0

VẬN DỤNG CẶP PHẠM TRÙ NGUYÊN NHÂN KẾT QUẢ ĐỂ NÓI VỀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ.DOC

14 13,983 86
  • VẬN DỤNG CẶP PHẠM TRÙ NGUYÊN NHÂN KẾT QUẢ ĐỂ NÓI VỀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ.DOC

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2012, 22:44

VẬN DỤNG CẶP PHẠM TRÙ NGUYÊN NHÂN KẾT QUẢ ĐỂ NÓI VỀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân kết quả để nói về vấn đề ô nhiễm môi trờng đô thịlời nói đầuTrong bối cảnh toàn cầu nói chung môi trờng đang bị ô nhiễm trầm trọng đặc biệt là các nớc đang phát triển . Việt Nam cũng nằm trong tình trạng này trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế. Do vậy , bảo vệ môi trờng là một trong những vấn đề quan trọng đợc Đảng và nhà nớc ta rất quan tâm trong chiến l-ợc phát triển chung về kinh tế xã hội trong giai đoạn công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nớc . Để có một sự phát triển bền vững cần phải có một chơng trình hành động thống nhất và có thể bổ sung hỗ trợ lẫn nhau giữa phát triển sản xuất với công tác bảo vệ và kiểm soát môi trờng . Nếu không có một chính sách đúng đắn về bảo vệ môi trờng , nền kinh tế sẽ bị thiệt hại trớc mắt cũng nh lâu dài. Đồng thời sự phát triển của đất nớc cũng thiếu bền vững . Nhất là trong những năm gần đây do nền kinh tế phát triển nớc ta đang đi lên con đờng công nghiệp hoá hiện đại hoá đã đẩy mạnh quá trình đô thị hoá dẫn đến tình trạng môi trờng đô thị ngày càng ô nhiễm . Do vậy trong khuôn khổ bài tiểu luận triết học này em xin dựa vào cặp phạm trù triết học nguyên nhân - kết quả để đề cập đến một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trờng đô thị và một số biện pháp khắc phục sự ô nhiễm môi tr-ờng đô thị .Do đây là lần đầu tiên em viết tiểu luận nên có lẽ không thể tránh đợc những thiếu sót vậy em rất mong đợc các thầy cô giáo , bạn bè giúp đỡ và góp ý kiến . 1Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Hớng triển khai tiểu luận của em đợc thể hiện qua kết cấu nh sau: Phần I : Lời nói đầu . Phần II : Nội dung .I, Vận dụng lý luận thực tiễn triết học :1. Cặp phạm trù Nguyên nhânkết quả :2. Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhânkết quả II, Vận dụng vào thực tế :1. Một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến ô nhiễm môi trờng đô thị .2. Hiện trạng hậu quả của ô nhiễm môi trờng đô thị . 3. Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng trong các khu dân c đô thị . III , Một số mâu thuẫn và cách giải quyết mâu thuẫn :1. Một số mâu thuẫn . 2. Giải quyết mâu thuẫn và biện pháp khắc phụcPhần III : Kết luận chung.2Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368I, vận dụngluận triết học ( cặp phạm trù nguyên nhân kết quả mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhânkết quả )1. Cặp phạm trù nguyên nhân kết quả :Nguyên nhân là sự tác động giữa các mặt hiện tợng quá trình gây ra các biến đổi nhất định. Kết quả là những biến đổi xuất hiện do sự tác động lẫn nhau giữa các mặt hiện tợng quá trình mà có.Ví dụ : Đô thị hoá là nguyên nhân của sự ô nhiễm môi trờng ngày càng trầm trọng hay chất thải công nghiệp độc hại là nguyên nhân còn ô nhiễm môi tr-ờng là kết quả .2. Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhânkết quả .Mối quan hệ nhân quả có tính khách quan, tính khách quan này quy định mối quan hệ nhân quả dựa trên lập trờng duy vật .Do tính phổ biến của mối liên hệ nhân quả nên một nguyên nhân có thể sinh ra nhiều kết quả, một kết quả có thể cũng do nhiều nguyên nhân. Ta có thể lấy ví dụ trên thực tế nh : nguyên nhân là bầu ôzôn bị thủng ảnh hởng đến sức khỏe và sự tồn tại của loài ngời . Nhng kết quả của sự ô nhiễm môi trờng cũng do nhiều nguyên nhân gây nên do con ngời , do công nghiệp , chất thải độc hại . và chính những nguyên nhân này lại gây nên nhiều kết quả khác . Nhiều nguyên nhân nhng chỉ gây ra một kết quả do vậy muốn có đợc một kết quả tốt thì phải biết phát hiện nhiều nguyên nhân, phải biết hạn chế những tác động của nguyên nhân ngợc chiều tạo điều kiện cho nguyên nhân cùng chiều; phải chú trọng đến nguyên nhân chủ yếu, nguyên nhân bên trong . Chẳng hạn nh trong quá trình bảo vệ môi trờng nh hiện nay thì mọi ngời cùng có ý thức bảo vệ thì sẽ nhân lên thuận lợi để đạt đợc kết quả tốt hơn . Hoặc trong dự án bảo vệ môi trờng của Chính phủ có thuận lợi về vốn đầu t nớc ngoài và kỹ thuật xử lý chất thải . thì kết quả đạt hiệu quả cao . Nhng thực tế có không ít nguyên nhân tác động ngợc chiều làm hạn chế 3Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368hoặc triệt tiêu kết quả theo dự định. Có thể lấy ví dụ nh trong quá trình thực hiện dự án bảo vệ môi trờng, thì có một số cán bộ đợc giao nhiệm vụ thực hiện lợi dụng tham nhũng của công .Khi xác định một mối liên hệ nhân quả cụ thể trong một thời gian nào đó nguyên nhân có trớc kết quả vì chỉ có tác động lẫn nhau mới gây ra sự biến đổi. Nhng khi xét cả quá trình mối liên hệ nhân quả thì ta thấy có thể chuyển đổi vị trí cho nhau một cách biện chứng .Ví dụ : bảo vệ môi trờng tốt và mọi ngời có ý thức giữ gìn môi trờng tốt thì sẽ đa đến kết quả môi trờng trong sạch và là nguyên nhân của sự phát triển kinh tế đất nớc bền vững, sức khoẻ của mọi ngời đợc bảo vệ tốt hơn ; kinh tế đất nớc có phát triển bền vững, mọi ngời khoẻ mạnh thì đa đến kết quả đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân mới đợc cải thiện .Nói chung , chúng luôn có mối liên hệ phổ biến với nhau tác động qua lại, qui định sự thâm nhập và chuyển hoá lẫn nhau của sự vật hiện tợng, quá trình.II . Vận dụng vào thực tế :1. Một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến ô nhiễm môi trờng đô thị : Một kết quả do nhiều nguyên nhân và ngợc lại , ô nhiễm môi trờng đô thị hiện nay do một số nguyên nhân cơ bản sau đây và từ một nguyên nhân ô nhiễm môi trờng cũng sinh ra nhiều kết quả.Trong những năm gần đây do quá trình đô thị hoá và do tác động của cơ chế thị trờng giá đất tăng cao nên nhiều ao hồ bị lấp dần để xây nhà và công trình thậm chí có nơi không còn ao và đất trống nữa dẫn đến tình trạng thiếu rãnh thoát nớc, nớc thải từ các hộ gia đình tràn chảy ra đờng vì không có hệ thống thoát nớc điều này đã gây ô nhiễm môi trờng rất nghiêm trọng nhiều chỗ bị ngập ngay cả lúc trời không ma có thể nói là "thiếu nớc sạch thừa nớc bẩn".Nhiều nhà máy trớc đây nằm ngoại thành nay do đô thị hoá đã lọt vào giữa các đô thị với dân c đông đúc gây ô nhiễm môi trờng cho những ngời sống xung quanh .4Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Hơn nữa việc mở rộng không gian đô thị sẽ dần dần chiếm dụng đất nông nghiệp, tài nguyên đất bị khai thác triệt để tỷ lệ cây xanh và mặt nớc trong đô thị bị giảm dẫn đến tình trạng thiếu ôxy không khí ngột ngạt, ô nhiễm. Bề mặt đất thấm nớc, thoát nớc bị suy giảm dẫn đến tình trạng ngập úng nội thành cũng nh ngoại thành.Thực tế là tháng 8/2001 cả thành phố Hà Nội bị ngập trong nớc ma vì nớc không thoát đợc dẫn đến tình trạng ngập úng ô nhiễm môi trờng nghiêm trọng trong thành phố .Không thể không kể đến một nguyên nhân đó là sự bùng nổ về phơng tiện giao thông cơ giới trong đô thị vợt quá khả năng chịu tải của hệ thống giao thông gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông, thải ra nhiều khí bụi độc hại (NO,CO),tiếng ồn gây ô nhiễm môi trờng không khí và tiếng ồn trầm trọng trong đô thị . Đô thị hoá làm tăng dòng ngời di c từ nông thôn ra thành thị làm tăng sức ép về nhà vệ sinh môi trờng đô thị . Một số dân c không tìm đợc chỗ và việc làm ổn định đã lấn chiếm đất công tạo thành các xóm liều xóm bụi , nhà chuột . với điều kiện môi trờng rất kém mất vệ sinh .Do quá trình xây dựng phát triển kinh tế hiện nay các nhà máy công nghiệp , các ngành nghề sản xuất phụ phát triển nhanh ngày càng nhiều do đó mức độ ô nhiễm những nơi có nhà máysản xuất công nghiệp, sản xuất ngành nghề phụ là rất nghiêm trọng .Đó là một số nguyên nhân và hậu quả của việc ô nhiễm môi trờng đô thị tạo nên một thách thức rất lớn đối với môi trờng nớc ta . Nếu không có giải pháp kịp thời và tơng xứng có thể dẫn đến tình trạng môi trờng đô thị ngày càng ô nhiễm, không bền vững và khó khắc phục .Hiện trạng môi trờng đô thị nớc ta hiện nay là rất nghiêm trọng. Do vậy em xin đợc đề cập đến thực trạng môi trờng đô thị nớc ta, hậu quả của mức độ ô nhiễm.2, Thực trạng hậu quả của việc ô nhiễm môi trờng đô thị :a, Hiện trạng môi trờng nớc :5Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Tỷ lệ dân c đợc cấp nớc máy còn rất thấp chất lợng nớc còn kém. Cấp nớc sạch cho đô thị là một trong những điều kiện cơ bản để đảm bảo sinh môi trờng đô thị ,"tỷ lệ dân đô thị đợc cấp nớc sạch tính chung là 53% . Nguồn nớc cung cấp cho đô thị hiện nay là khoảng 70% là lấy từ nguồn nớc mặt, 50% lấy từ nguồn n-ớc ngầm"(1). một số thành phố do khai thác nguồn nớc ngầm quá mức đã gây sụt lún đất đô thị và nguồn nớc ngầm chớm bị ô nhiễm chất hữu cơ. Khai thác nớc ngầm quá mức một số vùng ven biển làm nớc bị mặn hoá .Hiện nay , công nghệ xử lý cấp nớc tại nhiều nhà máy còn nhiều lạc hậu chất lợng nớc cấp không đảm bảo vệ sinh .* Thoát nớc và xử lý nớc thải cha đạt yêu cầu tối thiểu. Hệ thống thoát nớc tại các đô thị hiện nay đều là hệ thống chung cho cả thoát nớc ma , nớc thải công nghiệp . Hệ thống thoát nớc này có 3 nhợc điểm chính là cha có trạm xử lý nớc thải tập trung tiết diện các đờng cống nhỏ và bị bùn cạn lắng đọng làm khả năng thoát nớc kém, hệ thống cống rãnh tha, nhiều nhiều đờng phố không có cống thoát nớc . Hệ thống cống rãnh thoát nớc yếu kém cùng với hồ ao bị san lấp đã gây ra tình trạng úng ngập trầm trọng trong mùa ma rất nhiều nơi, ảnh hởng đến sức khoẻ con ngời và sản xuất kinh tế . Lấy ví dụ nh trận ma tháng 8 -2001 đã làm cả thủ đô tràn ngập trong nớc ma, cán bộ công nhân viên không thể đi làm đợc và một số nhà máycũng bị đóng cửa vì cũng bị ngập dẫn đến sản xuất bị đình đốn ảnh hởng đến phát triển kinh tế của đất nớc ta , hơn thế nữa nó còn ảnh hởng đến sức khoẻ của ngời dân.Tuy nhiên hiện nay Nội đã xây dựng trạm bơm thoát nớc Yên Sở bắt đầu nạo vét sông, thoát nớc nhằm giải quyết cơ bản tình trạng úng ngập trong mùa ma nhng hệ thống thoát nớc nội đô vẫn cha đợc nâng cấp đáng kể nên tình trạng ngập úng trong thời gian gần đây vẫn xảy ra nghiêm trọng Nớc thải bệnh viện : chứa rất nhiều mầm mống gây bệnh truyền nhiễm và các hoá chất độc hại. Mà các nguồn nớc thải này chỉ đợc xử lý sơ bộ lại thải trực tiếp vào nguồn nớc mặt đó chính là nguyên nhân chủ yếu gây nên ô nhiễm môi tr-(1) Cục môi trờng. Báo cáo quan trắc môi trờng 12 - 20006Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368ờng nớc mặt đô thị còn các nguyên nhân kia chỉ là nguyên nhân bên trong . Và cho dù nó là nhiều nguyên nhân hay một nguyên nhân thì nó cũng gây nên nhiều kết quả bởi nó có mối liên hệ biện chứng với nhau .* Hiện trạng ô nhiễm môi trờng nớc đô thị Tình hình chung các đô thị là môi trờng nớc mặt đều là nơi tiếp nhận các nguồn nớc cha đợc xử lý nên đã bị ô nhiễmnơi bị ô nhiễm nặng . "Nồng độ chất ô nhiễm trong nớc mặt thờng cao nh chất rắn lửng lơ nhu cầu ôxy sinh hoá , nhu cầu oxy hoá học , nitơrit , nitơrat gấp từ hai đến 5 lần thậm chí từ 10 đến 15 lần tiêu chuẩn cho phép (TCCP) đối với nguồn nớc mặt . Lợng hóa học côli vợt TCCP hàng trăm lần . Ngoài chất ô nhiễm hữu cơ trên môi truờng nớc mặt đô thị một số nơi còn bị ô nhiễm kim loại nặng và hoá chất độc hại nặng nh thuỷ ngân asen ,clo, phenon . dẫn đến tình trạng sức khoẻ ngày càng suy thoái số bệnh nhân tại khoa chống độc các bệnh viện ngày càng tăng nhanh nhà nớc đã phải đầu t rất nhiều tiền vào chữa trị cho ngời dân và còn dẫn đến nhiều ảnh hởng khác. b, Hiện trạng môi trờng không khí :* Ô nhiễm bụi rất trầm trọngở hầu hết các đô thị đều bị ô nhiễm rất trầm trọng tới mức báo động "nồng độ bụi trung bình các thành phố là 0,4 đến 0,5 mg/m, nồng độ bụi các khu dân c bên cạnh các nhà máy , xí nghiệp hay gần đờng giao thông lớn đều vợt TCCP từ 1,5 đến 3 lần nơi bị ô nhiễm lớn nhất trong các địa điểm là khu dân c gần các nhà máy xi măng Hải Phòng ."(3). Ô nhiễm bụi chủ yếu do giao thông vận tải xây dựng sửa chữa nhà cửa và một phần do sản xuất công nghiệp gây ra .Tuy vậy , theo số liệu của trạm quan trắc môi trờng quốc gia cho thấy ô nhiễm bụi các khu dân c đô thị gần các khu công nghiệp từ năm 1995 đến nay có chiều hớng giảm dần có thể là do việc kiểm soát các nguồn thải công nghiệp ngày càng tốt hơn, ngợc lại ô nhiễm bụi khu dân c thông thờng trong khu đô thị ngày càng tăng có thể là do hoạt động đô thị hoá đặc biệt là hoạt động giao thông và xây dựng trong đô thị ngày càng gia tăng .* Ô nhiễm các khí SO2 , CO , NO2 .(3) Cục môi trờng. Báo cáo kết quả quan trắc môi trờng 12 - 20007Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368"Nồng độ khí SO2 , CO , NO2 một số khu trung c gần khu công nghiệp thì vợt quá mức độ cho phép nhiều lần, một số nút giao thông lớn trong đô thị nồng độ khí NO2 vợt quá TCCP " .(4) * Ô nhiễm tiếng ồn đô thị :Theo kết quả quan trắc cho thấy mức độ ồn ào ngoài nhà vào buổi tối thì vợt quá TCCP. Tỷ lệ cây xanh thấp cũng là nguyên nhân ảnh hởng đến ô nhiễm môi trờng đô thị tỷ lệ cây xanh các khu công nghiệp , khu đô thị còn quá thấp cho dù trong thời gian gần đây khắp các nớc ta hầu hết đã quan tâm trồng cây xanh hơn . " một số khu công nghiệp khi thẩm duyệt xây dựng thì không thực hiện yêu cầu của Khoa học công nghệ môi trờng là phải dành 15% diện tích để trồng cây xanh "(5)c, Ô nhiễm chất thải rắn đô thị là vấn đề bức xúc * Chất thải rắn sinh hoạt Lợng chất thải rắn sinh hoạt thải ra với khối lợng cực kỳ lớn mà vấn đề thu gom xử lý chất thải rắn vẫn cha đợc khắc phục mà hiện nay Việt Nam, ngời tiêu dùng thờng sử dụng túi nilông dựng mọi vật dụng, đồ ăn thức uống . mà thành phần nilong , chất dẻo , cao su trong chất thải sinh hoạt ngày càng tăng nhanh thành phần này không thể phân hủy bằng giải pháp chôn lấp, hay tự tiêu huỷ .*Chất thải rắn y tế :Lợng rác thải nguy hại phát sinh hàng ngày từ các cơ sở y tế nớc ta lớn "-ớc tính từ 50 đến 70 tấn /ngày (chiếm 20% tổng rác thải y tế phát sinh)" (6)* Tình hình thu gom và xử lý chất thải rắn đô thị nớc ta .Hiện nay tình hình thu gom chất thải còn rất thấp so với yêu cầu đặt ra. Tuy vậy tỷ lệ thu gom chất thải rắn đô thị ngày một tăng nhng một số nơi cha có tổ chức thu gom chất thải rắn và cha có bãi rác đổ chung Biện pháp xử lý chất thải rắn hiện nay chủ yếu là chôn lấp nhng cha có bãi chôn lấp chất thải rắn nào đạt (4) Tạp chí bảo vệ môi trờng số 6 - 2001(5) Trích báo cáo dự án điều tra khảo sát định hớng bảo vệ môi trờng năm 2000(6) Tạp chí bảo vệ môi trờng số 5 năm 20018Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368tiêu chuẩn kỹ thuật vệ sinh môi trờng gây mất vệ sinh mỹ quan và ảnh hởng tới không khí trong lành .* Nhà vệ sinh cha hợp tiêu chuẩn vệ sinh Xí và cầu tiêu không hợp vệ sinh là vấn đề bức xúc về vệ sinh môi trờng nhiều đô thị nớc ta , một số nơi trong thành phố vẫn còn tồn tại xí thùng hay cầu tiêu ngay trên sông , kênh rạch rất mất vệ sinh.* Việc tái sử dụng và tái chế chất thải rắn .Tái sử dụng và chế chất thải rắn là một giải pháp quan trọng và là xu hớng phát triển của tất cả các nớc đang đợc áp dụng để giảm lợng giảm lợng chất thải cần vận chuyển và xử lý đồng thời mang lại lợi ích kinh tế không nhỏ nhng tiếc rằng nớc ta cha phát triển công nghiệp tái sử dụng và tái chế chất thải .3, Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng trong các khu dân c đô thị :Do hậu quả của quá trình phát triển đô thị trớc đây không xét tới yêu cầu bảo vệ môi trờng và thiếu tầm nhìn xa nên nhiều xí nghiệp nằm ngoài phạm vi đô thị nay đã lọt vào khu dân c đô thị , các cơ sở này thuờng dùng thiết bị lạc hậu cơ sở vật chất yếu kém nên gây ra ô nhiễm môi trờng trầm trọng với môi trờng xung quanh .Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trờng nghiêm trọng là rất cần thiết , và là một đề án lớn do Bộ Khoa học và Bảo vệ môi trờng thực hiện và một số thành phố đã đóng cửa bãi chôn rác không hợp vệ sinh và chế biến thành phân compos , để tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển một số cơ sở gây ô nhiễm môi trờng nghiêm trọng . Một số xí nghiệp gây ô nhiễm môi trờng nghiêm trọng thành phố đã đợc di chuyển toàn bộ hay một vài công đoạn sản xuất ra khỏi nội thành nhng nhìn chung quá trình xử lý các cơ sở này còn gặp khó khăn cả về kinh tế kỹ thuật và các vấn đề có liên quan .(7)III, Một số mâu thuẫn và cách giải quyết mâu thuẫn :(7) Báo cáo dự án điều tra khảo sát định hớng bảo vệ môi trờng đô thị 20009Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 (đề xuất và biện pháp khắc phục để quản lý môi trờng xanh sạch đẹp) 1, Một số mâu thuẫn : Nh chúng ta đã thấy hiện trạng ô nhiễm môi trờng đô thị hiện nay là rất nghiêm trọng do đó ta cần phải có biện pháp quản lý môi trờng đô thị một cách chặt chẽ để khắc phục hậu quả của ô nhiễm môi trờng đô thị . Tuy nhiên trong quá trình quản lý còn gặp rất nhiều khó khăn và yếu kém trong công tác quản lý Bộ máy tổ chức quản lý môi trờng đô thị nói chung và quản lý môi trờng đô thị nói riêng trung ơng cũng nh địa phơng hiện cha tơng xứng với nhiệm vụ đặt ra không thống nhất quản lý từ trung ơng cho đến địa phơng (cấp quận, phờng .) Đội ngũ cán bộ thiếu về số lợng yếu về chất lợng . Cần phải đào tạo một đội ngũ cán bộ về quản lý môi trờng . Hệ thống văn bản pháp luật về môi trờng còn cha đầy đủ và thiếu đồng bộ, một số văn bản đã lạc hậu không phù hợp nhng cha đợc thay thế hay sửa đổi kịp thời .Việc thực thi luật lệ đã ban hành cha nghiêm , còn nhiều hành vi gây ô nhiễm môi trờng cha đợc xử lý kịp thời . Nguyên tắc quản lý môi trờng "gây ô nhiễm phải nộp phạt " cha đợc áp dụng triệt để . Cơ chế phân phối còn kém hiệu quả . Nhận thức và ý thức chấp hành của cộng đồng dân c và các nhà sản xuất cha cao . Các công trình lớn mang tầm chiến lợc quốc gia nh các quy hoạch phát triển kinh tế của quốc gia . đã đợc phê duyệt mà không thông qua thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trờng Đầu t bảo vệ môi trờng còn thấp đặc biệt là việc đầu t cho việc xử lý chất thải còn thiếu kể cả của khu vực nhà nớc lẫn t nhân của các cơ sở sản xuất kinh doanh lẫn công trình công cộng nh các bãi chôn lấp chất thải cơ sở tập trung chất thải nguy hại .Tóm lại việc viện trợ cho đầu t cho môi trờng là rất nhỏ , cha đầy đủ và toàn diện . Quy hoạch mạng lới quan trắc và phân tích môi trờng quốc gia cha đợc chính phủ phê duyệt nên gặp khó khăn trong việc xác định. Nguồn kinh phí hoạt động của mạng lới cha thể đánh giá chính xác và kịp thời diễn biến môi trờng nớc ta .10[...]... nhau của sự vật hiện tợng, quá trình.II . Vận dụng vào thực tế :1. Một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến ô nhiễm môi trờng ô thị : Một kết quả do nhiều nguyên nhân và ngợc lại , ô nhiễm môi trờng ô thị hiện nay do một số nguyên nhân cơ bản sau đây và từ một nguyên nhân ô nhiễm môi trờng cũng sinh ra nhiều kết quả. Trong những năm gần đây do quá trình ô thị hoá và do tác động của cơ chế thị trờng... nay do ô thị hoá đà lọt vào giữa các ô thị với dân c đông đúc gây ô nhiễm môi trờng cho nh÷ng ngêi sèng xung quanh .4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368I, vËn dông lý luận triết học ( cặp phạm trù nguyên nhân kết quảmối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhânkết quả )1. Cặp phạm trù nguyên nhân kết quả : Nguyên nhân là sự tác động giữa các mặt hiện... gây ra các biến đổi nhất định. Kết quả là những biến đổi xuất hiện do sự tác động lẫn nhau giữa các mặt hiện tợng quá trình mà có.Ví dụ : ô thị hoá là nguyên nhân của sự ô nhiễm môi trờng ngày càng trầm trọng hay chất thải công nghiệp độc hại là nguyên nhân còn ô nhiễm môi tr-ờng là kết quả .2. Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhânkết quả .Mối quan hệ nhân quả có tính khách quan, tính khách... quan hệ nhân quả dựa trên lập trờng duy vật .Do tính phổ biến của mối liên hệ nhân quả nên một nguyên nhân có thể sinh ra nhiều kết quả, một kết quả có thể cũng do nhiều nguyên nhân. Ta có thể lấy ví dụ trên thực tế nh : nguyên nhân là bầu ôzôn bị thủng ảnh hởng đến sức khỏe và sự tồn tại của loài ngời . Nhng kết quả của sự ô nhiễm môi trờng cũng do nhiều nguyên nhân gây nên do con ngời , do công... trạng ô nhiễm môi trờng cũng nh mức độ ô nhiễm môi trờng ô thị Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển đất nớc . Do vậy Chính Phủ cần tìm ra nhiều biện pháp ngăn chặn sự suy thoái môi trờng nói chung và môi trờng ô thị nói riêng. Vậy nhiệm vụ của Chính Phủ là phải bảo vệ môi trờng song Chính Phủ không thể tự mình làm đợc tất cả. Do vậy để bảo vệ môi trờng cần có sự tham gia của mọi công... chính những nguyên nhân này lại gây nên nhiều kết quả khác Nhiều nguyên nhân nhng chỉ gây ra một kết quả do vậy muốn có đợc một kết quả tốt thì phải biết phát hiện nhiều nguyên nhân, phải biết hạn chế những tác động của nguyên nhân ngợc chiều tạo điều kiện cho nguyên nhân cùng chiều; phải chú trọng đến nguyên nhân chủ yếu, nguyên nhân bên trong . Chẳng hạn nh trong quá trình bảo vệ môi trờng nh... .Ví dụ : bảo vệ môi trờng tốt và mọi ngời có ý thức giữ gìn môi trờng tốt thì sẽ đa đến kết quả môi trờng trong sạch và là nguyên nhân của sự phát triển kinh tế đất nớc bền vững, sức khoẻ của mọi ngời đợc bảo vệ tốt hơn ; kinh tế đất nớc có phát triển bền vững, mọi ngời khoẻ mạnh thì đa đến kết quả đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân mới đợc cải thiện . Nói chung , chúng luôn có mối liên hệ... Cấp nớc sạch cho ô thị là một trong những điều kiện cơ bản để đảm bảo sinh môi trờng ô thị ,"tỷ lệ dân ô thị đợc cấp nớc sạch tính chung là 53% . Nguồn nớc cung cấp cho ô thị hiện nay là khoảng 70% là lấy từ nguồn nớc mặt, 50% lấy từ nguồn n-ớc ngầm"(1). một số thành phố do khai thác nguồn nớc ngầm quá mức đà gây sụt lún đất ô thị và nguồn nớc ngầm chớm bị ô nhiễm chất hữu cơ.... 0918.775.368hoặc triệt tiêu kết quả theo dự định. Có thể lấy ví dụ nh trong quá trình thực hiện dự án bảo vệ môi trờng, thì có một số cán bộ đợc giao nhiệm vụ thực hiện lợi dụng tham nhũng của công Khi xác định một mối liên hệ nhân quả cụ thể trong một thời gian nào đó nguyên nhân có trớc kết quả vì chỉ có tác động lẫn nhau mới gây ra sự biến đổi. Nhng khi xét cả quá trình mối liên hệ nhân quả thì ta thấy... trong quá trình bảo vệ môi trờng nh hiện nay thì mọi ngời cùng có ý thức bảo vệ thì sẽ nhân lên thuận lợi để đạt đợc kết quả tốt hơn . Hoặc trong dự án bảo vệ môi trờng của Chính phủ có thuận lợi về vốn đầu t nớc ngoài và kỹ thuật xử lý chất thải thì kết quả đạt hiệu quả cao . Nhng thực tế có không ít nguyên nhân tác động ngợc chiều làm hạn chế 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn . http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.36 8vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân kết quả để nói về vấn đề ô nhiễm môi trờng ô thịlời nói đầuTrong. vào cặp phạm trù triết học nguyên nhân - kết quả để đề cập đến một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trờng ô thị và một số biện pháp khắc phục sự ô nhiễm
- Xem thêm -

Xem thêm: VẬN DỤNG CẶP PHẠM TRÙ NGUYÊN NHÂN KẾT QUẢ ĐỂ NÓI VỀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ.DOC, VẬN DỤNG CẶP PHẠM TRÙ NGUYÊN NHÂN KẾT QUẢ ĐỂ NÓI VỀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ.DOC, VẬN DỤNG CẶP PHẠM TRÙ NGUYÊN NHÂN KẾT QUẢ ĐỂ NÓI VỀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ.DOC

Từ khóa liên quan