vấn đề quan trọng, đ c biệt ở những người nghiện chích ma tuý Ư c tính 50 - 90% những người nghiện chích ma tuý nhiễm HIV tìm thấy kháng thể kháng HCV trong máu và 10% những người nhiễm HCV phát hiện nhiễm. .. lần và trên 4 năm c nguy c cao gấp 10 lần so với những người c thời gian nghiện chích dưới 1 năm(7) Trong nghiên c u c a chúng tôi, thời gian nghiện chích trung bình là 7,5±5,7 năm và không c sự kh c nhau về thời gian nghiện chích với nguy c nhiễm HCV Điều này c thể do sự quản lý nghiêm ngặt c a trại giam nên không c nhiều c hội để tiêm chích Tình trạng nhiễm HCV c a c c đối tượng nghiên c u Đa... Genotype HCV gặp chủ yếu trên người nghiện chích ma túy là 1b (51,8%) và 6a (24,2%) KIẾN NGHỊ - C n phải c c c chương trình sàng l c và nhiều nghiên c u hơn nữa để ngăn ngừa c c virus lan truyền qua đường máu ở những người nghiện chích ma túy - Khuyến c o nguy c lây nhiễm c c bệnh truyền qua đường máu (HCV, HIV và HBV) cho phạm nhân và m c độ trầm trọng c a bệnh - Quản lý tù nhân đồng nhiễm ... HIV Tỷ lệ đồng nhiễm c ng thay đổi rất nhiều ở c c qu c gia Tuy nhiên trong nghiên c u c a chúng tôi, tỷ lệ đồng nhiễm với HIV và HBV thấp hơn so với c c khu v c kh c( 1,2) Đồng nhiễm giữa HCV với HIV và HBV do nhiều yếu tố nguy c phối hợp, khả năng lây truyền qua đường tình d c của HIV và HBV cao hơn HCV, vì vậy tình d c đồng giới ở người nghiện chích ma túy là nguy c cao cho vi c đồng nhiễm, nhưng... 1b, 6a tương tự như nghiên c u c a chúng tôi Hầu hết c c nghiên c u đều cho thấy không c mối liên quan giữa c c genotype với nồng độ virus và men gan trong máu tương tự như nghiên c u c a chúng tôi(6) KẾT LUẬN - Quần thể những người nghiện chích ma túy c tỷ lệ nhiễm HCV cao (61,5%) Đồng nhiễm giữa HCV với c c virus lây truyền qua đường máu đang c n ở m c độ thấp (đồng nhiễm với HBV và HIV là 3,2%;... 369 Những người nhiễm HIV c tỷ lệ nhiễm HCV cao hơn (84,6%) so với những người không nhiễm HCV (15,4%) với p < 0,05 và c nguy c nhiễm HCV cao gấp 4,69 lần so với những người không nhiễm HIV (thống kê chi bình phương với p=0,000; OR = 4,69 (95% CI: 2,45-9,14) Kết quả đồng nhiễm HIV và HBV trên người nghiện chích ma túy nhiễm HCV Bảng 3: Phân bố tỷ lệ đồng nhiễm HIV và HBV ở người c antiHCV(+) Đồng... 26,50 Ko x c 1 573 định Tổng 29(100) 130 006,6 65,57 Genotype HCV gặp nhiều nhất là 1b (51,8%) và 6a (24,2%), c c genotype kh c 1, 1a, 2a, 3 chiếm tỷ lệ thấp Không c sự kh c nhau về nồng độ RNA HCV và men ALT trong máu giữa c c genotype BÀN LUẬN Liên hệ giữa c c đ c điểm dịch tễ h c của đối tượng nghiên c u với tình trạng nhiễm HCV Nhiễm HCV thường xảy ra ở lứa tuổi trưởng thành, thường gặp trên 25 tuổi, . phẩm c a máu đã bị nhiễm. Do đó những người nghiện chích ma túy c nguy c cao nhiễm HCV. Đa số những người nghiện chích ma túy đều nhiễm HCV và HCV thường gặp ở người nghiện chích ma túy. HCV. ho c c c sản phẩm c a máu đã bị nhiễm. Do đó những người nghiện chích ma túy c nguy c cao nhiễm HCV M c đích: Nhằm x c định tỷ lệ nhiễm HCV và c c genotype HCV lưu hành trên người nghiện chích. nhiều c hội để tiêm chích. Tình trạng nhiễm HCV c a c c đối tượng nghiên c u Đa số những người nghiện chích ma túy đều nhiễm HCV và HCV thường gặp ở người nghiện chích ma túy. Tỷ lệ nhiễm HCV
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌNH HÌNH NHIỄM VIRUS VIÊM GAN C TRÊN NGƯỜI NGHIỆN CHÍCH MA TÚY ppsx, TÌNH HÌNH NHIỄM VIRUS VIÊM GAN C TRÊN NGƯỜI NGHIỆN CHÍCH MA TÚY ppsx, TÌNH HÌNH NHIỄM VIRUS VIÊM GAN C TRÊN NGƯỜI NGHIỆN CHÍCH MA TÚY ppsx