0

Bài Thuyết Trình Chủ Đề Lạm Phát.pptx

22 9 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2023, 02:55

PowerPoint Presentation BÀI THUYẾT TRÌNH CHỦ ĐỀ LẠM PHÁT Lạm phát là gì ? Trong kinh tế vĩ mô, lạm phát là sự tăng mức giá chung của hàng hóa và dịch vụ theo thời gian, và sự mất giá trị của một loại[.] BÀI THUYẾT TRÌNH CHỦ ĐỀ LẠM PHÁT Lạm phát ? Trong kinh tế vĩ mơ, lạm phát là tăng mức giá chung hàng hóa dịch vụ theo thời gian, và mất giá trị loại tiền tệ Khi so sánh với nước khác lạm phát giảm giá trị tiền tệ quốc gia so với quốc gia khác Biểu lạm phát Giá tăng cao Giá trị tiền tệ giảm sút Giá vàng ngoại tệ cao Giá chứng khoán giảm… Sự bất ổn đời sống kinh tế xã hội Ví dụ :một vài năm trước kg xồi 5000vnd=> 7000vnd Nhưng đến với thời điểm giá kg xồi 20000vnd=>30000vnd Đó tượng lạm phát.  Các phép đo số lạm phát bao gồm ?  Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):là số tính theo phần trăm để phản ánh mức thay đổi tương đối giá hàng tiêu dùng theo thời gian  Chỉ số giá sản xuất (PPI): là tiêu tương đối phản ánh xu hướng đo lường mức độ biến động giá bán nhà sản xuất nhà nhập thị trường sơ cấp vào thời kỳ (thường tháng) so với thời kỳ khác  Chỉ số giảm phát GDP:là số tính theo phần trăm phản ánh mức giá chung tất loại hàng hoá, dịch vụ sản xuất nước Chỉ số điều chỉnh GDP cho biết đơn vị GDP điển hình kỳ nghiên cứu có mức giá phần trăm so với mức giá năm sở Lạm phát tính nào?  Lạm phát đo lường cách theo dõi thay đổi giá lượng lớn hàng hóa dịch vụ kinh tế Các giá loại hàng hóa dịch vụ tổ hợp với để đưa số giá để đo mức giá trung bình, mức giá trung bình tập hợp sản phẩm Tỷ lệ lạm phát tỷ lệ phần trăm mức tăng số này.  Tỷ lệ lạm phát = [ Ip/Ip-1 – 1] x 100%  Trong đó: Ip là số giá tiêu dùng (CPI) kỳ tính Ip-1 là CPI kỳ trước Phân loại lạm phát Lạm phát vừa phải: tỷ lệ lạm phát số (dưới 10 %/năm) Lạm phát phi mã : tỷ lệ lạm phát tăng số năm (12,20,100…300%/năm) Ví dụ Điển hình siêu lạm phát vào năm 1913, USD có giá trị tương đương với mark Đức, 10 năm sau, USD đổi tới tỉ mark Một số hình ảnh lạm phát Thực trạng lạm phát Việt Nam qua năm   Lạm phát từ năm 2011-2014 Năm 2011 số giá tiêu dùng CPI 18,58% theo Ngân hàng nhà nước, 18,13% theo Tổng cục thống kê.Lạm phát cao thứ giới Năm 2012 : lạm phát Việt Nam năm tăng 6,81%, thấp nhiều so với ngưỡng 10% mà Chính phủ đặt mục tiêu Năm 2013:CPI nước tăng 6,04% so với năm 2012 Năm 2014:Tổng cục Thống kê công bố số giá tiêu dùng (CPI) nước tháng 12-2014 giảm (âm) 0,24% so với tháng 11 Tính chung năm 2014, lạm phát tăng 1,84% Lạm phát năm 2015 vừa thức cơng bố mức thấp kỷ lục 14 năm gần đây: chưa tới 1% - 0,6%, thấp xa mục tiêu điều hành 5% Lạm phát thấp tăng trưởng GDP năm dự báo vượt 6,5% chứng tỏ khơng có chuyện giảm phát Việt Nam, mà phần lớn giá hàng hóa thị trường giới nước giảm, đặc biệt giá dầu thô Năm 2016, Chính phủ tiếp tục đặt mục tiêu kiểm soát lạm phát mức 5% Nhưng với diễn biến tại, điều khó xảy Vấn đề nằm chỗ, sau năm 2014 lạm phát 1,84%, năm 2015 0,6%, lạm phát năm 2016 tiếp tục mức thấp có nên lo ngại thiểu phát, giảm phát Việt Nam hay chưa? Nhiều nghiên cứu rằng, kinh tế Việt Nam, ngưỡng lạm phát 7% hợp lý để kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao Đây điều đáng lưu tâm bối cảnh Lạm phát Việt Nam so với nước khác Năm 2011 (18,13%) 2012(6,81%) 5,92% (trong 10 tháng đầu năm 2013) Năm 2012, GDP Campuchia tăng 7% tốc độ tăng CPI 2,5% Lào 7,93% 4,73% Malaysia 5,64% 1,2%; Philippines 6,81% 3%; Thái Lan 6,49% 3,63% Trong tốc độ tăng CPI Việt Nam cao nhiều so với tăng trưởng GDP Nếu kinh tế tăng trưởng kinh tế mức 8.4% tỉ lệ lạm phát lên tới 8.3% Như vậy, trung bình người dân có thu nhập cao 8.4% đời sống sinh hoạt mắc 8.3% thời kỳ coi khơng tích lũy   Nguyên nhân lạm phát Lạm phát cầu kéo Lạm phát chi phí đẩy Lạm phát cấu Chi tiêu phủ tăng Lạm phát nhu cầu tăng Lạm phát cầu thay đổi Lạm phát xuất –nhập Do cung tiền tệ tăng q mức Chính trị khơng ổn định Lạm phát thiên tai,mất mùa… Hậu lạm phát  Tăng giá nhanh việc tăng tiền lương danh nghĩa gây khó khăn chi tiêu cá nhân hộ gia đình  Hàng hóa trở nên đắt đỏ  Thu chi ngân sách bị biến động dự kiến  Kinh doanh khơng thể tiến hành bình thường  Lạm phát lạm suy yếu chí phá vỡ thị trường vốn tín dụng  Lạm phát kiềm chế đầu tư dài hạn,kích thích đầu tư ngắn hạn có tín đầu cơ,gây tình trạng khan hàng hóa  Dịng đầu tư nước ngồi đổ vào bị chậm,thậm chí cịn bị chậm… Ảnh hưởng tích cực lạm phát Lạm phát mức vừa phải thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Lạm phát mức độ vừa phải có lợi, góp phần phân phối lại thu nhập xã hội, người thừa tiền người có hàng hố cần lý Tác động đến phát triển kinh tế việc làm, lạm phát thất nghiệp có mối quan hệ nghịch biến: lạm phát tăng lên thất nghiệp giảm xuống ngược lại thất nghiệp giảm xuống lạm phát tăng lên Lạm phát tăng vừa phải khuyến khích doanh nghiệp vay nhiều để đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh thời kỳ lãi suất thường nằm mức không cao Kích thích xuất đầu tư nước Thúc đẩy tiết kiệm sản xuất chi tiêu Kiểm sốt lạm phát Giải pháp tình  Thắt chặt cải cách tiền tệ  Vay xin viện trợ nước ngồi  Khơng in phát hành tiền  Giảm,tiết kiệm chi tiêu ngân sách  Thu tiền nhờ việc bán vàng ngoại tệ  Quản lí chặt chẽ hợp lí tiền cung ứng  Kiềm giữ giá cả,quy định mặt hàng bình ổn giá  Nhập hàng hóa thiếu,đảy mạnh xuất ,rà sốt đầu cơ,chống độc quyền,bn lậu gian lận thương mại  Tăng lãi suất,tăng dự trữ bắt buộc,quản lí chặt tín dụng Giải pháp bền vững lâu dài Xây dựng chiến lược,luật,vi phạm pháp luật phù hợp,chi tiêu cân nhắc hiệu Định hướng ngành mũi nhọn,phát tiển sản xuất hàng hóa,cân đối ngành nghề sản xuất Theo dõi sát xao thị trường,dự đoán chuẩn bị đối sách Kiểm soát thường xuyên chặt chẽ sách thu,chi phủ Bảo đảm cân đối cung,cầu hàng hóa ,đấy mạnh xuất nhập khẩu,giảm nhập siêu Chủ động kinh tế,kêu gọi giúp đỡ từ nước khác Dùng lạm phát để chống lạm phát Lạm phát cao đe dọa ổn định kinh tế vĩ mô, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân “Nhiệm vụ cấp bách đặt phải tập trung giải pháp kiềm chế cho lạm phát Tuy nhiên, thực tế cho thấy chiến lược Chính phủ thường khó thực thi, Chính phủ thường có khuynh hướng ưu tiên tăng trưởng kinh tế nhiều hơn, coi nhẹ việc giữ cho môi trường vĩ mô ổn định, Phân biệt lạm phát với số khái niện liên quan  Kích giá Việc tăng giá lần bị sốc Chỉ số giá mặt hàng cá biệt tăng Giá tăng có tính chất thời điểm ,thời gian ngắn  Giảm lạm phát: Là trình hãm bớt mức tăng giá để đạt đến mức lạm phát vừa phải thấp  Giảm phát : tượng mức giá chung loại hàng hóa dịch vụ giảm xuống thời gian định  Thiểu phát : Là tượng xảy tỉ lệ lạm phát dự kiến làm sản lượng thực nhỏ sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài Thuyết Trình Chủ Đề Lạm Phát.pptx,