0

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. Đối với động vật kiểm dịch tại các lò giết mổ gia súc gia cầm tập trung các huyện thị, thành phố. pdf

4 480 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2014, 08:20

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. Đối với động vật kiểm dịch tại các lò giết mổ gia súc gia cầm tập trung các huyện thị, thành phố. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Trạm kiểm dịch động vật, Trạm thú y huyện trực thuộc Chi cục Thú y Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm kiểm dịch động vật, Trạm thú y huyện trực thuộc Chi cục Thú y Cách thức thực hiện:Tại các lò giết mổ gia súc gia cầm tập trung các huyện thị, thành phố Thời hạn giải quyết:Trong ngày Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí kiểm tra lâm sàng động vật. Lệ phí kiểm soát giết mổ động vật Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Kiểm dịch viên động vật tiến hành kiểm tra giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, giấy chứng nhận tiêm phòng do cơ quan thú y có thẩm quyền nơi xuất phát cấp phép. Việc kiểm soát có thể được thực hiện trước, trong, sau giết mổ. 2. Kiểm dịch viên kiểm tra lâm sàng và phân loại các động vật như sau: - Động vật khỏe mạnh chuyển đến khu chờ giết mổ. - Động vật gầy yếu tách riêng để chờ giết mổ sau. - Động vật mắc bệnh đưa đến khu giết mổ riêng để xử lý theo quy định. - Động vật phải được vệ sinh sạch sẽ trước khi giết mổ, kiểm tra lại sau 12 – 24 giờ tùy theo từng loại gia súc. 3. Trong quá trình kiểm soát giết mổ nếu phát hiện động vật mắc bệnh, nghi nhiễm bệnh thì kiểm dịch viên động vật yêu cầu: - Tạm dừng giết mổ. - Hướng dẫn chủ cơ sở thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc tại cơ sở, tại nơi giết mổ. Tên bước Mô tả bước - Báo cáo ngay cho cơ quan thú y có thẩm quyền. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật; 2. Giấy chứng nhận tiêm phòng do cơ quan thú y có thẩm quyền nơi xuất phát cấp phép. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Cấm giết mổ động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, nhiễm bệnh, nghi nhiễm bệnh ộc các bệnh cấm giết mổ theo quy định. Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ng Nội dung Văn bản qui định 2. Cấm giết mổ động vật mới tiêm phòng Vaccin chưa đủ 15 ngày. Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ng 3. Cấm giết mổ động vật đã sử dụng ốc nhưng chưa đủ thời gian ngừng ốc cần thiết theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ng 4. Việc giết mổ kinh doanh phải được thực hiện tại cơ sở giết mổ tập trung, sơ chế đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y. Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ng . Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. Đối với động vật kiểm dịch tại các lò giết mổ gia súc gia cầm tập trung các huyện thị, thành phố. Thông tin Lĩnh vực thống. bước 1. Kiểm dịch viên động vật tiến hành kiểm tra giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, giấy chứng nhận tiêm phòng do cơ quan thú y có thẩm quyền nơi xuất phát cấp phép. Việc kiểm soát có. thuộc Chi cục Thú y Cách thức thực hiện :Tại các lò giết mổ gia súc gia cầm tập trung các huyện thị, thành phố Thời hạn giải quyết:Trong ngày Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí,
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. Đối với động vật kiểm dịch tại các lò giết mổ gia súc gia cầm tập trung các huyện thị, thành phố. pdf, Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. Đối với động vật kiểm dịch tại các lò giết mổ gia súc gia cầm tập trung các huyện thị, thành phố. pdf,

Từ khóa liên quan