0

TEST xem co the thanh cong trong BH

2 3 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2022, 17:37

Bạn thành cơng việc bán hàng hay khơng? Bạn có nghĩ tới việc tham gia bán hàng? Hãy thực kiểm tra cá nhân để thử xem, liệu bạn thành cơng việc bán hàng hay không? Bán hàng kỹ học nắm bắt người có thái độ, khiếu, nhẫn nại tính kiên trì để thành cơng Có 20 phẩm chất đặc điểm tiêu biểu người bán hàng xuất sắc Bạn có số phẩm chất đặc điểm đó? - Hãy thực kiểm tra cá nhân đây: Trả lời có & khơng cho 20 đề mục – Lưu ý rằng, không câu đề cập đến kinh nghiệm bán hàng, có phẩm chất mà bạn chưa hẳn có khơng khơng có (xem bạn “tiếp tục hoàn thiện”) Các trường hợp này, bạn nên chọn câu trả lời KHÔNG bạn có tính cách CĨ & KHƠNG Tơi viết mục tiêu Tơi có tính tự giác cao Tơi động Tôi muốn trở nên hiểu biết Tôi muốn xây dựng mối quan hệ Tôi tự tin Tôi yêu người Tôi thích thách thức Tơi muốn chiến thắng 10 Tơi chấp nhận phản thái độ tích cực 11 Tơi nắm vững chi tiết 12 Tơi trung thành 13 Tơi nhiệt tình 14 Tơi thích quan sát 15 Tơi biết lắng nghe 16 Tôi nhạy cảm 17 Tôi người giao tiếp khéo léo 18 Tôi người làm việc chăm 19 Tơi muốn đảm bảo mặt tài 20 Tơi người kiên nhẫn - Nếu bạn có 15 câu trả lời “CÓ” (trả lời với trung thực), nghĩa bạn có phẩm chất cần thiết - Từ 10 đến 14 câu trả lời “CÓ”, kết theo hướng, tốt cho bạn bạn trả lời có câu: 3, 4, 6, 13, 16, 20 (về hiểu biết, nhiệt tình, tự tin, nhạy cảm, động kiên nhẫn) - Nếu câu trả lời có, đừng bán hàng, cho dù có mang lại hịa bình cho giới, kết thúc bệnh tật, có ích cho chương trình vũ trụ (!) Khoa học bán hàng học áp dụng dễ dàng bạn có phẩm chất Tất bạn phải làm là, tin bạn bán hàng, cam kết thực việc bán hàng, thực cam kết ... (trả lời với trung thực), nghĩa bạn có phẩm chất cần thiết - Từ 10 đến 14 câu trả lời “CÓ”, kết theo hướng, tốt cho bạn bạn trả lời có câu: 3, 4, 6, 13, 16, 20 (về hiểu biết, nhiệt tình, tự tin,
- Xem thêm -

Xem thêm: TEST xem co the thanh cong trong BH ,