0

Các CEO có giúp các mẫu quảng cáo đáng tin hơn?

5 1,018 1
 • Các CEO có giúp các mẫu quảng cáo đáng tin hơn?

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2012, 14:04

Các CEO có giúp các mẫu quảng cáo đáng tin hơn? Xét trên tổng thể thì đa số cho rằng hình ảnh các CEO không tạo ra nhiều khác biệt với hơn 49% số người được hỏi đồng tình. 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Các CEO có giúp các mẫu quảng cáo đáng tin hơn?, Các CEO có giúp các mẫu quảng cáo đáng tin hơn?

Hình ảnh liên quan

Xét trên tông thê thì đa số cho rằng hình ảnh các CEO không tạo ra nhiều khác biệt với hơn 49% số người được hỏi đồng - Các CEO có giúp các mẫu quảng cáo đáng tin hơn?

t.

trên tông thê thì đa số cho rằng hình ảnh các CEO không tạo ra nhiều khác biệt với hơn 49% số người được hỏi đồng Xem tại trang 1 của tài liệu.