0

bài giảng Siêu âm thai nhi

52 4 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2023, 00:48

bài giảng Siêu âm thai nhibài giảng Siêu âm thai nhibài giảng Siêu âm thai nhibài giảng Siêu âm thai nhibài giảng Siêu âm thai nhibài giảng Siêu âm thai nhibài giảng Siêu âm thai nhibài giảng Siêu âm thai nhi ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI SIÊU ÂM THAI NHI PGS.TS Lưu Thị Hồng - - Siêu âm lần thai kỳ Đại cương  Từ tuần 12 -14 thai kỳ: Đây thời điểm bác sĩ siêu âm xác định tuổi thai cách xác đo khoảng sáng sau gáy nhằm dự đoán số bất thường nhiễm sắc thể (những bất thường nguyên nhân gây bệnh Down, dị dạng tim, chi, vị hồnh…)  thai đơn hay đơi thời điểm siêu âm cho kết xác  Từ tuần 21 - 24 thai kỳ: Hầu hết quan bên thai nhi kiểm tra để đảm bảo thai phát triển bình thường Các cột sống, hộp sọ, não, tim, phổi, thận, cánh tay chân thai nhi thời kỳ nhìn thấy  Có thể phát hầu hết bất thường hình thái thai nhi sứt môi, hở hàm ếch, dị dạng quan nội tạng Thời gian đặc biệt quan trọng, đình thai nghén thực trước tuần thứ 28  Tuần 30 - 32 thai kỳ: Những bất thường xuất muộn bất thường động mạch, tim vùng cấu trúc não bác sĩ siêu âm phát thời điểm siêu âm  Thời điểm nay, kiểm tra dây rốn xem cịn đủ tốt để vận chuyển dinh dưỡng ni bào thai hay khơng, vị trí rau thai tình trạng nước ối (đục hay trong, nhiều hay ít) kiểm tra lần siêu âm  Siêu âm sử dụng phổ biến sản khoa - Là phương pháp dường vô hại cho thai nhi Chỉ định siêu âm quý I TỔNG QUAN tụ máu màng đệm làm tăng nguy thai ngừng phát triển từ – 12 tuần lên 5,75 lần tụ máu màng đệm đơn không kèm với máu âm đạo không làm tăng nguy thai chết tử cung Thốt vị não Não úng thuỷ Não trước khơng phân chia Tật nứt đốt sống ////////////// ////////////// //////// ////////////// //////// Thoát vị rốn Khe hở thành bụng Ngắn chi Song thai dính ... thai hay không, vị trí rau thai tình trạng nước ối (đục hay trong, nhi? ??u hay ít) kiểm tra lần siêu âm  Siêu âm sử dụng phổ biến sản khoa - Là phương pháp dường vô hại cho thai nhi Chỉ định siêu. .. cắt ngang qua bụng thai nhi Các đường cắt ngang bụng thai nhi có nhi? ??u, từ cao vịm hồnh xuống đến tận khung chậu thai nhi, tương ứng với diện cắt, quan sát thấy xuất tạng thai nhi, qua đánh giá...- - Siêu âm lần thai kỳ Đại cương  Từ tuần 12 -14 thai kỳ: Đây thời điểm bác sĩ siêu âm xác định tuổi thai cách xác đo khoảng sáng sau gáy nhằm dự đốn số bất thường nhi? ??m sắc thể (những
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng Siêu âm thai nhi,