2 danh sách các CEO nên xem mỗi sáng

7 1.6K 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2012, 14:19

Tôi đã đến muộn trong cuộc gặp với CEO của một công ty công nghệ và tôi đã mail cho ông ấy từ iPhone khi đang đi bộ trong thang máy ở tòa nhà của công ty ông. 123doc.vn

Hình ảnh liên quan

Tôi tập trung màn hình khi đi lên tầng 6. Tôi vẫn đánh với ngón tay cái của mình. Khi cửa thang máy mở, tôi bước ra ngoài - 2 danh sách các CEO nên xem mỗi sáng

i.

tập trung màn hình khi đi lên tầng 6. Tôi vẫn đánh với ngón tay cái của mình. Khi cửa thang máy mở, tôi bước ra ngoài Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan