0

Đề tài Vai trò của hệ thống thông tin đối với chiến lược tổ chức của doanh nghiệp

11 6 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2023, 11:01

Đề tài Vai trò của hệ thống thông tin đối với chiến lược tổ chức của doanh nghiệpĐề tài Vai trò của hệ thống thông tin đối với chiến lược tổ chức của doanh nghiệpĐề tài Vai trò của hệ thống thông tin đối với chiến lược tổ chức của doanh nghiệpĐề tài Vai trò của hệ thống thông tin đối với chiến lược tổ chức của doanh nghiệpĐề tài Vai trò của hệ thống thông tin đối với chiến lược tổ chức của doanh nghiệpĐề tài Vai trò của hệ thống thông tin đối với chiến lược tổ chức của doanh nghiệpĐề tài Vai trò của hệ thống thông tin đối với chiến lược tổ chức của doanh nghiệpĐề tài Vai trò của hệ thống thông tin đối với chiến lược tổ chức của doanh nghiệpĐề tài Vai trò của hệ thống thông tin đối với chiến lược tổ chức của doanh nghiệpĐề tài Vai trò của hệ thống thông tin đối với chiến lược tổ chức của doanh nghiệpĐề tài Vai trò của hệ thống thông tin đối với chiến lược tổ chức của doanh nghiệpĐề tài Vai trò của hệ thống thông tin đối với chiến lược tổ chức của doanh nghiệp ––– HO CHI MINH UNIVERSITY OF BANKING Management Information Systems 🙢🕮🙠 TIỂU LUẬN Đề tài: “Vai trò hệ thống thông tin chiến lược tổ chức doanh nghiệp” Giáo viên hướng dẫn : Phạm Xuân Kiên Lớp : D02 Nhóm 11 : Võ Huỳnh Anh Thư 030237210182 Nguyễn Thị Hoài Thương 030237210184 Nguyễn Cảnh Thịnh 030237210174 Phạm Trung Thắng 030237210172 Trần Tấn Thành 030237210168 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU I Nội dung chức hệ thống thông tin Nhận định tầm quan trọng hệ thống thông tin II Hệ thống thơng tin tích hợp ( Hệ thống thông tin doanh nghiệp) giúp giải vấn đề mà doanh nghiệp gặp phải III.Việc triển khai thành cơng hệ thống thơng tin góp phần vào việc giúp doanh nghiệp thực chiến lược tổ chức IV Những thách thức mà doanh nghiệp gặp phải triển khai hệ thống thông tin: V Một người vị trí kinh doanh quản lí đóng vai trị tồn q trình phát triển hệ thơng thơng tin VI Các vấn đề đạo đức, pháp lý xã hội phát sinh việc triển khai hệ thống thông tin diễn ngày rộng sâu nhiều lĩnh vực sống .7 Các vấn đề đạo đức, pháp lý xã hội Tội phạm mạng Kết luận .9 TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 LỜI MỞ ĐẦU Ứng dụng công nghệ thông tin giúp nâng cao hiệu hoạt động tổ chức, xây dựng ưu cạnh tranh, khuyến khích hoạt động sáng tạo, tạo liên kết đối tác kinh doanh đáp ứng nhu cầu thay đổi liên tục thị trường Việc áp dụng hệ thống thông tin quản lý có ý nghĩa giúp cho doanh nghiệp thu thập đầy đủ, kịp thời thông tin diễn biến yếu tố thuộc môi trường bên ngồi (mơi trường vĩ mơ, mơi trường vi mơ), nhận diện đánh giá mức độ tác động hội nguy môi trường Đây sở quan trọng để nhà quản trị chiến lược phát triển chiến lược khai thác phát triển hội thị trường mới, ngăn chặn giảm bớt rủi ro kinh doanh Doanh nghiệp ln thích nghi với mơi trường kinh doanh tất khu vực địa lý Tuy nhiên, thực tế môi trường diễn biến phức tạp thay đổi nhanh, định quản trị phù hợp thời điểm khơng cịn phù hợp giai đoạn sau Vì vậy, hệ thống thông tin quản lý giúp cho nhà quản trị có thơng tin để điều chỉnh bổ sung định kịp thời Các doanh nghiệp chủ động hình thành chiến lược cơng hay tác động ngược vào yếu tố môi trường để tạo hội giảm bớt rủi ro cho doanh nghiệp Đồng thời, chủ động quản lý mơi trường nội Mặt khác, doanh nghiệp chủ động giảm điểm yếu nội bộ, ngăn chặn công đối thủ cạnh tranh, giữ vững thị phần thị trường, Quản lý thông tin cầu nối môi trường kinh doanh với công việc quản trị chiến lược Chiếc cầu cung cấp liệu đầu vào, giúp nhà quản trị có sở khoa học để định hữu hiệu trình quản trị chiến lược kinh doanh nói riêng thực tốt chức quản trị nói chung I Nội dung chức hệ thống thông tin Nhận định tầm quan trọng hệ thống thông tin Hệ thống thông tin (Information Systems) tập hợp thành phần sử dụng để thu thập, xử lý, lưu trữ, phân phối chia sẻ liệu, thông tin, tri thức nhằm phục vụ mục tiêu hoạt động tổ chức Hệ thống thông tin quy trình để phối hợp nhiều thành phần với tham gia người tổ chức để đạt mục tiêu quản lý, tạo lập, chia sẻ hiệu thông tin, tri thức tổ chức Hệ thống thơng tin có nhiều chức quản trị nội bộ, cải tiến dịch vụ, tăng sức cạnh tranh, hỗ trợ quản lý, Nó cịn hỗ trợ khía cạnh việc điều hành tổ chức, chẳng hạn giao tiếp, lưu giữ hồ sơ, định, phân tích liệu,… Các cơng ty sử dụng thông tin để cải thiện hoạt động kinh doanh họ, đưa định chiến lược đạt lợi cạnh tranh Qua đó, thấy tầm quan trọng hệ thống thơng tin Nó giúp liên kết cơng ty, doanh nghiệp với môi trường, xã hội Đối với môi trường bên ngồi doanh nghiệp, giúp đưa thơng tin doanh nghiệp từ bên bên thu thập thơng tin từ mơi trường bên ngồi giá cả, sức lao động, thị hiếu người tiêu dùng, nhu cầu mặt hàng, lạm phát, sách phủ,… Đối với mơi trường bên doanh nghiệp, hệ thống thông tin thu thập, cung cấp thông tin cho đơn vị cần thiết để thực mục đích khác mà doanh nghiệp đề Ví dụ thông tin hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp năm; thơng tin trình độ quản lý doanh nghiệp; thơng tin sách nội doanh nghiệp; thông tin mua sắm, xuất nhập hàng hóa; thơng tin bán hàng, doanh thu, tài Như vậy, hệ thống thơng tin có vai trị quan trọng cung cấp thông tin cần thiết để định kinh doanh xác II Hệ thống thơng tin tích hợp (Hệ thống thơng tin doanh nghiệp) giúp giải vấn đề mà doanh nghiệp gặp phải Những vấn đề mà doanh nghiệp gặp phải: + Khó nắm bắt phân bổ nguồn lực: Do hệ thống quản lý doanh nghiệp khơng có chặt chẽ dẫn đến việc nhà quản trị khó để nắm bắt toàn nguồn lực doanh nghiệp Việc khiến cho phân bổ khơng đồng đều, hợp lý, vị trí cần nhiều nguồn lực lại thiếu ngược lại Vấn đề dẫn đến thiếu hiệu sử dụng nguồn lực doanh nghiệp, làm giảm khả sinh lời Đôi lúc, phân bổ sai cịn khiến cho chi phí tăng, doanh thu lợi nhuận giảm, doanh nghiệp rơi vào tình trạng bất ổn + Khó quản lý đồng bộ: Do hệ thống khơng chặt chẽ, quy trình quản lý bị rời rạc dẫn đến không đồng liệu phòng ban, chi nhánh Doanh nghiệp thu thập đầy đủ số liệu cần thiết, nhiên, để làm điều cần nhiều thời gian cơng sức + Khó kiểm sốt tình hình nhân sự: Một hệ thống quản lý doanh nghiệp khơng phù hợp khó để kiểm sốt nguồn nhân lực, với cơng ty có nhiều nhân viên Nếu hệ thống quản lý không chặt chẽ phương pháp quản lý thủ công chắn gây kiểm sốt tình hình nhân + Thiếu công cụ quản lý tối ưu: Nhà quản lý doanh nghiệp có nhiều cơng việc cần phải xử lý mà không Sắp xếp công việc không hợp lý dẫn đến bỏ sót qn khơng làm số việc, cơng việc giải kịp thời gây tồn đọng, tốn nhiều thời gian, chi phí →Để giải vấn đề doanh nghiệp cần đến hệ thống tích hợp (hệ thống doanh nghiệp) Ưu điểm hệ thống doanh nghiệp loại bỏ chia nhỏ ứng dụng liệu phận khác doanh nghiệp (các ốc đảo thông tin), hỗ trợ tốt Hệ thống doanh nghiệp giúp doanh nghiệp đáp ứng nhanh chóng yêu cầu khách hàng thông tin sản phẩm, cung cấp nhiều thơng tin có giá trị để cải thiện việc đưa định quản lý Nó cơng cụ phân tích liệu, chuẩn định nghĩa định dạng liệu, giúp nhà quản lý cao cấp tìm kiếm thơng tin lúc Tuy nhiên hệ thống doanh nghiệp có nhược điểm chi phí cao, địi hỏi thay đổi lớn thực III Việc triển khai thành công hệ thống thơng tin góp phần vào việc giúp doanh nghiệp thực chiến lược tổ chức + Hoạt động xuất sắc: Hệ thống thông tin giúp cải thiện hiệu để đạt lợi nhuận cao cách giúp tổ chức tăng suất hoạt động kinh doanh, đặc biệt áp dụng hệ thống thông tin với thay đổi hoạt động kinh doanh hành vi quản lý + Sản phẩm, dịch vụ, mơ hình kinh doanh mới: Hệ thống thơng tin cơng cụ cho phép công ty tạo sản phẩm, dịch vụ mơ hình kinh doanh hồn tồn Mơ hình kinh doanh cách thức cơng ty sản xuất, cung cấp bán sản phẩm dịch vụ để tạo lợi nhuận + Khách hàng nhà cung cấp gắn kết cao hơn: Khi khách hàng tiếp tục mua thêm sản phẩm đồng nghĩa doanh nghiệp hiểu rõ phục vụ khách hàng tốt làm tăng doanh thu lợi nhuận cho doanh nghiệp Tương tự với nhà cung cấp: doanh nghiệp nên có nhiều nhà cung cấp, trì gắn kết, quan hệ tốt với nhà cung cấp giúp đảm bảo nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào quan trọng Điều làm giảm chi phí phát sinh hoạt động sản xuất xảy phải chờ nguồn nguyên liệu Khả thương lượng nhà cung cấp mạnh, cơng ty cần nâng cao lợi cạnh tranh để trì vị mặc + Cải thiện việc định: Hệ thống thông tin quản lý liệu thời gian thực từ thị trường cung cấp thông tin cho nhà quản lý định + Tạo lợi cạnh tranh: Khi doanh nghiệp đạt nhiều mục tiêu kinh doanh, hoạt động xuất sắc; tạo nhiều sản phẩm, dịch vụ mơ hình kinh doanh mới; khách hàng, nhà cung cấp gắn kết; cải thiện việc đưa định, điều có nghĩa họ tạo lợi cạnh tranh + Tăng khả sống cho tổ chức: Trong số lĩnh vực, tổ chức phải đầu tư vào hệ thống thông tin cơng nghệ nhu cầu cần thiết kinh doanh Đôi khi, nhu cầu hệ thống thông tin định hướng thay đổi ngành cơng nghiệp IV Những thách thức mà doanh nghiệp gặp phải triển khai hệ thống thông tin: ✧ Phân loại liệu: Những công ty sử dụng phương pháp quản lý liệu truyền thống, liệu thông tin lưu thủ cơng giấy tờ, khiến q trình nhập liệu khó khăn tốn nhiều thời gian.Vì liệu đầu vào định chất lượng đầu thông tin nên liệu cần phân tích sàng lọc cách kỹ lưỡng ✧ Chuyển giao hệ thống trì cơng việc hàng ngày: Việc phân loại lượng lớn liệu làm quen với hệ thống mới, nhân viên phải thực đầy đủ nhiệm vụ giao hàng ngày Điều khiến nhân viên cảm thấy chán nản căng thẳng, đặc biệt trình chuyển giao diễn nhiều tháng Hậu hiệu suất nhân viên bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dẫn đến giảm sút suất lao động tổng thể công ty ✧ Thiếu kỹ thực hành: Dù có nhận trợ giúp từ đội kỹ thuật hay khơng nhân viên cần thời gian làm quen với hệ thống để vận hành cách hiệu ✧ Thiếu hỗ trợ sau triển khai: Quá trình chuyển đổi hệ thống thành cơng, phần mềm doanh nghiệp gặp lỗi trình vận hành Đặc biệt việc áp dụng hệ thống công nghệ mới, công ty có khả gặp lỗi sập hệ thống, lỗi cập nhật, phản hồi sai, an toàn thơng tin,… điều dẫn đến trì trệ công việc tạo căng thẳng cho nhân viên ✧ Chi phí phát sinh: Mục đích cơng ty triển khai hệ thống phần mềm quản lý cắt giảm chi phí tinh gọn máy quản lý Việc triển khai cịn kéo theo chi phí khác ⮚ Mặc dù có nhiều thách thức trình triển khai, việc sử dụng phần mềm quản lý chắn giúp công ty giảm chi phí vận hành, đơn giản hóa hệ thống quản lý tăng hiệu công việc V Một người vị trí kinh doanh quản lí đóng vai trị tồn q trình phát triển hệ thông thông tin - Giám sát quy trình, mối quan hệ nguồn lực để đảm bảo cơng việc diễn sn sẻ - Vai trị quan hệ liên quan đến hành vi nhà quản lý tập trung vào tiếp xúc, giao tiếp cá nhân tổ chức, vai trị liên quan đến người (ví dụ cấp dưới, cá nhân bên tổ chức)  Người theo dõi thông tin (Monitor): người nắm bắt, cập nhật thơng tin để tạo hệ thống hồn chỉnh  Người phổ biến thông tin (Disseminator): người truyền đạt thông tin đến nhà quản trị khởi tạo hệ thống thơng tin  Vai trị định (Decisional roles)  Người khởi xướng (Entrepreneur): người bắt đầu thực qui trình VI Các vấn đề đạo đức, pháp lý xã hội phát sinh việc triển khai hệ thống thông tin diễn ngày rộng sâu nhiều lĩnh vực sống Các vấn đề đạo đức, pháp lý xã hội Các vấn đề đạo đức, pháp lý xã hội có mối liên hệ chặt chẽ với Việc giới thiệu cơng nghệ có tác động làm xáo trộn trạng thái cân tại, tạo vấn đề đạo đức, pháp lý xã hội cần phải giải cấp độ cá nhân, xã hội trị ● Quyền nghĩa vụ thông tin (Information Rights and Obligations) – quyền nghĩa vụ thông tin tổ chức sử dụng ● Quyền nghĩa vụ tài sản (Property Rights and Obligations ) – quyền sở hữu trí tuệ, tài sản bảo vệ mơi trường kỹ thuật số ● Trách nhiệm giải trình kiểm soát (Accountability and Control ) – người chịu trách nhiệm thiệt hại gây ● Chất lượng hệ thống (System quality ) – tiêu chuẩn chất lượng liệu, hệ thống ● Chất lượng sống (Quality of Life ) – quyền cá nhân an toàn xã hội Bốn xu hướng cơng nghệ làm gia tăng căng thẳng đạo đức quy định luật lệ xã hội hành - Ngày có nhiều tổ chức sử dụng hệ thống thơng tin quy trình kinh doanh cốt lõi họ Sự phụ thuộc ngày tăng vào hệ thống quan trọng làm tăng khả dễ bị lỗi hệ thống chất lượng liệu - Những tiến kỹ thuật lưu trữ liệu tạo điều kiện phát triển cho sở liệu cá nhân tổ chức tư nhân nhà nước trì – làm cho việc vi phạm quyền riêng tư cá nhân dần trở nên vừa dễ dàng, vừa hiệu - Nhận thức mối quan hệ không rõ ràng (NORA - Nonobvious relationship awareness) cơng nghệ phân tích liệu lấy liệu người từ nhiều nguồn tương quan mối quan hệ để tìm kết nối ẩn nhằm xác định tên tội phạm khủng bố tiềm - Những tiến mạng làm giảm chi phí di chuyển truy cập liệu, cho phép xâm phạm quyền riêng tư quy mô lớn Tội phạm mạng Tội phạm mạng việc sử dụng công nghệ thông tin để phạm tội Sự phát triển công nghệ, điện thoại thông minh thiết bị di động cao cấp khác có khả truy cập internet góp phần vào gia tăng tội phạm mạng o Truy cập sử dụng bất hợp pháp: vượt qua kiểm soát bảo mật để có quyền truy cập trái phép vào hệ thống o Trộm cắp thông tin thiết bị: lấy mã số mật để thâm nhập ăn cắp thông tin làm gián đoạn hệ thống o Virus máy tính: chương trình trái phép gây rắc rối cho người dùng, xâm nhập vào máy tính đánh cắp thơng tin cá nhân, liệu nhạy cảm sử dụng để chiếm quyền điều khiển thiết bị o Vi phạm quyền phần mềm Internet: hành vi chép phần mềm bất hợp pháp vấn đề lớn khó khăn việc chống lại sản phẩm kỹ thuật số o Lừa đảo liên quan đến máy tính: Lừa đảo việc làm để đạt truy cập vào thông tin cá nhân cách chuyển hướng người dùng đến trang web giả mạo o Tội phạm máy tính quốc tế: tội phạm máy tính trở nên phức tạp phát triển phạm vi quốc tế: mối đe dọa khủng bố, buôn bán ma túy quốc tế, tội phạm khác sử dụng hệ thống thông tin để rửa tiền bất hợp pháp thông qua quỹ  Kết luận Trong thời đại phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin, doanh nghiệp ngày nhiều, tạo nên cạnh tranh lớn Vì vậy, áp dụng hệ thống thơng tin chiến lược tổ chức doanh nghiệp điều cần thiết, để bắt kịp với xu hướng thời đại Việc ứng dụng hệ thống thông tin chiến lược tổ chức doanh nghiệp giúp nâng cao hiệu hoạt động tổ chức, mang lại nhiều lợi ích to lớn như: tạo lợi cạnh tranh, hỗ trợ việc định doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh, tăng cường hoạt động sáng tạo, tạo mối liên hệ đối tác kinh doanh đáp ứng nhu cầu thị trường thay đổi liên tục Tuy nhiên, để khai thác tốt hiệu hệ thống thông tin việc áp dụng quản lý doanh nghiệp việc cần phải đầu tư trang thiết bị đào tạo nhân lực phải trọng Thời gian chuẩn bị, đào tạo, vận hành thử, ứng dụng vào thực tiễn chặng đường dài, vậy, địi hỏi nhà quản trị phải có tầm nhìn chuẩn bị kỹ lưỡng TÀI LIỆU THAM KHẢO D, J (2022) paginas Được truy lục từ https://paginas.fe.up.pt/~als/mis10e/ch4/chpt41bullettext.htm Hà, P T (2020) Cloudify Được truy lục từ Hệ thống quản lý doanh nghiệp thường gặp phải khó khăn gì?: https://cloudify.vn/he-thong-quan-ly-doanh-nghiepthuong-gap-phai-nhung-kho-khan-gi/ Lê Sĩ Đồng, N N (2016) Hệ Thống Thông Tin Quản Lý 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài Vai trò của hệ thống thông tin đối với chiến lược tổ chức của doanh nghiệp,