Một số phương pháp truyền thông giáo dục sức khỏe trực tiếp

46 17.4K 42
Một số phương pháp  truyền thông giáo dục sức khỏe trực tiếp

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Một số phương pháp truyền thông giáo dục sức khỏe trực tiếp

Một số phương pháp Truyền thông giáo dục sức khỏe trực tiếp NÓI CHUYỆN GIÁO DỤC SỨC KHỎE Mục tiêu Trình bày bước tổ chức nói chuyện giáo dục sức khỏe Thực buổi nói chuyện GDSK cộng đồng Hướng dẫn sinh viên chuẩn bị thực buổi nói chuyện GDSK cộng đồng Nói chuyện GDSK gì? Là nói chuyện với nhóm đơng người nội dung GDSK Ví dụ: Ví dụ: Nói chuyện cho bà mẹ có tuổi ni sữa mẹ Mục đích: cung cấp cho đối tượng thông tin vấn đề sức khỏe liên quan tới họ, tới gia đình cộng đồng họ Tác dụng: chủ yếu thay đổi nhận thức, giúp đối tượng suy nghĩ, hướng tới việc thay đổi thái độ hành vi Bài tập thảo luận Tháng 8/2010, tổ sinh viên Y3 phân công học tập xã AL, huyện BL Lãnh đạo xã cán y tế nhiệt tình chu đáo nên bạn nhanh chóng hồn thành việc thu thập thơng tin cộng đồng Việc sinh viên tổ chức thực buổi nói chuyện GDSK với người dân Mặc dù học, lần thực nhiệm vụ cộng đồng nên bạn lúng túng, không nhớ phải làm việc đâu Thày/cơ giúp bạn sinh viên liệt kê việc cần chuẩn bị cho buổi nói chuyện GDSK Các bước tổ chức nói chuyện GDSK Chuẩn bị Thực Kết thúc Chuẩn bị Thày/cô liệt kê việc cần làm trước tiến hành buổi nói chuyện GDSK? Chuẩn bị - Xác định chủ đề nói chuyện, - Xác định đối tượng tham dự, - Xác định nội dung cốt lõi cần trình bày, - Xác định khoảng thời gian trình bày, - Sắp xếp trình tự trình bày, - Các phương tiện hỗ trợ thích hợp với chủ đề thực tế địa phương, - Chọn thời gian, địa điểm thích hợp thông báo trước cho đối tượng Bài tập thảo luận Sau thày hướng dẫn, bạn sinh viên chuẩn bị việc chu tiến hành buổi nói chuyện SV H phân cơng thực buổi nói chuyện H mở đầu: “Xin chào tất người, bắt đầu Hơm tơi nói với người vấn đề VSMT xúc xã ta, sử dụng nhà tiêu khơng hợp vệ sinh Vì thời gian có hạn nên đề nghị người thật ý, tơi nói vịng 30 phút Sau H bắt đầu “Tơi khơng ngờ tình hình vệ sinh xã ta lại kém, không hiểu ơng/bà sống mơi trường năm nay…” tiếp tục say sưa, rõ ràng tác hại phân người nhà tiêu hợp vệ sinh suốt 40 phút Mọi người ngồi nghe mệt mỏi, sốt ruột Một người nhìn đồng hồ bỏ về, vài người khác theo trước buổi nói chuyện kết thúc Thấy H vội vàng dừng lại tuyên bố kết thúc buổi nói chuyện Thày/cơ nêu điểm cần rút kinh nghiệm từ buổi nói chuyện SV H gì? Tiến hành - Tạo quan hệ tốt với đối tượng - Sử dụng lời nói, ngơn ngữ địa phương - Nói rõ ràng mạch lạc - Sử dụng vật liệu, mơ hình ví dụ minh họa Nếu có điều kiện sử dụng video, phim v.v.v - Cần bao quát, quan sát đối tượng để điều chỉnh - Cho phép khuyến khích đối tượng hỏi thảo luận vấn đề chưa rõ - Hỏi đối tượng xem họ hiểu rõ vấn đề mà vừa trình bày chưa trước chuyển phần khác Tiến hành thảo luận nhóm  Trong thảo luận - Tạo hội cho tất người nêu ý kiến quan điểm - Giữ thái độ trung lập, không đưa ý kiến cá nhân - Để người phát biểu ý kiến Tôn trọng ý kiến rêu - Động viên, khích lệ người Linh hoạt khuyến khích người thảo luận Tiến hành thảo luận nhóm Trong thảo luận (tiếp) - Tạo hội cho tất người nêu ý kiến quan điểm  - Chủ động quan sát diễn biến để điều chỉnh cho phù hợp - Tập trung vào vấn đề chuẩn bị - Dùng từ ngữ thông thường, hình ảnh minh hoạ phù hợp - Tóm tắt trước chuyển câu hỏi Cần chuyển câu hỏi thảo luận trước thảo luận lắng xuống Những điểm cần tránh:  Lan man, trùng lặp  Một số lấn át số khác  Căng thẳng ý kiến bất hồ  Phê phán, trích  Người hướng dẫn nói nhiều  Phân bố thời gian không cân đối  Quá dài: nên 1-2 h Kết thúc thảo luận nhóm  Tóm tắt  Động viên đối tượng thực hành vi cần thiết  Cảm ơn đối tượng  Tiếp tục trao đổi cần  Tạo điều kiện hỗ trợ đối tượng Những kinh nghiệm thày/cô TT-GDSK theo nhóm nhỏ? THỰC HIỆN TRUYỀN THƠNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE TẠI GIA ĐÌNH Mục tiêu Trình bày bước đến thăm hộ gia đình thực TT-GDSK gia đình Thực buổi TT-GDSK hộ gia đình Hướng dẫn sinh viên chuẩn bị thực buổi TT-GDSK hộ gia đình Giáo dục sức khỏe gia đình ? Khái niêm: - Phương pháp TT-GDSK trực tiếp cho thành viên gia đình nhà Ưu điểm: Xây dựng quan hệ tốt với thành viên gia đình; - Được quan tâm nên đối tượng dễ tiếp thu; - Tại gia đình đối tượng tự tin trình bày, nêu ý kiến; - Trực tiếp quan sát yếu tố liên quan đến SK; - Có thể giải số vấn đề liên quan đến sức khoẻ; - Đưa lời khuyên sát thực với gia đình; Các bước giáo dục sức khỏe gia đình Bước 1: Chuẩn bị trước đến gia đình Trước đến thăm gia đình tốt nên: + Thơng báo trước với gia đình thời gian; + Chuẩn bị nội dung chủ đề, câu hỏi thảo luận; + Chuẩn bị tài liệu, phương tiện liên quan; + Thu thập số thông tin gia đình; + Chọn thời gian thuận lợi Bước 2: Đến thăm gia đình -Mở đầu thăm hỏi chung; - Nêu rõ mục đích buổi đến thăm; - Hỏi, phát người bị bệnh để tư vấn - Tìm hiểu: Kiến thức, thái độ, thực hành chủ đề cần TT-GDSK gia đình; - Quan sát phát vấn đề liên quan đến vấn đề sức khoẻ gia đình để tư vấn giáo dục phù hợp; - Thực TT-GDSK theo nội dung chuẩn bị; - Dùng từ ngữ thông thường, phù hợp; Bước 2: Đến thăm gia đình (tiếp): + Sử dụng tài liệu, ví dụ minh hoạ hợp lý; + Thảo luận với gia đình vấn đề sức khỏe liên quan cách giải phù hợp; + Khuyến khích thành viên gia đình tham gia; + Trả lời rõ câu hỏi thành viên gia đình; + Khơng phê phán chê trách; + Chú ý khen ngợi, động viên, khích lệ Bước 3: Kết thúc đến thăm gia đình - Kiểm tra lại nhận thức đối tượng; - Tóm tắt nhắc lại điều mấu chốt giỏo dục thảo luận; - Tạo điều kiện tiếp tục giúp đỡ giải vấn đề liên quan đến sức khoẻ gia đình; - Chào hỏi cảm ơn hợp tác gia đình Những kinh nghiệm thày/cô đến thăm thực TT-GDSK gia đình? Lê Thị Tài: ĐT: 0912296229 Email: lettai_578@yahoo.com ... lo sợ PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM GIÁO DỤC SỨC KHỎE Mục tiêu học tập Trình bày nợi dung các bước thảo luận nhóm giáo dục sức khoẻ Thực hiện được buổi thảo luận nhóm giáo dục sức khoẻ... thảo luận nhóm giáo dục sức khỏe cộng đồng Khái niệm thảo luận nhóm - Phương pháp TT-GDSK trực nhóm nhỏ - Nhóm thảo luận: Gồm người có vấn đề sức khỏe liên quan đến vấn đề sức khỏe cần giải... Giáo dục sức khỏe gia đình ? Khái niêm: - Phương pháp TT-GDSK trực tiếp cho thành viên gia đình nhà Ưu điểm: Xây dựng quan hệ tốt với thành viên gia đình; - Được quan tâm nên đối tượng dễ tiếp

Ngày đăng: 15/03/2013, 10:14

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan