0

Sử dụng bê tông trên thế giới và Việt Nam

15 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2023, 13:18

Häc viÖn quan hÖ quèc tÕ Sử dụng bê tông trên thế giới và Việt Nam A Mở đầu Sau CTTG II, hàng loạt các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) ra đời và trở thành hệ thống thế giới hùng mạnh gồm 13 nước từ Châu[.] Sử dụng bê tông giới Việt Nam A Mở đầu Sau CTTG - II, hàng loạt nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) đời trở thành hệ thống giới hùng mạnh gồm 13 nước từ Châu Âu sang Châu Năm 1959, chủ nghĩa xã hội mở rộng sang Tây Bán Cầu với thắng lợi cách mạng Cu Ba Đây kiện quan trọng quan hệ quốc tế , làm thay đổi so sánh lực lượng giới có lợi cho cách mạng lực lượng tiến giới Từ năm 1945 cuối thập kỷ 60, hệ thống trị - xã hội làm cho uy tín chủ nghĩa xã hội ngày nâng cao nước XHCN đóng vai trò to lớn, nhiều định việc giải vấn đề quốc tế Giữa nước XHCN với có mối quan hệ nhìn chung tốt, gắn bó với sở lý tưởng chung mục đích chung xây dựng chủ nghĩa xã hội đấu tranh chống chủ nghĩa tư đế quốc, kẻ thù chung nhân loại Nhưng q trình phát triển phát sinh vấn đề bất đồng quan hệ gữa nước XHCN nới nhau, mâu thuẫn thời kỳ coi mâu thuẫn nội bàn bạc thảo luận, không giải triệt để Những mâu thuẫn lúc đầu diễn phạm vi hẹp, đến mâu thuẫn Xơ - Trung bùng nổ cơng khai phạm vi mở rộng sâu sắc nhiều, ngày trở nên gay gắt dẫn đến phân liệt toàn diện Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ họp tháng 4/1969, công khai gọi Liên Xô đế quốc xã hội coi kẻ thù nguy hiểm nhân dân giới Mâu thuẫn nước XHCN chia rẽ phong trào cộng sản công nhân quốc tế làm cho phong trào tiến tổ chức dân chủ giới có lúc lâm vào tình cảnh hỗn loạn, phương hướng đấu tranh Hậu đương nhiên Mỹ nước phương Tây sức khai thác quan hệ căng thẳng Xô - Trung để fục vụ cho sách họ Điều gây khó khăn lớn cho phong trào cách mạng nhân dân giới, làm suy yếu hệ thống xã hội chủ nghĩa nói chung cho phong trào giải phóng dân tộc nói riêng Đặc biệt, Việt Nam, để tiến hành chiến đấu chống siêu đế quốc, cần tranh thủ ủng hộ giúp đỡ nước xã hội chủ nghĩa khác nước u chuộng hồ bình giới Đúng vào lúc Việt Nam triển khai đấu tranh vũ trang miền Nam, cần giúp đỡ nước xã hội chủ nghĩa, hai nước anh em lớn Liên Xô Trung Quốc lại nổ đấu tranh gay gắt để tranh giành ảnh hưởng, lôi kéo tập hợp lực lượng phong trào cộng sản quốc tế mà Việt Nam đối tượng vấn đề Việt Nam nội dung tranh chấp Chính vậy, mâu thuẫn Xơ - Trung có tác động khơng nhỏ đến số chiến tranh Việt Nam giai đoạn Bài tập trung nghiên cứu chiến tranh Việt Nam (chứ không đề cập riêng đến chiến tranh chống Mỹ) bị ảnh hưởng giai đoạn tồn mâu thuẫn Xô - Trung B NỘI DUNG I VÀI NÉT VỀ MÂU THUẪN XÔ - TRUNG Cơ sở dẫn đến mâu thuẫn Hai Đảng Cộng sản Liên Xô Trung Quốc hai Đảng lớn phong trào Cộng sản Công nhân giới Từ lâu, Ban lãnh đạo hai Đảng có biểu khác nhiều vấn đề, xét cho cùng, xuất phát từ lợi ích dân tộc khác từ vị trí điều kiện lịch sử cụ thể nước Sau chiến tranh giới lần thứ II, Liên Xô với ưu mạnh mẽ trị muốn củng cố chế hai cực, xác lập vị trí hàng đầu phe XHCN Trong đó, Trung Quốc nước có nhiều thuận lợi mặt địa lý, dân số đông có tham vọng đóng vai trị số phe XHCN, nỗ lực fá cực Một liên minh tồn dựa sở có chung lợi ích Như vậy, khơng Xơ Trung khơng có lợi ích mà lợi ích họ cịn trái ngược nhau: Xơ muốn"củng cố chế cực" >< Trung quốc muốn "phá chế cực" Điều tất yếu phải dẫn đến kết liên minh "tan rã", bước khởi động trình "mâu thuẫn" Khác với nước Đơng Âu, Đảng cộng sản Trung quốc giành thắng lợi thông qua nội chiến, giúp đỡ Liên Xô (thậm chí mối quan hệ cá nhân Mao Trạch Đơng Stalin nói không tốt đẹp lắm) Hơn kinh tế Trung Quốc lạc hậu so với Liên Xơ song nước có văn minh với sắc riêng đậm nét Trung Quốc trải qua thời gian dài bị đế quốc xâu xé nên nhạy cảm với lệ thuộc, việc chấp nhận theo Liên Xô Trung Quốc giải pháp tạm thời chưa tìn thấy đường tốt giai đoạn 1949-1956 Tính tạm thời giải pháp thấy qua số nguyên nhân sau:  Mao Trạch Đơng có lúc muốn trơng dựa vào Mỹ truớc tuyên bố "Nhất biên đảo" (tháng 10/1950), xong không đạt Mỹ lúc kiên ủng hộ Tưởng Giới Thạch  Tuy rât cần hỗ trợ bên ngồi để khơi phục kinh tế xong mơ hình phát triển Liên Xơ khó áp dụng với nước đông dân lại chủ yếu dựa vào nghề nông Trung quốc  Chiến tranh lạnh lúc bắt đầu bước vào giai đoạn liệt Trung Quốc khó đứng Khi trì liên minh này, Liên Xơ phảI đóng vai trị nước bảo trợ cho Trung quốc để đổi lấy hẫu thuẫn Trung quốc vấn đề trị Tuy nhiên, mục tiêu Liên Xô củng cố sức mạnh kinh tế, quân để trở thành cực vững chãI hệ thống cực Vì vậy, đIều cản trở Liên Xô thực mục tiêu Quá trình mâu thuẫn Tại Đại hội XX Đảng Cộng Sản Liên Xô , Khơrusôp phát động phong trào phê phán "tệ sùng bái cá nhân Stalin" chủ trương "cùng tồn hồ bình" với nước tư chủ nghĩa, không tham khảo ý kiến Đảng anh em khác, không đồng tình Đảng cộng sản Trung quốc Vì Trung Quốc có sùng bái Mao Trạch Đơng, phê phán Stalin có nghĩa phê phán Mao Trạch Đơng, cịn chủ trương tồn hồ bình với nước đế quốc Trung Quốc chưa mạnh, chưa trở thành nước cơng nghiệp hố tiên tiến, cịn yếu qn sự, lập ngoại giao Trung Quốc ln ln phụ thuộc vào Liên Xơ, khó đạt mục tiêu vươn lên thành cường quốc, cực quan hệ quốc tế Mao Trạch Đông nhấn mạnh việc xây dựng CNXH theo mơ hình riêng Trung quốc khẳng định tư tưởng Lê Nin rằng:'' Chiến tranh tránh khỏi với nước đế quốc", Khơrusơp muốn áp đặt mơ hình CNXH kiểu Liên Xơ chủ trương "cùng tồn tạI hồ bình với nước đế quốc" Tháng 5/1957, Tưởng Giới Thạch ký với Mỹ Hiệp định cho phép triển khai tên lửa mang đầu đạn hạt nhân bắn vào lục địa, đồng thời Quốc Dân Đảng tăng cường qn đội hịn đảo Kim Mơn & Mả Tổ, cách lục địa có dặm Lo ngạI an ninh bị đe doạ, Chính Phủ TQ hạ lệnh cho Quân giảI phóng Nhân dân bắn phá vào đảo Bộ ngoạI giao Hoa Kỳ doạ can thiệp băng quân Tuy nhiên, suốt thời gian Liên Xô gĩư tháI độ im lặng Sau tháng gặp gỡ với Aixenhao, Khơrusôp huỷ bỏ cam kết trao cho TQ mẫu chế tạo bom nguyên tử, mong muốn thúc đẩy giảI vấn đề Bec Lin cách hữu nghị, dọn đường cho việc thừa nhận nguyên trạng Châu âu, bất chấp tình hình căng thẳng quan hệ Trung - Mỹ Viễn Đông Một vấn đề làm cho mâu thuẫn Xô - Trung thêm gay gắt tháI độ Liên Xô tranh chấp Trung - ấn vấn đề Tây Tạng biên giới Trung Quốc Tây tạng từ lâu thuộc chủ quyền Trung Quốc, có quyền tự trị định Năm 1950, quân giảI phóng tiến vào Tây tạng thừa nhận quyền nội trị Đạt lai Lạt ma Chính phủ nắm quân đội đối ngoại Năm 59, Đạt lai vận động nhân dân chống lạI việc cảI tạo XHCN Cuộc loạn người Tây tạng ấn Độ ủng hộ mặt tinh thần Biên giới Trung - ấn trở nên căng thẳng nổ tranh chấp mặt lãnh thổ Đúng lúc Khơrusơp tuyên bố trung lập tranh chấp Trung ấn cịn thơng báo cho ấn Độ vay khoản tiền lớn khoản cấp cho Trung Quốc Đến năm 1962, mâu thuẫn Xô - Trung xấu thêm kiện quốc tế lớn: Khủng hoảng tên lửa Cuba tháng 10/1962 Trung quốc cho Liên Xô đầu hàng trước hành động xâm lược đế quốc: tháng 8/1963, Liên Xô Anh, Mỹ ký kết hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân phần bị Trung quốc lên án nước muốn giữ độc quyền hạt nhân để làm bá chủ giới, cố tình ngăn cấm Trung Quốc chế tạo vũ khí hạt nhân tăng cường phịng thủ đất nước họ Trung Quốc khơng ký vào hiệp ước Tiếp đến vụ xung đột trực tiếp lẻ tẻ dọc biên giới Xô - Trung thuộc vùng Tân Cương phía Tây - Bắc Trung Quốc, mở đầu tranh chấp toàn diện vấn đề biên giới mà Trung Quốc cho trước Sa Hoàng Nga tước đoạt Trung Quốc hàng triệu km2 vùng Trung Đông Xi - bia thơng qua đIều ước bất bình đẳng Trong lúc mâu thuẫn Xô - Trung Quốc lên đến đỉnh cao, làm suy yếu hệ thống XHCN phong trào cách mạng giới Khơrusốp bị hạ bệ Đây hội để hàn gắn quan hệ nước XHCN lớn Đầu năm 1965, Ban lãnh đạo Liên Xơ có sáng kiến đề nghị Trung Quốc lập cầu hàng không hành động thống ủng hộ nhân dân Việt Nam chống Mỹ, vấn đề tưởng bên dễ đI đến trí bước khởi đầu cho q trình hồ giảI nước Nhưng đáng tiếc, phía Trung Quốc cương bác bỏ Năm 1968, nổ kiện "Mùa xuân Praha", quân đội Liên Xô nước xã hội chủ nghĩa khác tiến vào Tiệp đè bẹp phong trào ly khai người dân tộc chủ nghĩa, Trung Quốc AnBaNi, Rumani lên án Liên Xô hành động xâm lược đế quốc chủ nghĩa gọi Liên Xô đế quốc xã hội ĐạI hội đảng Trung Quốc họp 4/1969 xác định Liên Xô kẻ thù thức ghi đIều vào cương lĩnh trị Qua kiện trên, thấy rõ, quan hệ Trung Quốc Liên Xô thời gian dàI chuyển từ bạn đồng minh sang địch thù địch Tuy nước XHCN quan hệ xuất phát từ lợi ích dân tộc, lấy lợi ích bá quyền nước lớn định đường lối sách quốc tế, ý đến lợi ích nước khác lợi ích chung Phong trào Cộng sản Công nhân quốc tế II TÁC ĐỘNG CỦA MÂU THUẪN XÔ - TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI CUỘC CHIẾN TRANH VIỆT NAM  Giai đoạn trước năm 1975 Hiệp định Giơnevơ Hiệp định Giơnevơ 1954 chấm dứt chiến tranh lập lạI hồ bình đơng Dương, quy định sau năm, quyền hai miền Việt Nam hiệp thương tổ chức tổng tuyển cử thống đất nước Đế quốc Mỹ rắp tâm fá hoạI hiệp định nên họ không chịu ký vào Tuyên bố cuối Trước leo thang mở rộng chiến tranh Hoa Kỳ tay sai, nhân dân Việt Nam phảI tiến hành chiến đấu nhăm giảI phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống đất nước Rất tiếc, phát động dậy miền Nam, Ban lãnh đạo Liên Xô đứng đầu Khơrusốp chủ trương "chung sống hồ bình" với nước phương Tây, không muốn căng thẳng với Mỹ Việt Nam Liên Xô không muốn tiến hành đấu tranh vũ trang, lập luận rằng"đốm lửa đốt cháy cánh đồng", sợ chiến tranh lan rộng cản trở việc triển khai chiến lược Liên Xơ Do đó, Liên Xơ giúp VN phát triển kinh tế miền bắc không muốn ta táI vũ trang đáu tranh miền nam, sợ ảnh hưởng đến hồ hỗn Xơ - Mỹ Liên Xơ khơng muốn đề cao vai trò Mặt trận Dân tộc giảI phóng miền Nam Việt Nam Hơn tháng 2/1963 làm trung gian chuyển cho ta gợi ý Mỹ việc trung lập hoá miền Việt Nam muốn đưa vấn đề Đông Dương thảo luận Liên Hiệp Quốc Khơrusơp cịn gây sức ép với Việt Nam, doạ cắt khoản viện trợ quân vốn ỏi (2/1964) muốn từ bỏ vai trị "đồng chủ tịch hội nghị Giơnevơ 1954 Đông Dương" Về phía Trung Quốc, lúc đầu Ban lãnh đạo khuyên ta "trường kỳ mai phục" lo Việt Nam phát động đấu tranh vũ trang miền Nam chiến tranh mở rộng, có khả kéo Trung Quốc đụng độ với Mỹ lần nữa, lúc họ muốn có hồ bình để phục hồi xây dựng kinh tế Nhiều nhà phân tích quốc tế cịn cho lợi ích riêng mình, Ban lãnh đạo Trung Quốc khơng muốn có nước Vn thống hùng mạnh bên cạnh Như thấy động khác nhau, giai đoạn đầu, hai nước Liên Xô Trung Quốc không muốn chưa muốn ta phát động đấu tranh vũ trang miền Nam Việt Nam để thống đất nước nhà lãnh đạo Trung Quốc nói " Đơng dương nơI nhạy cảm quan hệ fe nên Đông dương không nên vượt vĩ tuyến 17, không nên vượt biên giới Việt Lào" Như vậy, nhìn từ góc độ quan đIểm Liên Xơ Trung Quốc vấn đề Giơnevơ nước có chung quan đIểm khơng muốn tiến hành đấu tranh vũ trang, mà muốn giảI thương lượng Tuy nhiên, nước lạI xuất fát từ mục đích, lợi ích riêng cho nước mình, khơng phảI mục đích chung cho l nước fe XHCN Chính mâu thuẫn nước mà họ có sách riêng khơng thống hành động, khơng đồn đồn kết trí hành động Vì vậy, Mỹ nắm hội này, nhận thấy rạn nứt nước đứng sau VN tất yếu Mỹ tận dụng để gây sức ép Việt Nam Như vậy, ký hiệp định Giơnevơ thành công lớn VN, lý mà VN khơng tận dụng hết thuận lợi mình, có đIểm chưa thoả đáng để sau nay, ký kết hiệp định Pari, rút bàI học kinh nghiệm tránh sai lầm trước  Vấn đề Việt Nam Sau không ngăn cản nhân dân Việt Nam đấu tranh vũ trang miền Nam Việt Nam, Ban lãnh đạo Trung Quốc quay sang ủng hộ lợi dụng đấu tranh để phê phán sai lầm Khơrusôp, phê phán họ phản bội lợi ích phong trào giảI phóng dân tộc, có Việt Nam Trung Quốc giương cao hiệu "chống Mỹ chống chủ nghĩa xét lạI" để chống Liên Xơ, phá hồ hỗn Xô Mỹ, mặt khác muốn độc quyền nắm "vấn đề Việt Nam" để tập hợp lực lượng, chuẩn bị cho tiếp xúc hồ hỗn với Mỹ, thực tham vọng muốn trở thành siêu cường Do đó, Trung Quốc vừa ủng hộ ta vật chất, phát động phong trào "ủng hộ Việt Nam chống Mỹ" nước tuyên bố lên án Mỹ mạnh Đầu năm 1965, Đặng Tiểu Bình nói: "Nếu Việt khơng nhận viện trợ của Liên Xơ Trung Quốc sẵn sàng bao tất cả, sẵn sàng viện trợ cho 1tỷ nhân dân tệ" Chính sách tiêu cực xâm lược Mỹ Việt Nam làm cho uy tín Liên Xơ bị giảm sút nguyên nhân dẫn đến việc Khơrusôp bị đổ (1965) Ban lãnh đạo LIên Xơ thay đổi sách đối nội đối ngoạI nhằm khơI phục uy tín ngồI nước, đồng thời tăng cường lực lượng Liên Xô nhân lúc Mỹ bị sa lầy Việt nam, tạo có lợi để tiếp tục hồ hỗn với nước này, đối phó với đả kích Trung Quốc Đối với vấn đề Việt Nam, Liên Xô chuyển sang tháI độ tích cực để giành lạI uy tín cho hệ thống XHCN phong trào cách mạng giới, đặc biệt nước thứ Mặt khác, Liên Xơ tích cực ủng hộ Việt Nam chống Mỹ để cô lập Trung Quốc phá hồ hỗn Trung Mỹ có dấu hiệu khởi động Sau Khơrusôp bị hạ bệ vàI tháng, chủ tịch hội đồng Bộ trưởng Liên Xô Kosygin đến Việt Nam, sau dó ghé qua Bắc kinh đường nước thủ tướng Chu Ân Lai nêu vấn đề "thống hành động ủng hộ Việt Nam", cho phép Liên Xô lập Hoa Nam, lập cầu hàng không qua không phận Trung Quốc để viện trợ cho Việt Nam Trung Quốc kiên bác bỏ đề nghị muốn độc quyền nắm vấn đề Việt Nam, khơng Liên Xơ có hội lấy lạI uy tín quốc tế Liên Xơ lấy lý để phản kích lạI Trung Quốc tìm cách ly gián Việt Nam với Trung Quốc Liên Xơ có tháI độ tích cực việc giúp Việt Nam, không muốn vấn đề Việt Nam làm ảnh hưởng đến hỗn Xơ - Mỹ, dè dặt việc viện trợ cho Việt Nam loạI vũ khí đai, ln khun ta sớm đI vào thương lượng hồ bình để chấm dứt chiến tranh tình hình chiến trường chưa cho phép tỏ ý sẵn sằng làm trung gian Việt Nam Mỹ Mặc dù Khơrusôp bị lật đổ, Liên xơ tỏ tháI độ tích cực ủng hộ Việt Nam chống Mỹ, Trung Quốc tiếp tục đả kích, cho Liên Xô ủng hộ giả, phản bội thật, khơng muốn Liên Xơ có vai trị vấn đề Việt Nam Trung Quốc muốn độc chiếm Việt Nam để tập hợp lực lượng, tranh thủ giới thứ 3, giành quyền lãnh đạo cách mạng giới, tạo đIều kiện cho trở thành siêu cường chi phối công việc giới, trước hết Châu  Công việc đIều hành kháng chiến chống Mỹ Công chống mỹ cứu nước Việt Nam có tác dụng làm bình phong ngăn chặn can thiệp đế quốc Mỹ biên giới phía Nam để Trung Quốc tiến hành "Cách mạng văn hoá", đấu tranh giành quyền lực gay gắt Trung Quốc vào cuối thập kỷ 60 Do đó, Trung Quốc lên án Mỹ mạnh mẽ, kết hợp với phê phán Liên Xô dành cho Việt Nam khoản viện trợ to lớn có hiệu vũ khí, dụng cụ, vật phẩm chiến tranh, chiếm khoảng 52% tổng số viện trợ quốc tế Trung Quốc cịn cử đội cơng binh sang giúp ta làm đường Mặt khác, Trung Quốc kiên bác bỏ chủ trương "thống hành động chống Mỹ" với Liên Xơ gây khó khăn cho việc vận chuyển vũ khí Liên Xơ nước khác viện trợ cho Việt Nam cảnh qua Trung Quốc Trung Quốc cịn tìm cách tác động vào cơng việc đIều hành kháng chiến chống Mỹ nhân dân Việt Nam Năm 1968, sau Tổng tiến công Mậu thân, Việt Nam mở mặt trận đấu tranh ngoạI giao, ngồi đàm phán với Mỹ Pari, lãnh đạo Trung Quốc lúc đầu khơng đồng tình, tìm cách gây sức ép với Việt Nam, đe doạ cắt giảm viện trợ gây chia rẽ nội Việt Nam Trung Quốc dùng vấn đề viện trợ bàI mặc để can thiệp vào chiến tranh VN theo lập trường có lợi cho ĐIều làm cho VN vấp phảI nhiều khó khăn để tập trung vào kháng chiến, ta cần phảI có hậu phương vững ( tức phảI dựa vào Trung Quốc ) cần phaỉ kiên giữ vững lập trường  Vấn đề đàm fán Khi thấy khơng thể ngăn cản Việt Nam "vừa đánh vừa đàm" với Mỹ Trung Quốc quay sang ủng hộ chủ trương Khi đàm fán Việt Nam tiến vào giai đoạn định Mỹ bị sa lầy, Trung Quốc chơI trị "ngoạI giao bóng bàn", bí mật mời Kitxinggiơ, cố vấn an ninh tổng thống Mỹ đến BKinh với thông cáo thượng HảI, nội dung ngầm hiểu "giữ nguyên trạng miền Nam để Mỹ rút khỏi ĐàI Loan Trung Quốc cịn lợi dụng Mỹ gặp khó khăn miền Nam Vn để nhanh chóng hồ hỗn với Mỹ, tức lấy vấn đề VN để thúc đẩy quan hệ với Mỹ Tuy nhiên, vấn đề đáng lưu ý Trung Quốc ủng hộ chủ trương ta, Mỹ tiến hành bầu cử Nicxơn mà ông lạI chủ trương thân Liên Xô Do vậy, Trung Quốc lo ngạI liên minh Xô Mỹ vững mạnh tam giác chiến lược Mỹ Xơ Trung Quốc Chính mâu thuẫn Xơ Trung dẫn đến việc Trung Quốc định "bán đứng VN" để nhanh chóng hồ hỗn với Mỹ với mục đích phá tan liên minh Xô Mỹ đIều gây nhiều bất lợi fức tạp cho kháng chiến nhân dân ta khiến Mỹ ngoan cố bàn đàm fán  Hiệp định Pari Hiệp định Pari kiện có lợi cho việc triển khai chiến lược LX, hồ hỗn với Mỹ nước PTây xố bỏ trở ngạI lâu dàI, làm cho Trung Quốc lợi dụng vấn đề VN để chống LX->LX hoan nghênh việc ký kết hiệp định Trong đó, Trung Quốc cho rằng:"Muốn chống đế quốc fảI chống xét lạI", đIều không với thực tiễn chiến tranh chống đế quốc Mỹ VN Vì thế, Trung Quốc tìm cách giảm bớt vai trị ảnh hưởng chiến thắng Vn Vấn đề Vn khơng cịn có ý nghĩa lợi ích chiến lược Trung Quốc Lợi ích nước khơng cịn trùng hợp nhau, hoàn toàn đối lập tháI độ với LX, nên Trung Quốc với VN nhanh chóng thay đổi: từ hữu nghị, ủng hộ chuyển sang kiềm chế làm suy yếu ảnh hưởng VN Đẩy mạnh đấu tranh Liên Xô, thúc đẩy quan hệ với Mỹ theo tinh thần Thông cáo Thượng HảI, mở rộng quan hệ với nước PTây mục tiêu hàng đầu Chính sách đối ngoạI Trung Quốc Do đó, mà sau ký hiệp định Pari, tháI độ Trung Quốc với VN có nhiều đIểm khơng thuận Trung Quốc tán thành hiệp định không muốn Vn sớm thống nhất, khuyên ta nên nghỉ ngơI thời gian Mặt khác, Trung Quốc cắt giảm dần viện trợ cho VN trước hứa tiếp tục viện trợ cũ cho VN thêm lần Đầu năm 1974, chiến tranh VN thắng lợi Trung Quốc cho quân chiếm đảo Hồng Sa để thực chiến lược Biền Đơng, làm việc với VN  Vấn đề Campuchia Chính mâu thuẫn nảy sinh Việt Nam Trung Quốc mà sở mâu thuẫn Xô - Trung Quốc dẫn đến việc Trung Quốc tăng cường viện trợ cho Khơme đỏ gây xung đột đẫm máu biên giới Campuchia-VN Báo chí Trung Quốc vu cáo Vn tiểu bá, tự nhận NATO phương Đơng có sứ mạng ngăn chặn đạI bá tiểu bá Tiếp đó, hàng loạt người gốc Hoa rời bỏ VN, Trung Quốc tố cáo Vn gây cáI gọi nạn kiều cuối đóng cửa biên giới, chấm dứt viện trợ, rút chuyên gia nước Họ tập trung quân biên giới, làm cho tình hình biên giới Việt Trung căng thẳng Như vậy, Trung sử dụng chiêu bàI "chống tiểu bá" để thực sách kiềm chế Vn, chống LX kể từ sau Vn thống đất nước, làm cho quan hệ VN - Trung Quốc trở nên xấu  Giai đoạn sau 1975 Chiến tranh biên giới Quân Khơme đỏ tăng cường khiêu khích đánh fá biên giới Tây Nam VN, có lúc tiến đến cách TPHCM 50 km Báo chí Trung Quốc phụ hoạ theo cách tuyên truyền rùm beng cáI gọi là"VN xâm lược Campuchia" Trung Quốc nhân cớ Vn tiến đánh toàn tuyến biên giới Pônpôt bị bật khỏi Campuchia mà lên án Vn xâm lược Campuchia kêu gọi nước chống đạI bá tiểu bá Trong số đó,Trung Quốc chống Vn mạnh Họ viện trợ cho tàn quân PônPốt vũ khí, lương thực tàI chính, giúp tổ chức khu du kích biên giới Campuchia - TháI để tập kích vào lực lượng Vn Trung Quốc tập trung lực lượng đánh vào lớn quân đội đánh vào biên giới Bắc Vn 1979, gây chiến tranh biên giới đẫm máu với mục đích buộc Vn rút quân khỏi CAmpuchia dạy cho Vn bàI học Trung Quốc đánh Vn thông qua PônPốt lúc đầu sau gây chiến tranh biên giới Việt Trung Quốc thực chất phản ánh mâu thuẫn Xô - Trung Quốc, nhằm ngăn chặn ảnh hưởng LX sau chiến tranh Vn kết thúc Mỹ hiểu Trung Quốc tâm cảI thiện quan hệ với Mỹ C Kết luận Hệ thống XHCN TG chỗ dựa phong trào giảI phóng dân tộc, chống lạI sách gây chiến xâm lược đế quốc chỗ dựa thiếu việc giảI vấn đề QT Vậy mà, qua kiện thấy LX Trung Quốc nước cầm đầu fe XHCN, lạI không đồn kết trí, lấy lợi ích bá quyền định lợi ích dân tộc ĐIều ảnh hưởng lớn vào phong trào GiảI phóng dân tộc mà cụ thể chiến đấu chống ngoại xâm nhân dân VN Chính phủ Vn ln mong muốn đồn kết với nhân dân Trung Quốc đồng thời q trọng tình đồn kết hữu nghị với nhân dân LX Ta coi thắng lợi VN thắng lợi chung nhân dân nước XHCN nhân loạI tiến Tuy nhiên, với đường lối độc lập tự chủ sách khơn khéo, ta tranh thủ giúp đỡ to lớn nước XHCN có LX &Trung Quốc thực tế hình thành mặt trận nhân dân TG đồn kết ủng hộ đấu tranh chống ngoạI xâm nhân dân Vn Đó nhân tố định thắng lợi nhân dân Vn hoàn cảnh phức tạp "mâu thuẫn Liên Xô - Trung Quốc" TÀI LIỆU THAM KHẢO Gi trình Lịch sử quan hệ quốc tế 1945 - 1990 ( Học viện quan hệ quốc tế Hà Nội 2001) Trung Quốc tình hình thông tin lý luận NgoạI giao Việt Nam 1945 -2000 ( nhà xuất trị quốc gia Hà Nội 2002) 50 năm NgoạI giao Việt Nam ( Nguyễn Đình Bin) Các chiến tranh Việt Nam bị ảnh hưởng giai đoạn tồn mâu thuẫn Xô – Trung (TL; 3) MỤC LỤC A Mở đầu B Nội dung I Vài nét mâu thuẫn Xơ - Trung Quốc 1.Cơ sở hình thành mâu thuẫn Xơ - Trung Quốc Q trình mâu thuẫn Xơ Trung Quốc II Tác động mâu thuẫn Xô - Trung Quốc đến chiến tranh Việt Nam 1.Giai đoạn trước năm 1975 - Hiệp định Giơnevơ - Vấn đề Việt Nam - Công việc đIều hành kháng chiến chống Mỹ - Vấn đề đàm phán - Hiệp định Pari - Vấn đề Campuchia Giai đoạn sau 1975 Chiến tranh biên giới C Kết luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng bê tông trên thế giới và Việt Nam,