0
 1. Trang chủ >
 2. Biểu Mẫu - Văn Bản >
 3. Thủ tục hành chính >

Chứng nhận kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh potx

Chứng nhận kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh potx

Chứng nhận kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh potx

... 2. Kiểm dịch Y tế Quốc tế tại nơi nộp hồ sơ tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm định, kiểm tra hoặc xử lý (nếu cần), cấp gi y chứng nhận kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh. ... chức nhận gi y chứng nhận tại nơi nộp hồ sơ. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Gi y khai Kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. 2. Gi y ... dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh Thông tin Lĩnh vực thống kê :Y tế dự phòng và môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế An Giang Cơ quan...
 • 8
 • 361
 • 0
Chứng nhận kiểm dịch y tế thi hài, tro, hài cốt docx

Chứng nhận kiểm dịch y tế thi hài, tro, hài cốt docx

... chức nhận gi y chứng nhận tại nơi nộp hồ sơ. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Gi y khai kiểm dịch y tế thi hài, tro, hài cốt. 2. Gi y chứng tử của cơ quan y tế có thẩm quyền. 3. Gi y ... Mô tả bước 2. Kiểm dịch Y tế quốc tế tại nơi nộp hồ sơ tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm định, kiểm tra hoặc xử lý (nếu cần), cấp gi y chứng nhận kiểm dịch y tế thi hài, tro, hài cốt. ... quan y tế có thẩm quyền. 3. Gi y chứng nhận kiểm dịch y tế của nước sở tại (nếu nhập) . 4. Gi y chứng nhận hoả táng (nếu là tro) 5. Gi y chứng nhận khai quật (nếu là hài cốt). ...
 • 5
 • 174
 • 0
Tài liệu Cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký phương tiện giao thông đường bộ docx

Tài liệu Cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký phương tiện giao thông đường bộ docx

... Trung ương theo quy định của Bộ Công an. - Xe của Bộ Công an - Xe đăng ký theo y u cầu nghiệp vụ. Thông tư số 06/2009/TT-BCA-C1 Cấp gi y chứng nhận thu hồi đăng ký phương tiện giao thông ... Thời hạn giải quyết:Không quá 03 ng y nếu đủ hồ sơ theo quy định Đối tượng thực hiện:Tất cảTTHC y u cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Gi y chứng nhận Thành phần ... giao thông đường bộ tại Cục Cục cảnh sát giao thông Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đăng ký, quản lý phương tiện giao thôngCơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường...
 • 4
 • 355
 • 0
Tài liệu Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện giao thông đường sắt docx

Tài liệu Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện giao thông đường sắt docx

... 53/2006/QĐ-BGTV Cấp Gi y chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện giao thông đường sắt Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường sắtCơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Đăng kiểm Việt Nam Cơ quan ... quyết:Trong phạm vi 15 ng y sau khi nhận Hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cảTTHC y u cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Phí kiểm định Biểu phí kèm theo Quyết ... 364-07; 22 TCN 365-07 Quyết định số 21/2006/QĐ-BGTV Quyết định số 23/2006/QĐ-BGTV Nội dung Văn bản qui định Quyết định số 47/2006/QĐ-BGTV Quyết định số 46/2006/QĐ-BGTV Quyết định số 53/2006/QĐ-BGTV...
 • 4
 • 397
 • 0
Tài liệu Cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện thuỷ nội địa docx

Tài liệu Cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện thuỷ nội địa docx

... Cấp gi y chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện thuỷ nội địa Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường th y nội địaCơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Đăng kiểm Việt Nam Cơ quan ... thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:05 ng y làm việc kể từ ng y nhận đủ hồ sơ hợp ... thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng phòng Tàu sông và các Giám đốc Chi cục đăng kiểm Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tàu sông hoặc các Chi Cục Đăng kiểm...
 • 3
 • 461
 • 0
Tài liệu Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện, thiết bị thăm dò khai thác dầu khí trên biển pptx

Tài liệu Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện, thiết bị thăm dò khai thác dầu khí trên biển pptx

... quốc tế tương ứng mà Việt Nam tham gia: SOLAS,74 (Phần B - Kiểm tra và cấp gi y chứng nhận, Chương I); LOADLINE, 66 (Điều 16 - Cấp gi y chứng nhận) ; MARPOL, 73/78 (Chương 2 - Kiểm tra và chứng ... Cấp Gi y chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện, thiết bị thăm dò khai thác dầu khí trên biển Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hàng hảiCơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Đăng kiểm Việt ... 73/78 (Chương 2 - Kiểm tra và chứng nhận) ; MODU CODE,79; MODU CODE, 89 (Khoản 1.6 - Kiểm tra và chứng nhận, Chương 1) 2. Phương tiện, thiết bị phải thỏa mãn y u cầu về an toàn kỹ thuật và...
 • 4
 • 433
 • 0
Tài liệu ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KINH DOANH DỊCH VỤ THIẾT KẾ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI docx

Tài liệu ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KINH DOANH DỊCH VỤ THIẾT KẾ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI docx

... Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải ban hành kèm theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BGTVT ng y 09 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) ... CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KINH DOANH DỊCH VỤ THIẾT KẾ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI Kính gửi : 1. Họ và tên: 2. Ng y, tháng, năm sinh: 3. Nơi sinh: 4. Quốc tịch: 5. Số chứng minh thư nhân dân, ng y ... gi y tờ hợp lệ theo quy định): 6. Địa chỉ thường trú: 7. Trình độ chuyên môn: (Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp) 8. Kinh nghiệm nghề nghiệp: - Thời gian đã tham gia thiết kế: - Số phương tiện...
 • 2
 • 527
 • 0
Tài liệu ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KINH DOANH DỊCH VỤ THIẾT KẾ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI pdf

Tài liệu ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KINH DOANH DỊCH VỤ THIẾT KẾ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI pdf

... Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải ban hành kèm theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BGTVT ng y 09 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) ... Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải ban hành kèm theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BGTVT ng y 09 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) ... NGHIỆM CHUYÊN MÔN VỀ THIẾT KẾ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI 1. Họ và tên: 2. Quá trình hoạt động chuyên môn thiết kế: STT Thời gian hoạt động chuyên môn về thiết kế phương tiện vận tải. (Từ...
 • 4
 • 426
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thực phẩmphương tiện vận tải xuất cảnhchứng chỉ hành nghề thiết kế phương tiện vận tảiphương tiện vận tải xuất nhập cảnhthuê phương tiện vận tải xuất khẩuchứng nhận kiểm dịchBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ