SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA LỚP 12-THPT-NĂM HỌC 2007-2008 Môn thi: Văn pptx

3 741 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2014, 05:21

Trang 1 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA LỚP 12-THPT-NĂM HỌC 2007-2008 Môn thi: Văn Thời gian làm bài: 180 phút Đề thi gồm: 01 trang HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1 I- Yêu cầu chung 1) Về hình thức: - Nắm được kiến thức cơ bản về hình tượng nghệ thuật, “ảnh hưởng” của hình tượng, từ đó phân tích những tác phẩm đã xây dựng được những hình tượng nghệ thuật có tầm cỡ. - Biết vận dụng kiến thức lí luận văn học vào việc phân tích những tác phẩm văn học của thơ . 2) Về kỹ năng - Nắm vững vận dụng tốt kỹ năng làm bài nghị luận văn học, bố cục cân đối, ý tứ mạch lạc, chặt chẽ. - Diễn đạt lưu loát, sáng sủa. Không mắc lỗi dùng từ, đặt câu, lỗi chính tả, chữ viết nếu không đẹp thì cần phải rõ ràng dễ đọc. II- Yêu cầu cụ thể. 1. Trình bày ngắn gọn, những hiểu biết về ý kiến của Khrapchenkô : - Hình tượng nghệ thuật có tầm cỡ: mang tư tưởng lớn lao, có tính phổ quát, chuyển tải những vấn đề mà nhân loại quan tâm. - Khám phá lớn: thể hiện tài năng sáng tạo của nhà văn; mang tính bản chất của cuộc sống: sắc sảo, nhạy bén, độc đáo, mới mẻ. - Tác động đến đời sống tinh thần của con người: Những hình tượng nghệ thuật tầm cỡ, ảnh hưởng lớn lối sống, nhân cách, khuynh hướng thẩm mỹ…. của mỗi người. 2. Phân tích một vài sáng tạo tiêu biểu - Học sinh có thể chọn Chí Phèo của Nam Cao Số đỏ của Vũ Trọng Phụng tập trung phân tích 2 hình tượng nhân vật: Chí Phèo Xuân tóc đỏ. - Từ sự phân tích 2 nhân vật làm rõ thêm ý kiến của Khrapchenkô về “hình tượng nghệ thuật có tầm cỡ” ĐỀ CHÍNH THỨC Trang 2 III- Tiêu chuẩn cho điểm: + Điểm 10: Trình bày đủ các ý trên, văn viết giàu cảm xúc, dẫn chứng chính xác, phong phú, mắc ít lỗi diễn đạt. + Điểm 8: Trình bày đủ các ý trên, văn viết trôi chảy, dẫn chứng chính xác, mắc vài lỗi diễn đạt. + Điểm 5: Trình bày được già nửa số ý, văn viết rõ ràng, mắc một số lỗi diễn đạt. + Điểm 2: Trình bày lược, văn viết lủng củng, mắc nhiều lỗi diễn đạt. Câu 2 : Trình bày được các ý sau : - “Tài năng: : Khả năng đặc biệt, sự khéo léo hơn người, trí sáng tạo vượt bậc”. “Lòng tốt: tấm lòng vị tha khoan dung nhân hậu. Đây là hai phẩm chất đặc biệt quý giá ở con người, thuộc hai lĩnh vực trí tuệ tâm hồn của con người (0,5 điểm) - “Quỳ gối tôn trọng”, “Cúi đầu thán phục” là cách nói hình ảnh thể hiện thái độ đánh giá cao nhất đối với những phẩm chất quý giá của con người. Đồng thời cũng bộc bộ một quan niệm về cách đánh giá con người. Chỉ có đề cao coi trọng tôn vinh những gì đẹp đẽ trong trí tuệ phẩm chất của con người (0,5 điểm). - Vì sao phải cúi đầu thán phục với tài năng: Vì tài năng là biểu hiện cao nhất của khả năng trí tuệ ở con người, là điều kiện tốt nhất để con người khẳng định giá trị bản thân đóng góp cho cuộc sống chung của cả cộng đồng. Đối diện với tài năng ta không chỉ được chiêm ngưỡng thán phục mà còn được mở rộng tầm hiểu biết nâng cao nhận thức để tự hoàn thiện bản thân (0,5 điểm). - Vì sao phải quỳ gối tôn trọng với lòng tốt. Vì lòng tốt xét đến cùng là sự hy sinh dâng hiến cho người, cho đời. Những nỗ lực vì người khác bao giờ cũng đáng tôn trọng. Những nỗ lực vì người khác xuất phát từ lòng tốt càng đáng để tôn vinh (0,5 điểm). - Câu nói của nhà văn lớn V.Huygô đã gợi cho em con đường để mình vươn tới. Chưa đủ tài năng thì cách tốt nhất là làm tốt công việc của mình, sống hướng thiện, có trách nhiệm đừng bao giờ vô cảm (3 điểm). Lưu ý: Cho điểm tối đa khi diễn đạt trôi chảy, đúng chính tả, ngữ pháp, dùng từ. Trang 3 Câu 3 : Trình bày được các ý sau: - Tình huống kỳ quặc, vừa ôái oăm, vừa vui mừng, vưa bi thảm, cái giá con người thật là rẻ rúm. Anh cu Tràng đã nhặt được vợ như người ta nhặt những thứ ít giá trị vất bên đường (1,5 điểm). - Đau về thân phận những kiếp người nhưng cũng thấy rõ hơn trái tim của con người (1,5 điểm) - Là tình huống đặc sắc, độc đáo, khẳng định vị trí của Kim Lân trên văn đàn. “Tình huống” truyện không chỉ đặc sắc về nghệ thuật mà còn làm rõ thêm nét nhân bản của con người Việt Nam (2 điểm) Lưu ý: Cho điểm tối đa khi diễn đạt trôi chảy, đúng chính tả, ngữ pháp, dùng từ. . Trang 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA LỚP 12-THPT-NĂM HỌC 2007-2008 Môn thi: Văn Thời gian làm bài: 180 phút Đề thi gồm: 01 trang. - Biết vận dụng kiến thức lí luận văn học vào việc phân tích những tác phẩm văn học của thơ . 2) Về kỹ năng - Nắm vững và vận dụng tốt kỹ năng làm bài nghị luận văn học, bố cục cân đối,. người. 2. Phân tích một vài sáng tạo tiêu biểu - Học sinh có thể chọn Chí Phèo của Nam Cao và Số đỏ của Vũ Trọng Phụng tập trung phân tích 2 hình tượng nhân vật: Chí Phèo và Xuân tóc đỏ. - Từ
- Xem thêm -

Xem thêm: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA LỚP 12-THPT-NĂM HỌC 2007-2008 Môn thi: Văn pptx, SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA LỚP 12-THPT-NĂM HỌC 2007-2008 Môn thi: Văn pptx, SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA LỚP 12-THPT-NĂM HỌC 2007-2008 Môn thi: Văn pptx

Từ khóa liên quan