0

Skkn nâng cao hứng thú và hiệu quả học tập qua việc tổ chức hoạt động khởi động trong dạy học môn ngữ văn

22 9 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2023, 14:32

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ - - ĐỀ TÀI : “Nâng cao hứng thú hiệu học tập qua việc tổ chức hoạt động khởi động dạy học môn Ngữ văn” Tác giả: Hoàng Thị Hạnh Chức vụ: Giáo viên Tổ : Ngữ văn Năm học 2020-2021 skkn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự – Hạnh phúc THUYẾT MINH MÔ TẢ GIẢI PHÁP Tên giải pháp: “Nâng cao hứng thú hiệu học tập qua việc tổ chức hoạt động khởi động dạy học môn Ngữ văn” Ngày giải pháp áp dụng lần đầu: Giải pháp áp dụng lần đầu năm học 2020-2021 Các thông tin bảo mật Khơng có Mơ tả giải pháp cũ thường làm 4.1 Tên giải pháp Giải pháp sử dụng: “Kiểm tra cũ” 4.2 Thực trạng Trong chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 ban hành kèm theo Quyết định 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 thủ tướng phủ nêu rõ: “Tiếp tục đổi phương pháp dạy học đánh giá kết học tập, rèn luyện theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo lực người học” Một định hướng đổi việc tổ chức hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh (để học sinh có phẩm chất chủ yếu lực cốt lõi) Trong học, theo logic trình nhận thức, thông thường người học phải trải qua hoạt động: khởi động nêu vấn đề; hình thành kiến thức học; hệ thống hóa kiến thức luyện tập; vận dụng kiến thức vào thực tiễn tìm tịi mở rộng Trong đó, hoạt động khởi động có vị trí, vai trị quan trọng việc tạo nên hấp dẫn, lôi tiết học, học skkn Tuy nhiên, trình thực hiện, số giáo viên, số tiết học cịn tồn khơng hạn chế như: - Việc dạy học Văn mang nặng tính truyền thống: bình giảng, truyền thụ tri thức chiều, chưa phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo hoạt động chiếm lĩnh tri thức học sinh - Bên cạnh đó, việc tổ chức hoạt động dạy học, đặc biệt hoạt động khởi động mang nặng tính hình thức, nhàm chán, thực có người tra, dự - Cách thức tổ chức hoạt động khởi động chưa linh hoạt, chưa tạo hấp dẫn, lôi dẫn đến hiệu chưa cao - Giáo viên cịn khó khăn việc lựa chọn hình thức khởi động tiết dạy, dạy Thậm chí chưa nắm yêu cầu hoạt động khởi động Nhiều giáo viên tổ chức khởi động cho học sinh lại sa vào việc tổ chức trò chơi mà quên việc đảm bảo yêu cầu hoạt động khởi động - Có tổ chức hoạt động khởi động chưa thực phù hợp, chưa đem lại hiệu tích cực Hoặc tổ chức hoạt động khởi động đơn kiểm tra vài câu hỏi kiến thức cũ giới thiệu vào Chưa có liên kết kiến thức cũ - Tổ chức hoạt động khởi động chưa tạo niềm đam mê, hứng thú chưa kích thích sáng tạo học sinh Vì vậy, bầu khơng khí lớp trầm, học sinh tham gia vào hoạt động Trong q trình giảng dạy thân, tơi nhận thấy, để tạo hấp dãn, lôi cuốn, tạo đam mê khám phá tìm tịi tiết học, học, người giáo viên cần phải biết tạo ấn tượng, tạo đam mê từ đầu tiết học cho em Vì vậy, hoạt động khởi động thực quan trọng Vì vậy, suốt nhiều năm học, tơi ln trăn trở, tìm tịi vận dụng phương pháp cách thức tổ chức hoạt động khởi động cho phù hợp với đối tượng học skkn sinh, điều kiện nhà trường, khả thân để đem lại hiệu giáo dục cao Vì vậy, tơi xin mạnh dạn chia sẻ biện pháp: “Nâng cao hứng thú hiệu học tập qua việc tổ chức hoạt động khởi động dạy học môn Ngữ văn” 4.3 Ưu, nhược điểm a Ưu, nhược điểm giải pháp cũ (Giải pháp kiểm tra cũ) - Ưu điểm: Học sinh ghi nhớ kiến thức liên tục, thường xuyên, giáo viên đánh giá cá nhân hoạt động học học sinh Rèn kỹ diễn đạt ngơn ngữ xác, nhanh, gọn, xác, rõ ràng - Nhược điểm: Học sinh kiểm tra thụ động, số lượng học sinh kiểm tra b Ưu, nhược điểm giải pháp - Ưu điểm: Tạo tâm cho học sinh, tạo mối liên hệ kiến thức cũ kiến thức mới, khái quát nội dung mới, tạo mối liên hệ giáo viên học sinh… - Nhược điểm: địi hỏi gia cơng giáo viên, tổ chức gây thời gian học sinh Sự cần thiết phải áp dụng giải pháp - Qua thực tế nhiều năm giảng dạy nhận thấy nhiều học sinh chưa yêu thích mơn văn, chưa học tập với niềm đam mê Và để khơi dậy niềm đam mê yêu thích mơn văn học sinh giáo viên cần tạo học sinh động hấp dẫn Một yếu tố làm nên sức hấp dẫn học bắt nguồn từ hoạt động học hoạt động khởi động Một cách mở đầu học hay lôi giúp em có hứng thú học tập khám phá học Vì hoạt động khởi động có vai trị quan trọng góp phần tạo hứng thú hiệu học tập cho học sinh Người giáo viên làm tốt vấn đề coi thành công bước đầu học - Việc áp dụng giải pháp đáp ứng nhu cầu việc đổi dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh skkn Mục đích giải pháp Thứ nhất: Khắc phục biểu trì trệ việc dạy học Văn Khắc phục hạn chế việc tổ chức hoạt động khởi động trước giáo viên học sinh như: + Với giáo viên: cách vào nhàm chán, tình khởi động chưa xuất phát từ học, chưa tạo mối liên hệ chạt chẽ với học + Với học sinh: Chưa hứng thú, chưa tích cực, chủ động, sáng tạo học Thứ 2: Đưa biện pháp cụ thể để việc tổ chức hoạt động khởi động tiết học, học thực đem lại hiệu cao góp phần thực mục tiêu tiết học, mơn học, mục tiêu giáo dục Thứ 3: Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo cho học sinh để em làm chủ thân, làm chủ tri thức, hứng thú đam mê với môn học Thứ 4: Giải pháp cịn kênh thơng tin tham khảo hữu ích giáo viên tham gia giảng dạy môn trình tổ chức hoạt động khởi động đạt hiệu cao Nội dung 7.1 Thuyết minh giải pháp cải tiến 7.1.1 Nội dung a Người giáo viên cần nắm mợt số u cầu q trình tổ chức hoạt động khởi động môn Ngữ văn - Trước hết để thực hiên tốt hoạt động khởi động giáo viên cần nắm số yêu cầu trình tổ chức : + Yêu cầu 1: Hiểu vai trò, ưu, nhược điểm yêu cầu q trình tổ chức hoạt đợng khởi đợng + u cầu 2: Giáo viên cần nắm bước thực hoạt đợng khởi đợng có kế hoạch cụ thể việc tổ chức hoạt động khởi động tiết học, học skkn + Yêu cầu 3: Sau hoạt động khởi động, giáo viên cần kiểm tra, đánh giá hiệu hoạt động + Yêu cầu 4: Giáo viên cần tạo sự liên kết hoạt động khởi động với hoạt động học nội dung kiến thức cũ + Yêu cầu 5: Khi thực hoạt động khởi động cần tránh một số vấn đề + Yêu cầu 6: Phát huy tính tích cực, chủ đợng, sáng tạo học sinh việc thực nhiệm vụ hoạt động khởi động ( Chi tiết phụ lục 1) b Đa dạng hóa hình thức khởi đợng - Sau nắm yêu cầu hoạt động khởi động, để tạo hứng thú học tập cho học sinh giáo viên cần đa dạng hóa hình thức khởi động : + Khởi động bằng tập câu hỏi tình : Khi lựa chọn câu hỏi tình có vấn đề giáo viên kích thích khả sáng tạo giải vấn đề học sinh để tạo đường dẫn đến nội dung học + Khởi động bằng cách sử dụng phương tiện trực quan: Đó tranh ảnh video có liên quan đến học Qua thực tế áp dụng giáo viên nhận thấy học sinh hứng thú sử dụng phương tiên trực quan Khi áp dụng phương pháp giáo viên cần lưu ý học sinh phải rút nội dung mà giáo viên cần truyền đạt thông qua phương tiện trực quan + Khởi động thơng qua trị chơi: Đây phương pháp khởi động mà học sinh thích thú Giáo viên cần lựa chọn trị chơi phù hợp với nội dung học tổ chức thật ngắn gọn hấp dẫn để dẫn vào nội dung học cho hiệu + Khởi động bằng hoạt động sân khấu hóa: Giáo viên tổ chức cho học sinh đóng kịch, ngâm thơ hát múa Hình thức giúp học sinh nhập thân vào học, giúp học sinh có hội thể mình với khả sáng tạo chiếm lĩnh kiến thức ( Chi tiết phụ lục 2) skkn c Nâng cao hứng thú hiệu hoạt động khởi động việc phối kết hợp linh hoạt phương pháp kỹ thuật dạy học tích cực - Để tạo hứng thú học tâp ngồi việc đa dạng hóa hình thức khởi động, giáo viên cần linh hoạt kết hợp phương pháp kĩ thuật dạy tích cực việc tổ chức hoạt động: Phối kết hợp phương pháp quan sát trực quan kĩ thuật đặt câu hỏi, Phương pháp giải vấn đề với kĩ thuật hỏi chuyên gia ( Chi tiết phụ lục 2) d Thiết kế một số hoạt động khởi động(Chi tiết phụ lục 3) 7.1.2 Các bước tiến hành thực biện pháp Thứ nhất: Xây dựng giải pháp phù hợp việc tổ chức hoạt động khởi động Thứ 2: Vận dụng giải pháp vào trình dạy học Thứ 3: Đánh giá hiệu giải pháp trước tác động sau tác động 7.1.3 Kết thực giải pháp a Mức độ phù hợp với đối tượng học sinh nhà trường Giải pháp hồn tồn áp dụng với tất đối tượng học sinh khối lớp trường học b Mức độ đáp ứng yêu cầu đổi PPDH, KTĐG - Giải pháp đề cập tới định hướng, yêu cầu đổi giáo dục vận dụng phương pháp kỹ thuật dạy học tích cực vào trình dạy học c Kết cụ thể * Kết chung - Người giáo viên có thêm phương pháp tổ chức hoạt động khởi động linh hoạt, tạo hấp dẫn, hứng thú cho học sinh skkn - Tổ chức hoạt động khởi động tạo hứng thú cho học sinh, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo cho học sinh Nâng cao hứng thú hiệu tiết học, học, môn học * Minh chứng số, sô liệu cụ thể - Về kết học tập môn Văn năm học ki I năm học 2020-2021 Lớp Số lượng Khảo sát đầu năm Giỏi Khá TB Cuối kì Yếu Giỏi Khá TB Yếu 12A1 40 30 29 12A4 44 36 40 11A5 41 33 35 7.2 Thuyết minh về phạm vi áp dụng giải pháp - Tổ chức hoạt động khởi động yêu cầu bắt buộc bới tất giáo viên nước Vì vậy, việc áp dụng giải pháp hoàn toàn phù hợp với yêu cầu đổi Hơn nữa, biện pháp giải pháp xây dựng đơn giản, dễ thực Vì vậy, giải pháp áp dụng với tất trường nước 7.3 Thuyết minh về lợi ích kinh tế, xã hợi giải pháp Có thể nói, văn học có giá trị vơ to lớn việc hình thành phát triển nhân cách, tâm hồn người, dân tộc Yêu cầu đổi giáo dục, đổi dạy học môn thực quan trọng việc tổ chức hoạt động dạy học mơn, nói: Hoạt động khởi động đóng vai trị quan trọng học Bởi có tác động đến cảm xúc, trí tuệ người học tồn tiết học Tổ chức hoạt động khởi động hiệu tạo tâm lý hưng phấn, tự nhiên để lôi kéo học sinh vào học Hơn nữa, đa dạng thì tạo nên bất ngờ thú vị cho học sinh Vì người học khơng cịn skkn cảm giác mệt mỏi, nhàm chán, nặng nề, lo lắng giáo viên kiểm tra cũ Các em thoải mái tham gia vào hoạt động học tập học bớt căng thẳng khơ khan Chính vậy, thêm lần nữa, ta khẳng định rằng: Việc tổ chức hoạt động khởi động thực quan trọng, cần thiết mà người giáo viên phải trăn trở CAM KẾT Tôi xin cam kết sáng kiến lần đầu dùng để đăng kí tham dự Hội thi chưa dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân tơi trước Trên vài kinh nghiệm chia sẻ riêng tơi Tơi mong nhận đóng góp lãnh đạo chuyên môn thầy cô đồng nghiệp, đặc biệt ban giám khảo để giải pháp tơi có hiệu năm dạy học tiếp theo! Xác nhận quan, đơn vị Tác giả sáng kiến Hoàng Thị Hạnh skkn PHỤ LỤC Nội dung 7.1 Thuyết minh giải pháp cải tiến 7.1.1 Nội dung a Người giáo viên cần nắm một số yêu cầu trình tổ chức hoạt đợng khởi đợng mơn Ngữ văn 12 a1 Yêu cầu 1: Hiểu vai trò, ưu, nhược điểm yêu cầu trình tổ chức hoạt đợng khởi đợng * Vai trị hoạt đợng khởi đợng Vai trị hoạt động khởi động thể bảng hệ thống hóa sau đây: * Yêu cầu việc tổ chức hoạt động khởi động Việc tổ chức hoạt động khởi động cần đáp ứng yêu cầu sau skkn * Ưu, nhược điểm hoạt động khởi động - Ưu điểm: Tạo tâm cho hoc sinh bước vào Kiểm tra hệ thống kiến thức cũ học sinh, khái quát nội dung kiến thức - Hạn chế hoạt động khởi động: Quá trình tổ chức gây hưng phấn khích nên học sinh khó trở lại học Hoặc giáo viên không xem xét kỹ lướng dẫn đến khởi động không tạo mối liên hệ với nội dung tiết dạy, dạy, gây thời gian a2 Giáo viên cần nắm bước thực hoạt đợng khởi đợng có kế hoạch cụ thể việc tổ chức hoạt động khởi động tiết học, học * Xác định bước tổ chức hoạt động khởi động Nắm bước tổ chức hoạt động khởi động để nâng cao hiệu hoạt động * Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động khởi động Việc xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động khởi động thể qua các: Lựa chọn cách thức tổ chức hoạt động khởi động (bằng câu hỏi tình huống, phương pháp trực quan hay thơng qua trị chơi); dự kiến thời gian tham gia hoạt động, thành phần tham gia, tình xảy a3 Sau hoạt động khởi động, giáo viên cần kiểm tra, đánh giá hiệu hoạt động Việc đánh giá hiệu tổ chức hoạt động khởi động thể việc đánh giá: Sản phẩm học sinh, kỹ năng, thái độ tham gia hoạt động khởi 10 skkn động nào? Bên cạnh hiệu hoạt động khởi động cịn đánh giá thơng qua việc đánh giá hiệu tiết học Vi hoạt động khởi động co vai trị quan trọng tác động tồn tới nội dung học, tiết học a4 Giáo viên cần tạo sự liên kết hoạt động khởi động với hoạt động học nội dung kiến thức cũ Cần lưu ý mục tiêu hoạt động khởi động gồm mục tiêu chính: tạo hứng thú cho học sinh, kiểm tra hiểu biết em, tạo tình có vấn đề để dẫn vào Vì vậy, hoạt động khởi động trọn vẹn cần thực mục tiêu Vậy xây dựng hoạt động khởi động, người giáo viên cần khéo léo tạo mối liên hệ nội dung phần khởi động với nội dung Ví dụ: Khi dạy bài: Thơng điệp nhân ngày giới phòng chống AIDS, 01-12-2003 Nội dung kiến Cách thức tổ chức khởi động thức Mối liên hệ phần khởi động với nội dung - Thông điệp Khi dạy bài: “Thông điệp nhân ngày - Mở rộng kiến quan trọng giới phòng chống AIDS, 01-12-2003”, giáo thức thực tế, khơi gửi toàn viên tổ chức hoạt động khởi động gợi sáng tạo, giới: bằng cách tổ chức trò chơi: “Nghe, nhìn để tạo hứng thú Không thể giữ ghi nhớ” Giáo viên chia lớp làm cho tiết học thái độ im lặng nhóm, nhóm thực nhiệm vụ: Lắng - Khơi gợi hay kì thị, nghe, quan sát hình ảnh có video, nội dung phân biệt đối ghi nhớ lại hình ảnh để đưa vào tồn tác phẩm xử với bảng nhóm Từ hình ảnh có việc phân biệt người bị video để liên kết tới chủ đề văn với kỳ thị đối xử với nhiễm câu hỏi: Các hình ảnh có video người bị nhiễm HIV/AIDS giúp em liên tưởng tới chủ đề (chủ đề HIV 11 skkn - Những suy bệnh kỷ AIDS) Sau giáo viên nghĩ sâu sắc, dẫn dắt để giới thiệu vào học cảm xúc chân thành tác giả a5 Khi tổ chức hoạt động khởi động cần tránh vấn đề sau: - Thứ nhất: Thời lượng dành cho hoạt động khởi động Thời gian dành cho hoạt động khởi động không nên nhiêu, làm ảnh hưởng tới thời gian tổ chức hoạt động khác - Thứ 2: Chuẩn bị khởi động cầu kỳ, công phu + Khởi động cầu kỳ, công phu lại không ăn nhập gì với học hay khởi động bật, sôi động khiến học sinh mải tham gia trị chơi mà khó quay trở lại nội dung học tập + Tránh việc khởi động ngắn mà học sinh chưa có thời gian suy nghĩ hay đưa vấn đề , chưa bày tỏ ý kiến mình - Thứ 3: Không coi khởi động hoạt động học tập Giáo viên cần xác định hoạt động khởi động là hoạt động học tập, có mục đích, thời gian hoạt động sản phẩm hoạt động Vì vậy, giáo viên cần bố trí thời gian thích hợp cho em học tập, bày tỏ quan điểm sản phẩm hoạt động Và giáo viên phải kiểm tra, đánh giá sản phẩm học tập học sinh a6 Phát huy tính tích cực, chủ đợng, sáng tạo học sinh việc thực nhiệm vụ hoạt động khởi động 12 skkn - Hoạt động khởi động cần tập trung khích lệ tất học sinh tham gia, không nên tập trung vào 1,2 đối tượng - Xây dựng hoạt động khởi động cần tạo tình có vấn đề để từ học sinh đưa giải pháp sáng tạo PHỤ LỤC b Đa dạng hóa hình thức khởi đợng Hình thức tổ chức Cách thức thực hoạt động khởi động Hoạt động khởi * Một số lưu ý thực hiện: động bằng tập - Lựa chọn câu hỏi tình có vấn đề để học sinh câu hỏi tình phát huy động vốn hiểu biết mình để giải - Lưu ý, giáo viên cần kiểm tra lại hệ thống kiến thức học sinh, đánh giá, nhận xét, bổ sung thêm cho học sinh hệ thống kiến thức - Lựa chọn cách chuyển giao nhiệm vụ linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn học sinh Hoạt động khởi * Một số lưu ý thực hiện: động bằng cách sử - Phương tiện trực quan hệ thống tranh ảnh, dụng phương video tiện trực quan - Phương tiện trực quan phải liên quan tới nội dung - Học sinh phải người rút nội dung mà giáo viên muốn truyền tải thông qua phương tiện trực quan 13 skkn Hoạt động khởi * Một số lưu ý thực hiện: động thơng qua - Trị chơi cần phải lựa chọn cho phù hợp với trò chơi nội dung - Cách xây dựng trò chơi cần linh hoạt, tránh nhàm chán - Trong trò chơi cần lồng ghép kiến thức cũ kiến thức có liên quan tới nội dung học - Tránh việc học sinh sa đà vào chơi mà quên nhiệm vụ học tập Hoạt động khởi Hoạt động sân khấu hóa đa dạng diễn kịch động thơng qua tổ ngâm thơ, hát, múa thuyết trình chức sân khấu hóa -Gv cần linh hoạt tổ chức cho học sinh thực phù hợp với nội dung học -Học sinh người thực hoạt động nhập thân vào nhân vật học để tái phần nội dung học -Hoạt động khởi động tạo điều kiện cho học sinh thể sáng tạo khả tự chiếm lĩnh kiến thức học tạo hứng thứ cho lớp cùng tham gia vào học c Nâng cao hứng thú hiệu hoạt động khởi động việc phối kết hợp linh hoạt phương pháp kỹ thuật dạy học tích cực - Để tạo hứng thú học tâp ngồi việc đa dạng hóa hình thức khởi động, giáo viên cần linh hoạt kết hợp phương pháp kĩ thuật dạy tích cực việc tổ chức hoạt động: Phối kết hợp phương pháp quan sát trực quan kĩ thuật đặt câu hỏi, Phương pháp giải vấn đề với kĩ thuật hỏi chuyên gia 14 skkn Đơn vị Phương Phương pháp kiến pháp, kỹ kỹ thuật thức thuật chủ dạy học phối đạo kết hợp Cách thức thực Phương Tuyên Quan sát Giáo viên tổ chức cho nhóm học - ngơn trực sinh quan sát số hình ảnh Bác Hồ pháp: đặt độc lập quan nhạc hát: Bác Hồ, giải vấn tình u bao la, sau giáo viên yêu đề sáng tạo; cầu nhóm thực nhiệm vụ phương sau: Bài hát hát nào, dùng sáng tác? Chia sẻ hiểu biết phương pháp lời, pháp cảm xúc em hình ảnh vị lãnh tụ? quan sát trực quan, - Kỹ thuật: kỹ thuật đặt câu hỏi 15 skkn PHỤ LỤC d Thiết kế một số hoạt động khởi động Hoạt động khởi động bằng tập câu hỏi tình Tổ chức hoạt động khởi động Bài Vợ nhặt Tình huống: Giáo viên đưa câu thơ thơ: (Kim Lân) “Bếp lửa” – Bằng Việt hỏi học sinh: Lên bốn tuổi cháu quen mùi khói Năm năm đói mịn đói mỏi Bố đánh xe khơ rạc ngựa gầy Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu Nghĩ lại đến sống mắt cay! Câu hỏi: Khổ thơ nằm thơ nào? Của tác giả nào? (Bếp lửa – Bằng Việt) Hai câu thơ: “Năm năm đói mịn đói mỏi Bố đánh xe khô rạc ngựa gầy” gợi nhắc đến thời kỳ lịch sử đất nước ta? Chia sẻ hiểu biết em thời kỳ lịch sử này? (Năm 1945 –nước ta phải trải qua nạ đói lịch sử với triệu người chết) Từ kiện lịch sử nạn đói năm 1945, giáo viên giới thiệu tác phẩm: “Vợ nhặt” – Kim Lân Vợ chồng A Phủ Ví dụ: Khi dạy bài: Vợ chồng A Phủ - Tơ Hồi, giáo viên có (Tơ Hồi) thể sử dụng cách khởi động bằng câu hỏi tình huống: Ví dụ: Khi dạy tiết 1: - Tình huống: Nếu bây giờ, thân bạn nữ lớp ta bị bố mẹ ép, gả bán cho gia đình giàu có - Câu hỏi: Hãy chia sẻ cho bạn suy nghĩ cảm xúc em tình trên? 16 skkn Ví dụ dạy tiết 2: - Tình huống: Hóa thân vào nhân vật Mị hoàn cảnh trước làm dâu nhà thống lý Pá Tra, ngày đầu làm dâu nhà thống lý Pá Tra - Câu hỏi: Chia sẻ cảm xúc, tâm trạng mình nhân vật Mị tình trên? Dự kiến hành động, cảm xúc Mị? Từ tình trên, giáo viên tạo sở để dẫn dắt vào Những đứa Tình huống: Cả lớp đến thăm vùng đất Nam gia đình Bộ chưa? Cô nhiều bạn ngồi muốn tìm hiểu sống với sống người dân (Nguyễn Thi) Nam Bộ thời chiến tranh trước định đặt chân tới vùng đát Câu hỏi: Hãy chia sẻ hiểu biết em sống người dân Nam Bộ năm chiến tranh sống Từ giáo viên tạo tình để dẫn dắt vào tác phẩm: “Những đứa gia đình” – Nguyễn Đình Thi Phát biểu tự - Khi dạy bài: “Phát biểu tự do”, giáo viên tạo tình lớp học với câu hỏi: - Câu hỏi: Hãy phát biểu suy nghĩ em cô giáo học Văn suốt thời gian qua? Từ việc học sinh đưa ý kiến sôi nổi, giáo viên tạo tình để dẫn dắt vào nội dung Hoạt động khởi động bằng việc sử dụng phương tiện trực quan Hồn Trương Ba, Khi dạy bài: Hồn Trương Ba, da hàng thịt nhà văn da hàng thịt – Lưu Quang Vũ, giáo viên cho học sinh xem 17 skkn Lưu Quang Vũ đoạn kịch: Hồn trương Ba, da hàng thịt, từ yêu cầu học sinh thực yêu cầu sau: Cho viết kịch em vừa xem kịch nào? Hãy cho biết nhân vật có mặt đoạn kịch khái quát sơ qua kịch này? Việt Bắc – Tố Khi dạy bài: Việt Bắc – Tố Hữu, giáo viên cho học sinh Hữu quan sát số hình ảnh sau yêu cầu học sinh: Hãy cho biết, hình ảnh gợi nhắc tới kiện lịch sử trọng đại dân tộc? Từ giáo viên dẫn dắt vào bài: Quá trình văn học Khi dạy bài: Quá trình văn học phong cách văn học, giáo 18 skkn phong cách viên tổ chức cho học sinh tham gia trị chơi: Ơ chữ, bằng văn học việc chia lớp làm đội chơi, đội lựa chon câu hỏi ô chữ, trả lời câu hỏi giành 10 điểm, đội giành nhiều điểm hơn, đội đội chiến thắng Hoạt động khởi động việc sử dụng trò chơi Giá trị văn học, Khi dạy bài: “Giá trị văn học, tiếp nhận văn học”, giáo viên tiếp nhận văn học cho nhóm chơi trị nhóm nhanh bằng việc tổ chức chia lớp làm nhóm chơi Các nhóm thời gian phút ghi lại thật nhanh ý tưởng nhóm với câu hỏi: Hãy liệt kê giá trị mà văn học đem lại cho em học tác phẩm văn học chương trình lớp 12? Từ sản phẩm nhóm học sinh, giáo viên khơi gợi vào nội dung Ôn tập phần văn Khi dạy bài: Ôn tập phần văn học, giáo viên tổ chức học (Kỳ 2) cho học sinh tham gia hoạt động khởi động với trò chơi: Nghe, nhìn để ghi nhớ Giáo viên cho học sinh quan sát 19 skkn video với hình ảnh liên quan tới tác phẩm văn học học nhạc hòa tấu: Bản giao hưởng định mênh (để kích thích tư học sinh) Sau giáo viên yêu cầu nhóm xem video thực câu hỏi sau: Kêt tên nhân vật tên tác phẩm, tác giả tác phẩm có video trên? Sau học sinh trả lời, giáo viên hỏi thêm câu hỏi để dẫn vào là: Từ nhiệm vụ cô vừa đưa ra, thử đốn xem chủ đề học ngày hơm gì? Thực hàm ý hành Khi dạy bài: Thực hành hàm ý, giáo viên tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động khởi động với thi: Thử tài trạng Tí với luật chơi sau: Một hơm, nhóm bạn Trạng Tí, Sửu, Tẹo chơi, nưng thầy đồ kết yêu cầu phải trả lời câu hỏi Các em giúp bạn chơi bằng cách vượt qua thử thách thầy đồ kết với câu hỏi Mỗi câu hỏi đưa tình huống, giáo viên yêu cầu học sinh sử dụng cách nói hàm ý để giải tình đưa câu hỏi 20 skkn Hoạt động khởi động thơng qua việc tổ chức sân khấu hóa Chí Phèo Khi tổ chức hoạt động khởi động cho học giáo viên Nam Cao sân khấu hóa đoạn mở đầu tác phẩm : Học sinh nhập vai vào nhân vật Chí Phèo say rượu ngật ngưỡng bước bước với tiêng chửi để tạo mở đầu đầy ấn tượng trược vào học Đây Thôn Vĩ Dạ Giáo viên gọi học sinh có giọng ngâm thơ truyền cảm Hàn Mặc Tử để ngâm thơ Sau gọi học sinh nêu cảm nhận thơ để dẫn vào học 21 skkn ... cầu hoạt động khởi động Nhiều giáo viên tổ chức khởi động cho học sinh lại sa vào việc tổ chức trò chơi mà quên việc đảm bảo yêu cầu hoạt động khởi động - Có tổ chức hoạt động khởi động chưa thực... động Nắm bước tổ chức hoạt động khởi động để nâng cao hiệu hoạt động * Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động khởi động Việc xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động khởi động thể qua các: Lựa chọn... hoạt động khởi động tạo hứng thú cho học sinh, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo cho học sinh Nâng cao hứng thú hiệu tiết học, học, môn học * Minh chứng số, sô liệu cụ thể - Về kết học tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn nâng cao hứng thú và hiệu quả học tập qua việc tổ chức hoạt động khởi động trong dạy học môn ngữ văn,