0

HỒ SƠ DOANH NGHIỆP WEALTHCONS PROFILE NEW 2

39 3 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2022, 09:40

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Wealthcons www wealthcons vn 2 www wealthcons vn 3 MỤC LỤC THÔNG TIN CHUNG NGUỒN LỰC DỰ ÁN 06 08 09 10 Đội ngũ lãnh đạo Sơ đồ tổ chức An toàn lao động Nguồn lực thiết b. Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Wealthcons www.wealthcons.vn B U I L D I N G P R O S P E R I T Y MỤC LỤC THÔNG TIN CHUNG 06 08 09 10 ố ị ệ ộ ứ ệ ự ầ Gi i thi u T m nhìn, s m nh, giá tr c t lõi Văn hóa Wealthcons Lĩnh v c ho t đ ng NGUỒN LỰC Đội ngũ lãnh đạo Sơ đồ tổ chức An toàn lao động Nguồn lực thiết bị 14 18 20 22 DỰ ÁN Dự án thực đội ngũ Wealthcons 26 28 46 50 64 Dự án Cao tầng Dự án Thấp tầng Dự án Công nghiệp Dự án Hotel, Resort Dự án triển khai 70 www.wealthcons.vn - 01 THÔNG TIN CHUNG ố ị ệ ộ ứ ự ầ ệ Gi i thi u T m nhìn, s m nh, giá tr c t lõi Văn hóa Wealthcons Lĩnh v c ho t đ ng 01 www.wealthcons.vn - Với cam kết từ tên thương hiệu, thịnh vượng mục tiêu cao mà Wealthcons hướng đến Điều thể thơng qua giá trị mang lại cho nhà đầu tư khách hàng, đóng góp cho ngành xây dựng đặc biệt phát triển bền vững toàn xã hội VỀ CHÚNG TÔI ự ự ọ ệ 01 Wealthcons thương hi u đ i mang khát v ng xây d ng s th nh vư ng v i t m nhìn hư ng đ n tr thành T ng th u xây d ng uy tín hàng đ u Vi t Nam khu v c ầ ổ ự ế ệ ợ ầ ầ ự ị Đặc biệt, sở hữu đội ngũ sáng lập, điều hành giàu lực kinh nghiệm doanh nghiệp xây dựng lớn, Wealthcons tự tin để triển khai dự án dân dụng, công nghiệp quy mô, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế www.wealthcons.vn - 01 THÔNG TIN CHUNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI SỨ MỆNH & TẦM NHÌN “ CHÂN THÀNH Sứ mệnh: Xây dựng thịnh vượng VĂN HĨA WEALTHCONS Tầm nhìn: Trở thành Tổng thầu xây dựng uy tín hàng đầu Việt Nam khu vực HỢP TÁC PHỤNG SỰ 01 Khách hàng trung tâm, nhân viên ưu tiên 02 Bất kỳ tổ chức thành cơng tài thái độ 03 Đồng hành đối tác xây dựng thịnh vượng 04 Ủy quyền mạnh mẽ, nhận ủy quyền danh dự 05 Dẫn dắt thân sau giúp đỡ người khác dẫn dắt họ 06 Sáng tạo khơng ngừng, Cải tiến liên tục, Đổi để trường tồn www.wealthcons.vn - 01 THÔNG TIN CHUNG Lĩnh vực hoạt động 10 Hạ tầng Công nghiệp Thấp tầng Cao tầng TỔNG THẦU XÂY DỰNG www.wealthcons.vn - 11 02 14 02 NGUỒN LỰC Đội ngũ lãnh đạo Sơ đồ tổ chức cơng ty An tồn lao động Nguồn lực thiết bị www.wealthcons.vn - 15 ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO 02 NGUỒN LỰC Ơng có 24 năm kinh nghiệm lĩnh vực xây dựng nắm giữ chức vụ cấp cao công ty lớn như: Tổng Giám đốc Cơng ty Ricons, Phó Tổng Giám đốc Công ty Unicons, Giám đốc Khối xây dựng Coteccons Group Bản lĩnh hoạt động điều hành doanh nghiệp ưu cốt lõi tạo nên uy tín thương hiệu Ơng ngành xây dựng Trong vai trò Chủ tịch HĐQT, định hướng chiến lược Ông đội ngũ Ban điều hành thực đưa Wealthcons vươn tầm cao Ông LÊ MIÊN THỤY CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Ông NGUYỄN LƯƠNG TRÍ QUANG Tổng giám đốc Giám đốc Điều hành Bà VŨ THỊ HỒNG HẠNH Giám đốc Tài Ông VÕ HOÀI NAM Giám đốc Pháp chế & Hệ thống Bà NGUYỄN THỊ BÉ LOAN Kế tốn trưởng Ơng NGUYỄN PHÚC BÌNH AN Giám đốc Kỹ thuật Đã đảm trách vị trí: Đã đảm trách vị trí: Đã đảm trách vị trí: Đã đảm trách vị trí: - Chuyên viên cao cấp Ricons, Quyền Trưởng phòng đầu tư Coteccons - Chuyên gia cao cấp quản trị rủi ro hệ thống Coteccons, TP Pháp chế & H.thống Unicons - Kế toán tổng hợp BMWindows, Kế toán tổng hợp Unicons - Trưởng phòng Kỹ thuật Ricons, Chuyên viên cao cấp Coteccons - Kinh nghiệm: 19 năm - Kinh nghiệm: 20 năm - Kinh nghiệm: 14 năm - Kinh nghiệm: 14 năm Ơng DƯƠNG XN TỊNG Giám đốc Thiết bị & An tồn Ơng NGUYỄN VĂN ISAMANENL Giám đốc Nhân Ơng MẠCH THỌ LONG Giám đốc Hành Tổng hợp Ông TẠ QUANG VINH Giám đốc Đấu thầu Đã đảm trách vị trí: Đã đảm trách vị trí: Đã đảm trách vị trí: Đã đảm trách vị trí: Đã đảm trách vị trí: Đã đảm trách vị trí: Đã đảm trách vị trí: - Giám đốc Khối xây dựng Ricons, Giám đốc dự án Coteccons - Giám đốc Khối xây dựng Ricons, Giám đốc dự án Coteccons - Kế toán trưởng Coteccons, Kế toán trưởng Ricons - Trưởng phịng thiết bị Ricons, Phó phịng thiết bị Coteccons - Trưởng phòng QTNNL Ricons, Phó phịng QTNNL Coteccons - Trưởng phịng Hành chánh Tổng hợp Ricons - Phó P Đấu thầu & Thiết kế, Trưởng P QLKT, CHT Unicons - Kinh nghiệm: 23 năm - Kinh nghiệm: 25 năm - Kinh nghiệm: 19 năm - Kinh nghiệm: 20 năm - Kinh nghiệm: 15 năm - Kinh nghiệm: 19 năm - Kinh nghiệm: 15 năm Ông BÙI BÁ HIỀN Giám đốc Phát triển Kinh doanh 14 Ông NGUYỄN PHI KHÂM Ông LAI TẤN HÙNG Giám đốc Kinh doanh Ông LAWRENCE PEH Cố vấn cấp cao Ông BRETT NATHAN Cố vấn cấp cao Đã đảm trách vị trí: Đã đảm trách vị trí: Đã đảm trách vị trí: - Phó TGĐ Cty CP TV ĐT XD Quốc tế (ICIC) - TGĐ Park City Hà nội, TGĐ GoucoLand Group, GĐ Đầu tư TCC Capital Land, GĐĐH Keppel Thai Property - TGĐ Trident, GĐ Phát triển Sanctuary Residential Resort, QLDA Valad Property Group - Kinh nghiệm: 23 năm - Kinh nghiệm: 25 năm - Kinh nghiệm: 25 năm Ông TRẦN THANH SANG Trưởng ban An tồn Ơng ĐẶNG TRẦN ĐỨC Chỉ huy trưởng Ông NGUYỄN THƠM Chỉ huy trưởng Ông HỒ BẢO LONG Chỉ huy trưởng Đã đảm trách vị trí: Đã đảm trách vị trí: Đã đảm trách vị trí: Đã đảm trách vị trí: - Chun viên An tồn Ricons - Chỉ huy trưởng Coteccons - Chỉ huy trưởng Ricons, Unicons - Chỉ huy trưởng Ricons - Kinh nghiệm: 07 năm - Kinh nghiệm: 09 năm - Kinh nghiệm: 14 năm - Kinh nghiệm: 08 năm www.wealthcons.vn - 15 ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO 02 NGUỒN LỰC Ơng NGUYỄN ĐÌNH LUYỆN Giám đốc Kinh doanh Ông TRẦN ANH TUẤN Giám đốc khối Nội thất Ông NGUYỄN MINH HÀ Giám đốc khối Cơ điện Ông TRẦN THANH CƯỜNG Giám đốc dự án M&E Đã đảm trách vị trí: Đã đảm trách vị trí: Đã đảm trách vị trí: Đã đảm trách vị trí: - Trưởng phịng pháp lý dự án Công ty Frasers Property Vietnam, Công ty CFLD, Công ty COFICO - Giám đốc dự án , TGĐ Công ty Serrano Việt Nam - Chủ tịch/TGĐ công ty Gelso Việt Nam - Chỉ Huy Trưởng ME công ty Coteccons - TP CCM&QLKTTC Công ty TNHH Xây Dựng Dcons - Kinh nghiệm: 15 năm - Kinh nghiệm: 25 năm - Chỉ huy trưởng MEP Unicons - Giám đốc dự án MEP Công ty Cổ phần Dinco E&C - Giám đốc kỹ thuật Cơ điện Công ty Phú An Thạnh- Long An - Kinh nghiệm: 12 năm - Kinh nghiệm: 15 năm KEY PERSONNEL 16 www.wealthcons.vn - 17 02 NGUỒN LỰC LÊ MIÊN THỤY CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGUYỄN LƯƠNG TRÍ QUANG TỔNG GIÁM ĐỐC VŨ THỊ HỒNG HẠNH GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH MẠCH THỌ LONG NGUYỄN VĂN ISAMAENL GIÁM ĐỐC HÀNH CHÍNH & TỔNG HỢP GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ 20 NGUYỄN THỊ BÉ LOAN NGUYỄN PHÚC BÌNH AN KẾ TỐN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT NGUYỄN PHI KHÂM GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÕ HOÀI NAM GIÁM ĐỐC PHÁP CHẾ & HỆ THỐNG TẠ QUANG VINH LAI TẤN HÙNG NGUYỄN ĐÌNH LUYỆN TRẦN ANH TUẤN NGUYỄN MINH HÀ TRẦN THANH CƯỜNG DƯƠNG XUÂN TÒNG TRẦN THANH SANG GIÁM ĐỐC ĐẤU THẦU GIÁM ĐỐC KINH DOANH GIÁM ĐỐC KINH DOANH GIÁM ĐỐC KHỐI NỘI THẤT GIÁM ĐỐC KHỐI CƠ ĐIỆN GIÁM ĐỐC DỰ ÁN M&E GIÁM ĐỐC THIẾT BỊ & AN TOÀN TRƯỞNG BAN AN TOÀN NGUYỄN THƠM ĐẶNG TRẦN ĐỨC HỒ BẢO LONG CHỈ HUY TRƯỞNG CHỈ HUY TRƯỞNG CHỈ HUY TRƯỞNG www.wealthcons.vn - 21 03 DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN BỞI ĐỘI NGŨ WEALTHCONS NINE SOUTH ESTATES ĐỊA CHỈ TP HCM Đường Nguyễn Hữu Thọ, huyện Nhà Bè, Tp HCM CHỦ ĐẦU TƯ GÓI THẦU VinaCapital Thi cơng kết cấu, hồn thiện 48 DỰ ÁN THẤP TẦNG www.wealthcons.vn - 51 DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP 03 DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN BỞI ĐỘI NGŨ WEALTHCONS TEXHONG ĐỊA CHỈ Quảng ninh KCN Hải Hà, Quảng Ninh CHỦ ĐẦU TƯ Công ty Texhong 50 NHÀ MÁY SỢI BILLION VIỆT NAM ĐỊA CHỈ Tây Ninh KCN Phước Đơng, Gị Dầu, Tây Ninh QUY MƠ CHỦ ĐẦU TƯ GĨI THẦU 98,500 m Công ty TNHH Billion Việt Nam Thi công kết cấu, hoàn thiện điện www.wealthcons.vn - 51 DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP 03 DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN BỞI ĐỘI NGŨ WEALTHCONS NHÀ MÁY MAY WORLDON ĐỊA CHỈ TP HCM KCN Đông Nam Củ Chi CHỦ ĐẦU TƯ Tập đoàn Shenzhou International 52 NHÀ MÁY ZHAOWEN KNITTING ĐỊA CHỈ Quảng Ninh KCN Thành Thành Công, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh QUY MƠ CHỦ ĐẦU TƯ GĨI THẦU 45ha Zhaowen Knitting Thi cơng kết cấu, hồn thiện www.wealthcons.vn - 53 DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP 03 DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN BỞI ĐỘI NGŨ WEALTHCONS PAIHO LÊ MINH XUÂN ĐỊA CHỈ TP HCM KCN Lê Minh Xuân 3, Huyện Bình Chánh Tp.HCM CHỦ ĐẦU TƯ Cơng ty TNHH Việt Nam Paiho 54 NEW HOPE BÌNH PHƯỚC ĐỊA CHỈ Bình Phước Tân Hịa, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước QUY MƠ CHỦ ĐẦU TƯ GĨI THẦU 2,3 Cơng ty TNHH chăn ni NEW HOPE Bình Phước Thi cơng kết cấu hồn thiện www.wealthcons.vn - 55 DỰ ÁN CƠNG NGHIỆP 03 DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN BỞI ĐỘI NGŨ WEALTHCONS NHÀ MÁY BROTEX KHU C ĐỊA CHỈ Tây Ninh KCN Phước Đơng, Huyện Gị Dầu, Tỉnh Tây Ninh CHỦ ĐẦU TƯ Công ty TNHH VN 56 NHÀ MÁY GIA CƠNG CƠ KHÍ RICONS ĐỊA CHỈ Đồng Nai Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai GÓI THẦU CHỦ ĐẦU TƯ GÓI THẦU Thi cơng kết cấu hồn thiện Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons Thi công kết cấu, hoàn thiện điện www.wealthcons.vn - 57 DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP 03 DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN BỞI ĐỘI NGŨ WEALTHCONS NHÀ MÁY BROTEX - KHU B - GĐ1 ĐỊA CHỈ Tây Ninh KCN Phước Đơng, Huyện Gị Dầu, Tỉnh Tây Ninh CHỦ ĐẦU TƯ Công ty TNHH Brotex VN 58 NHÀ XƯỞNG XÂY SẴN KCN BẦU BÀNG ĐỊA CHỈ Bình Dương KCN Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương GĨI THẦU CHỦ ĐẦU TƯ GĨI THẦU Thi cơng kết cấu, hồn thiện nhà nghỉ chun gia Cơng ty CP Phát Triển Cơng Nghiệp BW Thi cơng kết cấu hồn thiện www.wealthcons.vn - 59 DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP 03 DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN BỞI ĐỘI NGŨ WEALTHCONS NHÀ MÁY REGINA - GIAI ĐOẠN ĐỊA CHỈ Hải Phòng KCN VSIP, Hải Phịng CHỦ ĐẦU TƯ Cơng ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam 60 NHÀ MÁY FANG BROTHERS KNITTING ĐỊA CHỈ Tây Ninh KCN Phước Đông, Xã Bàu Đồn, Huyện Gị Dầu, Tỉnh Tây Ninh GĨI THẦU CHỦ ĐẦU TƯ GĨI THẦU Thi cơng kết cấu Cơng ty TNHH Fang Brothers Knitting (Việt Nam) Thi công kết cấu xưởng www.wealthcons.vn - 61 03 DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN BỞI ĐỘI NGŨ WEALTHCONS NHÀ MÁY LU THAI ĐỊA CHỈ Tây Ninh Khu cơng nghiệp Phước Đơng, huyện Gị Dầu, tỉnh Tây Ninh CHỦ ĐẦU TƯ GĨI THẦU Cơng ty TNHH Lu Thai Việt Nam Thi công kết cấu xưởng dệt 62 DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP www.wealthcons.vn - 65 DỰ ÁN HOTEL, RESORT 03 DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN BỞI ĐỘI NGŨ WEALTHCONS APEC MANDALA MŨI NÉ ĐỊA CHỈ TP Phan Thiết Xã Hòa Thắng – Mũi Né, TP Phan Thiết CHỦ ĐẦU TƯ Tập đoàn Apec 64 HYATT PLACE HẠ LONG BAY ĐỊA CHỈ Hưng Yên KDC Đông Hùng Thắng 1, Phường Bãi Cháy, Tp Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh QUY MƠ CHỦ ĐẦU TƯ QUY MƠ 8,6 Cơng ty Cổ phần Thành Đức Hải Phòng hầm, 15 tầng www.wealthcons.vn - 65 DỰ ÁN HOTEL, RESORT 03 DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN BỞI ĐỘI NGŨ WEALTHCONS NOVAHILLS MŨI NÉ ĐỊA CHỈ Bình Thuận Phan Thiết, Bình Thuận CHỦ ĐẦU TƯ Novaland Group 66 APEC PHÚ YÊN ĐỊA CHỈ Phú Yên Đại lộ Hùng Vương – Tuy Hòa – Phú Yên QUY MÔ CHỦ ĐẦU TƯ QUY MÔ 603 biệt thự Apec Group 10.872 m2 www.wealthcons.vn - 67 DỰ ÁN HOTEL, RESORT 03 DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN BỞI ĐỘI NGŨ WEALTHCONS IBIS VŨNG TÀU ĐỊA CHỈ Vũng Tàu 117 Thùy Vân, Thành phố Vũng Tàu CHỦ ĐẦU TƯ QUY MÔ CHỦ ĐẦU TƯ Novaland Group 12 tầng Novaland Group 68 MERCURE VŨNG TÀU HOTEL Vũng Tàu ĐỊA CHỈ Đường Hạ Long www.wealthcons.vn - 69 03 DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI KHU DU LỊCH GREEN RESORT ĐỊA CHỈ Bình Thuận Khu Vực Hòn Lan, xã Tân Thành, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận CHỦ ĐẦU TƯ QUY MƠ CHỦ ĐẦU TƯ CT CP Đầu Tư Địa Ốc Hưng Phú 50.000 m Công ty Cổ phần Thương mại Công nghệ Wemi 70 RUBIK OFFICE Tp HCM ĐỊA CHỈ Lô 3A – Bát Nàn, P Bình Trung Tây, Tp Quận www.wealthcons.vn - 71 03 DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI HYAT BA SON SAI GON ĐỊA CHỈ ĐỊA CHỈ Số 24 – 26 – 28 – 28B Đường Ngô Văn Năm, P Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM KHÁCH SẠN L’AVENIR QUY NHƠN Tp HCM Quy nhơn 35 Nguyễn Huệ, Tp Quy Nhơn, Bình Định CHỦ ĐẦU TƯ QUY MƠ CHỦ ĐẦU TƯ QUY MƠ Cơng ty TNHH Khách sạn The Myst Installation 20 tầng, tầng hầm Công ty TNHH Thương mại Ánh Vy 27 tầng 72 www.wealthcons.vn - 73 03 DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI TÒA NHÀ VĂN PHÒNG QUẬN Tp HCM ĐỊA CHỈ 91 Võ Văn Tần Phường Võ Thị Sáu Quận 3, Tp HCM CHỦ ĐẦU TƯ Ông Nguyễn Trường Sơn 74 www.wealthcons.vn - 77 B U I L D I N G P R O S P E R I T Y CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG WEALTHCONS VĂN PHỊNG CHÍNH - HỒ CHÍ MINH 2/26 Võ Trường Toản, P An Phú, TP Thủ Đức, TP HCM +84 28 66868611 www.wealthcons.vn contact@wealthcons.vn VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - HÀ NỘI Tầng 1, số 198 Phố Nguyễn Tuân, P Nhân Chính, Quận Thanh Xuân,TP Hà Nội www.wealthcons.vn contact@wealthcons.vn ... c t lõi Văn hóa Wealthcons Lĩnh v c ho t đ ng NGUỒN LỰC Đội ngũ lãnh đạo Sơ đồ tổ chức An toàn lao động Nguồn lực thiết bị 14 18 20 22 DỰ ÁN Dự án thực đội ngũ Wealthcons 26 28 46 50 64 Dự án... 24 www .wealthcons. vn - 25 CHỐNG SÀN RINGLOCK CHỐNG SÀN GIÀN GIÁO NÊM GIÀN GIÁO BAO CHE HỆ TRƯỢT KGB-H + GANG-FORM KUMKANG BAO CHE 26 www .wealthcons. vn - 27 03 28 03 DỰ ÁN Dự án thực đội ngũ Wealthcons. .. tồn www .wealthcons. vn - 01 THÔNG TIN CHUNG Lĩnh vực hoạt động 10 Hạ tầng Công nghiệp Thấp tầng Cao tầng TỔNG THẦU XÂY DỰNG www .wealthcons. vn - 11 02 14 02 NGUỒN LỰC Đội ngũ lãnh đạo Sơ đồ tổ
- Xem thêm -

Xem thêm: HỒ SƠ DOANH NGHIỆP WEALTHCONS PROFILE NEW 2,