Đặc điểm của tư duy sáng tạo

4 8.3K 87

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2012, 16:33

Trong xã hội hiện đại, mỗi ngày lại có rất nhiều sản phẩm mới ra đời. Người phát minh ra những sản phẩm ấy nhất định phải có tư duy sáng tạo rất cao. Vậy tư duy sáng tạo là gì? Những hoạt đ 123doc.vn

Hình ảnh liên quan

tán. Chắng hạn, hãy kế ra những vật hình tròn. Nói chung khi kê, - Đặc điểm của tư duy sáng tạo

t.

án. Chắng hạn, hãy kế ra những vật hình tròn. Nói chung khi kê, Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan