ĐỀ KT ĐỘI TUYEN TINH SỐ 4

1 231 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2014, 18:00

ĐÊ KIỂM TRA ĐỘI TUYỂN TỈNH SỐ 04 ( Đề tổng hợp – Thời gian làm bài 120 phút ) Câu 1: Một bình trụ cao 2h, một nửa được ngăn cách bởi vách ngăn nằm ngang. Nửa trên chức nước, nửa dưới chứa không khí có áp suất P 0 . Ở vách ngan mở một lỗ nhỏ sao cho nước bắt đầu chảy vào phần dưới của bình. Lớp nước ở đáy bình có độ dày bao nhiêu thì không khí bắt đầu qua lỗ nhỏ ra ngoài? Biết áp suất không khí trong bình khi lớp nước ở đáy có độ dày x là: P x = P 0 .h/(h - x). Khối lượng riêng của nước là D 0. Câu 2: Cho mạch điện như hình vẽ ( Hình 1) Biết R 1 = 13Ω, R 2 = 12Ω. Với U MN =24V thì U CD =6V, ampe kế chỉ 1,7A. Đồ thị hình 2 biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điệnvào hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R x được mô tả bằng đường I và phần tử R y được mô tả băng đường II. Hãy tính: a. Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở b. Điện trở R 3 , R 4 . I(A) R 1 R C I M A R x R y N 0,2 II R 3 R 4 D 0 4 U(V) ( Hình 1) ( Hình 2) Câu 3:Trong bình nhiệt lượng kế chứa 200g nước ở nhiệt độ t 1 = 16 0 C và một dây đốt nóng có điện trở không phụ thuộc vào nhiệt độ. Người ta thả vào đó 1 cục nước đá có khối lượng 100g ở 0 0 C và chờ 1 thời gian cho nhiệt độ cân bằng. tiếp đố đặt vào hai đầu dây đốt nóng 1 hiệu điện thế không đổi U = 110V. Sau thời gian t = 15phút kể từ khi dây đốt nóng bắt đầu hoạt động thì có 50% lượng nước trong bình nhiệt lượng kế hoá hơi. Hãy tính: a. Nhiệt độ của nước trong nhiệt lượng kế trước khi dây đốt nóng hoạt động. b. Điện trở của dây đốt nóng. Cho biết: Nhiệt nóng chảy của nước đá 3,35.10 5 J/kg; nhiệt dung riêng riêng của nước 4200 J/kg.K ; nhiệt hoá hơi của nước 2,3.10 6 J/kg. Bỏ qua nhiệt dung của nhiệt lượng kế, dây đốt nóng và sự trao đổi nhiệt với môi trường. Coi sự hoá hơi của nước chỉ xảy ra ở 100 0 C. Câu 4: Hai thấu kính đều được cấu tạo bởi 1 mặt phẳng và 1 mặt cong, chúng được ghép chung trục chính vào hai mặt bên của 1 hộp kín, rỗng ( mặt phẳng quay ra ngoài). Khoảng cách 2 thấu kính L = 24cm. Khi chiếu vào thấu kính thứ nhất 1 chùm sáng song song với trục chính có độ rộng là a cm, thì chùm sáng ló ra khỏi thấu kính bên kia cũng là 1 hùm sáng song song nhưng có độ rộng là 2a cm. Xác định tiêu cự từng thấu kính. Câu 5: Lúc 6h sáng, một người đi xe đạp từ thành phố A về thành phố B ở cách A một đoạn 114 km với vận tốc V 1 = 18km/h. Lúc 7h sáng một xe máy đi từ B về phía A với vận tốc V 2 = 30km/h. a. Hai người gặp nhau lúc mấy giờ, nơi gặp nhau cách A bao nhiêu? b. Hai xe cách nhau 10 km vào thời điểm nào? c. Trên đường có 1 người đi bộ lúc nào cũng cách đều xe đạp và xe máy. Cho biết người đi bộ khởi hành lúc 6 h 30 phút. Hỏi: - Vận tốc của người đi bộ - Điểm khỏi hành của người đó cách A bao nhiêu? Vẽ đồ thị chuyển động của 2 xe và của người đi bộ trên cùng một hệ trục toạ độ? . ĐÊ KIỂM TRA ĐỘI TUYỂN TỈNH SỐ 04 ( Đề tổng hợp – Thời gian làm bài 120 phút ) Câu 1: Một bình trụ cao 2h, một nửa được. tính: a. Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở b. Điện trở R 3 , R 4 . I(A) R 1 R C I M A R x R y N 0,2 II R 3 R 4 D 0 4 U(V) ( Hình 1) ( Hình 2) Câu 3:Trong bình nhiệt lượng kế chứa. và sự trao đổi nhiệt với môi trường. Coi sự hoá hơi của nước chỉ xảy ra ở 100 0 C. Câu 4: Hai thấu kính đều được cấu tạo bởi 1 mặt phẳng và 1 mặt cong, chúng được ghép chung trục chính vào hai
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KT ĐỘI TUYEN TINH SỐ 4, ĐỀ KT ĐỘI TUYEN TINH SỐ 4, ĐỀ KT ĐỘI TUYEN TINH SỐ 4

Từ khóa liên quan