0

Dự án trồng rừng kết hợp trồng cây duocj liệu dưới tán rừng và phát triển du lịch sinh thái

116 3 0
  • Dự án trồng rừng kết hợp trồng cây duocj liệu dưới tán rừng và phát triển du lịch sinh thái

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 09:50

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  DỰ ÁN TRỒNG RỪNG KẾT HỢP TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU DƯỚI TÁN RỪNG VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI Chủ đầu tư: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  DỰ ÁN TRỒNG RỪNG SẢN KẾT HỢP TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU DƯỚI TÁN RỪNG VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN Lập dự án để kêu gọi đầu tư/ vay vốn ngân hàng vốn/ xin chủ trương đầu tư, Thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 1/2000, liên hệ 0918755356 để tư vấn,hỗ trợ ưu đãi tốt MỤC LỤC MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƯ II MÔ TẢ SƠ BỘ THÔNG TIN DỰ ÁN III SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ IV CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ V MỤC TIÊU XÂY DỰNG DỰ ÁN 5.1 Mục tiêu chung 5.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰÁN 10 I ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG THỰC HIỆN DỰ ÁN 10 1.1 Điều kiện tự nhiên tỉnh Kon Tum 10 1.2 Điều kiện kinh tế xã hội tỉnh Kon Tum 15 1.3 Huyện Đăk Tô 16 1.4 Huyện Tu Mơ Rông 30 II ĐÁNH GIÁ NHU CẦU THỊ TRƯỜNG 35 2.1 Thị trường gỗ 35 2.2 Thị trường dược liệu 40 2.3 Tiềm phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng 46 III QUY MÔ CỦA DỰ ÁN 47 3.1 Các hạng mục xây dựng dự án 47 3.2 Bảng tính chi phí phân bổ cho hạng mục đầu tư 48 IV ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 51 4.1 Địa điểm xây dựng 51 4.2 Hình thức đầu tư 51 Lập dự án để kêu gọi đầu tư/ vay vốn ngân hàng vốn/ xin chủ trương đầu tư, Thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 1/2000, liên hệ 0918755356 để tư vấn,hỗ trợ ưu đãi tốt V NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT VÀ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO 51 5.1 Nhu cầu sử dụng đất 51 5.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 51 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ 52 I PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 52 II PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT, CƠNG NGHỆ 52 2.1 Quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) 52 2.2 Kỹ thuật trồng Thông ba 54 2.3 Kỹ thuật trồng dược liệu 64 2.4 Du lịch cộng đồng 72 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 86 I PHƯƠNG ÁN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ HỖ TRỢ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG 86 1.1 Chuẩn bị mặt 86 1.2 Phương án tái định cư 86 1.3 Phương án hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật 86 1.4 Các phương án xây dựng công trình 86 1.5 Phương án tổ chức thực 87 1.6 Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý 88 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 89 I GIỚI THIỆU CHUNG 89 II CÁC QUY ĐỊNH VÀ CÁC HƯỚNG DẪN VỀ MÔI TRƯỜNG 89 III TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN TỚI MÔI TRƯỜNG 90 3.1 Giai đoạn xây dựng dự án 90 3.2 Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng 92 IV CÁC BIỆN PHÁP NHẰM GIẢM THIỂU Ô NHIỄM 94 4.1 Giai đoạn xây dựng dự án 94 Lập dự án để kêu gọi đầu tư/ vay vốn ngân hàng vốn/ xin chủ trương đầu tư, Thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 1/2000, liên hệ 0918755356 để tư vấn,hỗ trợ ưu đãi tốt 4.2 Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng 95 V KẾT LUẬN 96 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 98 I TỔNG VỐN ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN 98 II HIỆU QUẢ VỀ MẶT KINH TẾ VÀ XÃ HỘI CỦA DỰÁN 100 2.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 100 2.2 Dự kiến nguồn doanh thu dự án: 101 2.3 Các chi phí đầu vào dự án: 101 2.4 Phương ánvay 101 2.5 Các thơng số tài dự án 102 KẾT LUẬN 105 I KẾT LUẬN 105 II ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 105 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH 106 Phụ lục 1: Tổng mức, cấu nguồn vốn thực dự án 106 Phụ lục 2: Bảng tính khấu hao hàng năm 107 Phụ lục 3: Bảng tính doanh thu dịng tiền hàng năm 108 Phụ lục 4: Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm 109 Phụ lục 5: Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 110 Phụ lục 6: Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn 111 Phụ lục 7: Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu 112 Phụ lục 8: Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) 113 Phụ lục 9: Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) 114 Lập dự án để kêu gọi đầu tư/ vay vốn ngân hàng vốn/ xin chủ trương đầu tư, Thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 1/2000, liên hệ 0918755356 để tư vấn,hỗ trợ ưu đãi tốt Diện tích đất có rừng 602.334,02 (rừng tự nhiên 545.807,33 ha; rừng trồng 56.526,69 ha); Diện tích đất chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp 176.679,19 Độ che phủ rừng đạt 62,3% Trồng rừng gỗ lớn, rừng nguyên liệu Kon Tum xu hướng sản xuất, kinh doanh có hiệu bền vững Về dược liệu, Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 80% dân số giới dựa vào thuốc có nguồn gốc tự nhiên chăm sóc sức khỏe cộng đồng Ở nước có cơng nghiệp phát triển, 1/4 số thuốc thống kê đơn có chứa hoạt chất thảo mộc Và ngày nay, việc tìm kiếm hoạt chất tự nhiên có hoạt tính sinh học cao để làm thuốc xu nhà khoa học quan tâm Còn Việt Nam, theo báo cáo Cục Quản lý Dược-Bộ Y tế, năm nước ta tiêu thụ khoảng 50-60 nghìn loại dược liệu khác nhau, sử dụng vào việc chế biến vị thuốc y học cổ truyền, nguyên liệu ngành công nghiệp dược xuất Theo đó, thị trường tiêu thụ dược liệu sản phẩm từ dược liệu Việt Nam lớn Hệ thống khám chữa bệnh y học cổ truyền có 60 bệnh viện y học cổ truyền công lập; 90% bệnh viện đa khoa tỉnh có phận y học cổ truyền; khoảng 80% trạm y tế xã có hoạt động khám chữa bệnh y học cổ truyền gần 7.000 sở hành nghề y học cổ truyền tư nhân sử dụng dược liệu khám chữa bệnh Mặc dù có tiềm mạnh lớn, Việt Nam tự cung cấp 25% nguyên liệu để phục vụ việc sản xuất thuốc nước, lại 75% phải phụ thuộc vào nguồn nhập Việt Nam chưa đưa thuốc quý cộng đồng sử dụng rộng rãi; chí nhiều thuốc quý bị mai một, thất truyền bị đánh cắp, giả mạo Đồng thời, sản phẩm từ dược liệu quý nước ta chưa trở thành hàng hóa có giá trị cao chưa sử dụng rộng rãi Lập dự án để kêu gọi đầu tư/ vay vốn ngân hàng vốn/ xin chủ trương đầu tư, Thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 1/2000, liên hệ 0918755356 để tư vấn,hỗ trợ ưu đãi tốt Diện tích đất có rừng 602.334,02 (rừng tự nhiên 545.807,33 ha; rừng trồng 56.526,69 ha); Diện tích đất chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp 176.679,19 Độ che phủ rừng đạt 62,3% Trồng rừng gỗ lớn, rừng nguyên liệu Kon Tum xu hướng sản xuất, kinh doanh có hiệu bền vững Về dược liệu, Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 80% dân số giới dựa vào thuốc có nguồn gốc tự nhiên chăm sóc sức khỏe cộng đồng Ở nước có cơng nghiệp phát triển, 1/4 số thuốc thống kê đơn có chứa hoạt chất thảo mộc Và ngày nay, việc tìm kiếm hoạt chất tự nhiên có hoạt tính sinh học cao để làm thuốc xu nhà khoa học quan tâm Còn Việt Nam, theo báo cáo Cục Quản lý Dược-Bộ Y tế, năm nước ta tiêu thụ khoảng 50-60 nghìn loại dược liệu khác nhau, sử dụng vào việc chế biến vị thuốc y học cổ truyền, nguyên liệu ngành công nghiệp dược xuất Theo đó, thị trường tiêu thụ dược liệu sản phẩm từ dược liệu Việt Nam lớn Hệ thống khám chữa bệnh y học cổ truyền có 60 bệnh viện y học cổ truyền công lập; 90% bệnh viện đa khoa tỉnh có phận y học cổ truyền; khoảng 80% trạm y tế xã có hoạt động khám chữa bệnh y học cổ truyền gần 7.000 sở hành nghề y học cổ truyền tư nhân sử dụng dược liệu khám chữa bệnh Mặc dù có tiềm mạnh lớn, Việt Nam tự cung cấp 25% nguyên liệu để phục vụ việc sản xuất thuốc nước, lại 75% phải phụ thuộc vào nguồn nhập Việt Nam chưa đưa thuốc quý cộng đồng sử dụng rộng rãi; chí nhiều thuốc quý bị mai một, thất truyền bị đánh cắp, giả mạo Đồng thời, sản phẩm từ dược liệu quý nước ta chưa trở thành hàng hóa có giá trị cao chưa sử dụng rộng rãi Lập dự án để kêu gọi đầu tư/ vay vốn ngân hàng vốn/ xin chủ trương đầu tư, Thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 1/2000, liên hệ 0918755356 để tư vấn,hỗ trợ ưu đãi tốt Để chủ động lĩnh vực phát triển y dược cổ truyền đảm bảo y dược cổ truyền giữ mạnh y học Việt Nam so với nước khu vực giới phải chủ động nguồn dược liệu Hơn bao giờ hết, lúc phát triển dược liệu nên coi an ninh quốc gia Phát triển ni trồng dược liệu cịn giải pháp quan trọng hạn chế tối đa việc khai thác tự nhiên, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học bảo vệ động, thực vật hoang dã có nguy tuyệt chủng Như vậy, bảo tồn, lưu giữ phát triển loài dược liệu thuốc quý vấn đề cấp bách Về du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng: Quan điểm phát triển du lịch Việt Nam là: "Phát triển nhanh bền vững Phải phát huy lợi thế, khai thác tốt nguồn lực để phát triển nhanh, có hiệu du lịch, đóng góp tích cực vào tốc độ tăng trưởng, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội nước ta" Mục tiêu tiêu phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 đưa Viêṭ Nam trở thành điểm đến hấp dẫn, có đẳng cấp khu vực; ngành du lịch thực trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tính chun nghiệp, đại, có chất lượng, có thương hiệu, có sức cạnh tranh, mang đậm sắc văn hóa Viêṭ Nam thân thiện môi trường Định hướng thị trường phát triển sản phẩm: "Đặc biệt trọng đến sản phẩm du lịch sinh thái văn hóa lịch sử; trọng xây dựng sản phẩm du lịch đặc sắc mang sắc văn hóa Việt Nam, có sức cạnh tranh cao du lịch làng nghề, du lịch đồng quê, miệt vườn, du lịch sinh thái khu vực có hệ sinh thái đặc trưng" Về đầu tư phát triển du lịch: tăng cường "đầu tư phát triển khu du lịch, đầu tư phát triển khu du lịch sinh thái, du lịch văn hóa " Như vậy, du lịch cộng đồng khai thác tiềm văn hóa địa phương mang tính phát triển bền vững cho ngành du lịch nước nhà Từ thực tế trên, lên kế hoạch thực dự án “trồng rừng kết hợp trồng dược liệu tán rừng phát triển du lịch sinh Lập dự án để kêu gọi đầu tư/ vay vốn ngân hàng vốn/ xin chủ trương đầu tư, Thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 1/2000, liên hệ 0918755356 để tư vấn,hỗ trợ ưu đãi tốt - Phía Nam giáp với tỉnh Gia Lai chiều dài ranh giới 203 km - Phía Đơng giáp với tỉnh Quảng Ngãi với chiều dài ranh giới dài 74 km - Phía Tây giáp với nước CHDCND Lào (142,4 km) Vương quốc Campuchia (138,3 km) Kon Tum có diện tích tự nhiên 9.676,5 km2, chiếm 3,1% diện tích tồn quốc Địa hình Phần lớn tỉnh Kon Tum nằm phía tây dãy Trường Sơn, địa hình thấp dần từ bắc xuống nam từ đơng sang tây Địa hình tỉnh Kon Tum đa dạng: đồi núi, cao nguyên vùng trũng xen kẽ Trong đó: - Địa hình đồi, núi: chiếm khoảng 2/5 diện tích tồn tỉnh, bao gồm đồi núi liền dải có độ dốc 150trở lên Các núi Kon Tum cấu tạo đá biến chất cổ nên có dạng khối khối Ngọc Linh (có đỉnh Ngọc Linh cao 2.598 m) - nơi bắt nguồn nhiều sông chảy Quảng Nam, Đà Nẵng sông Thu Bồn sông Vu Gia; chảy Quảng Ngãi sông Trà Khúc Địa hình núi cao liền dải phân bố chủ yếu phía bắc - tây bắc chạy sang phía đơng tỉnh Kon Tum Ngồi ra, Kon Tum cịn có số núi như: Bon San (1.939 m); Ngọc Kring (2.066 m) Mặt địa hình bị phân cắt hiểm trở, tạo thành thung lũng hẹp, khe, suối Địa hình đồi tập trung chủ yếu huyện Sa Thầy có dạng nghiêng phía tây thấp dần phía tây nam, xen vùng đồi dãy núi Chưmomray - Địa hình thung lũng: nằm dọc theo sơng Pơ Kơ phía nam tỉnh, có dạng lịng máng thấp dần phía nam, theo thung lũng có đồi lượn sóng Đăk Uy, Đăk Hà có nhiều chỗ bề mặt phẳng vùng thành phố Kon Tum Thung lũng Sa Thầy hình thành dãy núi kéo dài phía đơng chạy dọc biên giới Việt Nam - Campuchia - Địa hình cao ngun: tỉnh Kon Tum có cao nguyên Kon Plông nằm dãy An Khê dãy Ngọc Linh có độ cao 1.100 - 1.300 m, cao nguyên nhỏ, chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam Khí hậu 11 Lập dự án để kêu gọi đầu tư/ vay vốn ngân hàng vốn/ xin chủ trương đầu tư, Thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 1/2000, liên hệ 0918755356 để tư vấn,hỗ trợ ưu đãi tốt - Phía Nam giáp với tỉnh Gia Lai chiều dài ranh giới 203 km - Phía Đơng giáp với tỉnh Quảng Ngãi với chiều dài ranh giới dài 74 km - Phía Tây giáp với nước CHDCND Lào (142,4 km) Vương quốc Campuchia (138,3 km) Kon Tum có diện tích tự nhiên 9.676,5 km2, chiếm 3,1% diện tích tồn quốc Địa hình Phần lớn tỉnh Kon Tum nằm phía tây dãy Trường Sơn, địa hình thấp dần từ bắc xuống nam từ đơng sang tây Địa hình tỉnh Kon Tum đa dạng: đồi núi, cao nguyên vùng trũng xen kẽ Trong đó: - Địa hình đồi, núi: chiếm khoảng 2/5 diện tích tồn tỉnh, bao gồm đồi núi liền dải có độ dốc 150trở lên Các núi Kon Tum cấu tạo đá biến chất cổ nên có dạng khối khối Ngọc Linh (có đỉnh Ngọc Linh cao 2.598 m) - nơi bắt nguồn nhiều sông chảy Quảng Nam, Đà Nẵng sông Thu Bồn sông Vu Gia; chảy Quảng Ngãi sông Trà Khúc Địa hình núi cao liền dải phân bố chủ yếu phía bắc - tây bắc chạy sang phía đơng tỉnh Kon Tum Ngồi ra, Kon Tum cịn có số núi như: Bon San (1.939 m); Ngọc Kring (2.066 m) Mặt địa hình bị phân cắt hiểm trở, tạo thành thung lũng hẹp, khe, suối Địa hình đồi tập trung chủ yếu huyện Sa Thầy có dạng nghiêng phía tây thấp dần phía tây nam, xen vùng đồi dãy núi Chưmomray - Địa hình thung lũng: nằm dọc theo sơng Pơ Kơ phía nam tỉnh, có dạng lịng máng thấp dần phía nam, theo thung lũng có đồi lượn sóng Đăk Uy, Đăk Hà có nhiều chỗ bề mặt phẳng vùng thành phố Kon Tum Thung lũng Sa Thầy hình thành dãy núi kéo dài phía đông chạy dọc biên giới Việt Nam - Campuchia - Địa hình cao ngun: tỉnh Kon Tum có cao ngun Kon Plông nằm dãy An Khê dãy Ngọc Linh có độ cao 1.100 - 1.300 m, cao nguyên nhỏ, chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam Khí hậu 11 Lập dự án để kêu gọi đầu tư/ vay vốn ngân hàng vốn/ xin chủ trương đầu tư, Thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 1/2000, liên hệ 0918755356 để tư vấn,hỗ trợ ưu đãi tốt đảm bảo 13,31 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ để xác định thời gian hồn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hoàn vốn giản đơn dự án năm thángkể từ ngày hoạt động 2.5.3 Khả hoàn vốn và thời gian hoàn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hồn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 2,2 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 2,2 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 10,8%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 10 hồn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Như thời gian hồn vốn có chiết khấu dự án năm thángkể từ ngày hoạt động 2.5.4 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: 103 Lập dự án để kêu gọi đầu tư/ vay vốn ngân hàng vốn/ xin chủ trương đầu tư, Thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 1/2000, liên hệ 0918755356 để tư vấn,hỗ trợ ưu đãi tốt đảm bảo 13,31 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ để xác định thời gian hồn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hồn vốn giản đơn dự án năm thángkể từ ngày hoạt động 2.5.3 Khả hoàn vốn và thời gian hoàn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hồn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 2,2 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 2,2 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 10,8%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 10 hoàn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Như thời gian hồn vốn có chiết khấu dự án năm thángkể từ ngày hoạt động 2.5.4 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: 103 Lập dự án để kêu gọi đầu tư/ vay vốn ngân hàng vốn/ xin chủ trương đầu tư, Thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 1/2000, liên hệ 0918755356 để tư vấn,hỗ trợ ưu đãi tốt đảm bảo 13,31 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ để xác định thời gian hồn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư cịn phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hồn vốn giản đơn dự án năm thángkể từ ngày hoạt động 2.5.3 Khả hoàn vốn và thời gian hoàn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hồn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 2,2 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 2,2 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 10,8%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 10 hồn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Như thời gian hoàn vốn có chiết khấu dự án năm thángkể từ ngày hoạt động 2.5.4 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: 103 Lập dự án để kêu gọi đầu tư/ vay vốn ngân hàng vốn/ xin chủ trương đầu tư, Thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 1/2000, liên hệ 0918755356 để tư vấn,hỗ trợ ưu đãi tốt đảm bảo 13,31 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ để xác định thời gian hồn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư cịn phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hoàn vốn giản đơn dự án năm thángkể từ ngày hoạt động 2.5.3 Khả hoàn vốn và thời gian hoàn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hoàn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính toán dự án Như PIp = 2,2 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 2,2 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hoàn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 10,8%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 10 hồn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Như thời gian hồn vốn có chiết khấu dự án năm thángkể từ ngày hoạt động 2.5.4 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: 103 Lập dự án để kêu gọi đầu tư/ vay vốn ngân hàng vốn/ xin chủ trương đầu tư, Thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 1/2000, liên hệ 0918755356 để tư vấn,hỗ trợ ưu đãi tốt - P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất - CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 10,8%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 527.336.752.000 đồng Như vòng 50 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá 527.336.752.000 đồng> chứng tỏ dự án có hiệu cao 2.5.5 Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 18,15% > 10,8% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời 104 Lập dự án để kêu gọi đầu tư/ vay vốn ngân hàng vốn/ xin chủ trương đầu tư, Thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 1/2000, liên hệ 0918755356 để tư vấn,hỗ trợ ưu đãi tốt KẾT LUẬN I KẾT LUẬN Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng 11,2 tỷ đồng thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho hàng trăm lao động địa phương Góp phần phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế II ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ chúng tơi để chúng tơi triển khai thực bước dự án “trồng rừng kết hợp trồng dược liệu tán rừng phát triển du lịch sinh thái”tại theo tiến độ quy định, sớm đưa dự án vào hoạt động 105 Lập dự án để kêu gọi đầu tư/ vay vốn ngân hàng vốn/ xin chủ trương đầu tư, Thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 1/2000, liên hệ 0918755356 để tư vấn,hỗ trợ ưu đãi tốt PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH ĐVT: 1000 VNĐ Phụ lục 1: Tổng mức, cấu nguồn vốn thực dự án 106 Lập dự án để kêu gọi đầu tư/ vay vốn ngân hàng vốn/ xin chủ trương đầu tư, Thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 1/2000, liên hệ 0918755356 để tư vấn,hỗ trợ ưu đãi tốt Phụ lục 2: Bảng tính khấu hao hàng năm 107 Lập dự án để kêu gọi đầu tư/ vay vốn ngân hàng vốn/ xin chủ trương đầu tư, Thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 1/2000, liên hệ 0918755356 để tư vấn,hỗ trợ ưu đãi tốt Phụ lục 3: Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm 108 Lập dự án để kêu gọi đầu tư/ vay vốn ngân hàng vốn/ xin chủ trương đầu tư, Thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 1/2000, liên hệ 0918755356 để tư vấn,hỗ trợ ưu đãi tốt Phụ lục 4: Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm 109 Lập dự án để kêu gọi đầu tư/ vay vốn ngân hàng vốn/ xin chủ trương đầu tư, Thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 1/2000, liên hệ 0918755356 để tư vấn,hỗ trợ ưu đãi tốt Phụ lục 5: Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 110 Lập dự án để kêu gọi đầu tư/ vay vốn ngân hàng vốn/ xin chủ trương đầu tư, Thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 1/2000, liên hệ 0918755356 để tư vấn,hỗ trợ ưu đãi tốt Phụ lục 6: Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn 111 Lập dự án để kêu gọi đầu tư/ vay vốn ngân hàng vốn/ xin chủ trương đầu tư, Thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 1/2000, liên hệ 0918755356 để tư vấn,hỗ trợ ưu đãi tốt Phụ lục 7: Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu 112 Lập dự án để kêu gọi đầu tư/ vay vốn ngân hàng vốn/ xin chủ trương đầu tư, Thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 1/2000, liên hệ 0918755356 để tư vấn,hỗ trợ ưu đãi tốt Phụ lục 8: Bảng Tính toán phân tích giá (NPV) 113 Lập dự án để kêu gọi đầu tư/ vay vốn ngân hàng vốn/ xin chủ trương đầu tư, Thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 1/2000, liên hệ 0918755356 để tư vấn,hỗ trợ ưu đãi tốt Phụ lục 9: Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) 114 ... Tự – Hạnh phúc -  DỰ ÁN TRỒNG RỪNG SẢN KẾT HỢP TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU DƯỚI TÁN RỪNG VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN Lập dự án để kêu gọi đầu tư/ vay vốn ngân... du lịch nước nhà Từ thực tế trên, lên kế hoạch thực dự án ? ?trồng rừng kết hợp trồng dược liệu tán rừng phát triển du lịch sinh Lập dự án để kêu gọi đầu tư/ vay vốn ngân hàng vốn/ xin chủ trương... nghề, du lịch đồng quê, miệt vườn, du lịch sinh thái khu vực có hệ sinh thái đặc trưng" Về đầu tư phát triển du lịch: tăng cường "đầu tư phát triển khu du lịch, đầu tư phát triển khu du lịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự án trồng rừng kết hợp trồng cây duocj liệu dưới tán rừng và phát triển du lịch sinh thái ,

Từ khóa liên quan