0

bài giảng tự tình dự thi

32 700 0
  • bài giảng tự tình dự thi

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2014, 09:28

20/12/2013 1Nguyễn Thị Hằng TRÀNG GIANG-HUY CẬN 20/12/2013 2Nguyễn Thị Hằng I. Gi i thi u b n thân: ớ ệ ả - H và tên: Nguy n Th H ngọ ễ ị ằ - Sinh ngày: 08/04/1987 - Đ n v công tác: Tr ng TC M thu t - ơ ị ườ ỹ ậ Văn hóa Bình D ngươ - Thâm niên gi ng d y: 4 nămả ạ - Giáo viên gi ng d y môn: Ng văn, h 4 ả ạ ữ ệ năm - Khoa: Văn hóa ph thôngổ - Email:hangnguyen8487@gmai.com TRÀNG GIANG-HUY CẬN G I I Ớ T H I U Ệ G I I Ớ T H I U Ệ II. GI I Ớ THI U Ệ V Ề MÔN H C Ọ NG Ữ VĂN Môn học Ngữ văn nhấn mạnh ba mục tiêu chính sau: • Trang bị những kiến thức phổ thông, cơ bản, hiện đại, có tính hệ thống về ngôn ngữ và văn học – trọng tâm là tiếng Việt và văn học Việt Nam – phù hợp với trình độ phát triển của lứa tuổi và yêu cầu đào tạo nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 20/12/2013 3Nguyễn Thị Hằng 1.Mục tiêu chung của môn học : TRÀNG GIANG-HUY CẬN G I I Ớ T H I U Ệ G I I Ớ T H I U Ệ II. GI I Ớ THI U Ệ V Ề MÔN H C Ọ NG Ữ VĂN 1.Mục tiêu chung của môn học : • Hình thành và phát triển ở học sinh các năng lực sử dụng tiếng Việt, tiếp nhận văn bản, cảm thụ thẩm mỹ, phương pháp học tập tư duy, đặc biệt là phương pháp tự học, năng lực ứng dụng những điều đã học vào cuộc sống. 20/12/2013 4Nguyễn Thị Hằng TRÀNG GIANG-HUY CẬN G I I Ớ T H I U Ệ G I I Ớ T H I U Ệ II. GI I Ớ THI U Ệ V Ề MÔN H C Ọ NG Ữ VĂN 1.Mục tiêu chung của môn học : • Bồi dưỡng cho học sinh tình yêu tiếng Việt, văn học, văn hóa, tình yêu gia đình, thiên nhiên, đất nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lập, tự cường, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, tinh thần dân chủ nhân văn, giáo dục cho học sinh trách nhiệm công dân, tinh thần hữu nghị hợp tác quốc tế, ý thức tôn trọng và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc và nhân loại 20/12/2013 5Nguyễn Thị Hằng TRÀNG GIANG-HUY CẬN 2. Chương trình học môn Ngữ văn 11 Tổng số tiết: 105 tiết G I I Ớ T H I U Ệ G I I Ớ T H I U Ệ II. GI I Ớ THI U Ệ V Ề MÔN H C Ọ NG Ữ VĂN 20/12/2013 6Nguyễn Thị Hằng TRNG GIANG-HUY CN Chơng trình môn ngữ văn 11 (105 tiết Chơng trình môn ngữ văn 11 (105 tiết ) ) Tiếng Việt (14 tiết) Văn học (50tiết) Làm văn (32 tiết) Văn học Việt Nam (43 tiết) Văn học nớc ngoài (7 tiết) T tỡnh ( 1 tit) Ôn tập và kiểm tra (9 tiết) Các văn bản khác (41 tiết) 20/12/2013 7Nguyn Th Hng 1.Tên bài học: TỰ TÌNH (BÀI 2) – HỒ XUÂN HƯƠNG +Thể loại bài giảng: Lý thuyết +Đối tượng học sinh: Hệ trung cấp nghề 2. Vị trí bài học: - Lý thuyết tiết : 04, chương trình ngữ văn 11 3. Ý nghĩa: Giúp học sinh tìm hiểu về con người và tài năng của tác giả Xuân Hương- bà chúa thơ Nôm 4. Phương pháp, phương tiện dạy học: - Sử dụng phấn, bảng, sách giáo khoa, giáo án điện tử, máy chiếu kết hợp phương pháp thuyết giảng, vấn đáp. 20/12/2013 8Nguyễn Thị Hằng Sau khi học bài này học sinh có thể: 1. Về kiến thức: - Cảm nhận được tâm trạng bi kịch, tính cách và bản lĩnh Xuân Hương -Hiểu được tài năng nghệ thuật thơ Nôm của tác giả 2. Về kỹ năng: - Rèn luyện kĩ năng Đọc- hiểu một bài thơ trữ tình theo đặc trưng thể loại 3. Về thái độ: - Giáo dục học sinh có tinh thần nhân văn, đồng cảm với những số phận bất hạnh trong cuộc sống. 20/12/2013 9Nguyễn Thị Hằng TRÀNG GIANG-HUY CẬN 20/12/2013 10 07/08/14 10 Nguyễn Thị Hằng [...]... Nguyn Th Hng 16 T Tỡnh II II c- hiu vn bn 1 Hai cõu ờm khuya vng vng trng canh dn Tr cỏi hng nhan vi nc non _Thi gian: +ờm khuya l thi khc con ngi sng vi chớnh bn thõn mỡnh nờn phự hp bc l tõm trng Hai cõu th u tỏc gi ó + m thanh: Vng vng trng canh dn: gii thiu iu gỡ? th hin bc i vi vó, gp gỏp ca thi gian tõm trng lo õu, bun bó 20/12/2013 Nguyn Th Hng 17 T Tỡnh II 1 Hai cõu _Khụng gian: Khụng gian t... duyờn phn d dang, l lng Tõm s nh th mun gi gm 2 cõu th ny l gỡ ? 20/12/2013 Nguyn Th Hng 22 T Tỡnh II 3 Hai cõu lun Xiờn ngang mt t, rờu tng ỏm õm toc chõn mõy ỏ my hũn Hỡnh nh thi n nhiờn: +Rờu xiờn ngang Sc sng mnh Hỡnh nh thi n nhiờn tronglc m, y ni th Xuõn Hng cú gỡ c bit? +ỏ õm toc sc lnh, phn ut 20/12/2013 Nguyn Th Hng 23 T Tỡnh II 3 Hai cõu lun _Ngh thut: Xiờn ngang mt t / rờu tng ỏm õm toc... khut phc ca Xuõn Hng 20/12/2013 Nguyn Th Hng 24 T Tỡnh II 4 Hai cõu kt Ngỏn ni xuõn i xuõn li li Mnh tỡnh san s tớ con con +Ngỏn: ngao ngỏn, chỏn chng +Xuõn: Mựa xuõn ca thi n nhiờn Tui xuõn ca con ngi +Li li: Li 1: xuõn trong cõu Dựng t c ỏo T ph t th mang t Li 2: ng my ý ngha? Ngỏn ngm, chỏn trng khi mựa xuõn tr li mang theo tui xuõn ra i Tõm trng ca nh th? 20/12/2013 Nguyn Th Hng 25 T Tỡnh II 4... II I.Tỡm hiu chung 1.Tỏc gi Quờ : Ngh An nhng sng ch yu Thng Long Cuc i: ln n, tỡnh duyờn gp nhiu ngang trỏi Con ngi: Sc so, cỏ tớnh v rt bn lnh Phong cỏch th c ỏo, a dng: +Thanh tc lm i +Tr tỡnh thng thit 20/12/2013 Nguyn Th Hng 14 T Tỡnh II 2 Tỏc phm a.Xut x T tỡnh II nm trong chựm th T tỡnh (3 bi ) b Ch Bi kch tõm trng, tớnh cỏch v bn lnh ca H Xuõn Hng trc cuc i 20/12/2013 Nguyn Th Hng 15 T Tỡnh... tr nờn chua chỏt ng cay hn 20/12/2013 Nguyn Th Hng 26 T Tỡnh II 4 Hai cõu kt Tõm trng cay ng trc hin thc ph Bi th ó khộp li Bi th ó khộp li phng bng tõm trng gỡ bng tõm trng gỡ ca nh th? ca nh th? ng thi cũn th hin khỏt vng sng, khỏt vng hnh phỳc ca nh th 20/12/2013 Nguyn Th Hng 27 T Tỡnh II III Tng kt(ghi nh SGK tr19) Din bin tõm trng ca nhõn vt tr tỡnh: Cụ n, b bng Xút xa, ng cay 20/12/2013 Phn ut,... phn ng i vi thc ti ph phng B S gng gng, vt lờn s phn C Ni bun ti, ut c trc bi kch cuc sng D C ba ý trờn 29 20/12/2013 Nguyn Th Hng T Tỡnh II IV.Cng c Câu 2: Dòng no nêu nên nét nghệ thuật của đặc sc của bài thơ? A Có những từ ngữ, hình ảnh gây ấn tượng mạnh B Sử dụng nhiều câu khuyết chủ ngữ C Sử dụng nhiều biện pháp tu từ đặc sắc D Sử dụng nhiều từ đa nghĩa 30 20/12/2013 Nguyn Th Hng Dn dũ: _ Hc bi : . đời +Trữ tình thống thi t 20/12/2013 14Nguyễn Thị Hằng • Quê : • Cuộc đời: • Con người: độc đáo, đa dạng: Tự Tình II 2. Tác phẩm a.Xuất xứ Tự tình II nằm trong chùm thơ Tự tình (3 bài ) b hồng nhan” Tự Tình II 1. Hai câu đề Không gian tự tình được tác giả khắc họa như thế nào? Không gian tự tình được tác giả khắc họa như thế nào? Nhân vật trữ tình xuất hiện trong bài thơ này. tiết) 20/12/2013 7Nguyn Th Hng 1.Tên bài học: TỰ TÌNH (BÀI 2) – HỒ XUÂN HƯƠNG +Thể loại bài giảng: Lý thuyết +Đối tượng học sinh: Hệ trung cấp nghề 2. Vị trí bài học: - Lý thuyết tiết : 04, chương
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng tự tình dự thi, bài giảng tự tình dự thi, bài giảng tự tình dự thi

Từ khóa liên quan