0

Đề tài vai trò của thomas cook trong phát triển du lịch

10 6 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2023, 11:55

Đề tài vai trò của thomas cook trong phát triển du lịch Đề tài vai trò của thomas cook trong phát triển du lịch Đề tài vai trò của thomas cook trong phát triển du lịch Đề tài vai trò của thomas cook trong phát triển du lịch Đề tài vai trò của thomas cook trong phát triển du lịch Đề tài vai trò của thomas cook trong phát triển du lịch Đề tài vai trò của thomas cook trong phát triển du lịch Đề tài vai trò của thomas cook trong phát triển du lịch Đề tài vai trò của thomas cook trong phát triển du lịch Đề tài vai trò của thomas cook trong phát triển du lịch 11:54, 16/01/2023 Documents Downloader   ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN  KHOA VIỆT NAM HỌC & TIẾ NG VIỆT - TIỂU LUẬN MÔN NHẬP MÔN KHOA HỌC DU LỊCH PGS.TS Phạm Hồng Long TS Đỗ Hải Yến - ThS Nguyễn Hoàng Phương   Sinh viên trườ ng:   ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn  Khoa:   Việt Nam học & Tiếng Việt L ớ   p:  K65 Việt Nam học H ọ tên:  Đỗ Thị Ngọc Huyền  Hà N ội, 2020 https://documents-downloader.pages.dev/document 1/10 11:54, 16/01/2023 Documents Downloader   ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN  KHOA VIỆT NAM HỌC & TIẾ NG VIỆT - ĐỀ TÀI VAI TRÒ CỦA THOMAS COOK TRONG PHÁT TRIỂ N DU LỊCH  Sinh viên trườ ng:   ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn  Khoa:   Việt Nam học & Tiếng Việt L ớ   p:  K65 Việt Nam học H ọ tên:  Đỗ Thị Ngọc Huyền  Hà N ội, 2021 https://documents-downloader.pages.dev/document 2/10 11:54, 16/01/2023 Documents Downloader   MỤC LỤC  I.  PHẦN MỞ  ĐẦU  Tổng quan về Thomas Cook ngành du lịch lữ  hành đại  II.   2.1  Thomas Cook:   .4 2.1.1 Tiể u sử :  2.1.2 S ự  nghiệ p:  2.2 Tổng quan về những đóng góp Thomas Cook đố i vớ i ngành du lịch lữ  hành:  2.2.1 T ổn   g quan về  ngành du l ịch nướ c M  ỹ  và thế  giớ i:  2.2.2 T ổn   g quan về  những đóng góp Thomas Cook đố i vớ i ngành du l ịch:  III.  Vai trò Thomas Cook việc phát triển ngành du lịch  3.1  Thomas góp phần thúc đẩy sự  biến chuyển từ  Du lịch Truyền thống (Traditional Tourism) sang Du lịch Đại chúng (Mass Tourism):  3.2  IV.  Thomas Cook sụp đổ - học kinh nghiệm đắt giá cho ngành du lịch:  K ết luận  [DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO]  10 [DANH MỤC HÌNH ẢNH, BẢNG BIỂU MINH HỌA]  10 https://documents-downloader.pages.dev/document 3/10 11:54, 16/01/2023 Documents Downloader   VAI TRÒ CỦA THOMAS COOK TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH Tóm t ắt Trong luận s ẽ bao gồm nội dung liên quan đến Thomas Cook vai trị ơng việc phát triển ngành du lịch lữ hành Tiểu s ử, trình phát triển s ự nghiệ p, sự thất bại, ý nghĩa thất bại họ c kinh nghiệm đắt ơng để lại cho đời sau Đó tất cả những sẽ đượ c trình bày luận đây.  T ừ khóa Thomas Cook; vai trị Thomas Cook phát triển du lịch; ngành du lịch lữ  hành; “Thomas Cook & Son”; “ông tổ” ngành lữ hành I PHẦN MỞ  ĐẦU  Nếu Thomas Edison “cha đẻ” của bóng đèn điện Thomas Cook “ơng tổ" ngành lữ hành đại Có điều mà khơng thể phủ nhận vai trị vơ to lớ n ông việc đặt móng vững phát triển ngành du lịch lữ hành toàn thế  giớ i Mặc dù thất bại học kinh nghiệm đắt giá ông để lại giá tr ị   bền vững tồn đến ngày cho ngành du lịch nói chung nhà kinh doanh, ngườ i tr ẻ nói riêng Vậy c ụ thể  Thomas Cook đem lại cho ngành du lịch gì? Tất c ả s ẽ  đượ c trình bày chi tiết ở  phần nội dung [NỘI DUNG] II Tổng quan về Thomas Cook ngành du lịch lữ  hành đại  2.1 Thomas Cook: 2.1.1 Tiể u sử : Hình 1. Thomas Cook (1808-1892)  Nguồn: Ông tổ nghề du lịch Thomas Cook   https://documents-downloader.pages.dev/document 4/10 11:54, 16/01/2023 Documents Downloader    Thomas Cook  –   ngườ i sáng lậ p nên công ty du lịch “Cook’s Tours” (tiền thân “Thomas Cook & Son”) cũng có khởi đầu bình thường bao ngườ i khác Năm 1818, cậu bé Thomas chỉ mớ i 10 tuổi bắt đầu cơng việc đầu tiên,  phụ giúp cho người làm vườ n vớ i tiền công 10 pence tu ần Sau đó, ơng làm nghề làm vườ n r ồi thời gian sau trở  thành thợ  mộc miền Trung nước Anh Đến năm 33 tuổ i, ông mớ i thành lập xưởng kinh doanh đầ u tiên năm sau, ơng  m ở  m ột hang lữ hành Leicester  Năm 1850, Thomas xuất b ản cu ốn sách đầu tay vớ i t ựa đề  “The Excursionist” Tiế p nối thành công sau chuyến cho 165.000 du khách tạ i London, Anh Quốc vào năm sau Có thể nói sự kiện đánh dấu bướ c ngoặt đườ ng sự nghiệ p Thomas ông tổ chức thành công liên ti ế p tour du lịch tr ải dài khắ p lục địa Châu Âu Cho đến năm 57 tuổi, ông nhườ ng doanh nghiệ p cho trai Jack Mason Cook ti ế p quản, Jack không phụ  sự k ỳ vọng ông tiế p tục đưa công ty phát triển vượ t bậc, mở  r ộng tour đến Palestin Ai Cậ p Sau tranh cãi trai, ông qua đời vào năm 1892 2.1.2 S ự  nghiệ p:  Thomas bắt đầu sự nghiệ p từ r ất sớm, nhiên đến tuổi 33 mớ i thờ i k ỳ  “hồng kim” ơng thành lập “Cook’s Tours” Ơng phát minh đóng góp rấ t nhiều cho ngành du lịch nướ c Mỹ nói riêng th ế giớ i nói chung Hình 2: Bức tượ ng Thomas Cook bên ga xe l ửa Leicester  Nguồn: Thomas Cook ai? Ông t ổ ngành du l ịch đại.  https://documents-downloader.pages.dev/document 5/10 11:54, 16/01/2023 Documents Downloader   2.2 Tổng quan về những đóng góp Thomas Cook đối vớ i ngành du lịch lữ  hành: 2.2.1 T ổ ng quan v ề  ngành du l ịch nướ c M   ỹ  và thế  giớ i: Giai đoạn XVIII  –  XIX : Ngành du lịch b gi ờ  t ại M ỹ  chưa thực s ự phát triển, không đa dạng loại hình du lịch Bên cạnh đó, du lịch chưa thự c sự đượ c tr ọng, đầu tư để  phát triển, chưa có phương hướ ng phát triển c ụ  thể Không chỉ ngành du lịch nướ c Mỹ nói riêng, ngành du l ịch thế giớ i nói chung thờ i b gi ờ   tình trạng vậ y Giai đoạn này, chưa có sự xu ất hi ện tổ chức kinh doanh lữ hành thức Giai đoạn XIX –  XX: Cùng vớ i sự phát triển công nghiệp thườ i k ỳ này, đặc biệt sự ra đờ i loại phương tiện đường dài như: ô tô, tàu hỏ a, máy bay, du lịch dẫn tr ở thành nhu cầu thiết yếu đờ i sống ngườ i Lúc này, du l ịch vớ i vai trò ngành kinh tế mớ i xuất hiện.1  Hình 3. Khách sạn Wawonna, cơng viên Yosemite, Hoa K ỳ   Nguồn: Yosemite National Park     ThS Tr ần Thúy Lan, CN Nguyễn Đình Quang (2005), Giáo trình T ổ ng quan Du l ịch dùng trườ ng TH chuyên nghi ệ p, Sở  GD&ĐT Hà Nội, NXB HN, tr28 https://documents-downloader.pages.dev/document 6/10 11:54, 16/01/2023 Documents Downloader   2.2.2 T ổ ng quan v ề  những đóng góp Thomas Cook đố i vớ i ngành du l ịch: Thomas tổ ch ức thành công chuyến đông người M ỹ, sau mở   r ộng tour du l ịch sang nướ c ngồi Khơng ch ỉ vậy, ông sáng lậ p t ổ chức kinh doanh lữ  hành th ế gi ới, “Thomas & Son” sau Bên cạnh  bài học kinh nghiệm đắt ơng để l ại, Thomas cịn m ở  ra k ỷ nguyên du lịch đại loài ngườ i vớ i phát minh v ề: Tour du l ịch tr ọn gói (package), Giá vé đoàn, “Circular Notes”, “Hotel Coupon” III Vai trò Thomas Cook việc phát triển ngành du lịch 3.1 Thomas góp phần thúc đẩy sự  biến chuyển từ  Du lịch Truyền thống (Traditional Tourism) sang Du lịch Đại chúng (Mass Tourism): Du lịch đại chúng lên nh ững thậ p k ỷ qua chủ yếu sự tăng trưở ng tầng l ớp trung lưu,   gia tăng tổng thể về th ờ i gian nghỉ  có lương sự phát triển lĩnh vực vận tải nhà ngh ỉ Theo thờ i gian, số quốc gia trở  nên phổ biến tr ở thành điểm đến du lịch lớ n Một tiêu chí có ảnh hưở ng xác định du lịch đại chúng lượ ng du khách không hợ  p lý địa điể m Sự q đơng đúc điểm đến có thể có tác động tiêu cực đến cả du khách nh ững người đến thăm, tắ c nghẽn đườ ng xá, dịch vụ và điểm du lịch, khách sạn ký túc xá thi ếu khả năng cung cấ p dẫn đến việc chuyển đổi nhà ở  thành nhà cho thuê ngh ỉ  dưỡng, chi phí tăng đáng kể  cu ộc s ống, di cư cư dân đến thành ph ố nổi tiếng căng thẳng lớn sở   hạ tầng địa phương thiên nhiên xung quanh Một đặc điểm khác du lịch đại chúng s ự thiếu cân nhắc du khách đối vớ i thành phố chủ nhà họ, nhữ ng cân nhắc về kinh tế, xã hội, văn hóa mơi trườ ng, có thể dẫn đến sự phân cực sự giàu có, suy thối tài ngun thiên nhiên s ự thù địch người dân địa phương du khách.  Mặc dù vậy, Du lịch Đại chúng góp phần r ất lớ n vào sự tăng trưở ng kinh tế  nhóm ngành dịch vụ, đồng thời đem lại nhiều nguồn lợi khác cho đất nước đó.  https://documents-downloader.pages.dev/document 7/10 11:54, 16/01/2023 Documents Downloader     Hình Biểu đồ số lượ t khách quốc tế đến Đà Nẵng giai đoạn 2011-2019  Nguồn: Đánh giá tr ạng thị trườ ng số khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng  3.2 Thomas Cook sụp đổ - học kinh nghiệm đắt giá cho ngành du lịch: Dướ i sự dẫn dắt cha Thomas Cook Jack Mason Cook, ‘Thomas Cook & Son” có bướ c ti ến vượ t b ậc tr ở  thành công ty lữ  hành hàng đầu th ế gi ớ i vào đầu thế k ỷ XX Đượ c mệnh danh “ngườ i khổng lồ” ngành du lịch vận tải, “Thomas Cook & Son” “công ty tiên phong lĩnh vự c cung cấ p k ỳ nghri tr ọn gói giúp cho hang triệu ngườ i thế giới có hội du lịch” 2 Theo thống kê UNWTO (Tổng cục Du lịch Thế giới), tính đến năm 2019, doa nh nghiệp vận hành hoàng laojt khách s ạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡ ng hang hàng không riêng mang thương hiệ u Thomas Cook Tính bình qn năm, “Thomas Cook & Son” phụ c vụ hơn 19 triệu khách hàng 16 quốc gia/vùng lãnh th ổ Doanh thu năm 2018 đạt đế n 9,6 tỷ bảng Anh, có đến 21 nghìn người làm việ c tr ực thuộc doanh nghiệ p 3   Trích lờ i phát bi ểu Peter Fankhauser  –  Giám đốc điều hành c Thomas Cook (2014-2019) t ại buổi họ p báo vào ngày doanh nghiệ p phá sản 23/09/2019.   Hoàng Hà, Bài học t ừ  câu chuyện về  “ngườ i khổ ng l ồ” Thomas Cook, Báo Nhân Dân, ngày đăng 24/09.2019   https://documents-downloader.pages.dev/document 8/10 11:54, 16/01/2023 Documents Downloader     Hình 5. Biểu đồ thống kê thu nhậ p Thomas & Cook giai đoank 2016-2019  Nguồn: Báo cáo tài Thomas Cook    Nhìn vào biểu đồ trên, ta có th ể thấy đượ c sự xuống dốc “Thomas Cook & Son” giai đoạn gần Vậy nguyên nhân c sự sụp đổ này gì? Theo báo cáo Hi ệ p h ội Thương mại Du lịch Anh (ABTA), 60% ngườ i dân Anh lựa chọn k ỳ nghỉ ở  nước năm 2018, tăng 57% so năm 2017 Con số  này cho thấy thói quen du lịch người dân “quốc đảo sương mù” thay đổi nhanh chóng Ngồi ra, thời đại cơng nghệ số, khách hàng d ần chuyển sang thực hi ện giao d ịch tr ực tuyến để phục v ụ chuyến Trong đó, Thomas Cook lại đầu tư vào khoả ng 560 cửa hàng đặt đườ ng lớ n với chi phí đắt đỏ Theo ABTA, b ảy ngườ i Anh chỉ có người tìm đến đại lý du lịch khu ph ố thương mại Khách hàng lựa ch ọn đặt vé tr ực ti ế p t ại đại lý thuộc nhóm khách hàng 65 tuổ i chi tiêu không “mạnh tay”.4  Đồng thờ i, khủng hoảng khí hậu châu Âu vào tháng 5-2018 v ấn đề Brexit5  góp phần khiến doanh nghiệ p phải oằn sụp đổ Có thể  thấy đượ c, việc “Thomas Cook & Son” phá sản điều tất yếu công ty  gánh khoản đầu tư thất bại từ đầu năm 2010.  [K ẾT LUẬN] IV K ết luận Tuy “Thomas Cook & Son” phá sản sau 178 năm tổ n phát tri ển,  phủ nhận đóng góp khơng nhỏ  mà doanh nghi ệp đem lại cho ngành du lịch nướ c Mỹ nói riêng thế giớ i nói chung Và người đứng sau thành tựu đó, khơng khác “cha đẻ” ngành du lịch lữ hành Thomas Cook Hoàng Hà, Bài học t ừ  câu chuyện về  “ngườ i khổ ng l ồ” Thomas Cook, Báo Nhân Dân, ngày đăng 24/09.2019.  “Brexit từ ghép chữ g ồm “Britain” nước Anh “exit”   Britain ám chỉ vi ệc Vương quốc Anh ly khai kh ỏi Liên hi ệp Châu Âu thay đổi mối quan h ệ giữ Anh vớ i Liên minh Châu Âu EU v ề an ninh, thương mại di dân.”, theo Taxplus.vn       https://documents-downloader.pages.dev/document 9/10 11:54, 16/01/2023 Documents Downloader   [DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO]  ThS Tr ần Thúy Lan, CN Nguyễn Đình Quang (2005), Giáo trình T ổ ng quan Du l ịch dùng trườ ng TH chuyên nghiệ p, Sở  GD&ĐT Hà Nội, NXB HN, tr28 Trích lờ i phát biểu Peter Fankhauser  –  Giám đốc điều hành Thomas Cook (20142019) buổi họ p báo vào ngày doanh nghiệ p phá sản 23/09/2019 Hoàng Hà,  Bài học t ừ  câu chuyện về   “ngườ i khổ ng l ồ” Thomas Cook,  Báo Nhân Dân (https://nhandan.vn/binh-luan-quoc-te/bai-hoc-tu-cau-chuyen-ve-nguoi-khong-lo-thomascook-371831) xem 20/1/2022 [DANH MỤC HÌNH ẢNH, BẢNG BIỂU MINH HỌA]  Hình 1: Ơng tổ nghề du lịch Thomas Cook   Hình 2: Thomas Cook ai? Ơng t ổ ngành du lịch đại.  Hình 3: Yosemite National Park   Hình 4: Đánh giá tr ạng thị trườ ng số khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng  Hình 5: Báo cáo tài Thomas Cook   https://documents-downloader.pages.dev/document 10/10 ...   VAI TRÒ CỦA THOMAS COOK TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH Tóm t ắt Trong luận s ẽ bao gồm nội dung liên quan đến Thomas Cook vai trị ơng việc phát triển ngành du lịch lữ hành Tiểu s ử, trình phát triển. .. T ừ khóa Thomas Cook; vai trị Thomas Cook phát triển du lịch; ngành du lịch lữ  hành; ? ?Thomas Cook & Son”; “ông tổ” ngành lữ hành I PHẦN MỞ  ĐẦU  Nếu Thomas Edison “cha đẻ”? ?của bóng đèn điện Thomas Cook. .. III Vai trò Thomas Cook việc phát triển ngành du lịch 3.1 Thomas góp phần thúc đẩy sự  biến chuyển từ ? ?Du lịch Truyền thống (Traditional Tourism) sang Du lịch Đại chúng (Mass Tourism): Du lịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài vai trò của thomas cook trong phát triển du lịch,