0

Chính sách khuyến khích phát triển ô tô điện để phát triển đô thị bền vững: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam

11 3 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2022, 13:02

Bài viết Chính sách khuyến khích phát triển ô tô điện để phát triển đô thị bền vững: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam phân tích thực trạng và chính sách phát triển xe điện tại một số quốc gia trên thế giới để từ đó đưa ra một số gợi ý chính sách cho Việt Nam phát triển giao thông thân thiện môi trường nhằm hướng đến mục tiêu phát triển đô thị bền vững ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo! QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN Ơ TƠ ĐIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ HÀM Ý CHO VIỆT NAM Bùi Quang Tuấn* Trần Mai Trang** Tóm tắt: Đơ thị ngày phải giải nhiều vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu, phát thải khí nhà kính nhiễm môi trường Sự chuyển dịch phương tiện giao thông vận tải truyền thống sang phương tiện sử dụng điện xu hướng chuyển dịch tất yếu nước giới để giải vấn đề Bài viết phân tích thực trạng sách phát triển xe điện số quốc gia giới để từ đưa số gợi ý sách cho Việt Nam phát triển giao thông thân thiện môi trường nhằm hướng đến mục tiêu phát triển đô thị bền vững Việt Nam Các sách cần phải tập trung người sản xuất, người tiêu dùng yếu tố ảnh hưởng đến phát triển xe điện quốc gia Từ khóa: Chính sách; Đơ thị bền vững; Xe điện Đặt vấn đề Phát thải khí nhà kính (GHG) nhiễm khơng khí giao thơng đô thị thách thức lớn phát triển thị Theo ước tính Liên minh châu Âu (EU), lĩnh vực giao thơng vận tải tạo khoảng 30% lượng phát thải nhà kính, khoảng 72% vận tải đường Từ năm 1990, lượng phát thải nhà kính từ phương tiện giao thông vận tải bắt đầu tăng nhanh (Keỗeba, Kayfeci, & Bayat, 2019) Lng khớ thi cú du hiệu gia tăng mạnh từ năm 2013 Số liệu EU cho thấy số lượng phương tiện giao thông vận tải sử dụng động đốt (ICE) giảm lượng khí thải từ ngành giao thơng giảm đóng góp cho việc đạt mục tiêu phát triển bền vững Để thực mục tiêu phát triển đô thị bền vững quốc gia chuyển đổi lượng - từ sử dụng lượng hóa thạch sang lượng tái tạo - chuyển đổi loại phương tiện giao thông - từ xăng, dầu sang điện ngành giao thông vận tải - xu hướng tất yếu Tuy nhiên, có nhiều ý kiến xung quanh việc chuyển đổi sang phương tiện sử dụng điện chi phí đầu tư ban đầu cao, hạn chế liên quan đến kĩ thuật (phạm vi lái xe hạn chế tính khả thi * PGS.TS, Viện trưởng, Viện Kinh tế Việt Nam, email: bqt313@gmail.com Tiến sĩ, Viện Kinh tế Việt Nam ** 400 RISK GOVERNANCE AND SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT việc xây dựng sở hạ tầng trạm sạc) Những lo lắng giải sách phủ Đã có nhiều quốc gia bước đầu thực sách thúc đẩy sử dụng loại phương tiện xe điện Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc nước châu Âu Việc xây dựng đô thị bền vững, thông minh không tính đến việc sử dụng phương tiện giao thơng sử dụng lượng điện Bài viết xem xét sách kinh nghiệm phát triển xe tô điện số quốc gia giới để từ đưa hàm ý cho Việt Nam bối cảnh cần phải phát triển độ thị theo hướng bền vững Thực trạng sách sử dụng xe điện số quốc gia giới Để thành phố phát triển bền vững nhu cầu phương tiện giao thơng bền vững an toàn, đáng tin cậy giá phải điều cần thiết Quá trình chuyển đổi lượng sang xã hội khơng carbon địi hỏi phải có chiến lược đầu tư cho cơng nghệ tiên tiến, sản xuất phương tiện tham gia giao thơng giảm phát thải khí nhà kính Theo hướng này, ngày có nhiều quan tâm đến cơng nghệ đột phá loại xe điện (EV) sử dụng công nghệ cao, công nghệ lái xe điện tự hành Đơ thị cacbon, thị phát triển bền vững thị có đặc trưng sử dụng lượng tái tạo phương tiện giao thông điện loại hình phổ biến Hiện có nhiều nghiên cứu đánh giá thực trạng sách thúc đẩy sử dụng phương tiện điện nhằm hướng đến mục tiêu giảm phát thải nhà kính xây dựng đô thị bền vững Nghiên cứu van der Kam cộng (2018) cho thấy để phát triển xe điện cần cộng tác khu vực công tư nhân Những biện pháp biện pháp tiền tệ biện pháp phi tiền tệ, kết hợp với thu phí sở hạ tầng Các biện pháp phủ bao gồm biện pháp ưu đãi tài cho việc mua hỗ trợ dự án R&D, biện pháp thuế sở hạ tầng phương thức hiệu việc thúc đẩy phát triển phương tiện điện Ngoài ra, quốc gia áp dụng biện pháp đánh thuế mức phát thải CO2 thường quốc gia có tỷ lệ xe điện cao Thị trường xe điện chủ yếu bị ảnh hưởng giá dầu, giới hạn nhằm giảm lượng CO2 phủ, cơng nghệ nhằm phát triển loại pin việc xây dựng trạm sạc xe điện Nghiên cứu Nordelöf công (2014) cho thấy để tăng cường phương tiện di chuyển điện sách có tác động mạnh phải kể đến sách liên quan đến tổng chi phí sở hữu xe (TCO), sách khuyến khích lắp đặt sở hạ tầng trạm sạc lưới điện công cộng kết hợp với nhiều yếu tố thúc đẩy khiến việc sử dụng tơ chạy xăng khơng cịn hấp dẫn tác động có lợi đến việc sử dụng xe điện 2.1 Thị trường xe điện tồn cầu Thị trường xe điện tồn cầu có mức tăng trưởng tương đối tốt giai đoạn từ 2015 - 2021 Trong năm 2017, số lượng xe điện tồn cầu 1,2 triệu năm 2018, số lượng xe điện tăng lên mức gần 2,1 triệu xe nửa đầu năm 2021 tổng số lượng xe điện bán toàn cầu 2,65 triệu dự kiến năm 2021, tổng lượng xe điện bán đạt mức 6,4 triệu Trung Quốc thị trường ô tô điện lớn giới (với khoảng 1,15 triệu EV bán 401 QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG nửa đầu năm 2021, chiếm khoảng 55% thị trường xe điện tồn cầu), sau châu Âu 1,06 triệu Mỹ đứng thứ ba với 297.000 (Zhang & Hanaoka, 2021) Hình Số lượng xe điện bán toàn cầu (nghìn chiếc) Nguồn: Global EV Sales for 2021 H1(Irle, 2021) Đối với xe điện thương mại hạng nhẹ (LCV) năm 2018 có khoảng 80000 LCV bán ra, chủ yếu Trung Quốc (khoảng 54000 châu Âu khoảng 25.000 Xe buýt điện tồn cầu có mức tăng khoảng 25% Cho đến cuối tháng 4/2021, số lượng xe buýt toàn cầu đạt khoảng 460.000 chiếc, thị trường Trung Quốc chiếm 99% thị trường toàn cầu, khoảng 420.000 xe Hiện loại xe buýt điện chủ yếu sử dụng công nghệ BEV Công nghệ chiếm đến 93% số lượng xe buýt đăng kí (statista.com) Sự phát triển loại xe điện toàn giới kéo theo phát triển sở hạ tầng trạm sạc Tính đến cuối năm 2020, số lượng trạm sạc toàn giới đạt mức tăng trưởng khoảng 40% so với năm 2019 Theo số liệu quan lượng quốc tế IEA số lượng trạm sạc nhanh công cộng 144.000, trạm sạc chậm 395000 Hầu hết trạm sạc nhanh sạc chậm lắp đặt khu dân cư Một số trung tâm thương mại có lắp đặt trạm sạc nhanh (thời gian sạc khoảng giờ) Tính đến cuối năm 2020, hãng ô tô Telsa thiết lập 1727 trạm sạc siêu tăng áp toàn giới, Bắc Mỹ 789 trạm, châu Âu 542 trạm 396 trạm khu vực châu Á thái Bình Dương (www.supercharge.info, 2021) Hiệp hội tơ Canada kết hợp với số công 402 RISK GOVERNANCE AND SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT ty xây dựng sở hạ tầng để xây dựng 7906 trạm sạc nhanh chậm thành phố lớn Canada Như vậy, số lượng trạm sạc xe điện công cộng toàn giới gia tăng mạnh mẽ, năm 2020 số lượng trạm sạc tăng so với năm 2019 khoảng 40% Trong năm 2020, Mỹ quốc gia có sở hạ tầng trạm sạc cơng cộng lớn nhất, chiếm gần nửa tổng số trạm sạc tồn cầu, sau Trung Quốc, Canada, Đức Pháp 2.2 Chính sách khuyến khích sử dụng xe điện số quốc gia giới Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sử dụng xe điện thị Các yếu tố bao gồm thu nhập người tiêu dùng, chi phí sử dụng xe, nhận thức người tiêu dung, sở hạ tầng trạm sạc, phạm vi hoạt động xe điện, sách ưu đãi tơ điện, cạnh tranh từ nước… Trong yếu tố đó, cơng nghệ, sách Nhà nước nhận thức người tiêu dùng quan trọng Công nghệ: Những yếu tố công nghệ bao gồm thân xe điện có đủ mức độ đại tiện lợi đáp ứng yêu cầu người tiêu dùng xe hay không Những xe điện áp dụng công nghệ thông minh, công nghệ tự lái lại sạc pin nhanh lên yếu tố làm cho sản phẩm trở nên hấp dẫn Sự phát triển công nghệ giúp cải tiến mẫu mã dịng xe điện từ tạo nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng tất phân khúc thị trường Công nghệ bao gồm pin có cơng suất cao giúp tơ quãng đường xa hơn, sạc pin nhanh, hệ thống sạc pin thuận lợi vùng khu đô thị Sự phát triển công nghệ giúp khắc phục hạn chế có xe điện giá thành cao, quãng đường chạy ngắn thời gian sạc pin dài Nghiên cứu Diamond (2009) doanh số bán xe điện có tương quan chặt chẽ trạm sạc điện công cộng - số lượng xe điện đường cao nhu cầu sạc nhiều việc tăng số lượng sở hạ tầng trạm sạc củng cố niềm tin cho người mua xe điện tiềm Ngoài ra, số vấn đề liên quan đến yếu tố công nghệ làm cản trở người tiêu dùng sử dụng xe điện bao gồm tuổi thọ pin, tốc độ tối đa xe điện Các sách phủ: Các biện pháp sách phủ khuyến khích sản xuất tiêu dùng đóng vai trị quan trọng để phát triển thị trường xe điện Các sách khuyến khích bao gồm sách giảm thuế cho người sản xuất xe, hỗ trợ lắp đặt hệ thống trạm sạc, hỗ trợ trực tiếp cho người mua xe, giảm miễn thuế đăng kí xe, ưu tiên cho dịch vụ công cộng sử dụng xe… Các sách hỗ trợ trực tiếp cho người mua xe tiền mặt có tác động tương đương tác động thu nhập tăng lên người mua xe điều kích thích nhu cầu mua xe Nhận thức người tiêu dùng: Nhận thức người tiêu dùng môi trường sống cách đầy đủ làm tăng số lượng tiêu thụ xe điện Khi người tiêu dùng hiểu sử dụng xe điện có đóng góp tích cực cho mơi trường sống người, tốt cho cho cộng đồng định lựa chọn sử 403 QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG dụng xe điện thay xe động đốt kể xe điện có đắt chút Các nước Bắc Âu điển hình ví dụ nhận thức đầy đủ dân chúng việc sử dụng xe điện Ngay hành vi chọn lựa phương tiện công cộng xe đạp thay cho xe di chuyển thành phố làm cho loại hình phương tiện giao thông trở nên phổ biến Điều cho thấy, kể thu nhập người dân cao, chọn phương tiện giao thông thân thiện môi trường từ ý thức khơng phải vấn đề có đủ tiền để mua xe hay khơng Các sách khuyến khích phát triển xe điện số nước tiên tiến sau: Tây Ban Nha Trong năm 2019, Tây Ban Nha có 41.460 xe điện đăng ký (bao gồm BEV PHEV), có 24.180 xe BEV Số lượng trạm sạc điện gia tăng nhanh chóng Năm 2012 có khoảng 400 trạm sạc đến năm 2019, Tây Ban Nha có khoảng 8820 trạm sạc với 7576 trạm sạc thơng thường (5,22kW) 1244 trạm sạc nhanh (22kW) (Gutiérrez-García & ArcosVargas, 2021) Tây Ban Nha thực số sách áp đặt việc sử dụng xe điện Cụ thể, việc sử dụng xe điện Tây Ban Nha ưu đãi thuế trợ cấp trực tiếp vào giá thành xe khuyến khích phiếu mua hàng Nghị định Hồng gia 648/2011 hỗ trợ tài cho việc mua xe điện hình thức miễn giảm đến 25% giá bán xe trước thuế với mức hỗ trợ tối đa 6000 Euro cho đầu xe (Gutiérrez-García & Arcos-Vargas, 2021) Thành phố Barcelona thành phố đông dân thứ hai Tây Ban Nha với dân số khoảng 4,8 triệu người Thành phố có mật độ dân số cao phương tiện giao thông công cộng phát triển bao gồm loại xe buýt, tàu điện ngầm, xe điện xe lửa Tuy nhiên, số lượng xe điện xe máy điện đăng kí Barcelona 2000 với khoảng 280 xe điện xe điện hỗn hợp Barcelona thành phố có nhiều xe máy điện với khoảng 150 điểm sạc điện cho xe máy Hiện nay, Barcelona đưa taxi điện vào hệ thống giao thông công cộng thử nghiệm phương thức cho thuê xe ô tô điện Hiện tại, thành phố Barcelona có khoảng 300 điểm sạc cơng cộng miễn phí khoảng 180 điểm sạc bãi đậu xe công cộng Trong chiến lược chuyển đổi sang phương tiện sử dụng điện Barcelona dự kiến đến năm 2024, 80% loại phương tiện thành phố phải xe điện với 100% xe buýt điện Ngồi ra, chiến lược cịn đặt mục tiêu nâng tổng số xe điện thành phố lên 24.000 Chiến lược đề mục tiêu rõ ràng phương tiện giao thông công cộng như: Phương tiện vận chuyển công cộng: với mục tiêu có 100% xe buýt chạy điện thành phố vào năm 2024 Từ năm 2019, thành phố ngừng cấp giấy phép cho loại xe taxi chạy động diesel từ năm 2024 trở có taxi điện đăng kí giấy phép taxi Khuyến khích sử dụng xe điện cá nhân: thành phố dự kiến xây dựng thêm gấp ba lần điểm sạc công cộng so với tại bãi đậu xe cơng cộng, tầng hầm tịa nhà chung cư, trụ sở quan Người sử dụng xe điện sử dụng miễn phí tiện ích 404 RISK GOVERNANCE AND SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT Na Uy Na Uy bắt đầu thực chiến dịch chuyển đổi sang phương tiện di chuyển điện từ năm 1970 Trong thập kỉ qua, Na Uy trở thành quốc gia tiên phong toàn cầu lĩnh vực động điện với số lượng xe điện ngày tăng, khoảng 342.367 vào cuối tháng 6/2019 bao gồm 237.710 xe khách điện, xe tải với 104.657 xe điện hỗn hợp (Government of Norway, n.d.) Năm 2010 Na Uy có 3347 xe tô điện đăng ký thành phố Akershus, Oslo Hordaland Cho đến năm 2019 thị phần ô tô điện vượt qua 50% tổng số lượng xe ô tô Những số liệu thống kê cho thấy tác động tích cực sách khuyến khích mạnh mẽ phủ việc phát triển xe điện Những sách ưu đãi phủ giảm thuế trợ cấp sách miễn phí gửi xe hàng năm khuyến khích người tiêu dùng xe điện Ngồi ra, phủ đưa sách miễn thuế đường hàng năm, phí đỗ xe cơng cộng, sử dụng đường dành cho xe buýt Oslo thành phố có dân số khoảng 700 nghìn người dân số khu vực đô thị thành phố vào khoảng triệu dân Năm 2019, Oslo công bố bố thành phố Mơi trường châu Âu đạt việc giảm mức khí thải từ giao thơng vận tải khu đô thị Những mục tiêu tham vọng khác mà thành phố Oslo đưa năm 2030 giảm lượng khí thải thêm 50% Để đạt mục tiêu giảm khí thải người dân thành phố cần phải chuyển đổi sang phương tiện sử dụng điện Hệ thống phương tiện giao thơng cơng cộng Oslo quyền cấp tỉnh kiểm sốt thơng qua hoạt động đấu thầu công ty xe buýt tư nhân Trong bối cảnh nhà điều hành giao thông công cộng Oslo đưa vào vận hành 70 xe buýt điện chạy pin vào năm 2019 Ngoài ra, Hội đồng thành phố Oslo định điện khí hóa ba phà lớn cảng Oslo (Arpaia & Turrini, 2012) Tại Oslo, có 50% số tơ bán năm 2017 xe điện hoàn toàn xe điện hỗn hợp Doanh số bán xe điện thành phố tiếp tục có mức tăng mạnh mẽ Tuy nhiên, bên cạnh doanh số bán xe điện gia tăng mạnh mẽ sở hạ tầng cần thiết cho điểm sạc thiết bị sạc nhanh chưa phát triển với tốc độ tương tự Trong năm 2019 có khoảng 12.000 xe điện đăng ký Oslo có khoảng 19 trạm sạc điện lắp đặt Tuy nhiên, Oslo có sách biện pháp nhằm tăng cường tham gia tư nhân việc xây dựng trạm sạc xe điện Quy định buộc sở xây dựng phải có 50% bãi đậu xe trang bị trạm sạc điện cho ô tô Công suất lưới điện phải thiết kế để sạc cho tất phương tiện khác tòa nhà mức 3,6kW mà khơng cần sạc nhanh để tránh tình trạng thiếu điện cục Mỹ Tính đến tháng 10/2019 có 1,3 triệu EV bán Mỹ Các thị trường tiêu thụ xe điện lớn kể đến thành phố Colorado, Hawaii, Oregon, Vermont Washington Doanh số bán xe điện Mỹ tăng đáng kể giai đoạn 2010 - 2017 Một động lực thúc đẩy phát triển xe điện quy định Liên minh phương tiện không phát thải (ZEV) thông qua nhiều bang tồn nước Mỹ Năm 2013, có bang Mỹ ký 405 QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG Biên ghi nhớ nhằm mục đích triển khai 3,3 triệu xe điện vào năm 2025 (Quiros-Tortos, VictorGallardo, & Ochoa, 2019) Năm 2014, kế hoạch hành động xác định 11 hành động ưu tiên để hoàn thành mục tiêu Biên ghi nhớ công bố Năm 2018, kế hoạch hành động dựa hành động năm 2014 với ưu tiên như: - Nâng cao nhận thức quan tâm người tiêu dùng công nghệ xe điện - Xây dựng mạng lưới sở hạ tầng trạm sạc điện cho khu dân cư, trụ sở làm việc nhà hàng, siêu thị - Mở rộng việc tiêu thụ xe điện khu vực công - Đặt mục tiêu giảm CO2 125 triệu vào năm 2030 1,2 tỷ CO2 vào năm 2050 - Hỗ trợ nhà sản xuất đại lý nhằm gia tăng doanh số bán xe điện Liên minh ZEV thực sáng kiến kết nối toàn cầu 16 quốc gia Bắc Mỹ quan quản lý giao thông nước châu Âu để đẩy nhanh q trình chuyển đổi tồn cầu sang xe điện Nhờ chiến lược ZEV nên tính đến cuối năm 2018, số lượng xe điện bán Mỹ đạt số 1.046.840 xe bao gồm xe điện chạy pin (BEV) xe điện hỗn hợp (PHEV) California số bang Hoa Kỳ có mức độ tiêu thụ xe điện lớn nước nằm số thị trường hàng đầu thị phần bán xe điện Kể từ năm 2011, bang California chiếm nửa số lượng xe điện hỗn hợp Mỹ với khoảng 500.000 vào cuối năm 2018 Trong số loại xe điện hạng nhẹ đăng ký Thung lũng Silicon có khoảng 39% Teslas, 23% Chevrolets (Volt Bolt), 14% Nissan (LEAF), 8% Toyota (Prius) 6% Ford (Fusion Focus) Trong nửa đầu năm 2019, doanh số bán xe điện California tăng 63.7% lên 51.750 chiếc, chủ yếu doanh số Telsa Model (khoảng 33.000 Telsa Model bán California nửa đầu năm 2019, Bolt EV Chevrolet, với 4482 Tesla Model X với 3690 chiếc) (Berliner, Hardman, & Tal, 2019) Chính phủ bang California đưa nhiều ưu đãi tài phi tài nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng xe điện Về mặt tài chính, chỉnh phủ bang California thực việc hỗ trợ giảm giá mua xe lên tới 2500 USD thông qua dự án Giảm giá xe khơng khí thải (Clean Vehicle Rebate Project CVRP, 2014) Ngồi ra, người đăng kí th mua xe điện cấp giấy chứng nhận Xe không phát thải phép vận hành đường chung xe đường ưu tiên khác Ngoài ra, người tiêu dùng hỗ trợ khoản phí từ 2500 USD - 4500 USD để đổi từ xe động đốt sang xe điện tùy vào mức thu nhập họ (Berliner et al., 2019) Để thực mục tiêu ZEV, phủ California tập trung vào việc sản xuất nguồn lượng tái tạo từ mặt trời gió Hiện tại, khoảng 29% điện Bang điện gió điện mặt trời, 36% khí đốt tự nhiên 4% từ than đá Năm 2019, California bang đứng đầu quố gia với tư cách nhà sản xuất điện từ lượng mặt trời, địa nhiệt sinh học, đứng thứ toàn quốc thủy điện 406 RISK GOVERNANCE AND SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT California tập trung vào việc xây dựng sở hạ tầng trạm sạc xe điện Cho đến nửa đầu năm 2019, số lượng trạm sạc công cộng bang gồm 20.653 trạm Trong số trạm phần thuộc sở hữu cá nhân hộ gia đình Một số hàm ý sách cho phát triển tơ điện Việt Nam nhằm hướng tới phát triển đô thị bền vững Các phân tích giúp đúc rút số học kinh nghiệm Thứ nhất, sách khuyến khích sử dụng xe điện cá nhân (private BEV) có vai trị quan trọng Các sách cần phải ý đến người sản xuất người tiêu dùng Các sách hỗ trợ sản xuất làm cho giá xe điện giảm đi, nhà sản xuất cảm thấy có lợi Các sách hỗ trợ tiêu dùng làm cho xe điện hấp dẫn hơn, rẻ thu nhập người tiêu dùng chưa đủ cao Sự phát triển xe điện nước Bắc Âu phần lớn phủ có biện pháp sách phù hợp, kể xe động đốt Xe động đốt Na uy đắt nhiều so với quốc gia khác can thiệp sách để làm cho phương tiện đắt lên, giảm tính hấp dẫn phương tiện Do đó, biện pháp tăng giá loại xe sử dụng động đốt tăng thuế trước bạ, tăng giá nhiên liệu thực tế sách khuyến khích phát triển xe điện Những biện pháp khuyến khích phi tiền tệ kết hợp với sách tiền tệ thuế trước bạ giá nhiên liệu mang lại hiệu cao Sự thay đổi lãi suất có ảnh hưởng mạnh mẽ đến chi phí hàng năm xe điện so với thời gian khấu hao Thứ hai, để phát triển loại phương tiện công cộng, xe dịch vụ du lịch chạy điện cần phải có can thiệp sách mạnh mẽ phủ Chính phủ can thiệp vào chương trình vận tải phương tiện chở khách theo khía cạnh như: thúc đẩy việc mua xe điện cách cung cấp khoản trợ cấp mua hàng năm đầu để giảm chi phí đầu tư theo thời gian Có thể sử dụng sách tạo khu giao thông không phát thải bãi đậu xe miễn phí cho xe điện khu thị Việc áp dụng thuế CO2 hỗ trợ gián tiếp hoạt động xe điện Tăng giá xăng dầu diesel phương thức nhằm hạn chế việc sử dụng loại động đốt Thiết lập sở hạ tầng thu phí, phát triển sở hạ tầng trạm sạc điện thuận tiện cho xe điện vấn đề cần phải có tham gia sách Việc thúc đẩy hoạt động sử dụng lượng tái tạo, giao thông môi trường phụ thuộc nhiều vào sách phủ động lực để phát triển loại xe điện tương lai Thứ ba, tăng cường nâng cao nhận thức người dân đặc biệt quan trọng Cần phải tăng cường nâng cao nhận thức người dân nguồn gốc ô nhiễm, hệ lụy phương tiện giao thông chạy động đốt Nâng cao ý thức người dân bảo vệ môi trường giảm phát thải khí nhà kính đế ứng phó với biến đổi khí hậu cần thiết Khi người dân nhận thức đầy đủ định tiêu dùng nói chung xe ô tô nói riêng thông minh hơn, hợp lý hơn, kết hợp lợi ích cá nhân lợi ích cộng đồng Trên sở học kinh nghiệm việc phát triển xe điện nhiều quốc gia giới, thiết nghĩ Việt Nam cần thực số sách chủ yếu sau để khuyến khích phát triển xe điện: 407 QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG (i) Cần xây dựng lộ trình chuyển đổi sang xe điện từ 20-30 năm Khi có lộ trình rồi, giải pháp sách cụ thể hóa để đạt mục tiêu trung gian mục tiêu cuối giai đoạn Trong lĩnh vực này, học tập kinh nghiệm Thái Lan Năm 2016, Thái Lan cơng bố lộ trình phát triển xe điện áp dụng sách thuế ưu đãi cho sản xuất xe điện Mục tiêu Thái Lan đến năm 2036 tăng lượng xe điện lên 1,2 triệu có 690 trạm sạc điện toàn quốc Một số nước châu Âu có lộ trình chuyển đổi sang xe điện hồn tồn đến năm 2040 đặt mục tiêu trung hòa phát thải vào năm 2050 (ii) Cần hỗ trợ cho doanh nghiệp sản xuất xe điện công cụ tài phi tài - Các cơng cụ tài bao gồm miễm giảm loại thuế (như thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập máy móc, thiết bị có liên quan…) ưu đãi tài tiếp cận tín dụng khác Cần học tập kinh nghiệm Thái Lan dự án đầu tư sản xuất xe BEV (xe điện chạy pin) miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 5-8 năm Các nhà sản xuất PHEV (xe Hybrid sạc ngoài) ưu đãi năm miễn thuế thu nhập doanh nghiệp miễn thuế nhập máy móc, thiết bị Các nhà sản xuất linh kiện xe BEV hưởng thêm năm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho linh kiện, tối không năm Các dự án đầu tư sản xuất xe Hybrid miễn thuế nhập máy móc, thiết bị có liên quan Các dự án xe buýt điện miễn thuế nhập cho máy móc, thiết bị miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho năm Ngồi ra, Chính phủ Thái Lan công bố thay đổi thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt để khuyến khích phát triển xe điện Những kinh nghiệm Thái Lan hoàn toàn phù hợp với nước ta mức thuế suất cần phải có xem xét cụ thể Bên cạnh tăng thêm thuế nhiễm môi trường, thuế phát thải KNK…đối với xe chạy xăng dầu, giảm thuế xe có phát thải thấp sách cần thiết - Các biện pháp phi tài áp dụng bao gồm ưu đãi tiếp cận đất đai để xây dựng mạng lưới trạm xạc điện; tiếp cận quĩ đất để làm bến, bãi đỗ; hỗ trợ việc thiết lập hệ thống kỹ thuật chuyển đổi sạc sạc điện nhiều loại cắm sạc khác xe thuộc hãng khác nhau…Các hỗ trợ thông tin, truyền thông, quảng bá, marketing giúp cho nhà sản xuất xe điện mở rộng thị trường (iii) Cần phải có sách khuyến khích tài quyền ưu tiên tham gia giao thông người tiêu dùng khách hàng mua sử dụng xe điện Nhà nước cần phải hỗ trợ người tiêu dùng giảm thuế trước bạ, tiếp cận tín dụng ưu đãi để mua xe số trường hợp cân nhắc có khoản tài hỗ trợ trực tiếp cho người mua vừa làm tăng khả mua người tiêu dùng, vừa làm xe điện trở nên rẻ tương đối so với xe xăng Những sách trợ cấp trực tiếp nhiều quốc gia giới áp dụng Châu Âu, Trung Quốc, Hàn Quốc…Ngoài ra, cần có ưu đãi phi tài người tiêu dùng người sử dụng xe điện bao gồm quyền đỗ xe, quyền ưu tiên tham gia giao thông số tuyến đường, tuyến phố…Những ưu đãi tài phi tài làm nhu cầu nhập xe điện tăng lên thay nhập xe động xăng truyền thống 408 RISK GOVERNANCE AND SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT (iv) Cần đẩy mạnh nâng cao nhận thức người tiêu dùng việc bảo vệ môi trường, việc sử dụng nguồn lượng tái tạo nhằm đối phó với biến đổi khí hậu Nhiều thành phố lớn Việt Nam Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh nơi có phương tiện tham gia giao thông dày đặc gây ô nhiễm khơng khí mức cao gây hệ lụy lớn sức khỏe người Rất nhiều người dân chưa ý thức đầy đủ việc ô nhiễm mơi trường có ngun nhân từ loại động chạy xăng Rất cần có giải pháp truyền thơng, tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức xã hội tác dụng tích cực việc phát triển sử dụng xe điện việc giảm phát thải nhiễm mơi trường (v) Cần có sách khuyến khích mạnh mẽ rõ ràng việc đầu tư hỗ trợ đầu tư cho hoạt động R&D, giúp đổi sản phẩm công nghệ, sản xuất sản phẩm xe điện đại, tiên tiến, cạnh tranh với sản phẩm nước ngồi Cần khuyến khích liên kết doanh nghiệp trung tâm nghiên cứu, viện, trường để tăng thêm lực R&D cho sản xuất xe điện ứng dụng cho xe điện, xe tự lái, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) Cần có sách khuyến khích, hỗ trợ mạnh mẽ doanh nghiệp mạnh dạn, tiên phong lĩnh vực lĩnh vực địi hỏi phải có đầu tư lớn thời gian (vi) Cần đẩy mạnh chiến lược đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông thông minh Sự phát triển sở hạ tầng theo hướng thông minh xu khách quan đột phá công nghệ thông tin Những quốc gia thành phố tiên phong lĩnh vực xe điện sử dụng nhiều biện pháp công nghệ số để thực tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải KNK điều tiết lưu thông thông minh đô thị Xây dựng tảng số chung cho giao thông thông minh đô thị điều cần thiết giai đoạn tới Bên cạnh đó, xây dựng hệ thống quản trị đại áp dụng thành tựu cách mạng công nghiệp lần thứ tư để phục vụ cho giao thông thơng minh nói chung phát triển xe điện nói riêng đô thị điều cần thiết phải thực để đảm bảo q trình thị hóa Việt Nam hướng đến mục tiêu chiến lược tăng trưởng xanh phát triển bền vững Tài liệu tham khảo Arpaia, A., & Turrini, A (2012) Government Expenditure and Economic Growth in the EU: Long-Run Tendencies and Short-Term Adjustment SSRN Electronic Journal https://doi.org/10.2139/ssrn.2004461 Barkenbus, J N (2020) Prospects for electric vehicles Sustainability (Switzerland), Vol 12 https://doi.org/10.3390/su12145813 Berliner, R M., Hardman, S., & Tal, G (2019) Uncovering early adopter’s perceptions and purchase intentions of automated vehicles: Insights from early adopters of electric vehicles in California Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 60 https://doi.org/10.1016/j.trf.2018.11.010 409 QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG Diamond, D (2009) The impact of government incentives for hybrid-electric vehicles: Evidence from US states Energy Policy, 37(3) https://doi.org/10.1016/j.enpol.2008.09.094 Government of Norway (n.d.) National transport plan 2018-2029 Retrieved from www.%0Antp.dep.no/English/_attachment/1525049/binary/1132766?_ts 1571e02a3c0 Gutiérrez-García, F J., & Arcos-Vargas, Á (2021) Forecast of ev derived electrical demand the spanish case In Green Energy and Technology https://doi.org/10.1007/978-3-03050633-9_2 Irle, R (2019) Global EV Sales for 2018 - Final Results Keỗeba, A., Kayfeci, M., & Bayat, M (2019) The Role of the Electric Vehicle in the Energy Transition In Solar Hydrogen Production: Processes, Systems and Technologies Nordelöf, A., Messagie, M., Tillman, A M., Ljunggren Söderman, M., & Van Mierlo, J (2014) Environmental impacts of hybrid, plug-in hybrid, and battery electric vehicles—what can we learn from life cycle assessment? International Journal of Life Cycle Assessment, Vol 19 https://doi.org/10.1007/s11367-014-0788-0 10 Quiros-Tortos, J., Victor-Gallardo, L., & Ochoa, L (2019) Electric Vehicles in Latin America: Slowly but Surely Toward a Clean Transport IEEE Electrification Magazine, 7(2) https://doi.org/10.1109/MELE.2019.2908791 11 van der Kam, M J., Meelen, A A H., van Sark, W G J H M., & Alkemade, F (2018) Diffusion of solar photovoltaic systems and electric vehicles among Dutch consumers: Implications for the energy transition Energy Research and Social Science, 46 https://doi.org/10.1016/j.erss.2018.06.003 12 Wang, N., Tang, L., & Pan, H (2019) A global comparison and assessment of incentive policy on electric vehicle promotion Sustainable Cities and Society, 44 https://doi.org/10.1016/j.scs.2018.10.024 13 Wang, T., Luo, H., Zeng, X., Yu, Z., Liu, A., & Sangaiah, A K (2021) Mobility Based Trust Evaluation for Heterogeneous Electric Vehicles Network in Smart Cities IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 22(3) https://doi.org/10.1109/TITS.2020.2997377 14 Zhang, R., & Hanaoka, T (2021) Deployment of electric vehicles in China to meet the carbon neutral target by 2060: Provincial disparities in energy systems, CO2 emissions, and cost effectiveness Resources, Conservation and Recycling, 170 https://doi.org/10.1016/ j.resconrec.2021.105622 410 ... tiện giao thông sử dụng lượng điện Bài viết xem xét sách kinh nghiệm phát triển xe ô tô điện số quốc gia giới để từ đưa hàm ý cho Việt Nam bối cảnh cần phải phát triển độ thị theo hướng bền vững... đình Một số hàm ý sách cho phát triển ô tô điện Việt Nam nhằm hướng tới phát triển thị bền vững Các phân tích giúp đúc rút số học kinh nghiệm Thứ nhất, sách khuyến khích sử dụng xe điện cá nhân... (EV) sử dụng công nghệ cao, công nghệ lái xe điện tự hành ? ?ô thị cacbon, ? ?ô thị phát triển bền vững ? ?ô thị có đặc trưng sử dụng lượng tái tạo phương tiện giao thông điện loại hình phổ biến Hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách khuyến khích phát triển ô tô điện để phát triển đô thị bền vững: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam,