0
 1. Trang chủ >
 2. Biểu Mẫu - Văn Bản >
 3. Thủ tục hành chính >

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. Đối với động vật kiểm dịch tại các lò giết mổ gia súc gia cầm tập trung các huyện thị, thành phố. pdf

Tài liệu Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán (thuộc thẩm quyền của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản) ppt

Tài liệu Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán (thuộc thẩm quyền của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản) ppt

... lệ, cơ quan Đăng tàu có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký, vào sổ đăng tàu cấp giấy chứng nhận đăng tàu cá. Trường hợp không đủ điều kiện đăng hoặc hồ sơ đăng chưa hợp ... với tàu cải hoán (thuộc thẩm quyền của Chi cục Khai thác Bảo vệ nguồn lợi thủy sản) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Thủy sản Cơ quan có thẩm quyền quyết ... 1. Giấy tờ phải nộp, mỗi thứ 01 bản: - Tờ khai đăng tàu (Phụ lục 3a); - Giấy tờ chứng minh nguồn gốc của tàu: + Hợp đồng cải hoán, sửa chữa tàu (bản chính); + Giấy chứng nhận cải hoán, ...
 • 5
 • 560
 • 0
Cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y đối với cơ sở ấp nở trứng gia cầm. ppsx

Cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y đối với cơ sở ấp nở trứng gia cầm. ppsx

... Cấp gi y chứng nhận vệ sinh thú y đối với sở ấp nở trứng gia cầm. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục Thú y quan trực tiếp ... thẩm quyền tiến hành kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y sở trong phạm vi 05 ng y kể từ ng y nhận được hồ sơ hợp lệ 3. Chi cục Thú y cấp gi y chứng nhận vệ sinh thú y nếu sở đảm bảo ... TTHC :Gi y chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Chủ sở gửi đơn đăng ký thẩm định sở đến quan Thú y có thẩm quyền. Tên bước Mô tả bước 2. quan Thú y có...
 • 4
 • 638
 • 0
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán pot

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán pot

... sơ 2. Giấy tờ chứng minh nguồn gốc của tàu: - Hợp đồng cải hoán, sửa chữa tàu (bản chính), - Giấy chứng nhận cải hoán, sửa chữa tàu (bản chính), - Giấy chứng nhận đăng tàu cũ (bản ... thuộc tổ chức, nhân nước ngoài phải có trụ sở thường trú tại Việt Nam và phải được Chính Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS Cấp Giấy chứng nhận đăng tàu đối với tàu cải hoán Thông tin ... phí Văn bản qui định 1. Giấy chứng nhận đăng tàu cá. 40.000 đồng /Giấy Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô...
 • 6
 • 335
 • 0
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu. pot

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu. pot

... Cấp Giấy chứng nhận đăng tàu đối với tàu chuyển nhượng quyền sở hữu. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Thủy sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục ... 2. Giấy tờ chứng minh nguồn gốc của tàu: - Giấy chuyển nhượng quyền sở hữu tàu theo quy định hiện hành của Nhà nước (bản chính), - Giấy xác nhận xóa đăng do cơ quan Đăng kiểm cũ cấp, ... phí Văn bản qui định 1. Giấy chứng nhận đăng tàu cá. 40.000 đồng /Giấy Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô...
 • 5
 • 338
 • 0
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá đóng mới ppt

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá đóng mới ppt

... kiểm cấp (bản chính), + Lý lịch máy tàu + Giấy phép sử dụng đài tàu (nếu có) Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Cấp Giấy chứng nhận đăng tàu đối với tàu ... sơ 2. Giấy tờ chứng minh nguồn gốc của tàu: - Hợp đồng đóng mới (bản chính), - Giấy chứng nhận xuất xưởng do chủ cơ sở đóng, sửa tàu cấp (bản chính), - Văn bản chấp thuận đóng mới của Sở ... chứng nhận đăng tàu đối với tàu đóng mới tại Phòng Đăng kiểm tàu - Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thành phố Hồ Chí Minh (số 126H Phan Đăng Lưu, phường 3,...
 • 6
 • 316
 • 0
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá nhập khẩu doc

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá nhập khẩu doc

... 3. Bước 3 Nhận kết quả giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng tàu đối với tàu nhập khẩu tại Phòng Đăng kiểm tàu - Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thành ... khai đăng tàu cá, Thành phần hồ sơ 2. + Giấy tờ chứng minh nguồn gốc của tàu: - Giấy phép mua tàu do cơ quan Nhà nước Việt Nam có thẩm quyền cấp (bản chính), - Giấy chứng nhận ... thành thủ tục hải quan (bản chính), - Giấy chứng nhận xóa đăng cũ do cơ quan Đăng tàu của nước ngoài bán tàu cấp (bản chính) và kèm theo bản dịch tiếng Việt do cơ quan có thẩm quyền xác nhận...
 • 6
 • 258
 • 0
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá thuộc diện thuê tàu trần, hoặc thuê – mua tàu pptx

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá thuộc diện thuê tàu trần, hoặc thuê – mua tàu pptx

... sơ. 3. Bước 3 Nhận kết quả giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng tàu đối với tàu thuộc diện thuê tàu trần, hoặc thuê mua tàu tại Phòng Đăng kiểm tàu - Chi cục Quản lý ... chức, nhân nước ngoài phải có trụ sở thường trú tại Việt Nam và phải được Chính Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng tàu đối với tàu thuộc diện thuê tàu ... Nam có thẩm quyền cấp (bản chính), - Hợp đồng thuê tàu trần, hoặc thuê mua tàu vào Việt Nam (bản chính), - Giấy chứng nhận tạm ngừng đăng cũ của tàu do cơ quan Đăng cấp (bản chính)...
 • 6
 • 293
 • 0
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đói với tàu cá cải hoán doc

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đói với tàu cá cải hoán doc

... Cấp Giấy chứng nhận đăng tàu đói với tàu cải hoán Thông tin Lĩnh vực thống kê: Thủy sản Cơ quan có thẩm quyền ... gian quy định, tổ chức, nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận Giấy chứng nhận. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. * Giấy tờ phải nộp: -Tờ khai đăng tàu cá. Tất cả TTHC yêu ... cấp giấy 40.000đ/lần Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1: Tổ chức, nhân nộp hồ sơ đăng cải...
 • 5
 • 286
 • 0
Cấp Giấy chứng nhận xử lý y tế đối với hàng hóa pot

Cấp Giấy chứng nhận xử lý y tế đối với hàng hóa pot

... Gi y chứng nhận xử y tế đối với hàng hóa Thông tin Lĩnh vực thống kê: Y tế Y tế dự phòng và môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh - Sở Y tế Cơ quan ... dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Quyết định số 2331/2004/QĐ-BY Y u cầu Y u cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Cấp Gi y chứng ... quyết: Ngay khi đến cửa khẩu (Cảng Quy nhơn) Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC y u cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. phí y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế...
 • 4
 • 237
 • 0
Cấp giấy chứng nhận xử lý y tế đối với hàng hóa potx

Cấp giấy chứng nhận xử lý y tế đối với hàng hóa potx

... hành kiểm tra thực tế việc xử y tế hàng hóa 3. Bước 3: Sau khi tiến hành kiểm tra y tế, cá nhân, tổ chức sẽ nhận được Gi y chứng nhận xử y tế hàng hóa do Trung tâm Y tế Dự phòng và ... tỉnh Bình Dương cấp Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Gi y kê khai hàng hóa nhập cảnh xuất cảnh (theo mẫu) Thành phần hồ sơ 2. - Gi y chứng nhận xử y tế đối với hàng hóa Số bộ hồ sơ: ... cấp gi y chứng nhận xử y tế hàng hóa và nộp tại Trung tâm Y tế Dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bình Dương (209. Yersin, Phú Cường, TDM, Bình Dương). 2. Bước 2: Trung tâm Y tế...
 • 4
 • 271
 • 0
Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán doc

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán doc

... phí Cấp giấy chứng nhận đăng tàu đối với tàu cải hoán - Cấp mới: 40.000 đồng/lần - Cấp lại: 20.000 đồng/lần Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy ... Thành phần hồ sơ 1. - Tờ khai đăng tàu (theo mẫu) 2. - Hợp đồng cải hoán, sửa chữa tàu (bản chính) 3. - Giấy chứng nhận cải hoán, sửa chữa tàu (bản chính) Tất cả TTHC yêu ... 1. Tờ khai đăng tàu Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Thành phần hồ sơ 4. - Giấy chứng nhận đăng tàu cũ (bản gốc)...
 • 5
 • 326
 • 0
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký biển số đối với xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý pot

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký biển số đối với xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý pot

... hẹn đối chiếu tờ khai cấp đăng với biển số xe máy chuyên dùng, người có yêu cầu đăng đem xe đến để đối chiếu hoặc đưa cán bộ đến nơi có xe để đối chiếu với Tờ khai cấp đăng biển số xe ... Giấy chứng nhận đăng ký, cấp biển số tại Phòng Quản Phương tiện Thủy bộ - Sở Giao thông vận tải Bình Dương. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Tờ khai cấp đăng ký, biển số theo mẫu ... bản qui định 1. Phí Cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu không kèm theo biển số: 30.000 đồng 2. Đóng lại, đóng mới số khung, số động cơ: 50.000 đồng...
 • 5
 • 297
 • 0
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký biển số đối với xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp chuyển quyền sở hữu khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ppsx

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký biển số đối với xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp chuyển quyền sở hữu khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ppsx

... hẹn đối chiếu tờ khai cấp đăng với biển số xe máy chuyên dùng, người có yêu cầu đăng đem xe đến để đối chiếu hoặc đưa cán bộ đến nơi có xe để đối chiếu với Tờ khai cấp đăng biển số xe ... chuyên dùng chuyển quyền sở hữu cho tổ chức, nhân. Trường hợp chuyển quyền sở hữu khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền ... chứng nhận đăng ký, cấp biển số tại Phòng Quản lý Phương tiện Thủy bộ - Sở Giao thông vận tải Bình Dương. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận đăng biển số đối với xe máy chuyên...
 • 6
 • 270
 • 0
Cấp giấy chứng nhận đăng ký triển lãm (đối với các triển lãm văn hoá, nghệ thuật không thuộc các trường hợp do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép) pps

Cấp giấy chứng nhận đăng ký triển lãm (đối với các triển lãm văn hoá, nghệ thuật không thuộc các trường hợp do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép) pps

... chức triển lãm văn hoá, nghệ thuật không thuộc các trường hợp: triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh của các cơ quan Trung ương, triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh, triển lãm sách, báo, triển lãm các ... uỷ quyền (do Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch cấp giấy phép) phải gửi hồ sơ đăng triển lãm đến Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch nơi tổ chức triển lãm. 2. Thực hiện nội dung đã Sau 7 ... phẩm văn hoá khác của tổ chức, cá nhân nước ngoài trưng bày tại Việt Nam (do Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch cấp giấy phép); triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh của các tổ chức, cá nhân thuộc...
 • 4
 • 405
 • 0
Cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm đối với Phụ gia thực phẩm hạn chế sử dụng nhập khẩu doc

Cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm đối với Phụ gia thực phẩm hạn chế sử dụng nhập khẩu doc

... 80/2005/QĐ-BTC 2. Phí cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm 50.000 đ /01 sản phẩm/ 1 lần cấp Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước ... doanh xuất nhập khẩu phụ gia thực phẩm: - Phụ gia thực phẩm phải đảm bảo đúng chủng loại Quyết định số 928/2002/QĐ-BY Thành phần hồ sơ cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận. 7. ... phần nguyên liệu và phụ gia thực phẩm; Thời hạn sử dụng; Hướng dẫn sử dụng và bảo quản; Chất liệu bao bì và quy cách bao gói; Quy trình sản xuất. 3. 3. Tiêu chuẩn sản phẩm (Products Specification)...
 • 9
 • 404
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mẫu bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư áp dụng đối với dự án thuộc diện thẩm tramục 3 thủ tục thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vsattp đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm có nguy cơ caođiều 52 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất do doanh nghiệp đang sử dụng làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh32cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật xuất khẩucấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vậtcấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật nhập khẩucấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật nhập khẩucấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật xuất khẩucấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật sau nhập khẩucấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vậtcấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật tái xuất khẩucấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩucấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩuthủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vậtcấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thực phẩmchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ