0

Đề Kiểm Tra Học Kì Ii Năm 2013 – 2014 Môn Ngữ Văn 6

5 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2023, 23:31

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM 2013 – 2014 MÔN NGỮ VĂN 6 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM 2013 – 2014 MÔN NGỮ VĂN 6 MA TRẬN Chủ đề Các mức độ tư duy Cộng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TN T L TN TL Thấp cao T N TL[.] ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM 2013 – 2014 MÔN NGỮ VĂN MA TRẬN Chủ đề 1/ Văn Số câu: Số điểm: 2,5 Tỉ lệ: 25,0% 2/ Tiếng Việt Số câu:5 Số điểm: 2,0 Tỉ lệ: 20,0% Tập làm văn Số câu:3 Số điểm: 5,5 Tỉ lệ: 55,0% Tổng số câu: 15 Tổng số điểm 10 Tỉ lệ: 100% Nhận biết TN T L Phương thức, nhân vật chính, thể thơ Các mức độ tư Thông hiểu TN TL T N Ngôi kể, nhớ màu xanh , vị trí quan sát Số câu: sốđiểm:0,75 Số câu Số điểm: 0,75 Tỉ lệ: 7,5% Tỉ lệ: 7,5% Phó từ, hình ảnh so sánh Ý nghĩa phó từ, kiểu so sánh Số câu: sốđiểm:0,5 Số câu: Số điểm: 0,5 Tỉ lệ: 5% Tỉ lệ: 5% Chi tiết miêu tả Phát chi tiết miêu tả Vận dụng Thấp cao TL T TL N Chép thuộc lòng thơ Cộng Số câu: số câu Số điểm: 1,0 Tỉ lệ: 10,0% Nhân hóa Số điểm: 2,5 Tỉ lệ: 25,0% số câu số điểm: 1,0 Số câu :5 Số điểm 2,0 Tỉ lệ: % 10,0 Tỉ lệ 20,0 % Văn miêu tả số câu số Số câu:3 điểm: số điểm 5,0 5,5 Số câu:1 Số điểm:0,25 Số câu:1 Số điểm: 0,25 Tỉ lệ: 2,5% Tỉ lệ: 2,5% Số câu : Số điểm: 1,5 Số câu: Số điểm: 1,5 Số câu: Số điểm: 2,0 Tỉ lệ: 15 % Tỉ lệ: 15% Tỉ lệ: 20,0% Tỉ lệ: Tỉ lệ 50,0% 55,0% Số câu: Số điểm: 5,0 Tỉ lệ: 50,0% Số câu :15 Số điểm 10 Tỉ lệ: 100% PHÒNG GD – ĐT HOÀI NHƠN Trường THCS Tam Quan Bắc Họ tên: Lớp: SBD: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học: 2013-2014 Môn: Ngữ Văn Thời gian làm bài: 90 phút (Khơng kể thời gian phát đề) Chữ kí giám thị GT1: Mã phách GT2:  Bằng số Bằng chữ Giám khảo Giám khảo Mã phách Số tờ: I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn chữ câu trả lời (12 câu câu 0,25 điểm) Câu 1: Văn “Bài học đường đời đầu tiên” thuộc phương thức biểu đạt ? A Miêu tả B Tự C Biểu cảm D Nghị luận Câu 2: Văn “Bài học đường đời đầu tiên” kể theo thứ ? A Ngôi thứ B Ngôi thứ hai C Ngôi thứ ba D Ngôi thứ thứ ba Câu 3: Trong câu“Mùa xuân xinh đẹp về.” phó từ “đã” bổ sung ý nghĩa ? A Mức độ B Quan hệ thời gian C Sự phủ định D Sự cầu khiến Câu 4: Câu sau có sử dụng phó từ ? A Chúng học B Mẹ tặng sách C Hơm nay, chúng tơi giải tập tốn D Ngày mai, đến trường Câu 5: Bài thơ “Lượm” viết theo thể thơ nào? A Bốn tiếng B Năm tiếng C Sáu tiếng D Bảy tiếng Câu 6: Màu xanh tiêu biểu sông nước Cà Mau màu ? A Xanh biếc B Xanh nhung C Xanh bốn mùa D Xanh đơn diệu Câu 7: Trong câu “Cái chàng Dế Choắc, người gầy gò dài đêu gã nghiện thuốc phiện.” Có hình ảnh so sánh? A Một B Hai C Ba D Bốn Câu 8: Trong văn miêu tả, thao tác không cần thiết ? A Quan sát B Liên tưởng C Thuật việc D So sánh Câu 9: Câu thơ sau có sử dụng kiểu so sánh nào? Quê hương đò nhỏ Mẹ nón nghiêng che A So sánh ngang B So sánh không ngang C So sánh đối lập D So sánh trừu tượng Câu 10: Khi tả chân dung người cần ý chi tiết ? A Sở thích B Tính nết C Ngoại hình D Nghề nghiệp Câu 11: Nhân vật truyện“Bức tranh em gái tôi” ? A Kiều Phương B Người anh – nhân vật ”tôi” C Chú Tiến Lê D Bố mẹ Kiều Phương Câu 12: Tác giả đứng vị trí mà ngắm tồn cảnh Cô Tô ? A Trên bờ biển B Giữa đảo C Trên đồn khố xanh cũ D Bên giếng nước II/ TỰ LUẬN: (7 điểm) Câu 1:(1điểm) Nhân hóa ? Câu 2:(1điểm) Chép hai khổ cuối thơ “Đêm Bác không ngủ” Minh Huệ Câu 3: (5 điểm) Em tả em bé chừng – tuổi Học sinh không làm phần gạch chéo Baøi laøm ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: MÔN: Ngữ Văn HK II (2013 - 2014) I/ TRẮC NGHIỆM: (12 câu câu 0,25 điểm, tổng điểm) B A B D A D A C A 10 C 11 B 12 C II/ TỰ LUẬN: (7 điểm) Câu 1: (1 điểm) HS trình bày đúng: Nhân hóa gọi tả vật, cối, đồ vật từ ngữ vốn dùng để gọi tả người Câu 2: (1 điểm) Chép hai khổ thơ: Anh đội viên nhìn Bác Bác nhìn lửa hồng Lịng vui sướng mênh mơng Anh thức ln Bác Đêm Bác ngồi Đêm Bác khơng ngủ Vì lẽ thường tình Bác Hồ Chí Minh (Nếu sai lỗi trừ 0,25 điểm) Câu 3: ( điểm) A/ Yêu cầu chung: - Thể loại: Miêu tả - Nội dung: Tả em bé chừng – tuổi B/ Yêu cầu cụ thể : a/Mở bài: - Giới thiệu em bé, nhà em, ngày sinh nhật b/ Thân bài: - Tả bao quát: + Em bé chừng – tuổi + Tầm vóc nhỏ nhắn, đáng yêu + Cách ăn mặc - Tả chi tiết: + Mái tóc, khn mặt, mắt, miệng, mũi, tai + Thân mình, da + Tay, chân + Tính nết: ngây thơ đáng yêu, tiêu biểu qua việc tập nói, tập + Hoạt động: tiếp xúc với người thân sinh hoạt hàng ngày c/Kết bài: - Nêu cảm nghĩ: Yêu quý em bé, em bé mang lại niềm vui cho gia đình C/ Biểu điểm: - Điểm 4,0 -5,0: Đảm bảo yêu cầu trên, thể sáng tạo kĩ miêu tả nội dung diễn đạt, lời văn sáng, trôi chảy, sai không lỗi loại - Điểm 2,5 -3,5: Đảm bảo yêu cầu trên, thể sáng tạo kĩ miêu tả nội dung diễn đạt song đơi chỗ diễn đạt cịn vụng, sai không lỗi loại - Điểm 1,5 -2,0: Chưa đảm bảo yêu cầu làm, miêu tả khơng trình tự, lời văn lủng củng, sai không lỗi loại - Điểm 0,5 -1,0: Không đảm bảo yêu cầu làm, miêu tả khơng trình tự, lời văn lủng củng, sơ sài nội dung sai nhiều lỗi loại viết vài đoạn có liên quan - Điểm 0: Không làm (bỏ giấy trắng ghi vài câu vô nghĩa) ******************** ...PHỊNG GD – ĐT HỒI NHƠN Trường THCS Tam Quan Bắc Họ tên: Lớp: SBD: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học: 2013- 2014 Môn: Ngữ Văn Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Chữ kí... ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: MÔN: Ngữ Văn HK II (2013 - 2014) I/ TRẮC NGHIỆM: (12 câu câu 0,25 điểm, tổng điểm) B A B D A D A C A 10 C 11 B 12 C II/ TỰ LUẬN: (7 điểm) Câu 1: (1 điểm)... trả lời (12 câu câu 0,25 điểm) Câu 1: Văn “Bài học đường đời đầu tiên” thuộc phương thức biểu đạt ? A Miêu tả B Tự C Biểu cảm D Nghị luận Câu 2: Văn “Bài học đường đời đầu tiên” kể theo thứ ?
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Học Kì Ii Năm 2013 – 2014 Môn Ngữ Văn 6,