0

KHGD toán 6 kết nối tri thức

15 8 0
  • KHGD toán 6 kết nối tri thức

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2022, 17:25

Kế hoạch giáo dục môn Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống VnDoc com TRƯỜNG TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN (Năm học 2022 2023. TRƯỜNG: ………………… TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN (Năm học 2022 - 2023) I PHẦN CHUNG Họ tên giáo viên: NGUYỄN THỊ GIANG Trình độ chun mơn: Đại học Sư phạm Tốn Danh hiệu chun mơn: Lao động tiên tiến Nhiêm vụ phân công: - Dạy học mơn Tốn ; Khối lớp:6A; 7C Dạy mơn vật lí ; Khối lớp: 8A, 8B - Kiêm nhiệm: Chủ nhiệm lớp 6A II KẾ HOẠCH GIÁO DỤC Kế hoạch dạy học môn họctheo quy định Môn Tốn : 140 tiết Học kì I : 72 tiết Học kì II: 68 tiết a Khung chương trình môn học Cả năm Số tuần Số tiết 35 140 Học kỳ I 18 72 Học kỳ II 17 68 b Hướng dẫn thực 18 tuần tuần đầu Số - ĐS-XSTK-HĐTHTN tiết / tuần = 12 tiết Học kỳ I Hình học-HĐTHTN tiết / tuần = 12 tiết 17 tuần tuần đầu Số - ĐS-XSTK-HĐTHTN Phân môn Số - ĐS-XSTKHĐTHTN 97 48 49 Phân môn Hình học-HĐTHTN 43 24 19 12 tuần sau Số - ĐS-XSTK-HĐTHTN tiết / tuần = 36 tiết Hình học-HĐTHTN tiết / tuần = 12 tiết 15 tuần sau Tổng Số - ĐS-XSTK-HĐTHTN 49 48 24 Tổng Học kỳ II tiết / tuần = tiết Hình học-HĐTHTN tiết / tuần = tiết tiết / tuần = 45 tiết Hình học-HĐTHTN tiết / tuần = 15 tiết 19 Phần I : Số học - Hoạt động thực hành trải nghiệm STT Bài học/ Chủ đề Bài : Tập hợp Bài : Cách ghi số tự nhiên Bài 3: Thứ tự tập hợp số tự nhiên Bài : Phép cộng phép trừ số tự nhiên Bài : Phép nhân phép chia số tự nhiên Luyện tập chung Yêu cầu cần đạt Số tiết Tiết PPCT HỌC KÌ I( 48 tiết) CHƯƠNG I TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN (12 tiết) -Nắm khái niệm tập hợp,phần tử tập 1 hợp , tập hợp rỗng - Nhận biết tập hợp phần tử - Mơ tả tập hợp( cho tập hợp) - Sử dụng kí hiệu cách diễn đạt tốn học nhờ tập hợp - Nhận biết giá trị chữ số số tự nhiên viết hệ thập phân - Biểu diễn số tự nhiên thành tổng giá trị chữ số - Đọc viết số La Mã từ đến 30 - Nhận biết thứ tự tập hợp số tự nhiên - So sánh hai số tự nhiên - Thực phép cộng phép trừ số tự nhiên thành thạo - Áp dụng tính chất giao hốn , kết hợp phép cộng để tính nhẩm, tính hợp lí - Giải vấn đề thực tiễn gắn với việc thực phép cộng phép trừ - HS thực tốt phép nhân , phép chia hai số 5,6 tự nhiên - Áp dụng tính chất phép nhân phép chia tính tốn( tính nhẩm , tính hợp lí) - Giải vấn đề thực tiễn gắn với việc thực phép nhân phép chia số tự nhiên - Áp dụng tính chất giao hốn , kết hợp phép cộng để tính nhẩm, tính hợp lí - Áp dụng tính chất phép nhân phép chia Thiết bị dạy học Ghi MC Dạy trực tuyến MC Dạy trực tuyến Thước, nhiệt kế, MC MC, Dạy trực tuyến Dạy trực tuyến MC, Dạy trực tuyến MC 10 11 12 13 14 tính tốn( tính nhẩm , tính hợp lí) - Giải vấn đề thực tiễn gắn với việc thực phép cộng , phép trừ, phép nhân phép chia số tự nhiên - Nắm định nghĩa lũy thừa 8, - Nhận biết số , số mũ lũy thừa - Nhận biết thuật ngữ bình phương , lập phương - Thực phép tính nâng lên lũy thừa với số Bài : Lũy thừa Bàn cờ vua, mũ tự nhiên với số mũ tự nhiên MC, - Nhân , chia hai lũy thừa số với số mũ tự nhiên - Giải vấn đề thực tiễn gắn với việc thực phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên - Nắm khái niệm biểu thức 10 Bài : Thứ tự thực - Nắm thuật ngữ giá trị biểu thức MTCT, MC phép tính - Nhận biết thứ tự thực phép tính - Tính giá trị biểu thức - Nhân , chia hai lũy thừa số với số mũ 11 tự nhiên Luyện tập chung MC - Biết lập biểu thức - Tính giá trị biểu thức - Hệ thống kiến thức học 12 Bài tập cuối - Giải vấn đề thực tiễn gắn với nội MC chương I dung kiến chương CHƯƠNG II TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN (14 + tiết) - Nhận biết quan hệ chia hết , khái niệm ước 13, 14 Bài : Quan hệ bội chia hết tính - Tìm ước bội số tự nhiên MC chất - Nhận biết tính hết tổng cho số - Nắm dấu hiệu chia hết cho 2,5,9,3 15, 16 Bài 9: Dấu hiệu - Vận dụng dấu hiệu chia hết cho 2,5,9,3 để MC chia hết xác định số cho có chia hết cho 2,5,9,3 hay không - Nhận biết khái niệm số nguyên tố hợp số 17, 18 Bài 10 : Số nguyên - Phân tích số tự nhiên lớn thừa số MC tố nguyên tố trường hợp đơn giản Luyện tập chung - Vận dụng dấu hiệu chia hết cho 2,5,9,3 để 19 MC xác định số cho có chia hết cho 2,5,9,3 hay không Dạy trực tuyến Dạy trực tuyến Dạy trực tuyến Dạy trực tuyến Dạy trực tuyến Dạy trực tuyến Dạy trực tuyến Dạy trực tuyến 15 16 Bài 11 : Ước chung Ước chung lớn Bài 12: Bội chung Bội chung nhỏ 17 Luyện tập chung 18 Bài tập cuối chương II 19 Ôn tập kì I 20 Kiểm tra kì I 21 Bài 13 : Tập hợp số nguyên - Giải vấn đề thực tiễn gắn với nội dung kiến ước bội - Phân tích số tự nhiên lớn thừa số nguyên tố - Nắm khái niệm ƯC, ƯCLN hai hay nhiều số - Tìm ƯC,ƯCLN hai ba số tự nhiên cho - Nhận biết phân số tối giản - Nắm khái niệm BC, BCNN hai hay nhiều số - Tìm BC,BCNN hai ba số tự nhiên cho - Sử dụng BCNN để quy đồng mẫu số , cộng ,trừ phân số - Tìm ƯC,ƯCLN, BC , BCNN hai hay nhiều số - Giải vấn đề thực tiễn gắn với nội dung kiến ƯC,ƯCLN, BC , BCNN - Hệ thống kiến thức chương - Vận dụng kiến thức chương để làm dạng tập tập - Củng cố kiến thức : Tập hợp số tự nhiên, tính chất chia hết tập hợp tự nhiên, hình tam giác ,hình vng,lục giác , hình chữ nhật , hình bình hành , hình thang cân, diện tích hình học -Vận dụng kiến thức: Tập hợp số tự nhiên, tính chất chia hết tập hợp tự nhiên, hình tam giác ,hình vng,lục giác , hình chữ nhật , hình bình hành , hình thang cân, diện tích hình học., để hồn thành nội dung kiểm tra - Rèn luyện kỷ làm trình bày CHƯƠNG III: SỐ NGUYÊN(14 TIẾT) - Nhận biết , đọc viết số nguyên - Nhận biết tập hợp số nguyên - Nhận biết ý nghĩa số nguyên âm số tình thực tế - Biểu diễn số nguyên trục số Dạy trực tuyến 20, 21 MC Dạy trực tuyến 22, 23 MC Dạy trực tuyến 24 MC Dạy trực tuyến 25,26 MC Dạy trực tiếp 27 MC 28,29 30,31 Dạy trực tiếp Kiểm tra hình đại MC, thước thẳng 22 23 24 25 26 27 28 29 - So sánh hai số nguyên - Nắm quy tắc cộng , trừ hai số nguyên 32,33,34 - Thực phép cộng , trừ hai số nguyên Bài 14 : Phép cộng - Vận dụng tính chất phép cộng để tính phép trừ số nhẩm, tính hợp lí ngun - Giải tốn thực tiễn liên quan đến cộng hay trừ hai số nguyên - Nắm quy tắc dấu ngoặc 35 Bài 15 : Quy tắc - Nhận biết áp dụng quy tắc dấu ngoặc dấu ngoặc tính tốn, để tính nhẩm hay tính hợp lí - Vận dụng tính chất phép cộng , quy tắc dấu 36,37 Luyện tập chung ngoặc để tính nhẩm , tính hợp lí , tính nhanh giá trị biểu thức - Nắm quy tắc nhân hai số nguyên, tính 38,39 chất phép nhân - Thực phép nhân hai số nguyên Bài 16 : Phép - Vận tính chất phép nhân để tính nhẩm , nhân số ngun tính hợp lí - Giải tốn thực tiễn liên quan đến phép nhân số nguyên Bài 17 : Phép chia - Thực phép chia hết số nguyên 40 hết Ước bội - Nhận biết quan hệ chia tập số nguyên số nguyên - Nhận biết , tìm ước bội số nguyên T1 - Vận dụng tính chất phép cộng , trừ , 41,42 nhân số nguyên, quy tắc dấu ngoặc để tính nhanh Luyện tập chung , tính hợp lí , tính giá trị biểu thức, giải toán thực tiễn T2 - Tìm ước bội số nguyên - Hệ thống kiến thức chương 43 Bài tập ôn chương - Vận dụng kiến thức học vào làm dạng III tập HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM (5 tiết) - Ứng dụng kiến thức học hình 44,45 phẳng thực tiễn vào giải số tình sống mĩ thuật, thủ công, TN1: Tấm thiệp xác định phòng học ánh sáng, phòng học em MC MC MC MC MC MC MC MC, Giấy A4, giấy màu, kéo cắt giấy, thước thẳng, băng dính hai mặt, bút màu 30 TN 2: Vẽ hình đơn giản với phần mềm GEOGEBRA 31 TN 3: Sử dụng máy tính cầm tay 32 33 34 35 36 - Sử dụng phần mềm GeoGebra để vẽ hình đơn giản điểm , đoạn thẳng, góc, đến hình đẹp hình chữ nhật , hình vng , hình trịn , đặc biệt hình có tính chất đối xứng - Sử dung máy tính cầm tay để thực hành phép tính học với số tự nhiên, số nguyên, số thập phân 46,47 MC, MT có cài phần mềm GeoGebra Classic HỌC KÌ II (29 Tiết) CHƯƠNG VI PHÂN SỐ (13 tiết) - Nhận biết phân số với tử mẫu số nguyên Bài 23 : Mở rộng - Nhận biết hai phân số , quy tắc phân số Phân số hai phân số - Nêu áp dụng hai tính chất phân số - Rút gọn phân số - Biết quy đồng mẫu nhiều phân số Bài 24 : So sánh - So sánh hai phân số phân số Hỗn số - Nhận biết hỗn số dương dương - Vận dụng giải toán thực tiễn có liên quan - Quy đồng mẫu nhiều phân số - Áp dụng quy tắc hai phân số tìm Luyện tập chung x - Vận dụng giải tốn thực tiễn có liên quan - Nắm quy tắc cộng ,trừ phân số - Thực phép cộng ,trừ phân số Bài 25 : Phép cộng - Vận dụng tính chất phép cộng , quy tắc phép trừ phân dấu ngoặc tính tốn số - Nhận biết số đối phân số - Giải tốn có liên quan Bài 26 : Phép - Nắm quy tắc nhân , chia hai phân số nhân phép chia - Nhận biết phân số nghịch đảo phân số phân số khác 48 MC, MTCT 49,50 MC, thước thẳng 51,52 MC, thước thẳng 53 MC, thước thẳng 54,55 MC 56,57 MC HS tự thực hiện( hs có đk) Chỉ thực học trực tiếp nhà trường có máy tính phần mềm 37 38 39 40 41 42 43 44 Bài 27 : Hai toán phân số Luyện tập chung Ôn tập chương VI Bài 28 : Số thập phân Bài 29 : Tính tốn với số thập phân Bài 30 : Làm tròn ước lượng - Thực phép nhân , chia phân số - Vận dụng tính chất phân phối phép nhân phép cộng tính tốn - Tìm giá trị phân số số cho trước - Tìm số biết giá trị phân số - Giải số vấn đề thực tiễn gắn với hai toán phân số T1- Áp dụng quy tắc cộng ,trừ , nhân , chia để tính giá trị biểu thức, T2 giải toán thực tiễn - Hệ thống kiến thức chương - Vận dụng kiến thức học để thực phép tính cách hợp lí, giải tốn thực tiễn CHƯƠNG VII SỐ THẬP PHÂN (11 tiết) - Nhận biết số thập phân , số đối số thập phân - So sánh hai số thập phân - Sử dụng số thập phân số tình thực tiễn - Thực phép tính cộng ,trừ , nhân ,chia số thập phân - Vận dụng tính chất phép tính tính tốn - Giải số toán thực tiễn gắn với phép tính số thập phân - Làm tròn số thập phân - Ước lượng kết phép đo , phép tính - Vận dụng làm trịn số thập phân số tình thực tiễn - Tính tỉ số hay tỉ số phần trăm hai số , hai đại lượng Bài 31 : Một số - Tính giá trị phần trăm số cho trước toán tỉ số tỉ Tìm số biết giá trị phần trăm số số phần trăm - Giải số vấn đề thực tiễn có liên quan đến tỉ số, tỉ số phần trăm Luyện tập chung T1- Vận dụng tính chất phép tính cộng ,trừ , nhân ,chia số thập phân tính tốn T2 - Giải số toán thực tiễn gắn với 58 MC 59,60 MC, thước thẳng 61 MC, thước thẳng 62 MC 63,64,65, 66 MC 67 68,69 70,71 MC, điện thoại thơng minh có cài phần mềm Plickers MC, điện thoại thơng minh có cài phần mềm Plickers MC 45 Ôn tập chương VII 46 TN4: Kế hoạch chi tiêu cá nhân gia đình 47 TN 5: Hoạt động thể thao yêu thích hè 48 phép tính số thập phân, tỉ số, tỉ số phần trăm - Vận dụng tính chất phép tính cộng ,trừ , 72 nhân ,chia số thập phân để tính giá trị biểu thức , tìm x - Giải số tốn thực tiễn gắn với phép tính số thập phân, tỉ số, tỉ số phần trăm HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM (5 tiết) - Học sinh hỏi bố mẹ ghi chép lại khoản 73 chi tiêu gia đình (hoặc cá nhân)trong vịng tuần để thảo luận cách chi tiêu gia đình ( cá nhân) : Về chi tiêu hợp lí , làm để tiết kiệm khoản chi Học sinh luyện tập cách thu thập liệu , tổ chức liệu, xử lí liệu phân tích liệu - Điều tra phân tích lựa chọn hoạt động thể 74,75 thao hè mà học sinh lựa chọn để tư vấn cho Ban giám hiệu việc tổ chức hoạt động thể thao kì nghỉ hè tới Thông qua dự án , học sinh luyện tập cách thu thập liệu , tổ chức liệu, xử lí liệu phân tích liệu - Vẽ hình có trục đối xứng, hình có tâm 76,77 đối xứng phần mềm GEOGEBRA TN 6: Vẽ hình đơn giản với phần mềm GEOGEBRA MC MC MC MC, MT có cài phần mềm GeoGebra Classic HS tự thực hiện( hs có đk) Chỉ thực học trực tiếp nhà trường có máy tính phần mềm HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THEO CV 4040 Nội dung Yêu cầu cần đạt (Quy định chương trình mơn học) HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM Nhà trường tổ chức cho hs số hoạt động sau bổ sung hoạt động khác tùy vào đk cụ thể Hoạt động 1: Tìm hiểu số kiến thức tài chính: Hướng dẫn thực điều kiện phòng, chống Covid-19 (Những u cầu cần đạt khơng có hướng dẫn cột thực theo yêu cầu cần đạt chương trình mơn học Chỉ thực làm trực tiếp -Làm quyen với việc gửi tiền tiết kiệm vay vốn ngân hàng;tính lỗ, lãi số dư nợ thực hành tính lãi suất tiền gửi tiết kiệm vay vốn - Trả số tiền theo hóa đơn tính tiền thừa mua hàng; thực hành ghi chép thu nhập chi tiêu, cất giữ hóa đơn trường hợp sử dụng đến Hoạt động 2: Thực hành ứng dụng kiến thức toán học vào thực tiễn chủ đề liên môn, chắng hạn: -Vận dụng kiến thức thống kê để đọc hiểu bảng biểu môn Lịch sử Địa li lớp -Thu nhập biểu diễn liệu từ vài tình thực tiễn, ví dụ: thu thập nhiệt độ địa phương mốc thời gian định tuần lễ, từ đưa nhận xét biến đổi thời tiết địa phương tuần Hoạt động 3: Tổ chức hoạt động ngồi trời khóa thực hành lớp học, dự án học tập, trò chơi học toán, thi toán, chẳng hạn: -Vận dụng tính đối xứng vào thực tiễn: gấp giấy tạo dựng hình có trục đối xứng tâm đối xứng; sưu tầm hình tự nhiên có tâm đối xứng có trục đối xứng; tìm kiếm video hình có tâm đối xứng,hình cs trục đối xứng giới tự nhiên -Vận dụng khái niệm điểm thẳng hàng vào thực tiễn : trồng thẳng hàng, đẻ cácđồ vật thẳng hàng, - Vận dụng cơng thức tính diện tích thể tích vào thực tiễn Đo đạc vá tính diện tích bề mặt, tính thể tích đồ vật có liên qua đến hình học Hoạt động 4( nhà trường có điều kiện thực hiện): tổ giao lưu với hs có khả u thích mơn tốn trường trường bạn.: HD HS tìm liệu qua sgk, internet, truyền hình, tài liệu khác Chỉ thực học trực tiếp , khuyến khích hs tự tìm hiểu Chỉ thực học trực tiếp nhà trường có đk thực Phần II: Hình học đo lường Thống kê xác suất STT Bài học/ Chủ đề Bài18 : Hình tam giác Hình vng Hình lục giác u cầu cần đạt Số tiết Tiết PPCT Thiết bị dạy học HỌC KÌ I( 24 tiết) CHƯƠNG IV MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN (12 tiết) - Nhận dạng hình 1,2,3 - Mô tả số yếu tố tam giác , hình vuông , lục giác - Vẽ tam giác đều, hình vng dụng cụ học tập MC, giấy A4, kéo - Tạo lập lục giác thông qua việc lắp cắt giấy, thước ghép tam giác thẳng, eke, compa Ghi Tạo lập lục giác thông qua việc lắp ghép tam giác đều.Thực trực tiếp có thiết bị ( trường tự làm) hs làm nhà 10 - Mô tả số yếu tố bản( cạnh , đỉnh ,góc) 4,5,6 hình chữ nhật , hình thoi, hình bình hành, MC, giấy A4, kéo hình thang cân cắt giấy, thước Dạy trực tuyến - Vẽ hình chữ nhật , hình thoi , hình bình hành thẳng, eke, compa dụng cụ học tập Bài 20 : Chu vi - Giải số vấn đề thực tiễn với 7,8,9 MC, thước thẳng, diện tích việc tính chu vi, tính diện tích hình chữ nhật , Dạy trực tuyến eke, compa số tứ giác học hình thoi, hình bình hành, hình thang cân - Giải tốn thực tiễn với việc tính chu 10,11 MC, thước thẳng, Luyện tập chung vi, tính diện tích hình chữ nhật , hình thoi, Dạy trực tuyến eke, compa hình bình hành, hình vng - Nhận dạng hình tam giác , hình vng , 12 lục giác , hình chữ nhật - Vẽ tam giác đều, hình vng , hình chữ nhật Ơn tập cuối MC, thước thẳng, dụng cụ học tập chương IV eke, compa - Giải tốn thực tiễn với việc tính chu Dạy trực tuyến vi, tính diện tích hình chữ nhật , hình thoi, hình bình hành, hình vng CHƯƠNG V TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG TỰ NHIÊN (7 +4 tiết) - Nhận biết hình có trục đối xứng 13,14 MC, giấy màu, Bài 21 : Hình có -Nhận biết trục đối xứng hình giấy kéo cắt giấy, thước trục đối xứng cách gấp đôi tờ giấy Dạy trực tuyến thẳng, eke, compa - Gấp giấy để cắt chữ số hình đơn giản - Nhận biết hình có tâm đối xứng 15,16 - Nhận biết tâm đối xứng số hình đơn MC, giấy màu, Bài 22 : Hình có giản kéo cắt giấy, thước Dạy trực tuyến tâm đối xứng - Gấp giấy để cắt số hoa văn trang trí thẳng, eke, compa số hình có tâm đối xứng đơn giản T1- Nhận biết trục đối xứng, tâm đối xứng 17,18 số hình MC, thước thẳng, Luyện tập chung T2 - Vẽ thêm giấy để hình có trục đối eke, compa Dạy trực tuyến xứng , tâm đối xứng - Vẽ trục đối xứng, tâm đối xứng số hình 19,20 MC, thước thẳng, Ơn tập chương V - Vẽ thêm giấy để hình có trục đối eke, compa xứng , tâm đối xứng Dạy trực tiếp Ơn tập học kì I - Củng cố kiến thức : Tập hợp số tự nhiên, 21,22 tính chất chia hết tập hợp tự nhiên,số ngun, hình tam giác ,hình vng,lục giác , hình chữ nhật , hình bình hành , hình thang Dạy trực tiếp cân, diện tích hình học, hình có trục đối Bài 19 : Hình chữ nhật Hình thoi Hình bình hành Hình thang cân xứng , hình có tâm đối xứng 11 Kiểm tra học kì I 12 Bài 32: Điểm đường thẳng 13 Bài 33 : Điểm nằm hai điểm Tia 14 Bài 34 : Đoạn thẳng Độ dài đoạn thẳng 15 16 Bài 35 : Trung điểm đoạn thẳng Luyện tập chung Ơn tập kì II 17 18 Kiểm tra kì II - Đánh giá kết học tập học sinh kiến thức , kỹ vận dụng vào thực tiễn - Qua kết kiểm tra , HS rút kinh nghiệm , cải tiến phương pháp học tập 23,24 Kiểm tra hình đại HỌC KÌ II ( 39 Tiết) CHƯƠNG VIII NHỮNG HÌNH HỌC CƠ BẢN (16 + tiết) - Nắm khái niệm điểm thuộc đường thẳng , 25,26,27 ba điểm thẳng hàng - Nhận biết quan hệ : điểm thuộc đường thẳng ; đường thẳng qua hai điểm phân biệt ; ba điểm MC, thước thẳng, thẳng hàng compa, eke - Nhận biết hai đường thẳng cắt nhau, hai đường thẳng song song - Giải tốn thực tiễn có liên quan - Nhận biết khái niệm tia, hai tia đối 28,29 MC, thước thẳng, - Nhận biết điểm nằm hai điểm compa, eke - Giải tốn thực tế có liên quan - Nhận biết đoạn thẳng - Biết đo độ dài đoạn thẳng - Giải tốn thực tế có liên quan đến đoạn thẳng độ dài đoạn thẳng - Nhận biết trung điểm đoạn thẳng - Giải toán thực tế có liên quan đến trung điểm đoạn thẳng T1 - Nhận biết tia , hai tia đối , đoạn thẳng, trung điểm đoạn thẳng T2 - Giải tốn thực tế có liên quan đến đoạn thẳng độ dài đoạn thẳng, trung điểm đoạn thẳng - Củng cố kiến thức : Phân số, số thập phân, điểm đường thẳng , điểm nằm hai điểm , tia , đoạn thẳng, trung điểm đoạn thẳng - Vận dụng kiến thức : cộng, trừ, nhân, chia phân số, số thập phân, phân số nhau, tính chất phân số, rút gọn phân số, làm tròn số thập phân, toán tỉ số tỉ số phần 30,31 32 33,34 MC, thước thẳng, compa, eke MC, thước thẳng, compa, eke MC, thước thẳng 35 MC, thước thẳng 36,37 Kiểm tra hình đại trăm điểm đường thẳng , điểm nằm hai điểm , tia , đoạn thẳng, trung điểm đoạn thẳng để hoàn thành nội dung kiểm tra 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 - Rèn kỷ tính tốn trình bày rõ ràng mạch lạc - Nắm khái niệm góc 38,39 - Nhận biết góc , đỉnh cạnh góc MC, thước thẳng, Bài 36 : Góc - Nhận biết góc bẹt compa, eke - Nhận biết điểm nằm góc - Nhận biết khái niệm số đo góc 40,41 MC, thước thẳng, Bài 37 : Số đo - Nhận biết góc đặc biệt ( góc vng , compa, eke, thước góc góc nhon, góc tù) đo góc - Nhận biết góc 42 MC, thước thẳng, Luyện tập chung - Dùng thước đo góc để kiểm tra số đo góc compa, eke, thước góc đo góc - Nhận biết đoạn thẳng , điểm thuộc đường 43 MC, thước thẳng, Ôn tập chương thẳng , ba điểm thẳng hàng , tia, hai tia đối nhau, compa, eke, thước VIII góc, trung điểm đoạn thẳng đo góc CHƯƠNG IX DỮ LIỆU VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM (16+4 tiết) - Nhận biết loại liệu 44,45 Bài 38 : Dữ liệu - Nhận biết tính hợp lí liệu MC thu thập số liệu - Thu thập liệu - Nhận biết bảng thống kê , biểu đồ tranh 46,47 Bài 39 : Bảng - Đọc phân tích liệu từ bảng thống kê, biểu thống kê biểu đồ tranh MC đồ tranh - Biểu diễn liệu vào bảng thống kê , biểu đồ tranh - Vẽ biểu đồ cột từ bảng thống kê cho trước 48,49 Bài 40 : Biểu đồ - Đọc mô tả liệu từ biểu đồ cột MC, thước thẳng cột - Nhận vấn đề quy luật đơn giản từ việc phân tích biểu đồ cột - Vẽ biểu đồ cột kép ;Đọc liệu từ biểu đồ cột 50,51 Bài 41: Biểu đồ MC, thước thẳng, kép cột kép phấn màu - Nhận quy luật đơn giản từ biểu đồ cột kép - Thu thập liệu,lập bảng thống kê, vẽ biểu đồ, 52,53 Luyện tập chung MC, thước thẳng phân tích liệu Bài 42 : Kết - Nhận biết tính khơng đoán trước kết 54,55 MC, Hộp xúc sắc, kiện số trị chơi, thí nghiệm số viên bi, trị chơi, thí - Liệt kê kết xảy trị giấy bìa nghiệm chơi, thí nghiệm đơn giản 29 Bài 43: Xác suất thực nghiệm 30 Luyện tập chung 31 32 33 Ôn tập chương IX Ôn tập học kì II Kiểm tra học kì II - Nhận biết số kiện trò chơi, thí nghiệm có xảy hay khơng - Biết cách tính xác suất thực nghiệm - Biểu diễn khả xảy kiện theo xác suất thực nghiệm - Liệt kê kết xảy trị chơi, tính xác suất thực nghiệm trò chơi - Thu thập liệu,lập bảng thống kê, vẽ biểu đồ, phân tích liệu - Liệt kê kết xảy trị chơi, tính xác suất thực nghiệm trị chơi - Củng cố kiến thức : Phân số, số thập phân,dữ liệu xác suất thực nghiệm, điểm đường thẳng , điểm nằm hai điểm , tia , đoạn thẳng, trung điểm đoạn thẳng , góc , số đo góc 56 MC, giấy bìa 57 58,59 MC, hộp xúc sắc, MC 60,61 - Đánh giá kết học tập học sinh kiến thức , kỹ vận dụng vào thực tiễn - Qua kết kiểm tra , HS rút kinh nghiệm , cải tiến phương pháp học tập 62,63 Kiểm tra hình đại Kiểm tra, đánh giá STT Bài học/ Chủ đề Kiểm tra kì I Kiểm tra học kì I Yêu cầu cần đạt Số tiết Tiết PPCT -Vận dụng kiến thức: Tập hợp số tự nhiên, tính chất chia hết tập hợp tự nhiên, hình tam giác ,hình vng,lục giác , hình chữ nhật , hình bình hành , hình thang cân, diện tích hình học., để hoàn thành nội dung kiểm tra - Rèn luyện kỷ làm trình bày - Đánh giá kết học tập học sinh kiến thức , kỹ vận dụng vào thực tiễn - Qua kết kiểm tra , HS rút kinh nghiệm , cải tiến phương pháp học tập 29,30 Thiết bị dạy học Ghi Kiểm tra hình đại Giấy kiểm tra 22,23 Giấy kiểm tra Kiểm tra hình đại Kiểm tra kì II Kiểm tra học kì II - Vận dụng kiến thức : cộng, trừ, nhân, chia phân số, số thập phân, phân số nhau, tính chất phân số, rút gọn phân số, làm trịn số thập phân, tốn tỉ số tỉ số phần trăm điểm đường thẳng , điểm nằm hai điểm , tia , đoạn thẳng, trung điểm đoạn thẳng để hoàn thành nội dung kiểm tra TN 2: Vẽ hình đơn giản với phần mềm GEOGEBRA TN 3: Sử dụng máy tính cầm tay TN4: Kế hoạch - Ứng dụng kiến thức học hình phẳng thực tiễn vào giải số tình sống mĩ thuật, thủ cơng, xác định phòng học ánh sáng, - Sử dụng phần mềm GeoGebra để vẽ hình đơn giản điểm , đoạn thẳng, góc, đến hình đẹp hình chữ nhật , hình vng , hình trịn , đặc biệt hình có tính chất đối xứng - Sử dung máy tính cầm tay để thực hành phép tính học với số tự nhiên, số nguyên, số thập phân - Học sinh hỏi bố mẹ ghi Tập trung theo lớp Kiểm tra hình đại Giấy kiểm tra - Rèn kỷ tính tốn trình bày rõ ràng mạch lạc - Đánh giá kết học tập học sinh kiến thức , kỹ vận dụng vào thực tiễn - Qua kết kiểm tra , HS rút kinh nghiệm , cải tiến phương pháp học tập Kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 2.1 Khối lớp: ; Số học sinh : 44 Yêu cầu cần đạt Hình thức tổ STT Chủ đề chức TN1: Tấm thiệp phòng học em 35,36 61,62 Giấy kiểm tra Số tiết Tiết PPCT Địa điểm 45,46 Phòng học TH Tập trung theo lớp 47,48 Phòng tin học Tập trung theo lớp Tập trung theo 49 Phòng học TH 74 Phịng học TH Kiểm tra hình đại Điều kiện thực hiên Đủ sở vật chất; đảm bảo an toàn trường học Đủ sở vật chất; đảm bảo an toàn trường học Đủ sở vật chất; đảm bảo an toàn trường học Đủ sở vật chi tiêu cá nhân gia đình TN 5: Hoạt động thể thao yêu thích hè 48 TN 6: Vẽ hình đơn giản với phần mềm GEOGEBRA chép lại khoản chi tiêu gia đình (hoặc cá nhân)trong vịng tuần để thảo luận cách chi tiêu gia đình ( cá nhân) : Về chi tiêu hợp lí , làm để tiết kiệm khoản chi Học sinh luyện tập cách thu thập liệu , tổ chức liệu, xử lí liệu phân tích liệu - Điều tra phân tích lựa chọn hoạt động thể thao hè mà học sinh lựa chọn để tư vấn cho Ban giám hiệu việc tổ chức hoạt động thể thao kì nghỉ hè tới Thơng qua dự án , học sinh luyện tập cách thu thập liệu , tổ chức liệu, xử lí liệu phân tích liệu - Vẽ hình có trục đối xứng, hình có tâm đối xứng phần mềm GEOGEBRA DUYỆT CHUYÊN MÔN TRƯỜNG P.Hiệu trưởng ……………… lớp Tập trung theo lớp chất; đảm bảo an toàn trường học 75,76 Đủ sở vật chất; đảm bảo an tồn trường học Phịng học TH Tập trung theo lớp DUYỆT TỔ CHUN MƠN ………………… 77,78 Phịng tin học GIÁO VIÊN LÀM KẾ HOẠCH ………………… Đủ sở vật chất; đảm bảo an toàn trường học ... nhân ,chia số thập phân tính tốn T2 - Giải số toán thực tiễn gắn với 58 MC 59 ,60 MC, thước thẳng 61 MC, thước thẳng 62 MC 63 ,64 ,65 , 66 MC 67 68 ,69 70,71 MC, điện thoại thơng minh có cài phần... MC, hộp xúc sắc, MC 60 ,61 - Đánh giá kết học tập học sinh kiến thức , kỹ vận dụng vào thực tiễn - Qua kết kiểm tra , HS rút kinh nghiệm , cải tiến phương pháp học tập 62 ,63 Kiểm tra hình đại... thực tiễn gắn với hai toán phân số T1- Áp dụng quy tắc cộng ,trừ , nhân , chia để tính giá trị biểu thức, T2 giải toán thực tiễn - Hệ thống kiến thức chương - Vận dụng kiến thức học để thực phép
- Xem thêm -

Xem thêm: KHGD toán 6 kết nối tri thức,

Từ khóa liên quan