0

Chứng nhận kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh potx

8 361 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2014, 10:21

Chứng nhận kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh Thông tin Lĩnh vực thống kê:Y tế dự phòng và môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế An Giang Cơ quan phối hợp (nếu có): Biên phòng ở cửa khẩu Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 phút Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. - Phí kiểm dịch y tế biên giới cho kiểm tra y tế phương tiện xuất + Tàu trọng tải dưới 10.000 GRT Quyết định số Tên phí Mức phí Văn bản qui định nhập cảnh đối với tàu biển: thu: 68 USD/tàu. + Tàu trọng tải từ 10.000 GRT trở lên thu: 78 USD/tàu. + Tàu khách du lịch quốc tế thu: 68 USD/tàu. 63/2007/QĐ-BTC 2. - Phí kiểm dịch y tế biên giới cho kiểm tra y tế phương tiện xuất nhập cảnh đối với thuyền vận tải hàng hoá qua biên giới (bao gồm cả ghe, đò, xuồng có vận tải hàng hoá qua biên giới) thu: 20.000 đồng/thuyền, ghe, đò, xuồng. Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC 3. - Phí kiểm dịch y tế biên giới cho kiểm dịch y tế biên giới đường bộ đối với kiểm tra y tế và cấp giấy chứng nhận xe ôtô chở hàng, ôtô chở khách thu: 15.000 đồng/xe. Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC 4. - Phí kiểm dịch y tế biên giới cho + Dưới 5 tấn thu: Quyết định số Tên phí Mức phí Văn bản qui định kiểm dịch y tế biên giới đường bộ đối với kiểm tra y tế hàng trên xe và cấp giấy chứng nhận: 20.000 đồng/xe + Từ 5 tấn đến 10 tấn thu: 30.000 đồng/xe + Từ trên 10 tấn – 15 tấn thu: 40.000 đồng/xe + Trên 15 tấn thu: 50.000 đồng/xe 63/2007/QĐ-BTC 5. - Phí kiểm dịch y tế biên giới cho kiểm dịch y tế biên giới đường bộ đối với kiểm tra y tế người nhập cảnh vào Việt Nam thu: 2000 đồng/người. Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC 6. - Phí kiểm dịch y tế biên giới cho kiểm tra vệ sinh thực phẩm cung ứng cho tàu thủy, máy bay thu: 12 USD/ lần kiểm tra. Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Cá nhân – tổ chức nộp hồ sơ cho Kiểm dịch Y tế quốc tế địa phương (cửa khẩu Sông Tiền, Tịnh Biên, Khánh Bình, Vĩnh Hội Đông, Bắc Đai, cảng Mỹ Thới). 2. Kiểm dịch Y tế Quốc tế tại nơi nộp hồ sơ tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm định, kiểm tra hoặc xử lý (nếu cần), cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh. 3. Cá nhân – tổ chức nhận giấy chứng nhận tại nơi nộp hồ sơ. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy khai Kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. 2. Giấy kê khai các loại nước, thực phẩm trên tàu thủy, thuyền (nếu là tàu thuyền). Thành phần hồ sơ 3. Tờ khai chung (nếu là tàu thủy). 4. Danh sách thủy thủ, thuyền viên, hành khách (nếu là tàu thủy, thuyền, tàu thuyền chở khách, ôtô chở khách). 5. Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế của cảng đầu tiên (nếu tàu thuyền chuyển cảng). 6. Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế của nước sở tại (nếu nhập). Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. - Giấy khai Kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Quyết định sô 171/2003/QĐ-BYT 2. - Giấy kê khai các loại nước, thực phẩm trên tàu Quyết định sô Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định thủy, thuyền. 171/2003/QĐ-BYT Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. - Xuất trình giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị (đối với nhân viên vận tải, người phục vụ trên phương tiện vận tải đường thủy, đường bộ thường xuyên qua lại biên giới). 2. - Thủy thủ, thuyền viên có sổ tiêm chủng còn giá trị (nếu là tàu thủy, thuyền). 3. - Giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thủy còn giá trị. Nghị định số 41/1998/NĐ-CP ng 4. - Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế các loại nước trên tàu thủy, thuyền còn giá trị (nếu tu thủy, thuyền Quyết định số Nội dung Văn bản qui định nhập). 2331/2004/QĐ-BY 5. - Giấy chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thủy còn giá trị (đối với những phương tiện đã được kiểm dịch y tế tiến hnh diệt chuột) Nghị định số 41/1998/NĐ-CP ng 6. - Danh sách hành khách bao gồm: tên, tuổi, quốc tịch, lịch trình, địa chỉ nơi đến. Quyết định số 2331/2004/QĐ-BY 7. - Hành khách phải có sổ tiêm chủng còn giá trị (nếu nhập cảnh hoặc xuất cảnh từ vùng có bệnh truyền nhiễm) 8. - Khai báo sức khỏe (nếu hành khách, người nhập vào Việt Nam từ vùng có bệnh phải kiểm dịch, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm) Nghị định số 41/1998/NĐ-CP ng 9. - Giấy chứng nhận xử lý y tế (nếu phương tiện đó: đến từ khu vực có bệnh phải kiểm dịch, bệnh truyền nhiễm; có người nhiễm bệnh phải kiểm dịch, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; có véc tơ vượt quá giới hạn cho phép; có đồ vật đã sử dụng, đồ vật phế thải có Nghị định số 41/1998/NĐ-CP ng Nội dung Văn bản qui định hiện tượng rõ ràng chứng tỏ có thể làm lây truyền bệnh phải kiểm dịch, bệnh truyền nhiễm). . Chứng nhận kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh Thông tin Lĩnh vực thống kê :Y tế dự phòng và môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc. 2. Kiểm dịch Y tế Quốc tế tại nơi nộp hồ sơ tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm định, kiểm tra hoặc xử lý (nếu cần), cấp gi y chứng nhận kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh. . chức nhận gi y chứng nhận tại nơi nộp hồ sơ. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Gi y khai Kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. 2. Giấy
- Xem thêm -

Xem thêm: Chứng nhận kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh potx, Chứng nhận kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh potx,