Danh sách thuốc và liều lượng sử dụng

9 13.7K 279

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2014, 22:35

Mọi người cần tài liệu có thể vào thêm link web của mình để tải nhéhttps://sites.google.com/site/thachvanmanh/Cần hỗ trợ gì thêm liên hệ Mạnh Tel : 0983.912.823Cảm ơn mọi người Danh sách thuốc liều lượng sử dụng Danh sách thuốc liều lượng sử dụng CÔNG THỨC TÍNH THUỐC Cách hiểu các khái niệm trong dùng thuốc Liều dùng thường *nh: Ppm: Phần triệu = mg/kg=g/tấn=mg/lít=g/khối Ppb: Phần tỷ = mg/tấn = ml/khối VD: Thuốc phòng trị bệnh hô hấp trên heo Dynamutylin Premix 10%: Liều 110-150 ppm Aquacil (Amoxycilin 50%): Liều 300 ppm CÔNG THỨC TÍNH THUỐC VD: Dùng Dynamutylin Premix 10% liều 150 ppm trộn điều trị bệnh hô hấp trên heo, liệu trình 7 ngày thì cần bao nhiêu kg? Cách hiểu: Cần phải trộn 150 g Tyamulin nguyên chất với 1 tấn cám để cho heo ăn trong 7 ngày Cách *nh: Trong 1000g Dyna-Premix 10% có 100 g Dyna Cần ???? g Dyna-Premix 10% để có 150 g Dyna ?????=(150 x 1000)/100=1500g (1,5 kg) CÔNG THỨC TÍNH THUỐC VD 1: Dùng Dynamutylin Premix 10% liều 150 ppm trộn điều trị bệnh hô hấp trên heo, liệu trình 7 ngày thì cần bao nhiêu kg? Lượng thuốc cần dùng= (Liều lượng/Tỷ lệ) x 100 Lượng Dyna-Premix 10% =(150/10) x 100 =1500 g (1,5 kg) CÔNG THỨC TÍNH THUỐC VD 2: Dùng Dynamutylin Premix 10% liều 150 ppm Aquacil 50 liều 300ppm trộn điều trị bệnh hô hấp trên heo, liệu trì Lượng thuốc cần dùng= (liều lượng/Tỷ lệ) x 100 Lượng Dyna-Premix 10% =(150/10) x 100 =1500 g (1,5 kg) Lượng Aquacil 50 = (300/50) x 100 = 600 g ( 0,6 kg) Stt Tên thuốc Liều Dùng Quy cách Thành phần Công dụng Liều lượng Vaccine Porcilis Begonia 2ml/con 10ds, 50ds AD (Giả dại) 2ml/con Coglapest 2ml/con 10ds, 50ds SF (Dịch tả) 2ml/con Farrowsure -10ds 5ml/con 10ds Pavo 5ml/con Porcilis Parvo 2ml/con 10ds Pavo 2ml/con Ingelvac PRRS MLV 2ml/con 50ds,10ds Phòng bệnh tai xanh 2ml/con Aftopor type O, A, Asia 1 2ml/con 50ds FMD (LMLM) 2ml/con Aftopor type O 2ml/con 25ds FMD (LMLM) 2ml/con Kháng sinh Vetrimoxin L.A 15mg/kg b.w 100ml 15gr Amoxycilin/100ml Ho, co giật, viêm rốn, viêm khớp 1ml/10kg thể trọng kéo dài 48h CP Peni - Strep 20% 20-25mg/kg b.w 100ml 20 triệu UI PenicillinG &20mg Strep /100ml Viêm rốn, viêm khớp, viêm nứu răng, viêm da 1ml/8-10kg thể trọng CP Tylogenta 8-10mg/kg b.w 100ml 10.000mg Tylosin tartate & 5.000 mg gentamycine / 100ml Viêm phổi, tiêu chảy, viêm rốn, viêm tử cung…. 1ml/8-10kg thể trọng Dynamutilin 20% 10mg/kg b.w 100ml Tiamulin 20g/100ml Ho thở bụng, đi phân có máu 1ml-1.5ml/20kg thể trọng Tylan 40 premix 110ppm gram Tylosin phosphat 8,8% Ho thở bụng, đi phân có máu 110ppm, 1250 gram/tấn thức ăn Florject 400 15mg/kg b.w 100ml Florphenicol 40g/100ml Viêm phổi, THT, Viêm ruột do Sal… 1ml/30kg thể trọng Flopan S 100ppm 10kg Flophenicol 3% điều trị khi heo có vấn đề PRRS 20-40 ppm, 670 - 1340 gm/1 tấn t.ăn, Stt Tên thuốc Liều Dùng Quy cách Thành phần Công dụng Liều lượng CTC 400ppm 1kg Chlortetracycline 20% Ho, tiêu chảy 2500- 3000gr/1tấn TA Ampisure (INJ) 9mg/kg b.w 100ml Ampicilin 8.66g & 25 trieu UI/100ml Tiêu chảy, ho, viêm rốn 1ml/10kg thể trọng Novacoc 5% (Anova) 25mg/kg b.w ( 50mg/con 2kg) 100ml Totrazuril 5g/100ml phòng trị cầu trùng heo 1ml/con Diacoxin 5% - 100ml 25mg/kg b.w ( 50mg/con 2kg) 100ml Totrazuril 5g/100ml phòng trị cầu trùng heo 1ml/con CP Nor 100 20mg/kg b.w 100ml Norfloxacin 10% Tiêu chảy, thương hàn , phó thương hàn 1ml/6-8kg thể trọng CP Gentamycin 8-10mg/kg b.w 100ml gentamycin 10gr/100ml Tiêu chảy , viêm phổi 1ml/6-8kg thể trọng Nova Amoxicol -1kg 25mg/kg b.w 1Kg 100gr Amoxycillin & 400 triệu UI Colistin sunfat/1kg Tiêu chảy, thần kinh 1gr/2lit H20, 1kg/10tấn heo, ho Amoxycillin 25mg/bwt Colistin sunfat (75%) 4mg/kg b.w bột (100gr/gói) 22651 UI Colistin sunfat/1mg or 755 mcg Colistin sunfat/mg Tiêu chảy do E.coli 75,000 UI/1 kg bwt or 4mg/kg bwt, 4g/ton bwt 100gr Colistin sunfat /20-25 tan TT Apralan (Apramycin sulfat) 15-25mg/kg b.w bột Apramycin 50% Tiêu chảy do Sal E.coli 15-25 mg/ 1Kg thể trọng, 5 ngày, 60-100gr/2 tấn heo CP Norfloxacin 50%-100gm 20mg/kg b.w 100gram Norfloxacin 50% Tiêu chảy 100gr/2.5tấn heo Roxolin-20kg 240-300 ppm bột 60% Haquinol Tiêu chảy 300-400gr/1tấn TA Daimeton soda 30mg/kg b.w bột Sulfonamid 100% trị Balantidium 30gram /1 tấn heo ESB3 30mg/kg b.w bột Sulfonamid 30% trị Balantidium 100gram /1 tấn heo ZinaPrim 100ml Sulfamethazine 200mg, Trimethoprim 40mg/1ml trị Balantidium 1ml/10kg thể trọng Stt Tên thuốc Liều Dùng Quy cách Thành phần Công dụng Liều lượng BMD bột 25kg/bao Bacitracin Trị clostridium 2.75kg/ tấn thức ăn Omnicide 5 lít Glutazal Aldehyt Sát trùng 1lít/150-300 lít H20 Biocide 5 lít  Sát trùng Aldekol FF 1 lit Glutazal Aldehyt Sát trùng NaOH bao 25kg Sát trùng Flubenol 5% 30ppm bột Flubenol 5% Tẩy giun 600gr/1tấnTA Ferum B12 200mg/heo 100ml Fe, B12 Cấp Fe, Vitamin B12 2ml/con Feropan 200 200mg/heo 100ml Fe Cấp Ferum 1ml/con AD3E 100ml Vitamin A, D3, E Cấp Vitamin A, D3, E 2-3ml/con Vitamin C (100%) bột gram A.ascorbic 100% Cấp VitaminC 200gr/3khối H20 Vitamin C (10%) 10kg A.ascorbic 10% Cấp VitaminC 1gr/1-2 lít H20 Noptress -1kg 1kg Vitamin khoáng Cấp Vitamin khoáng chất 1kg/2khối H20 CP Electrolyte - 1kg 1kg Đường dextrose + Khoáng Cấp đườngvà khoáng chất 1kg/2khối H20 CP Anagin 25mg/kg b.w 100ml AnaginC 25Gr/100ml Giảm đau , hạ sốt 1ml/10kg thể trọng S t t Tên thuốc Liều Dùng Quy cách Thành phần Công dụng Liều lượng CP Bromhexin 0.4mg/kg b.w 100ml Bromhexin HCl 330mg/100ml Long đờm giảm ho, giảm khò khè 1ml/8kg thể trọng Bromhexin HCl (100%) 1mg/ kg b.w Bột Bromhexin HCl Long đờm giảm ho, giảm khò khè 1gr/1tấn heo Paracetamol - 25kg 30mg/kg b.w Bột Paracetamol 100% Giảm đau , hạ sốt 300gr/1khối H20 đường Dextro -25kg bột 25kg/bao trợ sức Cho uống pha 2-3% CP Sinh lý mặn 500ml NaCl 0.9% Bổ sung điện giải H20 truyền tĩnh mạch CP Sinh lý ngọt 500ml dextrose 5g/100ml bù đắp H20, trợ sức truyền H20 Taktic 250ml 250ml Diệt ghẻ Phun toàn thân, 2-3ml/1lít H20 Ecotraz - 200ml (Amitraz 250mg/ml) 1000ml (Amitraz 250mg/ml) Diệt ghẻ Phun toàn thân, 1-1.5ml/1lít H20 Gel bôi trơn 1000ml, 500ml Bôi trơn dụng cụ phối giống Racumin 1kg Diêt chuột Cyperkiller 30gr Cypermethrin 250g/1kg Diệt ruồi, muỗi 60gr/10lít H20 Termosant 10Sc 100ml Alpha-Cypermethrin 10% Diệt ruồi, muỗi 30ml hoá chất/5lit H20/30m2, chỉ phun ngoài môi trường, không phun trực tiếp lên heo. . Danh sách thuốc và liều lượng sử dụng Danh sách thuốc và liều lượng sử dụng CÔNG THỨC TÍNH THUỐC Cách hiểu các khái niệm trong dùng thuốc Liều dùng thường *nh: Ppm:. kg? Lượng thuốc cần dùng= (Liều lượng/ Tỷ lệ) x 100 Lượng Dyna-Premix 10% =(150/10) x 100 =1500 g (1,5 kg) CÔNG THỨC TÍNH THUỐC VD 2: Dùng Dynamutylin Premix 10% liều 150 ppm và Aquacil 50 liều. heo, liệu trì Lượng thuốc cần dùng= (liều lượng/ Tỷ lệ) x 100 Lượng Dyna-Premix 10% =(150/10) x 100 =1500 g (1,5 kg) Lượng Aquacil 50 = (300/50) x 100 = 600 g ( 0,6 kg) Stt Tên thuốc Liều Dùng Quy

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Slide 1

 • CÔNG THỨC TÍNH THUỐC

 • CÔNG THỨC TÍNH THUỐC

 • CÔNG THỨC TÍNH THUỐC

 • CÔNG THỨC TÍNH THUỐC

 • Slide 6

 • Slide 7

 • Slide 8

 • Slide 9

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan