1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA LỚP 12-THPT-NĂM HỌC 2007-2008 Môn thi: Văn pptx

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA LỚP 12-THPT-NĂM HỌC 2007-2008 Môn thi: Văn pptx

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA LỚP 12-THPT-NĂM HỌC 2007-2008 Môn thi: Văn pptx

... Trang 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA LỚP 12-THPT-NĂM HỌC 2007-2008 Môn thi: Văn Thời gian làm bài: 180 phút Đề thi gồm: 01 trang ... - Biết vận dụng kiến thức lí luận văn học vào việc phân tích những tác phẩm văn học của thơ . 2) Về kỹ năng - Nắm vững vận dụng tốt kỹ năng làm bài nghị luận văn học, bố cục cân đối, ... người. 2. Phân tích một vài sáng tạo tiêu biểu - Học sinh có thể chọn Chí Phèo của Nam Cao Số đỏ của Vũ Trọng Phụng tập trung phân tích 2 hình tượng nhân vật: Chí Phèo Xuân tóc đỏ. - Từ...
 • 3
 • 735
 • 1
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2010-2011 Môn thi: Vật lý. Lớp 12. doc

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THANH HÓA ĐỀ CHÍNH THỨCTHI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2010-2011 Môn thi: Vật lý. Lớp 12. doc

... Trang 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2010-2011 Môn thi: Vật lý. Lớp 12. THPT Ngày thi: 24 tháng 3 năm 2011 Thời gian: 180 ... Trang 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO THANH HÓA ĐÁP ÁN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đáp án này gồm 4 trang, mỗi ý gắn với chấm tròn ứng với 0.5 điểm) KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2010-2011 ... lý. Lớp 12. THPT Ngày thi: 24 tháng 3 năm 2011 Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề thi) Đề thi này có 8 câu, gồm 02 trang. Câu 1. (2,5 điểm) Một ròng rọc kép gồm hai hình...
 • 6
 • 945
 • 0
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG ĐỀ CHÍNH THỨC- HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH MÔN THI: SINH HỌC - LỚP 12 ppt

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC GIANG ĐỀ CHÍNH THỨC- HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH MÔN THI: SINH HỌC - LỚP 12 ppt

... 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI BẮC GIANG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH MÔN THI: SINH HỌC - LỚP 12 THPT KỲ THI NGÀY 28 / 3 / 2010 Bản hướng ... theo mục. Vuihoc24h.vn 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI BẮC GIANG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH MÔN THI: SINH HỌC - LỚP 12 THPT KỲ THI NGÀY 28 / 3 / 2010 Bản hướng ... khi chấm bài: - Kiến thức lí thuyết học sinh làm chính xác về bản chất kiến thức mới cho điểm. - Bài tập có thể giải theo các cách khác nhưng phải đúng bản chất sinh học vẫn cho điểm tối đa...
 • 6
 • 797
 • 2
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 10 THPT NĂM 2011-2012 MÔN TOÁN - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 10 THPT NĂM 2011-2012 MÔN TOÁN - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG

... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNGKÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2011 – 2012 MÔN THI : TOÁN - Vòng 1Thời gian làm bài: 180 phút (Đề thi gồm 01 trang)Câu ... + ++ + + + + +ĐỀ THI CHÍNH THỨCChữ ký của giám thị 1:………………….Chữ ký của giám thị 2:………………………ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁNKÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNHLỚP 12 THPT NĂM HỌC 2011 – 2012Câu ... cạnh BC DC sao cho . Tìm giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của thể tích khối chópS.AMN.Câu 5 (1 điểm)Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn . Chứng minh…………………Hết………………….Họ tên...
 • 6
 • 1,900
 • 13
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012-2013 MÔN ĐỊA LÝ - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012-2013 MÔN ĐỊA LÝ - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG

... SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠOHẢI DƯƠNG ĐỀ CHÍNH THỨCKÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNHLỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn: Địa líThời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Đề thi gồm ... hành)Họ tên thí sinh:……………… …………….……………………… ……Số báo danh:…………………… ………………………Chữ ký của giám thị 1:…………………………………………Chữ ký của giám thị 2:…………………….….………………SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠOHẢI DƯƠNG ... triển phân bố của ngành chăn nuôi phụ thuộc chặt chẽ vào cơ sở của nguồn thức ăn.0,25+ Cơ sở thức ăn cho chăn nuôi ngày càng được đảm bảo nhờ sự tiến bộ củakhoa học- kĩ thuật.0,25+ Hình thức...
 • 5
 • 798
 • 6
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012-2013 MÔN HÓA HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012-2013 MÔN HÓA HỌC - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG

... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHẢI DƯƠNG ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎILỚP 10 THPT - NĂM HỌC 2012-2013MÔN THI: HÓA HỌCThời gian: 180 phútNgày thi: 5 tháng 4 năm 2013 Đề thi gồm: 02 trangCho ... Họ tên thí sinh Số báo danh Chữ kí giám thị 1 Chữ kí giám thị 2 Ghi chú: Học sinh không dùng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học ot→→→→ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI MÔN ... Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.b. Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp A giá trị z.0t→→ot→→ĐỀ THI CHÍNH THỨCCâu 4: (2điểm)1....
 • 6
 • 673
 • 13
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012-2013 MÔN LỊCH SỬ - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012-2013 MÔN LỊCH SỬ - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG

... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHẢI DƯƠNGĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNHLỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn thi: Lịch sửThời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) Đề thi gồm: ... Họ tên thí sinh Số báo danh Chữ ký của giám thị I Chữ ký của giám thị II ĐỀ CHÍNH THỨCSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHẢI DƯƠNGKỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNHLỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn thi: ... của giáo dục Đại Việt trong các thế kỉ XI - XV. 0,5- Đào tạo nhân tài cho đất nước, mở mang dân trí, góp phần quan trọng vào việc xâydựng bảo vệ Tổ quốc 0,25- Tuy nhiên, giáo dục Nho học...
 • 4
 • 549
 • 3
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012-2013 MÔN SINH HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012-2013 MÔN SINH HỌC - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG

... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHẢI DƯƠNG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNHLỚP 10 THPT – NĂM HỌC: 2012 – 2013 MÔN THI: SINH HỌCThời gian 180 phút – Ngày thi 05. 04. 2013 Đề thi gồm 01 trang ... trung gian giữa sự sống không sống? ….….………Hết……………… Họ tên thí sinh:…………………………… Số báo danh:………………… Chữ ký giám thị 1: ……………………………Chữ kí giám thị 2:……………ĐỀ CHÍNH THỨCSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO ... ……………………………Chữ kí giám thị 2:……………ĐỀ CHÍNH THỨCSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM THI HSG TỈNH HẢI DƯƠNG MÔN SINH HỌC LỚP 10 NĂM HỌC 2012 – 2013Câu 1 (1,5 điểm)Nội dung Điểm1. a. Tế bào lông...
 • 4
 • 1,095
 • 12
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012-2013 MÔN TOÁN - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012-2013 MÔN TOÁN - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG

... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNGKÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012 – 2013 MÔN THI: TOÁNThời gian làm bài: 180 phút (Đề thi gồm 01 trang)Câu 1 ... 2:………………………ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁNĐỀ THI CHÍNH THỨCKÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNHLỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012 – 2013Câu Ý Nội dung Điểm1 aCho hàm số 23 2= − +y x x hàm số = − +y ... là góc giữa hai đường trungtuyến BM CN của tam giác. Chứng minh rằng 3sin5α ≤1,25Gọi a, b c tương ứng là độ dài cáccạnh đối diện các góc A, B C củatam giác. Có 22 2cCN b4=...
 • 5
 • 814
 • 14
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012-2013 MÔN VẬT LÝ - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012-2013 MÔN VẬT LÝ - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG

... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHẢI DƯƠNGKỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 10THPT – NĂM HỌC 2012 – 2013MÔN: VẬT LÍThời gian: 180 phút – Ngày thi 05/4/2013 Đề thi gồm: 02 trangCâu ... HẾT Họ tên thí sinh: Số báo danh: Chữ kí giám thị số 1: Chữ kí giám thị số 2: 21TT2m1m2(1)(2)(3)Hình 5SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHẢI DƯƠNGHƯỚNG DẪN CHẤM-BIỂU ĐIỂM THI CHỌN HỌCSINH ... GIỎI TỈNH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012-2013MÔN THI: VẬT LÍThời gian làm bài: 180 phútĐáp án gồm: 04 trangCâu Ý Nội dung ĐiểmCâu 1 (2 điểm)1. Vật có xu hướng đi lên: Các lực tác dụng vào vật:...
 • 6
 • 722
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: đề thi chọ học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 năm 20132014 môn lịch sử sở giáo dục và đào tạo hải dươngwebsite của sở giáo dục và đào tạo hải dươngđịa chỉ sở giáo dục và đào tạo hải dươngwebsite sở giáo dục và đào tạo hải dươngđề thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10 thpt năm học 20122013 môn toán sở giáo dục và đào tạo hải dươngđề thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt năm học 2013 – 2014 sở giáo dục và đào tạo hải dương đợt 2 pdfdap an de thi tuyen sinh vao lop 10 thpt nam hoc 20122013 mon thi toan cua so giao duc va dao tao bac giang de chinhsở giáo dục và đào tạo bình dươngsở giáo dục và đào tạo hải phònggiám đốc sở giáo dục và đào tạo hải phòngtrang web sở giáo dục và đào tạo hải phòngđịa chỉ sở giáo dục và đào tạo hải phòngsở giáo dục và đào tạo bình dương tuyen dungđề thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt năm học 2012 2013 môn toán sở giáo dục và đào tạo hải phòngsở giáo dục amp đào tạo hải dươngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ