0

Giáo trình Vẽ kỹ thuật (Nghề: Cắt gọt kim loại - CĐ/TC) - Trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp

96 3 0
  • Giáo trình Vẽ kỹ thuật (Nghề: Cắt gọt kim loại - CĐ/TC) - Trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 11:16

Giáo trình Vẽ kỹ thuật cung cấp cho người học những kiến thức như: Trình bày bản vẽ kỹ thuật theo tiêu chuẩn Việt Nam; hình chiếu vuông góc; hình chiếu trục đo; biểu diễn của vật thể. Mời các bạn cùng tham khảo! TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỒNG THÁP KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH MƠN HỌC: VẼ KỸ THUẬT NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG/TRUNG CẤP (Ban hành kèm theo Quyết định số:……, ngày……, tháng……, năm 2017 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp) Đồng Tháp, năm 2017 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu thuộc loại sách giáo trình nên nguồn thơng tin đƣợc phép dùng ngun trích dùng cho mục đích đào tạo tham khảo Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh bị nghiêm cấm LỜI GIỚI THIỆU Để đáp ứng nhu cầu tài liệu học tập cho học sinh - sinh viên tài liệu cho giáo viên giảng dạy Giáo trình “VẼ KỸ THUẬT” mơn học kỹ thuật sở chƣơng trình đào tạo nghề Cơ khí - Trình độ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề Nhóm biên soạn tham khảo tài liệu: “Vẽ kỹ thuật” dùng cho sinh viên trƣờng cao đẳng, Đại học kỹ thuật tác giả Trần Hữu Quế Nguyễn Văn Tuấn, Tài liệu “Vẽ kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế” biên dịch Trần Hữu Quế Nguyễn Văn Tuấn nhiều tài liệu khác Mặc dù có nhiều cố gắng, song khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong đƣợc đồng nghiệp bạn đọc góp ý kiến để tập tài liệu ngày hoàn chỉnh Xin trân thành cảm ơn! Đồng Tháp, ngày …tháng … năm 2017 Tham gia biên soạn Chủ biên: MỤC LỤC TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN LỜI GIỚI THIỆU CHƢƠNG 1: TRÌNH BÀY BẢN VẼ KỸ THUẬT THEO TIÊU CHUẨN VIỆT NAM Một số quy ƣớc vẽ kỹ thuật Vẽ hình học 27 CHƢƠNG 2: HÌNH CHIẾU VNG GĨC 43 Khái niệm phép chiếu 44 Hệ thống mặt phẳng hình chiếu – Đồ thức 47 Hình chiếu khối hình học 56 CHƢƠNG 3: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO 64 Khái niệm hình chiếu trục đo 64 Phân loại hình chiếu trục đo 65 Cách dựng hình chiếu trục đo 69 CHƢƠNG 4: BIỂU DIỄN CỦA VẬT THỂ 73 Khái niệm 73 Hình cắt 73 Mặt cắt 81 Hình trích 83 Hình chiếu phụ 84 Hình chiếu riêng phần 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 CHƢƠNG 1: TRÌNH BÀY BẢN VẼ KỸ THUẬT THEO TIÊU CHUẨN VIỆT NAM Mã chƣơng: CMH13-01 Mục tiêu: - Trình bày đƣợc kiến thức tiêu chuẩn vẽ, loại dụng cụ vẽ, phƣơng pháp lựa chọn, sử dụng dụng cụ vật liệu vẽ - Lựa chọn, sử dụng đƣợc dụng cụ vật liệu vẽ - Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động sáng tạo học tập Một số quy ƣớc vẽ kỹ thuật - Dụng cụ vẽ cách sử dụng Ván vẽ - Ván vẽ làm gỗ mềm, mặt ván phẳng nhẵn, hai mép trái phải nẹp gỗ cứng để mặt ván không bị vênh (Hình - 1) - Mép trái ván dùng để trƣợt thƣớc chữ T - Ván vẽ đƣợc đặt lên bàn vẽ điều chỉnh đƣợc độ dốc Thƣớc T - Thƣớc T làm gỗ hay chất dẻo Thƣớc T gồm có thân ngang dài đầu T (Hình 2) - Mép trƣợt đầu T vng góc với mép thân ngang Thƣớc chữ T dùng để kẻ đƣờng nằm ngang - Để kẻ đƣờng song song nằm ngang, ta trƣợt thƣớc T dọc theo mép trái ván vẽ Hình - - Khi đặt giấy vẽ lên ván vẽ, phải đặt cho mép tờ giấy song song với mép thân ngang thƣớc T (Hình - 3) Êke - Êke dùng để vẽ thƣờng hai chiếc, có hình tam giác vng cân gọi Êke 450 có hình nửa tam giác gọi êke 60 (Hình 1- 4) Êke làm gỗ hay chất dẻo - Êke phối hợp với thƣớc chữ T hay thƣớc dẹt để vạch đƣờng thẳng đứng hay đƣờng xiên (Hình - 5) Hình - - Dùng êke vẽ đƣợc góc nhọn 300; 450; 600; góc bù chúng (Hình - 6) Compa - Compa vẽ Dùng để vẽ đƣờng tròn Compa loại thƣờng dùng để vẽ đƣờng trịn có đƣờng kính từ 12mm trở lên Khi vẽ đƣờng trịn có đƣờng kính lớn 150mm chắp thêm cần nối Để vẽ đƣờng trịn có đƣờng kính nhỏ 12mm dùng loại com pa đặc biệt Khi vẽ đƣờng tròn cần giữ cho đầu kim nằm mặt phẳng vng góc với mặt giấy, dùng ngón tay trỏ ngón tay cầm đầu núm com pa quay liên tục theo chiều định (Hình - 7) Hình - Hình - - Compa đo Dùng để lấy độ dài đoạn thẳng đặt lên vẽ Khi đo ta so hai đầu kim compa với hai mút đoạn thẳng cần lấy, đặt đoạn thẳng lên vẽ cách ấn nhẹ hai đầu kim xuống giấy vẽ (Hình - 8) Thƣớc cong Dùng để vẽ đƣờng cong nhƣ đƣờng elíp, đƣờng sin Khi vẽ, trƣớc hết phải xác định số điểm thuộc đƣờng cong, sau chọn cung thƣớc cho cung số điểm (khơng điểm) đƣờng cong phải vẽ (Hình 1- ), lần lƣợt nối điểm ta đƣợc đƣờng cong Bút chì Khi vẽ thƣờng dùng số vật liệu nhƣ giấy vẽ, bút chì, tẩy, đinh mũ Bút chì đen dùng để vẽ có loại: - Loại cứng ký hiệu H Loại cứng gồm : H, 2H, 3H, 4H, - Loại mềm ký hiệu B Loại mềm gồm có : B, 2B, 3B, 4B, - Loại vừa có ký hiệu HB Con số lớn độ cứng hay độ mềm bút chì lớn Trong vẽ kỹ thuật thƣờng dùng bút chì cứng để vẽ nét mảnh, dùng bút chì mềm hay bút chì vừa để tô đậm viết chữ 1.1 Khổ giấy TCVN 7285: 2003 (ISO 5475 : 1999) Tài liệu kĩ thuật sản phẩmKhổ giấy cách trình bày tờ giấy vẽ , thay TCVN -74 Tiêu chuẩn quy định khổ giấy cách trình bày tờ giấy trƣớc in vẽ kĩ thuật , bao gồm vẽ kỹ thuật đƣợc lập máy tính điện tử Khổ giấy đuợc xác định kích thƣớc mép ngồi vẽ (Hình – 10 a) Khổ giấy có loại : - Khổ giấy - Khổ giấy phụ * Khổ giấy (khổ 44) có kích thƣớc 1189  841 ký hiệu A0 * Khổ giấy khác đƣợc chia từ khổ giấy Khổ giấy Ao có loại tƣơng ứng với ký hiệu là: A1, A2, A3, A4 (Bảng - 1) Hình – 10 a Bảng - : Ký hiệu kích thước khổ giấy Kí hiệu khổ giấy Kích thước cạnh khổ giấy (mm) Kí hiệu tương ứng 44 24 1189  841 594  841 A0 A1 22 12 11 594  420 297  420 297  210 A2 A3 A4 Các khổ giấy TCVN 2-74 tƣơng ứng với khổ giấy dãy ISO-A tiêu chuẩn quốc tế ISO 5457 - 1999 (Hình – 10 b) Ngồi khổ giấy cịn cho phép dùng khổ giấy phụ Các khổ giấy đƣợc qui định TCVN 7285 Kích thƣớc cạnh khổ giấy phụ bội số kích thƣớc cạnh khổ giấy 11 (A4) A2 A1 A4 A3 A4 Khung tªn b, c, Hình.1-10b 1.2 Đƣờng nét Tiêu chuẩn vẽ kỹ thuật TCVN – 20- 2002 ( ISO 128 -24 1999 ) Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc chung biểu diễn Phần 24 quy ƣớc vẽ thiết lập loại nét vẽ, tên gọi, hình dạng chúng qui tắc nét vẽ vẽ kỹ thuật a Chiều rộng nét vẽ Chiều rộng nét vẽ cần chọn cho phù hợp với kích thƣớc, loại vẽ lấy dãy kích thƣớc sau: 0,18; 0,25; 0,35; 0,5; 0,7; 1; 1,4; 2mm Qui định dùng hai chiều rộng nét vẽ vẽ, tỉ số chiếu rộng nét đậm nét mảnh không đƣợc nhỏ hon : 10 3.2 Qui định mặt cắt - Cách ghi mặt cắt nhƣ cách ghi hình cắt: vị trí mặt phẳng cắt đƣợc vẽ nét cắt, hƣớng chiếu đƣợc thể mũi tên chữ hoa đƣợc ghi cho mặt cắt (Hình 4.3 - 5) - Mọi trƣờng hợp mặt cắt có ghi chú, trừ trƣờng hợp mặt cắt hình đối xứng, đồng thời vết mặt phẳng cắt trùng với trục đối xứng mặt cắt khơng cần ghi hình cắt (Hình 4.3 - 6) - Trƣờng hợp mặt cắt rời hay mặt cắt chập khơng có trục đối xứng trùng với vết mặt cắt hay đƣờng kéo dài mặt phẳng cắt, cần vẽ nét cắt, mũi tên hƣớng chiếu mà không cần ghi kí hiệu chữ ( Hình 4.3 - ) - Mặt cắt đƣợc đặt theo hƣớng mũi tên, cho phép đặt mặt cắt vị trí vẽ Nếu mặt cắt đƣợc xoay chữ kí hiệu có dấu hiệu đƣợc xoay (Hình 4.3 - 8) - Đối với số mặt cắt giống hình dạng, nhƣng khác vị trí góc độ cắt vật thể mặt cắt đƣợc ký hiệu chữ hoa (Hình 4.3 - 9) - Trong số trƣờng hợp, cho phép dùng mặt trụ để cắt Khi mặt cắt đƣợc vẽ trải phẳng (Hình 4.3 - 10) Hình 4.3 - Hình 4.3 - Hình 4.3 - Hình 4.3 - 82 Hình 4.3 - Hình trích Hình trích hình biểu diễn chi tiết (thƣờng đƣợc phóng to) trích từ hình biểu diễn có Hình trích thể rõ ràng tỉ mỉ đƣờng nét, hình dạng kích thƣớc phận đƣợc biểu diễn ( Hình 4.4 - ) Để dẫn phần đƣợc trích từ hình biểu diễn có, ngƣời ta qui định dùng đƣờng tròn vẽ nét liền mảnh khoang phần đƣợc trích ghi số thứ tự chữ La Mã Trên hình trích có ghi số thứ tự tƣơng ứng tỷ lệ nhƣ : Hình 4.4 – 83 Hình chiếu phụ Hình chiếu phụ hình chiếu phận vật thể lên mặt phẳng không song song với mặt phẳng hình chiếu Hình chiếu phụ đƣợc sử trƣờng hợp vật thể có phận có bề mặt khơng song song với hình chiếu nào, chiếu lên mặt phẳng hình chiếu hình chiếu thu đƣợc bị biến dạng hình dạng kích thƣớc Hình 4.5 hình chiếu phụ 84 Hình chiếu riêng phần Hình chiếu riêng phần hình chiếu phận vật thể lên mặt phẳng hình chiếu Hình chiếu riêng phần đƣợc sử trƣờng hợp khơng cần thiết phải vẽ hình chiếu tồn vật thể Hình 4.6 hình chiếu riêng phần Chú ý: Hình chiếu phụ hình chiếu riêng phần cần phải ghi cho chúng bao gồm: - Mũi tên hƣớng chiếu đƣợc đặt vng góc với bề mặt cần đƣợc biểu diễn - Chữ hoa hƣớng chiếu đƣợc đặt sát mũi tên chữ hoa để tên hình chiếu đƣợc đặt phía hình chiếu tƣơng ứng, bên dƣới chữ hoa có gạch chân - Nếu hình chiếu phụ hình chiếu riêng phần đƣợc đặt vị trí liên hệ trực tiếp với hình chiếu khơng cần ghi ký hiệu - Cho phép xoay hình chiếu phụ đến vị trí song song với hình chiếu bản, phía chữ ký hiệu tên hình chiếu có vẽ mũi tên cong hình chiếu xoay - Hình chiếu riêng phần hình chiếu phụ đƣợc giới hạn nét lƣợn sóng khơng vẽ đƣờng giới hạn nhƣ phần vật thể đƣợc biểu diễn có ranh giới rõ rệt 85 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƢƠNG Câu hỏi: Thế hình chiếu ? Các hình chiếu phƣơng pháp chiếu góc thứ đƣợc bố trí nhƣ ? Sự khác hình chiếu phụ hình chiếu riêng phần / Cách ký hiệu hình chiếu nhƣ ? Thế hình cắt ? Hình cắt dùng để làm ? Cách phân loại hình cắt kí hiệu hình cắt nhƣ ? Bài tập: Đọc hình chiếu vật thể hình Avà B ? Nêu tên gọi hình chiếu kí hiệu cho hình chiếu bên phải? 86 87 Vẽ hình chiếu vng góc ghi kích thƣớc vật thể theo hình chiếu trục cho 88 Vẽ hình cắt A - A vật thể cho hình chiếu sau 89 Vẽ hình cắt A - A vật thể cho hình chiếu sau 90 TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Chƣơng Câu Có tiêu chuẩn trình bày vẽ là: Tiêu chuẩn khổ giấy Tiêu chuẩn khung vẽ khung tên Tiêu chuẩn tỷ lệ Tiêu chuẩn nét vẽ Tiêu chuẩn chữ viết Tiêu chuẩn vè ghi kích thƣớc Câu Khung tên phải bố trí góc phải phía dƣới vẽ, đƣợc dùng để ghi tên vẽ thông tin vẽ… Câu Tỷ lệ tỷ số kích thƣớc dài đo đƣợc hình biểu diễn vẽ với kích thƣớc dài thực tƣơng ứng đo đƣợc vật thể Kích thƣớc ghi vẽ khơng phụ thuộc vào kích thƣớc hình vẽ Câu Kích thƣớc dùng mm, Nếu dùng đơn vị khác nhƣ cm, dm, m ta phải có đơn vị sau chữ số kích thƣớc Câu Có yếu tố Đƣờng kích thƣớc, đƣờng gióng, mũi tên chữ số kích thƣớc Chƣơng Câu Sử dụng tính chất đƣờng thẳng song song ( Hình 2-1) Câu ( Hình 2-7) Câu Xẩy trƣờng hợp Cung trịn tiếp xúc ngồi với đƣờng trịn ( Bảng 2-4a) Cung tròn tiếp xúc với đƣờng tròn( Bảng 2-4b) Cung tròn tiếp xúc với đƣờng trịn tiếp xúc ngồi với đƣờng trịn khác( Bảng 2-4c) Câu ( Hình 2-10a) Câu ( Hình 2-10 a,b) Câu Cung nối tiếp cung nằm hai tiếp điểm Bài tập Căn theo kích thƣớc cho hình vẽ, phân tích cung nối tiếp đƣờng đƣợc xác định Từ bố trí hình cách vẽ đƣờng trục đƣờng tâm 91 Tiếp theo vẽ cung trịn xác định đƣợc tâm sau vẽ cung đƣợc nối tiếp Cuối tô đậm nét, cung đƣợc giới hạn tiếp điểm ghi kích thƣớc Chƣơng Câu Muốn vẽ hình chiếu khối đa diện ta vẽ hình chiếu đỉnh, cạnh,và mặt đa diện Câu Để xác định xem điểm có nằm mặt khối đa diện không ta xác định xem điểm có thuộc đƣờng thẳng thuộc măt đa diện không? Bài tập - Dựng hệ trục tọa độ - Vẽ hình chiếu thứ sau tìm hình chiếu điểm Ví dụ hình vẽ C1 C3 C2 Chƣơng Câu Hình chiếu vật thể lên mặt phẳng chiếu gọi hình chiếu bản, hình chiếu đƣợc bố trí theo ( hình 4-3 ) Câu Hình chiếu phụ hình chiếu mà mặt phẳng chiếu khơng song với mặt phẳng hình chiếu cịn hình chiếu riêng phần mặt phẳng chiếu song song với mặt phẳng chiếu Câu Hình cắt hình chiếu sau tƣởng cắt phần vật thể, mục đích hình cắt để thể rõ kết cấu bên vật thể Câu Để phân loại mặt phẳng cắt ngƣời ta dựa vào vị trí mặt phẳng cắt số lƣợng mặt phẳng cắt Bài tập Hình A gồm có: Hình chiếu đứng, hình chiếu hình chiếu phụ 92 Ký hiệu nhƣ hình vẽ Hình B gồm có : Hình chiếu đứng, hình chiếu hình chiếu phụ Ký hiệu nhƣ hình vẽ A A-A A A-A Sử dụng phƣơng pháp phân tích vật thể làm khối hình học ta lần lƣợt vẽ hình chiếu cho khối Ví dụ hình C hình đầu ta phân tích làm khối: Khối đế hình chữ nhật có kích thƣớc( 55, 14, 60 ) 93 Khối hình thang cân có kích thƣớc( 30, 60, 15,70) Khối khối thang cân Hình chiếu chúng nhƣ sau Trƣớc hết chép lại hai hình chiếu nét mảnh, sau theo vị chí mặt phẳng cắt vẽ hình cắt sau tơ đậm vẽ Ví dụ vẽ hình Từ hình chiếu cho vào vết mặt phẳng cắt ta vẽ hình cắt cho hình ví dụ hình A-A A A 94 Chƣơng Câu Hình chiếu trục đo hình chiếu thể đồng thời hình biểu diễn chiều vật thể Tùy theo loại hình chiếu trục đo mà hệ số biến dạng theo trục có khác Câu Để phân loại hình chiếu trục đo ngƣời ta dựa vào phƣơng chiếu hệ số biến dạng Thƣờng dùng loại hình chiếu trục đo vng góc hình chiếu trục đo xiên góc cân Câu Phƣơng pháp tọa độ phƣơng pháp dùng để dựng hình chiếu trục đo Bài tập 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] I.X.VU’SNEPÔNXKI (Hà Quân dịch) Vẽ Kỹ Thuật, NXB Công Nhân Kỹ Thuật Hà Nội, 1986 [2] Phạm Thị Hoa Giáo Trình Vẽ Kỹ Thuật (dùng trƣờng trung học chuyên nghiệp), NXB Hà Nội, 2005 [3] PGS Trần Hữu Quế - GVC Nguyễn Văn Tuấn Giáo Trình Vẽ Kỹ Thuật sách dùng cho trƣờng đào tạo hệ cao đẳng, NXB Giáo Dục, 2007 [4] PGS Trần Hữu Quế - GVC Nguyễn Văn Tuấn Vẽ Kỹ Thuật giáo trình dạy nghề, NXB Khoa Học Kỹ Thuật, 2005 [5] Trần Hữu Quế -Nguyễn Văn Tuấn - Bài tập vẽ kỹ thuật khí, Tập 1, Tập 2, NXBGD 2006 [6] Trần Hữu Quế Vẽ kỹ thuật khí, Tập 1, Tập 2, NXB Giáo Dục, 2004 [7] Trần Hữu Quế; Bài tập vẽ kỹ thuật; Nhà xuất giáo dục (hệ cao đẳng) 96 ... tập cho học sinh - sinh viên tài liệu cho giáo viên giảng dạy Giáo trình “VẼ KỸ THUẬT” mơn học kỹ thuật sở chƣơng trình đào tạo nghề Cơ khí - Trình độ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề Nhóm biên soạn... TRÌNH BÀY BẢN VẼ KỸ THUẬT THEO TIÊU CHUẨN VIỆT NAM Mã chƣơng: CMH1 3-0 1 Mục tiêu: - Trình bày đƣợc kiến thức tiêu chuẩn vẽ, loại dụng cụ vẽ, phƣơng pháp lựa chọn, sử dụng dụng cụ vật liệu vẽ -. .. tªn b, c, Hình. 1-1 0b 1.2 Đƣờng nét Tiêu chuẩn vẽ kỹ thuật TCVN – 2 0- 2002 ( ISO 128 -2 4 1999 ) Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc chung biểu diễn Phần 24 quy ƣớc vẽ thiết lập loại nét vẽ, tên gọi, hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Vẽ kỹ thuật (Nghề: Cắt gọt kim loại - CĐ/TC) - Trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp,