0

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi hài, tro hài cốt potx

4 334 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2014, 13:21

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi hài, tro hài cốt Thông tin Lĩnh vực thống kê: Y tế dự phòng và môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Y tế Dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Y tế Dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Một ngày Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. - Kiểm tra và cấp giấy phép chuyển xác chết: 20 USD/lần kiểm tra. Quyết định số 63/2007/QĐ- BTC 2. - Kiểm tra và cấp giấy phép chuyển tro cốt: 05 USD/lần kiểm tra. Quyết định số 63/2007/QĐ- BTC Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi hài và nộp tại Khoa Kiểm dịch Y – Trung tâm Y tế Dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS Bình Dương. (209. Yersin, Phú Cường, TDM, Bình Dương). Cá nhân có thể lấy mẫu Giấy khai kiểm dịch y tế đối với thi hài, tro hài cốt. Tên bước Mô tả bước 2. Bước 2: Trung tâm Y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS tiến hành kiểm tra thực tế và xử lý y tế. 3. Bước 3: Sau khi kiểm tra thực tế nếu đủ điều kiện theo quy định cá nhân, tổ chức sẽ được Trung tâm Y tế Dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với thi hài. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Giấy khai kiểm dịch y tế đối với thi hài vận chuyển qua biên giới (theo mẫu). 2. - Giấy chứng tử. 3. - Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế của nước sở tại. Số bộ hồ sơ: 02 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Giấy khai kiểm dịch y tế đối với thi hài vận chuyển qua biên giới (Mẫu – Phụ lục IV – 1) Quyết định sô 171/2003/QĐ-BYT Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . Cấp gi y chứng nhận kiểm dịch y tế thi hài, tro hài cốt Thông tin Lĩnh vực thống kê: Y tế dự phòng và môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Y tế Dự phòng và. Trung tâm Y tế Dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS cấp gi y chứng nhận kiểm dịch y tế đối với thi hài. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Gi y khai kiểm dịch y tế đối với thi hài vận chuyển qua. TTHC: Gi y chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thi n hồ sơ đề nghị cấp gi y chứng nhận kiểm dịch y tế thi hài và nộp tại Khoa Kiểm dịch Y – Trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi hài, tro hài cốt potx, Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi hài, tro hài cốt potx,

Từ khóa liên quan