0

Chứng nhận kiểm dịch y tế thi hài, tro, hài cốt docx

5 176 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2014, 10:21

Chứng nhận kiểm dịch y tế thi hài, tro, hài cốt Thông tin Lĩnh vực thống kê:Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế An Giang Cơ quan phối hợp (nếu có): Biên phòng ở cửa khẩu Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong ngày. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Phí kiểm dịch y tế biên giới xác chết và tro cốt cho kiểm tra và cấp giấy phép chuyển xác chết thu: 20 USD/ lần kiểm tra. Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC Tên phí Mức phí Văn bản qui định 2. - Phí kiểm dịch y tế biên giới xác chết và tro cốt cho kiểm tra và cấp giấy phép chuyển tro cốt thu: 5 USD/ lần kiểm tra. Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC 3. - Phí kiểm dịch y tế biên giới xác chết và tro cốt cho xử lý vệ sinh xác chết thu: 40 USD/ lần kiểm tra. Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC 4. - Phí kiểm dịch y tế biên giới xác chết và tro cốt cho xử lý vệ sinh tro cốt thu: 10 USD/ lần kiểm tra. Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Cá nhân – tổ chức nộp hồ sơ cho Kiểm dịch Y tế quốc tế địa phương (cửa khẩu Sông Tiền, Tịnh Biên, Khánh Bình, Vĩnh Hội Đông, Bắc Đai, Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế An Giang). Tên bước Mô tả bước 2. Kiểm dịch Y tế quốc tế tại nơi nộp hồ sơ tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm định, kiểm tra hoặc xử lý (nếu cần), cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi hài, tro, hài cốt. 3. Cá nhân – tổ chức nhận giấy chứng nhận tại nơi nộp hồ sơ. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy khai kiểm dịch y tế thi hài, tro, hài cốt. 2. Giấy chứng tử của cơ quan y tế có thẩm quyền. 3. Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế của nước sở tại (nếu nhập). 4. Giấy chứng nhận hoả táng (nếu là tro) 5. Giấy chứng nhận khai quật (nếu là hài cốt). Thành phần hồ sơ 6. Công hàm của Sở hoặc Ban Ngoại vụ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về trưng cầu giám định (nếu vận chuyển thi hài từ Việt Nam qua biên giới). Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Giấy khai kiểm dịch y tế thi hài, tro, hài cốt. Quyết định sô 171/2003/QĐ- BYT Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Nguyên nhân chết: không do mắc bệnh truyền nhiễm gây dịch. Quyết định số 2331/2004/QĐ-BY Nội dung Văn bản qui định 2. - Thi hài được khâm liệm bằng quan tài 3 lớp, lớp trong bằng kẽm có lót chất hút ẩm, lớp giữa bằng gỗ, lớp ngoài bằng ván ép. Quyết định số 2331/2004/QĐ-BY 3. - Phương tiện vận chuyển thi hài bằng ôtô, thì đặt trên ôtô riêng; bằng tàu thủy, thì đặt trên khoang hay buồng riêng, kín; bằng ôtô, tàu thủy đi đường dài, phải đặt quan tài trong buồng lạnh. Quyết định số 2331/2004/QĐ-BY 4. - Hài cốt được bọc trong cùng là 2 lớp nilon, đến lớp túi vải, và ngoài cùng là quách. Quyết định số 2331/2004/QĐ-BY 5. - Tro cốt bảo quản trong bình kín. Quyết định số 2331/2004/QĐ-BY . Chứng nhận kiểm dịch y tế thi hài, tro, hài cốt Thông tin Lĩnh vực thống kê:Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế. gi y chứng nhận tại nơi nộp hồ sơ. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Gi y khai kiểm dịch y tế thi hài, tro, hài cốt. 2. Gi y chứng tử của cơ quan y tế có thẩm quyền. 3. Gi y chứng nhận. dịch Y tế quốc tế tại nơi nộp hồ sơ tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm định, kiểm tra hoặc xử lý (nếu cần), cấp gi y chứng nhận kiểm dịch y tế thi hài, tro, hài cốt. 3. Cá nhân – tổ chức nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Chứng nhận kiểm dịch y tế thi hài, tro, hài cốt docx, Chứng nhận kiểm dịch y tế thi hài, tro, hài cốt docx,