0

Luận án nghiên cứu cơ sở địa lý học trong khai thác sử dụng đờt đai phục vụ quy hoạch bền vững thành phố đà lạt và vùng phụ cận – tỉnh lâm đồng

265 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2023, 13:02

1 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận án Đơ thị hóa xu hướng tất yếu lịch sử phát triển xã hội [1] Dân số đô thị vượt ngưỡng 50% tổng dân số giới, với tốc độ thị hóa diễn nhanh, đặc biệt nước phát triển (UN Habitat, 2015) [2] Quy tụ đô thị đem lại quy mô kinh tế lớn cho thành phố vùng lãnh thổ, mặt trái dẫn tới tác động tiêu cực suy thối tài ngun nhiễm mơi trường, bối cảnh biến đổi khí hậu nhiều tác động đến khu vực toàn giới Để giải thách thức trên, nhiều hướng tiếp cận khác công tác quy hoạch đô thị vùng lãnh thổ nghiên cứu thực [2] Nằm cao nguyên Lang Biang, có độ cao trung bình 1500m so với mực nước biển, thành phố Đà Lạt đô thị loại thuộc tỉnh Lâm Đồng Đây địa điểm nghỉ dưỡng du lịch tiếng Việt Nam Ngày nay, sức hấp dẫn Đà Lạt yếu tố dẫn đến việc thành lập Đà Lạt vào kỷ 19, đặc điểm khí hậu độc đáo cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, ví “nước Pháp nhỏ miền nhiệt đới” (Le Brusq, 1999) [3] Tuy nhiên, trải qua 120 năm hình thành phát triển, cảnh quan Đà Lạt ngày có biến đổi to lớn Từ thành phố có mật độ dân số thấp, tỷ lệ khơng gian đô thị nhỏ so với cảnh quan thiên nhiên, bảo đảm cân sinh thái “thành phố rừng” Từ năm 1975 đến nay, hệ tất yếu phát triển, trình thị hóa với gia tăng dân số nhanh chóng phát triển cao ngành du lịch - dịch vụ nông nghiệp làm thay đổi cấu phân bổ đất đai thành phố Theo đó, khơng gian thành phố khơng ngừng mở rộng diện tích đất đất sản xuất nơng nghiệp làm thu hẹp diện tích đất rừng Hậu rừng Đà Lạt bị chặt phá hàng nghìn hecta, tính riêng giai đoạn 2005-2015, diện tích đất rừng giảm 2.139,1 ha, tỷ lệ che phủ rừng giảm từ 58,4% xuống 52,8%, dẫn đến thay đổi cấu trúc cảnh quan thành phố, đồng thời làm gia tăng q trình thối hóa đất (xói mịn, rửa trôi, sạt lở, trượt lở, ) bồi lấp suối, hồ nghiêm trọng [4-7] Mặt khác, mật độ xây dựng cơng trình nhà sản xuất nơng nghiệp tăng cao, tập trung dày đặc khu vực trung tâm gây ô nhiễm môi trường thành phố rác thải, nước thải Có thể thấy, thay đổi cấu khai thác sử dụng quỹ đất nguyên nhân trực tiếp khiến Đà Lạt có nguy đánh “tỷ lệ khơng gian” cấu trúc cảnh quan suy giảm toàn hệ sinh thái Để khắc phục tồn phát triển thành phố Đà Lạt bền vững, giải pháp tối ưu hướng tới, phát huy tiềm vùng phụ cận có điều kiện khí hậu - thổ nhưỡng tương đồng, không gian Đà Lạt không cịn bó hẹp phạm vi hành mà vùng đất bao gồm khu vực nội thị khu vực ngoại vi rộng - vừa vành đai tự nhiên che chở, vừa nơi giảm tải áp lực đầu tư cho đô thị trung tâm Đà Lạt Trên sở đó, phủ phê duyệt “Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt vùng phụ cận đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050” (tháng 05/2014) Theo quy hoạch, thành phố Đà Lạt trở thành thành phố trực thuộc trung ương, ranh giới mở rộng vùng phụ cận có diện tích gấp 8,5 lần Với định hướng phát triển Đà Lạt thành vùng đô thị đặc thù khí hậu, cảnh quan, mang hình ảnh “thành phố rừng - rừng thành phố”, vừa trung tâm du lịch nghỉ dưỡng - sinh thái - văn hóa, vừa trung tâm nơng nghiệp công nghệ cao công nghiệp chế biến vùng rừng cảnh quan - đa dạng sinh học độc đáo [8] Vấn đề cấp thiết đặt cần có nghiên cứu, đánh giá cách tồn diện tiềm tự nhiên, thực trạng nhu cầu sử dụng tài nguyên đất, từ xác lập phương án quy hoạch giải pháp sử dụng đất bền vững cho không gian sử dụng đất thành phố Đà Lạt mở rộng, vừa giải mâu thuẫn khai thác sử dụng đất đai không gian, vừa đáp ứng định hướng phát triển thành phố tương lai Nghiên cứu địa lý tự nhiên tổng hợp hướng tiếp cận mang tính tổng hợp đặc thù theo khơng gian, nghiên cứu tồn diện hợp phần tự nhiên điều kiện kinh tế - xã hội mối quan hệ tác động qua lại phức tạp vùng lãnh thổ cụ thể [9] Với cách tiếp cận này, lãnh thổ thực đối tượng nghiên cứu, mà đặc trưng địa lý tự nhiên tổng hợp để xác định tiềm phát triển đặc thù vùng lãnh thổ phương thức phát triển thích ứng với đặc thù vùng Từ đó, đề định hướng, giải pháp sử dụng tài nguyên phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với quy luật địa lý lãnh thổ Đây phương pháp nghiên cứu hiệu cho quy hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên bảo vệ thiên nhiên theo hướng phát triển bền vững cho lãnh thổ Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết thành phố Đà Lạt, với mong muốn góp phần vào phát triển bền vững thành phố, đề tài: “Nghiên cứu sở địa lý học khai thác sử dụng đất đai phục vụ quy hoạch bền vững thành phố Đà Lạt vùng phụ cận - tỉnh Lâm Đồng” lựa chọn thực Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Xác lập luận khoa học cho quy hoạch sử dụng đất bền vững thành phố Đà Lạt vùng phụ cận sở nghiên cứu khai thác sử dụng đất đai theo tiếp cận địa lý học 2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá, phân hạng mức độ thích hợp đất đai tự nhiên cho loại sử dụng mức độ thối hóa đất tổng hợp thành phố Đà Lạt vùng phụ cận, dựa kết đánh giá phân hạng đất đai đánh giá thối hóa đất tổng hợp; - Làm rõ đặc điểm phân hóa khơng gian có tính quy luật lớp phủ thổ nhưỡng lãnh thổ thành phố Đà Lạt vùng phụ cận, dựa kết nghiên cứu phân vùng địa lý thổ nhưỡng - Đề xuất định hướng không gian giải pháp sử dụng đất bền vững thành phố Đà Lạt vùng phụ cận, dựa tích hợp kết đánh giá phân hạng đất đai, đánh giá thối hóa đất tổng hợp phân vùng địa lý thổ nhưỡng Nội dung nghiên cứu Để đạt mục tiêu trên, luận án tập trung thực nội dung sau: - Tổng quan tài liệu liên quan, làm xây dựng sở lý luận phương pháp, quy trình nghiên cứu khai thác sử dụng đất đai theo tiếp cận địa lý học cho quy hoạch sử dụng đất bền vững thành phố Đà Lạt vùng phụ cận; - Phân tích đặc điểm điều kiện phát sinh - thối hóa đất tài ngun đất thành phố Đà Lạt vùng phụ cận; - Xác định ngun nhân, q trình thối hóa đất đánh giá thối hóa đất tổng hợp thành phố Đà Lạt vùng phụ cận; - Đánh giá, phân hạng đất đai thành phố Đà Lạt vùng phụ cận cho loại sử dụng chính; - Xác định hệ thống phân vị, tiêu thành lập đồ phân vùng địa lý thổ nhưỡng thành phố Đà Lạt vùng phụ cận; - Đề xuất định hướng không gian giải pháp sử dụng đất bền vững thành phố Đà Lạt vùng phụ cận Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Là yếu tố địa lý phát sinh - thoái hóa đất tài nguyên đất; - Phạm vi lãnh thổ nghiên cứu: Là thành phố Đà Lạt vùng phụ cận (bao gồm huyện: Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà) Tổng diện tích tự nhiên 415.101,9 [5] - Phạm vi khoa học: Đề tài luận án đánh giá phân hạng đất đai loại sử dụng đất sản xuất nông - lâm nghiệp, loại sử dụng đất khác đất ở, đất chuyên dùng không đưa vào đánh giá Điểm luận án - Làm rõ đặc điểm phân hóa khơng gian có tính quy luật lớp phủ thổ nhưỡng lãnh thổ thành phố Đà Lạt vùng phụ cận, minh chứng qua hệ thống đơn vị phân vùng địa lý thổ nhưỡng thể đồ tỷ lệ 1:100.000 - Đề xuất định hướng không gian giải pháp sử dụng đất bền vững thành phố Đà Lạt vùng phụ cận, sở phân tích tổng hợp kết đánh giá phân hạng đất đai, đánh giá thối hóa đất tổng hợp phân vùng địa lý thổ nhưỡng Các luận điểm bảo vệ - Luận điểm 1: Sự phân hóa đa dạng, phức tạp lớp phủ thổ nhưỡng phản ánh quy luật địa lý đặc trưng q trình phát sinh - phát triển - thối hóa đất tương ứng lãnh thổ thành phố Đà Lạt vùng phụ cận, thể qua hệ thống đơn vị đất đơn vị phân vùng địa lý thổ nhưỡng với đặc điểm tiềm đa dạng - Luận điểm 2: Tích hợp kết nghiên cứu đặc điểm hướng sử dụng bảo vệ đất tiểu vùng địa lý thổ nhưỡng với kết đánh giá phân hạng đất đai đánh giá thối hóa đất tổng hợp, tạo nên sở khoa học đáng tin cậy cho việc đề xuất định hướng không gian giải pháp sử dụng đất bền vững thành phố Đà Lạt vùng phụ cận Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án - Ý nghĩa khoa học: Góp phần bổ sung sở lý luận phương pháp nghiên cứu khai thác sử dụng đất đai theo tiếp cận địa lý học cho quy hoạch sử dụng đất bền vững đô thị cao nguyên nhiệt đới Làm phong phú thêm hướng nghiên cứu địa lý học ứng dụng quy hoạch sử dụng hợp lý bảo vệ tài nguyên thiên nhiên cho phát triển bền vững lãnh thổ - Ý nghĩa thực tiễn: Kết nghiên cứu sở khoa học để địa phương tham khảo cho tổ chức lãnh thổ, quy hoạch lập kế hoạch sử dụng đất theo hướng phát triển bền vững Cơ sở liệu luận án Luận án thực sở tài liệu hệ thống đồ, báo cáo, liệu khảo sát thực địa, số liệu phân tích cơng trình nghiên cứu cơng bố tác giả thực trình tham gia nghiên cứu số đề tài thuộc Chương trình Tây Nguyên (giai đoạn 2011-2015) Các đề tài mà tác giả tham gia thực có liên quan đến luận án bao gồm: Đề tài “Nghiên cứu tổng hợp thối hóa đất, hoang mạc hóa Tây Nguyên đề xuất giải pháp sử dụng đất bền vững” (mã số TN3/T01 thuộc chương trình Tây Nguyên 3, thời gian thực từ năm 2011-2014) [10]; Đề tài “Nghiên cứu sở khoa học cho giải pháp tổng thể giải mâu thuẫn lợi ích việc khai thác sử dụng tài nguyên nước lãnh thổ Tây Nguyên” (mã số TN3/T02 thuộc chương trình Tây Nguyên 3, thời gian thực từ năm 2011-2014) [11]; Đề tài “Xây dựng sở liệu GIS Atlas điện tử vùng Tây Nguyên” (mã số TN3/T22 thuộc chương trình Tây Nguyên 3, thời gian thực từ năm 2011-2015) [12] Bộ sở liệu gồm: - Bản đồ đất tỉnh Lâm Đồng tỷ lệ 1:100.000 theo hệ thống phân loại phát sinh Việt Nam Phân viện Quy hoạch Thiết kế Nông nghiệp Miền Nam thành lập năm 2005 [10] - Bản đồ địa hình tỉnh Lâm Đồng 1:50.000 Trung tâm Thông tin Dữ liệu đo đạc Bản đồ (Cục Đo đạc Bản đồ Việt Nam) công bố năm 2002 [10, 12] Mơ hình số độ cao (DEM) ASTER độ phân giải 30m Từ liệu triết tách thành lập đồ độ dốc, độ cao phục vụ mục tiêu nghiên cứu - Bản đồ địa mạo tỉnh Lâm Đồng tỷ lệ 1:100.000 theo nguyên tắc nguồn gốc hình thái - trình ngoại sinh đại Viện Địa lý thành lập năm 2013 [10] - Bản đồ vỏ phong hóa tỉnh Lâm Đồng tỷ lệ 1:100.000 Viện Địa lý biên tập năm 2013 [10] - Bản đồ địa chất thủy văn tỉnh Lâm Đồng tỷ lệ 1:100.000 Viện Địa lý thành lập năm 2013 [11] - Bản đồ thảm thực vật tỉnh Lâm Đồng tỷ lệ 1:100.000 Viện Địa lý thành lập năm 2013 [10] - Bản đồ mưa trung bình năm, đồ số khơ hạn tỉnh Lâm Đồng tỷ lệ 1:100.000 Viện Địa lý thực năm 2013 [10] - Bản tả số liệu phân tích lý - hóa 05 phẫu diện đất 01 phẫu diện phụ khu vực nghiên cứu Viện Địa lý thực từ năm 2012 - 2013 (phụ lục 1, phụ lục 3.10) [10] - Số liệu điều tra hệ thống sử dụng đất khu vực nghiên cứu (150 phiếu) Viện Địa lý thực từ năm 2012-2013 [10] Tác giả tham khảo, kế thừa nhiều tài liệu có giá trị khác, tiêu biểu là: - Bản đồ địa chất khoáng sản tỉnh Lâm Đồng tỷ lệ 1:100.000 Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam thành lập năm 2004 [13] - Bản đồ kiểm kê đất đai thành phố Đà Lạt huyện phụ cận tỷ lệ 1:50.000 Bộ Tài nguyên Môi trường thực năm 2015 [5] - Bản đồ kiểm kê rừng tỉnh Lâm Đồng tỷ lệ 1:100.000 Phân viện điều tra quy hoạch rừng Bắc Trung Bộ thực năm 2014 [14] - Bản đồ trạng sử dụng đất sản xuất trồng tỉnh Lâm Đồng tỷ lệ 1:100.000 Viện Quy hoạch Thiết kế Nông nghiệp thực năm 2012 [15] - Bản đồ cảnh quan hình thái địa hình tỉnh Lâm Đồng tỷ lệ 1:100.000 Viện Địa lý thực năm 1998 [16] - Bản đồ sinh khí hậu tỉnh Lâm Đồng tỷ lệ 1:100.000 Viện Địa lý thực năm 1998 [16] - Số liệu mưa, bốc trung bình tháng năm trạm Bảo Lộc, Liên Khương, Đà Lạt từ năm 1981-2015 Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng thực [17] - Bản tả số liệu phân tích lý - hóa 12 phẫu diện chính, 25 phẫu diện phụ 128 mẫu đất khu vực nghiên cứu Trung tâm Điều tra Đánh giá tài nguyên đất, Tổng cục Quản lý đất đai thực năm 2012 (phụ lục 1, phụ lục 3.10) [18] - Các báo cáo quy hoạch, kế hoạch tỉnh Lâm Đồng, gồm: Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 [19]; Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt phụ cận đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 [8]; Kế hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2025 [20]; Quy hoạch đất sản xuất lâm nghiệp cấu 03 loại rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2025 định hướng đến năm 2030 [21] - Niên giám thống kê tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2005-2016 [22] Cấu trúc luận án Ngoài phần mở đầu, phần kết luận kiến nghị, tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung luận án gồm chương: Chương Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu khai thác sử dụng đất đai theo tiếp cận địa lý học cho quy hoạch sử dụng đất bền vững Chương Đặc điểm điều kiện địa lý phát sinh - thối hóa đất tài ngun đất thành phố Đà Lạt vùng phụ cận Chương Đánh giá, phân hạng đất đai thối hóa đất tổng hợp thành phố Đà Lạt vùng phụ cận Chương Đề xuất định hướng không gian giải pháp sử dụng đất bền vững thành phố Đà Lạt vùng phụ cận CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHAI THÁC SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI THEO TIẾP CẬN ĐỊA LÝ HỌC CHO QUY HOẠCH VÀ SỬ DỤNG ĐẤT BỀN VỮNG 1.1 Một số khái niệm đƣợc sử dụng 1.1.1 Đất, đất đai, tài nguyên môi trường đất 1.1.1.1 Đất Đất (soil): V.V Docuchaev (1879) đưa định nghĩa: “Đất thực thể tự nhiên có nguồn gốc lịch sử phát triển riêng, hình thành tác động tương hỗ yếu tố đá mẹ - địa hình, khí hậu, sinh vật, người thời gian” [23] Đây coi khái niệm đầy đủ khoa học đất, phát triển thành học thuyết phát sinh học đất kỷ XX Dưới góc độ tốn học coi đất hàm số theo thời gian biến số tất yếu tố địa lý tác động tương hỗ hình thành đất [24, 25]: Đất = f[(Đá mẹ, Địa hình)(Khí hậu, Thủy văn)(Sinh vật, Con người)thời gian] Như vậy, theo học thuyết phát sinh học đất, từ loại đá khác hoàn cảnh địa lý hình thành nên loại đất khác nhau, đất xem gương môi trường địa lý Độ phì đất (soil fertility): Được coi thuộc tính đất để phân biệt với “đá mẹ” Theo V.R Williams: “Độ phì khả đất cung cấp cho nước, nguyên tố dinh dưỡng khống yếu tố cần thiết khác (khơng khí, nhiệt độ, ) sinh trưởng phát triển” (dẫn theo Trần Kông Tấu, 2005) [25] Nhưng chất dinh dưỡng đất dạng dễ tiêu để cung cấp cho trồng, nói đất giàu dinh dưỡng khơng đất có độ phì cao Độ phì đất phải hiểu số lượng chất dễ tiêu chứa đất, phần giàu có dinh dưỡng đất mà thơi Theo đó, độ phì nhiêu đất chia thành dạng sau: Độ phì tự nhiên quy định thành phần hóa học đá mẹ, gắn liền với trình phát sinh, phát triển đất độc lập với ý chí người Độ phì thực tế hiểu “trong điều kiện độ phì tự nhiên có tính đến trình thổ nhưỡng xảy ra, mối quan hệ tương hỗ với yếu tố địa lý khác với tác động người vào đất trình sử dụng” Như vậy, đất tiềm ẩn độ phì tự nhiên sở tiềm sản xuất định suất trồng lại phụ thuộc vào độ phì thực tế (Nguyễn Vy, 1998; Đỗ Ánh, 2003) [26, 27] 1.1.1.2 Đất đai Theo quan điểm sinh thái, đất đai (land) coi vật mang hệ sinh thái định nghĩa: “Là vùng đất xác định mặt địa lý bề mặt trái đất với thuộc tính tương đối ổn định thay đổi có tính chất chu kỳ dự đoán sinh bên trên, bên bên như: Khơng khí, đất (soil), điều kiện địa chất, thủy văn, thực vật động vật cư trú, hoạt động hoạt động trước người ảnh hưởng đến việc sử dụng vùng đất người tương lai” (Brinkman R., cs, 1973) [28] Theo FAO (1976) đất đai bao gồm tất yếu tố môi trường tự nhiên, yếu tố ảnh hưởng đến tiềm sử dụng đất, bao gồm khí hậu, địa hình, đất (soil), thủy văn, sinh vật kết hoạt động người khứ Do đất đai (land) khái niệm rộng đất (soil) [29] Từ định nghĩa trên, hiểu đất đai vùng đất có ranh giới, vị trí cụ thể có thuộc tính tổng hợp yếu tố tự nhiên (đất, khí hậu, địa hình, địa chất, thủy văn, sinh vật) kinh tế -xã hội (dân cư, hoạt động sản xuất) 1.1.1.3 Tài nguyên môi trường đất - Tài nguyên đất (land resources): Được hiểu toàn lớp vỏ trái đất mà người sinh vật sinh sống Nguồn tài nguyên đất hữu hạn với tầng mỏng bề mặt trái đất, có khả phục hồi song chậm chạp, để hình thành phẫu diện đất hoàn chỉnh phải cần đến hàng trăm chí hàng nghìn năm Tài ngun đất đặc trưng hai yếu tố số lượng đất, xác định theo diện tích chất lượng đất, xác định theo độ phì (Trần Kông Tấu, 2005) [25] - Môi trường đất (soil environment): Đất hệ sinh thái phức tạp, hình thành qua q trình vật lý, hóa học sinh học Bản thân đất mơi trường hồn chỉnh, mặt khác lại “môi trường thành phần” mơi trường tự nhiên bao quanh Trong mơi trường đất tồn thành phần vô sinh như: sỏi, hạt đất, dung dịch đất, khơng khí, nước, nhiệt độ, lượng, đá mẹ, thành phần hữu sinh thực vật, động vật vi sinh vật đất (Lê Huy Bá, 2000) [30] 1.1.2 Đánh giá đất đai thối hóa đất 1.1.2.1 Đánh giá đất đai Đánh giá đất đai (land evaluation) định nghĩa là: “Đánh giá hiệu đất đai sử dụng cho mục đích cụ thể, liên quan đến việc thực nghiên cứu đất (soil), khí hậu, thảm thực vật khía cạnh khác đất đai để xác định so sánh yêu cầu loại sử dụng đất cụ thể với điều kiện đất đai cho mục tiêu đánh giá” (FAO, 1976, 2007) [29, 31] Đơn vị sở để đánh giá đơn vị đất đai (land units), định nghĩa: Là diện tích đất đai, có đặc tính chất lượng riêng, phân định ranh giới đồ Đặc tính đất đai (land characteristic) thuộc tính đo hay ước tính (lượng mưa, độ dốc, kết cấu đất, khả chứa nước, ), dùng làm phương tiện để mơ tả chất lượng đất đai xác định khả thích hợp khác đơn vị đất đai việc sử dụng Chất lượng đất đai (land quality) thuộc tính tổng hợp đất đai (khả chống xói mịn, nguy ngập lụt, khả giữ chất dinh dưỡng, ) phản ánh mối quan hệ nội đặc tính đất, ảnh hưởng đến tính thích hợp đất loại hình sử dụng đất đai cụ thể (FAO 1976, 1985, 2007) [29, 31, 32] Đối tượng để đánh giá đất đai, phân chia theo mức độ chi tiết, gồm: Kiểu sử dụng đất đai (major kind of land use) dùng đánh giá đất đai khái quát (đất trồng hàng năm, lâu năm,…) loại sử dụng đất đai (land utilization type) loại nhóm trồng phân chia chi tiết từ kiểu sử dụng đất đai điều kiện kỹ thuật, kinh tế - xã hội định (FAO, 1976) [29] 1.1.2.2 Thối hóa đất Đã có nhiều khái niệm thối hóa đất (soil/land degradation) đưa nhà nghiên cứu tổ chức giới (Oldeman, 1988; UNEP, 1992; FAO, 2002; Holm, 2003; Kniivila, 2004) [33-37] Tuy nhiên, có đồng thuận gần phổ qt “Thối hóa đất suy giảm suất đất mà nguyên nhân hoạt động người” (Gibbs & Salmon, 2015) Trong đó, khái niệm thối hóa đất (land degradation) mở rộng theo cách tiếp cận hệ sinh thái, bao gồm đất (soil) thảm thực vật [38] Báo cáo trạng môi trường Việt Nam (2005) đưa khái niệm “Đất bị thoái hoá đất có độ phì nhiêu cân dinh dưỡng bị rửa trơi, xói mịn, hoang hoá, úng ngập, thoái hoá hữu cơ, đất bị trượt lở” [39] Trên quan điểm địa lý tự nhiên tổng hợp, Nguyễn Đình Kỳ (1987, 1990) cho rằng: “Trong giai đoạn phát sinh, phát triển, thối hóa đất bị chi phối q trình tự nhiên vốn có gọi thối hóa tiềm Thối hóa yếu tố tính chất đất tồn diện thời điểm khai thác sử dụng đất gọi thối hóa tại” [40, 41] Từ khái niệm cho thấy, chất thoái hoá đất trình thay đổi tính chất lý - hóa - sinh học đất dẫn đến suy giảm (hoặc mất) khả thực chức đất 1.1.3 Sử dụng đất bền vững quy hoạch sử dụng đất tổ chức không gian 1.1.3.1 Sử dụng đất bền vững Tính “bền vững” (sustainability) định nghĩa theo nhiều cách khác 10 Theo báo cáo Hội nghị thượng đỉnh giới phát triển bền vững Liên Hiệp Quốc (2002): “Phát triển bền vững q trình phát triển có kết hợp chặt chẽ, hợp lí hài hịa ba mặt phát triển: Phát triển kinh tế, công xã hội bảo vệ môi trường [42] Thuật ngữ “sử dụng đất bền vững” (sustainable land use) không bao gồm sử dụng đất cho mục đích nơng nghiệp lâm nghiệp mà bao gồm khu dân cư, khu công nghiệp, đường giao thông hoạt động khác người Sử dụng đất theo nghĩa này, gọi bền vững đạt phân bố không gian cấu sử dụng đất đai cho mục đích khác đảm bảo đa dạng sinh học cân sinh thái toàn hệ thống (van Lier H.N., cs, 2005) [43] Dưới cách nhìn nhận trên, FAO (1993) xây dựng định nghĩa tính bền vững cụ thể nông nghiệp: “Sử dụng đất nông nghiệp bền vững loại sử dụng đất sản xuất đủ đáp ứng nhu cầu cho cư dân tương lai giữ gìn nâng cao tài nguyên đất đảm bảo sản xuất” Và nêu nguyên tắc cho việc xác định loại sử dụng đất nông nghiệp bền vững, gồm: (1) Duy trì nâng cao sản lượng; (2) Giảm tối thiểu mức rủi ro sản xuất; (3) Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ngăn chặn thoái hóa đất; (4) Có thể tồn mặt kinh tế lâu bền; (5) Có thể chấp nhận mặt xã hội [44] Vận dụng nguyên tắc trên, Việt Nam đề yêu cầu việc xác định lựa chọn loại sử dụng đất nông nghiệp bền vững, gồm: (1) Bền vững kinh tế: Cây trồng cho suất mang lại hiệu kinh tế cao, thị trường chấp nhận; (2) Bền vững mơi trường: Loại hình sử dụng đất góp phần bảo vệ đất đai, ngăn ngừa q trình thối hóa đất, bảo vệ khơng làm tổn hại đến môi trường sinh thái; (3) Bền vững xã hội: Thu hút lao động, đảm bảo đời sống người nông dân xã hội phát triển [28] 1.1.3.2 Quy hoạch sử dụng đất Khái niệm “Quy hoạch sử dụng đất” (land use planning) đề cập, bổ sung hoàn thiện báo cáo FAO năm qua (FAO, 1993; FAO/UNEP, 1995, 1997, 1999) [45]: “Quy hoạch sử dụng đất đánh giá có hệ thống tiềm đất nước, phương án sử dụng đất điều kiện kinh tế - xã hội để lựa chọn áp dụng phương án sử dụng đất tốt Mục đích quy hoạch sử dụng đất để hỗ trợ người định người sử dụng đất việc lựa chọn định phương án sử dụng đất đáp ứng tốt nhu cầu người sử dụng đất bảo vệ tài nguyên thiên nhiên hệ sinh thái cho hệ tương lai” (FAO, 1999) [46] lxxiv 862 So5De5Te4Fe3SL3H4RY1R11R21TY3Dr4Ir2 403 4So 2SL 2Dr/H/SL/TY 3Dr/RY 2Dr/SL 2Dr/SL 3RY 3Dr 863 So5De5Te4Fe3SL3H4RY1R11R21TY3Dr4Ir3 114 4Ir/So 2SL 3Ir 3Dr/Ir/RY 3Ir 3Ir 3RY 3Dr/Ir 864 So5De5Te4Fe3SL3H4RY1R11R21TY3Dr4Ir1 4So 2SL 2Dr/H/Ir/SL/TY 3Dr/RY 2Dr/SL 2Dr/Ir/SL 3RY 3Dr 865 So5De5Te4Fe3SL3H4RY1R11R21TY3Dr4Ir2 51 4So 2SL 2Dr/H/SL/TY 3Dr/RY 2Dr/SL 2Dr/SL 3RY 3Dr 866 So5De5Te4Fe3SL3H4RY1R11R21TY3Dr4Ir2 313 4So 2SL 2Dr/H/SL/TY 3Dr/RY 2Dr/SL 2Dr/SL 3RY 3Dr 867 So5De5Te4Fe3SL3H4RY1R11R21TY3Dr4Ir3 4Ir/So 2SL 3Ir 3Dr/Ir/RY 3Ir 3Ir 3RY 3Dr/Ir 868 So5De5Te4Fe3SL3H4RY1R12R21TY2Dr4Ir1 12 4So 2SL 2Dr/H/Ir/R1/SL 3Dr/RY 2Dr/SL/TY 2Dr/Ir/SL 3RY 3Dr 869 So5De5Te4Fe3SL3H4RY1R12R21TY2Dr4Ir1 4So 2SL 2Dr/H/Ir/R1/SL 3Dr/RY 2Dr/SL/TY 2Dr/Ir/SL 3RY 3Dr 870 So5De5Te4Fe3SL3H4RY2R11R21TY3Dr4Ir2 89 4So 2SL 2Dr/H/SL/TY 3Dr 2Dr/SL 2Dr/SL 2Dr/H/RY/TY/Te 3Dr 871 So5De5Te4Fe3SL3H4RY2R11R21TY3Dr2Ir1 310 4So 2SL 2H/Ir/SL/TY 2Ir/RY/SL 2SL 2Ir/SL 2H/RY/TY/Te 2H/Ir/SL 872 So5De5Te4Fe3SL3H4RY2R11R21TY3Dr2Ir2 32 4So 2SL 2H/SL/TY 2RY/SL 2SL 2SL 2H/RY/TY/Te 2H/SL 873 So5De5Te4Fe3SL3H4RY2R11R21TY3Dr3Ir1 4So 2SL 2H/Ir/SL/TY 2Ir/RY/SL 2SL 2Ir/SL 2H/RY/TY/Te 2H/Ir/SL 874 So5De5Te4Fe3SL3H4RY2R11R21TY3Dr3Ir2 68 4So 2SL 2H/SL/TY 2RY/SL 2SL 2SL 2H/RY/TY/Te 2H/SL 875 So5De5Te4Fe3SL3H4RY2R11R21TY3Dr3Ir3 15 4Ir/So 2SL 3Ir 3Ir 3Ir 3Ir 2H/RY/TY/Te 3Ir 876 So5De5Te4Fe3SL3H4RY2R11R21TY3Dr3Ir1 497 4So 2SL 2H/Ir/SL/TY 2Ir/RY/SL 2SL 2Ir/SL 2H/RY/TY/Te 2H/Ir/SL 877 So5De5Te4Fe3SL3H4RY2R11R21TY3Dr3Ir2 1641 4So 2SL 2H/SL/TY 2RY/SL 2SL 2SL 2H/RY/TY/Te 2H/SL 878 So5De5Te4Fe3SL3H4RY2R11R21TY3Dr4Ir1 22 4So 2SL 2Dr/H/Ir/SL/TY 3Dr 2Dr/SL 2Dr/Ir/SL 2Dr/H/RY/TY/Te 3Dr 879 So5De5Te4Fe3SL3H4RY2R11R21TY3Dr4Ir2 272 4So 2SL 2Dr/H/SL/TY 3Dr 2Dr/SL 2Dr/SL 2Dr/H/RY/TY/Te 3Dr 880 So5De5Te4Fe3SL3H4RY3R11R21TY3Dr2Ir1 485 4So 2SL 2H/Ir/SL/TY 2Ir/SL 2SL 2Ir/SL 2H/RY/TY/Te 2H/Ir/SL 881 So5De5Te4Fe3SL3H4RY3R11R21TY3Dr2Ir2 2479 4So 2SL 2H/SL/TY 2SL 2SL 2SL 2H/RY/TY/Te 2H/SL 882 So5De5Te4Fe3SL3H4RY3R11R21TY3Dr3Ir1 74 4So 2SL 2H/Ir/SL/TY 2Ir/SL 2SL 2Ir/SL 2H/RY/TY/Te 2H/Ir/SL 883 So5De5Te4Fe3SL3H4RY3R11R21TY3Dr3Ir2 1432 4So 2SL 2H/SL/TY 2SL 2SL 2SL 2H/RY/TY/Te 2H/SL 884 So5De5Te4Fe3SL3H4RY3R11R21TY3Dr1Ir1 4So 2SL 2H/Ir/SL/TY 2Ir/SL 2SL 2Ir/SL 2H/RY/TY/Te 2H/Ir/SL 885 So5De5Te4Fe3SL3H4RY3R11R21TY3Dr1Ir2 325 4So 2SL 2H/SL/TY 2SL 2SL 2SL 2H/RY/TY/Te 2H/SL 886 So5De5Te4Fe3SL3H4RY3R11R21TY3Dr1Ir3 42 4Ir/So 2SL 3Ir 3Ir 3Ir 3Ir 2H/RY/TY/Te 3Ir 887 So5De5Te4Fe3SL3H4RY3R11R21TY3Dr2Ir1 996 4So 2SL 2H/Ir/SL/TY 2Ir/SL 2SL 2Ir/SL 2H/RY/TY/Te 2H/Ir/SL 888 So5De5Te4Fe3SL3H4RY3R11R21TY3Dr2Ir2 5518 4So 2SL 2H/SL/TY 2SL 2SL 2SL 2H/RY/TY/Te 2H/SL 889 So5De5Te4Fe3SL3H4RY3R11R21TY3Dr2Ir3 215 4Ir/So 2SL 3Ir 3Ir 3Ir 3Ir 2H/RY/TY/Te 3Ir 890 So5De5Te4Fe3SL3H5RY1R12R21TY2Dr4Ir1 144 4So 2SL 2Dr/H/Ir/R1/SL 4H 3H 2Dr/Ir/SL 3RY 3Dr 891 So5De5Te4Fe3SL3H5RY1R12R21TY2Dr4Ir3 4Ir/So 2SL 3Ir 4H 3H/Ir 3Ir 3RY 3Dr/Ir 892 So5De5Te4Fe3SL3H5RY1R12R21TY2Dr4Ir1 11 4So 2SL 2Dr/H/Ir/R1/SL 4H 3H 2Dr/Ir/SL 3RY 3Dr 893 So5De5Te4Fe3SL3H5RY2R11R21TY3Dr2Ir1 4So 2SL 2H/Ir/SL/TY 4H 3H 2Ir/SL 2RY/TY/Te 2H/Ir/SL 894 So5De5Te4Fe3SL3H5RY2R11R21TY3Dr3Ir2 19 4So 2SL 2H/SL/TY 4H 3H 2SL 2RY/TY/Te 2H/SL 895 So5De5Te4Fe3SL3H5RY3R11R21TY3Dr3Ir2 78 4So 2SL 2H/SL/TY 4H 3H 2SL 2RY/TY/Te 2H/SL 896 So5De5Te4Fe3SL3H5RY3R11R21TY3Dr1Ir2 10 4So 2SL 2H/SL/TY 4H 3H 2SL 2RY/TY/Te 2H/SL 897 So5De5Te4Fe3SL3H5RY3R11R21TY3Dr2Ir1 12 4So 2SL 2H/Ir/SL/TY 4H 3H 2Ir/SL 2RY/TY/Te 2H/Ir/SL lxxv 898 So5De5Te4Fe3SL3H5RY3R11R21TY3Dr2Ir2 508 4So 2SL 2H/SL/TY 4H 3H 2SL 2RY/TY/Te 2H/SL 899 So5De5Te4Fe3SL3H5RY3R11R21TY3Dr2Ir3 4Ir/So 2SL 3Ir 4H 3H/Ir 3Ir 2RY/TY/Te 3Ir 900 So5De5Te4Fe3SL3H6RY3R11R22TY2Dr1Ir2 303 4So 2SL 3R2 4H 4H 2SL 2RY/Te 2H/SL 901 So5De5Te4Fe3SL3H6RY3R11R22TY2Dr1Ir3 313 4Ir/So 2SL 3Ir/R2 4H 4H 3Ir 2RY/Te 3Ir 902 So5De5Te4Fe3SL3H6RY3R11R22TY2Dr1Ir3 54 4Ir/So 2SL 3Ir/R2 4H 4H 3Ir 2RY/Te 3Ir 903 So5De5Te4Fe3SL3H6RY4R11R21TY2Dr1Ir2 42 4So 2SL 2RY/SL 4H 4H 2SL 2Te 2H/SL 904 So5De5Te4Fe3SL3H6RY4R11R21TY2Dr1Ir3 49 4Ir/So 2SL 3Ir 4H 4H 3Ir 2Te 3Ir 905 So5De5Te4Fe3SL3H7RY3R11R22TY2Dr1Ir2 29 4So 2SL 3R2 4H 4H 3H 2RY/Te 2SL 906 So5De5Te4Fe3SL3H7RY3R11R22TY2Dr1Ir3 4Ir/So 2SL 3Ir/R2 4H 4H 3H/Ir 2RY/Te 3Ir 907 So5De5Te4Fe3SL3H7RY3R11R22TY2Dr1Ir3 17 4Ir/So 2SL 3Ir/R2 4H 4H 3H/Ir 2RY/Te 3Ir 908 So5De5Te4Fe3SL3H7RY4R11R21TY2Dr1Ir2 4So 2SL 2RY/SL 4H 4H 3H 2Te 2SL 909 So5De5Te4Fe3SL3H7RY4R11R21TY2Dr1Ir3 4Ir/So 2SL 3Ir 4H 4H 3H/Ir 2Te 3Ir 910 So5De5Te4Fe3SL4H1RY1R12R21TY2Dr4Ir1 4SL/So 4SL 4H 3Dr/H/RY/SL 4SL 3SL 4H 4H 911 So5De5Te4Fe3SL3H4RY1R11R21TY3Dr2Ir1 443 4So 2SL 2H/Ir/SL/TY 3RY 2SL 2Ir/SL 3RY 2H/Ir/SL 912 So5De5Te4Fe3SL3H4RY1R11R21TY3Dr2Ir2 765 4So 2SL 2H/SL/TY 3RY 2SL 2SL 3RY 2H/SL 913 So5De5Te4Fe3SL4H4RY1R11R21TY3Dr2Ir3 128 4Ir/SL/So 4SL 3Ir/SL 3Ir/RY/SL 4SL 3Ir/SL 3RY 3Ir/SL 914 So5De5Te4Fe3SL4H4RY1R11R21TY3Dr2Ir1 13 4SL/So 4SL 3SL 3RY/SL 4SL 3SL 3RY 3SL 915 So5De5Te4Fe3SL3H4RY1R11R21TY3Dr2Ir2 157 4So 2SL 2H/SL/TY 3RY 2SL 2SL 3RY 2H/SL 916 So5De5Te4Fe3SL4H4RY1R11R21TY3Dr2Ir3 135 4Ir/SL/So 4SL 3Ir/SL 3Ir/RY/SL 4SL 3Ir/SL 3RY 3Ir/SL 917 So5De3Te4Fe3SL4H4RY1R11R21TY3Dr4Ir1 35 4SL/So 4SL 3De/SL 3De/Dr/RY/SL 4SL 3De/SL 3RY 3Dr/SL 918 So5De3Te4Fe3SL4H4RY1R11R21TY3Dr4Ir2 4SL/So 4SL 3De/SL 3De/Dr/RY/SL 4SL 3De/SL 3RY 3Dr/SL 919 So5De5Te4Fe3SL4H4RY1R12R21TY2Dr4Ir1 4SL/So 4SL 3SL 3Dr/RY/SL 4SL 3SL 3RY 3Dr/SL 920 So5De5Te4Fe3SL3H4RY2R11R21TY3Dr2Ir1 48 4So 2SL 2H/Ir/SL/TY 2Ir/RY/SL 2SL 2Ir/SL 2H/RY/TY/Te 2H/Ir/SL 921 So5De5Te4Fe3SL3H4RY2R11R21TY3Dr2Ir2 100 4So 2SL 2H/SL/TY 2RY/SL 2SL 2SL 2H/RY/TY/Te 2H/SL 922 So5De5Te4Fe3SL3H4RY2R11R21TY3Dr2Ir3 84 4Ir/So 2SL 3Ir 3Ir 3Ir 3Ir 2H/RY/TY/Te 3Ir 923 So5De5Te4Fe3SL3H4RY2R11R21TY3Dr2Ir1 16 4So 2SL 2H/Ir/SL/TY 2Ir/RY/SL 2SL 2Ir/SL 2H/RY/TY/Te 2H/Ir/SL 924 So5De5Te4Fe3SL3H4RY2R11R21TY3Dr2Ir2 181 4So 2SL 2H/SL/TY 2RY/SL 2SL 2SL 2H/RY/TY/Te 2H/SL 925 So5De5Te4Fe3SL3H4RY2R11R21TY3Dr2Ir3 108 4Ir/So 2SL 3Ir 3Ir 3Ir 3Ir 2H/RY/TY/Te 3Ir 926 So5De5Te4Fe3SL3H4RY2R11R21TY3Dr2Ir1 37 4So 2SL 2H/Ir/SL/TY 2Ir/RY/SL 2SL 2Ir/SL 2H/RY/TY/Te 2H/Ir/SL 927 So5De5Te4Fe3SL3H4RY2R11R21TY3Dr2Ir3 374 4Ir/So 2SL 3Ir 3Ir 3Ir 3Ir 2H/RY/TY/Te 3Ir 928 So5De3Te4Fe3SL4H4RY2R11R21TY3Dr2Ir1 4SL/So 4SL 3De/SL 3De/SL 4SL 3De/SL 2De/H/RY/SL/TY/Te 3SL 929 So5De5Te4Fe3SL4H4RY2R11R21TY3Dr2Ir1 4SL/So 4SL 3SL 3SL 4SL 3SL 2H/RY/SL/TY/Te 3SL 930 So5De5Te4Fe3SL3H4RY2R12R21TY3Dr2Ir1 4So 2SL 2H/Ir/R1/SL/TY 2Ir/R1/RY/SL 2SL 2Ir/SL 2H/RY/TY/Te 2H/Ir/SL 931 So5De5Te4Fe3SL3H4RY2R12R21TY3Dr2Ir2 183 4So 2SL 2H/R1/SL/TY 2R1/RY/SL 2SL 2SL 2H/RY/TY/Te 2H/SL 932 So5De5Te4Fe3SL3H4RY2R12R21TY2Dr2Ir1 383 4So 2SL 2H/Ir/R1/SL 2Ir/R1/RY/SL/TY 2SL/TY 2Ir/SL 2H/RY/Te 2H/Ir/SL 933 So5De5Te4Fe3SL3H4RY2R12R21TY2Dr2Ir2 823 4So 2SL 2H/R1/SL 2R1/RY/SL/TY 2SL/TY 2SL 2H/RY/Te 2H/SL lxxvi 934 So5De5Te4Fe3SL4H4RY2R12R21TY2Dr2Ir3 141 4Ir/SL/So 4SL 3Ir/SL 3Ir/SL 4SL 3Ir/SL 2H/RY/SL/Te 3Ir/SL 935 So5De5Te4Fe3SL3H4RY2R12R21TY3Dr2Ir1 194 4So 2SL 2H/Ir/R1/SL/TY 2Ir/R1/RY/SL 2SL 2Ir/SL 2H/RY/TY/Te 2H/Ir/SL 936 So5De5Te4Fe3SL3H4RY2R12R21TY3Dr2Ir2 993 4So 2SL 2H/R1/SL/TY 2R1/RY/SL 2SL 2SL 2H/RY/TY/Te 2H/SL 937 So5De5Te4Fe3SL3H4RY2R12R21TY3Dr2Ir3 338 4Ir/So 2SL 3Ir 3Ir 3Ir 3Ir 2H/RY/TY/Te 3Ir 938 So5De5Te4Fe3SL4H4RY3R11R21TY2Dr1Ir1 13 4SL/So 4SL 3SL 3SL 4SL 3SL 2H/RY/SL/Te 3SL 939 So5De5Te4Fe3SL4H4RY3R11R21TY2Dr2Ir1 4SL/So 4SL 3SL 3SL 4SL 3SL 2H/RY/SL/Te 3SL 940 So5De5Te4Fe3SL4H4RY3R11R21TY2Dr2Ir2 17 4SL/So 4SL 3SL 3SL 4SL 3SL 2H/RY/SL/Te 3SL 941 So5De5Te4Fe3SL4H4RY3R11R21TY2Dr2Ir3 4Ir/SL/So 4SL 3Ir/SL 3Ir/SL 4SL 3Ir/SL 2H/RY/SL/Te 3Ir/SL 942 So5De3Te4Fe3SL4H4RY3R11R21TY3Dr2Ir1 4SL/So 4SL 3De/SL 3De/SL 4SL 3De/SL 2De/H/RY/SL/TY/Te 3SL 943 So5De5Te4Fe3SL3H4RY3R11R21TY3Dr2Ir1 20 4So 2SL 2H/Ir/SL/TY 2Ir/SL 2SL 2Ir/SL 2H/RY/TY/Te 2H/Ir/SL 944 So5De3Te4Fe3SL4H4RY3R11R21TY3Dr2Ir2 19 4SL/So 4SL 3De/SL 3De/SL 4SL 3De/SL 2De/H/RY/SL/TY/Te 3SL 945 So5De5Te4Fe3SL3H4RY3R11R21TY3Dr2Ir2 4So 2SL 2H/SL/TY 2SL 2SL 2SL 2H/RY/TY/Te 2H/SL 946 So5De5Te4Fe3SL3H4RY3R11R21TY3Dr2Ir3 15 4Ir/So 2SL 3Ir 3Ir 3Ir 3Ir 2H/RY/TY/Te 3Ir 947 So5De5Te4Fe3SL4H4RY3R11R21TY3Dr2Ir1 421 4SL/So 4SL 3SL 3SL 4SL 3SL 2H/RY/SL/TY/Te 3SL 948 So5De5Te4Fe3SL4H4RY3R11R21TY3Dr2Ir2 884 4SL/So 4SL 3SL 3SL 4SL 3SL 2H/RY/SL/TY/Te 3SL 949 So5De5Te4Fe3SL4H4RY3R11R21TY3Dr3Ir1 146 4SL/So 4SL 3SL 3SL 4SL 3SL 2H/RY/SL/TY/Te 3SL 950 So5De5Te4Fe3SL4H4RY3R11R21TY3Dr3Ir2 437 4SL/So 4SL 3SL 3SL 4SL 3SL 2H/RY/SL/TY/Te 3SL 951 So5De5Te4Fe3SL4H4RY3R11R21TY2Dr2Ir1 4SL/So 4SL 3SL 3SL 4SL 3SL 2H/RY/SL/Te 3SL 952 So5De5Te4Fe3SL4H4RY3R11R21TY2Dr2Ir2 22 4SL/So 4SL 3SL 3SL 4SL 3SL 2H/RY/SL/Te 3SL 953 So5De5Te4Fe3SL4H4RY3R11R21TY2Dr2Ir3 40 4Ir/SL/So 4SL 3Ir/SL 3Ir/SL 4SL 3Ir/SL 2H/RY/SL/Te 3Ir/SL 954 So5De5Te4Fe3SL4H4RY3R11R21TY3Dr2Ir1 57 4SL/So 4SL 3SL 3SL 4SL 3SL 2H/RY/SL/TY/Te 3SL 955 So5De5Te4Fe3SL4H4RY3R11R21TY3Dr2Ir2 487 4SL/So 4SL 3SL 3SL 4SL 3SL 2H/RY/SL/TY/Te 3SL 956 So5De5Te4Fe3SL4H4RY3R11R21TY2Dr2Ir1 33 4SL/So 4SL 3SL 3SL 4SL 3SL 2H/RY/SL/Te 3SL 957 So5De5Te4Fe3SL4H4RY3R11R21TY2Dr2Ir2 110 4SL/So 4SL 3SL 3SL 4SL 3SL 2H/RY/SL/Te 3SL 958 So5De5Te4Fe3SL4H4RY3R11R21TY3Dr2Ir1 4SL/So 4SL 3SL 3SL 4SL 3SL 2H/RY/SL/TY/Te 3SL 959 So5De5Te4Fe3SL4H4RY3R11R21TY3Dr2Ir1 4SL/So 4SL 3SL 3SL 4SL 3SL 2H/RY/SL/TY/Te 3SL 960 So5De5Te4Fe3SL3H4RY3R11R21TY3Dr2Ir2 4So 2SL 2H/SL/TY 2SL 2SL 2SL 2H/RY/TY/Te 2H/SL 961 So5De5Te4Fe3SL4H4RY3R11R21TY3Dr2Ir3 4Ir/SL/So 4SL 3Ir/SL 3Ir/SL 4SL 3Ir/SL 2H/RY/SL/TY/Te 3Ir/SL 962 So5De5Te4Fe3SL4H4RY3R11R21TY3Dr2Ir1 4SL/So 4SL 3SL 3SL 4SL 3SL 2H/RY/SL/TY/Te 3SL 963 So5De5Te4Fe3SL4H5RY1R12R21TY2Dr4Ir1 150 4SL/So 4SL 3SL 4H 4SL 3SL 3RY 3Dr/SL 964 So5De5Te4Fe3SL4H5RY1R12R21TY2Dr4Ir2 30 4SL/So 4SL 3SL 4H 4SL 3SL 3RY 3Dr/SL 965 So5De5Te4Fe3SL4H5RY1R12R21TY2Dr4Ir3 4Ir/SL/So 4SL 3Ir/SL 4H 4SL 3Ir/SL 3RY 3Dr/Ir/SL 966 So5De5Te4Fe3SL4H5RY1R12R21TY1Dr4Ir1 74 4SL/So 4SL 3SL 4H 4SL 3SL 3RY 3Dr/SL 967 So5De5Te4Fe3SL4H5RY1R12R21TY1Dr4Ir2 125 4SL/So 4SL 3SL 4H 4SL 3SL 3RY 3Dr/SL 968 So5De5Te4Fe3SL4H5RY1R12R21TY2Dr4Ir1 72 4SL/So 4SL 3SL 4H 4SL 3SL 3RY 3Dr/SL 969 So5De5Te4Fe3SL4H5RY1R12R21TY2Dr4Ir2 260 4SL/So 4SL 3SL 4H 4SL 3SL 3RY 3Dr/SL lxxvii 970 So5De5Te4Fe3SL4H5RY2R11R21TY3Dr2Ir3 4Ir/SL/So 4SL 3Ir/SL 4H 4SL 3Ir/SL 2RY/SL/TY/Te 3Ir/SL 971 So5De5Te4Fe3SL4H5RY2R11R21TY3Dr2Ir3 41 4Ir/SL/So 4SL 3Ir/SL 4H 4SL 3Ir/SL 2RY/SL/TY/Te 3Ir/SL 972 So5De3Te4Fe3SL4H5RY2R11R21TY3Dr2Ir1 20 4SL/So 4SL 3De/SL 4H 4SL 3De/SL 2De/RY/SL/TY/Te 3SL 973 So5De3Te4Fe3SL4H5RY2R11R21TY3Dr2Ir2 25 4SL/So 4SL 3De/SL 4H 4SL 3De/SL 2De/RY/SL/TY/Te 3SL 974 So5De5Te4Fe3SL4H5RY2R12R21TY2Dr2Ir1 4SL/So 4SL 3SL 4H 4SL 3SL 2RY/SL/Te 3SL 975 So5De5Te4Fe3SL4H5RY2R12R21TY2Dr2Ir2 42 4SL/So 4SL 3SL 4H 4SL 3SL 2RY/SL/Te 3SL 976 So5De5Te4Fe3SL4H5RY2R12R21TY3Dr2Ir1 4SL/So 4SL 3SL 4H 4SL 3SL 2RY/SL/TY/Te 3SL 977 So5De5Te4Fe3SL3H5RY2R12R21TY3Dr2Ir2 19 4So 2SL 2H/R1/SL/TY 4H 3H 2SL 2RY/TY/Te 2H/SL 978 So5De5Te4Fe3SL4H5RY3R11R21TY2Dr1Ir1 4SL/So 4SL 3SL 4H 4SL 3SL 2RY/SL/Te 3SL 979 So5De5Te4Fe3SL4H5RY3R11R21TY2Dr1Ir3 30 4Ir/SL/So 4SL 3Ir/SL 4H 4SL 3Ir/SL 2RY/SL/Te 3Ir/SL 980 So5De5Te4Fe3SL4H5RY3R11R21TY2Dr2Ir1 4SL/So 4SL 3SL 4H 4SL 3SL 2RY/SL/Te 3SL 981 So5De5Te4Fe3SL4H5RY3R11R21TY2Dr2Ir2 4SL/So 4SL 3SL 4H 4SL 3SL 2RY/SL/Te 3SL 982 So5De5Te4Fe3SL4H5RY3R11R21TY2Dr2Ir3 4Ir/SL/So 4SL 3Ir/SL 4H 4SL 3Ir/SL 2RY/SL/Te 3Ir/SL 983 So5De3Te4Fe3SL4H5RY3R11R21TY3Dr1Ir1 24 4SL/So 4SL 3De/SL 4H 4SL 3De/SL 2De/RY/SL/TY/Te 3SL 984 So5De5Te4Fe3SL4H5RY3R11R21TY3Dr1Ir1 4SL/So 4SL 3SL 4H 4SL 3SL 2RY/SL/TY/Te 3SL 985 So5De3Te4Fe3SL4H5RY3R11R21TY3Dr1Ir2 37 4SL/So 4SL 3De/SL 4H 4SL 3De/SL 2De/RY/SL/TY/Te 3SL 986 So5De5Te4Fe3SL4H5RY3R11R21TY3Dr1Ir2 82 4SL/So 4SL 3SL 4H 4SL 3SL 2RY/SL/TY/Te 3SL 987 So5De3Te4Fe3SL4H5RY3R11R21TY3Dr2Ir1 22 4SL/So 4SL 3De/SL 4H 4SL 3De/SL 2De/RY/SL/TY/Te 3SL 988 So5De5Te4Fe3SL3H5RY3R11R21TY3Dr2Ir1 18 4So 2SL 2H/Ir/SL/TY 4H 3H 2Ir/SL 2RY/TY/Te 2H/Ir/SL 989 So5De3Te4Fe3SL4H5RY3R11R21TY3Dr2Ir2 150 4SL/So 4SL 3De/SL 4H 4SL 3De/SL 2De/RY/SL/TY/Te 3SL 990 So5De5Te4Fe3SL3H5RY3R11R21TY3Dr2Ir2 142 4So 2SL 2H/SL/TY 4H 3H 2SL 2RY/TY/Te 2H/SL 991 So5De5Te4Fe3SL3H5RY3R11R21TY3Dr2Ir3 17 4Ir/So 2SL 3Ir 4H 3H/Ir 3Ir 2RY/TY/Te 3Ir 992 So5De5Te4Fe3SL4H5RY3R11R21TY3Dr3Ir2 4SL/So 4SL 3SL 4H 4SL 3SL 2RY/SL/TY/Te 3SL 993 So5De5Te4Fe3SL4H5RY3R11R21TY2Dr2Ir1 4SL/So 4SL 3SL 4H 4SL 3SL 2RY/SL/Te 3SL 994 So5De5Te4Fe3SL4H5RY3R11R21TY2Dr2Ir2 10 4SL/So 4SL 3SL 4H 4SL 3SL 2RY/SL/Te 3SL 995 So5De5Te4Fe3SL4H5RY3R11R21TY2Dr2Ir3 112 4Ir/SL/So 4SL 3Ir/SL 4H 4SL 3Ir/SL 2RY/SL/Te 3Ir/SL 996 So5De5Te4Fe3SL4H5RY3R11R21TY3Dr2Ir1 4SL/So 4SL 3SL 4H 4SL 3SL 2RY/SL/TY/Te 3SL 997 So5De5Te4Fe3SL4H5RY3R11R21TY3Dr2Ir2 47 4SL/So 4SL 3SL 4H 4SL 3SL 2RY/SL/TY/Te 3SL 998 So5De5Te4Fe3SL4H5RY3R11R21TY3Dr2Ir3 4Ir/SL/So 4SL 3Ir/SL 4H 4SL 3Ir/SL 2RY/SL/TY/Te 3Ir/SL 3SL 999 So5De5Te4Fe3SL4H5RY3R11R21TY2Dr2Ir1 4SL/So 4SL 3SL 4H 4SL 3SL 2RY/SL/Te 1000 So5De5Te4Fe3SL4H5RY3R11R21TY2Dr2Ir2 143 4SL/So 4SL 3SL 4H 4SL 3SL 2RY/SL/Te 3SL 1001 So5De5Te4Fe3SL3H5RY3R11R21TY3Dr2Ir1 69 4So 2SL 2H/Ir/SL/TY 4H 3H 2Ir/SL 2RY/TY/Te 2H/Ir/SL 1002 So5De5Te4Fe3SL3H5RY3R11R21TY3Dr2Ir2 626 4So 2SL 2H/SL/TY 4H 3H 2SL 2RY/TY/Te 2H/SL 1003 So5De5Te4Fe3SL4H5RY3R11R21TY3Dr2Ir3 32 4Ir/SL/So 4SL 3Ir/SL 4H 4SL 3Ir/SL 2RY/SL/TY/Te 3Ir/SL 1004 So5De5Te4Fe3SL3H5RY3R11R21TY2Dr1Ir2 922 4So 2SL 2H/SL 4H 3H 2SL 2RY/Te 2H/SL 1005 So5De5Te4Fe3SL4H5RY3R11R21TY2Dr1Ir3 149 4Ir/SL/So 4SL 3Ir/SL 4H 4SL 3Ir/SL 2RY/SL/Te 3Ir/SL lxxviii 1006 So5De5Te4Fe3SL4H5RY3R11R21TY2Dr2Ir1 11 4SL/So 4SL 3SL 4H 4SL 3SL 2RY/SL/Te 3SL 1007 So5De5Te4Fe3SL3H5RY3R11R21TY2Dr2Ir2 182 4So 2SL 2H/SL 4H 3H 2SL 2RY/Te 2H/SL 1008 So5De5Te4Fe3SL3H5RY3R11R21TY3Dr1Ir2 101 4So 2SL 2H/SL/TY 4H 3H 2SL 2RY/TY/Te 2H/SL 1009 So5De5Te4Fe3SL4H5RY3R11R21TY3Dr2Ir1 4SL/So 4SL 3SL 4H 4SL 3SL 2RY/SL/TY/Te 3SL 1010 So5De5Te4Fe3SL3H5RY3R11R21TY3Dr2Ir2 346 4So 2SL 2H/SL/TY 4H 3H 2SL 2RY/TY/Te 2H/SL 1011 So5De5Te4Fe3SL3H5RY3R11R21TY3Dr2Ir3 11 4Ir/So 2SL 3Ir 4H 3H/Ir 3Ir 2RY/TY/Te 3Ir 1012 So6De2Te2Fe1SL4H1RY1R12R21TY2Dr4Ir1 48 4SL/So 4SL 4De/H 4De 4De/SL 4De 4H 4H 1013 So6De2Te2Fe1SL4H1RY2R12R21TY2Dr4Ir1 4SL/So 4SL 4De/H 4De 4De/SL 4De 4H 4H 1014 So6De2Te2Fe1SL4H2RY2R12R21TY2Dr4Ir1 70 4SL/So 4SL 4De 4De 4De/SL 4De 4H 4H 1015 So6De3Te2Fe1SL4H6RY2R11R21TY2Dr1Ir3 34 4Ir/SL/So 4SL 3De/Fe/Ir/SL 4H 4H/SL 3De/Fe/Ir/SL 2De/Fe/RY/SL 3Fe/Ir/SL 1016 So6De3Te2Fe1SL4H6RY2R11R22TY2Dr1Ir3 39 4Ir/SL/So 4SL 3De/Fe/Ir/R2/SL 4H 4H/SL 3De/Fe/Ir/SL 2De/Fe/RY/SL 3Fe/Ir/SL 1017 So6De4Te2Fe1SL4H6RY2R11R22TY2Dr1Ir3 4Ir/SL/So 4SL 3Fe/Ir/R2/SL 4H 4H/SL 3Fe/Ir/SL 2Fe/RY/SL 3Fe/Ir/SL 1018 So6De3Te2Fe1SL4H6RY3R11R22TY2Dr1Ir3 25 4Ir/SL/So 4SL 3De/Fe/Ir/R2/SL 4H 4H/SL 3De/Fe/Ir/SL 2De/Fe/RY/SL 3Fe/Ir/SL 1019 So6De4Te2Fe1SL4H6RY3R11R22TY2Dr1Ir3 29 4Ir/SL/So 4SL 3Fe/Ir/R2/SL 4H 4H/SL 3Fe/Ir/SL 2Fe/RY/SL 3Fe/Ir/SL 1020 So6De4Te2Fe1SL4H6RY4R11R21TY2Dr1Ir1 112 4SL/So 4SL 3Fe/SL 4H 4H/SL 3Fe/SL 2Fe/SL 3Fe/SL 1021 So6De4Te2Fe1SL4H6RY4R11R21TY2Dr1Ir3 92 4Ir/SL/So 4SL 3Fe/Ir/SL 4H 4H/SL 3Fe/Ir/SL 2Fe/SL 3Fe/Ir/SL 1022 So6De4Te2Fe1SL4H6RY4R11R21TY2Dr1Ir1 11 4SL/So 4SL 3Fe/SL 4H 4H/SL 3Fe/SL 2Fe/SL 3Fe/SL 1023 So6De4Te2Fe1SL4H6RY4R11R21TY2Dr1Ir3 33 4Ir/SL/So 4SL 3Fe/Ir/SL 4H 4H/SL 3Fe/Ir/SL 2Fe/SL 3Fe/Ir/SL 1024 So6De4Te2Fe1SL4H7RY4R11R21TY2Dr1Ir1 33 4SL/So 4SL 3Fe/SL 4H 4H/SL 3Fe/H/SL 2Fe/SL 3Fe/SL 1025 So6De4Te2Fe1SL4H7RY4R11R21TY2Dr1Ir3 65 4Ir/SL/So 4SL 3Fe/Ir/SL 4H 4H/SL 3Fe/H/Ir/SL 2Fe/SL 3Fe/Ir/SL 1026 So6De4Te2Fe1SL4H7RY4R11R21TY2Dr1Ir1 18 4SL/So 4SL 3Fe/SL 4H 4H/SL 3Fe/H/SL 2Fe/SL 3Fe/SL 1027 So6De4Te2Fe1SL4H7RY4R11R21TY2Dr1Ir3 78 4Ir/SL/So 4SL 3Fe/Ir/SL 4H 4H/SL 3Fe/H/Ir/SL 2Fe/SL 3Fe/Ir/SL 1028 So6De4Te2Fe1SL4H7RY5R11R21TY2Dr1Ir3 21 4Ir/SL/So 4SL 3Fe/Ir/RY/SL 4H 4H/SL 3Fe/H/Ir/SL 2Fe/SL 3Fe/Ir/SL 1029 So6De2Te2Fe1SL5H1RY1R12R21TY2Dr4Ir1 280 4SL/So 4SL 4De/H/SL 4De/SL 4De/SL 4De/SL 4H 4H/SL 1030 So6De2Te2Fe1SL5H1RY1R12R21TY2Dr4Ir3 363 4Ir/SL/So 4SL 4De/H/SL 4De/SL 4De/SL 4De/SL 4H 4H/SL 1031 So6De2Te2Fe1SL5H1RY2R12R21TY2Dr4Ir1 64 4SL/So 4SL 4De/H/SL 4De/SL 4De/SL 4De/SL 4H 4H/SL 1032 So6De2Te2Fe1SL5H2RY1R12R21TY2Dr4Ir3 37 4Ir/SL/So 4SL 4De/SL 4De/SL 4De/SL 4De/SL 4H 4H/SL 1033 So6De2Te2Fe1SL5H2RY2R12R21TY2Dr4Ir1 130 4SL/So 4SL 4De/SL 4De/SL 4De/SL 4De/SL 4H 4H/SL 1034 So6De4Te2Fe2SL2H5RY1R11R21TY3Dr2Ir2 14 4So 2Fe/SL/So 2De/Fe/H/TY 4H 3H 2De/Fe 3RY 2De/Fe/H 1035 So6De4Te2Fe2SL2H5RY1R11R21TY3Dr2Ir3 319 4Ir/So 2Fe/SL/So 3Ir 4H 3H/Ir 3Ir 3RY 3Ir 1036 So6De4Te2Fe2SL2H5RY1R11R21TY3Dr4Ir1 43 4So 2Fe/SL/So 2De/Dr/Fe/H/Ir/TY 4H 3H 2De/Dr/Fe/Ir 3RY 3Dr 1037 So6De4Te2Fe2SL2H5RY1R11R21TY3Dr4Ir2 205 4So 2Fe/SL/So 2De/Dr/Fe/H/TY 4H 3H 2De/Dr/Fe 3RY 3Dr 1038 So6De4Te2Fe2SL2H5RY1R11R21TY3Dr4Ir3 38 4Ir/So 2Fe/SL/So 3Ir 4H 3H/Ir 3Ir 3RY 3Dr/Ir 1039 So6De4Te2Fe2SL2H5RY1R12R21TY3Dr2Ir3 4Ir/So 2Fe/SL/So 3Ir 4H 3H/Ir 3Ir 3RY 3Ir 1040 So6De4Te2Fe2SL2H5RY2R11R21TY3Dr2Ir3 78 4Ir/So 2Fe/SL/So 3Ir 4H 3H/Ir 3Ir 2RY/TY 3Ir 1041 So6De4Te2Fe2SL2H5RY2R12R21TY3Dr2Ir3 10 4Ir/So 2Fe/SL/So 3Ir 4H 3H/Ir 3Ir 2RY/TY 3Ir lxxix 1042 So6De4Te2Fe2SL3H4RY1R11R21TY3Dr4Ir1 24 4So 2Fe/SL/So 2De/Dr/Fe/H/Ir/SL/TY 3Dr/RY 2De/Dr/Fe/SL/So 2De/Dr/Fe/Ir/SL 3RY 3Dr 1043 So6De4Te2Fe2SL3H4RY1R11R21TY3Dr4Ir1 4So 2Fe/SL/So 2De/Dr/Fe/H/Ir/SL/TY 3Dr/RY 2De/Dr/Fe/SL/So 2De/Dr/Fe/Ir/SL 3RY 3Dr 1044 So6De4Te2Fe2SL3H4RY2R11R21TY3Dr3Ir3 4Ir/So 2Fe/SL/So 3Ir 3Ir 3Ir 3Ir 2H/RY/TY 3Ir 1045 So6De4Te2Fe2SL3H4RY2R11R21TY2Dr4Ir1 4So 2Fe/SL/So 2De/Dr/Fe/H/Ir/SL 3Dr 2De/Dr/Fe/SL/So/TY 2De/Dr/Fe/Ir/SL 2Dr/H/RY 3Dr 1046 So6De4Te2Fe2SL3H4RY2R11R21TY3Dr3Ir1 4So 2Fe/SL/So 2De/Fe/H/Ir/SL/TY 2De/Fe/Ir/RY/SL 2De/Fe/SL/So 2De/Fe/Ir/SL 2H/RY/TY 2De/Fe/H/Ir/SL 1047 So6De4Te2Fe2SL3H4RY2R11R21TY3Dr3Ir3 38 4Ir/So 2Fe/SL/So 3Ir 3Ir 3Ir 3Ir 2H/RY/TY 3Ir 1048 So6De4Te2Fe2SL3H5RY1R11R21TY3Dr4Ir1 286 4So 2Fe/SL/So 2De/Dr/Fe/H/Ir/SL/TY 4H 3H 2De/Dr/Fe/Ir/SL 3RY 3Dr 1049 So6De4Te2Fe2SL3H5RY1R11R21TY3Dr4Ir3 79 4Ir/So 2Fe/SL/So 3Ir 4H 3H/Ir 3Ir 3RY 3Dr/Ir 1050 So6De4Te2Fe2SL3H5RY1R11R21TY2Dr4Ir1 49 4So 2Fe/SL/So 2De/Dr/Fe/H/Ir/SL 4H 3H 2De/Dr/Fe/Ir/SL 3RY 3Dr 1051 So6De4Te2Fe2SL3H5RY1R11R21TY3Dr4Ir1 71 4So 2Fe/SL/So 2De/Dr/Fe/H/Ir/SL/TY 4H 3H 2De/Dr/Fe/Ir/SL 3RY 3Dr 1052 So6De4Te2Fe2SL3H5RY1R11R21TY3Dr4Ir2 4So 2Fe/SL/So 2De/Dr/Fe/H/SL/TY 4H 3H 2De/Dr/Fe/SL 3RY 3Dr 1053 So6De4Te2Fe2SL3H5RY2R11R21TY3Dr4Ir3 4Ir/So 2Fe/SL/So 3Ir 4H 3H/Ir 3Ir 2Dr/RY/TY 3Dr/Ir 1054 So6De4Te2Fe2SL3H5RY2R11R21TY2Dr4Ir1 44 4So 2Fe/SL/So 2De/Dr/Fe/H/Ir/SL 4H 3H 2De/Dr/Fe/Ir/SL 2Dr/RY 3Dr 1055 So6De4Te2Fe2SL3H5RY2R11R21TY3Dr4Ir1 87 4So 2Fe/SL/So 2De/Dr/Fe/H/Ir/SL/TY 4H 3H 2De/Dr/Fe/Ir/SL 2Dr/RY/TY 3Dr 1056 So6De4Te2Fe2SL3H5RY2R11R21TY3Dr4Ir3 17 4Ir/So 2Fe/SL/So 3Ir 4H 3H/Ir 3Ir 2Dr/RY/TY 3Dr/Ir 1057 So6De2Te2Fe2SL4H1RY1R12R21TY2Dr4Ir1 4SL/So 4SL 4De/H 4De 4De/SL 4De 4H 4H 1058 So6De3Te2Fe2SL4H1RY1R12R21TY2Dr4Ir1 203 4SL/So 4SL 4H 3De/Dr/H/RY/SL 4SL 3De/SL 4H 4H 1059 So6De3Te2Fe2SL4H1RY1R12R21TY2Dr4Ir3 107 4Ir/SL/So 4SL 4H 3De/Dr/H/Ir/RY/SL 4SL 3De/Ir/SL 4H 4H 1060 So6De3Te2Fe2SL4H1RY2R12R21TY2Dr4Ir1 15 4SL/So 4SL 4H 3De/Dr/H/SL 4SL 3De/SL 4H 4H 1061 So6De2Te2Fe2SL4H2RY1R12R21TY2Dr4Ir1 4SL/So 4SL 4De 4De 4De/SL 4De 4H 4H 1062 So6De2Te2Fe2SL4H2RY2R12R21TY2Dr4Ir1 168 4SL/So 4SL 4De 4De 4De/SL 4De 4H 4H 1063 So6De2Te2Fe2SL4H2RY2R12R21TY2Dr4Ir3 4Ir/SL/So 4SL 4De 4De 4De/SL 4De 4H 4H 1064 So6De3Te2Fe2SL4H3RY2R11R21TY3Dr3Ir1 4SL/So 4SL 3De/H/SL 3De/SL 4SL 3De/SL 4H 3H/SL 1065 So6De4Te2Fe2SL4H3RY2R11R21TY3Dr3Ir1 36 4SL/So 4SL 3H/SL 3SL 4SL 3SL 4H 3H/SL 1066 So6De4Te2Fe2SL4H3RY2R11R21TY3Dr3Ir2 17 4SL/So 4SL 3H/SL 3SL 4SL 3SL 4H 3H/SL 1067 So6De4Te2Fe2SL4H3RY2R11R21TY3Dr3Ir3 16 4Ir/SL/So 4SL 3H/Ir/SL 3Ir/SL 4SL 3Ir/SL 4H 3H/Ir/SL 1068 So6De3Te2Fe2SL4H3RY2R11R21TY3Dr4Ir1 4SL/So 4SL 3De/H/SL 3De/Dr/SL 4SL 3De/SL 4H 3Dr/H/SL 1069 So6De4Te2Fe2SL4H3RY2R11R21TY3Dr4Ir1 4SL/So 4SL 3H/SL 3Dr/SL 4SL 3SL 4H 3Dr/H/SL 1070 So6De4Te2Fe2SL4H3RY3R11R21TY3Dr3Ir2 4SL/So 4SL 3H/SL 3SL 4SL 3SL 4H 3H/SL 1071 So6De4Te2Fe2SL4H3RY3R11R21TY3Dr1Ir1 40 4SL/So 4SL 3H/SL 3SL 4SL 3SL 4H 3H/SL 1072 So6De4Te2Fe2SL4H3RY3R11R21TY3Dr1Ir3 4Ir/SL/So 4SL 3H/Ir/SL 3Ir/SL 4SL 3Ir/SL 4H 3H/Ir/SL 1073 So6De2Te2Fe2SL4H4RY1R11R21TY3Dr2Ir1 4SL/So 4SL 4De 4De 4De/SL 4De 3De/RY 3De/SL 1074 So6De2Te2Fe2SL4H4RY1R11R21TY3Dr4Ir1 14 4SL/So 4SL 4De 4De 4De/SL 4De 3De/RY 3De/Dr/SL 1075 So6De2Te2Fe2SL4H4RY1R11R21TY3Dr3Ir1 4SL/So 4SL 4De 4De 4De/SL 4De 3De/RY 3De/SL 1076 So6De2Te2Fe2SL4H4RY2R11R21TY3Dr2Ir1 131 4SL/So 4SL 4De 4De 4De/SL 4De 3De 3De/SL 1077 So6De2Te2Fe2SL4H4RY2R11R21TY3Dr2Ir3 13 4Ir/SL/So 4SL 4De 4De 4De/SL 4De 3De 3De/Ir/SL lxxx 1078 So6De2Te2Fe2SL4H4RY2R11R21TY3Dr2Ir1 20 4SL/So 4SL 4De 4De 4De/SL 4De 3De 3De/SL 1079 So6De2Te2Fe2SL4H4RY2R11R21TY3Dr3Ir1 4SL/So 4SL 4De 4De 4De/SL 4De 3De 3De/SL 1080 So6De2Te2Fe2SL4H4RY2R11R21TY3Dr3Ir1 28 4SL/So 4SL 4De 4De 4De/SL 4De 3De 3De/SL 1081 So6De3Te2Fe2SL4H4RY2R11R21TY3Dr3Ir1 58 4SL/So 4SL 3De/SL 3De/SL 4SL 3De/SL 2De/H/RY/SL/TY 3SL 1082 So6De2Te2Fe2SL4H4RY2R11R21TY3Dr3Ir2 4SL/So 4SL 4De 4De 4De/SL 4De 3De 3De/SL 1083 So6De4Te2Fe2SL4H5RY1R11R21TY3Dr4Ir1 92 4SL/So 4SL 3SL 4H 4SL 3SL 3RY 3Dr/SL 1084 So6De4Te2Fe2SL4H5RY1R11R21TY3Dr4Ir1 4SL/So 4SL 3SL 4H 4SL 3SL 3RY 3Dr/SL 1085 So6De4Te2Fe2SL4H5RY1R12R21TY1Dr4Ir1 4SL/So 4SL 3SL 4H 4SL 3SL 3RY 3Dr/SL 1086 So6De4Te2Fe2SL4H5RY3R11R22TY2Dr1Ir1 4SL/So 4SL 3R2/SL 4H 4SL 3SL 2RY/SL 3SL 1087 So6De4Te2Fe2SL4H6RY2R11R21TY2Dr1Ir1 11 4SL/So 4SL 3SL 4H 4H/SL 3SL 2RY/SL 3SL 1088 So6De4Te2Fe2SL4H6RY2R11R21TY2Dr1Ir3 122 4Ir/SL/So 4SL 3Ir/SL 4H 4H/SL 3Ir/SL 2RY/SL 3Ir/SL 1089 So6De4Te2Fe2SL4H6RY2R12R21TY2Dr1Ir1 4SL/So 4SL 3SL 4H 4H/SL 3SL 2RY/SL 3SL 1090 So6De4Te2Fe2SL4H6RY2R12R21TY2Dr1Ir3 120 4Ir/SL/So 4SL 3Ir/SL 4H 4H/SL 3Ir/SL 2RY/SL 3Ir/SL 1091 So6De4Te2Fe2SL4H6RY3R11R21TY2Dr1Ir1 13 4SL/So 4SL 3SL 4H 4H/SL 3SL 2RY/SL 3SL 1092 So6De5Te2Fe2SL4H6RY3R11R21TY2Dr1Ir1 45 4SL/So 4SL 3SL 4H 4H/SL 3SL 2RY/SL 3SL 1093 So6De5Te2Fe2SL4H6RY3R11R21TY2Dr1Ir3 73 4Ir/SL/So 4SL 3Ir/SL 4H 4H/SL 3Ir/SL 2RY/SL 3Ir/SL 1094 So6De4Te2Fe2SL4H6RY3R11R22TY2Dr1Ir1 4SL/So 4SL 3R2/SL 4H 4H/SL 3SL 2RY/SL 3SL 1095 So6De4Te2Fe2SL4H6RY3R11R22TY2Dr1Ir1 146 4SL/So 4SL 3R2/SL 4H 4H/SL 3SL 2RY/SL 3SL 1096 So6De4Te2Fe2SL4H6RY3R11R22TY2Dr1Ir3 45 4Ir/SL/So 4SL 3Ir/R2/SL 4H 4H/SL 3Ir/SL 2RY/SL 3Ir/SL 1097 So6De5Te2Fe2SL4H6RY3R11R22TY2Dr1Ir3 4Ir/SL/So 4SL 3Ir/R2/SL 4H 4H/SL 3Ir/SL 2RY/SL 3Ir/SL 1098 So6De4Te2Fe2SL4H6RY4R11R21TY1Dr1Ir1 46 4SL/So 4SL 3SL 4H 4H/SL 3SL 2SL 3SL 1099 So6De4Te2Fe2SL4H6RY4R11R21TY1Dr1Ir3 4Ir/SL/So 4SL 3Ir/SL 4H 4H/SL 3Ir/SL 2SL 3Ir/SL 1100 So6De4Te2Fe2SL4H6RY4R11R21TY2Dr1Ir1 96 4SL/So 4SL 3SL 4H 4H/SL 3SL 2SL 3SL 1101 So6De4Te2Fe2SL4H6RY4R11R21TY1Dr1Ir3 4Ir/SL/So 4SL 3Ir/SL 4H 4H/SL 3Ir/SL 2SL 3Ir/SL 1102 So6De4Te2Fe2SL4H6RY4R11R21TY2Dr1Ir1 4SL/So 4SL 3SL 4H 4H/SL 3SL 2SL 3SL 1103 So6De4Te2Fe2SL4H6RY4R11R21TY2Dr1Ir3 50 4Ir/SL/So 4SL 3Ir/SL 4H 4H/SL 3Ir/SL 2SL 3Ir/SL 1104 So6De5Te2Fe2SL4H6RY4R11R21TY2Dr1Ir3 350 4Ir/SL/So 4SL 3Ir/SL 4H 4H/SL 3Ir/SL 2SL 3Ir/SL 1105 So6De4Te2Fe2SL4H6RY4R11R21TY2Dr1Ir1 24 4SL/So 4SL 3SL 4H 4H/SL 3SL 2SL 3SL 1106 So6De4Te2Fe2SL4H6RY4R11R21TY2Dr1Ir3 4Ir/SL/So 4SL 3Ir/SL 4H 4H/SL 3Ir/SL 2SL 3Ir/SL 1107 So6De5Te2Fe2SL4H6RY4R11R22TY2Dr1Ir3 23 4Ir/SL/So 4SL 3Ir/R2/SL 4H 4H/SL 3Ir/SL 2SL 3Ir/SL 1108 So6De4Te2Fe2SL4H6RY4R12R21TY2Dr1Ir1 4SL/So 4SL 3SL 4H 4H/SL 3SL 2SL 3SL 1109 So6De4Te2Fe2SL4H6RY4R12R21TY2Dr1Ir1 49 4SL/So 4SL 3SL 4H 4H/SL 3SL 2SL 3SL 1110 So6De4Te2Fe2SL4H6RY5R11R21TY1Dr1Ir3 4Ir/SL/So 4SL 3Ir/RY/SL 4H 4H/SL 3Ir/SL 2SL 3Ir/SL 1111 So6De4Te2Fe2SL4H6RY5R11R21TY2Dr1Ir3 4Ir/SL/So 4SL 3Ir/RY/SL 4H 4H/SL 3Ir/SL 2SL 3Ir/SL 1112 So6De2Te2Fe2SL4H7RY2R11R21TY2Dr1Ir2 4SL/So 4SL 4De 4De/H 4De/H/SL 4De 3De 3De/SL 1113 So6De2Te2Fe2SL4H7RY2R11R21TY2Dr1Ir3 56 4Ir/SL/So 4SL 4De 4De/H 4De/H/SL 4De 3De 3De/Ir/SL lxxxi 1114 So6De4Te2Fe2SL4H7RY2R11R21TY2Dr1Ir3 119 4Ir/SL/So 4SL 3Ir/SL 4H 4H/SL 3H/Ir/SL 2RY/SL 3Ir/SL 1115 So6De4Te2Fe2SL4H7RY2R12R21TY2Dr1Ir1 11 4SL/So 4SL 3SL 4H 4H/SL 3H/SL 2RY/SL 3SL 1116 So6De2Te2Fe2SL4H7RY2R12R21TY2Dr1Ir3 30 4Ir/SL/So 4SL 4De 4De/H 4De/H/SL 4De 3De 3De/Ir/SL 1117 So6De4Te2Fe2SL3H7RY2R12R21TY2Dr1Ir1 459 4So 2Fe/SL/So 2De/Fe/Ir/R1/SL 4H 4H 3H 2RY 2De/Fe/Ir/SL 1118 So6De4Te2Fe2SL4H7RY4R11R21TY1Dr1Ir1 4SL/So 4SL 3SL 4H 4H/SL 3H/SL 2SL 3SL 1119 So6De4Te2Fe2SL4H7RY4R11R21TY1Dr1Ir3 4Ir/SL/So 4SL 3Ir/SL 4H 4H/SL 3H/Ir/SL 2SL 3Ir/SL 1120 So6De4Te2Fe2SL4H7RY4R11R21TY2Dr1Ir3 4Ir/SL/So 4SL 3Ir/SL 4H 4H/SL 3H/Ir/SL 2SL 3Ir/SL 1121 So6De4Te2Fe2SL4H7RY4R11R21TY2Dr1Ir3 4Ir/SL/So 4SL 3Ir/SL 4H 4H/SL 3H/Ir/SL 2SL 3Ir/SL 1122 So6De5Te2Fe2SL4H7RY4R11R21TY2Dr1Ir3 40 4Ir/SL/So 4SL 3Ir/SL 4H 4H/SL 3H/Ir/SL 2SL 3Ir/SL 1123 So6De4Te2Fe2SL4H7RY4R11R21TY2Dr1Ir1 4SL/So 4SL 3SL 4H 4H/SL 3H/SL 2SL 3SL 1124 So6De4Te2Fe2SL4H7RY4R11R21TY2Dr1Ir3 4Ir/SL/So 4SL 3Ir/SL 4H 4H/SL 3H/Ir/SL 2SL 3Ir/SL 1125 So6De4Te2Fe2SL4H7RY5R11R21TY1Dr1Ir3 40 4Ir/SL/So 4SL 3Ir/RY/SL 4H 4H/SL 3H/Ir/SL 2SL 3Ir/SL 1126 So6De4Te2Fe2SL4H7RY5R11R21TY2Dr1Ir3 16 4Ir/SL/So 4SL 3Ir/RY/SL 4H 4H/SL 3H/Ir/SL 2SL 3Ir/SL 1127 So6De1Te2Fe2SL5H1RY1R12R21TY2Dr4Ir1 22 4De/SL/So 4De/SL 4De/H/SL 4De/SL 4De/SL 4De/SL 4De/H 4De/H/SL 1128 So6De2Te2Fe2SL5H1RY1R12R21TY2Dr4Ir1 61 4SL/So 4SL 4De/H/SL 4De/SL 4De/SL 4De/SL 4H 4H/SL 1129 So6De1Te2Fe2SL5H1RY1R12R21TY2Dr4Ir3 77 4De/Ir/SL/So 4De/SL 4De/H/SL 4De/SL 4De/SL 4De/SL 4De/H 4De/H/SL Nguồn liệu: Kết tính tốn đề tài lxxxii PL3.10 Kết phân tích hóa lý loại đất khu vực nghiên cứu năm 2012-2013 Dễ tiêu (mg/100gđất) Tổng số(%) TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Ký hiệu mẫu M05 M02 M03 M01 M20 M19 CLD 476 CLD 471 CLD 451 CLD 416 CLD 576 CLD 581 CLD 411 CLD 136 CLD 246 CLD 141 CLD 561 CLD 556 PLD 414 PLD 415 PLD 418 PLD 419 PLD 450 PLD 453 PLD 454 PLD 470 PLD 473 PLD 475 PLD 478 PLD 549 PLD 550 PLD 554 PLD 556 PLD 562 PLD 563 PLD 565 PLD 567 PLD 583 PLD 592 pHKCl 3.93 4.09 4.28 4.42 4.26 4.18 4.69 4.18 4.74 4.27 4.82 4.10 3.85 4.04 3.96 4.20 3.93 4.20 3.76 4.53 4.16 4.04 4.21 6.43 3.97 5.16 4.04 4.09 5.03 5.19 5.93 4.98 4.04 4.68 4.64 4.01 3.86 4.04 4.21 Al 3+ 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 1.08 1.12 0.42 1.64 0.56 2.28 0.70 3.28 0.00 0.32 0.26 0.32 0.00 0.94 0.00 0.32 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 0.00 0.00 1.74 2.98 1.74 0.96 Fe 2+ 4.7 4.3 10.4 11.1 11.1 6.5 2.6 7.0 6.8 10.1 8.0 5.2 4.90 9.27 17.39 7.72 5.12 15.48 3.72 3.75 4.57 4.39 13.53 3.88 2.53 6.73 5.43 8.67 3.09 5.60 6.88 14.44 14.48 OM (%) 2.89 9.96 2.83 8.38 1.81 8.21 3.05 4.57 2.95 4.47 4.89 6.18 1.62 3.91 5.25 1.50 6.27 11.81 1.76 4.38 2.35 2.03 3.24 4.10 2.58 2.73 4.44 2.04 3.88 2.13 1.62 2.65 3.31 2.80 3.14 3.37 2.78 5.87 6.47 Ca N 0.15 0.38 0.12 0.33 0.38 0.38 0.16 0.23 0.17 0.30 0.28 0.24 0.13 0.19 0.19 0.10 0.23 0.38 0.11 0.26 0.14 0.14 0.20 0.23 0.15 0.18 0.23 0.19 0.26 0.12 0.15 0.18 0.21 0.27 0.22 0.19 0.14 0.33 0.35 P2O5 0.06 0.10 0.20 0.20 0.10 0.04 0.39 0.30 0.08 0.10 0.26 0.08 0.05 0.18 0.08 0.06 0.03 0.08 0.05 0.15 0.20 0.06 0.47 0.89 0.35 0.42 0.69 0.37 0.36 0.08 0.28 0.26 0.07 0.12 0.27 0.04 0.02 0.07 0.07 K2O 1.23 0.25 0.82 0.26 0.37 2.27 0.18 0.18 0.17 0.12 0.10 1.27 1.38 0.88 0.36 0.33 0.76 0.26 1.37 1.44 0.13 0.84 0.18 0.17 0.25 0.16 0.11 0.10 0.63 0.11 0.17 0.85 0.23 1.04 0.08 0.42 1.09 1.43 1.68 Ntp 11.2 15.1 6.7 10.9 21.7 14.0 7.4 10.5 13.3 13.3 5.3 14.4 3.2 13.3 7.7 7.7 11.6 10.2 13.3 10.2 15.1 11.9 6.7 7.0 5.3 7.0 12.3 5.6 8.1 4.6 4.6 15.8 14.7 P2O5 11.22 9.53 8.41 37.81 11.51 11.62 32.6 10.5 4.1 3.3 15.5 1.0 1.0 15.6 1.5 1.3 1.5 2.7 0.6 5.4 7.4 15.1 12.8 97.1 24.9 34.0 71.9 11.9 15.8 3.4 52.1 12.0 3.3 11.6 12.9 3.2 1.2 1.8 1.8 2+ 2+ Mg + K Na + CEC K2O 11.72 11.12 19.46 27.9 10.57 8.68 12.3 20.7 3.7 5.3 11.6 5.6 10.8 13.7 10.8 7.0 10.2 9.8 7.3 95.6 5.7 11.1 11.9 21.1 18.5 31.7 19.4 10.7 19.6 10.0 12.0 10.1 6.5 25.5 7.7 9.8 15.4 12.3 11.3 0.38 0.36 0.32 3.5 0.24 0.09 3.20 0.92 4.06 12.89 7.29 1.99 1.24 3.41 1.64 0.93 0.65 1.11 0.94 5.72 0.81 1.67 1.52 6.30 1.01 7.21 1.53 1.00 13.57 4.11 6.14 2.57 1.65 1.64 1.89 1.70 1.22 1.34 0.86 0.36 0.32 0.32 0.58 0.16 0.09 0.64 0.53 1.52 0.67 1.24 0.46 0.43 0.61 0.19 0.14 0.36 0.27 0.58 1.23 0.52 0.91 0.43 0.44 0.26 1.12 0.51 0.68 1.32 0.39 0.51 0.36 0.89 0.37 0.44 0.40 0.41 0.25 0.14 0.26 0.44 0.08 0.11 0.25 0.12 0.23 0.29 0.23 0.15 0.22 0.21 0.15 2.04 0.12 0.24 0.25 0.45 0.39 0.67 0.41 0.23 0.42 0.21 0.25 0.22 0.14 0.54 0.16 0.21 0.33 0.26 0.24 0.15 0.08 0.46 0.16 0.25 0.11 0.08 0.13 0.07 0.13 0.08 0.15 0.07 0.15 0.14 0.16 0.08 0.39 0.08 0.14 0.11 0.07 0.35 0.09 0.10 0.09 0.08 0.16 0.09 0.08 0.11 0.14 0.11 12.2 8.9 16.6 9.6 12.8 10.16 8.81 9.75 21.48 21.08 14.38 5.13 11.51 10.70 10.37 14.14 18.51 6.33 12.65 7.28 6.51 8.57 11.25 10.54 12.47 12.10 10.55 26.50 9.52 9.70 8.52 11.08 10.36 10.94 13.43 11.80 19.95 18.97 Thành phần giới (%) 0,02< 0,002 0,002 mm mm 25.1 18.09 32.22 24.22 59.69 24.98 34.67 23.5 21.59 18.04 13.18 4.35 44.3 26.7 63.6 16.2 23.9 28.8 34.8 30.7 34.7 31.2 26.4 32.9 16.1 17.8 23.0 49.2 38.8 41.1 31.7 21.0 26.2 35.0 17.6 28.8 22.0 25.0 25.6 38.6 36.8 13.2 15.4 28.0 34.7 32.8 8.1 29.2 64.5 15.6 57.1 13.1 30.6 34.7 58.1 22.1 51.8 20.9 31.0 25.0 26.0 21.1 29.6 29.0 40.9 32.4 37.0 32.4 36.6 28.7 35.7 30.8 38.1 34.7 27.0 39.5 16.9 31.3 0,20,02 mm 56.81 43.57 15.33 41.83 60.37 82.47 29.1 20.2 47.3 34.5 34.0 40.7 66.2 27.8 20.1 47.3 38.8 53.7 53.0 35.8 50.1 56.5 32.5 62.7 19.9 29.8 34.7 19.8 27.3 44.0 52.9 41.4 26.7 30.6 34.8 33.5 27.2 33.5 51.8 lxxxiii 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 PLD 579 PLD 630 PLD 632 PLD 633 PLD 634 MĐLĐ2112 MĐLĐ2113 MĐLĐ1698 MĐLĐ1616 MĐLĐ1619 MĐLĐ2077 MĐLĐ1638 MĐLĐ1627 MĐLĐ1438 MĐLĐ1429 MĐLĐ1497 MĐLĐ2150 MĐLĐ2149 MĐLĐ2148 MĐLĐ1496 MĐLĐ1441 MĐLĐ1142 MĐLĐ1938 MĐLĐ1920b MĐLĐ1677 MĐLĐ1918 MĐLĐ1576 MĐLĐ1629 MĐLĐ1934 MĐLĐ1908 MĐLĐ1703 MĐLĐ1595 MĐLĐ2126 MĐLĐ2005 MĐLĐ2004 MĐLĐ1501 MĐLĐ1504 MĐLĐ1484 MĐLĐ1476 MĐLĐ1432 MĐLĐ1490 MĐLĐ1485 MĐLĐ1486 MĐLĐ1487 MĐLĐ1482 MĐLĐ1483 4.01 4.05 4.14 4.10 3.93 4.10 4.54 6.19 4.68 4.64 4.38 4.45 3.98 4.22 3.94 4.00 3.96 4.55 4.24 3.80 3.90 3.96 3.84 4.12 4.25 4.46 4.29 3.72 3.84 4.13 4.13 4.17 4.26 4.30 4.23 4.17 4.25 4.46 4.37 3.87 4.04 4.16 4.77 4.54 4.46 4.53 1.42 1.12 0.64 0.20 1.36 0.40 0.25 0.00 0.00 0.12 0.00 0.10 1.06 0.44 0.86 1.03 1.14 0.00 0.67 0.80 0.89 0.90 1.58 0.50 0.68 0.91 0.58 2.38 1.66 0.56 0.90 0.30 0.65 0.54 0.55 0.36 0.56 0.46 0.56 1.08 0.00 0.26 0.50 0.13 0.10 0.40 1.66 14.33 9.38 7.70 12.94 2.5 3.9 6.1 4.5 5.2 7.2 4.6 5.9 10.5 2.6 4.6 11.8 11.8 5.2 4.0 6.2 9.1 8.4 14.3 11.3 5.2 4.9 4.0 8.5 8.6 9.1 4.1 6.8 9.1 6.4 7.8 3.9 10.6 5.9 5.9 3.3 5.1 10.7 5.2 6.7 3.4 0.70 7.23 7.73 7.07 5.74 3.32 3.31 2.38 4.06 3.67 5.38 3.71 3.43 4.70 2.25 2.40 5.42 5.85 3.76 2.86 3.26 3.22 6.07 6.07 3.67 3.55 3.59 2.67 3.80 3.25 10.41 5.34 2.88 3.28 3.64 3.59 3.26 3.19 2.74 3.74 4.35 3.64 4.50 3.43 3.36 3.32 0.08 0.31 0.31 0.29 0.27 0.19 0.19 0.18 0.25 0.21 0.26 0.22 0.17 0.32 0.21 0.14 0.42 0.30 0.22 0.20 0.19 0.19 0.26 0.34 0.21 0.21 0.21 0.18 0.18 0.17 0.42 0.28 0.17 0.19 0.21 0.22 0.19 0.19 0.16 0.24 0.20 0.21 0.27 0.20 0.20 0.22 0.10 0.09 0.12 0.08 0.13 0.08 0.12 0.33 0.23 0.21 0.07 0.90 0.03 0.04 0.15 0.12 0.10 0.14 0.13 0.42 0.12 0.19 0.08 0.14 0.11 0.12 0.10 0.04 0.05 0.04 0.13 0.07 0.10 0.13 0.12 0.35 0.21 0.16 0.11 0.02 0.29 0.21 0.47 0.21 0.20 0.80 1.14 0.10 0.13 0.49 0.36 0.23 0.20 0.96 0.71 0.26 0.99 0.35 0.43 1.02 0.18 0.23 0.20 0.88 0.51 0.21 0.25 0.20 1.96 2.03 1.06 0.26 0.23 2.04 2.27 0.23 1.02 0.22 0.22 0.21 0.20 0.28 0.24 0.35 0.21 0.41 0.18 0.20 0.25 0.21 0.22 0.23 2.8 16.1 12.3 7.7 12.6 10.2 6.8 11.9 13.0 9.5 8.1 9.2 4.9 8.8 10.5 7.3 13.0 9.8 6.5 9.8 9.1 10.9 13.0 13.0 10.3 7.1 6.8 5.3 9.1 8.8 16.8 8.4 6.4 3.8 6.8 6.7 7.2 4.9 9.1 4.9 12.3 9.2 8.8 10.2 6.0 8.6 15.3 2.5 3.9 2.7 10.1 4.7 4.1 83.2 10.1 9.2 2.7 2.9 1.1 12.9 5.0 4.5 2.3 14.1 8.7 41.6 8.2 9.2 2.5 12.6 5.6 6.1 3.9 4.0 1.0 0.5 6.1 1.2 3.5 6.4 7.2 12.5 9.1 5.2 6.1 0.9 18.2 12.5 21.6 11.2 10.5 51.4 28.0 8.2 10.5 13.4 25.0 7.9 8.9 30.1 17.5 9.4 24.4 10.8 8.2 8.1 23.2 9.9 9.0 39.2 11.7 10.4 11.3 8.9 11.8 14.5 9.9 9.4 11.7 16.3 6.0 3.3 24.8 7.5 8.9 10.8 11.7 17.0 9.4 7.5 7.0 6.5 12.3 9.9 12.2 11.3 9.4 28.1 1.69 1.84 3.58 2.40 1.38 0.93 2.03 2.69 4.52 3.25 3.53 1.68 1.00 3.79 1.27 1.98 1.84 5.13 2.36 1.77 2.14 2.35 0.75 1.46 1.23 2.16 2.34 1.21 0.64 0.93 1.04 1.13 1.56 2.06 2.08 1.01 1.65 2.08 2.13 0.85 1.38 2.31 6.78 3.54 3.56 3.62 0.20 0.24 0.38 1.14 0.48 0.19 0.26 0.33 0.36 0.39 1.35 0.21 0.28 0.58 0.54 0.26 0.25 1.43 0.25 0.36 0.39 0.31 0.18 0.17 0.32 0.25 0.31 0.20 0.19 0.13 0.36 0.27 0.25 0.21 0.26 0.26 0.30 0.28 0.19 0.27 0.26 0.54 1.49 0.26 0.64 1.11 0.60 0.17 0.22 0.28 0.53 0.17 0.19 0.64 0.37 0.20 0.52 0.23 0.17 0.17 0.49 0.21 0.19 0.83 0.25 0.22 0.24 0.19 0.25 0.31 0.21 0.20 0.25 0.35 0.13 0.07 0.53 0.16 0.19 0.23 0.25 0.36 0.20 0.16 0.15 0.14 0.26 0.21 0.26 0.24 0.20 0.60 0.12 0.11 0.09 0.12 0.12 0.14 0.15 0.18 0.79 0.19 0.26 0.21 0.25 0.22 0.21 0.19 0.20 0.29 0.19 0.15 0.19 0.19 0.27 0.18 0.20 0.16 0.15 0.26 0.17 0.21 0.17 0.16 0.16 0.15 0.17 0.22 0.17 0.16 0.23 0.19 0.15 0.25 0.85 0.23 0.16 0.22 5.22 22.41 18.00 21.22 19.40 14.60 12.30 5.56 12.62 11.60 12.12 12.60 10.11 8.82 10.62 10.71 10.64 13.60 11.64 5.60 9.21 9.59 12.76 18.85 12.30 11.60 10.90 12.60 4.95 7.94 5.88 13.42 10.60 12.40 10.50 10.30 12.80 11.60 10.90 11.42 8.91 10.50 12.66 11.80 10.60 11.54 35.9 41.4 35.2 18.6 51.8 30.8 32.1 18.6 33.4 31.5 18.4 39.8 43.2 17.6 41.1 31.5 25.3 21.4 32.6 47.4 31.8 26.7 23.8 20.5 23.5 35.6 33.4 42.7 26.2 28.2 20.3 31.5 36.1 35.9 30.6 39.9 36.7 29.5 37.6 18.4 54.5 41.2 27.0 35.1 37.2 64.5 29.0 35.9 35.7 48.9 38.8 53.1 25.9 26.8 20.2 21.7 50.2 20.4 34.2 51.8 20.7 23.5 39.0 47.6 25.4 17.5 26.4 23.8 52.1 40.2 35.6 33.9 35.1 27.4 51.3 20.4 24.4 13.4 21.3 26.4 22.9 25.9 22.9 21.5 20.6 28.9 27.2 24.3 27.9 23.5 20.5 19.3 35.1 22.7 29.2 32.4 9.4 16.1 42.0 54.5 46.4 46.8 31.5 39.8 22.7 30.6 38.2 45.0 35.7 31.0 42.0 35.1 41.8 49.5 24.0 39.3 40.9 30.5 31.5 29.9 22.4 51.5 55.3 55.0 42.6 37.7 46.5 34.2 40.4 49.0 41.8 52.7 18.3 34.5 45.1 41.4 42.3 16.2 lxxxiv 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 MĐLĐ1474 MĐLĐ1431 MĐLĐ1592 MĐLĐ1402 MĐLĐ1403 MĐLĐ1400 MĐLĐ1404 MĐLĐ1399 MĐLĐ1401 MĐLĐ1398 MĐLĐ1390 MĐLĐ1391 MĐLĐ1405 MĐLĐ1388 MĐLĐ1386 MĐLĐ1385 MĐLĐ1379 MĐLĐ1373 MĐLĐ1408 MĐLĐ1381 MĐLĐ1329 MĐLĐ1331 MĐLĐ1376 MĐLĐ1336 MĐLĐ1256 MĐLĐ1245 MĐLĐ1244 MĐLĐ1515 MĐLĐ1516 MĐLĐ1215 MĐLĐ1288 MĐLĐ1289 MĐLĐ1606 MĐLĐ1605 MĐLĐ1604 MĐLĐ1609 MĐLĐ1610 MĐLĐ1611 MĐLĐ1612 MĐLĐ1711 MĐLĐ1714 MĐLĐ1712 MĐLĐ1713 MĐLĐ1718 MĐLĐ1719 MĐLĐ1720 4.51 5.16 4.87 4.67 4.68 4.69 5.34 5.03 5.61 5.03 5.77 5.17 6.09 6.05 5.01 5.15 4.67 4.87 4.62 4.17 4.23 5.62 5.09 5.75 4.87 4.36 4.68 3.93 3.90 4.12 3.90 4.86 4.35 4.10 4.28 4.36 4.57 4.72 4.67 4.66 4.33 4.45 4.35 5.03 5.11 5.52 0.12 0.00 0.00 0.06 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.09 0.23 1.10 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2.32 0.12 0.00 0.70 0.98 0.82 0.00 0.29 0.56 0.20 0.29 0.12 0.00 0.10 0.00 0.24 0.34 0.39 0.00 0.00 0.00 6.8 9.7 7.1 5.9 2.9 5.2 5.4 6.7 3.8 9.1 3.2 6.2 7.7 4.6 6.1 2.8 5.7 6.2 9.9 11.5 5.6 4.3 5.1 4.3 6.2 3.1 3.6 5.8 10.9 9.2 4.3 5.0 5.1 3.9 5.2 6.4 7.1 4.1 3.3 3.3 4.4 8.2 6.1 5.2 6.1 5.3 3.67 2.55 2.72 3.74 3.76 3.45 3.78 3.71 3.79 3.86 4.82 2.72 2.81 3.41 3.10 3.13 2.71 3.55 3.78 6.55 3.64 3.26 3.55 2.83 3.71 5.57 3.67 6.67 10.82 3.41 3.87 4.42 3.41 2.74 3.13 3.10 3.28 2.78 3.19 3.31 3.69 3.45 3.09 3.45 3.36 2.55 0.21 0.18 0.16 0.22 0.21 0.20 0.19 0.22 0.19 0.22 0.23 0.16 0.15 0.20 0.18 0.18 0.16 0.21 0.22 0.32 0.21 0.17 0.21 0.19 0.22 0.33 0.21 0.22 0.30 0.20 0.26 0.25 0.20 0.18 0.20 0.18 0.19 0.22 0.19 0.20 0.23 0.20 0.18 0.20 0.20 0.16 0.20 0.08 0.09 0.09 0.38 0.13 0.29 0.20 0.35 0.24 0.36 0.25 0.40 0.20 0.21 0.34 0.21 0.23 0.20 0.05 0.13 0.10 0.13 0.13 0.21 0.42 0.20 0.08 0.06 0.10 0.25 0.36 0.20 0.24 0.10 0.12 0.20 0.43 0.13 0.04 0.04 0.06 0.08 0.16 0.16 0.31 0.21 0.10 0.16 0.21 0.23 0.20 1.31 0.30 0.36 0.25 0.21 0.22 0.40 0.24 0.20 1.10 0.21 0.20 0.23 2.49 1.56 2.49 1.56 2.48 0.39 0.46 0.65 0.97 1.15 0.33 0.30 0.28 0.21 0.45 0.95 0.56 0.38 0.36 0.35 0.99 0.48 0.35 0.36 0.32 0.30 0.33 7.2 2.5 4.3 7.1 7.0 5.2 9.5 5.2 6.0 6.1 7.4 3.8 3.5 6.1 8.7 5.3 3.4 6.1 6.2 13.7 10.5 7.4 8.2 8.4 4.6 14.4 10.3 4.9 7.4 7.1 14.4 15.8 8.9 10.9 8.4 7.2 6.2 28.4 6.7 10.5 8.4 7.7 5.6 4.6 7.2 16.8 6.2 2.7 3.2 4.4 46.1 10.2 35.6 11.6 37.5 12.3 35.9 15.2 61.8 12.3 11.9 56.7 12.4 3.9 5.7 0.6 5.1 3.3 4.5 15.3 12.3 43.6 20.6 1.8 2.1 3.5 2.8 5.8 5.9 6.3 12.4 10.3 8.5 65.8 4.6 1.1 1.8 3.5 2.9 10.5 8.9 81.8 9.9 17.7 10.8 9.4 10.0 8.9 23.3 8.9 11.6 9.4 5.3 10.8 18.2 10.3 12.7 13.5 9.4 8.9 8.9 7.1 8.9 4.6 9.4 11.9 9.9 25.3 9.9 7.7 10.5 9.4 20.0 29.8 10.8 20.5 16.1 9.9 8.9 27.2 8.9 18.0 23.7 8.9 10.8 8.5 14.1 16.5 3.32 6.45 4.32 3.56 3.35 3.35 7.16 5.21 7.22 3.57 6.67 5.46 7.56 5.23 5.10 4.06 4.12 4.21 3.26 0.85 3.56 6.33 5.12 6.84 3.58 3.86 4.11 1.10 1.75 3.17 1.63 4.84 3.15 2.26 2.60 3.35 4.05 3.01 3.97 3.40 2.57 3.59 3.54 4.15 3.58 4.48 0.87 1.24 0.51 0.38 0.57 0.40 0.53 0.35 0.49 0.40 0.56 0.41 0.48 0.41 0.35 0.38 0.34 0.31 0.39 0.21 0.35 0.42 0.35 0.43 0.40 0.44 0.36 0.19 0.35 0.32 0.81 1.39 0.54 0.78 0.56 0.35 0.30 0.41 0.29 0.97 0.91 0.62 0.37 0.62 0.38 0.62 0.21 0.38 0.23 0.20 0.21 0.19 0.49 0.19 0.25 0.20 0.11 0.23 0.39 0.22 0.27 0.29 0.20 0.19 0.19 0.15 0.19 0.10 0.20 0.25 0.21 0.54 0.21 0.16 0.22 0.20 0.43 0.63 0.23 0.44 0.34 0.21 0.19 0.58 0.19 0.38 0.50 0.19 0.23 0.18 0.30 0.35 0.18 0.18 0.13 0.11 0.28 0.12 0.31 0.11 0.18 0.15 0.17 0.25 0.32 0.21 0.21 0.20 0.18 0.12 0.20 0.21 0.18 0.17 0.15 0.19 0.15 0.15 0.21 0.13 0.17 0.15 0.21 0.09 0.10 0.09 0.10 0.15 0.12 0.18 0.15 0.14 0.11 0.16 0.15 0.19 0.15 0.21 10.23 13.53 11.34 13.40 9.14 10.54 11.43 11.38 10.58 10.34 9.75 10.35 12.39 9.65 9.57 8.57 11.32 12.35 13.46 13.61 12.68 9.72 10.35 9.70 9.89 14.88 12.35 10.64 20.29 18.49 10.06 12.32 13.48 8.92 7.59 10.35 10.26 8.55 9.98 9.77 9.44 11.64 12.48 8.87 8.21 7.56 55.7 53.7 34.5 37.1 14.7 26.2 21.3 24.6 15.1 28.1 13.1 32.1 24.0 32.8 30.3 20.2 27.1 29.4 33.9 26.4 28.8 26.7 30.2 27.0 28.6 21.9 26.3 16.4 19.6 30.8 48.2 46.7 35.6 52.2 14.3 24.8 25.1 20.7 22.5 28.1 24.3 26.4 29.3 22.8 23.4 9.0 21.9 21.5 20.6 16.8 14.7 15.4 34.1 13.6 25.1 21.6 24.4 18.5 17.5 15.9 14.2 17.0 16.1 15.8 16.4 42.1 20.3 53.8 22.9 46.1 32.4 30.1 20.6 36.4 21.5 19.8 24.5 30.5 16.7 18.9 31.3 20.3 21.6 32.3 24.6 33.0 39.2 22.6 21.8 24.6 22.8 25.0 22.4 24.8 44.9 46.1 70.6 58.4 44.6 61.8 59.8 50.3 62.6 49.4 58.5 51.3 55.5 62.8 56.8 54.8 49.7 31.5 50.9 19.6 46.9 26.9 39.0 48.0 53.1 47.2 58.9 49.4 27.2 22.8 47.7 28.9 54.5 54.9 53.3 47.0 52.9 38.9 36.5 51.0 48.9 52.6 53.8 66.0 lxxxv 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 MĐLĐ1722 MĐLĐ1726 MĐLĐ1727 MĐLĐ1728 MĐLĐ1729 MĐLĐ1710 MĐLĐ1450 MĐLĐ1467 MĐLĐ1466 MĐLĐ1442 MĐLĐ1513 MĐLĐ1517 MĐLĐ1574 MĐLĐ1624 MĐLĐ1704 MĐLĐ1706 MĐLĐ1724 MĐLĐ1920 MĐLĐ1921 MĐLĐ1954 MĐLĐ2127 MĐLĐ1463 MĐLĐ1464 MĐLĐ1465 MĐLĐ1468 MĐLĐ1469 MĐLĐ1470 MĐLĐ1550 MĐLĐ1551 MĐLĐ1552 MĐLĐ1553 MĐLĐ1554 MĐLĐ1557 MĐLĐ1292 MĐLĐ1306 MĐLĐ1434 MĐLĐ1437 MĐLĐ1508 MĐLĐ501 MĐLĐ1511 5.46 4.97 4.79 4.68 6.18 4.71 4.47 4.68 4.72 5.34 4.24 4.34 4.37 3.93 4.05 4.26 4.20 4.21 3.82 4.06 4.12 4.17 3.96 4.11 4.45 4.16 4.25 6.02 5.01 5.19 4.16 4.46 4.72 4.02 4.12 4.43 4.51 4.17 4.13 4.21 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.50 0.65 0.26 2.76 1.06 0.40 0.12 0.56 0.00 1.06 1.03 0.85 1.70 1.09 0.00 0.72 0.51 0.00 0.00 0.00 0.56 0.56 0.31 1.20 1.06 0.00 0.54 0.62 0.67 0.62 4.0 9.2 4.1 8.1 5.4 4.6 4.1 5.5 2.9 3.9 6.5 6.1 11.5 11.7 6.6 4.7 6.6 4.5 5.3 4.2 9.2 3.8 4.3 6.1 4.8 5.1 6.7 4.9 3.5 5.3 6.1 7.4 9.2 3.5 6.4 5.1 5.2 7.1 4.1 3.6 2.84 3.22 3.69 3.62 2.16 3.55 4.15 3.22 3.28 3.29 5.51 3.69 6.40 6.10 3.71 5.47 5.69 3.83 6.74 3.71 3.72 4.03 5.47 5.14 2.78 3.93 4.57 1.80 3.52 2.07 2.69 3.52 2.74 4.99 4.03 2.44 3.22 6.32 4.47 3.71 0.21 0.19 0.22 0.21 0.12 0.21 0.19 0.19 0.19 0.21 0.23 0.21 0.36 0.32 0.22 0.27 0.17 0.22 0.33 0.22 0.22 0.23 0.19 0.30 0.19 0.23 0.27 0.16 0.20 0.16 0.16 0.20 0.16 0.21 0.23 0.17 0.19 0.30 0.26 0.22 0.20 0.12 0.05 0.11 0.21 0.08 0.04 0.09 0.08 0.32 0.05 0.12 0.58 0.07 0.12 0.29 0.06 0.10 0.05 0.13 0.11 0.08 0.01 0.05 0.04 0.06 0.10 0.11 0.10 0.15 0.12 0.15 0.11 0.04 0.05 0.04 0.06 0.05 0.06 0.09 0.80 0.54 0.80 0.36 0.44 0.39 0.44 0.40 0.36 0.32 0.11 0.20 0.19 0.44 0.25 0.20 2.07 1.56 2.23 1.03 0.87 0.58 1.19 1.15 2.07 1.03 1.23 1.48 1.20 1.49 0.26 0.35 0.39 0.35 0.23 0.40 0.31 0.31 0.26 0.31 9.5 5.2 7.7 2.6 7.7 6.6 7.0 7.2 8.1 7.7 10.5 10.5 17.5 9.5 5.6 11.2 9.5 7.2 12.6 4.9 7.5 5.6 4.9 5.9 5.3 6.1 7.2 5.3 6.1 3.9 8.2 6.1 5.3 7.7 5.2 6.0 3.8 13.3 8.2 7.1 36.6 3.6 2.6 5.6 59.8 5.2 2.0 3.5 4.0 32.7 1.9 3.1 8.3 2.4 2.6 6.5 0.6 2.5 1.3 2.1 2.0 3.1 2.3 3.5 5.9 4.6 5.8 38.9 12.6 49.9 5.6 6.1 8.2 2.6 2.6 3.5 3.0 2.7 4.2 4.1 20.4 9.9 7.2 9.4 26.2 8.9 17.9 7.5 5.6 29.0 5.8 9.4 12.0 23.3 6.1 4.1 17.0 8.9 7.5 8.9 10.8 9.4 12.6 9.9 23.9 10.3 9.9 14.9 11.3 33.9 9.4 8.9 8.5 7.3 8.9 18.1 9.9 9.4 8.0 8.5 4.56 4.05 4.73 3.25 1.43 2.69 3.68 3.68 2.67 6.32 1.09 3.54 1.10 0.83 3.15 1.23 0.95 3.05 1.04 2.65 2.57 3.47 1.75 4.12 2.96 3.59 4.67 4.01 3.58 3.02 4.55 3.18 2.64 0.97 3.15 2.16 3.05 1.25 2.35 3.17 0.76 0.31 0.54 0.42 0.36 0.59 1.05 0.57 0.61 0.61 0.29 0.62 0.49 0.42 0.45 0.27 0.25 0.35 0.16 0.36 0.54 0.31 0.46 0.46 0.54 0.40 0.41 0.45 0.41 0.47 0.51 0.42 0.63 0.19 0.25 0.27 0.26 0.40 0.26 0.35 0.43 0.21 0.15 0.20 0.56 0.19 0.38 0.16 0.12 0.62 0.12 0.20 0.26 0.50 0.13 0.09 0.36 0.19 0.16 0.19 0.23 0.20 0.27 0.21 0.51 0.22 0.21 0.32 0.24 0.72 0.20 0.19 0.18 0.16 0.19 0.39 0.21 0.20 0.17 0.18 0.20 0.18 0.19 0.19 0.13 0.15 0.11 0.16 0.18 0.53 0.16 0.25 0.12 0.17 0.16 0.08 0.09 0.15 0.16 0.10 0.16 0.18 0.11 0.24 0.20 0.22 0.16 0.13 0.24 0.11 0.22 0.15 0.11 0.14 0.25 0.20 0.20 0.11 0.16 0.18 8.09 12.45 10.92 12.39 4.07 10.35 9.08 11.35 11.87 15.15 8.53 10.35 12.45 21.96 16.48 11.30 11.00 12.36 13.61 12.57 12.58 12.54 13.46 12.58 8.05 11.37 12.35 6.90 8.79 6.83 12.68 12.38 13.46 12.73 13.59 5.91 8.48 13.45 13.47 12.35 12.6 20.5 27.7 20.8 12.7 21.6 20.3 31.5 34.8 49.7 23.0 30.2 23.0 22.9 30.8 33.5 31.7 30.8 20.4 25.1 26.3 29.4 23.7 23.5 18.5 23.6 25.4 14.8 20.6 12.4 22.6 23.4 28.6 23.1 26.7 10.7 21.6 20.0 24.3 23.9 31.3 19.8 34.1 25.4 42.3 20.8 39.8 22.4 26.4 17.4 24.9 26.7 34.2 36.7 21.4 28.4 32.9 23.5 48.1 19.7 23.5 16.7 38.9 21.6 31.8 23.5 25.7 21.6 16.8 31.0 16.7 15.8 19.7 25.5 22.3 29.5 25.7 28.2 22.0 27.3 56.0 59.7 38.2 53.8 44.9 57.6 39.9 46.1 38.8 32.9 52.0 43.1 42.8 40.4 47.8 38.1 35.4 45.7 31.5 55.2 50.2 53.9 37.4 54.9 49.7 52.9 48.9 63.5 62.6 56.6 60.7 60.8 51.7 51.4 51.0 59.8 52.7 51.8 53.7 48.8 Nguồn liệu: [10, 18] lxxxvi VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN VIỆN ĐỊA LÝ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU ĐIỀU TRA HỆ THỐNG SỬ DỤNG ĐẤT Đề tài: Nghiên cứu tổng hợp thối hóa đất, hoang mạc hóa Tây Nguyên đề xuất giải pháp sử dụng đất bền vững I Thông tin chung nông hộ Họ tên: ……………………………………… tuổi …………… giới tính: Địa điểm : Thôn/ấp………………………; Xã……………… , Huyện……………, Tỉnh Nghề nghiệp: ……………………………………… nghề phụ: (nếu có) Số người gia đình: ………………………………… Nam:…………… Nữ: Số lao động chính: …………………………………… Nam:…………… Nữ Tổng diện tích tích đất.……………; Trong đất LN: … …….…; đất SXNN: Đất ở: …………… ; Đất khác: II Tính pháp lý đất đai Đất thổ cư (đất ở):  Đã có GCNQSDĐ (Sổ đỏ)  Chưa có sổ đỏ, Tại sao: Đất nơng nghiệp:  Đã có GCNQSDĐ (Sổ đỏ)  Chưa có sổ đỏ; Tại sao: Nguồn gốc đất nông nghiệp: III Điều kiện tự nhiên 10 Loại đất, màu sắc: 11 Độ dày tầng đất (cm): 12 Vị trí địa hình (chân, sườn, đỉnh): 13 Độ dốc (độ): IV Tình hình sản xuất nơng nghiệp Cây lâu năm tập trung: 14 Các mơ hình sử dụng đất chính: - Quá khứ: - Hiện tại: 15 Lý thiết lập mơ hình sử dụng đất tại: 16 Hiệu tồn mơ hình sử dụng đất (diện tích kinh tế, xã hội, kỹ thuật, thị trường, môi trường đất, nước,…) Kinh tế: Kỹ thuật: Thị trường: Môi trường đất, nước: 17 Các trồng (quy mơ, diện tích, thời gian canh tác): Diện tích cà phê: ……………; Tuổi:……………; Chu kỳ:………… ; Diện tích cao su: ……………; Tuổi:……………; Chu kỳ:………… ; Diện tích hồ tiêu: …….… …; Tuổi:……………; Chu kỳ:………… ; Diện tích chè: ………………; Tuổi:……………; Chu kỳ:………… ; Diện tích điều: ……… ……; Tuổi:……………; Chu kỳ:………… ; Diện tích khác: ………………; Tuổi:……………; Chu kỳ:………… ; 18 Diễn biến suất lâu năm qua năm: Cây trồng Cà phê Cao su Hồ tiêu Chè Điều 19 Nhận xét diễn biến suất năm qua: - Cây cà phê: - Cây cao su: - Cây hồ tiêu: - Cây chè: - Cây điều: 20 Tình hình thị trường tiêu thụ năm qua: lxxxvii - Cây cà phê: - Cây cao su: - Cây hồ tiêu: - Cây chè: - Cây điều: 21 Diễn biến chất lượng đất canh tác năm qua: Cây hàng năm: 22 Các mơ hình sử dụng đất: 23 Lý thiết lập mơ hình sử dụng đất tại: 24 Hiệu tồn mơ hình sử dụng đất (diện tích kinh tế, xã hội, kỹ thuật, thị trường, môi trường đất, nước,…) Kinh tế: Kỹ thuật: Thị trường: Môi trường đất, nước: 25 Các trồng (quy mơ, diện tích, thời gian canh tác): Lúa Diện tích: ; Cơ cấu mùa vụ Bông vải Diện tích: .; Cơ cấu mùa vụ Ngô Diện tích: ; Cơ cấu mùa vụ Sắn: Diện tích: ; Cơ cấu mùa vụ Đậu đỗ loại Diện tích: ; Cơ cấu mùa vụ Rau Diện tích: ; Cơ cấu mùa vụ Hoa Diện tích: ; Cơ cấu mùa vụ 26 Thời vụ loại trồng chính: Lúa Phương thức canh tác Bông vải Phương thức canh tác Ngô Phương thức canh tác Sắn Phương thức canh tác Đậu đỗ loại Phương thức canh tác Rau Phương thức canh tác Hoa Phương thức canh tác 27 Diễn biến suất hàng năm qua năm: Cây trồng Lúa Bông vải Ngô Sắn Đậu xanh Đậu nành 28 Nhận xét chung diễn biến suất năm qua: Lúa Bông vải Ngô Sắn: Đậu đỗ loại Rau Hoa 29 Tình hình thị trường tiêu thụ năm qua: Lúa Bông vải Ngô Sắn Đậu đỗ loại Rau Hoa V Tình hình sản xuất lâm nghiệp 30 Trồng rừng sản xuất: Diện tích: ; Loài cây: Chu kỳ sản xuất: ; Thu nhập bình qn/ha/chu kỳ: 31 Nơng lâm kết hợp: lxxxviii Diện tích: ; Lồi chính: ; Chu kỳ canh tác: ; Thu nhập bình quân/ha/năm: ; 32 Tình hình thị trường lâm sản: 33 Tình hình quản lý rừng (GDGR, khoán,…): VI Tình hình hạn hán dấu hiệu/chỉ thị thối hóa đất 34 Diễn biến hạn hán năm gần đây:  Thiếu nước sản xuất;  Thiếu nước sinh hoạt;  Mất mùa hoàn toàn; - Đánh giá chung mức độ hạn: - Thời gian hạn: - Giải pháp khắc phục 35 Các dấu hiệu/chỉ thị thối hóa đất  Xói mịn bề mặt;  Trai cứng tầng đất mặt;  Ô nhiễm đất;  Trượt lở  Kết von/laterit;  Bauxite  Năng suất suy giảm  Cây trồng sinh trưởng kém; VII Nhận xét khác: Ngƣời đƣợc vấn: …… …… , ngày tháng Cán điều tra (ký, họ tên) năm ... pháp sử dụng đất bền vững thành phố Đà Lạt vùng phụ cận 7 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHAI THÁC SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI THEO TIẾP CẬN ĐỊA LÝ HỌC CHO QUY HOẠCH VÀ SỬ DỤNG ĐẤT BỀN VỮNG... nghiên cứu 1.3 Cơ sở lý luận nghiên cứu khai thác sử dụng đất đai theo tiếp cận địa lý học cho quy hoạch sử dụng đất bền vững 1.3.1 Bản chất tiếp cận địa lý học nghiên cứu sử dụng hợp lý bảo... pháp sử dụng đất bền vững cho lãnh thổ nghiên cứu Nghiên cứu sở địa lý học khai thác sử dụng đất đai phục vụ quy hoạch bền vững Tp Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng Xác định mục tiêu nhiệm vụ Xác định sở lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án nghiên cứu cơ sở địa lý học trong khai thác sử dụng đờt đai phục vụ quy hoạch bền vững thành phố đà lạt và vùng phụ cận – tỉnh lâm đồng,