0

Giáo trình Thực hành Tiện nâng cao (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) - Trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp

40 1 0
  • Giáo trình Thực hành Tiện nâng cao (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) - Trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 11:12

Giáo trình Thực hành Tiện nâng cao với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được các điều kiện kỹ thuật ứng dụng công nghệ giải thích được phương pháp rà gá phôi và liệt kê các loại dụng cụ gá lắp và dụng cụ cắt khi gia công;... Mời các bạn cùng tham khảo! TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỒNG THÁP KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH MƠ ĐUN: THỰC HÀNH TIỆN NÂNG CAO NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG (Ban hành kèm theo Quyết định số:……, ngày……, tháng……, năm 2017 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp) Đồng Tháp năm 2017 TÊN BÀI: Bài 1: Bài tậ t I (SPƯD: Cảo mâm ữa xe Ho da) I MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau học xong người học có khả năng: + Kiến thức: - Trình bày điều kiện kỹ thuật ứng dụng công nghệ giải th ch phư ng pháp rà gá phôi liệt k lo i dụng cụ gá lắp dụng cụ cắt gia công + Kỹ năng: - Thực thao tác gá rà điều chỉnh phôi tiện đ t y u cầu kỹ thuật thời gian an toàn - Giải th ch d ng sai hỏng nguy n nhân biện pháp đề phòng + Năng lực tự chủ trách nhiệm: - Rèn luyện t nh kỷ luật ki n trì cẩn thận nghi m túc chủ động t ch cực sáng t o học tập II CHUẨN BỊ DỤNG CỤ, THIẾT BỊ, VẬT TƯ Đối với GV: Dụng cụ trang thiết bị: - Máy tiện ren v t v n - Máy chiếu projeter - Mâm cặp vấu tự định tâm mâm cặp tốc mũi tâm cố định mũi tâm quay tốc kẹp - Thước cặp 1/10 1/20 mm - Búa mềm lo i chìa khố mâm cặp ổ dao móc kéo phoi vịt dầu k nh bảo Học liệu: - Phiếu hướng dẫn d ng sai hỏng cách khắc phục - Video - Bản vẽ chi tiết - Chi tiết mẫu Nguồn lực khác: - Xưởng thực hành Đối với HSSV: - Phiếu công nghệ - Giáo trình - Giấy viết sổ ghi chép bút viết bút chì - Dụng cụ cầm tay trang bị bảo hộ lao động II Nội du : Qui trì t ực iệ 1.1 Gá ắ , điều c ỉ ôi - Gá phôi l n máy tiện dùng mũi dao tiện hay mũi đài v ch để rà gá cho phôi đồng tâm xiết chặt phôi 1.2 Gá ắ , điều c ỉ dao Hì 3.1 Dao tiện ren tam giác ngồi - Lắp s dao tiện ren Hì 3.2 Gá dao + Điều chỉnh đầu dao kh t dưỡng mũi dao tâm phơi đường phân giác góc mũi dao vng góc với đường tâm phơi + Kẹp chặt dao Hì 1.3 Điều c ỉ 3.3 S đồ tiện ren với phư ng pháp tiến dao ngang máy Chọn chế độ cắt (v t s) để tiện thô ren + Chọn vận tốc cắt v (m/ph) Khi tiện thép dao thép gió chọn V = 10 - 20 m/phút tiện gang V = 10 – 15 m/phút Khi tiện thép dao hợp kim cứng chọn V= 50 - 80 m/phút Khi tiện ren vận tốc cắt giảm 25 - 20% so với tiện + Chọn lượng ch y dao S Khi tiện ren bước tiến ch nh bước xoắn ren cẩn cắt dựa vào bảng ren gắn tr n hộp ch y dao mà đặt tay g t vị tr th ch hợp +Chọn chiều sâu cắt t cho lát cắt phụ thuộc vào phư ng pháp tiến dao bước ren vật liệu gia công độ cứng vững hệ thống công nghệ Thường chọn từ 05^0 mm Khi tiện tinh dùng khoảng 05 ch y dao với t=0 + Chọn phư ng pháp tiến dao Khi tiện ren có bước ren < mm thường dùng phư ng pháp tiến dao ngang sau hành trình ch y dao (hình 3) Điều chỉnh số vòng quay trục ch nh Điều chỉnh bước xoắn 1.4 Cắt t đo + Tiện đường ren mờ + Kiểm tra bước ren + Tiện ren + Đo k ch thước đường k nh thước cặp + Tra bi n d ng bước ren dưỡng ren 1.5 Tiế ia cô 1.5.1 Đọc nghiên cứu vẽ YCKT: - Ren d ng prôfin cân tâm - Đảm bảo k ch thước dung sai cho phép - Độ nhẫn bóng bề mặt Rz40 1.5.2 Chuẩn bị - Phôi thép ϕ42 x 57, ϕ 25 x 92 - Dụng cụ gá – cắt – đo 1.5.3.Trình tự gia công Nội du TT Cô việc t ực iệ Chi tiết 1: -Tiện mặt đầu vừa phẳng tiện trụ - Tiện mặt đầu vừa phẳng - Tiện trụ ϕ16 x 80 - Tiện côn 60o - Tiện ren M16 x 2 - Trở đầu - Tiện mặt đầu k ch thước chiều dài 90 - Vát c nh x 45o - Phay bào - Phay bào đầu lục giác 19 k ch thước Chi tiết 2: -Tiện mặt đầu vừa phẳng - Tiện mặt đầu vừa phẳng tiện trụ - Tiện trụ ϕ27x25 - Vát c nh x 45o - Tiện ren M27x1 -Trở đầu - Tiện mặt đầu k ch thước chiều dài 55 - Khoan lỗ ϕ14 - Tiện lỗ ϕ27x25 tiện ren - Vát c nh x 45o - Tiện ren M16 x - Phay bào Các TT - Phay bào mặt k ch thước 34 sai ỏ Các sai , uyê â biệ N uyê đề â ò Biệ đề ò ỏ - Bước ren sai - Do g t tay g t - Trước tiện ren ta n n cắt thữ điều chỉnh bước ren đường ren sau tắt máy sai hay sai bánh kiểm tra bước ren hay thay không Nếu ta tiếp tục gia cơng cịn sai ta điều chỉnh l i - Prơfin ren sai - Ren bị nghi ng - Do góc mũi dao - Mài kiểm tra góc mũi dao sai theo dưỡng - Do gá dao không - Dùng dưỡng kiểm tra gá dao cân hay gá dao cho cân tâm không chặt n n cắt bị xoay dao - Ren bị phá hũy - Do gá dao không ch ren vững hay chiều - Khi tiện ren có tháo sâu cắt lớn - Gá phôi dao cứng vững dao gá dao l i ta phải đuỗi ren l i theo đường ren cũ - Độ nhẫn - Do dao mòn cùn - Khi tiện tinh ta n n chọn chiều chế độ cắt không sâu cắt nhõ dùng dung dịch tr n hợp lý… nguội chọn chế độ cắt hợp lý… - Độ côn sai - Do điều chỉnh bàn Điều chỉnh kiểm tra độ trượt dọc phụ côn - Lục giác không - Do lấy dấu rà gá - Lấy dấu rà gá chia độ cho chia độ sai ch nh xác Kiểm tra sả ẩm - Kiểm tra bề rộng rãnh ren dưỡng - Kiểm tra đường k nh đỉnh ren thước cặp - Kiểm tra chiều sâu ren h3 đo sâu thước cặp - Kiểm tra tổng thể đai ốc chuẩn ren lắp ghép s t m đ t A ao độ vệ si cô iệ - Tổ phân công thực trực vệ sinh xưởng kết thúc buổi thực tập - Dừng máy đưa tay g t vị tr an toàn ngắt điện máy vệ sinh máy s ch phoi tr n ổ dao tr n băng máy dùng gi s ch lau dụng cụ đo Sắp xếp gọn gàng chi tiết gia công - Bôi tr n bề mặt làm việc tr n bàn dao băng máy - Báo cáo tình tr ng máy sau làm việc - Vệ sinh xưởng đổ phoi n i qui định TÊN BÀI: Bài 2: Bài tậ t ( SPƯD: Cảo t II mộc) I MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau học xong người học có khả năng: + Kiế t ức: - Trình bày điều kiện kỹ thuật ứng dụng công nghệ giải th ch đư ợc phư ng pháp rà gá phôi liệt k lo i dụng cụ gá lắp dụng cụ cắt gia công + Kỹ ă : - Thực thao tác gá rà điều chỉnh phôi tiện đ t y u cầu kỹ thuật thời gian an toàn - Giải th ch d ng sai hỏng nguy n nhân cách khắc phục + Nă ực tự c ủ trác iệm: - Rèn luyện t nh kỷ luật ki n trì cẩn thận nghi m túc chủ động t ch cực sáng t o học tập II CHUẨN BỊ DỤNG CỤ, THIẾT BỊ, VẬT TƯ 1.Đối với GV: Dụng cụ trang thiết bị: - Máy tiện ren v t v n - Máy chiếu projeter - Mâm cặp vấu tự định tâm mâm cặp tốc mũi tâm cố định mũi tâm quay tốc kẹp - Thước cặp 1/10 1/20 mm - Búa mềm lo i chìa khố mâm cặp ổ dao móc kéo phoi vịt dầu k nh bảo Học liệu: - Phiếu hướng dẫn d ng sai hỏng cách khắc phục - Video - Bản vẽ chi tiết - Chi tiết mẫu Nguồn lực khác: - Xưởng thực hành Đối với HSSV: - Phiếu công nghệ - Giáo trình - Giấy viết sổ ghi chép bút viết bút chì - Dụng cụ cầm tay trang bị bảo hộ lao động II Nội du : Qui trì t ực iệ 1.1 Gá ắ , điều c ỉ ôi - Gá phôi tr n môt đầu cặp mâm cặp đầu chống tâm - Nới lỏng di chuyển xiết chặt ụ động - Kiểm tra điều chỉnh độ đồng trục hai đầu - Gá đặt xiết chặt phôi 1.2 Gá ắ , điều c ỉ 1.3 Điều c ỉ dao máy Chọn chế độ cắt (v t s) để tiện thô ren + Chọn vận tốc cắt v (m/ph) - Khi tiện thép dao thép gió chọn V = 10 - 20 m/phút tiện gang V = 10 – 15 m/phút - Khi tiện thép dao hợp kim cứng chọn V= 50 - 80 m/phút - Khi tiện ren vận tốc cắt giảm 25 - 20% so với tiện + Chọn lượng ch y dao S - Bản vẽ chi tiết - Chi tiết mẫu Nguồn lực khác: - Xưởng thực hành Đối với HSSV: - Phiếu cơng nghệ - Giáo trình - Giấy viết sổ ghi chép bút viết bút chì - Dụng cụ cầm tay trang bị bảo hộ lao động III Nội du Qui trì : t ực iệ 1.1 Gá lắp, điều chỉnh phôi - Gá phôi l n máy tiện dùng mũi dao tiện hay mũi đài v ch để rà gá cho phôi đồng tâm xiết chặt phôi 1.2 Gá lắp, điều chỉnh dao - Điều chỉnh dao cho ngang tâm vng góc với đường tâm chi tiết gia công 25 1.3 Điều chỉnh máy - Điều chỉnh tay g t máy cho phù hợp - Chọn số vòng quay máy 338 vòng/ phút - Lượng ch y dao: + Thô: đến 2mm/ vòng + Tinh: 02 đến 05mm/ vòng - Chiều sâu cắt: + Thô: đến 5mm + Tinh: đến 5mm 1.4 Cắt thử đo - Tiến hành cho máy ch y cắt thử sử dụng thước cặp để đo kiểm tra k ch thước kiểm tra ren 1.5 Tiến hành gia công 1.5.1 Đọc nghiên cứu vẽ 26 YCKT: - Ren d ng Prôfin - Trục ren không bị cong v nh - Độ không đồng tâm bề mặt không mm - Đảm bảo độ nhẫn bóng sườn ren bề mặt Rz40 - Dung sai khâu k ch thước ±0 1mm 1.5.2 Chuẩn bị - Phôi thép ϕ 30 x 302 ϕ42x42 - Dụng cụ gá cắt đo 1.5.3 Trình tự gia cơng Các bước gia cơng TT Chỉ dẫn thực Chi tiết 1 - Tiện mặt đầu tiện trụ - Tiện mặt đầu vừa phẳng - Khoan tâm - Trở đầu - Tiện mặt đầu k ch thước chiều dài - Kẹp đầu vào mâm cặp đầu - Chọn chế độ cắt chống tâm - Điều chỉnh côn - Tiện k ch thước trụ - Cắt rãnh thoát dao 27 - Vát c nh x 45o -Tiện ren Trở đầu - Tiện trụ ϕ24x 47 - Tiện côn 30 -Tiện ren M14x1 Chi tiết - Tiện mặt đầu vừa phẳng tiện trụ khoan - Gá phôi nhô lỗ khỏi vấu 15 mm rà trịn xiết chặt phơi tr n mâm cặp ba vấu - Gá dao vai tâm - Điều chỉnh chế độ cắt v s t theo t nh toán - Tiện mặt đầu thứ vừa phẳng hết lõi - Tiện trụ t o chuẩn gá tinh - Khoan lỗ - Tiện lỗ - Gá phôi trở đầu 28 tiện mặt đầu thứ hai k ch thước chiều dài - Gá dao tiện lỗ suốt đảm bảo thân dao lọt lỗ - Điều chỉnh chế độ cắt v s t - Tiện lỗ đ t k ch thước t nh toán - Tiện lỗ bậc (bằng đường k ch chân ren) - Tiện ren - Gá dao tâm lưỡi cắt ch nh // với đường tâm phôi thân dao không bị cọ xát vào thành lỗ tiện dao - Điều chỉnh chế độ cắt theo kết t nh tốn - Tiện thơ ren t = 0,1mm Tiện tinh ren t1= 05 mm t2 = đ t chiều cao ren Thao tác tiện ren tam giác Dùng dung dịch tr n 29 nguội Kiểm tra ren - Kiểm tra bề rộng rãnh đỉnh ren dưỡng kiểm tra tổng thể trục ren chuẩn ren lăp ghép s t m đ t - Tiện đường k nh vát c nh - Lắp đai ốc l n trục ren gá tr n hai mũi tâm cặp tốc - Gá dao tiện - Tiện trụ vát c nh Các TT sai ỏ , Các d ng sai hỏng - Bước ren sai uyê â biệ đề ò Nguy n nhân Biện pháp đề phòng - Do g t tay g t điều - Trước tiện ren chỉnh bước ren sai hay ta n n cắt thử sai bánh thay đường ren sau tắt máy kiểm tra bước ren hay khơng Nếu ta tiếp tục gia cơng cịn sai ta điều chỉnh l i - Prôfin ren sai - Do góc mũi dao sai - Mài kiểm tra góc mũi dao theo dưỡng - Ren bị nghi ng - Do gá dao không cân - Dùng dưỡng kiểm hay gá dao không chặt tra gá dao cho cân 30 n n cắt bị xoay dao tâm - Ren bị phá hủy - Do gá dao không vững - Gá phôi dao ch ren hay chiều sâu cắt cứng vững lớn - Khi tiện ren có tháo dao gá dao l i ta phải đuổi ren l i theo đường ren cũ - Độ nhẫn - Do dao mòn cùn chế - Khi tiện tinh ta độ cắt không hợp lý… n n chọn chiều sâu cắt nhỏ dùng dung dịch tr n nguội chọn chế độ cắt hợp lý… Kiểm tra sả ẩm - Kiểm tra bề rộng rãnh ren dưỡng - Kiểm tra đường k nh đỉnh ren thước cặp - Kiểm tra chiều sâu ren h3 đo sâu thước cặp - Kiểm tra tổng thể đai ốc chuẩn ren lắp ghép s t m đ t Vệ si cô iệ - Tổ phân công thực trực vệ sinh xưởng kết thúc buổi thực tập - Dừng máy đưa tay g t vị tr an toàn ngắt điện máy vệ sinh máy s ch phoi tr n ổ dao tr n băng máy dùng gi s ch lau dụng cụ đo Sắp xếp gọn gàng chi tiết gia công - Bôi tr n bề mặt làm việc tr n bàn dao băng máy - Báo cáo tình tr ng máy sau làm việc - Vệ sinh xưởng đổ phoi n i qui định 31 TÊN BÀI: Bài 5: Bài tậ t ( SPƯD: Trục re ò V ụ độ máy tiệ T18) I MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau học xong người học có khả năng: + Kiến thức: - Áp dụng công nghệ học để gia cơng chi tiết có độ phức t p cao + Kỹ năng: - Cũng cố hoàn thiện h n thao tác động tác - Phát kịp thời sai hỏng biết nguy n nhân cách phịng tránh - Gia cơng chi tiết đảm bảo y u cầu kỹ thuật thời gian cho phép - Đảm bảo an toàn lao động vệ sinh cơng nghiệp - Trình bày điều kiện kỹ thuật ứng dụng công nghệ giải th ch phư ng pháp rà gá phôi liệt k lo i dụng cụ gá lắp dụng cụ cắt gia công - Thực thao tác gá rà điều chỉnh phôi tiện đ t y u cầu kỹ thuật thời gian an toàn + Năng lực tự chủ trách nhiệm: - Rèn luyện t nh kỷ luật ki n trì cẩn thận nghi m túc chủ động t ch cực sáng t o học tập II CHUẨN BỊ DỤNG CỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ Đối với GV: Dụng cụ trang thiết bị: - Máy tiện ren v t v n - Máy chiếu projeter - Mâm cặp vấu tự định tâm mâm cặp tốc mũi tâm cố định mũi tâm quay tốc kẹp - Thước cặp 1/10 1/20 mm - Búa mềm lo i chìa khố mâm cặp ổ dao móc kéo phoi vịt dầu k nh bảo Học liệu: - Phiếu hướng dẫn d ng sai hỏng cách khắc phục - Video 32 - Bản vẽ chi tiết - Chi tiết mẫu Nguồn lực khác: - Xưởng thực hành Đối với HSSV: - Phiếu cơng nghệ - Giáo trình - Giấy viết sổ ghi chép bút viết bút chì - Dụng cụ cầm tay trang bị bảo hộ lao động II Nội du : Qui trì t ực iệ 1.1 Gá lắp, điều chỉnh phôi - Gá phôi tr n môt đầu cặp mâm cặp đầu chống tâm - Nới lỏng di chuyển xiết chặt ụ động - Kiểm tra điều chỉnh độ đồng trục hai đầu - Gá đặt xiết chặt phôi 1.2 Gá lắp, điều chỉnh dao 1.3 Điều chỉnh máy Chọn chế độ cắt (v t s) để tiện thô ren + Chọn vận tốc cắt v (m/ph) 33 - Khi tiện thép dao thép gió chọn V = 10 - 20 m/phút tiện gang V = 10 – 15 m/phút - Khi tiện thép dao hợp kim cứng chọn V= 50 - 80 m/phút - Khi tiện ren vận tốc cắt giảm 25 - 20% so với tiện + Chọn lượng ch y dao S - Khi tiện ren bước tiến ch nh bước xoắn ren cần cắt dựa vào bảng ren gắn tr n hộp ch y dao mà đặt tay g t vị tr th ch hợp + Chọn chiều sâu cắt t cho lát cắt phụ thuộc vào phư ng pháp tiến dao bước ren vật liệu gia công độ cứng vững hệ thống công nghệ Thường chọn từ 05^0 mm Khi tiện tinh dùng khoảng 03 ch y dao với t=0 + Chọn phư ng pháp tiến dao - Khi tiện ren có bước ren < mm thường dùng phư ng pháp tiến dao ngang sau hành trình ch y dao - Điều chỉnh số vòng quay trục ch nh - Điều chỉnh bước xoắn 1.4 Cắt thử đo + Tiện đường ren mờ + Kiểm tra bước ren + Tiện ren + Đo k ch thước đường k nh thước cặp + Tra bi n d ng bước ren dưỡng ren 1.5 Tiến hành gia công 1.5.1 Đọc nghiên cứu vẽ 34 YCKT: - Ren d ng Profin cân tâm - Trục ren không bị cong v nh - Độ không đồng tâm bề mặt không mm - Đảm bảo độ nhẫn bóng sườn ren bề mặt Rz40 - Dung sai khâu k ch thước ±0 1mm 1.5.2 chuẩn bị - Phôi thép ϕ30x305, ϕ42x42 - Dụng cụ gá cắt đo 1.5.3 Trì tự ia cô Các bước ia cô TT C ỉ dẫ t ực iệ Chi tiết 1 Tiện mặt đầu, tiện trụ - Tiện mặt đầu vừa phẳng - Tiện trụ đ t k ch thước - Vát c nh x 45o Trở đầu - Tiện mặt đầu vừa 35 phẳng k ch thước chiều dài -Khoan tâm Kẹp đầu đầu chống tâm - Chọn chế độ cắt - Điều chỉnh côn - Tiện k ch thước trụ ngồi - Cắt rãnh dao -Tiện ren Trở đầu - Tiện trụ k ch thước ϕ 20 x50 - - Tiện trụ k ch thước ϕ 16 x 20 - Tiện ren M16x1 Chi tiết - Tiện mặt đầu vừa phẳng tiện trụ khoan lỗ - Gá phôi nhô khỏi - vấu 15 mm rà tròn xiết chặt phôi tr n mâm cặp ba vấu - Gá dao vai tâm - Điều chỉnh chế độ cắt v s t theo t nh toán - Tiện mặt đầu thứ 36 vừa phẳng hết lõi - Tiện trụ t o chuẩn gá tinh - Khoan lỗ - Tiện lỗ - Gá phôi trở đầu, tiện mặt đầu thứ hai k ch thước chiều dài - Gá dao tiện lỗ suốt đảm bảo thân dao lọt lỗ - Điều chỉnh chế độ cắt v, s, t - Tiện lỗ đ t k ch thước t nh toán - Tiện lỗ bậc (bằng - đường k ch chân ren) - Tiện ren - Gá dao tâm lưỡi cắt ch nh // với đường tâm phôi thân dao không bị cọ xát vào thành lỗ tiện dao - Điều chỉnh chế độ cắt theo kết t nh tốn - Tiện thơ ren t = 0,1mm Tiện tinh ren t = 0,05 mm, t = đ t chiều cao ren Thao tác tiện ren tam giác Dùng dung dịch tr n 37 nguội - Tiện trụ - Tiện trụ ϕ40x40 - Kiểm tra ren - Kiểm tra bề rộng rãnh đỉnh ren dưỡng kiểm tra tổng thể trục ren chuẩn ren lăp ghép s t m đ t Các sai ỏ , uyê TT Các d ng sai hỏng - Bước ren sai â biệ đề Nguy n nhân ò Biện pháp đề phòng - Do g t tay g t điều - Trước tiện ren ta chỉnh bước ren sai hay sai n n cắt thử đường bánh thay ren sau tắt máy kiểm tra bước ren hay khơng Nếu ta tiếp tục gia cơng cịn sai ta điều chỉnh l i - Prơfin ren sai - Do góc mũi dao sai - Mài kiểm tra góc mũi dao theo dưỡng - Ren bị nghi ng - Do gá dao không cân hay - Dùng dưỡng kiểm tra gá gá dao không chặt n n dao cho cân tâm cắt bị xoay dao - Ren bị phá hủy - Do gá dao không vững ch ren hay chiều sâu cắt vững lớn - Gá phôi dao cứng - Khi tiện ren có tháo dao gá dao l i ta phải đuổi ren l i theo đường ren cũ - Độ nhẫn - Do dao mòn cùn chế độ - Khi tiện tinh ta n n 38 cắt không hợp lý… chọn chiều sâu cắt nhỏ dùng dung dịch tr n nguội chọn chế độ cắt hợp lý… Kiểm tra sả ẩm - Kiểm tra bề rộng rãnh ren dưỡng - Kiểm tra đường k nh đỉnh ren thước cặp - Kiểm tra chiều sâu ren h3 đo sâu thước cặp - Kiểm tra tổng thể đai ốc chuẩn ren lắp ghép s t m đ t Vệ si cô iệ - Tổ phân công thực trực vệ sinh xưởng kết thúc buổi thực tập - Dừng máy đưa tay g t vị tr an toàn ngắt điện máy vệ sinh máy s ch phoi tr n ổ dao tr n băng máy dùng gi s ch lau dụng cụ đo Sắp xếp gọn gàng chi tiết gia công - Bôi tr n bề mặt làm việc tr n bàn dao băng máy - Báo cáo tình tr ng máy sau làm việc - Vệ sinh xưởng đổ phoi n i qui định 39 ... -Tiện mặt đầu vừa phẳng - Tiện mặt đầu vừa phẳng tiện trụ - Tiện trụ ϕ27x25 - Vát c nh x 45o - Tiện ren M27x1 -Trở đầu - Tiện mặt đầu k ch thước chiều dài 55 - Khoan lỗ ϕ14 - Tiện lỗ ϕ27x25 tiện. .. chiều dài - Kẹp đầu vào mâm cặp - Chọn chế độ cắt đầu chống tâm - Điều chỉnh côn - Tiện k ch thước trụ ϕ18 -Tiện ren T18x4 19 -Trở đầu - Tiện trụ ϕ22x46 - Tiện trụ ϕ16x43 - Tiện trụ ϕ14x25 - Tiện. .. dài - Kẹp đầu vào mâm cặp đầu - Chọn chế độ cắt chống tâm - Điều chỉnh côn - Tiện k ch thước trụ ngồi - Cắt rãnh dao 27 - Vát c nh x 45o -Tiện ren Trở đầu - Tiện trụ ϕ24x 47 - Tiện côn 30 -Tiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Thực hành Tiện nâng cao (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) - Trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp,